จำนวนผู้เข้าชม : 150

   


คป.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ [2018-01-12]

 วันที่ 11 มกราคม 2561 นางสาวมินตรา สันตวสี พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นางสาวจุติมา ไชยศรีษะ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ (โต๊ะข่าว) ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลางกลางจังหวัดศรีสะเกษ โดยนายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน