จำนวนผู้เข้าชม : 144

   


สคป.ชย จัดประชุมอ.ส.ค.ยุติธรรม อ.เมืองชัยภูมิ เพื่อกำหนดแผนการทำงานด้านแก้ไขฟื้นฟูฯ ผู้กระทำผิดในชุมชน และสร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง ป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบร่วมกับภาครัฐ [2017-03-29]