จำนวนผู้เข้าชม : 138

   


กรมคุมประพฤติร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ [2019-05-18]

วันนี้ (18 พฤษภาคม 2562) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ชนิดอื่นๆ จำนวนทั้งสิ้น 120 ต้น บริเวณศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้ว เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 ที่ได้กำหนดให้วันวิสาขบูชาของทุกปี เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในบริเวณพื้นที่หน่วยงาน เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้แก่เจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ช่วยป้องกัน รวมทั้งลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นละอองและหมอกควัน และเป็นการสร้างความสมดุลทางธรรมชาติให้เป็นไปอย่างยั่งยืน