รูป หัวข้อ วันที่
คป.เลย เข้าคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 2022-12-08
คป.เลย ร่วมโครงการ "สำนักงานปลอดขยะ" จังหวัดเลย 2022-12-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ ผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 1/2566 กลุ่มคุมประพฤติเขตพื้นที่ 3 2022-12-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและกิจกรรมทำงานบริการสังคม(แบบกลุ่ม) ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย 2022-12-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ ผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 1/2566 กลุ่มคุมประพฤติเขตพื้นที่ 1 2022-12-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ “จัดกิจกรรม อบรมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566” 2022-12-08
คป.เลย จัดโครงการ "คุมประพฤติสร้างการรับรู้ ก้าวสู่เป้าหมายชีวิต" 2022-12-07
คป.เลย ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล 2022-12-07
คป.เลย ประชุมคณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดเลย 2022-12-07
คป.เลย บริการสังคมแบบกลุ่มหรือบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2022-12-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 2022-12-07
สนง.คป.สกลนคร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2022-12-06
สนง.คป.สกลนคร ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2022-12-06
สนง.คป.สกลนคร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2022-12-06
คป.เลย ประชุมเพื่อเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอภูกระดึง 2022-12-06
คป.เลย ประชุมเพื่อเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอหนองหิน 2022-12-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและกิจกรรมทำงานบริการสังคม(แบบกลุ่ม) ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย 2022-12-06
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ”5 ธันวาคม 2565 2022-12-06
คป.เลย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็นพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบพิตร 2022-12-05
คป.เลย ร่วมพิธีถวายพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็นพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบพิตร 2022-12-05
คป.เลย ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็นพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบพิตร 2022-12-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย “ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 2022-12-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติ วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 2022-12-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 2022-12-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์“ร่วมงานปฏิบัติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565" 2022-12-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ “ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ภารกิจของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์” 2022-12-02
สนง.คป.สกลนคร โดยกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2022-12-02
คป.เลย มอบเงินทำบุญพร้อมมอบพวงหรีดแสดงความเสียใจ 2022-12-02
คป.เลย ร่วมประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ 2022-12-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ “จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 2022-12-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและกิจกรรมทำงานบริการสังคม(แบบกลุ่ม) ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 2022-12-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและกิจกรรมทำงานบริการสังคม(แบบกลุ่ม) ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 2022-12-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ “จัดกิจกรรมอบรมโปรแกรมพื้นฐาน การมองเห็นคุณค่าในตัวเอง 2022-11-30
คป.เลย จัดกิจกรรมอบรมความรู้อาสาสมัครแกนนำประจำศูนย์เพื่อนใจ 2022-11-30
คป.เลย ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดเลย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ 2022-11-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมคณะกรรมการ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองคาย (ศอ.ปส.จ.หนองคาย) 2022-11-29
คป.เลย ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ ๑๑ 2022-11-29
สนง.คป.สกลนคร ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การเสริมสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสกลนคร สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ 2022-11-29
สนง.คป.สกลนคร นำผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าพักอาศัยในบ้านกึ่งวิถี ณ วัดกลางศรีเชียงใหม่ 2022-11-29
คป.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มอำเภอนาด้วง 2022-11-28
คป.เลย ประชุมเพื่อเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนาด้วง 2022-11-28
คป.เลย ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดเลย 2022-11-28
คป.เลย ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลต้นคริสต์มาส ครั้งที่ ๑๑ 2022-11-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดรายการวิทยุเรื่อง “ศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (JSOC) และพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง” 2022-11-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและกิจกรรมทำงานบริการสังคม(แบบกลุ่ม) ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 2022-11-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”25 พฤศจิกายน 2565 2022-11-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” 2022-11-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมอบรมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด (พื้นฐาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2022-11-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ “จัดกิจกรรมอบรมโปรแกรมพื้นฐาน การมองเห็นคุณค่าในตัวเอง” 2022-11-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูหัว 2022-11-25
คป.เลย ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ 2022-11-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 9/๒๕๖๕ รูปแบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพผ่านระบบ Webex Meeting 2022-11-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ “ออกให้บริการรับรายงานตัวและนำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2022-11-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมฟื้นฟูผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน 2022-11-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม สาขาพยัคฆภูมิพิสัย เข้าร่วมประชุมสัญจรผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานครั้งที่ ๑ 2022-11-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย “ แสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ” 2022-11-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย เยี่ยมอาการป่วยและให้กำลังใจแก่อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย 2022-11-23
คป.เลย ประชุมเพื่อเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอผาขาว 2022-11-22
คป.เลย ร่วมกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกและการสร้างเครือข่ายเกี่ยวกับการใช้ทางม้าลาย 2022-11-22
คป.เลย รับรายงานตัวผู้ถูกคุมประพฤติและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มอำเภอผาขาว 2022-11-22
คป.เลย ประชุมเพื่อเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอผาขาว 2022-11-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดประชุมเพื่อสร้างความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 2022-11-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ “จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันจันทร์” 2022-11-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ “จัดกิจกรรมอบรมแก้ไขฟื้นฟูผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดโปรแกรมพื้นฐาน” 2022-11-21
คป.เลย เข้าร่วมประชุมสัญจรผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๑ 2022-11-19
คป.เลย ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดเลย และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่่ สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ 2022-11-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติเขต 4 และคณะกรรมการอาสาสมัคร คุมประพฤติภาค 4 คณะกรรมการชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติภาค 4 2022-11-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ “จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและนำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม” 2022-11-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม สาขาพยัคฆภูมิพิสัย จัดประชุมชี้แจงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามแผนปฏิบัติราชการที่กรมกำหนด 2022-11-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม สาขาพยัคฆภูมิพิสัย จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2022-11-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม สาขาพยัคฆภูมิพิสัย จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 2022-11-18
คป.เลย รับรายงานตัวผู้ถูกคุมประพฤติและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มอำเภอเอราวัณ 2022-11-17
คป.เลย ร่วมเป็นเกียรติในการรับมอบผ้าห่มกันหนาว 2022-11-17
คป.เลย รับรายงานตัวผู้ถูกคุมประพฤติและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มอำเภอวังสะพุง 2022-11-17
คป.เลย รับรายงานตัวผู้ถูกคุมประพฤติและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มอำเภอภูหลวง 2022-11-17
คป.เลย ประชุมเพื่อเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอภูหลวง 2022-11-17
คป.เลย ประชุมเพื่อเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอวังสะพุง 2022-11-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ “ศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (JSOC) และพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศ หรือที่ใช้ความรุนแรง” 2022-11-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 2022-11-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ และมอบป้ายประจำศูนย์ฯ 2022-11-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและกิจกรรมทำงานบริการสังคม(แบบกลุ่ม) ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 2022-11-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ดำเนินกิจกรรม เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และ รณรงค์ป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น 2022-11-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ “ออกรับรายงานตัวและนำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม” 2022-11-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมอบรมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด (พื้นฐาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2022-11-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและกิจกรรมทำงานบริการสังคม(แบบกลุ่ม) ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 2022-11-16
สนง.คป.จ.สกลนคร ดำเนินการจัดกิจกรรมโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2022-11-16
คป.เลย รับรายงานตัวผู้ถูกคุมประพฤติและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มอำเภอปากชม 2022-11-15
คป.เลย รับรายงานตัวผู้ถูกคุมประพฤติและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มอำเภอเชียงคาน 2022-11-15
คป.เลย ประชุมเพื่อเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอปากชม 2022-11-15
คป.เลย ประชุมเพื่อเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเชียงคาน 2022-11-15
สนง.คป.จ.มุกดาหารร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง 2022-11-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุืเยี่ยมให้กำลังใจอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-11-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2565 2022-11-14
คป.เลย ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2022-11-14
คป.เลย เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเลย และอัยการจังหวัดเลย 2022-11-14
คป.เลย ขับเคลื่อนบ้านกึ่งวิถี 2022-11-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” 2022-11-14
คป.เลย ร่วมพิธีถวายราชสักการะ วางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันบิดาแห่งฝนหลวง 2022-11-14
8x 2022-11-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม สาขาพยัคฆภูมิพิสัย จัดการประกวดแข่งขันทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ (Season 2) ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2022-11-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม สาขาพยัคฆภูมิพิสัย “ประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรมคุมประพฤติ และนโยบายการจัดตั้ง ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน ในโครงการขับเคลื่อนการดูแลผู้มีปัญหาสุรา และสุขภาวะโดยชุมชน : รูปแบบธรรมนำทาง” 2022-11-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ “ศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (JSOC) และพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศ หรือที่ใช้ความรุนแรง” 2022-11-11
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดแบบกลุ่มโดยโปรแกรมพื้นฐาน การมองเห็นคุณค่าในตนเอง 2022-11-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ “ออกรับรายงานตัวและนำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม” ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 2022-11-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ “ออกรับรายงานตัวและนำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม” ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 2022-11-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม สาขาพยัคฆภูมิพิสัย จัดกิจกรรมอบรมธรรมะ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และฝึกอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 2022-11-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม สาขาพยัคฆภูมิพิสัย จัดกิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 2022-11-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ “ออกรับรายงานตัวและนำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม” 2022-11-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดการประกวดแข่งขันทำอาหาร โครงการ Street F๐๐d สร้างอาชีพ (Season 2) ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2022-11-10
คป.เลย จัดกิจกรรมสภากาแฟยามเช้า 2022-11-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 2022-11-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ “ศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (JSOC) และพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง” 2022-11-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและกิจกรรมทำงานบริการสังคม(แบบกลุ่ม) ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย 2022-11-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติและกิจกรรมทำงานบริการสังคม(แบบกลุ่ม) ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 2022-11-10
คป.เลย รับรายงานตัวผู้ถูกคุมประพฤติและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มอำเภอภูเรือ 2022-11-09
คป.เลย รับรายงานตัวผู้ถูกคุมประพฤติและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มอำเภอด่านซ้าย 2022-11-09
คป.เลย จัดโครงการอบรมป้องกันการเสพซ้ำ 2022-11-09
คป.เลย จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอท่าลี่ 2022-11-09
คป.เลย ประชุมเพื่อเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่าลี่ 2022-11-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ “ออกรับรายงานตัวและนำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม”ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกุฉินารายณ์ 2022-11-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ “ร่วมงานประเพณี"ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย สู่ความยั่งยืนประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ 2022-11-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมพิธีทอดผ้าป่า เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย 2022-11-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและกิจกรรมทำงานบริการสังคม(แบบกลุ่ม) ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย 2022-11-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู จัดกิจกรรมอบรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด โดยโปรแกรมพื้นฐาน “ต้นไม้ของฉัน” 2022-11-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมเตรียมงานรณรงค์เพื่อยุติ ความรุนแรงต่อเด็กและสตรีและการป้องกันการค้ามนุษย์ ประจำปี 2565 2022-11-07
คป.เลย รับรายงานตัว และทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มอำเภอภูกระดึง 2022-11-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ “ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ภารกิจของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ 2022-11-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ “จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันจันทร์” 2022-11-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ของจังหวัดกาฬสินธุ์ 2022-11-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์“รับรายงานตัวและนำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม” 2022-11-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์“ประชาสัมพันธ์บาทและภารกิจของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์” 2022-11-02
คป.เลย ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 2022-11-02
คป.เลย ร่วมโครงการ "รักษ์เลย เที่ยวเลย @ภูบ่อบิด" 2022-11-02
คป.เลย ประชุมเพื่อเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองเลย 2022-11-02
คป.หนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมรวมพลังแผ่นดิน และประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านยาเสพติด 2022-11-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู ติดตามผลและพัฒนาการผู้ผ่านค่ายให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา 2022-11-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดมีพฤติกรรม ที่พึงประสงค์ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และพระราชบัญญัติมาตรฐาน จริยธรรม และคุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ 2022-11-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม สาขาพยัคฆภูมิพิสัย “กิจกรรมประชาสัมพันธ์ศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (JSOC) และพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศ หรือที่ใช้ความรุนแรง” 2022-11-02
ึคป.เลย รับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมอำเภอนาด้วง 2022-11-01
คป.้เลย ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย 2022-11-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์“ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ภารกิจของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์” 2022-11-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ “ดำเนินรายการวิทยุ “ยุติธรรม ยุติเหตุ” 2022-10-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์จัดกิจกรรมร่วมกันสวดมนต์ไหว้พระทุกวันจันทร์ 2022-10-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู จัดกิจกรรมปฐมนิเทศชี้แจงเงื่อนไขการคุมประพฤติประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ 2022-10-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมแสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกัน อัมพาต ครั้งที่ ๘ เฉลิมพระเกียรติ 2022-10-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับ ชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู จัดประกวด การทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ (Season 2) ระดับจังหวัด 2022-10-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนเทศบาลตำบลสังคม จังหวัดหนองคาย 2022-10-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย 2022-10-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 2022-10-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนเทศบาลตำบลสังคม จังหวัดหนองคาย 2022-10-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม สาขาพยัคฆภูมิพิสัย จัดประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ ในการสำรวจบทบาทและ สรรหาอาสาสมัครคุมประพฤติ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 2022-10-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม สาขาพยัคฆภูมิพิสัย จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคมปรับภูมิทัศน์สถานที่ราชการ 2022-10-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม สาขาพยัคฆภูมิพิสัย จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565 2022-10-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม สาขาพยัคฆภูมิพิสัย จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคมปรับภูมิทัศน์สถานที่ราชการ 2022-10-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอโพนพิสัย 2022-10-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม สาขาพยัคฆภูมิพิสัย จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม (การทาสีทางข้าม) 2022-10-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม สาขาพยัคฆภูมิพิสัย จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องแนวทางการลงข้อมูลการลาในระบบ DPIS 2022-10-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม สาขาพยัคฆภูมิพิสัย จัดประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ 2022-10-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม สาขาพยัคฆภูมิพิสัย จัดกิจกรรมโครงการท้องถิ่นปลอดทุจริต 2022-10-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ “ออกให้บริการรับรายงานตัวและนำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคม”ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 2022-10-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมยุทธวิธีการใช้อุปกรณ์ไม้ง่ามกรณีผู้มีอาการป่วยทางจิตก่อเหตุอาละวาดให้กับทีมระงับเหตุประจำตำบล 2022-10-27
คป.เลย ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ ๙ 2022-10-27
คป.เลย มอบทุนประกอบอาชีพสมาชิก TO BE NUMBER ONE 2022-10-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดประชุมหัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติเขตพื้นที่ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 2022-10-27
คป.เลย จัดประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ (Season ๒) 2022-10-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมคณะกรรมการ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองคาย 2022-10-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม สาขาพยัคฆภูมิพิสัย “กิจกรรมประชาสัมพันธ์ระบบการเฝ้าระวังการกระทำผิดซ้ำในชุมชน กลไกหน่วยงานและองคาพยพที่สำคัญ (JSOC)” 2022-10-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ “ออกให้บริการรับรายงานตัวและนำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคม”ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2022-10-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดกาฬสินธุ์และโครงการ จังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน 2022-10-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติ "วันปิยมหาราช" 23 ตุลาคม 2565 2022-10-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช” 2022-10-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมงานรัฐพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” 2022-10-23
คป.เลย ร่วมพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2022-10-23
คป.เลย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2022-10-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้กฎหมาย ว่าด้วยสุขภาพจิต ระดับจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 2022-10-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรม “ วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 ” 2022-10-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ รับรายงานตัวและนำผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำดี ด้วยหัวใจ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอหนองกุงศรี 2022-10-21
คป.เลย จัดพิธีปฏิญาณตนและมอบเข็มอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-10-21
คป.เลย มอบถุงยังชีพช่วยเหลืออาสาสมัครคุมประพฤติ ประสบอุทกภัย 2022-10-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ “จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565”เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 2022-10-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 2022-10-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู ประชุมหารือข้อราชการด้านความร่วมมือในการดูแลแก้ไขเด็กและเยาวชน ร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู 2022-10-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติโดยอบรมความรู้โปรแกรมพื้นฐาน “การมองเห็นคุณค่าในตนเอง” 2022-10-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ๒๕๖๕ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 2022-10-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมติดตามการประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2565 2022-10-20
คป.เลย ประชุมวางแผนการปฏิบัติราชการ 2022-10-20
คป.เลย รับรายงานตัวผู้ถูกคุมประพฤติและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มอำเภอเอราวัณ 2022-10-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคมหรือบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ ศาลจังหวัดหนองคาย 2022-10-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 2022-10-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ “ออกให้บริการรับรายงานตัวและนำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคม” 2022-10-20
คป.เลย จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๕ 2022-10-19
คป.เลย รับรายงานตัวผู้ถูกคุมประพฤติและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มอำเภอวังสะพุง 2022-10-19
คป.เลย รับรายงานตัวผู้ถูกคุมประพฤติและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มอำเภอภูหลวง 2022-10-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดการประกวดการทำอาหาร “Street Food สร้างอาชีพ ” (season 2 ) 2022-10-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม สาขาพยัคฆภูมิพิสัย จัดกิจกรรมโครงการปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย 2022-10-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม สาขาพยัคฆภูมิพิสัย จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ 2022-10-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดการประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 2022-10-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ “จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันจันทร์” 2022-10-18
คป.เลย รับรายงานตัวผู้ถูกคุมประพฤติและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มอำเภอผาขาว 2022-10-18
คป.เลย รับรายงานตัวผู้ถูกคุมประพฤติและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มอำเภอหนองหิน 2022-10-18
คป.เลย ประสานความร่วมมือ 2022-10-18
คป.เลย รับรายงานตัวผู้ถูกคุมประพฤติและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มอำเภอปากชม 2022-10-18
คป.เลย รับรายงานตัวผู้ถูกคุมประพฤติและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มอำเภอเชียงคาน 2022-10-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2022-10-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ออกให้บริการรับรายงานตัวและนำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคม 2022-10-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม สาขาพยัคฆภูมิพิสัย จัดกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงวันหยุดกรณีพิเศษ พ.ศ. 2565 และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปรับภูมิทัศน์เส้นทางจราจร 2022-10-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม(จิตอาสา)น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 2022-10-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ 2022-10-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมกิจกรรม จิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 2022-10-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2022-10-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 2022-10-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ 2022-10-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ 2022-10-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ "ขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน" 2022-10-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม สาขาพยัคฆภูมิพิสัย จัดกิจกรรมอบรมธรรมะ และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และฝึกอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2022-10-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม สาขาพยัคฆภูมิพิสัย จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 2022-10-12
คป.เลย รับรายงานตัว อบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร และทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2022-10-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2022-10-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู ปฐมนิเทศผู้สมัครเข้าประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ (season 2) ระดับจังหวัด 2022-10-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู จัดกิจกรรมให้คำปรึกษาแบบกลุ่มผู้พักการลงโทษและลดวันต้องโทษจำคุก 2022-10-12
คป.หนองบัวลำภูร่วมกับอำเภอโนนสังจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดีวางแนวกระสอบทรายกั้นน้ำท่วม บริเวณคันกั้นน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 2022-10-11
คป.เลย จัดกิจกรรมรับรายงานตัวศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน 2022-10-11
คป.เลย จัดกิจกรรมรับรายงานตัว พร้อมประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-10-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ “จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและนำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคม” 2022-10-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพในพระบรมราชานุเคราะห์ ณ วัดศรีอุทัย อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 2022-10-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ “จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ” 2022-10-10
ปลัดกระทรวง​ยุติธรรม​ มอบหมาย​ ยุติธรรม​ จ.หนองบัว​ลำ​ภู​ ลงพื้น​ที่​อำนวยความยุติธรรม ​ ให้กับครอบครัวผู้สูญเสีย​ พร้อมติดตามอาการผู้บาดเจ็​บ​อย่างใกล้ชิด​ เร่งรับเรื่องอุทธรณ์เพิ่มเติม​ กรณีผู้เสียชีวิต เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือ 2022-10-10
คป.หนองบัวลำภู ลงพื้นที่วันที่สอง เพื่อรับคำขอรับค่าตอบแทน ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ศูนย์เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 2022-10-10
ยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม ณ วัดศรีอุทัย ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 2022-10-10
คป.หนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุมการกำหนดแนวทางการเยียวยาผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์กราดยิงทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 2022-10-09
คป.หนองบัวลำภู ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการของกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์กราดยิง หนองบัวลำภู 2022-10-08
คป.เลย ออกปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา 2022-10-07
คป.เลย กิจกรรมร่วมไว้อาลัย 2022-10-07
คป.หนองบัวลำภู ลงพื้นที่ทีเกิดเหตุกาดยิงศูนย์เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 2022-10-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดการประกวด Street Food สร้างอาชีพ Season2 เชิญชวนผู้ที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมแข่งขันการประกวดทำอาหารทีมล่ะ3คน ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 3,000 บาท 2022-10-07
คป.เลย ให้การต้อนรับนางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม 2022-10-07
คป.เลย บูรณาการร่วมกับ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 2022-10-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ รับรายงานตัวและนำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคม 2022-10-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานประจำอำเภอรัตนวาปี 2022-10-07
คป.หนองบัวลำภู เยี่ยมคารวะและปรึกษาข้อราชการกับอัยการจังหวัดหนองบัวลำภู 2022-10-06
คป.หนองบัวลำภู เยี่ยมคาราวะและประชุมหารือข้อราชการกับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู 2022-10-06
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมการส่งเสริมด้านอาชีพและประชาสัมพันธ์โครงการประกวดการทำอาหาร Streed Food สร้างอาชีพ (Season 2) ระดับจังหวัด 2022-10-06
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูให้ผู้ถูกคุมความประพฤติเห็นคุณค่าในตนเองและมีเป้าหมายในชีวิต 2022-10-06
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 2022-10-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ "จัดประชุมสำนักงานประจำเดือน ตุลาคม 2565" 2022-10-06
คป.เลย ออกปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 2022-10-06
คป.เลย มอบสิ่งของผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก 2022-10-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ “จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สินค้าฝึกอาชีพจากค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดกาฬสินธุ์” 2022-10-06
คป.เลย ออกปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 2022-10-05
คป.เลย ออกปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 2022-10-05
คป.เลย มอบถุงยังชีพ 2022-10-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย 2022-10-04
คป.เลย รับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2022-10-04
คป.เลย มอบสิ่งของผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก 2022-10-04
คป.เลย มอบสิ่งของผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก 2022-10-04
คป.หนองบัวลำภู ร่วมพิธีฌาปนกิจศพบิดาของบุคลากรของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู 2022-10-03
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมปฐมนิเทศคดีใหม่ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 2022-10-03
คป.หนองบัวลำภู จัดประชุมคณะกรรมการจัดการประกวดการทำอาหารระดับจังหวัดและตรวจเยี่ยมความพร้อมสถานที่จัดงาน 2022-10-03
คป.หนองบัวลำภู เข้าร่วมงานกิจกรรมสภากาแฟ 2022-10-03
คป.หนองบัวลำภู เข้าร่วมงานกิจกรรมเคารพธงชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ณ บริเวณหน้าเสาธงจังหวัดหนองบัวลำภู 2022-10-03
คป.หนองบัวลำภู จัดประชุมรายงานประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ 2022-10-03
คป.เลย มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม 2022-10-03
คป.เลย สำรวจผลกระทบจากอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก 2022-10-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ประสานขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่เปิดเป็นศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 2022-10-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย รับรายงานตัวผู้ถูกคุมประพฤติ และกิจกรรมงานบริการสังคม ณ ศูนย์ประสานงานฯ อำเภอโพนพิสัย 2022-09-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ “จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน” 2022-09-28
คป.เลย จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน 2022-09-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565 2022-09-28
คป.เลย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน 2022-09-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรม “คุมประพฤติให้ความรู้ สู่เยาวชน” ภายใต้โครงการ โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2022-09-26
คป.เลย อาสาสมัครคุมประพฤติ เข้าพบผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย 2022-09-26
คป.เลย รับรายงานตัวผู้ถูกคุมประพฤติและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มอำเภอนาด้วง 2022-09-26
คป.เลย รับรายงานตัวผู้ถูกคุมประพฤติและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มอำเภอเอราวัณ 2022-09-23
คป.เลย จัดโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดภายในศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน 2022-09-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดภายในศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-09-23
คป.เลย ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดเลย และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่่ สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๕ 2022-09-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดภายในศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-09-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมกิจกรรม “Kick off การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์” จังหวัดหนองคาย 2022-09-23
สำนักงานคมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดภายในศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน 2022-09-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดภายในศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-09-22
คป.เลย รับรายงานตัวผู้ถูกคุมประพฤติและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มอำเภอวังสะพุง 2022-09-22
คป.เลย รับรายงานตัวผู้ถูกคุมประพฤติและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มอำเภอภูหลวง 2022-09-22
คป.เลย จัดโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดภายในศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน 2022-09-22
คป.เลย ขับเคลื่อนโครกงารโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2022-09-22
คป หนองบัวลำภู ให้การต้อนรับนายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ เนื่องในโอกาสลงตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู 2022-09-19
คป.เลย เปิดศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอผาขาว และจัดโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดภายในศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน 2022-09-19
คป.เลย รับรายงานตัวผู้ถูกคุมประพฤติและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2022-09-19
คป.เลย ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2022-09-19
คป.เลย ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 2022-09-19
คป.เลย ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน 2022-09-16
คป.เลย เยี่ยม พร้อมให้กำลังใจอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-09-15
คป.เลย เปิดศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอท่าลี่ และจัดโครงการฟื้นฟูผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด "โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน" 2022-09-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ และร่วมกันทำกิจกรรมบริการสังคม ณ ศูนย์ประสานงานฯอำเภอท่าบ่อ และอำเภอศรีเชียงใหม่ 2022-09-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 2022-09-14
คป.เลย มอบพวงหรีด 2022-09-13
คป.เลย จัดโครงการฟื้นฟูผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด "โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน" 2022-09-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมรับรายงายตัวและทำบริการจิตสาธารณะ 2022-09-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหารจัดกิจกรรม โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐานสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ 2022-09-09
ยุติธรรมจังหวัดมุกดาหารและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหารร่วมเป็นวิทยากร อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนด้านกฎหมายในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย แก่ประชาชน ประจำปี พ.ศ.2565 2022-09-09
คป หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่่มในเขตพื้นที่อำเภอศรรีบุญเรือง 2022-09-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหารร่วมเป็นวิทยากร ในโครงการส่งเสริมความรู้สร้างภูมิคุ้มกันอุบัติเหตุทางถนนและภูมิคุ้มกันด้านความปลอดภัย ในการดำเนินชีวิตแก่ชุมชนจังหวัดมุกดาหาร 2022-09-07
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มในพื้นที่อำเภอเมือง 2022-09-07
คป.หนองบัวลำภู จัดอบรม "โครงการแก้ไขฟื้นฟูผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดตามโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน 2022-09-07
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มในพื้นที่อำเภอโนนสัง 2022-09-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดโครงการโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด(พื้นฐาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-09-07
คป.เลย ประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 2022-09-03
คป.เลย เยี่ยม พร้อมให้กำลังใจอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-09-03
คป.เลย รับรายงานตัวศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอท่าลี่ 2022-09-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย เข้าร่วม “โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานคุมประพฤติและผู้ปฏิบัติงาน ในศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนเขต 4 ” 2022-08-30
คป.เลย เข้าเยี่ยม พร้อมให้กำลังใจอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-08-24
คป.เลย ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดเลย และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่่ สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๕ 2022-08-24
นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 2022-08-24
คป.เลย ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์อำเภอผาขาว 2022-08-19
คป.เลย ร่วมประสานเพื่อจัดเตรียมการจัดตั้งศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน 2022-08-19
คป.เลย บริจาคสิ่งของและสร้างความสุขแก่เด็กผู้ด้อยโอกาส 2022-08-19
คป.หนองบัวลำภู ร่วมพิธีเปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาภผู้เสพยาเสพติด ณ ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดหนองบัวลำภู าพผู้เสพยาเสพติด 2022-08-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหารจัดพิธีเปิดโครงการ ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 2022-08-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานฯอำเภอท่าบ่อ และอำเภอศรีเชียงใหม่ (คุมประพฤติพื้นที่ 3) 2022-08-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมต้อนรับ นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย 2022-08-18
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มและประชุมคณะกรรมการฮังโฮมอำเภอนากลาง 2022-08-18
คป.หนองบัวลำภู เข้าร่วมเป็นวิทยากรโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน 1 สถานพินิจ 6 สถานศึกษา 2022-08-18
คป.เลย ร่วมต้อนรับ นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ 2022-08-17
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ 2022-08-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ จัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคม 2022-08-17
คป.เลย ร่วมประสานงานเพื่อจัดเตรียมจัดตั้งศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน 2022-08-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ดำเนินกิจกรรมตามหลักยุทธศาสตร์โครงการ TO BE NUMBER ONE 2022-08-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย “ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 90 พรรษา 2022-08-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย “ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ” สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 2022-08-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย “ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 90 พรรษา 2022-08-15
คป.เลย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ และวางพานพุ่ม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 2022-08-12
คป.เลย จัดโครงการอบรมป้องกันการเสพซ้ำ "คุมประพฤติสร้างสรรค์ ต่อต้านยาเสพติด" 2022-08-11
คป.เลย จัดโครงการอาสาทำความดี บริจาคโลหิต 2022-08-11
คป.เลย จัดโครงการอบรมป้องกันการเสพซ้ำ "คุมประพฤติสรรค์สร้าง ต่อต้านยาเสพติด" 2022-08-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมอบรมเสริมทักษะแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2022-08-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ 2022-08-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร ประชุมเตรียมความพร้อมจัดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 2022-08-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร ประชุมเตรียมความพร้อมจัดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 2022-08-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกิจกรรมวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ 2022-08-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร ส่งตัวผู้กระทำผิดเข้าบ้านกึ่งวิถีเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 2022-08-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดพิธีจุดเทียน “อุดมการณ์ชีวิตและแสงเทียนของความสำเร็จ” รูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 3 รุ่นที่ 6-7/๒๕๖๕ 2022-08-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดพิธีเปิดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ ๓ รุ่นที่ ๖-๗/๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๕ กรกฎาคม – ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ 2022-08-05
คป.เลย ประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 2022-08-03
คป.เลยร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน “โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 2022-07-28
คป.เลย จัดโครงการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญฯ 2022-07-27
คป.เลย ร่วมงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ ๖๒ 2022-07-26
คป.เลย ร่วมต้อนรับนางสาวนุสรา วงษ์สุวรรณ ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ 2022-07-26
สำนักงานยุติธรรมหวัดหนองคายร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม จัดงาน“มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 57 และยุติธรรมพบประชาชน” 2022-07-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย “ ประชุมเพื่อสร้างสัมพันธภาพในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ” 2022-07-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย เข้าร่วม “โครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านยุติธรรม ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมภายในจังหวัดหนองคาย” ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-07-19
คป.เลย ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสักการะเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 2022-07-11
คป.เลย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสมเด็พระนารายณ์มหาราช 2022-07-11
คป.เลย จัดโครงการอบรมป้องกันการเสพซ้ำ "คุมประพฤติสรรค์สร้าง ต่อต้านยาเสพติด" 2022-07-06
คป.เลย จัดโครงการอาสาทำความดี บริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา 2022-07-06
คป.เลย ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดเลย และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่่ สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ 2022-07-05
ชมรมTO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหารจัดกิจกรรมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรพัฒนาทักษะการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางจิตใจมหกรรมรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 2022-07-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคม อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 2022-07-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหารเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 2022-07-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหารประชาสัมพันธ์โครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชน อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 2022-07-04
สำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดหนองคาย เข้าอวยพรปีใหม่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหนองคาย 2022-07-01
สำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดหนองคาย เข้าอวยพรปีใหม่คณะผู้บริหารจังหวัด 2022-07-01
สำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดหนองคาย เข้าอวยพรปีใหม่หัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย 2022-07-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย เข้าร่วม “ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายฯ ” โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2022-07-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหารจัดกิจกรรม แนะแนวด้านอาชีพและการสมัครงานแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 2022-06-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหารมอบโล่แก่อาสาสมัครคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรมดีเด่น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 2022-06-30
คป.เลย จัดโครงการคุมประพฤติสร้างการรับรู้ แก้ไขฟื้นฟู ก้าวสู่เป้าหมายชีวิต 2022-06-27
คป.เลย ร่วมมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรม TO BE NUMBER ONE เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕) ประจำปี ๒๕๖๕ 2022-06-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย “ ร่วมรณรงค์ต่อต้านวันยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ” 2022-06-24
คป.เลย จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูฯ 2022-06-22
คป.เลย จัดนิทรรศการต้อนรับการตรวจเยี่ยมคณะอนุกรรมการ TO BE NUMBER ONE 2022-06-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหารจัดโครงการสร้างงานสร้างอาชีพผู้ถูกคุมความประพฤติครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 2022-06-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย “ประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย” ประจำปีงบประมาณ 2565 กลุ่มคุมประพฤติเขตพื้นที่ 1-2 2022-06-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย เข้าร่วม “โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติฯ” (16 มีนาคม วัน อ.ส.ค.) 2022-06-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน 2022-06-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วม “เทศกาลกินสับปะรดGI หนองคาย” ช้อป ฟิน กินบักนัด GI หนองคาย 2022-06-20
คป.เลย เข้ารับการศึกษาดูงาน 2022-06-20
คป.เลย ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดเลย และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่่ สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ 2022-06-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ 3/2565 กลุ่มคุมประพฤติเขตพื้นที่ 3 2022-06-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมอำเภอหนองสูง 2022-06-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมสร้างงานสร้างอาชีพผู้ถูกคุมความประพฤติครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ 2022-06-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 2022-06-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย “เปิดศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมือง กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม” 2022-06-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย “จัดกิจกรรมอบรมความรู้การทำปุ๋ยและน้ำหมักชีวภาพ และศึกษาดูงานเกษตรทฤษฎีใหม่ ” 2022-06-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย “ประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย” ประจำปีงบประมาณ 2565 กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 2022-06-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย มอบทุนประกอบอาชีพสำหรับผู้พ้นโทษ ในโครงการกำลังใจในพระราชดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 2022-06-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหารจัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาสถานที่ราชการ ณ ที่ว่าการอำเภอดอนตาล อำเภอดอนตาล 2022-06-13
คป.เลย มอบทุนประกอบอาชีพ 2022-06-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหารเข้าร่วมกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 2022-06-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมอำเภอดอนตาล 2022-06-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหารเข้าร่วมกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 2022-06-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมโครงการสร้างงานสร้างาชีพผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 2022-06-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหารมอบทุนประกอบอาชีพสำหรับผู้พ้นโทษ ในโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 2022-06-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย “ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มและถวายพระพรชัยมงคล ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ 2022-06-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย “ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณะกุศล” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ 2022-06-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย “ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์ ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ 2022-06-06
คป.เลย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 2022-06-03
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 2022-06-03
คป.เลย จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 2022-06-01
คป.เลย จัดรายการวิทยุ ประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมคุมประพฤติ 2022-06-01
คป.เลย ประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ 2022-06-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหารจัดโครงการ วิถีชีวิตใหม่ขับขี่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ 2022-05-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหารจัดโครงการ ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เข้ารับบริการในบ้านกึ่งวิถีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 2022-05-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหารจัดโครงการ ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เข้ารับบริการในบ้านกึ่งวิถีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 2022-05-31
คป.เลย เยี่ยมเยียน พร้อมให้กำลังใจอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-05-30
คป.เลย ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2022-05-30
คป.เลย สรรหาศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน 2022-05-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร ประชุมสำนักงานประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 2022-05-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนขับเคลื่อนนโยบายแก้หนี้ประชาชน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 2022-05-26
คป.เลย ดำเนินโครงการเสริมสร้างกำลังใจอาสาสมัครคุมประพฤติ ผู้ทรงคุณค่า 2022-05-25
คป.เลย นำสมาชิก TO BE NUMBER ONE ขับเคลื่อนกิจกรรมบ้านกึ่งวิถึ 2022-05-25
คป.เลย ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ 2022-05-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหารร่วมกิจกรรม คนมุกสุขใจ นุ่งผ้าไทย ใส่บาตรพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 2022-05-20
คป.เลย ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดเลย และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่่ สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ 2022-05-20
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมทำความดีบำเพ็ญประโยชน์ 2022-05-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหารร่วมเปิดโครงการ ยุทธการบูรณาการร่วมเพื่อ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร 2022-05-19
คป.จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการคุมประพฤติใส่ใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 2022-05-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหารร่วมบรรยายความรู้ ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ประจำจังหวัดมุกดาหาร 2022-05-19
คป.กาฬสินธุ์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน อำเภอกุฉินารายณ์ 2022-05-18
คป.กาฬสินธุ์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน อำเภอกุฉินารายณ์ 2022-05-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหารจัดประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 2022-05-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหารจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2022-05-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหารรับมอบกล้าไม้(ต้นรวงผึ้ง) 2022-05-11
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ 2022-05-11
คป.เลย ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 2022-05-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหารเข้ารับเงินอุดหนุนกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดมุกดาหาร 2022-05-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหารจัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคม 2022-05-10
คป.เลย ร่วมพิธีชักธงขึ้นสู่ยอดเสา 2022-05-02
คป.เลย ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดเลย และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่...สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ 2022-04-27
คป.เลย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2022-04-25
คป.เลย ร่วมพิธีชักธงขึ้นสู่ยอดเสา 2022-04-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย “ แสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ” 2022-04-20
คป.เลย ร่วมพิธีชักธงขึ้นสู่ยอดเสา 2022-04-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมตรวจติดตามการดำเนินงานช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 2022-04-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย สรงน้ำพระขอพรช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 2022-04-12
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมประกวดการนำเสนอผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มดีเด่น ประเภทชมรมในสำนักงานคุมประพฤติ ประจำปี 2565 2022-04-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดโครงการลดการกระทำผิดฐานขับรถขณะเมาสุรา เพื่อสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-04-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย “เปิดศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน ประจำอำเภอสังคม กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม” 2022-04-12
คป.เลย ร่วมซักซ้อมเสมือนจริงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงาน TO BRE NUMBER ONE 2022-04-11
คป.เลย ร่วมเปิดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๕ 2022-04-11
คป.เลย ร่วมประกวดนำเสนอผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2022-04-11
คป.เลย ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 2022-04-06
คป.เลย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา 2022-04-06
คป.เลย จัดโครงการลดการกระทำผิดฐานขับรถขณะเมาสุรา เพื่อสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน 2022-04-05
คป.เลย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 2022-04-01
คป.เลย ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า 2022-03-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าประจำปีพุทธศักราช 2565 2022-03-31
คป.เลย ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดเลย และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่...สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ 2022-03-18
8x 2022-03-18
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมทำบุญฟังเทศน์มหาชาติชาดก ประจำปี 2565 2022-03-17
อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิดในชุมชน 2022-03-16
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นให้เกียรติในการมอบเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติแก่อาสาสมัครคุมประพฤติดีเด่น 2022-03-16
15 มีนาคม 2565 วันคล้ายวันสถาปนากรมคุมประพฤติครบรอบ ๓๐ ปี สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันปลูกต้นไม้ประจำกรมคุมประพฤติ 2022-03-16
นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เยี่ยมชมการจัดแสดงนิทรรศการ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมคุมประพฤติครบรอบ ๓๐ ปี สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ 2022-03-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 1/2565 2022-03-16
อาสาทำความดี 30 ปี กรมคุมประพฤติ 2022-03-15
คุมประพฤติขอนแก่นทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 5 รูปและปลูกต้นโมก จำนวน 30 ต้น เนื่องในวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบ 30 ปี 2022-03-15
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันครบรอบ 30 ปี กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 2022-03-15
คุมประพฤติจังหวัดขอนแก่นขอเชิญชวนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อาสาสมัครคุมประพฤติ ผู้ถูกคุมความประพฤติ และประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 30 ปี 2022-03-15
15 มีนาคม 2565 วันคล้ายวันสถาปนากรมคุมประพฤติครบรอบ ๓๐ ปี สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการอาสาทำความดี บริจาคโลหิต 30 ปี กรมคุมประพฤติ 2022-03-15
15 มีนาคม 2565 วันคล้ายวันสถาปนากรมคุมประพฤติครบรอบ ๓๐ ปี สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายปัจจัยเครื่องไทยธรรมแก่พระสงฆ์ 2022-03-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดนิทรรศการเนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 30 ปี ประจำปี พ.ศ.2565 2022-03-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 30 ปี ประจำปี พ.ศ.2565 2022-03-15
คป.เลย จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้านวันสถาปนา "กรมคุมประพฤติ ๓๐ ปี" 2022-03-15
ร่วมส่งกำลังใจให้กับตัวแทนจากคุมประพฤติขอนแก่นเข้าแข่งขันประกวดการทำอาหาร Street Food รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2022-03-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมรายการวิทยุฯ “ผู้ว่าราชการจังหวัดพบชาวหนองคาย” ประชาสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนากรมคุมประพฤติ 30 ปี 2022-03-11
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมอบรม “ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและการป้องกันการเสพซ้ำ” 2022-03-09
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมกับจัดหางานขอนแก่นดำเนินโครงการสร้างงานสร้างอาชีพ อาสาทำความดี 30 ปี กรมคุมประพฤติ 2022-03-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสระใคร จังหวังหนองคาย 2022-03-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 2022-03-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ประสานขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่เปิดเป็นศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน ณ ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 2022-03-08
ชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติภาค 4 ร่วมประชุมคณะกรรมการชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2565 2022-03-07
คป.เลย ประชุมประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ 2022-03-07
นายฤกษ์ชัย คทวณิชกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดการประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ 2022-03-07
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ 2022-03-07
คุมประพฤติขอนแก่นประชาสัมพันธ์ JSOC และรับฟังความคิดเห็นในการพัฒนาระบบเฝ้าระวังการกระทำผิดซ้ำในชุมชน 2022-03-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมพิธีถวายราชสักการะ “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2565 2022-03-02
คป.เลย จัดกิจกรรมอบรมความรู้ "คุมประพฤติสร้างการรับรู้ แก้ไขฟื้นฟู ก้าวสู่เป้าหมายชีวิต" 2022-03-02
คป.เลย ร่วมพิธีเนื่องในวันมรตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 2022-03-02
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมการประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่2/2565 2022-02-28
คุมประพฤติจังหวัดขอนแก่นเตรียมความพร้อมสู่การประกวด TO BE NUMBER ONE 2022-02-28
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมการประชุมผู้บริหาร กรมคุมประพฤติ ครั้งที่2/2565 2022-02-28
คป.เลย จัดประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนาด้วง 2022-02-28
คป.เลย ประชาสัมพันธ์งานคุมประพฤติโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2022-02-25
วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น นำโดยนางปิยะกัญณ์ญามาศ ยศปัญญา หัวหน้ากลุ่มประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ สะท้อนผลการปฏิบัติหน้าที่ตลอดทั้งเดือนที่ผ่านมา รวมทั้งปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติงานในอนาคต 2022-02-25
คุมประพฤติเมืองหมอแคนรับรายงานตัวผู้ถูคุมประพฤติและจัดให้ทำงานบริการสังคมที่ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบ้านฝาง 2022-02-24
คุมประพฤติจังหวัดขอนแก่นจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-02-23
คป.เลย จัดประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอปากชม 2022-02-23
คป.เลย จัดประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเชียงคาน 2022-02-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม สาขาพยัคฆภูมิพิสัย จัดกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2022-02-23
คป.เลย ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดเลย และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่...สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ 2022-02-23
คป.เลย นำสมาชิก TO BE NUMBER ONE ขับเคลื่อนกิจกรรมบ้านกึ่งวิถี 2022-02-23
คป.เลย ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน 2022-02-22
คป.เลย เยี่ยม พร้อมให้กำลังใจอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-02-22
คป.เลย จัดประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอหนองหิน 2022-02-22
คป.เลย จัดประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอผาขาว 2022-02-22
ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่นมอบเงินช่วยเหลือคุมประพฤติพลเนื่องจากผู้เข้ารับการอบรมค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน ติดเชื้อโควิด 19 และบุคคคลที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง 2022-02-22
คุมประพฤติจังหวัดขอนแก่นร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดเตรียมความพร้อมสู่การประกวด To Be Number One ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2022-02-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “กิจกรรมครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 2022-02-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดพิธีเปิดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดหนองคาย รุ่นที่ ๓/๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 2022-02-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่นร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่นและเครือข่ายยุติธรรมชุมชน จังหวัดขอนแก่น ทำความสะอาดพื้นที่วัดชุมพล บ้านบะแต้ ตำบลหนองโก 2022-02-18
คุมประพฤติจังหวัดขอนแก่นรับรายงานตัวผู้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2022-02-17
คุมประพฤติจังหวัดขอนแก่นร่วมประชุมคณะอนุทำงานด้านการประชาสัมพันธ์สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มสื่อสารองค์กรในฐานเลขานุการคณะอนุทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ 2022-02-17
คุมประพฤติเมืองหมอแคนรับรายงานตัวผู้ถูคุมประพฤติและประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติสัญจร ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอมัญจาคีรี 2022-02-17
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม สาขาพยัคฆภูมิพิสัย เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างเครือข่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ร่วมกับเรือนจำจังหวัดชัยภูมิและชมรมTO BE NUMBER ONE อีก ๑๑ ชมรม 2022-02-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-02-17
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่นร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการประกวดนำเสนอผลงานทูบีนัมเบอร์วันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2022-02-15
คุมประพฤติเมืองหมอแคนรับรายงานตัวผู้ถูคุมประพฤติและจัดให้ทำงานบริการสังคมที่ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกระนวน 2022-02-14
จิตอาสา ทำความดี ทูบีเพื่อสังคม 2022-02-14
คุมประพฤติจังหวัดขอนแก่นประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่ออาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-02-14
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 2022-02-11
คุมประพฤติเข้มแข็ง ท้องถิ่นร่วมใจ คืนคนดีสู่สังคม 2022-02-11
คป.เลยจัดประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดเลย 2022-02-10
คป.เลย จัดประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่าลี่ 2022-02-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (JSOC) ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย 2022-02-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ และร่วมกันทำกิจกรรมบริการสังคม “อาสาทำความดี 30 ปี กรมคุมประพฤติ” ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 2022-02-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ปฐมนิเทศและเข้าเยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพฯ ณ สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดหนองคาย 2022-02-10
ชมรม To Be Number One สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม สาขาพยัคฆภูมิพิสัย ทำน้ำอ้อยคั้นสด 2022-02-10
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ รับการตรวจราชการ ผ่านระบบการประชุมทางไกลทางจอภาพ (Video Conference System) โดยนางนุสรา วงษ์สุวรรณ ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ 2022-02-09
ร้านค้าคนดี TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น 2022-02-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย เข้าเยี่ยมชมห้องดับจิตและห้องฉุกเฉิน ตึกอุบัติเหตุโรงพยาบาลหนองคาย 2022-02-09
นายฤกษ์ชัย คทวณิชกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดโครงการการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม “คุมประพฤติด้วยใจ รู้ทันภัย ห่างไกลยาเสพติด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-02-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมแข่งขัน โครงการ Street Food สร้างงาน สร้างอาชีพ รอบชิงชนะเลิศระดับภาค 4 2022-02-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสระใครจังหวังหนองคาย 2022-02-08
คุมประพฤติขอนแก่นประชุมตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบที่ 1 2022-02-08
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรมและคณะอนุกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด 2022-02-07
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมประชุมการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกลทางกฎหมายครั้งที่ 1 2022-02-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ประสานขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่เปิดเป็นศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน ณ ห้องสมุดประชาชน อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 2022-02-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัย ของประชาชน (JSOC) 2022-02-07
คป.เลย ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 2022-02-04
ด้วยรักจากใจชาวคุมประพฤติขอนแก่น 2022-02-04
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น มอบชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) ให้แก่โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองมณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร์ 2022-02-04
ชมรม To Be number one สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่นและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลและสร้างเครือข่ายการดำเนินงาน 2022-02-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ ๕) 2022-02-02
ชมรม To Be number one สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่นและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น สาขาพล ร่วมผนึกกำลังขับเคลื่อนภารกิจ “คืนคนดีสู่สังคม” 2022-02-02
คป.เลย ร่วมโครงการอบรมวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน (การทำอาหารพร้อมทาน) 2022-01-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 2022-01-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมโครงการอบรมวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงานและการประกวดทำอาหาร Street Food สร้างงานสร้างอาชีพ คืนคนดีสู่สังคม ระดับภาค ๔ 2022-01-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่นในฐานะสำนักงานคุมประพฤติภาค 4 ดำเนินการจัดประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างงานสร้างอาชีพ คืนคนดีสู่สังคม รอบชิงชนะเลิศภาคอีสานตอนบน 2022-01-30
นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครง Street Food สร้างงานสร้างอาชีพ คืนคนดีสู่สังคม รอบชิงแชมป์ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2022-01-30
นายฤกษ์ชัย คทวณิชกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดโครงการคุมประพฤติใส่ใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-01-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-01-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ และร่วมกันทำกิจกรรมบริการสังคม “อาสาทำความดี 30 ปี กรมคุมประพฤติ” ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเฝ้าไร่ จังหวังหนองคาย 2022-01-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมอบรมธรรมะผู้ถูกคุมประพฤติ ครั้งที่ 1/2565 ณ วัดมณีโคตร อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 2022-01-28
คุมประพฤติขอนแก่นเข้าร่วมการสัมมนา “ทิศทางโทษประหารชีวิตกับบริบทของสังคมไทย” 2022-01-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย เข้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE 2022-01-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ รูปแบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพผ่านระบบ Webex Meeting 2022-01-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ รูปแบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพผ่านระบบ Webex Meeting 2022-01-26
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการสร้างความรับรู้และเข้าใจเรื่องการดำเนินงานของศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (JSOC) และร่าง พ.ร.บ.มาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือใช้ความรุ่นแรง 2022-01-24
คป.เลย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศูนย์โควิดชุมชน ระดับอำเภอ 2022-01-23
คป.เลย ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดเลย และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่...สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ 2022-01-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการคุมประพฤติใส่ใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-01-21
คุมประพฤติขอนแก่นประชุมเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรม Street Food สร้างงานสร้างอาชีพ คืนคนดีสู่สังคมเป็นในวันที่ 30 มกราคม 2565 ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น 2022-01-21
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมงานฌาปนกิจศพสามีของนางสาวอรุณี แสนสะท้าน เจ้าหน้าที่ธุรการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น 2022-01-21
สำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดหนองคาย บริจาคน้ำดื่ม มอบให้กับโรงพยาบาลหนองคาย จ.หนองคาย 2022-01-21
คป.เลย ประชุมประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ 2022-01-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ และร่วมกันทำกิจกรรมบริการสังคม “อาสาทำความดี 30 ปี กรมคุมประพฤติ” ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอท่าบ่อ และอำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 2022-01-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมโครงการอบรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ 1/2565 2022-01-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”และวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2565 2022-01-19
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติประชุมพิจารณาการจัดตั้งศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน 2022-01-19
คุมประพฤติอุดรธานี ร่วมงานพิธี “วันยุทธหัตถี ประจำปี 2565” 2022-01-18
ชมรม TO BE NUMBER ONE คุมประพฤติอุดร ร่วมโครงการอบรมป้องกันการเสพช้ำผู้ถูกคุมความประพฤติ 2022-01-18
คุมประพฤติอุดรธานี ดำเนินการติดตามผลผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ที่ผ่านโครงการ “ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี” 2022-01-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมงานรัฐพิธี ถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี ประจำปี 2565 2022-01-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมงานรัฐพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2565” 2022-01-17
คป.เลย อวยพร ขอพรปีใหม่ 2022-01-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมติดตามผู้ผ่านโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 2022-01-14
คป.เลย ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ 2022-01-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ สวัสดีปีใหม่ 2565 สำนักงานอัยการจังหวัดกาฬสินธุ์ 2022-01-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ และร่วมกันทำกิจกรรมบริการสังคม “อาสาทำความดี 30 ปี กรมคุมประพฤติ” ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสังคม จังหวังหนองคาย 2022-01-13
คป.เลย ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ 2022-01-13
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมสัมมนาในหัวข้อ “เส้นทางสู่องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 ประเภทองค์กรภาครัฐ” 2022-01-13
คุมประพฤติเมืองหมอแคนประชุมเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนกิจกรรมชมรม To Be Number One สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น 2022-01-12
คุมประพฤติขอนแก่นในฐานะสำนักงานคุมประพฤติภาค 4 เตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม Street Food สร้างงานสร้างอาชีพ คืนคนดีสู่สังคม 2022-01-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ประสานขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่เปิดเป็นศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน ณ เทศบาลตำบลสังคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 2022-01-12
คุมประพฤติขอนแก่นประชุมการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 2022-01-11
คุมประพฤติอุดรธานี “ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE” 2022-01-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ สวัสดีปีใหม่ 2565 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 2022-01-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ สวัสดีปีใหม่ 2565 ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ 2022-01-07
คป.เลย ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนพอ.สว. 2022-01-07
คุมประพฤติอุดรธานี “ร่วมกิจกรรมยุติธรรมสร้างสุข ส่งสุขวันปีใหม่” 2022-01-07
คุมประพฤติขอนแก่นเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม Street Food สร้างงานสร้างอาชีพ คืนคนดีสู่สังคม 2022-01-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ สวัสดีปีใหม่ 2565 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ 2022-01-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ สวัสดีปีใหม่ 2565 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ 2022-01-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ สวัสดีปีใหม่ 2565 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ 2022-01-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ สวัสดีปีใหม่ 2565 นายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ 2022-01-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ สวัสดีปีใหม่ 2565 นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ 2022-01-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ สวัสดีปีใหม่ 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ 2022-01-06
คป.เลย มอบทุนการศึกษา 2022-01-06
สำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดหนองคาย เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการพิพิธภัณฑ์ศาลจังหวัดหนองคาย 2022-01-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนมกราคม ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 4) 2022-01-06
คป.จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมวันป้องกันและอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2564 และการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565 จังหวัดกาฬสินธุ์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” “เมาขับ จับติด EM” 2022-01-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนธันวาคม 2022-01-05
คป.จังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติด้วยรูปแบบการประชุมทางไกล (Online Conference) ผ่านระบบ Webex Meeting ของกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 11/2564 2022-01-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดประชุมกลุ่มอำนวยการและสนับสนุนการคุมประพฤติ ครั้งที่ 2/2564 2022-01-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 12/2564 2022-01-05
คุมประพฤติขอนแก่นร่วมพิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565 2022-01-04
คุมประพฤติอุดร “ตรวจเยี่ยมจุดตรวจและจุดบริการในพื้นที่อ.ไชยวาน” 2022-01-03
คุมประพฤติอุดร “ประสานนายอำเภอสร้างคอม เพื่อหารือเตรียมเปิดศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนประจำอำเภอสร้างคอม” 2021-12-30
คุมประพฤติอุดรธานี “ร่วมประชุมกับ อ.ส.ค. อำเภอสร้างคอม” 2021-12-30
คุมประพฤติอุดร “ร่วมประชุมชี้แจงการบริหารงานคุมประพฤติเชิงพื้นที่” 2021-12-30
คุมประพฤติอุดรธานี “ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ประจำเดือนธันวาคม 2564” 2021-12-29
คป.จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร 2021-12-28
คป.จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” และ “เมาแล้วขับ จับติด EM” 2021-12-28
นายฤกษ์ชัย คทวณิชกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 24 ธันวาคม 2564 2021-12-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเทียนอุดมการณ์ และกล่าวคำปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านยาเสพติด 2021-12-28
คุมประพฤติอุดรธานี จัดพิธีปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบ “ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี” 2021-12-27
คุมประพฤติอุดรธานีจัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบ “ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี” เป็นวันสุดท้าย 2021-12-27
คป.เลย ร่วมเปิดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ 2021-12-27
คป.เลย ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดเลย และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่...สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ 2021-12-27
คุมประพฤติอุดรธานีจัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบ “ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี” เป็นวันที่ 11 2021-12-24
คุมประพฤติอุดรธานีจัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบ “ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี” เป็นวันที่ 10 2021-12-23
คุมประพฤติอุดรธานี ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) 2021-12-23
คุมประพฤติอุดรธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 8/2565 2021-12-22
คุมประพฤติอุดรธานีจัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบ “ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี” เป็นวันที่ 9 2021-12-22
คุมประพฤติอุดรธานี "จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูฯ ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน อำเภอวังสามหมอ" 2021-12-21
คุมประพฤติอุดรธานี "เปิดศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน อำเภอวังสามหมอ" 2021-12-21
คุมประพฤติอุดรธานี รณรงค์และประชาสัมพันธ์ “การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงปีใหม่ 2565” 2021-12-21
คุมประพฤติอุดรธานีจัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบ “ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี” เป็นวันที่ 8 2021-12-21
คุมประพฤติอุดรธานีจัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบ “ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี” เป็นวันที่ 7 2021-12-20
คุมประพฤติอุดรธานีจัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบ “ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี” เป็นวันที่ 6 2021-12-19
คุมประพฤติอุดรธานีจัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบ “ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี” เป็นวันที่ 5 2021-12-18
สคป.จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ในระบบบังคับบำบัด เพื่อรองรับการปฏิบัติงานภายหลังประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 มีผลบังคับใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2021-12-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ วันแรกรับโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2021-12-18
คุมประพฤติอุดรธานี จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 2021-12-18
คุมประพฤติอุดรธานี รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤตินอกสถานที่ 2021-12-16
คุมประพฤติอุดรธานีจัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบ “ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี” เป็นวันที่ 4 2021-12-16
นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 2021-12-16
นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรม “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อมพัฒนาคุณภาพชีวิต” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ 5 2021-12-16
คุมประพฤติอุดรธานีจัดพิธีเปิดโครงการแก้ปัญหาผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบ “ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี” 2021-12-15
คุมประพฤติอุดรจัดโครงการแก้ปัญหาผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบ “ศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัดอุดรธานี” 2021-12-14
คป.เลย จัดโครงการอบรมป้องกันการเสพซ้ำ 2021-12-08
คป.เลย จัดกิจกรรมจิตอาสา "รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต" 2021-12-08
คป.เลย รับการตรวจราชการจากผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 2021-12-03
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการ รวมพลคนดี 30 ปี กรมคุมประพฤติ “ให้เลือด ให้ชีวิต บริจาคโลหิตเพื่อสังคม” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้าย วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ แลtวันพ่อแห 2021-12-03
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2021-12-03
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๕ 2021-12-02
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ เดินหน้าขับเคลื่อนจัดตั้ง “ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน” 2021-12-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพิธีรับมอบธงตราสัญลักษณ์กรมคุมประพฤติ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของกรมคุมประพฤติ 2021-12-01
คป.เลย จัดโครงการ "โคกหนองนาแห่งน้ำใจ และความหวัง 2021-11-26
คป.เลย จัดโครงการ "โคกหนองนาแห่งน้ำใจ และความหวัง 2021-11-26
คป.เลย ร่วมพิธีเปิด "เทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือ" ครั้งที่ ๑๐ 2021-11-26
คุมประพฤติกาฬสินธุ์ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ครั้งที่ 10/2564 2021-11-26
คุมประพฤติกาฬสินธุ์ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) 2021-11-26
คุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม ปฐมนิเทศและแจ้งคำวินิจฉัยผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 2021-11-24
คป.เลย จัดโครงการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-11-23
คุมประพฤติอุดรธานี จัดกิจกรรมเสริมทักษะด้านอาชีพฯ 2021-11-23
คุมประพฤติอุดรธานี สอบปากคำผู้อุปการะ ณ ศูนย์ประสานงาน อ.ส.ค.อ.หนองหาน 2021-11-23
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ 2021-11-22
คุมประพฤติอุดรธานีจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้กิจกรรมในยุทธศาสตร์ที่ 1 2021-11-20
คป.จังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าหารือร่วมกับนายฤกษชัย คทวณิชกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินงานสืบเสาะข้อเท็จจริงจำเลยและการเสนอรายงานผลการคุมประพฤติจำเลยจำเลยในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโควิด – 19 2021-11-19
คป.จังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าพบ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อรายงานแผนการจัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 2021-11-19
คุมประพฤติหนองบัวลําภู รับการตรวจประเมินผลการดําเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทดีเด่น รอบพื้นที่ สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลําภู 2021-11-18
คุมประพฤติหนองบัวลําภู ให้การต้อนรับคณะติดตามการดําเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 2021-11-18
คุมประพฤติหนองบัวลําภู “คุมประพฤติฮังโฮม” หนองบัวลําภู มอบเกียรติบัตร ทีมงานสร้างสุขคุมประพฤติลุ่มภูร่วมโครงการสร้างรายได้ช่างชุมชน Delivery ซ่อม สร้าง ปันสุขคลายทุกข์ ผู้ยากไร้ 2021-11-18
คุมประพฤติหนองบัวลําภู เตรียมความพร้อมจัดศูนย์คืนคนดี คุมประพฤติลุ่มภู ณ วัดสุวรรณาราม ตําบลสุวรรณคูหา อําเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภู 2021-11-18
คุมประพฤติหนองบัวลําภู ร่วมมอบของที่ระลึกและแสดงความยินดีกับผู้อํานวยการ สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลําภู 2021-11-18
คุมประพฤติหนองบัวลําภู ปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ เตรียมความพร้อมในการรับเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน 2021-11-18
คป.จังหวัดกาฬสินธุ์ ปฐมนิเทศและติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ติดตามตัว (EM) ให้กับผู้ได้รับพักการลงโทษกรณีเหตุพิเศษหรือที่มีโทษระยะสั้น 2021-11-18
คป.จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมอบรมโครงการ “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” ให้กับผู้ได้รับพักการลงโทษกรณีเหตุพิเศษหรือที่มีโทษระยะสั้น 2021-11-18
คุมประพฤติอุดรธานี จัดกิจกรรมเสริมทักษะด้านอาชีพภายใต้โครงการ "สร้างงานสร้างอาชีพเพื่อคืนคนดีสู่สังคม" 2021-11-18
คุมประพฤติอุดรธานี เข้าร่วมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรม 2021-11-18
คป.เลย ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ 2021-11-17
คป.เลย มอบทุนประกอบอาชีพสมาชิก TO BE NUMBER ONE 2021-11-17
คป.จังหวัดกาฬสินธุ์ เดินหน้าขับเคลื่อนจัดตั้ง “ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน” สังกัดสำนักงานฯ ตามนโยบาย 2021-11-17
คป.จังหวัดกาฬสินธุ์ เยี่ยมอาการป่วยและให้กำลังใจ นางทองสุข ศรีชำนาจ อาสาสมัครคุมประพฤติ 2021-11-17
คป.จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมตอนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดจังหวัด และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ 2021-11-17
คุมประพฤติอุดรธานี จัดประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2021-11-16
คป.จังหวัดกาฬสินธุ์ การดำเนินการตามแผน “ยุทธการฟ้าแดดสงยาง ระดมกวาดล้างยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ์ สู่ชุมชนมั่นคง ประจำปีงบประมาณ 2565” 2021-11-16
คป.จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ 2021-11-15
คป.จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบกระเช้าเพื่อแสดงความยินดีกับ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ 2021-11-15
คป.จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับการพักการลงโทษกรณีพิเศษนักโทษเด็ดขาดที่มีโทษระยะสั้น (วิถีชีวิตใหม่) 2021-11-11
คุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม 2021-11-11
คป.เลย ร่วมจัดนิทรรศการผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE 2021-11-10
คป.จังหวัดกาฬสินธุ์ โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรระดับหน่วยงาน ประจำปี 2565 2021-11-07
คป.จังหวัดกาฬสินธุ์ เดินหน้าขับเคลื่อนจัดตั้ง "ศูนย์คืนคนดี" สังกัดสำนักงานฯ ตามนโยบาย 2021-11-05
คป.กาฬสินธุ์ ประชุมสำนักงานประจำเดือน ครั้งที่ 11/2564 ณ ลานอเนกประสงค์ สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2021-11-04
คป.กาฬสินธุ์ จัดโครงการอบรมโปรแกรมเฉพาะด้าน สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติกลุ่มพักการลงโทษกรณีเหตุพิเศษหรือที่มีโทษระยะสั้น ครั้งที่ 1 2021-11-04
คุมประพฤติอุดรธานี "ให้คำปรึกษาและแนะนำการประพฤติ ปฏิบัติตนแก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ที่ได้รับการปล่อยตัว" 2021-10-28
คป.เลย จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๔ จังหวัดเลย 2021-10-26
คป.จังหวัดกาฬสินธุ์ อาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสมเด็จและนำผู้ถูกคุมประพฤติ จำนวน 70 ราย ทำงานบริการสังคม บริเวณรอบวัดรังษีชัชวาลย์ 2021-10-26
คป.กาฬสินธุ์ ได้มอบหมายกลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด จัดรายการวิทยุ รายการยุติธรรม ยุติเหตุ ร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ 2021-10-25
คุมประพฤติอุดร ร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึก "วันปิยะมหาราช" ประจำปี 2564 2021-10-23
คป.อุดรธานี ประสานวัดป่าศรีชมชื่นเพื่อจัดเตรียมโครงการอบรมธรรมะเพื่อพัฒนาจิตใจ 2021-10-21
คป.กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ ร่วมกันปลูกต้นโมกต้นไม้ประจำกรมคุมประพฤติ บริเวณหน้าสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ 2021-10-21
คป.กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมรับชมสื่อวีดีทัศน์โครงการ “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” และติดอุปกรณ์ติดตามตัว EM ให้กับผู้ได้รับพักการลงโทษกรณีเหตุพิเศษหรือที่มีโทษระยะสั้น 2021-10-20
คป.เลย ร่วมลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือ 2021-10-20
คป.เลย ร่วมประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 2021-10-20
คป.จังหวัดกาฬสินธุ์ ออกพื้นที่รับรายงานตัวและนำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2021-10-19
คป.เลย จัดโครงการ "โคกหนองนาแห่งน้ำใจ และความหวัง 2021-10-18
คุมประพฤติหนองบัวลําภู ขับเคลื่อนโครงการบูรณาการงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชน คนลุ่มภู “คุมประพฤติฮังโฮม” ระดับอําเภอ (อําเภอนาวัง) 2021-10-17
คุมประพฤติหนองบัวลําภู จัดกิจกรรมน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ 2021-10-17
คุมประพฤติหนองบัวลําภู ร่วมประสานแนวทางการประกันตัวผู้ต้องหา ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.๒๕๔๕ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ 2021-10-17
คุมประพฤติหนองบัวลําภู ร่วมประสานแนวทางการประกันตัวผู้ต้องหา ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.๒๕๔๕ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ 2021-10-17
คุมประพฤติหนองบัวลําภู เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนายยุทธพิชัย จําปาเทศ ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดี จังหวัดหนองบัวลําภู เนื่องในโอกาสย้ายไปดํารงตําแหน่งในจังหวัดเชียงราย 2021-10-17
คุมประพฤติหนองบัวลําภู จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์บริเวณอาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม จังหวัดหนองบัวลําภู เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพ 2021-10-17
คุมประพฤติหนองบัวลําภู ดําเนินการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) ผู้ได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษ เรือนจําจังหวัดหนองบัวลําภู 2021-10-17
คุมประพฤติอุดรฯ "จัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจให้กับ ผู้ติดยาเสพติด มุ่งสู่กระบวนการบำบัดรักษา" 2021-10-15
คป.จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดพิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต "พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร" 2021-10-14
คุมประพฤติอุดรธานี ประสานขอรับกล้าไม้จำนวน 500 ต้น เพื่อใช้ในกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 2021-10-14
คุมประพฤติอุดรธานี จัดประชุมเพื่อสร้างสัมพันธภาพในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 2021-10-14
คป.อุดรธานี จัดพิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต "พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร" 2021-10-13
คุมประพฤติหนองบัวลําภู จัดประชุมกํานัน ผู้ใหญ่บ้านตําบลกุดจิก อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู เพื่อขับเคลื่อนการทํางานคุมประพฤติฮังโฮมระดับตําบล 2021-10-12
คุมประพฤติหนองบัวลําภู ขับเคลื่อนโครงการบูรณาการงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชน คนลุ่มภู “คุมประพฤติยังโฮม” ระดับอําเภอ (อําเภอเมืองหนองบัวลําภู) 2021-10-10
คุมประพฤติหนองบัวลําภู ปฐมนิเทศชี้แจงเงื่อนไขการคุมประพฤติทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ 2021-10-10
คุมประพฤติหนองบัวลําภู ขับเคลื่อนโครงการบูรณาการงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชน คนลุ่มภู “คุมประพฤติฮังโฮม” ระดับอําเภอ (อําเภอนาวัง) 2021-10-10
คป.เลยอบรม "โคกหนองนาแห่งน้ำใจ และความหวัง" 2021-10-08
คป.จังหวัดกาฬสินธุ์ อาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอคำม่วงและนำผู้ถูกคุมประพฤติ จำนวน 33 ราย ทำงานบริการสังคม บริเวณโรงพยาบาลสนามอำเภอคำม่วง 2021-10-08
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานการบริหารงานคุมประพฤติเชิงพื้นที่ 2021-10-08
กิจกรรม "อบรมโปรแกรมพื้นฐาน 3 ด้าน สำหรับผู้พักการลงโทษกรณีเหตุพิเศษหรือที่มีโทษระยะสั้น" ครั้งที่ 2 2021-10-07
คป.เลย ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพอาสาสมัครคุมประพฤติ 2021-10-07
คป.เลย ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพอาสาสมัครคุมประพฤติ 2021-10-07
คป.เลย จัดประชุมประจำเดือนตุลาคม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ 2021-10-07
คป.เลย จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๔ 2021-10-06
คุมประพฤติหนองบัวลำภู ขับเคลื่อนโครงการบูรณาการงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชนคนลุ่มภู “คุมประพฤติฮังโฮม” ระดับอำเภอ (อำเภอโนนสัง) 2021-10-05
คุมประพฤติหนองบัวลําภู ประชาสัมพันธ์โครงการบูรณาการงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชน คนลุ่มภู “คุมประพฤติฮังโฮม” อําเภอศรีบุญเรือง 2021-10-05
คุมประพฤติหนองบัวลําภู ขับเคลื่อนโครงการบูรณาการงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชน คนลุ่มภู “คุมประพฤติฮังโฮม” ระดับอําเภอ (อําเภอโนนสัง) 2021-10-04
อาสาสมัครคุมประพฤติหนองบัวลำภู ขับเคลื่อนโครงการบูรณาการงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชนคนลุ่มภู “คุมประพฤติฮังโฮม” ระดับอำเภอ (อำเภอศรีบุญเรือง) 2021-10-04
คป.หนองบัวลำภู ประสานโครงการบูรณาการงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชนคนลุ่มภู “คุมประพฤติฮังโฮม” ระดับอำเภอ (อำเภอนากลาง) 2021-09-30
คป.หนองบัวลำภู ประสานโครงการบูรณาการงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชนคนลุ่มภู“คุมประพฤติฮังโฮม”ระดับอำเภอ (อำเภอสุวรรณคูหา) 2021-09-30
คป.หนองบัวลำภู ลงพื้นที่เยี่ยมอาสาสมัครคุมประพฤติในเขตพื้นที่อำเภอสุวรรณคูหา และประสานโครงการบูรณาการงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน คนลุ่มภู“คุมประพฤติฮังโฮม” ระดับอำเภอ 2021-09-30
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2021-09-30
คป.หนองบัวลำภู เข้าร่วมรับฟังการบรรยายเพื่อเตรียมความพร้อมการทำงานคุมประพฤติเชิงพื้นที่ 2021-09-30
คป.หนองบัวลำภู ร่วมชมการแถลงผลการดำเนินงานกระทรวงยุติธรรม“ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน”ประจำปี ๒๕๖๔ ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 2021-09-30
คป.หนองบัวลำภู เข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 2021-09-30
คป.เลย ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี ๒๕๖๔ 2021-09-28
คุมประพฤติหนองบัวลำภู จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ (Thai National Flag Day) 2021-09-28
คป.หนองบัวลำภู ร่วมประชุมกลั่นกรองโครงการและแนวทางขอรับการสนับสนุนงบประมาณ “คุมประพฤติฮังโฮม” 2021-09-28
คป.เลย ปฐมนิเทศพนักงานราชการเฉพาะกิจ 2021-09-27
คป.เลย มอบทุนประกอบอาชีพ 2021-09-23
คป.หนองบัวลำภู รับรายงานตัวและปฐมนิเทศผู้เข้ารับการรายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 2021-09-22
คป.หนองบัวลำภู ประสานโครงการบูรณาการงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชนคนลุ่มภู“คุมประพฤติฮังโฮม”ระดับอำเภอ (อำเภอโนนสัง) 2021-09-22
คป.หนองบัวลำภู ประสานโครงการบูรณาการงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชนคนลุ่มภู“คุมประพฤติฮังโฮม”ระดับอำเภอ (อำเภอเมืองหนองบัวลำภู)) 2021-09-22
คป.หนองบัวลำภู ประสานโครงการบูรณาการงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชนคนลุ่มภู“คุมประพฤติฮังโฮม”ระดับอำเภอ (อำเภอนาวัง) 2021-09-22
คป.เลย จัดโครงการ "โคกหนองนาแห่งน้ำใจ และความหวัง 2021-09-21
คป.หนองบัวลำภู ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน และประชาสัมพันธ์“คุมประพฤติฮังโฮม” 2021-09-17
คป.หนองบัวลำภู ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานเตรียมความพร้อมเพื่อจัดตั้งและขึ้นทะเบียนเป็นศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน และประชาสัมพันธ์“คุมประพฤติฮังโฮม” 2021-09-17
คป.หนองบัวลำภู เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาทักษะผู้ชนะการประกวด Street food พัฒนาอาชีพ ระดับจังหวัด ในรูปแบบออนไลน์ 2021-09-17
คป.เลย ร่วมพิธีมอบบัตรพลเมืองสีขาว ตามโครงการ ไทเลย ชุมชนยั่งยืน ชุมชนเข้มแข็ง พร้อมมอบเข็มพลังแผ่นดิน 2021-09-15
คุมประพฤติอุดรธานี “จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้วิธีใช้ และการเพาะพันธุ์พืชสมุนไพร รุ่นที่ 4 2021-09-11
คป.เลย อบรมพัฒนาทักษะผู้ชนะการประกวด Street Food 2021-09-10
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมการจัดการความรู้เกี่ยวกับงานคุมประพฤติ 2021-09-07
คุมประพฤติอุดรธานี “จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้วิธีใช้ และการเพาะพันธุ์พืชสมุนไพร รุ่นที่ 3 2021-09-03
คป.เลย ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ และพิธีฌาปนกิจศพ 2021-09-03
คป.เลย อบรมความรู้ "คุมประพฤติสร้างการรับรู้ ก้าวสู่เป้าหมายชีวิต" 2021-09-03
จัดประชุมคณะทำงานโครงการบูรณาการงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชนคนลุ่มภู “คุมประพฤติฮังโฮม” ระดับอำเภอ ตำบล 2021-09-02
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมอบรมฝึกอาชีพการสานตะกร้าด้วยเส้นพลาสติก 2021-09-02
คป.หนองบัวลำภู จัดประชุมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวังปลาป้อม 2021-09-02
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมอบรมความรู้เรื่องยาเสพติด 2021-09-02
ึคป.เลย ร่วมแสดงความเสียใตพร้อมมอบพวงหรีด 2021-09-01
คุมประพฤติอุดรธานี “จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้วิธีใช้ และการเพาะพันธุ์พืชสมุนไพร รุ่นที่ 2 2021-08-28
คป.หนองบัวลำภู จัดประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อสนับสนุนการทำงานของ กพยจ. 2021-08-23
คป.อุดรธานี“จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้วิธีใช้ และการเพาะพันธุ์พืชสมุนไพร รุ่นที่ 1” 2021-08-20
คป.หนองบัวลำภู จัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงาน 2021-08-19
คป.เลย สอบบรรจุพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2021-08-16
คป.หนองบัวลำภู สอบสัมภาษณ์ พนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2021-08-16
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมอบรมความรู้เรื่องยาเสพติด 2021-08-16
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมอบรมความรู้เรื่องยาเสพติด 2021-08-16
คป.เลย จัดโครงการฝึกอาชีพ "สร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้" 2021-08-11
คป.หนองบัวลำภู ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 2021-08-04
คป.เลย จัดโครงการ "ยุติธรรมรวมพล ร่วมใจ สร้างอาชีพแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด" 2021-08-04
คป.หนองบัวลำภู หารือเรื่องการเพิ่มเติมวิธีการเกี่ยวกับการรายงานตัวของผู้ถูกคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ (๑) 2021-08-04
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมอบรมความรู้เรื่องยาเสพติด 2021-08-04
คป.หนองบัวลำภู ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 2021-08-03
คป.หนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” 2021-08-03
คุมประพฤติอุดรธานี “รับมอบสเปรย์แอลกอฮอล์จากศาลจังหวัดอุดรธานี 2021-08-02
คุมประพฤติอุดรธานี “จัดกิจกรรมเสริมสร้างการรับรู้ เกี่ยวกับการปลูกพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร” 2021-07-31
คป.หนองบัวลำภู จัดโครงการอบรมวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านการทำอาหาร 2021-07-27
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมอบรมความรู้เรื่องยาเสพติดและให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์สมุนไพรฟ้าทะลายโจร 2021-07-27
คป.หนองบัวลำภู จัดประชุมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองบัวใต้ 2021-07-27
คป.หนองบัวลำภู จัดประชุมคณะทำงานโครงการบูรณาการงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน คนลุ่มภู “คุมประพฤติฮังโฮม” 2021-07-27
คป.หนองบัวลำภู จัดประชุมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลโนนสัง 2021-07-27
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมอบรมฝึกอาชีพการสานตะกร้าด้วยเส้นพลาสติก 2021-07-27
คป.เลย ร่วมกิจกรรมจิตอาสา 2021-07-19
คป.อุดรธานี "จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” 2021-07-17
คป.อุดรธานี เข้าร่วมประชุมตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 2021-07-16
คป.หนองบัวลำภู ประชุมการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๒ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) 2021-07-16
คุมประพฤติอุดรธานี “ร่วมบริจาคเงินตามโครงการ "แบ่งปันน้ำใจสู้ภัย COVID-๑๙” 2021-07-16
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมอบรมความรู้เรื่องยาเสพติด 2021-07-16
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน 2021-07-16
ค.ป.อุดรธานี สอบปากคำผ่านจอภาพ 2021-07-13
คป.เลย ร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ 2021-07-13
คุมประพฤติอุดรธานี “จัดโครงการแสงธรรมนำพาชีวิตเพื่อวิถีใหม่ ” 2021-07-10
คุมประพฤติอุดรธานี “ประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติ เขตพื้นที่ 1 2021-07-09
ค.ป.อุดรธานี ดำเนินการสอบปากคำผ่านทางจอภาพ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 2021-07-09
คป.หนองบัวลำภู อบรมแนวทางการดำเนินการคดีพักการลงโทษกรณีเหตุพิเศษนักโทษเด็ดขาดที่มีโทษระยะสั้นสำหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู ในพื้นที่อำเภอนาวังและอำเภอสุวรรณคูหา 2021-07-08
คป.หนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (JSOC) และประชาสัมพันธ์โครงการบูรณาการงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน คนลุ่มภู “คุมประพฤติฮังโฮม” ในพื้นที่อำเภอเมืองหนองบัวลำภู 2021-07-08
ค.ป.อุดรธานี ดำเนินการสอบปากคำผ่านทางจอภาพ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 2021-07-07
คุมประพฤติอุดรธานี “จัดโครงการใส่ใจความปลอดภัย สร้างวินัยจราจร ” 2021-07-06
ค.ป.อุดรธานี ดำเนินการสอบปากคำผ่านทางจอภาพ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 2021-07-06
ค.ป.ประชุมหัวหน้ากลุ่มอำนวยการและหัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติเขตพื้นที่ 1-4 2021-07-05
ค.ป.อุดรธานี สอบปากคำผ่านจอภาพ 2021-07-05
คป.หนองบัวลำภู อบรมแนวทางการดำเนินการคดีพักการลงโทษกรณีเหตุพิเศษนักโทษเด็ดขาดที่มีโทษระยะสั้น สำหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู ในพื้นที่อำเภอศรีบุญเรือง 2021-07-05
คป.หนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (JSOC) และประชาสัมพันธ์โครงการบูรณาการงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน คนลุ่มภู “คุมประพฤติฮังโฮม” ในพื้นที่อำเภอศรีบุญเรือง 2021-07-05
คป.หนองบัวลำภู จัดประชุมระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนแนวทางการดำเนินงาน โครงการ“คุมประพฤติฮังโฮม” 2021-07-05
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรม อบรมธรรมะ (คดีรับใหม่) 2021-07-05
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและติด EM “ผู้ได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ นักโทษเด็ดขาดที่มีโทษระยะสั้น” 2021-07-05
ค.ป.อุดรธานี "จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2021-07-05
คุมประพฤติอุดรธานี “เป็นเจ้าภาพงานพิธีฌาปนกิจศพ” 2021-07-04
คุมประพฤติอุดรธานี เข้ารับการฉีดวัคซีน Covid-19 2021-07-03
คุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี “ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม บำเพ็ญกุศล 2021-07-03
คุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี “ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และรับฟังความคิดเห็นในการพัฒนาระบบเฝ้าระวังการกระทำผิดซ้ำในชุมชน 2021-07-03
คุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพช้ำ 2021-07-03
ค.ป.อุดรธานี “ร่วมพิธีปิด ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 2021-07-03
ค.ป.อุดรธานี สอบปากคำผ่านจอภาพ 2021-07-03
ค.ป.อุดรธานี “ร่วมประชุมโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรม 2021-07-01
คุมประพฤติอุดรธานีจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูฯ และให้คำปรึกษาแก่สมาชิกที่ศูนย์ประสานงาน อ.ส.ค. 2021-07-01
คุมประพฤติอุดรธานี ดำเนินการสอบปากคำผ่านทางจอภาพ 2021-07-01
คป.อุดรธานี ประชุมสามัญประจำปี อ.ส.ค. 2021-06-30
คป.อุดรธานี จัดประชุมคณะกรรมการ อ.ส.ค. 2021-06-30
คป.อุดรธานี จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้สำหรับผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 2021-06-30
คุมประพฤติอุดรธานี ดำเนินการสอบปากคำผ่านทางจอภาพ 2021-06-30
คป.อุดรธานี จัดประชุมเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน โครงการนำร่องคุมประพฤติเชิงพื้นที่ 2021-06-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรม การประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ ระดับจังหวัด 2021-06-27
คป.อุดรธานี จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2021-06-25
คป.อุดรธานี ดำเนินการสอบปากคำผ่านทางจอภาพ 2021-06-25
คป.อุดรธานี ให้คำแนะนำแนวทางการประกอบอาชีพ 2021-06-24
คป.อุดรธานีให้คำปรึกษาครอบครัว 2021-06-24
คป.หนองบัวลำภู เข้ารับการฉีดวัคซีน COVID - 19 เข็มที่ 2 2021-06-23
คุมประพฤติอุดรธานี “บูรณาการร่วมกับภาคดีเครือข่ายในชุมชนเพื่อสร้างการรับรู้ ในการบริหารงานคุมประพฤติเชิงพื้นที่” 2021-06-23
คป.อุดรธานี จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้สำหรับผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 2021-06-23
คุมประพฤติอุดรธานี ดำเนินการสอบปากคำผ่านทางจอภาพ 2021-06-23
คป.อุดรธานี มอบทุนประกอบอาชีพโครงการกำลังใจ 2021-06-22
คุมประพฤติอุดรธานี ดำเนินการสอบปากคำผ่านทางจอภาพ 2021-06-22
คป.อุดรธานี ดำเนินการสอบปากคำผ่านทางจอภาพ 2021-06-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่ประสานงานและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และรับฟังความเห็นในการพัฒนาระบบเฝ้าระวังการกระทำผิดซำ้ในชุมชน(JSOC) 2021-06-22
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมอบรมแนวทางการดำเนินการคดีพักการลงโทษสำหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครคุมประพฤติ 2021-06-22
คป.อุดรธานี จัดอบรมพัฒนาบุคลากรการบริหารงานคุมประพฤติเชิงพื้นที่ 2021-06-21
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2021-06-16
คป.หนองบัวลำภู ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูลงนามอนุมัติโครงการและแต่งตั้งคณะทำงานโครงการ “คุมประพฤติฮังโฮม” 2021-06-15
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมอบรมความรู้เกี่ยวกับ “โคกหนองนา แห่งน้ำใจและความหวัง” 2021-06-15
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ ๕ 2021-06-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร แจ้งคำวินิจฉัยและส่งตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2021-06-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร จัดโครงการอบรมป้องกันการเสพซ้ำ (โปรแกรมพื้นฐาน) ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 2021-06-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ถูกคุมวามประพฤติเพื่อคืนคนดีศรีสกล ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 2021-06-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2021-06-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ถูกคุมวามประพฤติเพื่อคืนคนดีศรีสกล ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 2021-06-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่เพื่อตรวจดูความพร้อมสถานที่กักตัวผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2021-06-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร ร่วมวางพวงหรีดเพื่อเคารพศพและร่วมไว้อาลัยแด่อาสาสมัครคุมประพฤติสุบิน คิดโสดา 2021-06-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนครจัดประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 2/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2021-06-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร จัดประชุมสำนักงานฯ ครั้งที่ 4/2564 ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพด้วยโปรแกรม Google Meet 2021-06-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่ประสานงานและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และรับฟังความเห็นในการพัฒนาระบบเฝ้าระวังการกระทำผิดซำ้ในชุมชน(JSOC) 2021-06-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร ปัจฉิมนิเทศผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2021-06-02
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ นักโทษเด็ดขาดที่มีโทษระยะสั้น 2021-06-02
คป.หนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564 2021-06-02
ประชุมคัดเลือกนักโทษเด็ดขาดเพื่อพิจารณาพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจำคุก 2021-06-01
คป.หนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรม "มีแล้วแบ่งปัน รวมน้ำใจ สู้ภัย COVID - 19 2021-05-31
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมอบรมปฐมนิเทศประจำเดือนพฤษภาคม 2021-05-31
คป.หนองบัวลำภู เข้ารับการฉีดวัคซีน COVID - 19 เข็มที่ ๑ 2021-05-28
คป.หนองบัวลำภู ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัดหนองบัวลำภู เห็นชอบโครงการ “คุมประพฤติฮังโฮม” 2021-05-27
คป.เลย จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๔ 2021-05-27
คป.เลย จัดโครงการอบรมป้องกันการเสพซ้ำ 2021-05-27
คป.หนองบัวลำภู รับมอบพัดลมตั้งโต๊ะจากผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติเพื่อใช้ประโยชน์ส่วนรวม 2021-05-24
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรม "จิตอาสาพาบำเพ็ญประโยชน์" 2021-05-24
คป.หนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู 2021-05-24
คป.หนองบัวลำภู ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู 2021-05-24
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมอาสาบำเพ็ญประโยชน์ 2021-05-24
คป.หนองบัวลำภู เข้าพบหัวหน้าศาลจังหวัดหนองบัวลำภู 2021-05-24
คป.หนองบัวลำภู จัดประชุมKMเจ้าหน้าที่สำนักงาน 2021-05-24
คป.หนองบัวลำภู เริ่มดำเนินการสอบปากคำผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ด้วระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพโปรแกรม google meet 2021-05-19
คป.หนองบัวลำภู ร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อวินิจฉัยการพักการลงโทษประจำเรือนจำ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ 2021-05-17
คป.หนองบัวลำภู หารือเรื่องการสอบปากคำผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์และจำเลย ด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ 2021-05-17
คป.หนองบัวลำภู เข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อขอรับคำปรึกษาและหารือเกี่ยวกับการจัดทำโครงการคุมประพฤติตำบล คนลุ่มภู 2021-05-12
คป.หนองบัวลำภู ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเบื้องต้นการขอรับการสนับสนุนเงินยืมทุนประกอบอาชีพ 2021-05-12
คป.หนองบัวลำภู ได้หารือเรื่องการสอบปากคำผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ที่เป็นเด็กและเยาวชน ด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ 2021-05-08
คป.หนองบัวลำภู ประชุมกลุ่มงานเพื่อรับทราบนโยบายของกรมคุมประพฤติ 2021-05-07
คป.หนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด ผ่านระบบการประชุมทางไกล (ZOOM) 2021-04-29
คป.หนองบัวลำภู ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ 2021-04-29
คป.หนองบัวลำภู ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทีมสหวิชาชีพจังหวัดหนองบัวลำภู 2021-04-28
คป.หนองบัวลำภู ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู 2021-04-28
คป.หนองบัวลำภู แจ้งผลคำวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดหนองบัวลำภู 2021-04-27
คป.หนองบัวลำภู ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2021-04-26
คป.หนองบัวลำภู ร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อวินิจฉัยการพักการลงโทษประจำเรือนจำ 2021-04-26
คนคุมประพฤติเมืองหมอแคน ร่วมแรงร่วมใจ ป้องกันโควิค 19 2021-04-26
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรเพื่อความเป้นสิริมงคล 2021-04-13
คป.หนองบัวลำภู ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อความเป็นสิริมงคล 2021-04-13
คป.หนองบัวลำภู จัดโครงการอบรมให้ความรู้รณรงค์และลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกราต์ ปี 2564 2021-04-13
คป.หนองบัวลำภู ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) ผู้ได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษ 2021-04-08
คป.หนองบัวลำภู ร่วมงานรัฐพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 2021-04-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ปฐมนิเทศและชี้แจงเงื่อนไข ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด แบบไม่ควบคุมตัว 2021-04-08
คป.หนองบัวลำภู ร่วมประชุมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๔ 2021-04-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนเมษายน ประจำปีงบประมาณ 2564 2021-04-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ประจำปีพุทธศักราช 2564 2021-04-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมงานรัฐพิธี “วันพระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ประจำปีพุทธศักราช 2564 2021-04-06
คป.หนองบัวลำภู เข้าร่วมตรวจติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี 2021-04-05
คป.หนองบัวลำภู เป็นวิทยากรให้ความรู้ ผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด 2021-04-05
คป.หนองบัวลำภู เป็นวิทยากรให้ความรู้ ชี้แจงแนวทางการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) 2021-04-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ปฐมนิเทศและชี้แจงเงื่อนไข ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2021-04-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย เข้าเยี่ยมอัยการจังหวัดหนองคาย เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ 2021-04-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2021-04-02
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 นายวิชาญ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน ต้อนรับนายณัษฐพงษ์ พรหมมินทร์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหนองคาย ที่มา 2021-04-01
คป.หนองบัวลำภู นายสุรศักดิ์ ยอสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู เข้ารายงานตัวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู 2021-03-31
คป.หนองบัวลำภู ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู 2021-03-31
คป.หนองบัวลำภู ร่วมประกวดนำเสนอผลงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2564 2021-03-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ประชุมคณะกรรมการแต่งตั้งอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดหนองคาย 2021-03-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมงานรัฐพิธีถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” ประจำปีพุทธศักราช 2564 2021-03-31
สำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดหนองคาย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 2021-03-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมประกวดการนำเสนอผลงาน TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2021-03-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมคณะกรรมการ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองคาย 2021-03-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมความผูกพันในองค์กร ร่วมใจทำบุญตักบาตร และถวายภัตตาหารเช้า ที่วัดมงคลศิลาคุณ 2021-03-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดโครงการ “บ้านกึ่งวิถี (Halfway House)” 2021-03-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย เยี่ยมผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ในโปรแกรมควบคุมตัวแบบไม่เข้มงวด ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดน จังหวัดหนองคาย 2021-03-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ กำกับ ติดตามการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองคาย 2021-03-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมซักซ้อมการดำเนินการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้ในภารกิจกรมคุมประพฤติด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) 2021-03-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ เขตพื้นที่อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 2021-03-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ออกศูนย์ประสานงานรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ เขตพื้นที่อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 2021-03-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ปฐมนิเทศและชี้แจงเงื่อนไข ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด แบบไม่ควบคุมตัว 2021-03-18
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันอาสาสมัครคุมประพฤติ 2021-03-17
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 29 ปี 2021-03-17
คป.เลย บริจาคโลหิต 2021-03-17
คป.เลย รับการเยี่ยมชมรม TO BE NUMBER ONE 2021-03-17
คป.เลย อบรมความรู้ "คุมประพฤติสร้างการรับรู้ ก้าวสู่เป้าหมายชีวิต" 2021-03-17
คป.เลย อบรมความรู้ "คุมประพฤติสร้างการรับรู้ ก้าวสู่เป้าหมายชีวิต" 2021-03-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร และการขับขี่อย่างปลอดภัย สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-03-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ดำเนินกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 29 ปี ประจำปี พ.ศ.2564 2021-03-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย รับรายงานตัวผู้ได้รับการพักการลงโทษลดวันต้องโทษ ณ ศูนย์ประสานงานอำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 2021-03-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย บูรณาการประสานความร่วมมือ กับเรือนจำจังหวัดหนองคาย จับกุมผู้ได้รับการพักการลงโทษและ ลดวันต้องโทษจำคุกที่ผิดเงื่อนไขการคุมความประพฤติ 2021-03-15
คป.เลย จัดโครงการอบรมความรู้ "คุมประพฤติสร้างการรับรู้ ก้าวสู่เป้าหมายชีวิต" 2021-03-10
สำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดหนองคาย ร่วมพิธีเปิดงาน "ฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 194 ปี เมืองหนองคาย และงานกาชาด พ.ศ.2564 2021-03-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ปฐมนิเทศและชี้แจงเงื่อนไข ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด แบบไม่ควบคุมตัว 2021-03-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ปฐมนิเทศและชี้แจงเงื่อนไข ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด แบบไม่ควบคุมตัว 2021-03-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ 2564 2021-03-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ 2564 2021-03-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ประชุมคณะกรรมการแต่งตั้งอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดหนองคาย 2021-03-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2564 2021-03-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ผู้ได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษจากเรือนจำจังหวัดหนองคาย 2021-03-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด “ วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2564 ” 2021-03-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย รวมพลังต่อต้านการทุจริต 2021-03-02
คป.เลย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 2021-02-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ออกเยี่ยมอาสาสมัครคุมประพฤติ ที่เข้ารับการรักษาตัว ในเขตพื้นที่อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 2021-02-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมคณะกรรมการ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 1/2564 2021-02-25
สำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดหนองคาย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จ พระพุทธเลิศหล้านภาลัย 24 กุมภาพันธ์ 2564 2021-02-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดประชุมเลือกตั้งประธาน และคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดหนองคาย 2021-02-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมต้อนรับนายนิมิต ทัพวนานต์หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 2021-02-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมคณะกรรมการ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองคาย 2021-02-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมรับฟังการประชุมซักซ้อม การดำเนินการจัดงานประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ ด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Vedeo Conference System) 2021-02-19
คป.หนองบัวลำภู จัดโครงการอบรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 2021-02-18
คป.หนองบัวลำภู ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ ท่านนุสรา วงษ์สุวรรณพร้อมคณะ 2021-02-18
คป.เลย ร่วมจัดโครงการอบรมความรู้ 2021-02-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ปฐมนิเทศและชี้แจงเงื่อนไข ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด แบบไม่ควบคุมตัว 2021-02-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย ตามแผนปฏิบัติการโครงการ บ้านสวย เมืองงาม “หนองคายเมืองท่องเที่ยวและน่าอยู่ ริมฝั่งโขง” 2021-02-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) ผู้ได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษ จากเรือนจำจังหวัดหนองคาย 2021-02-16
คป.หนองบัวลำภู จัดโครงการประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติ ประจำปี 2564 2021-02-15
คป.หนองบัวลำภู ถอด(EM) แก่ผู้ไดรับพักการลงโทษ/ลดวันต้องโทษจำคุก 2021-02-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมต้อนรับ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 2021-02-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมคณะทำงาน เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดหนองคาย (โต๊ะข่าว) 2021-02-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดประชุมกลุ่มฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2021-02-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ปฐมนิเทศและชี้แจงเงื่อนไข ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด แบบไม่ควบคุมตัว 2021-02-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมตรวจราชการ กระทรวงยุติธรรม ด้วยระบบทางไกลผ่านจอภาพ ( Vedeo Conference System) 2021-02-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมโครงการสภากาแฟ (MorningTalk) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 2021-02-09
คป.หนองบัวลำภู จัดโครงการอบรมธรรมะ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 2021-02-05
คป.หนองบัวลำภู ประชุมศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านถิ่น ปีงบประมาณ 2564 2021-02-05
คป.สกลนคร ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ผู้ถูกคุมความประพฤติพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ 2021-02-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ประสานความร่วมมือกับ เจ้าหน้าที่กองร้อยอาสารักษาดินแดน ติดตาม จับกุมผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ 2021-02-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดหนองคาย รุ่นที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2563 (วันที่ 11) 2021-02-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กรมคุมประพฤติ ด้วยระบบทางไกลผ่านจอภาพ ( Vedeo Conference System) 2021-02-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดประชุม วางแผนกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานกลุ่มคุมความประพฤติ และกลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด 2021-02-02
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมอบรมความรู้ พระราชบัญญัติจราจร ครั้งที่ 1/2564 2021-02-02
คป.หนองบัวลำภู จัดโครงการการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลกุดดู่ ประจำปีงบประมาณ 2564 2021-02-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดประชุม วางแผนกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานกลุ่มคุมความประพฤติ และกลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด 2021-02-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กรมคุมประพฤติ ด้วยระบบทางไกลผ่านจอภาพ ( Vedeo Conference System) 2021-02-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมคณะกรรมการ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองคาย 2021-01-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ติดตามผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ที่ติดอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM) ที่มีการแจ้งเตือนผิดปกติ 2021-01-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนทัศนคติประจำเดือนมกราคม 2564 (ครั้งที่ 4) 2021-01-27
คป.เลย จัดประชุมเลือกตั้งประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัด 2021-01-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดหนองคาย รุ่นที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2563 (วันที่12) 2021-01-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดหนองคาย รุ่นที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2563 2021-01-22
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ 2021-01-21
คป.เลย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาน้อมรำลึกเนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2021-01-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ดำเนินรายการวิทยุ ยุติธรรมจังหวัดพบประชาชน 2021-01-15
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมฝึกอาชีพ การทำไม้กวาดทางมะพร้าว ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น 2021-01-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ประชุมสำนักงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 2021-01-04
คป.หนองบัวลำภู ออกตรวจจุดตรวจ/บริการ 2021-01-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 2021-01-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 2020-12-31
คป.หนองบัวลำภู รับมอบโล่รางวัลจัดทำการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐผ่านระบบ GAQA อันดับที่ ๒ 2020-12-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมความผูกพันในองค์กร เจ้าหน้าที่ทำอาหาร และรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน 2020-12-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ปฐมนิเทศและชี้แจงเงื่อนไขผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2020-12-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย นายวิชาญ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน เข้าพบผู้ว่าราชการและรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย 2020-12-30
สำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดหนองคาย ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 จังหวัดหนองคาย 2020-12-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและชี้แจงเงื่อนไขแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2020-12-29
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ 2020-12-29
คป.หนองบัวลำภู ร่วมเปิดจุดหลักศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2020-12-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมตรวจติดตามจุดตรวจ/ด่านตรวจร่วมฯ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 2020-12-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมพิธีเปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 2020-12-28
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔ 2020-12-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดประชุมสามัญประจำปี อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ประจำอำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2564 2020-12-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ปฐมนิเทศและชี้แจงเงื่อนไข ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2020-12-23
คป.เลย ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดเลย 2020-12-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ปฐมนิเทศและชี้แจงเงื่อนไข ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2020-12-18
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2020-12-18
คป.หนองบัวลำภู ร่วมสภากาแฟ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 2020-12-17
2020-12-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ปฐมนิเทศและชี้แจงเงื่อนไข ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2020-12-16
คป.เลย ร่วมกิจกรรมเชิญชวน "๒๐ ธันวา กลับบ้านใช้สิทธิ เลือกตั้งท้องถิ่น อย่างสุจริตโปรงใส" 2020-12-16
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 2020-12-15
พิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติด ยาเสพติดในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสกลนคร 2020-12-10
คป.สกลนคร รับรายงานตัวและจัดอบรมความรู้ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2020-12-09
คป.สกลนคร จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2020-12-09
คป.เลย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต 2020-12-09
คป.เลย จัดประชุมเลือกตั้งประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอภูเรือ ด่านซ้าย 2020-12-09
คป.เลย ร่วมกิจกรรมจิตอาสา 2020-12-09
คป.สกลนครจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2020-12-08
2020-12-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดโครงการบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2020-12-07
คป.หนองบัวลำภู เตรียมพร้อมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 2020-12-07
คป.หนองบัวลำภู ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) 2020-12-07
คป.หนองบัวลำภู ร่วมประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติการของสำนักงานคุมประพฤติภาค ๔ 2020-12-07
คป.หนองบัวลำภู ร่วมพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันดินโลก ปี ๒๕๖๓ 2020-12-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 2020-12-05
สำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดหนองคาย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จ พระ บรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช นาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 2020-12-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวาย พระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 2020-12-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดหนองคาย รุ่นที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2563 (วันที่12) 2020-12-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดหนองคาย รุ่นที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2563 2020-12-02
คป.หนองบัวลำภู เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมด้านการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายเงินสำหรับผู้บริหารของส่วนราชการ 2020-12-02
คป.หนองบัวลำภู เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ ในการดูแลผู้กระทำความผิดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยในสังคม 2020-12-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดหนองคาย รุ่นที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2563 2020-12-01
คป.หนองบัวลำภู ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 2020-12-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดหนองคาย รุ่นที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2563 (วันที่ 8) 2020-11-30
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 2020-11-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดหนองคาย รุ่นที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2563 (วันที่ 7) 2020-11-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย เป็นตัวแทนท่านอธิบดีกรมคุมประพฤติมอบเงินและกระเช้าผลไม้ เยี่ยมนักโทษที่ติดเครื่องมือ EM ที่ประสบอุบัติเหตุ 2020-11-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดพิธีเปิดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัดหนองคาย รุ่นที่ 1 /2564 2020-11-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ต้อนรับอธิบดีกรมคุมประพฤติ เข้าเยี่ยมค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดหนองคาย 2020-11-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ให้การต้อนรับ อธิบดีกรมคุมประพฤติ ในโอกาสตรวจเยี่ยมบุคลากรของสำนักงานฯ 2020-11-26
คป.หนองบัวลำภู ดำเนินการถอดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) 2020-11-25
คป.หนองบัวลำภู ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์(EM) แก่ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ 2020-11-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้าย วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 2020-11-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้าย วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 2020-11-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ปฐมนิเทศและชี้แจงเงื่อนไข ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2020-11-25
คป.จังหวัดหนองคาย จัดโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดหนองคาย รุ่นที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2563 (วันที่ 2) 2020-11-24
คป.ประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดหนองคาย รุ่นที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2563 (วันที่ 1 ) 2020-11-23
คป.งหวัดหนองคาย ปฐมนิเทศและชี้แจงเงื่อนไข ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2020-11-18
คป.จังหวัดหนองคาย ปฐมนิเทศและชี้แจงเงื่อนไข ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2020-11-18
คป.จังหวัดหนองคาย ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย ตามแผนปฏิบัติการโครงการ บ้านสวย เมืองงาม “หนองคายเมืองท่องเที่ยวและน่าอยู่ ริมฝั่งโขง” 2020-11-18
คป.จังหวัดหนองคาย ออกศูนย์ประสานงานรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ เขตพื้นที่อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 2020-11-18
คป.จังหวัดหนองคาย ออกศูนย์ประสานงานรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ เขตพื้นที่อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 2020-11-17
คป.จังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมภาคีเครือข่าย ด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 2020-11-17
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม 2020-11-16
คป.จังหวัดหนองคาย ปฐมนิเทศและชี้แจงเงื่อนไขผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2020-11-15
คป.หนองคาย ปฐมนิเทศและชี้แจงเงื่อนไข ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2020-11-15
คป.หนองคาย ไปจัดรายการวิทยุ ยุติธรรมจังหวัดพบประชาชน 2020-11-13
คป.หนองคายร่วมโครงการสภากาแฟ (MorningTalk) ประจำเดือนตุลาคม 2563 2020-10-29
คป.หนองคาย ปฐมนิเทศและชี้แจงเงื่อนไข ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2020-10-29
คป.หนองบัวลำภู ร่วมออกหน่วย "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" 2020-10-28
คป.หนองบัวลำภู ร่วมเป็นกรรมการคัดเลือกกรรมการสงเคราะห์ดีเด่น 2020-10-28
คป.หนองบัวลำภู ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช 2020-10-26
คป.หนองบัวลำภู ร่วมประชุมผู้บริหารและคณะทำงานขับเคลื่อนเพื่อพัฒนางานคุมประพฤติ เขตพื้นที่ภาค ๔ 2020-10-26
คป.หนองบัวลำภู ร่วมพิธีวางพานพุ่มน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ ๑๒๐ ปี 2020-10-21
คป.หนองคายร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ “พระธรรมมงคลรังสี” (คำบ่อ อรุณมหาเถร) อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง 2020-10-16
คป.หนองบัวลำภู ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 2020-10-14
คป.หนองบัวลำภู ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 2020-10-14
คป.หนองบัวลำภู ร่วมประชุมหารือการขับเคลื่อนหนองบัวลำภูเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว ประจำปี 2564 2020-10-12
คป.หนองบัวลำภู ร่วมประชุมหารือการขับเคลื่อนหนองบัวลำภูเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว ประจำปี 2564 2020-10-12
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2020-10-09
คป.หนองคาย ปฐมนิเทศและชี้แจงเงื่อนไข ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2020-10-09
คป.หนองคาย รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ เขตพื้นที่อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย 2020-10-09
คป.หนองคาย รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ เขตพื้นที่อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 2020-10-09
คป.หนองคาย ไปบันทึกการจัดรายการยุติธรรมจังหวัดพบประชาชน 2020-10-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ปฐมนิเทศและชี้แจงเงื่อนไข ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2020-10-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดประชุมกลุ่มคุมประพฤติ และกลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ประจำปีงบประมาณ 2564 2020-10-06
สำนักงานคุมประพฤติร่วมกับยุติธรรมจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมโครงการ “โรงเรียนอุปถัมภ์ คุมประพฤติให้ความรู้ สู่เยาวชน” 2020-10-02
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมอบรมปฐมนิเทศ ประจำเดือนกันยายน 2563 2020-09-30
คป.หนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ 2020-09-29
คปหนองบัวลำภู ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำเดือนกันยายน 2563 2020-09-23
คป.หนองบัวลำภู ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมจิตอาสาของจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ 2563 2020-09-22
คป.หนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมโครงการสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2563 2020-09-22
คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ สงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ 2020-09-17
คป.หนองบัวลำภู ร่วมกับแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี ๒๕๖๓ 2020-09-17
คป.หนองบัวลำภู ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศ โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 2020-09-02
คป.หนองบัวลำภู ร่วมประชุมติดตามของคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร 2020-08-24
คป.หนองบัวลำภู จัดโครงการประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติ ปีงบประมาณ 2563 2020-08-21
คป.เลย ประชาสัมพันธ์โครงการ "คุมประพฤติให้ความรู้ สู่เยาวชน" 2020-08-20
คป.เลย อบรมความรู้ "คุมประพฤติสร้างการรับรู้ ก้าวสู่เป้าหมายชีวิต" 2020-08-20
คป.หนองบัวลำภู ร่วมเป็นเกียรติโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 2020-08-14
คป.หนองบัวลำภู ร่วมรับการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานจริงและเก็บคะแนนระดับประเทศ โครงการ TO BE NUMBER ONE 2020-08-11