จำนวนผู้เข้าชม : 105

   


กรมคุมประพฤติร่วมเปิดโครงการสัมมนาเครือข่ายนิติวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย [2019-09-24]

     วันนี้ (24 กันยายน 2562) เวลา 08.30 น. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเครือข่ายนิติวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยนายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมโครงการ ณ ห้อง Magic ๒ ชั้น ๒ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร สำหรับโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศตามหลักมาตรฐานสากล การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานเครือข่ายที่ปฏิบัติหน้าที่คล้ายคลึงกัน หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน ซึ่งจะเป็นการช่วยพัฒนาผู้ปฏิบัติงานและองค์กรไปสู่แนวทางการตรวจพิสูจน์ที่ทันสมัย และพัฒนางานนิติวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม