จำนวนผู้เข้าชม : 136

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ร่วมกับโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด [2019-06-27]