จำนวนผู้เข้าชม : 140

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ประชาสัมพันธ์การสร้างความเข้าใจในการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้กับผู้กระทำผิด [2019-01-14]