จำนวนผู้เข้าชม : 94

   


กรมคุมประพฤติเข้าร่วมงานเสวนาเนื่องในโอกาสครบรอบ 8 ปีข้อกำหนดกรุงเทพ [2018-12-21]

          วันนี้ ( 21 ธันวาคม 2561 ) นายพยนต์  สินธุนาวา  รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมพิธีเปิดงานเสวนา ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาขน) ร่วมกับ โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จัดเวทีเสวนาและการจัดนิทรรศการคู่ขนานเนื่องในโอกาสครบรอบ 8 ปี ของการรับรองสถานะของข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่มิใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิด (ข้อกำหนดกรุงเทพ) โดยสมัชชาสหประชาชาติภายใต้หัวข้อ  8 ปี ข้อกำหนดกรุงเทพ จากเรือนจำสู่ชุมชน:ลดช่องว่าง สร้างโอกาส และเสริมสร้างความยุติธรรมในสังคม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้แก่ภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานเพื่อยกระดับการดูแลผู้ต้องขังในเรือนจำและการสร้างโอกาสหลังพ้นโทษ ตลอดจนการใช้มาตรที่มิใช่การคุมขังเพื่อลดการใช้โทษจำคุกในกรณีที่ไม่จำเป็น  ณ  โรงแรมดุสิตธานี  ห้องนภาลัยบอลรูม  กรุงเทพมหานคร

 

 

TIJ 1 TIJ 2
TIJ 3 TIJ 4
TIJ 5 TIJ 6
TIJ 9 TIJ 10
TIJ 11 TIJ 12
TIJ 13