จำนวนผู้เข้าชม : 96

   


คป.ลพบุรี ร่วมต้อนรับนางกรองทอง วัฒนภิรมย์ ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ ในการตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามคำแนะนำ [2017-09-14]