จำนวนผู้เข้าชม : 130

   


“คุมประพฤติใส่ใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน” สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม อำเภอท่ามะกา จัดกิจกรรมรณรงค์เมาไม่ขับลดอุบัติเหตุ ในช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๓ [2019-12-28]

“คุมประพฤติใส่ใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน” สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม อำเภอท่ามะกา จัดกิจกรรมรณรงค์เมาไม่ขับลดอุบัติเหตุ ในช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๓

             กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ได้มอบหมายให้ นางสาวสุดฤทัย  ทองประเจียด พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม อำเภอท่ามะกา จัดกิจกรรมนำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคม รณรงค์เมาไม่ขับลดอุบัติเหตุ ในช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๓ “คุมประพฤติใส่ใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน” กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม  ด้วยการประชาสัมพันธ์แจกแผ่นพับให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน เพื่อกระตุ้นให้ผู้ขับขี่รถเกิดความตระหนักถึงการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ไม่ดื่มสุราขณะขับขี่รถ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ของวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ณ บริเวณหน้าสภ.ลูกแก  ตำบลดอนขมิ้น  อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี.

                                             ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒)