จำนวนผู้เข้าชม : 178

   


กรมคุมประพฤติจัดประชุมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA (Video Conference System) [2019-11-29]

วันนี้ (29 พฤศจิกายน 2562) นายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) ของกระทรวงยุติธรรม เพื่อขับเคลื่อนงานในภารกิจกรมคุมประพฤติมุ่งสู่ Probation 4.0 จัดโดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมคุมประพฤติ ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

ในการประชุมครั้งนี้ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกันฟังบรรยายและอภิปรายแสดงความคิดเห็น เรื่องการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ภายใต้แนวคิดของการบริหารจัดการเชิงบูรณาการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ สามารถนำมาวิเคราะห์เชื่อมโยงกับคุณลักษณะ 3 มิติของระบบราชการ 4.0 ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานคุมประพฤติ พร้อมพัฒนาสมรรถนะของพนักงานคุมประพฤติ