จำนวนผู้เข้าชม : 104

   


สคป.พระนครศรีอยุธยา รับตัวผู้พ้นโทษเพื่อส่งต่อให้กับ อ.ส.ค. ในพื้นที่ดูแล [2018-02-15]

 

 

เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  น นายสายยนต์  ปัญญาทา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นางนุชศรา อุตะระวิเศษ หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมชุมชนและอาสาสมัครคุมประพฤติเข้ารับผู้ต้องขังจำนวน ๑ รายที่พ้นโทษปล่อยตัวจากทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา เพื่อส่งต่อให้อาสาสมัครคุมประพฤติในพื้นที่ดูแล ติดตามให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ ภายหลังปล่อย เพื่อกลับตนเป็นคนดี เป็นการคืนคนดีสู่สังคมต่อไป  ณ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา