จำนวนผู้เข้าชม : 145

   


คป.ชัยภูมิ สาขาภูเขียว จัดกิจกรรมอบรมความรู้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ [2017-07-20]

-อบรมธรรมมะและความรู้เกี่ยวกับการลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์-