จำนวนผู้เข้าชม : 134

   


สคป.ชย ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ เพื่อกำหนดแผนกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน พร้อมขับเคลื่อนงานร่วมกับศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบล [2017-03-29]