จำนวนผู้เข้าชม : 127

   


คุมประพฤติ ออกหนังสือนัดผู้ถูกคุมความประพฤติ ในคดีขับรถขณะเมาสุรา ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ [2020-01-02]

คุมประพฤติ ออกหนังสือนัดผู้ถูกคุมความประพฤติ ในคดีขับรถขณะเมาสุรา ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด และ ฝ่ายบริหาร  ดำเนินการออกหนังสือนัดผู้ถูกคุมความประพฤติ ในคดีขับรถขณะเมาสุรา ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ ณ ศาลจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีผู้ถูกคุมความประพฤติในคดีขับรถขณะเมาสุรารับหนังสือนัด จำนวนทั้งสิ้น ๒๔๗ คน เมื่อเวลา ๐๘.๓๐ – ๒๐.๐๐ นาฬิกา ของวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา

                                             ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒ มกราคม ๒๕๖๓)