จำนวนผู้เข้าชม : 117

   


คุมประพฤติ รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอศรีสวัสดิ์ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒ [2019-09-20]

คุมประพฤติ รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอศรีสวัสดิ์ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒
              กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางสาวนันทพร คล้ายสุบรรณ พนักงานคุมประพฤติ รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอศรีสวัสดิ์ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ซึ่งมี นายไพบูลย์ อัจจิมากาญจน์ ประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอศรีสวัสดิ์ ร่วมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติดังกล่าว วันนี้ (
๒๐ กันยายน ๒๕๖๒) เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ศูนย์ประสานงาน อ.ส.ค.อำเภอศรีสวัสดิ์ (องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด) ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี.
                                           ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(
๒๐ กันยายน ๒๕๖๒)