จำนวนผู้เข้าชม : 141

   


คุมประพฤติอุบลฯ สอบสัมภาษณ์ผู้ถูกคุมประพฤติ ประกอบโครงการวิจัยฯ ของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการควบคุมและสอดส่อง [2017-11-20]