จำนวนผู้เข้าชม : 131

   


สคป.อบ.ประกอบพิธีถวายถวายราชสดุดีและถวายสัตย์ปฏิญานเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน @@@@@@@@@ [2015-12-09]