จำนวนผู้เข้าชม : 188

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นประธานแถลงข่าวรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 [2018-12-31]

วันนี้ (31 ธันวาคม 2561) กระทรวงยุติธรรม ได้มอบหมายนายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในการแถลงข่าวสรุปผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562และได้มอบนโยบายผ่านระบบ Video Conference เพื่อให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)
.

               อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยว่า ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ปีใหม่ 2562 โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความร่วมมือของหน่วยงานภาคีเครือข่ายได้รวบรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่สี่ของการรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” เกิดอุบัติเหตุ 561 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 51 ราย ผู้บาดเจ็บ 578 คน สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ดื่มแล้วขับ ร้อยละ 42.42 ขับรถเร็วเกินกำหนด ร้อยละ 27.99 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 80.31 รถปิคอัพ 6.39 ส่วนใหญ่เกิดในเส้นทางตรง ร้อยละ 65.06 บนถนน ใน อบต./หมู่บ้าน ร้อยละ 38.86 ถนนกรมทางหลวง ร้อยละ 35.29 ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ช่วงเวลา 16.01 – 20.00 น. ร้อยละ 28.70 ทั้งนี้ ได้จัดตั้งจุดตรวจหลัก 2,051 จุด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 66,742 คน  เรียกตรวจยานพาหนะ 876,537 คัน มีผู้ถูกดำเนินคดี รวม 177,400 ราย มีความผิดฐานไม่สวมหมวกนิรภัย 51,039 ราย ไม่มีใบขับขี่ 43,799 ราย โดยจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ สงขลา (23 ครั้ง) จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ นครราชสีมา (5 ราย) จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ สงขลา (24 คน) สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสม 4 วัน (27 - 30 ธ.ค.61) เกิดอุบัติเหตุรวม  2,194  ครั้ง  ผู้เสียชีวิตรวม 236 ราย ผู้บาดเจ็บ รวม 2,265 คน จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต (ตายเป็นศูนย์) มี 13 จังหวัด จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ (77 ครั้ง) จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ และนครราชสีมา (จังหวัดละ 12 ราย) จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ (79 คน)
.

 

นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวต่ออีกว่า จากการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนนในช่วง 3 วันที่ผ่านมา พบว่า สาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุและมีผู้เสียชีวิตกว่าร้อยละ 37.95 มาจากการขับรถเร็ว และกว่าร้อยละ 27.68 เกิดจากการเมาสุรา ทั้งนี้รายงานผลสถิติคดีเข้ากระบวนการคุมประพฤติของสำนักงานประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2561 จำนวนคดีทั้งหมด 207 คดี เป็นคดีขับรถขณะเมาสุรา จำนวน 207 คดี คดีแข่งรถหรือขับซิ่งไม่มีคดี คดีขับเสพ  ไม่มีคดี คดีขับรถประมาท ไม่มีคดี และไม่มีคำสั่งศาลสั่งติด EM ในคดีขับรถขณะเมาสุรา  ประกอบกับวันนี้เป็นเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ หลายพื้นที่จะมีการจัดงานรื่นเริง ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ศปถ.) จึงได้สั่งการให้จังหวัดเพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติการของจุดตรวจและด่านชุมชน โดยเฉพาะบริเวณโดยรอบพื้นที่จัดงานรื่นเริง (Count down) และสถานบันเทิง ให้เข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายและการเรียกตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ เพื่อเฝ้าระวังและป้องปรามผู้ขับขี่ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุทั้งเมาแล้วขับและขับรถเร็ว รวมถึงให้คุมเข้มการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยเฉพาะการจำหน่ายให้แก่เด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และการจำหน่ายในลักษณะเร่ขายในบริเวณสถานที่จัดงาน นอกจากนี้ ได้กำชับจังหวัดดูแลความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในบริเวณพื้นที่จัดงานรื่นเริง สถานที่ท่องเที่ยว และสถานที่จัดกิจกรรมทางศาสนา โดยให้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครในการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศอย่างเต็มที่