จำนวนผู้เข้าชม : 144

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ ดำเนินการรับรายงานตัว และจัดกิจกรรมโปรแกรมพื้นฐาน : แผนการจัดกิจกรรมที่ 4 “การตระหนักรู้เกี่ยวกับยาเสพติด” [2016-07-26]