จำนวนผู้เข้าชม : 122

   


นายไพบูลย์ สุนทรประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ ปฏิบัติหน้าที่ยุติธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมประชุุมสัมนาเชิงปฏิบัติการ [2019-04-01]