รูป หัวข้อ วันที่
สนง.คป.จ.ชม.เชียงใหม่ กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดอบรมโครงการ “โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2022-12-08
สนง.คป.ชม.ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2565 2022-12-08
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ และการพัฒนาสถานที่ปรับภูมิทัศน์ ประจำเดือนธันวาคม 2565 ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 2022-12-08
สนง.คป.ชม.เข้ารับการฝึกอบรมโครงการเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติมาตรการ ป้องกันการกระทำความผิดซ้ำเกี่ยวกับเพศหรือใช้ความรุนแรง พ.ศ. 2565 (รุ่นที่ 2) 2022-12-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลและ โครงการประกวดศิลปะแต้มสีเติมฝันต่อต้านทุจริต The Arts Landmark in Thailand 2022-12-07
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนธันวาคม 2565 2022-12-07
สนง.คป.ชม.เข้ารับการฝึกอบรมโครงการเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติมาตรการ ป้องกันการกระทำความผิดซ้ำเกี่ยวกับเพศหรือใช้ความรุนแรง พ.ศ. 2565 (รุ่นที่ 1) 2022-12-07
สนง.คป.ชม.ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2022-12-07
สนง.คป.แม่ฮ่องสอน เข้าร่วม พิธีทำบุณตักบาตร ในเนื่องวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 2022-12-06
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน เข้าร่วมร่วมพิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2565 2022-12-06
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้าย วันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2565 2022-12-06
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดอบรมธรรมะ โครงการ “ธรรมะสอนใจ ใฝ่คุณธรรม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2022-12-06
สนง.คป.ชม.ร่วมประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม โครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2022-12-06
สนง.คป.ชม.ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง ประชุมหัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการประจำสัปดาห์ ผ่านระบบ (Zoom Cloud Meeting) 2022-12-06
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2022-12-05
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 2022-12-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูนร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 และวันชาติ 2022-12-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูนร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 และวันชาติ 2022-12-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูนร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 วันชาติ 2022-12-05
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “ วันพ่อแห่งชาติ ” 2022-12-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูนร่วมเปิดงานสักการะเจ้าแม่จามเทวีฯ 2022-12-03
สนง.คป.จ.ชม.จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) ครั้งที่ 7 ประจำเดือนธันวาคม 2565 2022-12-02
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดโครงการ “โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-12-02
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน แข่งขันการประกวดการทำอาหาร สร้างงาน สร้างอาชีพ Street food 2022-12-02
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน อบรมหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินหลักเกณฑ์คุณภาพการบริหาจัดการภาครัฐ PMQA 4.0 2022-12-02
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอนร่วมพิธีทำบุญและฟังเทศน์บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน "อุภินนมัตถจรกถา" 2022-12-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงพระนางจามเทวี 2022-12-02
สคป.แพร่ เยี่ยมเยียนให้กำลังใจบุคลากร 2022-12-02
สนง.คป.ชม.ประชุมหารือร่วมกับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดฮอด เกี่ยวกับคดียาเสพติดที่ศาลมีคำสั่งให้สืบเสาะและพินิจ และคดียาเสพติดที่ศาลมีคำสั่งให้ คุมความประพฤติ ตามพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 2022-12-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน จัดประชุมสำนักงานฯ ครั้งที่ 15/2565 2022-12-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูนจัดกิจกรรมรับรายงานตัวและบริการสังคมแบบกลุ่ม 2022-12-01
สนง.คป.ชม.จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตในโครงการ “ หนึ่งการให้ที่ไม่สิ้นสุด” 2022-12-01
สนง.คป.ชม.ปฐมนิเทศและวางแผนการทำงานสมาชิกคุมประพฤติที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าทำงานตาม โครงการคืนคนดีสู่สังคม กรมคุมประพฤติ 2022-12-01
สคป.แพร่ จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากร (พนักงานคุมประพฤติ) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 2022-12-01
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมโครงการสัมมนาโต๊ะวิชาการสารเสพติดภาคเหนือ ครั้งที่ 3 เรื่อง “แนวทางบูรณาการบำบัดดูแลผู้มีปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่” 2022-11-30
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ และประชุมคณะกรรมการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11/2565 2022-11-30
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน ประชุม สภากาแฟ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 2022-11-29
สนง.คป.จ.ชม.จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ครั้งที่ 11/2565 2022-11-29
สนง.คป.จ.ชม.นำสมาชิกคุมประพฤติสมัครงานที่สถานีบริการน้ำมันเชลล์ สำนักงานใหญ่ (สาขาเจริญเมือง) เพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพแก่สมาชิกคุมประพฤติ 2022-11-29
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เข้าพบผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 พร้อมด้วยดร.โฆษิต สุวินิจจิต คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะผู้บริหาร ในการตรวจเยี่ยมพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ 2022-11-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ ในเขตพื้นที่อำเภอแม่ทา 2022-11-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ ในเขตพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่ง 2022-11-29
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ต้อนรับ ดร. โฆษิต สุวินิจจิต คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะผู้บริหาร 2022-11-28
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนีพันปีหลวง 2022-11-28
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ เตะฟุตบอลนัดกระชับมิตรกับมูลนิธิพันธกิจ MISSION 300 ครั้งที่ 2 2022-11-27
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์คุมประพฤติ ภาคประชาชนอำเภอหางดงเยี่ยมสมาชิกที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ในพื้นที่ตำบลแม่สบข่า อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 2022-11-26
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศล “ อาสา พาวิ่ง คืนคนดี สู่สังคม ” จัดโดยชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุตธรรม จังหวัดลำปาง 2022-11-26
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมพัฒนาศาสนสถาน และปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจำเดือนตุลาคม 2565 ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 2022-11-25
สนง.คป.ชม.ร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (โต๊ะข่าวยาเสพติด) 2022-11-25
สนง.คป.ชม.ประชุมหารือร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานประศาลแขวงเชียงใหม่ เกี่ยวกับคดียาเสพติดที่ศาลมีคำสั่งให้สืบเสาะและพินิจ และคดียาเสพติดที่ศาลมีคำสั่งให้ คุมความประพฤติ ตามพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 2022-11-25
อธิบดีกรมคุมประพฤติ และ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้แสดงความเสียใจต่อครอบครัว 2022-11-25
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 9/2565 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยโปรแกรม Cisco Webex Meeting ของกระทรวงยุติธรรม 2022-11-24
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเช้าในวันพระ 2022-11-23
สคป.แพร่ จัดโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2022-11-23
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 ร่วมกับอำเภอแม่แจ่ม ขับเคลื่อนการดูแลและช่วยเหลือสงเคราะห์สมาชิกคุมประพฤติ ของคณะทำงานบูรณาการฯ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 2022-11-23
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ และกิจกรรมพัฒนาสถานที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 2022-11-23
สนง.คป.จ.ชม.จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) ครั้งที่ 6 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 2022-11-23
สนง.คป.ชม.ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2565 2022-11-22
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 2022-11-22
สคป.แพร่ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day “คุมประพฤติแพร่ร่วมใจ ทำความสะอาดสถานที่ทำงาน” 2022-11-21
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ และกิจกรรมพัฒนาสถานที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอจอมทอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 2022-11-21
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ให้แก่สมาชิกในพื้นที่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 2022-11-21
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมกับเครือข่ายพระคิลานุปัฏฐาก จังหวัดเชียงใหม่ และสมาคมฮักชุมชน ทำพิธีปิดการอบรมโครงการขับเคลื่อนการดูแลผู้มีปัญหาสุราและสุขภาวะโดยชุมชน : รูปแบบธรรมนำทาง ณ สถานศึกษาและวิปัสสนานาชาติ ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 2022-11-20
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 2022-11-20
คุมประพฤติฝาง ให้บริการศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ “CARE” 2022-11-18
คุมประพฤติฝาง จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ 2022-11-18
สนง.คป.ชม.ร่วมโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน” ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2022-11-18
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่และกิจกรรมพัฒนาศาสนสถาน ปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 2022-11-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ ในเขตพื้นที่อำเภอบ้านธิ 2022-11-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติในเขตพื้นที่อำเภอลี้ 2022-11-18
สนง.คป.จ.ชม.โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) ครั้งที่ 5 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 2022-11-17
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น โครงการวิจัยเรื่อง “ การสำรวจสถิติอาชญากรรมที่เกิดขึ้นภายหลังวิกฤติ ” 2022-11-17
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม โครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2022-11-17
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมให้บริการแก่สมาชิกในพื้นที่อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 2022-11-17
อธิบดีกรมคุมประพฤติ เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2022-11-17
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่อำเภอดอยหล่อ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอดอยหล่อ (อบต.ดอยหล่อ) จังหวัดเชียงใหม่ 2022-11-16
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมพิธีแสดงพระธรรมเทศนา “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 2022-11-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูนร่วมกับชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดลำพูน จัดการประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ (Season 2) 2022-11-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูนร่วมประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ครั้งที่1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2022-11-16
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมพัฒนาศาสนาสถานและปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 256๕ ณ วัดโสภนาราม ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 2022-11-15
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ให้แก่สมาชิกในพื้นที่ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกัลยาณิวัฒนา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 2022-11-15
สนง.คป.ชม.ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565 2022-11-15
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ และการพัฒนาสถานที่ปรับภูมิทัศน์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 2022-11-15
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมงานฟังสวดพระอภิธรรมมารดา ของอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2022-11-14
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอนร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สดแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2022-11-14
สนง.คป.จ.ชม.ลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการ และสนับสนุนการดำเนินงานระดับพื้นที่ โครงการขับเคลื่อนการดูแลผู้มีปัญหาสุราและสุขภาวะ โดยชุมชน : รูปแบบธรรมนำทาง 2022-11-14
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมกับเครือข่ายพระคิลานุปัฏฐาก จังหวัดเชียงใหม่ และสมาคมฮักชุมชน การจัดอบรมโครงการขับเคลื่อนการดูแลผู้มีปัญหาสุราและสุขภาวะโดยชุมชน : รูปแบบธรรมนำทาง 2022-11-14
สนง.คป.ชม.เข้าร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติในการจำแนกคดียาเสพติด ให้ตรงกับกฎหมายที่ศาลสั่งใช้งานคุมประพฤติ ผ่านระบบ (Webex Conference Meeting) 2022-11-14
สนง.คป.ชม.มอบเงินทุนสงเคราะห์ประกอบอาชีพ “สร้างงานสร้างอาชีพ” จำนวน 1 ทุน 2022-11-14
สคป.แพร่ เข้าร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Webex) 2022-11-14
สคป.แพร่ ร่วมกิจกรรมวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565 2022-11-14
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสันป่าตอง จัดกิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ศาสนสถาน ณ โบราณสถานเวียงท่ากาน และวัดท่ากาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 2022-11-13
สนง.คป.จ.ชม.ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดอบรมโครงการขับเคลื่อนการดูแลผู้มีปัญหาสุราและสุขภาวะ โดยชุมชน : รูปแบบธรรมนำทาง ผ่านระบบออนไลน์ (ผ่านระบบ (Zoom Cloud Meeting) 2022-11-12
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมกับชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ จัดการประกวดทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ ระดับจังหวัด (Season 2) 2022-11-12
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๒ ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิดเพื่อความปลอดภัยของชุมชน ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 2022-11-12
สนง.คป.จ.ชม.จัดกิจกรรมให้ความรู้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากภัยสังคม ในหัวข้อ“กฎหมายพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ Social” 2022-11-10
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ (วาระเร่งด่วน) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Webex Conference Meeting) 2022-11-10
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับ พระสงฆ์ไทยของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2565 2022-11-09
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอนร่วมพิธีเปิดงาน "เทศกาลดอกบัวตองบานบนดอยแม่อูคอ" ประจำปี พ.ศ.2565 2022-11-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูนลงพื้นที่พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติในเขตพื้นที่อำเภอเวียงหนองล่อง 2022-11-09
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ และการพัฒนาสถานที่ปรับภูมิทัศน์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสันกำแพง 2022-11-09
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ให้แก่สมาชิกในพื้นที่ ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 2022-11-09
สนง.คป.จ.ชม.จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่ และปรับปรุงภูมิทัศน์ โครงการประเพณี “สักการะครูบา รักษาห้วยแก้ว” จอบแรกครูบาศรีวิชัย ครบรอบ 88 ปี 2022-11-09
สนง.คป.จ.ชม.และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์และสามเณรจำนวน 219 รูป ทำบุญโรงทาน และจัดโครงการประเพณี “สักการะครูบา รักษาห้วยแก้ว” จอบแรกครูบาศรีวิชัย ครบรอบ 88 ปี 2022-11-09
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่และกิจกรรมพัฒนาสถานที่ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ณ วัดเวฬุวัน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 2022-11-08
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่อำเภอฮอด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอฮอด (วัดปัญญาวุธาราม) 2022-11-07
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ ครั้งที่ 9/2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Webex Meeting) 2022-11-07
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ให้แก่สมาชิกในพื้นที่ ณ วัดแม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 2022-11-07
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมหารือกับผู้บริหารห้างหุ้นส่วนจำกัดทองธนพล (สถานีบริการน้ำมันเชลล์ สำนักงานใหญ่) เพื่อประสานงานการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับสมาชิกคุมประพฤติ 2022-11-05
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565 ณ พระวิหารหลวง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 2022-11-04
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมพัฒนาศาสนาสถานและปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ณ วัดเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 2022-11-04
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ให้แก่สมาชิกในพื้นที่ ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 2022-11-04
สคป.แพร่ จัดการประชุมประจำเดือนของสำนักงาน 2022-11-03
สนง.คป.จ.ชม.จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) ครั้งที่ 4 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 2022-11-03
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่และกิจกรรมพัฒนาสถานที่ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอดอยเต่า ( พุทธอุทยานดอยกิ่วแล ) 2022-11-03
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ให้แก่สมาชิกในพื้นที่ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเชียงดาว ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 2022-11-03
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ และการพัฒนาสถานที่ ปรับภูมิทัศน์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 2022-11-03
สคป.แพร่ จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากร (พนักงานคุมประพฤติ) ประจำปีงบประมาณ 2566 2022-11-03
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมงานทอดกฐินสามัคคีเพื่อสมทนทุนจัดซื้อที่ดิน และจัดซื้ออุปกรณ์ทางการ แพทย์ให้กับโรงพยาบาลศรีสงวาลย์ 2022-11-03
สนง.คป.ชม.ร่วมประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม โครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2022-11-02
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ และพัฒนาสถานที่ ปรับภูมิทัศน์ ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 2022-11-01
สคป.แพร่ ร่วมกับชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดแพร่ จัดการประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ (Season 2) ระดับจังหวัด 2022-11-01
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2022-10-31
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานและอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการขับเคลื่อนการดูแลผู้มีปัญหาสุราและสุขภาวะโดยชุมชน : รูปแบบธรรมะนำทาง 2022-10-31
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมงานทำบุญทอดกฐินสามัคคี ทอดถวาย ณ วัดเวฬุวัน ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 2022-10-30
สนง.คป.จ.ชม.สนง.คป.จ.ชม.จัดประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ กรทรวงยุติธรรม จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2566 2022-10-28
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมพัฒนาศาสนสถาน และปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจำเดือนตุลาคม 2565 ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 2022-10-28
สนง.คป.ชม.ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่และการประชุมคณะกรรมการ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 10/2565 2022-10-28
สนง.คป.จ.ชม.จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) ครั้งที่ 3 ประจำเดือนตุลาคม 2565 2022-10-27
สนง.คป.จ.ชม.จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนตุลาคม 2565 ครั้งที่ 10/2565 2022-10-27
สนง.คป.ชม.ให้ความรู้ในการปฏิบัติงานควบคุมและสอดส่องและนิเทศงานธุรการ ให้กับบุคลากรของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง 2022-10-26
สนง.คป.จ.ชม.ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการลงข้อมูลระบบสารสนเทศ ของกรมคุมประพฤติ ในส่วนของการแสวงหาข้อเท็จจริง ให้กับบุคลากรสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง ผ่านระบบ (Zoom Cloud Meeting) 2022-10-25
สนง.คป.ชม.ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีมูลนิธิกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ครั้งที่ 2/2565 2022-10-25
สนง.คป.ชม.ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง ประชุมหัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการประจำสัปดาห์ ผ่านระบบ (Zoom Cloud Meeting) 2022-10-25
สำนักงานคุมประพฤติลำพูน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันปิยมหาราช 2022-10-23
สำนักงานคุมประพฤติลำพูน ร่วมพิธีวางพวงมาลา "วันปิยมหาราช" 2022-10-23
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2022-10-23
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 2022-10-23
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 2022-10-23
สนง.คป.จ.ชม.ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคณะกรรมการและแกนนำ ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 2022-10-22
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมกิจกรรมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% เยาวชนต้นแบบอาสาตาจราจรและการรณรงค์ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี 2022-10-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูนจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 2022-10-21
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2565 2022-10-20
สนง.คป.จ.ชม.จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 2022-10-20
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ให้กับสมาชิกในอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2565 2022-10-20
สนง.คป.จ.ชม.จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) ครั้งที่ 2 ประจำเดือนตุลาคม 2565 2022-10-20
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2565 2022-10-20
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่และกิจกรรมพัฒนาศาสนสถาน ปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจำเดือนตุลาคม 2565 ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 2022-10-19
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่และกิจกรรมพัฒนาศาสนสถาน ปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจำเดือนตุลาคม 2565 ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 2022-10-19
สคป.แพร่ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม อำเภอสอง จังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติ 2022-10-19
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัว และกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติ (อำเภอวังชิ้น) ประจำเดือน ตุลาคม 2565 2022-10-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมอบรมธรรมะ ทำงานบริการสังคม และรับรายงานตัวแบบกลุ่ม 2022-10-19
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 2022-10-19
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติ 2022-10-19
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติ 2022-10-19
สนง.คป.ชม.เข้าพบและร่วมแสดงความยินดี กับท่านนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 2022-10-18
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดให้บริการนอกสถานที่ให้แก่สมาชิกในอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2565 2022-10-18
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมให้บริการแก่สมาชิกในพื้นที่ ประจำเดือนตุลาคม 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 2022-10-18
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมพัฒนาศาสนสถาน และปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจำเดือนตุลาคม 2565 ณ วัดพระนอน (วัดขอนม่วง) อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 2022-10-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ปฐมนิเทศและติดอุปกรณ์ EM ให้กับผู้ได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษจากเรือนจำจังหวัดลำพูน 2022-10-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือ (MOU) โครงการ “สร้างงาน สร้างอาชีพ ฝึกทักษะการทำงานในภาคอุตสาหกรรม” 2022-10-18
สคป.แพร่ ร่วมงานประเพณี “กิ๋นสลากหลวงจังหวัดแพร่ ประจำปี 2565” 2022-10-18
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติ เขตพื้นที่ 2 (อำเภอลอง) ประจำเดือน ตุลาคม 2565 2022-10-18
สนง.คป.ชม.นิเทศงานและให้ความรู้ในการปฏิบัติงานสืบเสาะและพินิจและงานธุรการ ให้กับบุคลากรของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง 2022-10-17
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่และกิจกรรมพัฒนาสถานที่ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 2022-10-17
สคป.แพร่ ส่งมอบพันธุ์ไม้เพื่อใช้จัดกิจกรรมเนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 2022-10-17
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล 2022-10-13
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอนเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสในวันคล้ายวันสวรรคต 2022-10-13
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2022-10-13
คุมประพฤติจังหวัดลำพูนร่วมพิธีวางพวงมาลา 2022-10-13
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2022-10-13
คุมประพฤติลำพูน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2022-10-13
คุมประพฤติลำพูน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล 2022-10-13
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2022-10-13
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่และกิจกรรมพัฒนาสถานที่ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจำเดือนตุลาคม 2565 ณ วัดเวฬุวัน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 2022-10-12
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ประจำเดือนตุลาคม 2565 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 2022-10-12
สนง.คป.ชม.จัดกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุดกรณีพิเศษ พ.ศ. 2565 2022-10-12
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่และกิจกรรมพัฒนาสถานที่ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจำเดือนตุลาคม 2565 ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 2022-10-12
สนง.คป.ชม.จัดกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุดกรณีพิเศษ พ.ศ. 2565 2022-10-12
สนง.คป.ชม.ประชุมทบทวนแนวทางการแสวงหาข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับผู้กระทำผิด ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 2022-10-11
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัว และกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ผู้ถูกคุมความประพฤติ เขตพื้นที่ 1 (อำเภอร้องกวาง) ประจำเดือน ตุลาคม 2565 2022-10-11
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเช้า เนื่องในโอกาสวันออกพรรษา 2022-10-10
สคป.แพร่ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติเขต 5 ครั้งที่ 1/2566 2022-10-10
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมพิธีฟังพระเทศนา “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2022-10-10
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2565 2022-10-10
สคป.แพร่ ปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ ประจำเดือน ตุลาคม 2565 2022-10-10
สคป.แพร่ ร่วมกิจกรรม “ผู้ว่าแพร่พาเข้าวัด ประชารัฐร่วมใจ ใฝ่รักษาศีล 5” 2022-10-10
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงวันหยุดกรณีพิเศษ พ.ศ. 2565 2022-10-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูนร่วมประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติเขต 5 ครั้งที่ 1/2566 2022-10-10
สนง.คป.ชม.ร่วมปรึกษาหารือแนวทางในการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติและผู้พ้นการคุมประพฤติ ร่วมกับบริษัท Flash Express 2022-10-10
สนง.คป.ชม.ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง ประชุมหัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการประจำสัปดาห์ ผ่านระบบ (Zoom Cloud Meeting) 2022-10-10
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมประชุม คณะกรรมการ อสค.เขต 5 2022-10-10
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2565 2022-10-08
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคม หรือสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ประจำเดือนตุลาคม 2565 ณ วัดสันมะแปบ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 2022-10-08
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคม หรือสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ประจำเดือนตุลาคม 2565 ณ วัดเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 2022-10-08
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมติดตามผลการใช้ระบบงานคุมประพฤติเพื่อให้บริการแบบดิจิทัล (PDS) ระยะที่ 1 ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Team 2022-10-08
สนง.คป.จ.ชม.ประชุมร่วมกับคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ เขต 5 ครั้งที่ 1/2566 2022-10-08
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอแม่แจ่ม ฯ คณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ.) ครั้งที่ 10/2565 ขับเคลื่อนการดูแลและช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ถูกคุมประพฤติ ของศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 2022-10-06
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2565 2022-10-06
สนง.คป.จ.ชม.จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) 2022-10-06
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมหารือ และสำรวจพื้นที่การดำเนินโครงการสร้างอาชีพธุรกิจนักขายผ่านโทรศัพท์ 2022-10-06
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดให้บริการรับรายงานตัวแบบกลุ่มแก่สมาชิกในอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2565 2022-10-05
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดให้บริการรับรายงานตัวแบบกลุ่มแก่สมาชิกในอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2565 2022-10-05
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและการทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ประจำเดือนตุลาคม 2565 ณ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 2022-10-05
สนง.คป.จ.ชม.จัดการประชุม อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2022-10-05
สคป.แพร่ จัดประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ในระดับสำนักงานคุมประพฤติ 2022-10-04
สคป.แพร่ จัดให้มีการดำเนินการเพื่อสร้างความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในงานคุมประพฤติ 2022-10-04
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่ม ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2565 2022-10-04
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและการทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ประจำเดือนตุลาคม 2565 ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 2022-10-04
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัด โครงการขับเคลื่อนการดูแลผู้มีปัญหาสุราและสุขภาวะโดยชุมชน รูปแบบธรรมนำทาง 2022-10-04
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีทำบุญและฟังเทศน์บทพระธรรมเทศนา เฉลิมพระธรรมบารมี ใน “อุภินนมัตถจรกถา” 2022-10-03
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 2022-10-01
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอสารภี ปีที่ 25 ครั้งที่ 12 ประจำปีพุทธศักราช 2565 ณ โรงเรียนสารภีพิทยาคม ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 2022-10-01
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่และการประชุมคณะกรรมการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 9/2565 2022-09-29
สนง.คป.จ.ชม.จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนกันยายน 2565 ครั้งที่ 9/2565 2022-09-29
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน ร่วพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล 2022-09-29
คุมประพฤติน่าน ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ ออกพื้นที่สืบเสาะและพินิจ 2022-09-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมประดับธงชาติไทย 2022-09-29
สำนักงานคุมประพฤติจ.น่าน รับรายงานตัว พร้อมออกพื้นที่ สืบเสาะข้อเท็จจริง 2022-09-29
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดอบรม “โครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดภายในศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน” ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 2022-09-29
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมกับ อำเภอแม่แจ่ม จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอแม่แจ่ม ครั้งที่ 2/2565 ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอแม่แจ่ม ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 2022-09-29
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมกิจกรรม Chiangmai Showcase 2565 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิวอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 2022-09-28
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565 2022-09-28
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดอบรมโครงการ “พัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดภายในศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน อำเภอพร้าว” ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอพร้าว (ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่) 2022-09-28
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมกับ อำเภอพร้าว จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน อำเภอพร้าว ครั้งที่ 2/2565 ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอพร้าว ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 2022-09-28
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว ลงนามทำบันทึกตกลงความร่วมมือ (MOU) ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพและแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอพร้าว (ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน ตำบลแม่แวน 2022-09-28
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี 2565 2022-09-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน“ร่วมพิธีวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี พ.ศ. 2565” 2022-09-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 2022-09-27
อาสาสมัครคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรมจังหวัดน่าน เข้าเยี่ยมเยือนสนง.คป.น่าน 2022-09-27
ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบ้านเกิด 2022-09-27
สคป.แพร่ จัดโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิด ภายในศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 2022-09-27
สคป.แพร่ ออกหน่วยบริการประชาชน “จังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” 2022-09-26
สคป.แพร่ เข้าร่วมประชุมรับฟังงานแถลงผลการดำเนินงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประจำปี 2565 ทาง Vidio Conference 2022-09-26
สคป.แพร่ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานโต๊ะข่าวด้านความมั่นคงและยาเสพติด ระดับพื้นที่จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 9 /2565 2022-09-26
สคป.แพร่ ร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือนกันยายน 2565 2022-09-26
สนง.คป.ชม.เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประสานงาน เพื่อการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2565 2022-09-26
สนง.คป.ชม.ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสันติภาพสากล พ.ศ. 2565 ณ ลานหน้าเสาธงศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 2022-09-22
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน รับโล่รางวัล " DOP KM Award " ประจำปี 2565 ระดับดีเยี่ยม 2022-09-22
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติเขตพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ประจำเดือนกันยายน 2565 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่แตง 2022-09-21
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่แจ่ม จัดให้บริการรับรายงานตัวแบบกลุ่ม แก่สมาชิกในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม ประจำเดือน กันยายน 2565 พร้อมทั้งประชุมวางแผนการดำเนินงานของศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 2022-09-21
สนง.คป.ชม.เข้าร่วมกิจกรรม Kick-off ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี ของจังหวัดเชียงใหม่ 2022-09-21
สคป.แพร่ ร่วมงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดแพร่ ประจำปี 2565 “จิตอาสาและพัฒนาชุมชนด้านภูมิปัญญา” 2022-09-20
สคป.แพร่ ร่วมงานแถลงข่าวผู้ว่าราชการจังหวัด ส่วนราชการจังหวัด พบสื่อมวลชนจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-09-20
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดให้บริการรับรายงานตัวแบบกลุ่มแก่สมาชิกในพื้นที่อำเภอแม่วาง ประจำเดือน กันยายน 2565 2022-09-19
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอจอมทอง จัดให้บริการรับรายงานตัวแบบกลุ่ม แก่สมาชิกในพื้นที่อำเภอจอมทอง ประจำเดือน กันยายน 2565 2022-09-19
แม่ฮ่องสอน ภายในศูนย์คุมประพฤติ ภาคประชาชน "การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาและเศรษฐกิจพอเพียง" 2022-09-19
สนง.คป.จ.ชม.อบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-09-18
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ประจำเดือนกันยายน 2565 อำเภอสันทราย 2022-09-17
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน กิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่มและโครงการ "การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาและเศรษฐกิจพอเพียง" 2022-09-15
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมแนวทางดำเนินการและการบริหารจัดการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวมาใช้เพื่อเป็นมาตรการทางเลือกแทนการจำคุก (ผ่านระบบออนไลน์) 2022-09-15
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๒ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกัลยาณิวัฒนา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มแก่สมาชิกในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา ประจำเดือน กันยายน 2565 2022-09-15
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอดอยหล่อ จัดให้บริการรับรายงานตัวแบบกลุ่ม แก่สมาชิกในพื้นที่อำเภอดอยหล่อ ประจำเดือน กันยายน 2565 2022-09-15
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน” ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-09-15
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการเชิงยุติธรรมในเขตอำนาจศาลจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-09-15
สคป.แพร่ จัดโครงการฟื้นฟูผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-09-14
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมหรือสาธารณะประโยชน์แบบกลุ่ม ประจำเดือนกันยายน 2565 ณ วัดแม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 2022-09-14
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่ม ณ วัดทรายมูล อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนกันยายน 2565 2022-09-14
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสารภี จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ประจำเดือนกันยายน 2565 ณ วัดเวฬุวัน อำเภอสารภี 2022-09-14
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมบูรณาการ ด้านการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนพธำมรงค์ (โอกาสสถาน) เฮือนโบราณบ้าน 100 ปี 2022-09-14
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2565 2022-09-13
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมงานรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชน วัดดอยผาตั้ง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนกันยายน 2565 2022-09-13
สคป.แพร่ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 3/2565 2022-09-13
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน จัดโครงการฟื้นฟูผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-09-13
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๓ จัดให้บริการรับรายงานตัวแก่สมาชิกในพื้นที่อำเภออมก๋อย ประจำเดือน กันยายน 2565 2022-09-12
สนง.คป.จ.ชม.เป็นวิทยากรในโครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ สถานีตำรวจภูธรสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 2022-09-12
สนง.คป.จ.ชม.จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมหรือสาธารณะประโยชน์แบบกลุ่ม ประจำเดือนกันยายน 2565 ณ ข่วงวัฒนธรรมหอคำพระญามังราย ถนนราชวิถี อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 2022-09-10
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมฟังธรรมเทศนา “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันธรรมสวนะ (ธ) ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 ณ วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 2022-09-10
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมงาน “สร้างเศรษฐกิจ เปลี่ยนพืชกระท่อมเป็นเงินสด” 2022-09-09
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่ม ประจำเดือนกันยายน 2565 ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 2022-09-09
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๓ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสันป่าตอง จัดกิจกรรมบริการสังคมให้กับสมาชิกในพื้นที่อำเภอสันป่าตอง ประจำเดือน กันยายน 2565 2022-09-09
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติ 2022-09-08
สนง.คป.จ.ชม.จัดกิจกรรมให้ความรู้ โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ “คุมประพฤติให้ความรู้สู่เยาวชน” เกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ในหัวข้อ “การทุจริตคอร์รัปชั่นที่เยาวชนควรรู้” 2022-09-08
สนง.คป.จ.ชม.จัดโครงการโปรแกรมแก้ไข้ฟื้นฟูพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท เชียงใหม่ 2022-09-08
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอพร้าว จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอพร้าว ประจำเดือนกันยายน 2565 2022-09-08
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน” ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-09-08
สนง.คป.จ.ชม.จัดโครงการโปรแกรมแก้ไข้ฟื้นฟูพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท เชียงใหม่ 2022-09-08
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเชียงดาว ประจำเดือนกันยายน 2565 2022-09-08
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ประจำเดือนกันยายน 2565 ณ อำเภอสันกำแพง 2022-09-08
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมและทดลองใช้ระบบการให้บริการ คุมประพฤติแบบ Digital ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Team 2022-09-06
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและการทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ประจำเดือนกันยายน 2565 ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด 2022-09-06
สนง.คป.จ.ชม.เตรียมความพร้อมในการติดตั้งระบบบริการแบบ Digital นำร่อง 3 จังหวัด 2022-09-05
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๓ จัดให้บริการแก่สมาชิกในพื้นที่อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน กันยายน 2565 2022-09-05
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติเขตพื้นที่ ๒ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่ริม 2022-09-05
สนง.คป.จ.ชม.ประชุมเตรียมความพร้อมในการเป็นวิทยากร โครงการโปรแกรมแก้ไข้ฟื้นฟูพื้นฐาน 2022-09-05
สนง.คป.ชม. ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงาน โครงการขับเคลื่อนการดูแลผู้มีปัญหาสุราและสุขภาวะโดยชุมชน รูปแบบธรรมนำทาง 2022-09-02
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๓ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสันป่าตอง จัดให้บริการแก่สมาชิกในพื้นที่อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน กันยายน 2565 2022-09-02
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมคณะทำงาน เพื่อตรวจสอบการเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดประจำเรือนจำ ผ่านระบบ Google Meet 2022-09-02
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและข้าราชการในส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting) 2022-09-02
สคป.แพร่ จัดพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-09-02
สคป.แพร่ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานโต๊ะข่าวด้านความมั่นคงและยาเสพติด ระดับพื้นที่จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 8/2565 2022-08-31
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ประจำเดือนสิงหาคม ครั้งที่ 8/2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Webex Conference Meeting) 2022-08-30
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการส่งต่อผู้ติดยาเสพติดจากศาล และสำนักงานคุมประพฤติไปยังสถานพยาบาลยาเสพติด 2022-08-30
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่และการประชุมคณะกรรมการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2565 2022-08-30
สคป.แพร่ ร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือนสิงหาคม 2565 2022-08-30
สนง.คป.จ.ชม.ดำเนินการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง พนักงานคุมประพฤติ 2022-08-29
สนง.คป.จ.ชม.จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ พนักงานคุมประพฤติและผู้ปฏิบัติงานในศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนเขต 5 เป็นวันที่ 2 2022-08-27
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสารภี จัดโครงการทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มในโครงการธรรมสัญจร ณ วัดต้นเหียว อำเภอสารภี 2022-08-27
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 ประสานความร่วมมือกับผู้ใหญ่บ้าน ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลแม่เหียะ 2022-08-27
สนง.คป.จ.ชม.เขตพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคม หรือสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ประจำเดือนสิงหาคม 2565 ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 2022-08-27
สคป.แพร่ ร่วมกิจกรรม “ผู้ว่าแพร่พาเข้าวัด ประชารัฐร่วมใจ ใฝ่รักษาศีล 5” 2022-08-26
สนง.คป.แม่ฮ่องสอน เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานคุมประพฤติและผู้ปฏิบัติงานในศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนเขต 5 2022-08-25
สนง.คป.จ.ชม.จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ พนักงานคุมประพฤติและผู้ปฏิบัติงานในศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนเขต 5 2022-08-25
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดลำพูนรุ่นที่ 3 2022-08-25
สคป.แพร่ มอบทุนสงเคราะห์การประกอบอาชีพ แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2022-08-25
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดให้บริการแก่สมาชิกในพื้นที่อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน สิงหาคม 2565 2022-08-23
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติเขตพื้นที่ 4 ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 2022-08-23
สนง.คป.จ.ชม.ได้รับเชิญเป็นวิทยากร โครงการอบรมค่ายคุณธรรมนำชีวิต ห่างไกลยาเสพติด ณ โรงเรียนบ้านศาลา ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 2022-08-22
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่แจ่ม จัดให้บริการแก่สมาชิกในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม ประจำเดือน สิงหาคม 2565 2022-08-22
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ พัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2565 ผ่านระบบออนไลน์ Webex Meeting 2022-08-20
สนง.คป.จ.ชม.จัดพิธีปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 จัดระหว่างวันที่ 8 – 19 สิงหาคม 2565 2022-08-20
สนง.คป.จ.ชม.ได้รับเชิญเป็นวิทยากร กิจกรรมการอบรมค่ายคุณธรรมนำชีวิต ห่างไกลยาเสพติด ณ โรงเรียนบ้านศาลา ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 2022-08-20
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมกับ อำเภอแม่ออน เปิดศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ณ วัดพระธาตุดอยผาตั้ง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 2022-08-20
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดให้บริการแก่สมาชิกในพื้นที่อำเภออมก๋อย ประจำเดือน สิงหาคม 2565 2022-08-20
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติเขตพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเวียงแหง 2022-08-20
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอสันทราย จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ประจำเดือนสิงหาคม 2565 อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 2022-08-20
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน จัดพิธีเปิดโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน รุ่นที่ 3 2022-08-18
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติเขตพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มและบริการสังคมแบบกลุ่ม ประจำเดือนสิงหาคม 2565 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่แตง 2022-08-18
พิธีจุดเทียนอุดมการณ์และกล่าวคำปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ ในการต่อต้านยาเสพติด โครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 2022-08-18
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมอบรมโครงการ “เสริมพลังบวกให้กับชีวิต ป้องกันภัยยาเสพติด” ณ อาคารเอนกประสงค์วัดปัญญาวุธาราม วัดปัญญาวุธาราม(สันกู่) อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 2022-08-17
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่ม ประจำเดือนสิงหาคม 2565 ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 2022-08-16
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอจอมทอง จัดให้บริการแก่สมาชิกในพื้นที่อำเภอจอมทอง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 2022-08-16
พิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ 8 – ๑9 สิงหาคม 2565 จัดโดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 2022-08-16
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมงานรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ประจำเดือนสิงหาคม 2565 ณ อำเภอแม่ออน 2022-08-16
สนง.คป.ชม.จัดกิจกรรมให้ความรู้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ในหัวข้อ“การป้องกันตนเองจากภัยสังคม” 2022-08-12
กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสะเมิง ประจำเดือนสิงหาคม 2565 2022-08-12
สนง.คป.ชม.ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “วันแม่แห่งชาติ” จังหวัดเชียงใหม่ 2022-08-12
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 ร่วมกับ คณะกรรมการศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอพร้าวและวัดดอยแม่ปั๋ง จัดโครงการ “ปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศน์” ณ วัดดอยแม่ปั๋ง ตำบล แม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 2022-08-12
สนง.คป.ชม.ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2022-08-12
สนง.คป.ชม.ร่วมประชุมกับคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง 2022-08-12
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่ริม จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ประจำเดือนสิงหาคม 2565 2022-08-12
สนง.คป.ชม.ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 2022-08-12
สนง.คป.ชม.จัดการประชุมกลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการ ของสำนักงานคุมประพฤติเขต 5 เรื่องแบบการจัดเก็บข้อมูลประกอบการจัดทำ(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการกรมคุมประพฤติ ประจำปี พ.ศ. 2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting) 2022-08-11
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติเขตพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มผู้พักโทษ/ลดโทษ ประจำเดือนสิงหาคม 2565 ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 2022-08-11
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ประจำเดือนสิงหาคม 2565 ณ อำเภอสันกำแพง 2022-08-11
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่ม ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ประจำเดือนสิงหาคม 2565 2022-08-11
สนง.คป.ชม.ร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา ประจำปี 2565 ณ กลุ่มอาคารเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติ สวนพฤกศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเ 2022-08-11
สนง.คป.ชม.จัดกิจกรรมรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2022-08-11
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 2022-08-11
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาสร้างฝ่ายชะลอน้ำ ปลูกป่า 2022-08-11
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ประจำเดือนสิงหาคม 2565 ณ วัดเวฬุวัน อำเภอสารภี 2022-08-10
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและการทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ประจำเดือนสิงหาคม 2565 ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด 2022-08-10
สนง.คป.ชม.จัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 8 - 19 สิงหาคม 2565 วันที่ 2 ของโครงการ 2022-08-10
คป.แพร่ จัดโครงการ “คุมประพฤติแพร่รวมพลัง อาสาทำความดี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” 2022-08-10
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติเขตพื้นที่ ๒ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่ริม 2022-08-09
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่สอดส่อง เยี่ยมเยียนอาสาสมัครคุมประพฤติและออกปฏิบัติงาน ด้านกองทุนยิติธรรมในเขตพื้นที่อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 2022-08-09
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอนร่วมการประชุม การเข้าพบผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานภาคีเครือข่ายงานป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต 2022-08-08
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมกิจจกรรมพิธีเปิดงานกีฬา วันรพีประจำปี พ.ศ. 2565 2022-08-07
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล วางพวงมาลา เนื่องในวันรพี ประจำปี 2565 ณ ลานพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ อาคารศาลจังหวัดเชียงใหม่ 2022-08-07
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่ม ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ประจำเดือนสิงหาคม 2565 2022-08-06
สนง.คป.จ.ชม.ต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ ในการตรวจติดตามผลการดำเนินการตามคำแนะนำ 2022-08-06
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันรพี 2022-08-04
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดอบรมอบรมธรรมะและกฎหมาย โครงการ “ รู้ธรรมพัฒนาจิต รู้ทักษะชีวิตพัฒนากาย รู้เคารพกฎหมายพัฒนาสังคม ” และการทำงานบริการสังคม ณ วัดทรายมูล อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 2022-08-04
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมกับ อำเภอหางดง เปิดศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ณ วัดทรายมูล อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 2022-08-04
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล วางพวงมาลา เนื่องในวันรพี ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ ศาลจังหวัดฮอด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 2022-08-04
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสันทราย จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคม หรือสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ประจำเดือนสิงหาคม 2565 ณ วัดเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย 2022-08-04
สนง.คป.จ.ชม.ประชุมคณะวิทยากร โครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-08-04
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอฮอด จัดให้บริการแก่สมาชิกในพื้นที่อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน สิงหาคม 2565 2022-08-03
สนง.คป.จ.ชม.จัดประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ เขต 5 ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting) 2022-08-03
สนง.คป.จ.ชม.จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติมาตรา 56 คดียาเสพติด เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าอบรมค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 4 2022-08-03
สนง.คป.แม่ฮ่องสอน เข้าร่วม การประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติเขต 5 ครั้งที่ 2/2565 2022-08-03
คป.แพร่ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ เขต 5 ครั้งที่ 2/2565 โดยการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ Zoom Cloud Meeting 2022-08-03
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสันป่าตอง จัดให้บริการแก่สมาชิกในพื้นที่อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน สิงหาคม 2565 2022-08-02
สนง.คป.ชม.ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานมหกรรมรวมพลสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2565 2022-07-31
สนง.คป.จ.ชม.จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ครั้งที่ 7/2565 ผ่านระบบประชุมออนไลน์โปรแกรม Zoom Meeting 2022-07-27
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 2022-07-27
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรม 2022-07-27
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๓ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่แจ่ม จัดให้บริการแก่สมาชิกในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 2022-07-27
สคป.แพร่ ร่วมการประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 2022-07-27
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสันป่าตอง จัดให้บริการแก่สมาชิกในพื้นที่อำเภอสันป่าตอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 2022-07-26
สนง.คป.จ.ชม.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2565 ผ่านทางระบบ Video Conference โปรแกรม Zoom Meeting 2022-07-26
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ และการประชุมคณะกรรมการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2565 2022-07-26
สนง.คป.ชม.ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ด้วยรูปแบบการประชุมทางไกล Online Conference ผ่านระบบ (Webex Meeting) ครั้งที่ 7/2565 2022-07-26
สคป.แพร่ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อสดุดีวีรกรรมพระยาไชยบูรณ์ ประจำปี 2565 2022-07-25
สนง.คป.จ.ชม.จัดกิจกรรม “อาสาทำความดี บริจาคโลหิต” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 2022-07-25
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอจอมทอง จัดให้บริการแก่สมาชิกในพื้นที่อำเภอจอมทอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 2022-07-25
สคป.แพร่ จัดโครงการบริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันที่ 1) 2022-07-25
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๓ จัดให้บริการแก่สมาชิกในพื้นที่อำเภออมก๋อย นอกสถานที่ ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 2022-07-23
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคม หรือสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 2022-07-23
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกัลยาณิวัฒนา จัดให้บริการแก่สมาชิกในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 2022-07-21
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอดอยหล่อ จัดให้บริการแก่สมาชิกในพื้นที่อำเภอดอยหล่อ ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 2022-07-21
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๓ จัดการประชุมโครงการบูรณาการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด เพื่อความปลอดภัยของชุมชนระดับอำเภอ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม 2022-07-21
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่ม ณ วัดทรายมูล อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 2022-07-20
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๒ จัดอบรมโครงการ อบรมธรรมะและกฎหมาย “ หลักธรรมนำชีวิต รู้คิด รู้ทันกฎหมาย ” ณ ศาลารวมใจ วัดสันป่าสัก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 2022-07-20
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 เข้าพบนายอำเภอสันกำแพงเพื่อหารือการจัดตั้งศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 2022-07-20
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม อำเภอแม่วาง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 2022-07-19
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม อำเภอสันป่าตอง ประเดือนกรกฎาคม 2565 2022-07-19
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมกับ อำเภอหางดง จัดการประชุมโครงการบูรณาการการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดเพื่อความปลอดภัยของชุมชน อำเภอหางดง ณ ห้องประชุมไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 2022-07-19
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพ พนักงานคุมประพฤติและผู้ปฏิบัติงานในศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน ในรูปแบบการประชุมทางไกล ( Video Conference ) 2022-07-19
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๒ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่ริม จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 2022-07-18
สนง.คป.จ.ชม.เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อม ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่ 2022-07-18
สนง.คป.จ.ชม.ในฐานะผู้ประสานสำนักงานคุมประพฤติในเขต 5 จัดการประประชุมผู้บริหารเขต 5 ผ่านระบบประชุมออนไลน์โปรแกรม Zoom Meeting 2022-07-18
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๒ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสะเมิง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 2022-07-16
สนง.คป.จ.ชม.พิธีปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบ ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 4 – 15 กรกฎาคม 2565 2022-07-16
สนง.คป.ชม.พิธีจุดเทียนอุดมการณ์และกล่าวคำปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ ในการต่อต้านยาเสพติด โครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-07-14
สนง.คป.ชม.ร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2565 ณ วัดสวนดอก พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ 2022-07-14
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติเขตพื้นที่ ๒ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่ริม 2022-07-13
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสารภีจัดอบรมโครงการวิถีพุทธ ณ วัดเวฬุวันอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 2022-07-13
สนง.คป.ชม.ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสารภีแห่เทียนเข้าพรรษาถวาย ณ วัดเวฬุวันอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 2022-07-13
สนง.คป.ชม.ร่วมพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์เรือนพธำมรงค์ เรือนจำชั่วคราวกลางเวียง ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ 2022-07-13
สนง.คป.ชม.พิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 จัดโดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 2022-07-13
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่ม ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 2022-07-13
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมงานรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ณ อำเภอแม่ออน 2022-07-13
สนง.คป.ชม.มอบใบประกาศนียบัตรให้แก่บุคคลต้นแบบ ประจำปี พ.ศ. 2565 2022-07-13
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ อำเภอขุนยวมและพื้นที่ใกล้เคียง 2022-07-12
สคป.แพร่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 2022-07-11
สนง.คป.ชม.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ด้รับการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ นักโทษเด็ดขาดที่มีโทษระยะสั้น ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียง 2022-07-11
สนง.คป.ชม.ร่วมโครงการปลูกป่า “ปลูกป่าเพื่อชีวิต ภายใต้ร่มพระบารมี” ณ ดอยพระพุทธบาทข่วงเปา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 2022-07-10
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๒ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเชียงดาว ประจำเดือนกรกฎาคม 256๕ 2022-07-09
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๓ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอฮอด จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 2022-07-09
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ณ วัดเวฬุวัน อำเภอสารภี 2022-07-09
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคม หรือสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ณ วัดเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย 2022-07-09
สนง.คป.ชม.จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมหรือสาธารณะประโยชน์แบบกลุ่ม ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 2022-07-09
สนง.คป.ชม.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๒ จัดอบรมโครงการ “อบรมกฎหมายเบื้องต้น” การส่งเสริมและพัฒนาความรู้กฎหมายทั่วไปที่เหมาะสมสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเช 2022-07-08
สนง.คป.ชม.จัดกิจกรรมให้ความรู้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ “คุมประพฤติให้ความรู้สู่เยาวชน” เรื่องการสร้างจิตสำนึกและวินัยตนเอง ในหัวข้อ “การขับขี่รถอย่างปลอดภัย และมีวินัยจราจร” 2022-07-08
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่ม ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 2022-07-07
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 ร่วมประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสันกำแพง 2022-07-07
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ณ อำเภอสันกำแพง 2022-07-07
สนง.คป.ชม.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ลด ละ เลิก บุหรี่ สุรา ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2565 2022-07-07
สคป.แพร่ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมและวางพวงหรีดเคารพศพ มารดาอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-07-07
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและการทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด 2022-07-06
สนง.คป.ชม.ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานสำหรับการบริหารงานคุมประพฤติเชิงพื้นที่ ในรูปแบบประชุมทางไกล ( Webex Meeting) 2022-07-06
สนง.คป.ชม.ร่วมกับ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง ประชุมหัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการประจำสัปดาห์ ผ่านระบบออนไลน์ ( Zoom Cloud Meeting ) 2022-07-06
สนง.คป.ชม.จัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 4 – 15 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง ค่ายตากสิน กองพันสัตว์ต่าง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 2022-07-06
สคป.แพร่ เปิดศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน อำเภอสูงเม่น 2022-07-06
สคป.แพร่ ออกหน่วยบริการประชาชน “จังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” 2022-07-06
สนง.คป.ชม.อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ มอบทุนเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ดีเด่น สังกัดกรมคุมประพฤติ ระดับประเทศ 2022-07-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่านมอบประกาศนียบัตรให้แก่บุคคลต้นแบบ ประจำปี พ.ศ. 2565 2022-07-04
สนง.คป.จ.ชม.ได้ร่วมประสานความร่วมมือระหว่างอาสมัครคุมประพฤติ อำเภอสารภีและแม่แตงเพื่อดำเนินโครงการปลูกป่าต้นน้ำและโครงการธรรมะวิถีพุทธ 2022-07-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายประสูติสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 2022-07-01
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 2022-07-01
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน เยี่ยมเยียนและตรวจสอบความเสียหายบ้านเรือนของเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 2022-07-01
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบเป็นกองทุนสงเคราะห์เด็กและเยาวชน 2022-07-01
สนง.คป.จ.ชม.จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนมิถุนายน 2565 ครั้งที่ 6/2565 ผ่านระบบประชุมออนไลน์โปรแกรม Zoom Meeting 2022-06-30
สนง.คป.จ.ชม.เข้าร่วมโครงการสำรวจวิเคราะห์และสร้างชุมชนต้นแบบด้านการป้องกันอาชญากรรมอย่างยั่งยืน 5 ชุมชน ภายใต้โครงการขับเคลื่อนมาตรการด้านการป้องกันอาชญากรรม ตามมติคณะรัฐมนตรี ในบริบทชุมชนเมือง 2022-06-30
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงาน ในกระบวนการยุติธรรม ศาลแขวงเชียงดาว 2022-06-30
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติประจำเดือนมิถุนายน 2565 ครั้งที่ 6/2565 ในรูปแบบการประชุมทางไกล ( Online Conference ) ผ่านระบบ Webex Meeting 2022-06-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรม “ลำพูน สานพลังเข็มแข็ง” ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี พ.ศ.2565 2022-06-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ดำเนินการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน รวมถึงการประชาสัมพันธ์ภารกิจงานคุมประพฤติ 2022-06-29
สนง.คป.ชม.ประชุมคณะวิทยากร โครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-06-29
สนง.คป.ชม.ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและการเสวนาโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือ ด้านการยุติธรรมของหน่วยงาน ในกระบวนการยุติธรรม ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ 2022-06-29
สคป.แพร่ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 6/2565 2022-06-29
สคป.แพร่ เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 2022-06-29
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมเตรียมจัดงาน "วันรพี" ประจำปี พ.ศ. 2565 2022-06-28
สนง.คป.ชม.เขตพื้นที่ 1 เข้าพบนายอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 2022-06-28
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๓ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอจอมทอง จัดกิจกรรมรับรายงานตัว และทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ประจำเดือนมิถุนายน 2565 2022-06-28
สนง.คป.ชม.ร่วมประชุมคณะกรรมการ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านระบบ Video Conference โปรแกรมซูม (Zoom meeting) 2022-06-28
สนง.คป.ชม.ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ และการประชุมคณะกรรมการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2565 2022-06-28
สคป.แพร่ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานโต๊ะข่าวด้านความมั่นคงและยาเสพติด ระดับพื้นที่จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 6/2565 2022-06-28
สคป.แพร่ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2/2565 2022-06-28
สนง.คป.ชม.จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้คุมความประพฤติมาตรา 56 คดียาเสพติด เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าอบรมค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 3 2022-06-28
สคป.แพร่ จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการขับเคลื่อนชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่ 2022-06-28
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับนายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่วนย่อยแม่สะเรียง 2022-06-27
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2022-06-27
สนง.คป.จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 2022-06-27
สนง.คป.จ.ชม.ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ เตะฟุตบอลนัดกระชับมิตรกับมูลนิธิพันธกิจ MISSION 300 ครั้งที่ 1 2022-06-26
สนง.คป.ชม.จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคม หรือสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 2022-06-25
สนง.คป.ชม.ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565 2022-06-25
สนง.คป.ชม.ร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565 รณรงค์ทุกภาคส่วนรวมพลังทำความดี ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2022-06-25
สคป.แพร่ ร่วมพิธีเปิดการอบรมวิทยากรขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-06-24
สคป.แพร่ ร่วมกิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565 2022-06-24
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดอบรมโครงการ “ปลุกพลังบวก มุ่งมั่นตั้งใจ ห่างไกลยาเสพติด” 2022-06-23
สนง.คป.แม่ฮ่องสอนและยุติธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และยุติธรรมพบประชาชน 2022-06-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน นำอาสาสมัครคุมประพฤติเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อการฟื้นฟูแก้ไขผู้กระทำผิดในชุมชนในรูปแบบออนไลน์ 2022-06-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน ต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ 2022-06-22
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติเขตพื้นที่ 2 สอบปากคำผู้เสียหายและประชาสัมพันธ์งานคุมประพฤติ ณ บ้านป่าเลา หมู่ 1 ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 2022-06-22
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่แจ่ม จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม และเข้าพบนายอำเภอแม่แจ่ม เพื่อหารือแนวทางการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดเพื่อความปลอดภัยของชุมชนระดับอำเภอ 2022-06-22
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมกันแต่งกายชุดผ้าไทยและชุดพื้นเมือง “เพื่อสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” 2022-06-22
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณพ่อจำลอง สุดาจันทร์ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 2022-06-21
สนง.คป.จ.ชม.มอบใบประกาศเกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติให้อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรมที่ปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 25 ปี 2022-06-21
สคป.แพร่ จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน (16 มีนาคม วัน อ.ส.ค.) ผ่านระบบจอภาพ Video Conference system 2022-06-21
สนง.คป.แม่ฮ่องสอน จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน 2022-06-21
อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดน่าน เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน (๑๖ มีนาคม วัน อ.ส.ค.) 2022-06-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่านร่วมประชุมเตรียมความพร้อมมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนฯ 2022-06-21
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๓ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ประจำเดือนมิถุนายน 2565 2022-06-21
สนง.คป.จ.ชม.ต้อนรับการการลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรม ในโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ 2022-06-21
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน ผ่านระบบออนไลน์ ( Webex ) 2022-06-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ร่วมจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชน จังหวัดลำพูน 2022-06-20
สนง.คป.จ.ชม.ได้รับเกียรติบัตรองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 2022-06-20
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมกับ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meting และประชุมหัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการประจำสัปดาห์ 2022-06-20
สนง.คป.จ.ชม.จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 2022-06-17
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๓ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภออมก๋อย จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ประจำเดือนมิถุนายน 2565 2022-06-17
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meeting 2022-06-17
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสันทราย จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ประจำเดือนมิถุนายน 2565 อำเภอสันทราย 2022-06-17
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2565 2022-06-16
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสันป่าตอง จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ประจำเดือนมิถุนายน 2565 2022-06-16
สนง.คป.ชม.มอบทุนประกอบอาชีพสำหรับผู้พ้นโทษในโครงการกำลังใจฯ ปี พ.ศ. 2565 2022-06-16
สนง.คป.จ.ชม.ประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจของศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (JSOC) 2022-06-15
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่ม ณ วัดทรายมูล อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2565 2022-06-15
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่ม ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ประจำเดือนมิถุนายน 2565 2022-06-15
สนง.คป.จ.ชม.เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2022-06-15
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม (รอบที่ 2) และให้การต้อนรับการตรวจเยี่ยมสำนักงานฯของผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 2022-06-15
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมกับอำเภอพร้าว จัดการประชุมโครงการบูรณาการการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดเพื่อความปลอดภัยของชุมชน อำเภอพร้าว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 2022-06-15
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่ริม จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ประจำเดือนมิถุนายน 2565 2022-06-15
สนง.คป.จ.ชม. กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมงานรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ณ อำเภอแม่ออน 2022-06-14
สคป.แพร่ ร่วมกิจกรรม “ผู้ว่าแพร่พาเข้าวัด ประชารัฐร่วมใจ ใฝ่รักษาศีล 5” 2022-06-14
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมกับ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง ผ่านระบบประชุมออนไลน์โปรแกรม Zoom Meeting และประชุมหัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการประจำสัปดาห์ 2022-06-13
สนง.คป.จ.ชม.และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์และสามเณรจำนวน 219 รูป และจัดกิจกรรม “สักการะครูบา รักษาห้วยแก้ว” 2022-06-11
สนง.คป.ชม.จัดกิจกรรม “สักการะครูบา รักษาห้วยแก้ว” รำลึกมุทิตา ครูบาเจ้าศรีวิชัย ครบรอบวันเกิด 144 ปี 2022-06-11
สคป.แพร่ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ อาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-06-10
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสารภี จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ณ วัดเวฬุวัน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 2022-06-10
กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคม หรือสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ณ วัดเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย 2022-06-10
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอดอยหล่อ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม 2022-06-10
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้กฎหมาย ว่าด้วยสุขภาพจิต จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 2022-06-10
สนง.คป.จ.ชม.จัดกิจกรรมให้ความรู้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ “คุมประพฤติให้ความรู้สู่เยาวชน”เกี่ยวกับการรู้เท่าทันและห่างไกลยาเสพติดหัวข้อ "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากผู้ก้าวพลาด" (โดยสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใ 2022-06-10
สคป.แพร่ โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร (พนักงานคุมประพฤติ) ประจำปีงบประมาณ 2565 (วันที่ 1) 2022-06-10
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมกำกับติดตามของคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 1/2565 (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ) 2022-06-09
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอพร้าว จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอพร้าว ประจำเดือนมิถุนายน 2565 2022-06-09
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอพร้าว จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอพร้าว ประจำเดือนมิถุนายน 2565 2022-06-09
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่ม ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองแห่งที่ 2 2022-06-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน จัดโครงการอบรมโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ ตามแผนบูรณาการป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 2022-06-09
สคป.แพร่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันอนันทมหิดล 2022-06-09
สคป.แพร่ ออกหน่วยบริการประชาชน “จังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” 2022-06-09
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ณ อำเภอสันกำแพง 2022-06-08
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่ม ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ประจำเดือนมิถุนายน 2565 2022-06-08
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและการทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด 2022-06-07
สนง.คป.จ.ชม.ประชุมหัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการ ของสำนักงานฯประจำสัปดาห์ 2022-06-07
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอฮอด จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอฮอด ที่ว่าการอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 2022-06-06
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติเขตพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่ริม 2022-06-06
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมการประชุมคณะกรรมการชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2565 ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) โปรแกรม Cisco Webex Meetings 2022-06-06
สนง.คป.จ.ชม.จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนน การประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ 2022-06-06
วันที่ 3 มิถุนายน 2565 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน เข้าร่วมถวายเครื่องสักการะและวางพานพุ่ม พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 2022-06-06
วันที่ 3 มิถุนายน 2565 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 2022-06-06
วันที่ 3 มิถุนายน 2565 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 2022-06-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูนร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะและวงพานพุ่มและพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 2022-06-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูนร่วมพิธีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 2022-06-04
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมพิธีถวายราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 2022-06-03
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมพิธีถวายราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 2022-06-03
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 2022-06-03
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 ของมูลนิธิกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ 2022-06-02
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพพ่อสงวน พวงโพพันธ์ บิดาของอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 2022-06-02
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 300,000 ตัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 2022-06-01
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสันป่าตอง จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ โบราณสถานเวียงท่ากาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากาน 2022-06-01
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 ร่วมงานฌาปนกิจศพนายอินตา สมเมือง อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอหางดง ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 2022-06-01
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังการกระทำผิดซ้ำในชุมชุน(JSOC) โครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-06-01
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ครั้งที่ 5/2565 ผ่านระบบประชุมออนไลน์โปรแกรม Zoom Meeting 2022-06-01
สคป.แพร่ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 2022-06-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่" 2022-06-01
สนง.คป.จ.ชม.ปเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วมจัดทำแผนและวางแนวทางการดูแล ด้านสุขภาพกายและจิตของเด็กและเยาวชนในสถานที่ควบคุมและภายหลังปล่อย 2022-05-31
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม โครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-05-31
สคป.แพร่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 2022-05-31
สคป.แพร่ ร่วมการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดแพร่ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565 2022-05-31
สคป.แพร่ ร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครั้งที่ 5 ประจำปี 2565 2022-05-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีพุทธาภิเษกพระเสตังคมณี และพิธีเทวาภิเษกอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี 2022-05-30
สนง.คป.จ.ชม.เข้าร่วมประชุมนายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ และการประชุมคณะกรรมการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2565 2022-05-30
สนง.คป.จ.ชม.เข้าร่วมประชุมนายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ และการประชุมคณะกรรมการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2565 2022-05-30
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้ไปดำรงตำแหน่งใหม่ 2022-05-28
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองเชียงใหม่ ในการสรรหาอาสาสมัครคุมประพฤติและการบูรณาการร่วมกับวัดในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ 2022-05-28
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2565 2022-05-27
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมสัมมนาส่งเสริมธรรมาภิบาลภาครัฐในภูมิภาค ครั้งที่ 2 2022-05-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่านร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น (Walk Run and Bike) (ครั้งที่ ๕) 2022-05-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน กิจกรรม “เปิดศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอป่าซาง” 2022-05-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม ภายใต้โครงการอาสาทำความดี 30 ปี กรมคุมประพฤติ 2022-05-26
สนง.คป.จ.ชม.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 2022-05-25
สนง.คป.จ.ชม.จัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น (Walk Run Bike) เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 30 ปี เพื่อสุขภาพที่ดี 2022-05-25
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคม หรือสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ณ วัดทรายมูล อำเภอหางดง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 2022-05-25
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน เรียนเชิญผู้ว่าฯแม่ฮ่องสอน มอบประกาศเกียรติบัตรดีเด่น ให้แก่อาสาสมัครคุมประพฤติดีเด่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2022-05-25
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองเชียงใหม่ ในการสรรหา อาสาสมัครคุมประพฤติและการบูรณาการร่วมกับวัดในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ 2022-05-24
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติด้วยรูปแบบการประชุมทางไกล (Online Conference)ผ่านระบบ Webex Meeting ของกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 5/2565 2022-05-24
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 2022-05-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 2022-05-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่านร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดน่าน (ศอ.ปส.จ.นน.) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ 2022-05-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่านเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันอัฏฐมีบูชา) 2022-05-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่านเข้าร่วมประชุมตรวจราชการ 2022-05-23
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๓ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่แจ่ม จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม และทำงานบริการสังคมโดยการปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 2022-05-23
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมกับ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง ประชุมหัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการประจำสัปดาห์ 2022-05-23
สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน ประชุมเตรียมความพร้อมค่ายศูนย์ขวัญ รุ่นที่ 2 2022-05-23
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกัลยาณิวัฒนา ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 2022-05-20
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๒ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่ริม จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 2022-05-20
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองเชียงใหม่ ในการสรรหาอาสา สมัครคุมประพฤติและการบูรณาการร่วมกับวัดในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ 2022-05-20
สนง.คป.จ.ชม.จัดการประชุมคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่รอบสุดท้าย และกล่าวขอบคุณคณะอนุกรรมการฯ 2022-05-20
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๓ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอดอยหล่อ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 2022-05-19
สนง.คป.จ.ชม.ให้ความร่วมมือสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย ในโครงการวิจัย “การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในมาตรการพักการลงโทษ การลดวันต้องโทษ และการอภัยโทษ : แนวทางการมีส่วนร่วมของตำรวจ 2022-05-19
สนง.คป.จ.ชม.จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ดีเด่น สังกัดกรมคุมประพฤติ ระดับประเทศ 2022-05-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 2022-05-18
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๓ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 2022-05-18
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสะเมิง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 2022-05-17
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 อำเภอสันทราย 2022-05-17
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่ม ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 2022-05-17
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมงานรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 2022-05-17
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพมารดาของอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 2022-05-17
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมพิจารณา การเลื่อนขั้นชั้นนักโทษเด็ดขาดประจำเรือนจำและประชุมพิจารณาพักการลงโทษประจำเรือนจำ 2022-05-17
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมกับ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง ประชุมหัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่และกลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการประจำสัปดาห์ 2022-05-17
สนง.คป.จ.ชม.จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคม หรือสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 2022-05-17
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 2022-05-15
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2565 ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 2022-05-15
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสารภี จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ณ วัดเวฬุวัน อำเภอสารภี 2022-05-12
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่แตง จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่แตง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 2022-05-12
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอพร้าว จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอพร้าว ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 2022-05-12
สนง.คป.จ.ชม.ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ประธานชมรมนครพิงค์สร้างสุข ให้กำลังใจครอบครัวพนักงานคุมประพฤติ 2022-05-12
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมการประดิษฐ์ผีเสื้อเพื่อนำไปประดับในนิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 2022-05-12
สนง.คป.จ.ชม.ประชุมแนวทางการใช้แบบประเมินความเสี่ยงสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นนักโทษเด็ดขาด 2022-05-12
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมหารือและวางแผนการใช้งบประมาณของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 2022-05-12
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคม หรือสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ณ วัดเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย 2022-05-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรม “เดิน วิ่ง ปั่น” (WALK RUN AND BIKE) 2022-05-12
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ณ อำเภอสันกำแพง 2022-05-11
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอจอมทอง จัดกิจกรรมรับรายงานตัว และทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 2022-05-11
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมผู้บริหารภาค 5 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting 2022-05-11
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 2022-05-11
สนง.คป.จ.ชม.ประชุมเรื่องแนวทางการใช้แบบประเมินความเสี่ยง สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นนักโทษเด็ดขาด 2022-05-11
สนง.คป.แม่ฮ่องสอน ประชุมขับเคลื่อนการทำ MOU กับศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน 2022-05-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ภายใต้โครงการอาสาทำความดี 30 ปี กรมคุมประพฤติ 2022-05-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน และเครื่องราชสักการะ เพื่อประกอบพิธีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย ประจำปี 2565 2022-05-10
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและการทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 2022-05-10
สนง.คป.แม่ฮ่องสอน ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่วนย่อยแม่สะเรียง 2022-05-10
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติเขตพื้นที่ ๒ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่ริม 2022-05-09
สนง.คป.ชม.ร่วมกับ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง ประชุมหัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่และกลุ่มอำนวยการประจำสัปดาห์ 2022-05-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่านเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ ภาค ๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 2022-05-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่านประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงาน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ 2022-05-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่านบูรณาการทำงานบริการสังคมประเภทสร้างฝายชะลอน้ำ 2022-05-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่านร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น (Walk Run and Bike) (ครั้งที่ ๒) 2022-05-06
สนง.คป.จ.ชม.จัดการประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติภาค 5 ครั้งที่ 1/2565 ในรูปแบบการประชุมทางไกล โปรแกรม Zoom Cloud Meeting 2022-05-06
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่ม ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 2022-05-06
สนง.คป.แม่ฮ่องสอน ประชุมคณะกรรมการ อาสาสมัครคุมประพฤติ ภาค 5 ผ่านระบบซูม 2022-05-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ ภาค 5 ครั้งที่ 1/2565 โดยการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ Zoom Cloud Meeting 2022-05-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติ เขตพื้นที่อำเภอสอง 2022-05-05
สนง.คป.จ.ชม.จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคม หรือสาธารณประโยชน์แบบกลุ่มประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 2022-05-05
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเชียงดาว ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 2022-05-05
สนง.คป.จ.ชม.จัดประชุมสำนักงานครั้งที่ 4/2565 ประจำเดือนเมษายน 2565 2022-05-05
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๓ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสันป่าตอง จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 2022-05-05
สนง.คป.แม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมรับรายงานตัว ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 2022-05-05
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง จัดการประชุมประจำเดือน 2022-05-04
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมพิธีวันฉัตรมงคล ประจำปี 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 2022-05-04
คณะกรรมการศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน กำกับดูแลผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคม 2022-05-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่านประชุมเตรียมความพร้อม บ้านกึ่งวิถีวัดดอนมูล จังหวัดน่าน 2022-05-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน ขอรับสนับสนุนกล้าพันธุ์ต้นโมก จากเรือนจำชั่วคราวเขาน้อย 2022-05-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่" 2022-05-03
สนง.คป.จ.ชม.ประชุมหัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่และกลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการประจำสัปดาห์ 2022-05-02
สนง.คป.จ.ชม.จัดการประชุมสามัญประจำปี อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และจัดพิธีรดน้ำดำหัวอาสาสมัครคุมประพฤติอาวุโส ในรูปแบบการประชุมทางไกล โปรแกรม Zoom Cloud Meeting 2022-04-30
สนง.คป.ชม.ร่วมงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-04-29
สนง.คป.ชม.ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ และการประชุมคณะกรรมการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 2022-04-29
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่แจ่ม จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 2022-04-29
สนง.คป.ชม.จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคม หรือสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ประจำเดือนเมษายน 2565 ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 2022-04-29
สนง.คป.ชม.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับปลัดกระทรวงยุติธรรม มาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากร 2022-04-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพวิทยากรครู ก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One 2022-04-29
สนง.คป.แม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล 2022-04-29
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่ม ณ วัดทรายมูล อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนเมษายน 2565 2022-04-27
สนง.คป.จ.ชม.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับอธิบดีกรมคุมประพฤติ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากร 2022-04-27
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอจอมทอง จัดกิจกรรมรับรายงานตัว และทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 2022-04-26
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๓ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่วาง จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 2022-04-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่านร่วมกิจกรรม Kick Off เดิน วิ่ง ปั่น (Walk Run and Bike) 2022-04-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยเรื่องการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของจังหวัด 2022-04-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีถวายราชสักการะและวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2565 2022-04-26
สนง.คป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวและอวยพรปีใหม่ไทย ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2022-04-25
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 2022-04-25
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอดอยหล่อ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 2022-04-25
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ประจำเดือนมีนาคม2565 ณ อำเภอแม่ออน 2022-04-23
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภออมก๋อย จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภออมก๋อย ห้องประชุมอาคาร ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการเทศบาลตำบลอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 2022-04-23
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๒ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ วัดพระนอน(วัดขอนม่วง) ประจำเดือนเมษายน 256๕ 2022-04-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน จัดพิธีรดน้ำดำหัว ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน เนื่องในวันสงกรานต์ ซึ่งเป็นไปตามประเพณีปีใหม่ไทย 2022-04-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน เข้าร่วมพิธี 140 ปี วันศาลยุติธรรม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงวางรากฐานระบบการศาลยุติธรรมของประเทศไทย 2022-04-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ มภายใต้โครงการอาสาทำความดี 30 ปี กรมคุมประพฤติ 2022-04-22
เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน รับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 2022-04-22
วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่านเข้าร่วมงาน ๑๔๐ ปี วันสถาปนาศาลยุติธรรม 2022-04-22
วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่านเข้าร่วมพิธีเปิด “ศูนย์ปันฮัก ฮอมใจ สานฝันเยาวชน” เนื่องในวันครบรอบสถาปนาศาลยุติธรรม ๑๔๐ ปี 2022-04-22
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่านประชุมขับเคลื่อนกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟู ผู้กระทำผิดในคดีขับรถขณะเมาสุรา 2022-04-22
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ประจำเดือนเมษายน 2565 อำเภอสันทราย 2022-04-21
สนง.คป.ชม.ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ ครั้งที่ 7/2565 ผ่านระบบออนไลน์แบบ Webex (Webex meeting) 2022-04-21
สนง.คป.ชม.ร่วมประชุม โครงการ “มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชน” ผ่านระบบ Online Conference 2022-04-21
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มและกิจกรรมรดน้ำดำหัว อวยพรปีใหม่ไทย ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่แตง ประจำเดือนเมษายน 2565 2022-04-20
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสะเมิง ประจำเดือนเมษายน 2565 2022-04-20
สนง.คป.ชม.เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเขียนหนังสือราชการ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 - 22 เมษายน 2565 มีกลุ่มเป้าหมายเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และผู้ปฏิบัติงานสารบรรณของหน่วยงานในสังกัดกรมคุมประพฤติ จัดโดยศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมคุมประพฤติ 2022-04-20
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสันป่าตอง จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 2022-04-19
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๓ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอฮอด จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอฮอด ที่ว่าการอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 2022-04-18
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติเขตพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มและกิจกรรมรดน้ำดำหัว อวยพรปีใหม่ไทย ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่ริม ประจำเดือนเมษายน 2565 2022-04-18
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 ของจังหวัดเชียงใหม่ 2022-04-18
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมสรุปอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ 2565 ของจังหวัดเชียงใหม่  ประจำวันที่ 16 เมษายน 2565 2022-04-17
สนง.คป.จ.ชม. ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวและอวยพรปีใหม่ไทย นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565 2022-04-16
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมสรุปอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ 2565 ของจังหวัดเชียงใหม่  ประจำวันที่ 15 เมษายน 2565 2022-04-16
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมสรุปอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ 2565 ของจังหวัดเชียงใหม่  ประจำวันที่ 14 เมษายน 2565 2022-04-15
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมสรุปอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ 2565 ของจังหวัดเชียงใหม่  ประจำวันที่ 13 เมษายน 2565 2022-04-14
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมสรุปอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ 2565 ของจังหวัดเชียงใหม่  ประจำวันที่ 12 เมษายน 2565 2022-04-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน รณรงค์ประชาสัมพันธ์ “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” 2022-04-12
วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๕ ภายใต้หัวข้อหลัก “ ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” และ “เมาขับ จับติดEM “ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดน่าน,บิ๊กซีน่าน,โลตัสน่าน,แล 2022-04-12
วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน รับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่าวังผา และรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๕ 2022-04-12
วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน รับมอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน 2022-04-12
วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๕ 2022-04-12
วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน ประชุมหารือเพื่อกำหนดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูฯ ที่เหมาะสมร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลน่าน ในช่วงสถานการณ์ โควิด-๑๙ 2022-04-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่านให้บริการศูนย์แคร์ 2022-04-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่านรับรายงานตัวแบบกลุ่ม 2022-04-12
สนง.คป.ชม.ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมบุคคลากรเขตพื้นที่ 2 และ เขตพื้นที่ 3 2022-04-12
สนง.คป.ชม.ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานประจำวัน และประชุมปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 จังหวัดเชียงใหม่ 2022-04-12
สนง.คป.จ.ชม.ตรวจเยี่ยมจุดตรวจตรวจบูรณาการและประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 ภายใต้หัวข้อหลัก “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ และ เมาขับ จับติด EM” 2022-04-11
สนง.คป.ชม.ร่วมตอบแบบประเมิน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA (Integrity and Transparency Assessment) ประจำปี พ.ศ. 2565 ของจังหวัดเชียงใหม่ 2022-04-11
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่ม ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ประจำเดือนเมษายน 2565 2022-04-11
สนง.คป.ชม.ประชุมหัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่และกลุ่มอำนวยการประจำสัปดาห์ 2022-04-11
สนง.คป.จ.ชม. ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมปลุกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมองค์กร (แบบออนไลน์) เพื่อร่วมรณรงค์การปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ ตามนโยบาย No Gift Policy ของกรมคุมประพฤติ 2022-04-11
วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอเวียงสา ณ ห้องประชุมเทศบาลตําบลขึ่ง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 2022-04-10
วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ คุมประพฤติจังหวัดน่านบูรณาการทำงานบริการสังคมตาม โครงการบูรณาการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อถวายเป็นราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพ 2022-04-10
วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่านเข้าร่วม พิธีสวดมนต์ และทำบุญตักบาตร ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน 2022-04-10
สนง.คป.ชม.จัดโครงการลดการกระทำผิดฐานขับรถขณะเมาสุราเพื่อสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน ภายใต้แนวคิด “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” 2022-04-08
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคม หรือสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ประจำเดือนเมษยา 2565 ณ วัดเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย 2022-04-08
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม และทำงานบริการสังคม หรือสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ประจำเดือนเมษายน 2565 ณ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 2022-04-08
สนง.คป.ชม.มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่ม ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ประจำเดือนเมษายน 2565 2022-04-08
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจงานคุมประพฤติ และ สร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (JSOC) 2022-04-08
สนง.คป.จ.ชม.ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ เข้าพบนายอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 2022-04-07
ร่วมประชาสัมพันธ์แนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-04-07
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน และยุติธรรมพบประชาชน ครั้งที่ 2/2565 2022-04-07
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ประจำเดือนเมษายน 2565 ณ วัดเวฬุวัน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 2022-04-07
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่ม ประจำเดือนเมษายน 2565 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองแห่งที่ 2 2022-04-07
ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี พ.ศ. 2565 2022-04-07
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี พ.ศ. 2565 2022-04-06
สนง.คป.จ.ชม.จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ประจำเดือนเมษายน 2565 2022-04-05
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเชียงดาว ประจำเดือนเมษายน 2565 2022-04-05
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและการทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ประจำเดือนมีนาคม 2565 ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด 2022-04-05
สนง.คป.จ.ชม.ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (JSOC) ในโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-04-04
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 ร่วมประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจของสำนักงานคุมประพฤติและประสานความร่วมมือกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอหางดง 2022-04-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน เข้าร่วมกิจกรรม Kick off โครงการจิตอาสาพัฒนา ลำน้ำสมุน เฉลิมพระเกียรติวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 2022-04-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร พิธีลงนามถวายพระพรและพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2022-04-02
อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ประจำอำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน กำกับดูแลผู้ถูกคุมความประพฤติ ทำงานบริการสังคมและสาธารณประโยชน์ 2022-04-02
สนง.คป.จ.ชม.ดำเนินการกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ วันที่ 1 เมษายน 2565 2022-04-02
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2565 “1 เมษา วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน” 2022-04-02
สนง.คป.จ.ชม.ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีจุดเทียนอุดมการณ์และกล่าวคำปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านยาเสพติด 2022-04-02
สนง.คป.จ.ชม.จัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 21 มีนาคม – 1 เมษายน 2565 วันที่ 9 ของโครงการฯ 2022-04-02
สนง.คป.จ.ชม.ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบ ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-04-02
สนง.คป.จ.ชม.จัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม – 1 เมษายน 2565 วันที่ 11 ของโครงการฯ 2022-04-02
คุมประพฤติน่านจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ภาคประชาชนตำบลส้าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 2022-03-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่" 2022-03-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีถวายสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด เบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาเจษฎาเจ้า 2022-03-31
สนง.คป.ชม.จัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 21 มีนาคม – 1 เมษายน 2565 วันที่ 8 ของโครงการฯ 2022-03-30
สนง.คป.ชม.ร่วมประชุมจัดเตรียมความพร้อมโครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชน ครั้งที่ 2/2565 2022-03-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ 70 พรรษา 2022-03-30
คุมประพฤติน่านประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ 2022-03-28
คุมประพฤติน่านมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับอาสาสมัครคุมประพฤติ เนื่องในโอกาสวันอาสาสมัครคุมประพฤติ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ 2022-03-28
คุมประพฤติน่านเข้าร่วมกิจกรรม "ขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพการทำงานแบบบูรณาการของศูนย์ประสารงานเครือข่ายภาคประชาสังคม ในการต่อต้านการทุจริตจังหวัดน่าน" 2022-03-28
ขับเคลื่อนการให้บริการศูนย์แคร์ของคุมประพฤติน่าน 2022-03-28
คุมประพฤติน่านร่วมวางพวงหรีดเพื่อเคารพศพและร่วมไว้อาลัยแด่ อาสาสมัครคุมประพฤติ สวาท อุทธวงค์ 2022-03-28
สนง.คป.ชม.ร่วมประชุมผู้บริหารคุมประพฤติประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ครั้งที่ 3/2565 ผ่านระบบ Video Conference (Webex Meeting) 2022-03-28
พิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม – 1 เมษายน 2565 จัดโดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 2022-03-28
สนง.คป.ชม.จัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 21 มีนาคม – 1 เมษายน 7 วันที่ 7 ของโครงการฯ 2022-03-28
สนง.คป.ชม.จัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 21 มีนาคม – 1 เมษายน 2565 วันที่ 6 ของโครงการฯ 2022-03-27
สนง.คป.ชม.จัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม – 1 เมษายน 2565 วันที่ 5 ของโครงการฯ 2022-03-25
สนง.คป.ชม.ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประกวดการนำเสนอผลการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2564 – 2565 ด้วยระบบ Video Conference โปรแกรม Zoom Cloud Meeting 2022-03-25
จัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 21 มีนาคม – 1 เมษายน 2565 วันที่ 4 ของโครงการฯ 2022-03-25
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติเขตพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคม หรือสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ประจำเดือนมีนาคม 2565 ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 2022-03-25
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติเขตพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคม หรือสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ประจำเดือนมีนาคม 2565 ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 2022-03-25
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๒ จัดอบรมโครงการ “เปลี่ยนความคิด พิชิตยาเสพติด” โปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วัดเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 2022-03-25
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดอบรมโครงการ “สงกรานต์ปลอดภัย วิถีใหม่ ไร้อุบัติเหตุ” 2022-03-25
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดอบรมโครงการ “สงกรานต์ปลอดภัย วิถีใหม่ ไร้อุบัติเหตุ” 2022-03-25
คุมประพฤติน่านเตรียมความพร้อม การเข้าร่วมการแข่งขัน To Be Number One ระดับภาคเหนือ 2022-03-24
เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ คุมประพฤติน่านประชุมเตรียมความพร้อมการนำเสนอชมรม To Be Number One ระดับภาคเหนือ 2022-03-24
คุมประพฤติน่านรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสองแคว 2022-03-24
สนง.คป.จ.ชม.จัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 21 มีนาคม – 1 เมษายน 2565 วันที่ 3 ของโครงการฯ 2022-03-23
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดอบรมโครงการ “สงกรานต์ปลอดภัย วิถีใหม่ ไร้อุบัติเหตุ” 2022-03-23
สนง.คป.จ.ชม.ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน พระครูวรธรรมวิรัช อดีตเจ้าอาวาสวัดโสภณาราม 2022-03-23
สนง.คป.ชม.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 21 มีนาคม – 1 เมษายน 2565 วันที่ 2 ของโครงการฯ 2022-03-23
สนง.คป.ชม.เขตพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคม หรือสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ประจำเดือนมีนาคม 2565 ณ วัดช่างเคี่ยน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 2022-03-23
คุมประพฤติน่านเข้าร่วมสัมมนาเครือข่าย To Be Number One ประจำปี ๒๕๖๕ 2022-03-22
สนง.คป.ชม.จัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม – 1 เมษายน 2565 ณ โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง ค่ายตากสิน กองพันสัตว์ต่าง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 2022-03-22
คุมประพฤติน่านประชุมติดตามตัวชี้วัดของสำนักงาน และย้ำเตือนมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด - ๑๙ 2022-03-21
เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ คุมประพฤติน่านจัดกิจกรรม อบรมป้องกันการเสพซ้ำตามโปรแกรมของสำนักงานคุมประพฤติ 2022-03-21
เมื่อวันที่่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ คุมประพฤติน่านประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมการนำเสนอชมรม To Be Number One ระดับภาคเหนือ 2022-03-21
เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ คุมประพฤติน่านร่วมแสดงความยินดีกับ อ.ส.ค. จรัส นันไชย ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-03-21
เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผน 2022-03-21
เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ คุมประพฤติน่านประชุมขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอสันติสุข 2022-03-21
สนง.คป.จ.ชม.เข้าพบนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ และเข้าพบผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแพะพัฒนา ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 2022-03-18
สนง.คป.จ.ชม.เข้าพบนายอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 2022-03-18
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดอบรมโครงการ กฎหมายน่ารู้ในยุค “NEW NORMAL” 2022-03-18
หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และจังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ 2022-03-18
คุมประพฤติน่านติดตามผู้ผ่านโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดน่าน (ครั้งที่ ๓)) 2022-03-17
คุมประพฤติน่านปัจฉิมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ 2022-03-17
คุมประพฤติน่านรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเชียงกลาง 2022-03-17
คุมประพฤติน่านเตรียมความพร้อมซักซ้อมการเข้าร่วมการแข่งขัน To Be Number One (ครั้งที่ ๘) 2022-03-17
คุมประพฤติน่านประชุมทีมบริหาร เพื่อขับเคลื่อนภารกิจงานคุมประพฤติ 2022-03-17
สนง.คป.จ.ชม.ประชุมติดตามการขับเคลื่อนการบริหารงานคุมประพฤติเชิงพื้นที่รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยรูปแบบการประชุมทางไกล (Online Conference) ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings 2022-03-17
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกัลยาณิวัฒนา ประจำเดือนมีนาคม 2565 2022-03-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม และลงพื้นที่เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เขตพื้นที่อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 2022-03-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมคณะกรรมการการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) ครั้งที่ 2/2565 2022-03-17
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอสันทราย 2022-03-17
สนง.คป.ชม.จัดกิจกรรมปฐมนิเทศโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2565 2022-03-17
ศูนย์คุมประพฤติน่านออกพื้นที่เพื่อการแสวงหาเเละรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับจำเลยในกระบวนการสืบเสาะเเละพินิจจำเลย ณ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 2022-03-16
ศูนย์คุมประพฤติน่านจัดกิจกรรมอบรมป้องกันเสพซ้ำในโปรแกรมของสำนักงานคุมประพฤติ 2022-03-16
คุมประพฤติน่านรับรายงานตัวเเบบกลุ่มพัฒนาเเละปรับภูมิทัศน์ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน อำเภอสันติสุข 2022-03-16
คุมประพฤติน่านให้บริการศูนย์แคร์ 2022-03-16
สนง.คป.จ.ชม.เปิดศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 2022-03-16
คุมประพฤติน่านร่วมประชุมโครงการบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ 2022-03-16
คุมประพฤติน่านมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับอาสาสมัครคุมประพฤติ เนื่องในโอกาสวันอาสาสมัครคุมประพฤติ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ 2022-03-16
คุมประพฤติน่านจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครคุมประพฤติและร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน 2022-03-16
คุมประพฤติจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำกรมคุมประพฤติ (ต้นโมก) เนื่องในวันสถาปนากรมคุมประพฤติครบรอบ 30 ปี ประจำปี พ.ศ. 2565 2022-03-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมคุมปนะพฤติ ครบรอบ 30 ปี 2022-03-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมทำบุญสังฆทาน จัดนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจและบทบาทของกรมคุมประพฤติ และทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2022-03-16
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ โบราณสถานกลางเวียง เวียงท่ากาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ประจำเดือนมีนาคม 2565 2022-03-15
สนง.คป.ชม.จัดงานตลาดอาสาทำความดี 30 ปี กรมคุมประพฤติ เนื่องในโอกาสวันครบรอบการสถาปนากรมคุมประพฤติครบ 30 ปี 2022-03-15
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ประจำเดือนมีนาคม2565 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอแม่ออน 2022-03-15
สนง.คป.ชม.จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ 30 ปีกรมคุมประพฤติ 2022-03-15
สนง.คป.ชม.ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ 30 ปีกรมคุมประพฤติ 2022-03-15
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่ริม ประจำเดือนมีนาคม 2565 2022-03-15
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่แตง ประจำเดือนมีนาคม 2565 2022-03-15
สนง.คป.จ.ชม.ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมรายการถ่ายทอดสด NBT North รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกัน ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ 2022-03-14
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสะเมิง ประจำเดือนมกราคม 2565 2022-03-14
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2565 2022-03-14
สนง.คป.จ.ชม.ประชุมหัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่และกลุ่มอำนวยการประจำสัปดาห์ 2022-03-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ภายใต้โครงการอาสาทำความดี 30 ปี กรมคุมประพฤติ 2022-03-14
คุมประพฤติน่านประชุมเตรียมความพรอมโครงการอาสาทำความดี ๓๐ ปี กรมคุมประพฤติ และวันอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 2022-03-14
คุมประพฤติน่านบูรณาการทำงานบริการสังคม "โครงการบูรณาการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อถวายเป็นราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม 2022-03-14
คุมประพฤติน่านเข้าร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ งานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี ๒๕๖๕ 2022-03-14
เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ คุมประพฤติน่านรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอปัว 2022-03-14
เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ คุมประพฤติน่านเข้าร่วมเวทีสานพลังเครือข่ายภาคเหนือ เพื่อขับเคลื่อนความปลอดภัยในการเดินทาง 2022-03-14
เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ คุมประพฤติน่านร่วมสนับสนุนสิ่งของเพื่อการจัดหารายได้ สมทบงานกาชาดจังหวัดน่าน ประจำปี ๒๕๖๕ 2022-03-14
สนง.คป.ชม.ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมชี้แจงการกำหนดตัวชี้วัดของฝ่ายบริหารงานทั่วไปประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Webex Meeting 2022-03-11
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่ม ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ประจำเดือนมีนาคม 2565 2022-03-11
สนง.คป.ชม.ร่วมกิจกรรมวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) ประจำปี 2565 ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 2022-03-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มภายใต้โครงการอาสาทำความดี 30 ปี กรมคุมประพฤติ 2022-03-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เขตพื้นที่อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน 2022-03-10
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอสารภี 2022-03-10
สนง.คป.ชม.ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ภารกิจศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (Justice Safety Observation Ad hoc Center : JSOC) 2022-03-10
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ณ ส.ภ สันกำแพง อำเภอสันกำแพง 2022-03-10
สนง.คป.ชม. ร่วมประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม โครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-03-10
สนง.คป.จ.ชม.ประชุมชี้แจงการกำหนดตัวชี้วัดของสำนักงานคุมประพฤติ ประจำปี 2565 2022-03-10
สนง.คป.จ.ชม.จัดกิจกรรม Kick Off การขับเคลื่อนวาระ “เชียงใหม่เมืองสะอาด”( CHIANG MAI CLEAN CLTY ) ภายใต้ยุทธการ “เจียงใหม่เมืองงาม” 2022-03-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ภายใต้โครงการอาสาทำความดี 30 ปี กรมคุมประพฤติ 2022-03-10
คุมประพฤติน่านรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่าวังผา 2022-03-09
คุมประพฤติน่านเตรียมความพร้อมซักซ้อมการเข้าร่วมการแข่งขัน To Be Number One ซ้อมครั้งที่ ๗ 2022-03-09
คุมประพฤติน่านจัดการประชุมสามัญอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 2022-03-09
สนง.คป.ชม.ร่วมประชุมชี้แจงการกำหนดตัวชี้วัดของสำนักงานคุมประพฤติ ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Webex Meeting 2022-03-09
คุมประพฤติน่านจัดโครงการอบรมป้องกันเสพซ้ำ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 2022-03-08
คุมประพฤติน่านดำเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ คดีหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณา 2022-03-08
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติเขตพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและการทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ประจำเดือนมีนาคม 2565 ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 2022-03-08
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๒ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอพร้าว และจัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มในโครงการส่งเสริมความปลอดภัยทางจราจร ประจำเดือนมีนาคม 2565 2022-03-07
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมคณะกรรมการชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติแห่งประเทศไทย ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านระบบ (Video Conference System) ครั้งที่ 1 /2565 2022-03-07
สนง.คป.ชม.ประชุมหัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่และกลุ่มอำนวยการประจำสัปดาห์ 2022-03-07
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่ม ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ประจำเดือนมีนาคม 2565 2022-03-04
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคม หรือสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ประจำเดือนมีนาคม 2565 ณ วัดเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย 2022-03-04
คุมประพฤติน่านจัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำในโปรแกรมของสำนักงานคุมประพฤติ 2022-03-04
คุมประพฤติน่านรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน 2022-03-04
คุมประพฤติน่านร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน 2022-03-04
คุมประพฤติน่านออกติดตามผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ที่ไม่ปฏิบัติตามแผนการฟื้นฟูฯ 2022-03-04
คุมประพฤติจังหวัดน่านบูรณาการทำงานบริการสังคมตาม "โครงการบูรณาการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อถวายเป็นราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ 2022-03-04
คุมประพฤติน่านเข้าร่วมประชุมเตรียมนำเสนอผลการดำเนินงานจังหวัด อำเภอและชมรม TO BE NUMBER ONE แบบบูรณาการ 2022-03-04
คุมประพฤติน่านจัดกิจกรรม อบรมป้องกันการเสพซ้ำในโปรแกรมของสำนักงานคุมประพฤติ 2022-03-04
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๒ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มและออกพื้นที่สืบเสาะ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเชียงดาว ประจำเดือนมีนาคม 256๕ 2022-03-03
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมการพัฒนาเครือข่าย อำเภอและชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี พ.ศ. 2565 2022-03-03
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่ม ณ วัดทรายมูล อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนมีนาคม 2565 2022-03-03
สนง.คป.จ.ชม.ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (JSOC) ในโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-03-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน จัดโครงการอบรมโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ ตามแผนบูรณาการป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 2022-03-03
สนง.คป.ชม.ร่วมประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม โครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-03-03
สนง.คป.จ.ชม.ฝ่ายยุทธศาสตร์จัดการประชุมเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรม 2022-03-01
สนง.คป.จ.ชม.ดำเนินการกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์คดีสืบเสาะและพินิจ วันที่ 1 มีนาคม 2565 2022-03-01
คุมประพฤติน่านออกติดตามผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ที่ไม่ปฏิบัติตามแผนการฟื้นฟูฯ 2022-03-01
คุมประพฤติน่านแสดงการนำเสนอผลงาน TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัดน่าน 2022-03-01
คุมประพฤติน่านเตรียมความพร้อมซักซ้อมการเข้าร่วมการแข่งขัน To Be Number One (ครั้งที่ ๕) 2022-03-01
คุมประพฤติน่านร่วมประชุมสร้างฝายชะลอน้ำ ร่วมกับชมรมคนรักษ์ดิน น้ำ ป่า น่าน 2022-03-01
คุมประพฤติน่านจัดกิจกรรมตลาดนัดคุมประพฤติ เพื่อส่งเสริมโครงการสร้างงานสร้างอาชีพ (ครั้งที่ ๒) 2022-03-01
คุมประพฤติน่านปัจฉิมนิเทศสอดส่องพักลด 2022-03-01
คุมประพฤติน่านปัจฉิมนิเทศสอดส่องผู้ใหญ่ 2022-03-01
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติด้วยรูปแบบการประชุมทางไกล (Online Conference) ผ่านระบบ Webex Meeting ของกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 2/2565 2022-02-28
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคในรูปแบบการประชุมทางไกล (ผ่านระบบ Webex Meeting) 2022-02-28
สนง.คป.จ.ชม.ประชุมหัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่และกลุ่มอำนวยการประจำสัปดาห์ 2022-02-28
สนง.คป.จ.ชม.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านระบบ Video Conference (Webex Meeting) 2022-02-26
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบVideo Conference (Webex Meeting) 2022-02-26
สนง.คป.จ.ชม.จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคม หรือสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 2022-02-26
สนง.คป.จ.ชม. กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติในกลุ่มฐานความผิดยาเสพติดและยาเสพติดให้โทษ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 2022-02-26
สนง.คป.จ.ชม.ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-02-26
สนง.คป.จ.ชม.ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีจุดเทียนอุดมการณ์และกล่าวคำปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ ในการต่อต้านยาเสพติด โครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 256 2022-02-26
สนง.คป.จ.ชม.จัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 14 - 25 กุมภาพันธ์ 2565 วันที่ 11 ของโครงการฯ 2022-02-26
สนง.คป.จ.ชม.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ รายงานข้อมูลการตรวจราชการครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านการประชุมระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) 2022-02-26
สนง.คป.จ.ชม.ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานคุมประพฤติในเขตพื้นที่ภาค 5 ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-02-26
สนง.คป.จ.ชม.จัดการประชุมสำนักงานฯ ครั้งที่ 2/2565 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 2022-02-26
คุมประพฤติน่านเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน 2022-02-25
คุมประพฤติน่านปฐมเทศสอดส่องผู้ใหญ่ 2022-02-25
คุมประพฤติน่านจัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำตามโปรแกรมของสำนักงานคุมประพฤติ 2022-02-25
คุมประพฤติน่านรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนาน้อย 2022-02-25
คุมประพฤติน่านร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ ที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 2022-02-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ภายใต้โครงการอาสาทำความดี 30 ปี กรมคุมประพฤติ 2022-02-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เขตพื้นที่อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 2022-02-24
สนง.คป.ชม.ประชุมคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 2022-02-23
สนง.คป.ชม.ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม “สัปดาห์แห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ฟื้นฟู และยกระดับงานด้านการจัดการไฟป่าและฝุ่นควัน การจัดทำแนวกันไฟ ตามนโยบายอาสาทำความดี 30 ปีกรมคุมประพฤต 2022-02-23
คุมประพฤติน่านรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสองแคว 2022-02-23
คุมประพฤติน่านเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือ ประจำจังหวัดน่าน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมเจ้ามหาพรหมสุรธาดา ชั้น ๖ ศาลากลางจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 2022-02-23
คุมประพฤติน่านประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดน่าน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ 2022-02-23
เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ คุมประพฤติน่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดน่าน (ศอ.ปส.จ.นน.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ 2022-02-23
สนง.คป.ชม.ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม “สัปดาห์แห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ฟื้นฟู และยกระดับงานด้านการจัดการไฟป่าและฝุ่นควัน การจัดทำแนวกันไฟ ตามนโยบายอาสาทำความดี 30 ปีกรมคุมประพฤต 2022-02-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมอบรมธรรมมะ “ฝึกสติ นำความคิด ชีวิตเป็นสุข” ภายใต้โครงการอาสาทำความดี 30 ปี กรมคุมประพฤติ 2022-02-23
สนง.คป.ชม.จัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 14 - 25 กุมภาพันธ์ 2565 วันที่ ๙ ของโครงการ 2022-02-23
คุมประพฤติน่านประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 2022-02-22
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่ม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 256๕ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 2022-02-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน จัดประชุมทีมบริหารเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่กรมคุมประพฤติกำหนด และวางแผนการขับเคลื่อนการติดตามงานให้บรรลุเป้าหมาย 2022-02-22
สนง.คป.ชม.อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่มอบป้ายไวนิลเพื่อใช้ในการรณรงค์ การป้องกันไฟป่า“สัปดาห์แห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” เพื่ออาสาทำความดี 30 ปีกรมคุมประพฤติ 2022-02-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน จัดประชุมการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดลำพูน และการมีส่วนร่วมของภาคส่วนอื่นๆ 2022-02-22
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่ม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 2022-02-21
สนง.คป.ชม.จัดการประชุมร่วมกับผู้บริหารสำนักงานคุมประพฤติในเขตพื้นที่ภาค 5 ผ่านระบบ Video Conference (Zoom Cloud Meeting) 2022-02-21
สนง.คป.ชม.เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบคุมประพฤติแบบดิจิทัล (Digital Service) ผ่านระบบ Video Conference (Webex Meeting) รุ่นที่ 1/2565 2022-02-21
สนง.คป.ชม.จัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 14 - 25 กุมภาพันธ์ 2565 วันที่ 7 ของโครงการ 2022-02-21
สนง.คป.ชม.จัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 14 - 25 กุมภาพันธ์ 2565 วันที่ 6 ของโครงการ 2022-02-21
สนง.คป.ชม.ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานคุมประพฤติในเขตพื้นที่ภาค ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 2022-02-21
คุมประพฤติน่านเตรียมความพร้อมซักซ้อมการเข้าร่วมการแข่งขัน To Be Number One (ครั้งที่ ๔) 2022-02-21
คุมประพฤติน่านร่วมกิจกรรมการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้ามในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองน่าน 2022-02-21
คุมประพฤติน่านจัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำในโปรแกรมของสำนักงานคุมประพฤติ ณ ห้องประชุมศรีพันต้น ชั้น ๓ อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 2022-02-18
คุมประพฤติน่านรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติอำเภอสันติสุข 2022-02-18
คณะกรรมการศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ประชุมขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผน 2022-02-18
สนง.คป.ชม.จัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-02-18
สนง.คป.ชม.จัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 14 - 25 กุมภาพันธ์ 2565 วันที่ 4 ของโครงการ 2022-02-18
คุมประพฤติน่านจัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำตามโปรแกรมของสำนักงานคุมประพฤติ 2022-02-17
คุมประพฤติน่านรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเชียงกลาง 2022-02-17
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติเขตพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอสันทราย 2022-02-17
สนง.คป.ชม.ร่วมประชุมคณะอนุทำงานด้าน การประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2565 ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) 2022-02-17
สนง.คป.ชม.ประชุมการจัดการความรู้ Knowledge management (KM) เรื่องการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ กรมคุมประพฤติ 2022-02-17
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๒ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่ริม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 2022-02-17
สนง.คป.ชม.ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง 2022-02-16
สนง.คป.ชม.จัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 14 - 25 กุมภาพันธ์ 2565 วันที่ 3 ของโครงการ 2022-02-16
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่ม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 2022-02-16
สนง.คป.ชม.จัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่รุ่นที่ 1 ประจะปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 14 - 25 กุมภาพันธ์ 2565 วันที่ 2 ของโครงการ 2022-02-16
คุมประพฤติน่านจัดกิจกรรม อบรมป้องกันการเสพซ้ำในโปรแกรมของสำนักงานคุมประพฤติ 2022-02-15
คุมประพฤติน่านเตรียมความพร้อม ซักซ้อมการเข้าร่วมการแข่งขัน To Be Number One (ครั้งที่ ๓) 2022-02-15
สนง.คป.ชม.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่รุ่นที่ 1 ประจะปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 14 - 25 กุมภาพันธ์ 2565 2022-02-15
คุมประพฤติน่านจัดกิจกรรมตลาดนัดคุมประพฤติ เพื่อส่งเสริมโครงการสร้างงานสร้างอาชีพ (ครั้งที่ ๑) 2022-02-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่านบูรณาการทำงานบริการสังคม ประเภททำแนวกันไฟป่า "โครงการบูรณาการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล 2022-02-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เขตพื้นที่อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน 2022-02-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมจัดทำแผนการปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนภารกิจงานคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-02-15
สนง.คป.จ.ชม.แสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้ไปดำรงตำแหน่งใหม่ และสามารถบรรจุเข้ารับราชการ 2022-02-12
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่ม ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 2022-02-12
สนง.คป.ชม.ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ครั้งที่ 4/2565 2022-02-12
สนง.คป.จ.ชม.ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานคุมประพฤติในเขตพื้นที่ ภาค5 ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-02-12
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเวียงแหง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 2022-02-10
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 ลงพื้นที่ติดตามคดีสอดส่องเก็บข้อมูลและวางแผนดำเนินการสงเคราะห์ ช่วยเหลือผู้ถูกคุมความประพฤติ และประสานงานเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพร้าวเรื่อง การจัดโครงการอบรมป้องกันการเสพซ้ำ ในเขตพื้นที่อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 2022-02-10
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอพร้าว ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 2022-02-10
คุมประพฤติน่านรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอปัว 2022-02-10
คุมประพฤติน่านร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา กองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ ๖๘ ปี 2022-02-10
สนง.คป.ชม.ประชุมหารือวางแผนเกี่ยวกับการทำงานเชิงพื้นที่ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน และร่วมแสดงความยินดี กับผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง 2022-02-10
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและการทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ณ วัดเวฬุวัน อำเภอสารภี 2022-02-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่เพื่อสำรวจศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 2022-02-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ลงพื่นที่เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เขตพื้นที่อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 2022-02-10
คุมประพฤติน่านจัดโครงการอบรมธรรมะ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 2022-02-09
คุมประพฤติน่านเข้ากราบนมัสการพระมหาณัฐวุฒิ ญาณวิชชโย เพื่อปรึกษาการจัดตั้งกองทุนชมรม อ.ส.ค. จ.น่าน เพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด 2022-02-09
สนง.คป.จ.ชม.ประชุมคณะวิทยากร โครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-02-09
สนง.คป.ชม.ประชุมกลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการ 2022-02-09
สนง.คป.ชม.ประชุมกลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการ 2022-02-09
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 ประชาสัมพันธ์สรรหาอาสาสมัครคุมประพฤติและประสานความร่วมมือกับผู้นำชุมชน ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ 2022-02-09
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและการทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษภูธรจังหวัดเชียงใหม่ (สภ.สันกำแพง) อำเภอสันกำแพง 2022-02-09
สนง.คป.ชม.ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมหารือกับอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 2022-02-09
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอดอยสะเก็ด จัดกิจกรรมรับรายงานตัว และการทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 2022-02-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เขตพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 2022-02-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน เข้าร่วมกิจกรรม จิตรอาสาพัฒนา ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูนแห่งใหม่ 2022-02-08
สนง.คป.ชม.ประชุมหัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่และกลุ่มอำนวยการ 2022-02-08
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติเขตพื้นที่ 1 และเขตพื้นที่ 2 จัดการประชุมกลุ่มร่วมกัน 2022-02-07
คุมประพฤติน่านเตรียมความพร้อม ซักซ้อมการเข้าร่วมการแข่งขัน To Be Number One ครั้งที่ ๒ 2022-02-07
คุมประพฤติน่านจัดโครงการอบรมความรู้ขับขี่ปลอดภัยและตระหนักถึงพิษภัยสุรา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 2022-02-07
สนง.คป.ชม.ร่วมรับการตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-02-07
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติเขตพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอฮอด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 2022-02-07
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติเขตพื้นที่ 1 ร่วมหารือกับผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เรื่องการจัดตั้งศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอหางดง 2022-02-07
สนง.คป.ชม.ประชุมคณะทำงาน โครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-02-07
สนง.คป.ชม.ประชุมหัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติเขตพื้นที่และกลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการประจำสัปดาห์ 2022-02-07
สนง.คป.จ.ชม.ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ เข้าพบนายอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 2022-02-06
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติเขตพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่ม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256๕ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอดอยหล่อ 2022-02-05
สนง.คป.จ.ชม.ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมหารือกับผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดฮอด 2022-02-05
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่ม ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 2022-02-05
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคม หรือสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ณ วัดเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย 2022-02-05
คุมประพฤติน่านบูรณาการทำงานบริการสังคมสร้างฝายชะลอน้ำร่วมกับชมรมคนรักษ์ดิน น้ำ ป่า น่าน (ครั้งที่ ๓) 2022-02-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เขตพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 2022-02-04
สนง.คป.ชม.ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ ครั้งที่ 3/2565 2022-02-04
สนง.คป.จ.ชม.ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมกับมูลนิธิพันธกิจ Mission 300 2022-02-03
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๒ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเชียงดาว ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 2022-02-03
สนง.คป.ชม.เข้าพบและปรึกษาหารือเรื่องการเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ของชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 2022-02-03
สนง.คป.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคม หรือสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ณ วัดทรายมูล อำเภอหางดง ประจำเดือนมกราคม 2565 2022-02-03
สนง.คป.จ.ชม.เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมในการประกวด TO BE NUMBER ONE ประจำปี พ.ศ.2565 2022-02-02
คณะกรรมการศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผน 2022-02-02
คุมประพฤติน่านประชาสัมพันธ์ภารกิจคุมประพฤติ และศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (JSOC) 2022-02-02
เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ คุมประพฤติน่านเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2022-02-01
คุมประพฤติน่านประชุมทีมงานบริหาร เพื่อขับเคลื่อนภารกิจงานคุมประพฤติ 2022-02-01
คุมประพฤติน่านออกเยี่ยมบ้านกึ่งวิถี ณ บ้านกึ่งวิถี (วัดดอนมูล) ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 2022-02-01
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติเขตพื้นที่ ๒ จัดการประชุมกลุ่มคุมประพฤติเขตพื้นที่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 2022-02-01
สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256๕ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 2022-02-01
สนง.คป.จ.ชม.ประสานความร่วมมืออาสาสมัครคุมประพฤติประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจ ของศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (JSOC) 2022-01-31
สนง.คป.จ.ชม.จัดการประชุมครั้งที่ 1/2565 ประจำเดือนมกราคม 2565 2022-01-31
๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. คุมประพฤติน่านประชุมเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขัน To Be Number One ระดับภาคที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน 2022-01-31
๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. คุมประพฤติน่านปัจฉิมนิเทศสอดส่องพักลด ณ ห้องประชุมศรีพันต้น ชั้น ๓ อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 2022-01-31
๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. คุมประพฤติน่านปัจฉิมนิเทศสอดส่องผู้ใหญ่ ณ ห้องประชุมศรีพันต้น ชั้น ๓ อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 2022-01-31
สนง.คป.ชม.ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินสถานการณ์การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดคดีทางเพศ ครั้งที่ 2 /2565 ผ่านระบบ Video Conference Online 2022-01-31
สนง.คป.ชม.ประชุมหัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่และกลุ่มอำนวยการประจำสัปดาห์ 2022-01-31
สนง.คป.จ.ชม.ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจ และสำรวจความคิดเห็นจากประชาชน อาสาสมัครคุมประพฤติและเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่ ของศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (JSOC) 2022-01-30
สนง.คป.จ.ชม.และชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ร่วมโครงการ “กระทรวงยุติธรรมร่วมใจ ปันน้ำใจสู่ชุมชน”ครั้งที่ 1 2022-01-29
วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. คุมประพฤติน่านปฐมนิเทศสอดส่องผู้ใหญ่ ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน 2022-01-28
สนง.คป.ชม.ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2565 ประจำเดือนมกราคม 2565 2022-01-28
สนง.คป.ชม.ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับคณะกรรมการภาค 5 ประชุมคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิประดับเข็มเครื่องหมายยุติธรรมธำรง ประจำปี พ.ศ. 2565 ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Webex Meeting 2022-01-28
สนง.คป.ชม.จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคม หรือสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ประจำเดือนมกราคม 2565 ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 2022-01-28
สนง.คป.ชม.ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่และการประชุมคณะกรรมการ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบ Video Conference (Zoom Meeting) 2022-01-28
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม (รอบที่ 1) ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Webex Meeting 2022-01-28
สนง.คป.ชม.ฝ่ายยุทธศาสตร์จัดการประชุมบุคลากรประจำสัปดาห์ 2022-01-27
สนง.คป.ชม.ติดตามเยี่ยมเยียน ผู้ขอรับทุนประกอบอาชีพโครงการกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ครั้งที่ 6 2022-01-27
สนง.คป.ชม.ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ ครั้งที่ 2/2565 2022-01-27
คุมประพฤติน่านรับรายงานตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ในโปรแกรมของสำนักงานคุมประพฤติ จำนวน ๔๑ คน 2022-01-27
คุมประพฤติน่านรับรายงานตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ในโปรแกรมของสำนักงานคุมประพฤติ ณ ห้องประชุมของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน ชั้น ๓ อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 2022-01-26
สนง.คป.ชม.ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติประจำเดือนมกราคม 2565 ครั้งที่1/2565 แบบประชุมทางไกล (Online Conference) ผ่านระบบ Video Conference (Webex Meeting) 2022-01-26
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ประจำเดือนมกราคม 2565 ครั้งที่ 1/2565 2022-01-26
สนง.คป.ชม.ประชุมหัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่และกลุ่มอำนวยการประจำสัปดาห์ 2022-01-25
สนง.คป.ชม.จัดการตรวจสุขภาพประจำปี พ.ศ. 2565 ให้กับบุคลากรในสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 2022-01-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน เข้าร่วมโครงการอบรมวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน (การทำอาหารพร้อมทาน) ภายใต้โครงการคืนคนดีสู่สังคม และประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ 2022-01-24
สนง.คป.จ.ชม.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ปลูกต้นพยับหมอกเพื่อปรับภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานฯให้เกิดสวยงาม 2022-01-24
สนง.คป.จ.ชม.ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางประชาสัมพันธ์ สร้างความรับรู้และเข้าใจเรื่องการดำเนินงานของศูนย์เฉพาะกิจ เฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (JSOC) และร่าง พ.ร.บ.มาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ 2022-01-24
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติในสังกัดภาค 5 และชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติภาค 5 จัดโครงการอบรมวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน (การทำอาหารพร้อมทาน) ภายใต้โครงการคืนคนดีสู่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และจัดการประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพร 2022-01-22
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมอบรมวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน (การทำอาหารพร้อมทาน) ภายใต้โครงการคืนคนดีสู่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และร่วมการประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพระดับภาค 2022-01-22
สนง.คป.จ.ชม.ร่วมอบรมวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน (การทำอาหารพร้อมทาน) ภายใต้โครงการคืนคนดีสู่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และร่วมการประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพระดับภาค 2022-01-22
อธิบดีกรมคุมประพฤติ ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน 2022-01-20
สนง.คป.ชม.ประสานงานให้เทศบาลนครเชียงใหม่ ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์ และน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid – 19) ฉีดพ่นบริเวณด้านในอาคารและบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 2022-01-19
สนง.คป.ชม.ประสานงานให้เทศบาลนครเ