จำนวนผู้เข้าชม : 88

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดอบรมความรู้การแก้ไขผู้กระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์ในเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา [2018-12-21]