จำนวนผู้เข้าชม : 100

   


สนง.คปพ.จ.สต จัดโโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรภาครัฐและผู้มีอำนาจสั่งใช้ เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิด [2018-09-26]

เอกสารดาวน์โหลด :

EM 25.9.61.jpg