จำนวนผู้เข้าชม : 144

   


กรมคุมประพฤติร่วมหารือแนวทางการดำเนินการสร้างงานสร้างอาชีพ [2019-03-18]

             เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2562 นายพยนต์ สินธุนาวา รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสงเคราะห์ผู้กระทำผิด ได้เข้าร่วมหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการสร้างงานสร้างอาชีพ โดยบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน อาทิ สมาคมเดอะเชฟ ประเทศไทย บริษัท เนสเล่ ประเทศไทย จำกัด อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และภาคีที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือผู้กระทำผิดที่อยู่ในภารกิจของกระทรวงยุติธรรมให้สามารถมีอาชีพ มีรายได้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ผู้กระทำผิดไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก ทั้งนี้ ทางสมาคมเดอะเชฟ ประเทศไทย มีความยินดีที่จะรับผู้กระทำผิดที่มีความสนใจ เข้าร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับสมาคมเดอะเชฟ ประเทศไทย ต่อไป ณ โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23 กรุงเทพมหานคร