จำนวนผู้เข้าชม : 405

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ ตรวจเยี่ยมสถานที่ควบคุมตัวเพื่อการตรวจพิสูจน์ [2019-10-25]

                       วันที่ 22 ตุลาคม 2562 นายศุภากร ประกอบวรกาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นที่ตราวจเยี่ยมสถานที่ควบคุมตัวเพื่อการตรวจพิสูจน์ เรือนจำชั่วคราวโคกมะตูม อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อรับทราบสภาพปัญหาจำนวนผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ที่ถูกควบคุมตัวระหว่างการตรวจพิสูจน์มีมากเกินกว่าจำนวนที่สถานที่จะสามารถรองรับได้ ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนมากกว่า 200 ราย พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว ในโอกาสนี้ได้พบปะพุดคุยกับผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์เพื่อให้กำลังใจ โดยได้รับการตอนรับจากนายสิทธิพร จันทร์โฮม หัวหน้าเรือนจำชั่วคราวโคกมะตูมเป็นอย่างดี