จำนวนผู้เข้าชม : 106

   


กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานฟื้นฟูฯ [2019-05-10]

กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานฟื้นฟูฯ

                วันนี้ (10 พฤษภาคม 2562) กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 3/2562 โดยมี นายแพทย์ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในการประชุม และมีนางสาวพวงแก้ว เชื้อเชย รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมคณะอนุกรรมการจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม ประชุม ณ  ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 2 ชั้น 8  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ กรุงเทพมหานคร

            สำหรับการประชุมได้มีการพิจารณาประเมินผลการต่ออายุการรับรองคุณภาพสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จำนวน 11 แห่ง ซึ่งในที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้สถานที่เพื่อการฟื้นฟูฯ ผ่านการรับรองคุณภาพ ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ ได้มีข้อเสนอแนะเพื่อให้สถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดพัฒนาการดำเนินการฟื้นฟูให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น