จำนวนผู้เข้าชม : 134

   


ผอ.สคป.จ.ชัยภูมิ ให้ความรู้การดำเนินงานตาม พรบ.ฟื้นฟูสมรรถภาพฯ แก่บุคลากรของศาลเยาวชนและครอบครัว จ.ชัยภูมิ [2017-03-29]