จำนวนผู้เข้าชม : 101

   


คุมประพฤติลพบุรีมอบทุนประกอบอาชีพแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติจำนวน 2 ราย [2018-12-13]