จำนวนผู้เข้าชม : 111

   


คณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติเข้าคารวะ ประธานกรรมการจริยธรรมประจำกรมคุมประพฤติ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ [2019-01-17]

           วันนี้ ( 17  มกราคม  2562 ) นางอัญชลี  พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ
เข้าคารวะ นายอมรศักดิ์ นพรัมภา
ประธานกรรมการจริยธรรมประจำกรมคุมประพฤติเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2562  
ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร