จำนวนผู้เข้าชม : 130

   


คุมประพฤตินครปฐม ร่วมพิธีเปิดงานวันวิชาการ และจัดนิทรรศการ "พัฒนะ...SURE เปิดโลกอาชีพ"(PBAC Ed.'s Fair) ครั้งที่ 22 [2019-12-12]