จำนวนผู้เข้าชม : 189

   


สนง.ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับ นายสุทิน ไชยวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ [2018-01-23]

               วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕:๓๐ นาฬิกา นางสาวมินตรา สันตวสี พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษได้ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับนายสุทิน ไชยวัฒน์ ผู้อำนวยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ ในการนี้ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษได้มอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ