จำนวนผู้เข้าชม : 139

   


สคป.ภูเขียว จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ถวายพระกุศล เนื่องในโอกาสที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระอ งค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินีดดามาตุ ทรงเจริญพระชันษา 60 ปี 13 กรกฎาคม 2560 [2017-08-25]