จำนวนผู้เข้าชม : 180

   


สนง.ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ "ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดศรีสะเกษ" รุ่นที่ [2018-01-23]

        วันที่ 23 มกราคม 2561 นายสุทิน ไชยวัฒน์  ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ "ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดศรีสะเกษ" รุ่นที่ 2 ณ กองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดศรีสะเกษที่ 2 โดยนายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ ประธานในพิธี ในการนี้ ผอ.สุทิน ได้แสดงเจตนาที่จะร่วมกับจังหวัดศรีสะเกษต่อต้าน ปราบปราม และป้องกันปัญหายาเสพติด และให้แนวทางการปฏิบัติตนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้นจำนวน 95 คน