จำนวนผู้เข้าชม : 88

   


นายไพบูลย์ สุนทรประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา904 "หลักสูตรหลัก" รุ่นที่ 2/62 [2019-06-20]