จำนวนผู้เข้าชม : 104

   


กรมคุมประพฤติร่วมกิจกรรมออมบุญ “วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี 2562” [2019-07-02]

        วันนี้ ( 2 กรกฎาคม 2562 ) นางมณีรัตน์  บุญฤทธิ์  ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ นางพรประภา  แกล้วกล้า  ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติ เข้าร่วมกิจกรรมออมบุญ วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี 2562พร้อมถวายสังฆทาน ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง และปัจจัย ให้แก่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดจันทรสุข จังหวัดปทุมธานี  ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

ออมบุญ 1 ออมบุญ 2
ออมบุญ 3 ออมบุญ 4
ออมบุญ 5 ออมบุญ 6
ออมบุญ 7 ออมบุญ 8