จำนวนผู้เข้าชม : 140

   


คป.ภูเขียวได้รับเกียรติในการเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการอบรมผู้ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในชุมชน แก่เจ้าหน้าที่ สมาชิก อบต. ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลทุ่งนาเลา [2017-08-08]