จำนวนผู้เข้าชม : 145

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอปากช่อง เปิดโครงการ "ค่ายจิตวิทยา...ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม...สร้างชีวิตใหม่...ห่างไกลยาเสพติด [2019-11-20]