รูป หัวข้อ วันที่
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดีนำสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ทำงานบริการสังคม 2023-11-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภูอบรมความรู้การปฏิบัติตนในระหว่างการคุมประพฤติและการปฐมนิเทศ ชี้แจงเงื่อนไขการคุมประพฤติ 2023-11-30
คป.หนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู (โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์) 2023-11-30
คป.หนองบัวลำภู “จัดประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567” 2023-11-30
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การสืบเสาะและพินิจผู้กระทำผิดหญิง” 2023-11-30
คป.หนองบัวลำภู ‘‘ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖6’’ 2023-11-30
คป.หนองบัวลำภู “จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566” 2023-11-30
คป.หนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุม ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนและถ่ายทอดแผนการส่งเสริมการรับรู้นโยบาย Quick win ของกรมคุมประพฤติและการจัดทำแผนสร้างการรับรู้ระดับจังหวัด 2023-11-30
คป.หนองบัวลำภู ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดหนองบัวลำภู 2023-11-30
สนง.คป.จังหวัดสกลนคร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาและเปิดโครงการพัฒนาฟื้นฟูฯ 2023-11-29
สนง.คป.จังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม วันนวมินทร์ 13 ตุลาคม 2566 2023-11-29
สนง.คป.จังหวัดสกลนคร ร่วมเปิดงาน"เกษตรแฟร์นนทรี ครั้งที่ 17 2023-11-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมพิธี พระราชทานน้ำหลวงสรงศพ และพวงมาลาหลวง แด่พระเทพมงคลวชิรมุนี (หา สุภโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดสักกะวัน จังหวัดกาฬสินธุ์ 2023-11-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมงานประเพณี ลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 2023-11-28
สนง.คป.จังหวัดสกลนคร ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีเพื่อปฏิสังขรณ์และบำรุงสาธารณูปการ(บ้านกึ่งวิถี) 2023-11-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ “จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันจันทร์” 2023-11-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนและถ่ายทอดแผนการสร้างการรับรู้นโยบาย QUICK WIN ของ กรมคุมประพฤติ และจัดทำแผนสร้างการรับรู้ระดับจังหวัด 2023-11-27
สนง.คป.จังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ฯ 2023-11-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟู : โปรแกรมพื้นฐาน โปรแกรมใจพร้อม 2023-11-24
คป.หนองบัวลำภู “ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี จังหวัดหนองบัวลำภู” 2023-11-24
คป.หนองบัวลำภู “ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ในพิธีสมโภชกองกฐินสามัคคี จังหวัดหนองบัวลำภู” 2023-11-24
คป.หนองบัวลำภู “ร่วมจัดตั้งโรงทานในนามกระทรวงยุติธรรม” ในพิธีสมโภชกองกฐินสามัคคี จังหวัดหนองบัวลำภู 2023-11-24
คป.หนองบัวลำภู “ลงพื้นที่เยี่ยมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู” 2023-11-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE และพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามแนวทาง TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2557 2023-11-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีทอดผ้ากฐินตกค้าง ประจำปี 2566 ณ หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2023-11-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและนำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคม 2023-11-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอโพนพิสัย 2023-11-24
สนง.คป.จังหวัดสกลนคร จัดรายการวิทยุ "ยุติธรรมเพื่อชุมชน" 2023-11-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติ โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟู : โปรแกรมพื้นฐาน (โปรแกรมใจพร้อม) รุ่นที่ 2 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์ ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2023-11-22
สนง.คป.จังหวัดสกลนคร ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน 2023-11-22
สนง.คป.จังหวัดสกลนคร ร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดสกลนคร 2023-11-22
คป.หนองบัวลำภู “นำผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฝึกอบรมอาชีพ ระหว่างวันที่ 20 – 22 พฤศจิกายน 2566” 2023-11-21
คป.หนองบัวลำภู “จัดกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ ทุกวันพระ” เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและยึดหลักธรรมาภิบาล 2023-11-21
คป.หนองบัวลำภู ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 2023-11-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู จัดกิจกรรมอบรมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟู:โปรแกรมพื้นฐาน(โปรแกรมใจพร้อม) 2023-11-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ “จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันจันทร์” 2023-11-20
สนง.คป.จังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ KM โปรแกรมพื้นฐาน (โปรแกรมใจพร้อม) 2023-11-18
สนง.คป.สกลนคร จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสืบเสาะและพินิจผู้กระทำผิด 2023-11-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2566 ณ วัดกลาง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 2023-11-17
สนง.คป.สกลนคร ประชุมโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดในคดียาเสพติดโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ 2023-11-17
สนง.คป.สกลนคร ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 2023-11-17
คป.หนองบัวลำภู ประชุมหารือเตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรี อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ณ จังหวัดหนองบัวลำภู 2023-11-17
คป.หนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุมคณะทำงานฝ่ายจัดนิทรรศการจังหวัดหนองบัวลำภู 2023-11-17
คป.หนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู (โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์) 2023-11-17
คป.หนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุมเวทีสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี 2566 2023-11-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร ร่วมแสดงสัญลักษณ์และประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านทุจริต 2023-11-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ 2023-11-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ 2023-11-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติ โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟู : โปรแกรมพื้นฐาน (โปรแกรมใจพร้อม) รุ่นที่ 1 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์ ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2023-11-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและนำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคม 2023-11-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมโครงการ"หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. " จังหวัดกาฬสินธุ์ และโครงการ "จังหวัดกาฬสินธุ์บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 2023-11-15
คป.หนองบัวลำภู ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566 2023-11-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566 2023-11-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร รับรายงานตัวแบบกลุ่ม 2023-11-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ "วันนวมินทรมหาราช" 2023-11-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ วางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี ๒๕๖๖ 2023-11-14
คป.หนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู (โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์) 2023-11-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู กลุ่มคุมประพฤติเขตพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่อง "กราฟชีวิต” 2023-11-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟู : โปรแกรมพื้นฐาน (โปรแกรมใจพร้อม) 2023-11-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสืบเสาะและพินิจผู้กระทำผิดหญิง ในหัวข้อ“การแสวงหาและรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้กระทำความผิดหญิง” 2023-11-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมกิจกรรม “นุ่งผ้าไทย ใส่บารตริมโขง” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก 2023-11-10
ร่วมเป็นเจ้าภาพและร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อสวดสาธยายถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ครั้งที่ 39/2566 2023-11-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและนำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคม 2023-11-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติสัญจร 2023-11-10
สำนักงานคุมประพฤติประชุมหารือจัดตั้งศุนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอคำตากล้า 2023-11-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 2023-11-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและนำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคม 2023-11-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 รับรายงานตัวแบบกลุ่ม 2023-11-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 รับรายงานตัวแบบกลุ่ม 2023-11-08
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมตามแผนส่งเสริมความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร โครงการ "คุมประพฤติตุ้มโฮม 1 คน 1 กระติ๊บข้าว" 2023-11-08
คป.หนองบัวลำภู “จัดกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ ทุกวันพระ” เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและยึดหลักธรรมาภิบาล 2023-11-07
คป.หนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมบุญกฐินสามัคคีและถวายผ้ากฐิน ณ วัดหนองภัยศูนย์ (หน่วยงานภาคี) 2023-11-07
คป.หนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมบุญกฐินสามัคคีและถวายผ้ากฐิน ณ วัดอุดมพัฒนาราม (หน่วยงานภาคี) 2023-11-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร รับรายงานตัวแบบกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติ 2023-11-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ “จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันจันทร์” 2023-11-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู กลุ่มคุมประพฤติเขตพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่อง "กราฟชีวิต” 2023-11-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 รับรายงานตัวแบบกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติ 2023-11-03
คป.หนองบัวลำภูจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “โปรแกรมใจพร้อม” 2023-11-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและนำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคม 2023-11-03
คป.เลย จัดกิจกรรม "คนทูบีเติมพลังบวก สร้างพลังใจ" 2023-11-02
คป.หนองบัวลำภู ร่วมประชุมเพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่อง “ระบบสุขภาวะทางจิตเพื่อสังคมไทยไร้ความรุนแรง” 2023-11-02
คป.หนองบัวลำภู “ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู ผ่านการคัดเลือกการประกวดผลงานจังหวัด อำเภอและชมรม ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2566” 2023-11-01
คป.หนองบัวลำภู จัดประชุมคณะทำงานโครงการ TO BE NUMBER สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู 2023-11-01
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมอบรมความรู้การปฏิบัติตนในระหว่างการคุมประพฤติ ชี้แจงเงื่อนไขการคุมประฑฤติ สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2023-11-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจำคุก และประชาสัมพันธ์สถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการ 2023-11-01
คป.หนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและรับมอบเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ "ผ้าไทยใส่ให้สนุก" ประจำเดือน พ.ศ.2566 2023-10-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดการประชุมหารือการจัดกิจกรรมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟู : โปรแกรมพื้นฐาน (โปรแกรมใจพร้อม) 2023-10-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมนัดพิเศษอบรมผู้ถูกคุมความประพฤติที่มีพฤติกรรมการการเสพซ้ำ 2023-10-27
คป.หนองบัวลำภู ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมปลอบขวัญและให้กำลังใจแรงงานไทยที่เดินทางกลับมาจากประเทศอิสราเอล 2023-10-27
คป.หนองบัวลำภู ออกหน่วยบริการตามโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือนตุลาคม 2566 2023-10-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมเต้นแอโรบิคออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี 2023-10-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและนำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคม 2023-10-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมโครงการ"หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. " จังหวัดกาฬสินธุ์ และโครงการ "จังหวัดกาฬสินธุ์บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำเดือนตุลาคม 2566 2023-10-26
คป.หนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อถวายเป้นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2566 2023-10-25
คป.หนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม 2566 2023-10-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู กลุ่มคุมประพฤติเขตพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่อง “กราฟชีวิต” 2023-10-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ “จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566” 2023-10-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและนำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคม 2023-10-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู กลุ่มคุมประพฤติเขตพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่อง “กราฟชีวิต” 2023-10-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 2023-10-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและนำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคม 2023-10-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันวันพระบรมราชสมภพพระบามสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช ” 2023-10-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและกิจกรรมทำงานบริการสังคม(แบบกลุ่ม) ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 2023-10-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและกิจกรรมทำงานบริการสังคม(แบบกลุ่ม) ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์พัฒนาอาชีพสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย 2023-10-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ “จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันจันทร์” 2023-10-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู กลุ่มคุมประพฤติเขตพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่อง “กราฟชีวิต” 2023-10-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 2023-10-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและกิจกรรมทำงานบริการสังคม(แบบกลุ่ม) ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอสังคม (เทศบาลตำบลสังคม) จังหวัดหนองคาย 2023-10-12
กิจกรรมรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ที่ได้รับพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจำคุก 2023-10-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู กลุ่มคุมประพฤติเขตพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่อง "กราฟชีวิต” 2023-10-11
คป.หนองบัวลำภู เยี่ยมคารวะปรึกษาข้อราชการและแนวทางปฏิบัติงานกับท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหนองบัวลำภู และผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู 2023-10-11
คป.หนองบัวลำภู เยี่ยมคารวะปรึกษาข้อราชการและแนวทางปฏิบัติงานกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 2023-10-11
คป.หนองบัวลำภู เยี่ยมคารวะปรึกษาข้อราชการและแนวทางปฏิบัติงานกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู 2023-10-11
คป.เลย รับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอภูเรือ 2023-10-11
คป.เลย รับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอท่าลี่ 2023-10-11
คป.เลย รับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอด่านซ้าย 2023-10-11
คป.เลย บริการสังคมแบบกลุ่มหรือบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2023-10-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและนำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคม 2023-10-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เราทำความดี ด้วยหัวใจ 2023-10-10
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมติดตามผลผู้เข้าร่วมโครงการสานสัมพันธ์ น้อง-พี่ เสริมพลัง ต้านยาเสพติด รุ่นที่ 4 2023-10-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ “จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันจันทร์” 2023-10-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู กลุ่มคุมประพฤติเขตพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่อง "กราฟชีวิต” 2023-10-06
คป.หนองบัวลำภู รับรางวัลหน่วยงานต้นแบบการส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้าไทยพื้นเมืองหนองบัวลำภู 2023-10-05
คป.เลย บริการสังคมแบบกลุ่มหรือบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2023-10-04
คป.เลย รับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอเมือง 2023-10-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู กลุ่มคุมประพฤติเขตพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่อง "กราฟชีวิต” 2023-10-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ “จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันจันทร์” 2023-10-02
คป.เลย นางบุญเรือง กาฬเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย มอบพวงมาลัยเพื่ออำลาเกษียณอายุราชการ 2023-09-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ดำเนินการจัดให้มีการจำหน่ายพัสดุประเภทโทรศัพท์มือถือที่ใช้งานแล้วด้วยวิธีการแข่งขันเสนอราคาด้วยวาจาหรือการประมูล 2023-09-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) 2023-09-28
คป.หนองบัวลำภู ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชนจังหวัดหนองบัวลำภู 2023-09-28
คป.หนองบัวลำภู ปฐมนิเทศชี้แจงเงื่อนไขการคุมประฑฤติและติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring) หรือ EM 2023-09-28
คป.หนองบัวลำภู เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 2023-09-28
คป.เลย จัดกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย 2023-09-28
คป.เลย ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ 2023-09-28
คป.เลย บริการสังคมแบบกลุ่มหรือบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2023-09-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู กิจกรรมรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ที่ได้รับพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจำคุก อำเภอนากลาง อำเภอสุวรรณคูหา อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู 2023-09-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู กลุ่มคุมประพฤติเขตพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่อง “การรู้จักตนเองและผู้อื่น” 2023-09-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู กลุ่มคุมประพฤติเขตพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่อง “การรู้จักตนเองและผู้อื่น” 2023-09-25
คป.เลย ร่วมโครงการมหกรรมรวมพลอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมคุมประพฤติ 2023-09-22
คป.หนองบัวลำภู ร่วมโครงการหกรรมรวมพลอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมคุมประพฤติ 2023-09-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมโครงการมหกรรมรวมพลอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อปฏิบัติงานตามภาระกิจของกรมคุมประพฤติ 2023-09-22
คป.เลย รับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอเอราวัณ 2023-09-21
คป.เลย รับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอวังสะพุง 2023-09-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการมหกรรมรวมพลอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจกรมคุมประพฤติ 2023-09-21
คป.เลย รับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอผาขาว 2023-09-20
คป.เลย รับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอหนองหิน 2023-09-20
คป.เลย รับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอปากชม 2023-09-20
คป.เลย รับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอเชียงคาน 2023-09-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู กลุ่มคุมประพฤติเขตพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่อง “การรู้จักตนเองและผู้อื่น” 2023-09-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มคุมประพฤติพื้นทื่ 2 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและนำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคม 2023-09-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มคุมประพฤติพื้นทื่ 2 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและนำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคม 2023-09-14
คป.หนองบัวลำภู นำผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอาชีพ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู 2023-09-13
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรม "โครงการสานสัมพันธ์ น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด" ครั้งที่ ๔ 2023-09-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้บริหารกรมคุมประพฤติ กำหนดทิศทางขับเคลื่อนนโยบาย 3 DO(P) สร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้กระทำผิด ภายใต้แนวคิด “พลิกชีวิต ข้ามวิกฤต ผลิตวิถี พัฒนาคนดีสู่สังคม 2023-09-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมโครงการ"หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. " จังหวัดกาฬสินธุ์ และโครงการ "จังหวัดกาฬสินธุ์บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำเดือนกันยายน 2566 2023-09-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและนำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคม 2023-09-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการประชาสัมพันธ์สถานประกอบการ ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ 2023-09-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู กิจกรรมติดตามผลผู้ผ่านการเข้าร่วมโครงการ “สานสัมพันธ์ น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด” ครั้งที่ 3 2023-09-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด 2023-09-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการ โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2023-09-07
คป.เลย เปิดโครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด 2023-09-06
คป.เลย ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ 2023-09-05
จัดโครงการ อบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด 2023-09-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์จัดโครงการอบรมอาชีพระยะสั้นแก่ผู้กระทำผิดในความดูแลของกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-09-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อแก้ปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 2023-08-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน 2023-08-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลนาจารย์ “จัดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่รู้ทันภัยยาเสพติด ปี 2566” 2023-08-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู กลุ่มคุมประพฤติเขตพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่อง “ทักษะการสื่อสาร” 2023-08-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู กลุ่มคุมประพฤติเขตพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่อง “ทักษะการสื่อสาร” 2023-08-27
คป.เลย จัดโครงการอบรมความรู้ "เสริมสร้างพลังใจ พัฒนาเรียนรู้ กลับสู่สังคมอย่างยั่งยืน" 2023-08-22
คป.เลย จัดโครงการฝึกอาชีพระยะสั้นแก่ผู้กระทำผิดในความดูแลของกรมคุมประพฤติ 2023-08-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกรับรายงานตัวและนำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคม 2023-08-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการค่ายสานสัมพันธ์น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566 2023-08-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดโครงการ “ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นแก่ผู้กระทำผิด ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ” 2023-08-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและนำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอหนองกุงศรี 2023-08-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู กลุ่มคุมประพฤติเขตพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่อง “ทักษะการสื่อสาร” 2023-08-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อรองรับการดำเนินงานตามประมวลกฎหมายยาเสพติดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง” 2023-08-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อรองรับการดำเนินงานตามประมวลกฎหมายยาเสพติดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง” 2023-08-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและกิจกรรมทำงานบริการสังคม(แบบกลุ่ม) ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 2023-08-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมกิจกรรม “นุ่งผ้าไทย ใส่บารตริมโขง” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก 2023-08-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและนำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคม 2023-08-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมออกหน่วยให้บริการตามภารกิจโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน 2023-08-16
คป.หนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ ปลูกต้นไม้ สร้างธนาคารน้ำใต้ดินและสร้างฝายชะลอน้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566 2023-08-15
คป.หนองบัวลำภู แต่งกายชุดผ้าไทยในวันศุกร์ ตามกิจกรรมหน่วยงานต้นแบบ ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยพื้นเมืองหนองบัวลำภู "ผ้าไทยใส่ให้สนุก" 2023-08-15
คป.หนองบัวลำภู จัดพิธีเปิดศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน กรมคุมประพฤติ อำเภอศรีบุญเรือง ณ วัดสว่างอารมณ์ 2023-08-15
คป.หนองบัวลำภู ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะ วางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนีพันปีหลวง เน่ื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 2023-08-15
คป.หนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 2023-08-15
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดโดย อบรมความรู้โปรแกรมพื้นฐานเรื่อง ตระหนักรู้เกี่ยวกับยาเสพติด “ตัวกระตุ้น” 2023-08-11
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดโดย อบรมความรู้โปรแกรมพื้นฐานเรื่อง ตระหนักรู้เกี่ยวกับยาเสพติด “ตัวกระตุ้น” 2023-08-11
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดโดย อบรมความรู้โปรแกรมพื้นฐานเรื่อง ตระหนักรู้เกี่ยวกับยาเสพติด “ตัวกระตุ้น” 2023-08-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและให้คำปรึกษาผู้ถูกคุมความประพฤติ 2023-08-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกรับรายงานตัวและนำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคม 2023-08-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกรับรายงานตัวและนำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคม 2023-08-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์ 2023-08-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ นำผู้ได้รับการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษ เข้ารับการสงเคราะห์บ้านกึ่งวิถี ณ วัดปทุมรังษี 2023-08-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและนำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคม 2023-08-09
คป.เลย จัดโครงการสานสัมพันธ์น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด รุ่นที่ 5 2023-08-08
คป.เลย ร่วมงานวันรพี รำลึกพระบิดาแห่งกฎหมายไทย 2023-08-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกรับรายงานตัวและนำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคม 2023-08-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย “ร่วมงานฉาปนกิจศพ อาสาสมัครคุมประพฤติ” 2023-08-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย “ร่วมงานฉาปนกิจศพ อาสาสมัครคุมประพฤติ” 2023-08-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ในช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษา สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติในคดีพักการลงโทษและลดวันต้องโทษ ประจำปี พ.ศ.2566 2023-08-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาเพื่อจัดกิจกรรมโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกรักความยุติธรรมให้กับนักเรียนเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์ 2023-08-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์เข้าร่วมอบรมหลักสูตรโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ ระดับเขต 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256 2023-08-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี 7 สิงหาคม 2566 2023-08-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและกิจกรรมทำงานบริการสังคม(แบบกลุ่ม) ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 2023-08-04
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 นายวิชาญ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เข้าเยี่ยมอาการป่วยพร้อมพูดคุยและให้กำลังใจนายรุ่งอนันต์ นวลกนก อา 2023-07-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอโพนพิสัย 2023-07-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 “ออกรับรายงานตัวและจัดกิจกรรม อบรมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน ครั้งที่ 45 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566” 2023-07-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเปตองเนื่องในวันรพี ประจำปีพุทธศักราช 2566 2023-07-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย นำส่งผู้ขอรับบริการตามโครงการ TO BE NUMBER ONE ใฝ่คุณธรรม เข้ารับการสงเคราะห์ บ้านกึ่งวิถี วัดมงคลศิลาคุณ จังหวัดหนองคาย 2023-07-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมแสดงความเสียใจและไว้อาลัยต่อการจากไปของ นายบพิต หมุนลี อาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2023-07-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและกิจกรรมทำงานบริการสังคม (แบบกลุ่ม) ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 2023-07-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดโครงการอบรมธรรมะ สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์พัฒนาอาชีพสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย 2023-07-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 2023-07-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 7/2566 2023-07-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อให้การสงเคราะห์บ้านกึ่งวิถี 2023-07-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการค่ายสานสัมพันธ์น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 2023-07-24
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดโดย อบรมความรู้โปรแกรมพื้นฐานเรื่อง “ตัวกระตุ้น” 2023-07-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการค่ายสานสัมพันธ์น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 2023-07-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกหน่วยให้บริการโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 2023-07-19
คป.เลย รับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอหนองหิน 2023-07-18
คป.เลย จัดโครงการ "พัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด" อำเภอผาขาว 2023-07-18
คป.เลย รับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอปากชม และอำเภอเชียงคาน 2023-07-18
คป.เลย จัดโครงการ "สานสัมพันธ์น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด" รุ่นที่ ๓ 2023-07-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ “จัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ” 2023-07-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู กลุ่มคุมประพฤติเขตพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่อง “เป้าหมายชีวิต” 2023-07-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2566 2023-07-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องใน “วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” ประจำปีพุทธศักราช 2566 วันที่ 11 กรกฎาคม ๒๕๖๕ 2023-07-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย “ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ วางพวงมาลา” เนื่องใน “วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” ประจำปีพุทธศักราช 2566 วันที่ 11 กรกฎาคม ๒๕๖๕ 2023-07-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมเป็นวิทยากรอบรมผู้ต้องขัง “โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำหรับ กลุ่มผู้เสพยาเสพติดและผู้ค้ารายย่อย” ของเรือนจำจังหวัดหนองคาย 2023-07-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ “ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดหาสถานประกอบการเพื่อรองรับผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าทำงาน เพื่อป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ” 2023-07-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร ซักซ้อมเหตุการณ์สภาวะวิกฤติตามแผนบริหารความต่อเนื่องสำหรับการเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 2023-07-06
คป.หนองบัวลำภู จัดพิธีเปิด "ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู " 2023-07-06
คป.หนองบัวลำภู ชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการ "้HNTV วัคซีนใจ วัยใส" 2023-07-06
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด โครงการอบรมความรู้ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ภายใต้โปรแกรมพื้นฐาน ครั้งที่ 8 2023-07-06
คป.เลย ร่วมประชุมชี้แจงเกณฑ์การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ 2023-07-05
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด โครงการอบรมความรู้ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ภายใต้โปรแกรมพื้นฐาน ครั้งที่ 7 2023-07-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ “จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ สำหรับผู้ได้รับการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์” 2023-07-05
คป.เลย รับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอภูกระดึง 2023-07-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมสัมมนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2566 2023-06-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอโพนพิสัย 2023-06-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมอบรมแก้ไขฟื้นฟูผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด (พื้นฐาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-06-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ประสานความร่วมมือในการสะสางคดีตามพรบ.ฟื้นฟูฯ ร่วมกับอัยการจังหวัดกาฬสินธุ์ และเรียนเชิญท่านให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสานสัมพันธ์น้อง-พี่ เสริมสร้างพลังต้านยาเสพติด 2023-06-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ “จัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร” 2023-06-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีเปิดโครงการ สานสัมพันธ์น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-06-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดโครงการอบรมธรรมะ สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์พัฒนาอาชีพสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย 2023-06-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรม ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-06-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู กิจกรรมรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ที่ได้รับพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจำคุก 2023-06-27
คป.เลย จัดโครงการ สานสัมพันธ์น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด รุ่นที่ ๒ 2023-06-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการค่ายสานสัมพันธ์น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 2023-06-27
คป.เลย ร่วมการจัดมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรม TO BE NUMBER ONE 2023-06-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย เปิดโครงการ “สานสัมพันธ์ น้อง – พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 2023-06-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมกิจกรรม “รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด” เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566 2023-06-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก 2023-06-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระกุศลและถวายพระพรแด่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมพรมหาเถร)สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก 2023-06-26
คป.เลย ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีบุญหลวง และการละเล่นผีตาโขน 2023-06-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ “จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก” 2023-06-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ดำเนินรายการวิทยุ ประชาสัมพันธ์ กิกจกรรมประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 ในรายกร ยุติธรรม ยุติเหตุ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดกาฬสินธุ์ 2023-06-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ “ร่วมงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระฆังราช สกลมหาสังฆปรินายก” 2023-06-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู กลุ่มคุมประพฤติเขตพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่อง “การมองเห็นคุณค่าในตัวเอง” 2023-06-23
คป.เลย ร่วมลงตรวจเยี่ยมประกวดอำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดเลย 2023-06-23
คป.เลย ร่วมลงตรวจเยี่ยมประกวดอำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดเลย 2023-06-23
คป.เลย จัดโครงการ "พัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด" อำเภอเอราวัณ 2023-06-23
คป.เลย จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมอำภอวังสะพุง 2023-06-22
คป.เลย จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมอำเภอภูหลวง 2023-06-22
คป.เลย มอบเงินสวัสดิการสมาชิก 2023-06-22
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมรณรงณ์ต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๖ 2023-06-22
คป.เลย ร่วมโครงการประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ ระดับประเทศ 2023-06-21
คป.เลย รับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอเชียงคาน 2023-06-21
คป.เลย จัดโครงการ "พัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด"อำเภอปากชม 2023-06-21
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมการบริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 2023-06-21
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมการทำบุญตักบาตรอาหารแห้งและคาว หวาน และถวายภัตตาหารเช้าพระภิกษุ 2023-06-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนครร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 6/2566 ประจำเดือนมิถุนายน 2566 2023-06-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร ร่วมกิจกรรม "จิตอาสา TO BE NUMBER ONE พัฒนาวัดป่าหนองไผ่" 2023-06-21
คป.เลย จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมอำเภอหนองหิน 2023-06-20
คป.เลย จัดโครงการ "พัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด" 2023-06-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู จัดโครงการอบรมธรรมมะ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2566 2023-06-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติ 2023-06-15
สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู กิจกรรมฝึกอบรมโครงการพัฒนายกระดับศักยภาพแรงงานทุกช่วงวัยสู่แรงงานฝีมือ หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม (ผู้ประกอบการอาหารไทย) 2023-06-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดโดย อบรมความรู้โปรแกรมพื้นฐานเรื่อง “การมองเห็นคุณค่าในตนเอง” 2023-06-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมอบรมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด (พื้นฐาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-06-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 2023-06-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 2023-06-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร การติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (รอบลงพื้นที่) ประจำปี 2566 2023-06-15
จัดกิจกรรมอบรมความรู้ "ธรรมะคือเข็มทิศ เปลี่ยนชีวิตเป็นพลังบวก" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-06-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู จัดโครงการอบรมธรรมะ ครั้งที่ 3 2023-06-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดโดย อบรมความรู้โปรแกรมพื้นฐานเรื่อง “การมองเห็นคุณค่าในตนเอง” 2023-06-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู จัดโครงการอบรมความรู้ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ภายใต้โปรแกรมพื้นฐาน ครั้งที่ 6 2023-06-14
คป.เลย จัดโครงการ "สานสัมพันธ์น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด" รุ่นที่ ๑ 2023-06-13
คป.เลย จัดโครงการ "พัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด"อำเภอภูเรือ 2023-06-13
คป.เลย จัดโครงการ "พัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด" 2023-06-13
คป.เลย มอบทุนประกอบอาชีพ โครงการกำลังใจ 2023-06-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ “จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันจันทร์” 2023-06-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ “จัดกิจกรรม อบรมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566” 2023-06-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ “จัดกิจกรรม อบรมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-06-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิดในชุมชนอย่างมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2566 2023-06-12
คป.เลย ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย 2023-06-12
คป.เลย ร่วมบรรยายให้ความรู้โครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 2023-06-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ รับบริการฉีดวัคซีนวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ตามโครงการ “ฉีดวัคซีนคู่ สู้หน้าฝน” 2023-06-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ รับบริการฉีดวัคซีนวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ตามโครงการ “ฉีดวัคซีนคู่ สู้หน้าฝน” 2023-06-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ รับบริการฉีดวัคซีนวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ตามโครงการ “ฉีดวัคซีนคู่ สู้หน้าฝน” 2023-06-12
คป.เลย จัดโครงการอบรมความรู้ เสริมสร้างพลังใจ พัฒนาการเรียนรู้ กลับสู่สังคมอย่างยั่งยืน 2023-06-07
คป.หนองบัวลำภู ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2566 2023-06-07
คป.หนองบัวลำภู ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีถวายพระพรชัยมงคลเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 2023-06-04
คป หนองบัวลำภู ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 2023-06-04
ึคป.เลย จัดกิจกรรมวันต้นไม้ ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๖ 2023-06-02
คป.หนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวล ำภู เนื่องในวันคล้ำยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาดำ พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 2023-06-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566” เพื่อสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ 2023-06-02
คป.เลย รับการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE รอบลงพื้นที่ 2023-06-01
คป.เลย ร่วมรับการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE 2023-06-01
คป.เลย จัดโครงการอบรมความรู้ "เสริมสร้างพลังใจ พัฒนาเรียนรู้ กลับสู่สังคมอย่างยั่งยืน" 2023-06-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมอบรมแก้ไขฟื้นฟูผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด(พื้นฐาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-05-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว “กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ สำหรับประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำเพื่อจัดทำน้ำอภิเษก ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์” 2023-05-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมรัฐพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว” ประจำปี พุทธศักราช 2566 2023-05-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ เนื่องในวันสำคัญของชาติ วันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 2023-05-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ “จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันจันทร์” 2023-05-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 2023-05-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 2023-05-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมอบรมแก้ไขฟื้นฟูผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด(พื้นฐาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-05-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน ครั้งที่ 28 2023-05-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ “ออกให้บริการรับรายงานตัวและนำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคม” 2023-05-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการอบรมกฎหมายจราจรทางบกและการเสริมสร้างวินัยจราจรสำหรับผู้ขับขี่ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 2023-05-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน ครั้งที่ ๒๗ 2023-05-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมงาน “สมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2023-05-24
คป.เลย รับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอภูหลวง 2023-05-19
คป.เลย รับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอวังสะพุง 2023-05-19
คป.เลย รับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอเอราวัณ 2023-05-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการ พัฒนาศักยภาพพนักงานคุมประพฤติและงานธุรการคดี ด้านการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานคุมประพฤติเชิงพื้นที่ 2023-05-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด โปรแกรมพื้นฐาน ครั้งที่ 24 2023-05-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกรับรายงานตัวและนำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกมลาไสย 2023-05-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ “ออกรับรายงานตัวและจัดกิจกรรมอบรมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน ครั้งที่ 23 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566” 2023-05-18
คป.เลย จัดโครงการ "พัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด" 2023-05-16
รับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอเชียงคาน 2023-05-16
คป.เลย รับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอปากชม 2023-05-16
คป หนองบัวลำภู "จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มและอบรมความรู้โปรแกรมพื้นฐานเรื่อง "การรู้จักตนเอง" 2023-05-16
คป.หนองบัวลำภู ร่วมประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 2023-05-15
คป.เลย จัดโครงการอบรมความรู้ "สร้างการรับรู้ เพิ่มภูมิคุ้มกันใจ เพื่อก้าวใหม่ที่มั่นคง" 2023-05-12
คป.เลย มอบพวงหรีดแสดงความเสียใจกับครอบครัวอาสาสมัครคุมประพฤติ 2023-05-12
คป.เลย รับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอนาด้วง 2023-05-12
คป.เลย ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่าย ลงนามบันทึกข้อตกลง 2023-05-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดการประชุมและต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ 2023-05-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ลงพื้นที่ ตามพรบ.มาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ ในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.2565 2023-05-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย เยี่ยมให้กำลังใจแก่อาสาสมัครคุมประพฤติ 2023-05-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมโครงการ “สภากาแฟ (Morning talk)” ประจำเดือนเมษายน 2566 ครั้งที่ 4/2566 ณ โรงแรมหนองคายธาวิลล่า แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อำเภอเมืองหนองคาย 2023-05-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและกิจกรรมทำงานบริการสังคม(แบบกลุ่ม) ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย 2023-05-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ ผู้ถูกคุมความประพฤติ กลุ่มคุมประพฤติเขตพื้นที่ 3 2023-05-11
คป.เลย รับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอด่านซ้าย 2023-05-10
คป.เลย จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมอำภอภูเรือ 2023-05-10
คป.เลย จัดโครงการอบรมป้องกันการเสพซ้ำ 2023-05-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและกิจกรรมทำงานบริการสังคม(แบบกลุ่ม) ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย 2023-05-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรม “คุมประพฤติร่วมกับโรงพยาบาลหนองคาย พาผู้เมาแล้วขับทัวร์ห้องดับจิต” 2023-05-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2566(Big Day) 2023-05-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรม เปิดร้าน COOK&COFF @เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 2023-05-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ “ออกรับรายงานตัวและจัดกิจกรรมอบรมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน ครั้งที่ 21 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566” 2023-05-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันฉัตรมงคล พุทธศักราช 2566 2023-05-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ “จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันจันทร์” 2023-05-08
คป.เลย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันปฐมบรมราชาภิเษก 2023-05-04
คป.เลย ร่วมโครงการส่งเสริมการเล่นกีฬาและสร้างความสามัคคี 2023-05-04
คป.หนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เนื่องในวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม 2566 2023-05-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและกิจกรรมทำงานบริการสังคม(แบบกลุ่ม) ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 2023-05-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมแสดงความยินดีในเนื่องโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดหนองคาย 2023-05-01
คป.เลย จัดกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด พ.ศ.๒๕๖๖ 2023-04-28
กิจกรรม "เลยรวมพล คนทูบี" 2023-04-28
คป.หนองบัวลำภู เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวมาใช้ในงานคุมประพฤติ “สำหรับเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานคุมประพฤติ” รุ่นที่ 2 2023-04-27
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดโดย อบรมความรู้โปรแกรมพื้นฐานเรื่อง “การตระหนักรู้ยาเสพติด” 2023-04-27
คป.หนองบัวลำภู ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2023-04-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกรับรายงานตัวและนำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคม 2023-04-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 4/2566 2023-04-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายและผู้บริหารหน่วยงานสังกัด กระทรวงยุติธรรมจังหวัดหนองคาย ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหนองคาย 2023-04-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมงานรัฐพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี พ.ศ.2566 2023-04-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ ผู้ถูกคุมความประพฤติ กลุ่มคุมประพฤติเขตพื้นที่ 1 2023-04-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้าย วันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 25 เมษายน 2566 2023-04-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” 2023-04-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ เนื่องในวันสำคัญของชาติ วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2023-04-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ “บรรยายให้ความรู้ โครงการช่วยเหลือผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ณ ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขาอำเภอกุฉินารายณ์” 2023-04-24
คป หนองบัวลำภู "ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายโครงการการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำหรับกลุ่มผู้เสพยาเสพติด และผู้ค้ารายย่อยในเรือนจำรุ่นที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖" 2023-04-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรม งานวันศาลยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2566 2023-04-21
คป หนองบัวลำภู "ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างและพัฒนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE และถอดบทเรียนพัฒนาศักยภาพเยาวชนโครงการ TO BE NUMBER ONE ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ" 2023-04-21
คป หนองบัวลำภู "ร่วมพิธีวันศาลยุติธรรม ประจำปี ๒๕๖๖" 2023-04-21
คป หนองบัวลำภู "จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดโดยอบรมความรู้โปรแกรมพื้นฐานเรื่อง ทักษะการปฏิเสธ" 2023-04-21
คป หนองบัวลำภู "เข้าร่วมประชุมชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจการนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศกรมคุมประพฤติคดียาเสพติด (มาตรา ๕๖) ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ" 2023-04-21
คป หนองบัวลำภู "จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดโดยอบรมความรู้โปรแกรมพื้นฐานเรื่อง ทักษะการปฏิเสธ" 2023-04-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกรับรายงานตัวและนำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคม 2023-04-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกรับรายงานตัวและนำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคม 2023-04-21
คป.เลย จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมอำภอภูหลวง 2023-04-20
คป.เลย จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมอำภอวังสะพุง 2023-04-20
คป.เลย รดน้ำขอพรอาสาสมัครคุมประพฤติ 2023-04-20
คป.เลย ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ 2023-04-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและกิจกรรมทำงานบริการสังคม (แบบกลุ่ม) ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 2023-04-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 2023-04-20
คป หนองบัวลำภู "ออกหน่วยบริการตามโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับประชาชน" 2023-04-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมโครงการ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และโครงการ”จังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ 2023-04-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกรับรายงานตัวและนำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคม 2023-04-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร ทำบุญตักบาตรประจำเดือน ณ วัดประชานิยม อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2023-04-19
คป หนองบัวลำภู "เข้าร่วมประชุมความต้องการฝึกอบรมให้แก่กลุ่มผู้บำบัดยาเสพติดในพื้นที่อำเภอต่างๆ" 2023-04-19
คป หนองบัวลำภู "จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดโดยอบรมความรู้โปรแกรมพื้นฐานเรื่อง การตระหนักรู้ยาเสพติด" 2023-04-18
คป.เลย รับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอปากชม 2023-04-18
คป.เลย รับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอเชียงคาน 2023-04-18
คป หนองบัวลำภู "ร่วมพิธีเปิดโครงการสร้างเสริม พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวสู่ Smart Tourism" 2023-04-12
คป หนองบัวลำภู "จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดโดยอบรมความรู้โปรแกรมพื้นฐานเรื่อง การตระหนักรู้ยาเสพติด" 2023-04-12
คป.เลย จัดพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัว 2023-04-12
คป.เลย ร่วมเดินรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๖ 2023-04-12
คป.เลย ร่วมพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัว 2023-04-12
คป.เลย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรสำนักงาน เนื่องในวันปีใหม่ พิธียกฉัตรและพิธีอัญเชิญพระบางเมืองเลย 2023-04-12
คป.เลย ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 2023-04-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรม “สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่” เนื่องในวันสงกรานต์ พ.ศ.2566 2023-04-12
คป.เลย ร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ 2023-04-12
คป.เลย ร่วมพิธีสงฆ์น้ำพระ เนื่องในเทศกาลสกรานต์ 2023-04-12
คป.เลย บริการสังคมแบบกลุ่มหรือบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2023-04-12
คป.เลย รับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอท่าลี่ 2023-04-12
คป.เลย รับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอภูเรือ 2023-04-12
คป.เลย รับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอด่านซ้าย 2023-04-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๖ จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 1 2023-04-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมงานสืบสานประเพณีปีใหม่ไทย สงกรานต์ พ.ศ.2566 2023-04-12
คป หนองบัวลำภู "จัดกิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๖" 2023-04-11
คป หนองบัวลำภู "เข้าร่วมตรวจค้นจู่โจมสถานที่ควบคุมเด็กและเยาวชน" 2023-04-11
คป หนองบัวลำภู "จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โครงการ (ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ) (เมาขับ จับติด EM) (ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ)" 2023-04-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและกิจกรรมทำงานบริการสังคม(แบบกลุ่ม) ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย 2023-04-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและกิจกรรมทำงานบริการสังคม(แบบกลุ่ม) ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอสังคม (เทศบาลตำบลสังคม) จังหวัดหนองคาย 2023-04-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566“ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ” 2023-04-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 จังหวัดหนองคาย 2023-04-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมรับฟังพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์และประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ครั้งที่ 1/2566 2023-04-10
คป.เลย ร่วมประชุมและสังเกตการณ์ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานของสำนักงานคุมประพฤติ ตามพระราชบัญญัติการป้องกันการกระทำผิดซ้ำ 2023-04-10
คป.เลย ร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 2023-04-07
คป.เลย ร่วมบรรยายให้ความรู้โครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดอำเภอวังสะพุง 2023-04-07
คป.เลย ร่วมบรรยายให้ความรู้โครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 2023-04-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 2023-04-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” 2023-04-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและนำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคม 2023-04-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 6 เมษายน 2566 2023-04-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและกิจกรรมทำงานบริการสังคม(แบบกลุ่ม) ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 2023-04-07
คป หนองบัวลำภู "ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี ๒๕๖๖" 2023-04-06
คป หนองบัวลำภู "ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เนื่องในวันจักรีและวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๖" 2023-04-06
สนง.คป.จ.สกลนคร ร่วมเป็นเกียรติงานแถลงข่าว "การจัดงานประเพณีสงกรานต์" จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2566 2023-04-05
สนง.คป.สกลนคร จัดกิจกรรมรับรายงายตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสว่างแดนดิน 2023-04-05
สนง.คป.สกลนคร จัดกิจกรรมรับรายงายตัวแบบกลุ่ม ณ อาคารอเนกประสงค์สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร 2023-04-05
สนง.คป.สกลนคร จัดกิจกรรมรับรายงายตัวแบบกลุ่ม ณ อาคารอเนกประสงค์สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร 2023-04-05
สนง.คป.สกลนคร ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพนักงานคุมประพฤติด้านการคัดกรองปัญหาการดื่มสุราและการให้คำแนะนำปรึกษาเบื้องต้น (การบำบัดแบบระยะสั้น) ครั้งที่ 1 2023-04-05
คป หนองบัวลำภู "จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดโดยอบรมความรู้โปรแกรมพื้นฐานเรื่อง การตระหนักรู้ยาเสพติด" 2023-04-05
สนง.คป.จ.สกลนคร จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติ 2023-04-05
สนง.คป.จ.สกลนคร ร่วมงานพิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า " 2023-04-05
สนง.คป.สกลนคร จัดพิธีสวดมนต์เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2023-04-05
สนง.คป.จ.สกลนคร ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) ครั้งที่ 1/2566 2023-04-05
สนง.คป.จ.สกลนคร ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดสกลนคร ประจำเดือน มีนาคม (ครั้งที่ 6/2566) 2023-04-05
สนง.คป.สกลนคร ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสกลนคร ประจำเดือนมีนาคม 2566 2023-04-05
สนง.คป.จ.สกลนคร จัดกิจกรรมฝึกอาชีพสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ 2023-04-05
คป หนองบัวลำภู "เข้าร่วมประชุมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๖" 2023-04-04
คป หนองบัวลำภู "จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดโดยอบรมความรู้โปรแกรมพื้นฐานเรื่อง เป้าหมายชีวิต" 2023-04-04
สนง.คป.จ.อุดรธานี กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดโครงการช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพางสังคมจังหวัดอุดรธานี รุ่นที่ 7 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-04-04
คป.เลย จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคม 2023-04-03
คป.เลย ร่วมแสดงความยินดีแก่ นายธยศ ชามะรัตน์ 2023-04-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในเนื่องใน “วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทย ” 2023-04-02
คป.เลย ร่วมบรรยายให้ความรู้โครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 2023-03-31
คป.เลย ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า 2023-03-31
คป.เลย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 2023-03-31
คป.เลย ร่วมงานเลี้ยงขอบคุณในการจัดงาน "ดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทยเลย" 2023-03-31
คป.เลย ร่วมรับประทานอาหารเลี้ยงส่งและเลี้ยงรับเจ้าหน้าที่ 2023-03-31
คป หนองบัวลำภู "เยี่ยมชมกิจกรรมการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอาชีพในโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ" 2023-03-31
คป หนองบัวลำภู "เข้าร่วมพิธีปิดการฝึกอบรมและการมอบเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก (ชุดเครื่องมือทำมาหากิน)" 2023-03-31
คป หนองบัวลำภู "ร่วมพิธีวันทีระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าและวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๖" 2023-03-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรม อบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัยและเสียงสะท้อนจากเหยื่อเมาแล้วขับ 2023-03-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมกิจกรรม จิตอาสาเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 2023-03-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” พระมหากษัตริย์ไทยรัชการที่ 3 แห่งราชวงศ์จักรี 2023-03-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 2023-03-31
สนง.คป.สกลนคร ร่วมพิธีเปิดอาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร 2023-03-30
สนง.คป.สกลนคร ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมเชิดชูเกียติ แสดงผลการดำเนินงาน พชอ. เเละทูบีนัมเบอร์วัน ปี 2566 2023-03-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 3/2566 2023-03-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 2/2566 2023-03-29
คป หนองบัวลำภู "จัดประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖" 2023-03-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ดำเนินรายการวิทยุ ประชาสัมพันธ์ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2566 2023-03-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดประชุมสามัญ อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ประจำปี 2566 2023-03-24
คป หนองบัวลำภู "จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดโดยอบรมความรู้โปรแกรมพื้นฐานเรื่อง การมองเห็นคุณค่าในตนเอง" 2023-03-24
คป.เลย จัดกิจกรรมเสวนาสภากาแฟคุมประพฤติยามเช้า 2023-03-24
คป.เลย ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ 2023-03-24
สนง.คป.สกลนคร มอบเงินสงเคราะห์ ส่งเสริมให้มีงานทำ แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2023-03-23
สนง.คป.สกลนคร ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 3/2566 2023-03-23
สนง.คป.สกลนคร ร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่ ศูนย์อำนวยการป้องกันเเละปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสกลนคร 2023-03-23
สนง.คป.สกลนคร จัดพิธีบำเพ็ญกุศล สวดมนต์เพื่อถวายพระพรเเด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2023-03-23
สนง.คป.สกลนคร ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565- 2566 (ส่วนที่ 2) 2023-03-23
สนง.คป.สกลนคร ดำเนินการติด EM ผู้ที่ได้รับการพักการลงโทษ ณ เรือนจำจังหวัดสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 2023-03-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย “ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ ผู้ทรงคุณวุฒิ” 2023-03-22
คป หนองบัวลำภู "จัดประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดหนองบัวลำภู" 2023-03-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ “บรรยายให้ความรู้ ในโครงการช่วยเหลือผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ณ ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ” 2023-03-22
คป.เลย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 2023-03-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมโครงการ “สภากาแฟ (Morning talk)” ประจำเดือนมีนาคม 2566 ครั้งที่ 3/2566 ณ ตลาดรถไฟเก่า ตำบลมีชัย อำเภอเมืองหนองคาย 2023-03-21
คป.เลย มอบเกียรติบัตร ๑๕ ปี และ ๒๐ ปี กรมคุมประพฤติ 2023-03-21
คป.เลย ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการ 2023-03-21
คป หนองบัวลำภู "จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดโดยอบรมความรู้โปรแกรมพื้นฐานเรื่องเป้าหมายชีวิต" 2023-03-21
คป.เลย จัดฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ 2023-03-21
สนง.คป.จ.สกลนคร ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา พร้อมด้วยหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม จังหวัดสกลนคร 2023-03-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ “บรรยายให้ความรู้ โครงการช่วยเหลือผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ณ ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขาอำเภอกุฉินารายณ์” 2023-03-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์“จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันจันทร์” 2023-03-20
สนง.คป.สกลนคร ร่วมการเเข่งขันกีฬาภายในหน่วยงานภายใต้โครงการ "สานสัมพันธ์สายใยงานกระบวนยุติธรรม" จังหวัดสกลนคร 2023-03-20
สนง.คป.สกลนคร เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติเเละโครงการเชิดชูเกียรติอาสาสมัครคุมประพฤติ (วันอาสาสมัครคุมประพฤติ) 2023-03-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมทำบุญ “เทศน์มหาชาติ 13 กันฑ์ 1,000 พระคาถา” ณ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 2023-03-20
คป.เลย รับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอเอราวัณ 2023-03-17
คป.เลย รับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอวังสะพุง 2023-03-17
คป.เลย รับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอภูหลวง 2023-03-17
คป.เลย ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดเลย 2023-03-17
คป.เลย ร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน (๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖) และโครงการเชิดชูเกียรติอาสาสมัครคุมประพฤติ 2023-03-17
คป.เลย เข้าร่วมกิจกรรมลดผลกระทบจากฝุ่นละออง PM2.5 และหมอกควันจังหวัดเลย 2023-03-17
คป.เลย จัดกิจกรรมบริการสังคมจัดทำแนวป้องกันไฟป่าในเขตป่าสงวนแห่ง 2023-03-17
ึคป.เลย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ ๓๑ ปี 2023-03-17
คป.เลย ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมคุมประพฤติ 2023-03-17
คป หนองบัวลำภู "จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดโดยอบรมความรู้โปรแกรมพื้นฐานเรื่อง การมองเห็นคุณค่าในตนเอง" 2023-03-17
คป หนองบัวลำภู "จัดประชุมกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖" 2023-03-17
คป หนองบัวลำภู "จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ ๓๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖" 2023-03-17
คป หนองบัวลำภู "จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม เนื่องในวันอาสาสมัครคุมประพฤติ โครงการ ช่างชุมชน ซ่อมสร้างปันสุข คุมประพฤติฮังโฮม" 2023-03-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 2023-03-16
สนง.คป.จ.สกลนคร จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 31 ปี พ.ศ. 2566 2023-03-16
สนง.คป.จ.สกลนคร จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร นื่องในโอกาสสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 31 ปี ประจำปี พ.ศ. 2566 2023-03-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและกิจกรรมทำงานบริการสังคม (แบบกลุ่ม) ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 2023-03-16
คป หนองบัวลำภู "จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคม เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ ๓๑ ปี" 2023-03-15
คป หนองบัวลำภู "จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดโดยอบรมความรู้โปรแกรมพื้นฐานเรื่อง เป้าหมายชีวิต" 2023-03-15
คป หนองบัวลำภู "จัดกิจกรรมชี้แจงเงื่อนไขการคุมประพฤติและอบรมความรู้ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตนระหว่างคุมความประพฤติ" 2023-03-15
คป หนองบัวลำภู "จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ ๓๑ ปี" 2023-03-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 31 ปี ณ วัดประชานิยม อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2023-03-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดโครงการอบรมธรรมะ สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ เนื่องในโอกาสวันสถาปนา กรมคุมประพฤติ ครบรอบ 31 ปี 2023-03-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย “ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันสถาปนา กรมคุมประพฤติ ครบรอบ 31 ปี ประจำปี พ.ศ.2566 2023-03-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม(แบบกลุ่ม) เนื่องในโอกาสวันสถาปนา กรมคุมประพฤติ ครบรอบ 31 ปี พ.ศ.2566 2023-03-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 31 ปี พ.ศ.2566 2023-03-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 31 ปี 2023-03-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมโครงการ “อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดหนองคาย ” 2023-03-14
คป.เลย ร่วมประชุมการดำเนินโครงการช่วยเหลือผู้เสพยาเสพติด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 2023-03-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู จัดโครงการ"อบรมความรู้การคุมประพฤติและโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน ครั้งที่ ๔ 2023-03-14
คป หนองบัวลำภู "เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู และกิจกรรม ๕ส" 2023-03-14
สนง.คป.สกลนคร ร่วมประชุมคณะทำงานอำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในจังหวัดสกลนคร 2023-03-14
คป หนองบัวลำภู "เข้ารับมอบเกียรติบัตรองค์กรคุณธรรมต้นแบบ" 2023-03-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ “จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันจันทร์” 2023-03-13
สนง.คป.สกลนคร จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2566 2023-03-13
สนง.คป.สกลนคร ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการประกวดผลงาน จังหวัด อำเภอ เเละชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2566 2023-03-13
สนง.คป.สกลนคร เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2566 2023-03-13
สนง.คป.สกลนคร กิจรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 31 ปี พ.ศ. 2566 สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ เขตพื้นที่ 3 อำนาจศาลจังหวัดสว่างแดนดิน 2023-03-13
สนง.คป.สกลนคร ร่วมบริจาคโลหิตตามแผนการออกรับบริจาคโลหิต ประจำดือนมีนาคม 2566 ของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร 2023-03-13
สนง.คป.สกลนคร ร่วมโครงการสภากาแฟจังหวัดสกลนคร ประจำเดือนมีนาคม 2566 2023-03-13
สนง.คป.สกลนคร ร่วมจัดรายงานวิทยุ"ยุติธรรมเพื่อชุมชน" สวท.เอฟเอ็ม 91.25 เมกะเฮิรตช์ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 2023-03-13
สนง.คป.สกลนคร เข้าพบและรายงานตัวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 2023-03-13
คป.เลย บริการสังคมแบบกลุ่มหรือบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2023-03-09
คป.เลย รับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอท่าลี่ 2023-03-09
คป.เลย รับการตรวจราชการนางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 2023-03-09
คป หนองบัวลำภู "จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดโดยอบรมความรู้โปรแกรมพื้นฐานเรื่อง เป้าหมายชีวิต" 2023-03-09
คป.เลย รับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอภูกระดึง 2023-03-08
คป.เลย จัดโครงการ "ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด" 2023-03-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดประชุมคณะกรรมการสถานที่ เพื่อให้การสงเคราะห์ บ้านกึ่งวิถี กรมคุมประพฤติ “วัดมงคลศิลาคุณ จังหวัดหนองคาย” 2023-03-08
คป หนองบัวลำภู "จัดกิจกรรมการอบรมการให้คำแนะนำด้านการประกอบอาชีพและส่งเสริมให้มีงานทำเพื่อสร้างโอกาสให้กับผู้กระทำผิดคืนสู่สังคม" 2023-03-08
คป หนองบัวลำภู "จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดโดยอบรมความรู้โปรแกรมพื้นฐานเรื่อง เป้าหมายชีวิต" 2023-03-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์จัดโครงการ โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-03-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2566 2023-03-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 2023-03-07
สนง.คป.สกลนคร ร่วมพิธีทำวัตรสวดมนต์เย็น เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พทธศักราช 2566 2023-03-07
สนง.คป.สกลนคร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2566 2023-03-07
สนง.คป.สกลนคร จัดประชุมประสานสัมพันธ์กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 2023-03-07
สนง.คป.สกลนคร จัดพิธีบำเพ็ญกุศล สวดมนต์เพื่อถวายพระพรเเด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2023-03-07
สนง.คป.สกลนคร ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "พระพิดาเเห่งมาตรฐานการช่างไทย" 2023-03-07
สนง.คป.สกลนคร ร่วมให้การต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร 2023-03-07
สนง.คป.สกลนคร เข้าพบเเละร่วมพูดคุยประสานความร่วมมือกับหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม จังหวัดสกลนคร 2023-03-07
สนง.คป.สกลนคร ร่วมพูดคุยประสานความร่วมมือกับศาลจังหวัดสกลนคร 2023-03-07
สนง.คป.สกลนคร เข้าพบเเละร่วมพูดคุยประสานความร่วมมือกับศาลเยาวชนเเละครอบครัวจังหวัดสกลนคร 2023-03-07
คป หนองบัวลำภู "จัดโครงการ อบรมความรู้ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดภายใต้โปรแกรมพื้นฐาน" 2023-03-03
คป.เลย และชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย รับมอบเกียรติบัตร 2023-03-01
คป.เลย ประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ 2023-03-01
คป.เลย มอบหนังสือรับรองการฝึกประสบการณ์ 2023-03-01
คป.เลย จัดกิจกรรมเสวนาสภากาแฟยามเช้า 2023-03-01
คป หนองบัวลำภู จัดประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ 2023-03-01
คป หนองบัวลำภู "มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่แกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE คป หนองบัวลำภู" 2023-02-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 2/2566 2023-02-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย รับเกียรติบัตร ระดับองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2023-02-24
คป หนองบัวลำภู "ออกหน่วยบริการตามโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน" 2023-02-24
คป.เลย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 2023-02-24
คป.เลย ประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติ 2023-02-22
คป.เลย และชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย เยี่ยมครอบครัวแกนนำสมาชิก 2023-02-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย “ประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย” อำเภอรัตนวาปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 2023-02-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มคุมประพฤติพื้นทื่ 2 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและนำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคม 2023-02-21
คป.เลย ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดเลย และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่่ สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ 2023-02-21
คป.เลย จัดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม 2023-02-21
คป.เลย และชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย เข้าร่วมประกวดการนำเสนอผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE 2023-02-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดหนองคาย (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 2023-02-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมประกวดเสนอผลงานโครงการชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2566 2023-02-18
ชมรม TO BE NUMBER ONE รับรางวัลชนะเลิศ ระดับดีเด่น กิจกรรมการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๖๖ 2023-02-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ประชุมรับฟังการชี้แจงให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำฯ 2023-02-16
คป.เลย ประสานเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน 2023-02-16
คป หนองบัวลำภู "ชมรม TO BE NUMBER ONE คป หนองบัวลำภู เข้าร่วม กิจกรรมการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" 2023-02-16
คป.เลย รับรายงานตัวผู้ถูกคุมประพฤติและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มอำเภอวังสะพุง 2023-02-15
คป.เลย รับรายงานตัวผู้ถูกคุมประพฤติและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มอำเภอภูหลวง 2023-02-15
คป.เลย บริการสังคมแบบกลุ่มหรือบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2023-02-15
คป หนองบัวลำภู "ชมรม TO BE NUMBERONE คป หนองบัวลำภู ขัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2023-02-15
คป หนองบัวลำภู "จัดโครงการ อบรมความรู้การคุมประพฤติและโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน" ครั้งที่ ๒ 2023-02-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและกิจกรรมทำงานบริการสังคม(แบบกลุ่ม) ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 2023-02-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดโครงการอบรมธรรมะ สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์พัฒนาอาชีพสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย 2023-02-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรม “คุมประพฤติร่วมกับโรงพยาบาลหนองคาย พาผู้เมาแล้วขับทัวร์ห้องดับจิต” 2023-02-15
คป.เลย ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย รับการตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE 2023-02-14
คป.เลย จัดโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดภายในศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน 2023-02-14
คป.เลย ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง 2023-02-14
คป หนองบัวลำภู "จัดโครงการอบรมเสพซ้ำ ครั้งที่ ๑" 2023-02-14
คป หนองบัวลำภู "กลุ่มยุทธศาสตร์จัดประชุมเสนอครั้งที่ ๒ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖" 2023-02-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ “จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันจันทร์” 2023-02-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ณ บ้านกึ่งวิถี (วัดปทุมรังษี) 2023-02-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมประกวดแข่งขันการทำอาหาร Street food สร้างงาน สร้างอาชีพ Season ๒ ระดับภาค 2023-02-13
คป.เลย เข้าร่วมประกวดอาหาร Street Food สร้างอาชีพ ระดับภาค 2023-02-11
คป.เลย สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย ลงนามบันทึกข้อตกลง 2023-02-11
คป.เลย ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ 2023-02-11
คป.เลย จัดโครงการ คนทูบี เสริมสร้าง เติมความรู้ สู่ชีวิตที่สมบูรณ์" 2023-02-11
คป หนองบัวลำภู "เข้าร่วมโครงการอบรมวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน (การทำอาหารพร้อมทาน) ภายใต้โครงการคืนคนดีสู่สังคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖" 2023-02-10
คป.เลย มอบเงินสวัสดิการสมาชิก 2023-02-09
คป.เลย ร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมศพ 2023-02-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 “ออกรับรายงานตัวและจัดกิจกรรม อบรมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน ครั้งที่ 15 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566” 2023-02-09
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 นายวิชาญ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นางสาววัลย์ลดา พลศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 และเจ้าหน้าที่กลุ่มคุมประพฤ 2023-02-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย “ร่วมพิธีสวดมนต์ถวายพระพร เจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา” 2023-02-09
คป หนองบัวลำภู "จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดโดยอบรมความรู้โปรแกรมพื้นฐานเรื่อง การมองเห็นคุณค่าในตนเอง" 2023-02-09
คป หนองบัวลำภู "เข้าร่วมโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู (โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมป์)" 2023-02-08
คป.เลย ร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมการประกวดจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2023-02-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย “ประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย” อำเภอเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 2023-02-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและกิจกรรมทำงานบริการสังคม(แบบกลุ่ม) ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย 2023-02-07
คป หนองบัวลำภู "จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดโดยอบรมความรู้โปรแกรมพื้นฐานเรื่อง การมองเห็นคุณค่าในตนเอง" 2023-02-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมรองรับ พระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำในเรื่องความผิดเกี่ยว กับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.2565 หมวดวิชาที่ 3 รุ่นที่ 3 2023-02-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2566 2023-02-06
นำผู้ได้รับการพักการลงโทษและผู้ที่ได้ลดวันต้องโทษ เข้ารับบริการบ้านกึ่งวิถี 2023-02-06
คป หนองบัวลำภู "เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมรองรับ พ.ร.บ. มาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือใช้ความรุนแรง พ.ศ. ๒๕๖๕" 2023-02-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ “จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันจันทร์” 2023-02-06
สนง.คป.สกลนคร ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสกลนคร 4/2566 2023-02-03
สนง.คป.สกลนคร ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดสกลนคร 1/2566 2023-02-03
คป.เลย ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 2023-02-03
คป.เลย ร่วมพิธีเปิดงานดอกฝ้ายบ้าน สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี ๒๕๖๖ 2023-02-03
สนง.คป.สกลนคร จัดประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-02-03
สนง.คป.สกลนคร จัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน 2023-02-03
สนง.คป.สกลนคร พื้นที่ 3 จัดประชุมประสานสัมพันธ์กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 2023-02-03
สนง.คป.สกลนคร ประชุมถ่ายทอดการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานแสวงหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายยาเสพติด 2023-02-03
สนง.คป.จ.สกลนคร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ณ พิพิธภัณฑ์บ้านป้าทุ่ม - ป้าไท้ 2023-02-03
สนง.คป.สกลนคร จัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ณ โรงเรียนโพธิเเสนวิทยา 2023-02-03
สนง.คป.สกลนคร ดำเนินการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ผู้ได้รับการพักโทษ ณ เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน 2023-02-03
สนง.คป.สกลนคร เข้าร่วมอบรมโครงการหลักสูตรเตรียมความพร้อมรองรับ พรบ.มาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.2565 หมวดวิชาที่ 3 รุ่นที่ 2 2023-02-03
สนง.คป.สกลนคร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการความปลอดภัยทางท้องถนน 2023-02-03
คป หนองบัวลำภู "จัดกิจกรรมอบรมธรรมะ ครั้งที่ ๒" 2023-02-03
สนง.คป.มุกดาหาร กิจกรรมรับรายงานตัว 2023-02-03
สนง.คป.มุกดาหาร ประชุม TO BE NUMBER ONE 2023-02-03
สนง.คป.มุกดาหาร จำหน่ายดินปลูกอินทร์ 2023-02-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE ) จังหวัดหนองคาย 2023-02-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและกิจกรรมทำงานบริการสังคม(แบบกลุ่ม) ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 2023-02-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมกับ ผู้ตรวจราชการ กรมคุมประพฤติ ร่วมกิจกรรม “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร “ ในโครงการ“คุมประพฤติพอเพียง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 2023-02-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย รับการตรวจราชการจากนางวราภรณ์ เปล่งแสง ผู้ตรวจราชการ กรมคุมประพฤติ 2023-02-02
คป.เลย ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่าย ลงนามบันทึกข้อตกลงชมรม TO BE NUMBER ONE 2023-02-01
คป.เลย จัดโครงการ "พัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิด ในคดียาเสพติด 2023-02-01
คป.เลย ร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง เจ้าพ่อกุดป่อง และบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๕ 2023-02-01
คป.เลย บริการสังคมแบบกลุ่มหรือบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2023-02-01
คป หนองบัวลำภู "จัดกิจกรรมออกกำลังกาย เต้นแอโรบิควันละนิด จิตแจ่มใส เพื่อสุขภาพที่ไฉไล ห่างไกลโรค" 2023-02-01
คป หนองบัวลำภู "จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม โครงการ ช่างซ่อมสุข คุมประพฤติฮังโฮม " 2023-02-01
คป หนองบัวลำภู "ร่วมกิจกรรม วันปลอดภัยของผู้ใช้ถนน" 2023-02-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ “จัดการประชุมถ่ายทอด การเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานแสวงหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายยาเสพติด ให้แก่บุคคลากรในสำนักงาน” 2023-01-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ดำเนินการจัดการประชุมถ่ายทอดการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน 2023-01-31
คป หนองบัวลำภู "รับการตรวจราชการจากนางวราภรณ์ เปล่งแสง ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ ระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ มกราคม ๒๕๖๖" 2023-01-31
คป หนองบัวลำภู "จัดกิจกรรมชี้แจงเงื่อนไขการคุมประพฤติและอบรมความรู้ ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ" 2023-01-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ 2023-01-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ “จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันจันทร์” 2023-01-30
คป.เลย ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2023-01-30
คป.เลย เยี่ยมมารดาข้าราชการในองค์กร 2023-01-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย “ประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย” อำเภอศรีเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 2023-01-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมอบรมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด (พื้นฐาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-01-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและกิจกรรมทำงานบริการสังคม(แบบกลุ่ม) ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 2023-01-29
คป.เข้าพบนายอำเภอเมืองเลย 2023-01-28
คป.เลย ประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดเลย 2023-01-28
คป.เลย ประสานความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 2023-01-28
คป.เลย จัดประชุมสมาฉันท์ 2023-01-28
คป.เลย ร่วมบริจาคสิ่งของ อุปกรณ์การเรียน แก่เด็ก นักเรียน มูลนิธิบ้านเบธาเนีย 2023-01-28
คป หนองบัวลำภู "จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดโดยอบรมความรู้โปรแกรมพื้นฐานเรื่อง การรู้จักตนเอง (ถนนชีวิต)" 2023-01-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการอบรมกฎหมายจราจรทางบกและเสริมสร้างวินัยจราจรสำหรับผู้ขับขี่ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 2023-01-27
คป หนองบัวลำภู "จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดโดยอบรมความรู้โปรแกรมพื้นฐานเรื่อง การวางแผนชีวิต" 2023-01-27
คป หนองบัวลำภู "จัดโครงการอบรมความรู้เรื่องพระราชบัญญัติจราจรทางบก ครั้งที่ ๑" 2023-01-27
คป.เลย ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่าย ลงนามบันทึกข้อตกลงชมรม TO BE NUMBER ONE 2023-01-26
คป.เลย ต้อนรับคณะครู นักเรียน พัฒนาชมรม TO BE NUMBER ONE 2023-01-26
คป.เลย เข้ารับอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.๒๕๖๒ 2023-01-26
คป.เลย บริการสังคมแบบกลุ่มหรือบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2023-01-26
คป.เลย บรรยายให้ความรู้ โครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทภารกิจ 2023-01-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการอบรมแก้ไขฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด โปรแกรมป้องกันเสพซ้ำครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 2023-01-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ประจำเดือนมกราคม 2566 (ครั้งที่1/2566) 2023-01-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย เยี่ยมให้กำลังใจแก่อาสาสมัครคุมประพฤติ 2023-01-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย “ประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย” อำเภอโพนพิสัย ประจำปีงบประมาณ 2566 2023-01-26
คป หนองบัวลำภู "ออกหน่วยบริการตามโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับประชาชน" 2023-01-25
สนง.คป.สกลนคร ร่วมกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งเเละดี TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2566 2023-01-24
คป.เลย ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาชมรม TO BE NUMBER ONE 2023-01-24
คป หนองบัวลำภู "จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดโดยอบรมความรู้โปรแกรมพื้นฐานเรื่อง การรู้จักตนเอง (ถนนชีวิต)" 2023-01-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมให้ความรู้ “สู่เยาวชน” โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-01-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย เยี่ยมให้กำลังใจแก่อาสาสมัครคุมประพฤติ 2023-01-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย “ร่วมกิจกรรม วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน” 2023-01-21
สนง.คป.สกลนคร อบรมโครงการหลักสูตรการเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติ มาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนเเรง พ.ศ.2565 2023-01-20
สนง.คป.สกลนคร ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี2566 ณ สนามบินกองทัพบก ค่ายกฤษณ์สีวะรา จังหวัดสกลนคร 2023-01-20
สนง.คป.สกลนคร ร่วมพิธีถวายสักการะ วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันกองทัพไทย ประจำปี 2566 2023-01-20
สนง.คป.สกลนคร จัดกิจกรรมรับรายงายตัวแบบกลุ่มและทำงานบริการสังคม ณ วัดพระธาตุศรีมงคล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 2023-01-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย “ประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย” อำเภอสังคม ครั้งที่ 2/2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 2023-01-20
สนง.คป.สกลนคร จัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ภายใต้กิจกรรม "คุมประพฤติให้ความรู้ สู่เยาวชน" โรงเรียนโพธิแสนวิทยา ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 2023-01-20
สนง.คป.สกลนคร อบรมโครงการหลักสูตรการเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติ มาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนเเรง พ.ศ.2565 รุ่นที่ 2 2023-01-20
สนง.คป.สกลนคร ดำเนินการติด EM ผู้ที่ได้รับการพักการลงโทษ ณ เรือนจำสว่างแดนดิน อ.สว่างเเดนดิน จังหวัดสกลนคร 2023-01-20
สนง.คป.สกลนคร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน จังหวัดสกลนคร ด้านบังคับใช้กฏหมาย ประจำเดือนมกราคม 2566 2023-01-20
สนง.คป.สกลนคร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงเเละวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2566 2023-01-20
คป หนองบัวลำภู "จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดโดยอบรมความรู้โปรแกรมพื้นฐานเรื่อง วางแผนชีวิต" 2023-01-20
คป หนองบัวลำภู "ร่วมสัมมนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE" 2023-01-20
คป หนองบัวลำภู "เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมรองรับ พ.ร.บ. มาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือใช้ความรุนแรง พ.ศ. ๒๕๖๕" 2023-01-20
สนง.คป.สกลนคร ร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดสกลนคร (การประชุมโต๊ะข่าว) ประจำเดือนมกราคม 2566 2023-01-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-01-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย “ร่วมพิธีสวดมนต์ถวายพระพร เจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา” 2023-01-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมอบรมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด (พื้นฐาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-01-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 2023-01-19
คป หนองบัวลำภู "เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมรองรับ พ.ร.บ. มาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือใช้ความรุนแรง พ.ศ. ๒๕๖๕" 2023-01-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดหนองคาย 2023-01-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ” ประจำปีพุทธศักราช 2566 2023-01-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและกิจกรรมทำงานบริการสังคม(แบบกลุ่ม) ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 2023-01-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมอบรมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด (พื้นฐาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-01-18
สำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดหนองคาย เข้าอวยพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2566 2023-01-18
คป หนองบัวลำภู "ร่วมพิธีวันยุทธหัตถี ประจำปี ๒๕๖๖" 2023-01-18
คป หนองบัวลำภู "จัดโครงการ อบรมธรรมมะ ครั้งที่ ๑" 2023-01-18
คป หนองบัวลำภู "แกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้" 2023-01-17
คป หนองบัวลำภู "จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดโดยอบรมความรู้โปรแกรมพื้นฐานเรื่อง การรู้จักตนเอง (ถนนชีวิต)" 2023-01-17
สำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดหนองคาย เข้าอวยพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2566 2023-01-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในเนื่องใน “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” 17 มกราคม 2566 2023-01-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” 2023-01-17
สนง.คป.สกลนคร ร่วมกิจกรรมวันเด็กเเห่งชาติ จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2566 ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร 2023-01-16
สนง.คป.สกลนคร ร่วมกิจกรรมวันเด็กเเห่งชาติ จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2566 ณ บริเวณสนามกีฬาเทศบาลนครสกลนคร 2023-01-16
สนง.คป.สกลนคร กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ขับรถปลอดภัย สร้างวินัยจราจร เพื่อความปกติสุขในสังคม ณ วัดศรีบุญเรือง อ.ตำตากล้า จ.สกลนคร 2023-01-16
สนง.คป.สกลนคร จัดกิจกรรมรับรายงานตัวเเบบกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ อาคารอเนกประสงค์สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร 2023-01-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ “จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันจันทร์” 2023-01-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนมกราคม (ครั้งที่ 4/2566) 2023-01-16
คป.เลย จัดโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดภายในศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน 2023-01-16
คป หนองบัวลำภู "ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและและพิธรเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา โครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป" 2023-01-16
สำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดหนองคาย เข้าอวยพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2566 2023-01-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 “ออกรับรายงานตัวและนำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม” 2023-01-13
คป หนองบัวลำภู "จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖" 2023-01-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ นำสมาชิกโครงการใครติดยายกมือขึ้น เข้ารับเสด็จและกราบทูลรายงานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 2023-01-13
คป.เลย มอบทุนประกอบอาชีพสมาชิก TO BE NUMBER ONE 2023-01-12
สนง.คป.สกลนคร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เเละเจริญจิตตภาวนาเเละพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเเด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2023-01-12
คป.เลย รับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอด่านซ้าย 2023-01-12
คป.เลย จัดโครงการอบรมความรู้ "คุมประพฤติสร้างการรับรู้ ก้าวสู่เป้าหมายชีวิต" 2023-01-12
สนง.คป.สกลนคร จัดกิจกรรมอบรมความรู้เรื่อง "การปลูกฝังวินัยจราจร สร้างจิตสำนึกที่ดี ขับขี่ปลอดภัย มั่นใจไร้แอลกอฮอล์เเละสารเสพติด" 2023-01-12
คป.เลย ร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อเป็นของรางวัลร้านมัจฉากาชาด 2023-01-12
คป.เลย รับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2023-01-12
สนง.คป.สกลนคร จัดประชุมประสานสัมพันธ์กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 2023-01-12
สนง.คป.สกลนคร จัดประชุมประสานสัมพันธ์กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 2023-01-12
สนง.คป.สกลนคร ร่วมโครงการ "อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร" 2023-01-12
คป.เลย จัดโครงการอบรมความรู้ "เสริมสร้างพลังใจ พัฒนาเรียนรู้ กลับสู่สังคมอย่างยั่งยืน" 2023-01-12
สนง.คป.สกลนคร จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ วัดอุดมรัตนาราม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 2023-01-12
คป.เลย รับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอท่าลี่ 2023-01-12
สนง.คป.สกลนคร จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติ 2023-01-12
สนง.คป.สกลนคร จัดโคงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด 2023-01-12
สนง.คป.สกลนคร ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้า/ภัตตาหารเพล พระนวกะ โครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลเเด่ สมด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีพัชร มหาวัชรราชธิดา กระทรวงมหาดไทย 2023-01-12
สนง.คป.สกลนคร จัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2023-01-12
สนง.คป.สกลนคร จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและแก้ไขฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2023-01-12
สนง.คป.สกลนคร จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรทางบก 2023-01-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย “ร่วมพิธีสวดมนต์ถวายพระพร เจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา” 2023-01-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติและกิจกรรมทำงานบริการสังคม(แบบกลุ่ม) ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 2023-01-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและกิจกรรมทำงานบริการสังคม(แบบกลุ่ม) ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย 2023-01-12
สำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดหนองคาย เข้าอวยพรปีใหม่ผู้บริหารจังหวัดหนองคาย 2023-01-12
คป หนองบัวลำภู "ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญภาวนาโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูปเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา" 2023-01-12
คป หนองบัวลำภู "ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและบำเพ็ญกุศลอุทิศแก่ผู้วายชนม์" 2023-01-12
คป หนองบัวลำภู "จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดโดยอบรมความรู้โปรแกรมพื้นฐานเรื่อง การรู้จักตนเอง (ถนนชีวิต)" 2023-01-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1“จัดกิจกรรมอบรมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566” 2023-01-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย “ร่วมอุปถัมภ์พระสงฆ์ โครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้า ลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา” 2023-01-11
“ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้า ลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา” 2023-01-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1“จัดกิจกรรมอบรมแก้ไขฟื้นฟูโปรแกรมพื้นฐาน ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566” 2023-01-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู จัดโครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานแสวงหาข้อเท็จจริงและการคุมประพฤติตามประมวลกฎหมายยาเสพติด 2023-01-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู จัดโครงการ"อบรมความรู้การคุมประพฤติและโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน ครั้งที่ ๑ 2023-01-11
คป.เลย ร่วมพิธีทำบุญครบรอบ ๑๗ ปี สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย 2023-01-10
คป.เลย จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอภูกระดึง 2023-01-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรม “ทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์” 2023-01-10
สำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดหนองคาย เข้าอวยพรปีใหม่หัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย 2023-01-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรม “กีฬาสีสานสัมพันธ์คุมประพฤติหนองคาย 2566” 2023-01-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมกิจกรรม “สภากาแฟ (Morningtalk)” ประจำเดือน มกราคม 2566 2023-01-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและกิจกรรมทำงานบริการสังคม(แบบกลุ่ม) ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย 2023-01-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์“ร่วมพิธีเปิดโครงการศูนย์ส่งเสริมทักษะด้านอาชีพและการมีงานทำของผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษ “ร้าน Prison Coffee ”ของเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 2023-01-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์“จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันจันทร์” 2023-01-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย “ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา” 2023-01-09
สนง.คป.มุกดาหาร พิธีเปิดโครงการกำลังใจในพระดำริ 2023-01-09
สนง.คป.มุกดาหาร พัฒนาศักยภาพผู้เข้ารับบริการในบ้านกึ่งวิถี 2023-01-09
สนง.คป.มุกดาหาร พัฒนาศักยภาพผู้เข้ารับบริการในบ้านกึ่งวิถี 2023-01-09
สนง.คป.มุกดาหาร เปิดโครงการพัฒนาผู้รับบริการบ้านกึ่งวิถี 2023-01-09
สนง.คป.สกลนคร ร่วมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและประเมินผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ คณะทำงานชุดที่ 7 เขตอำเภอน้ำอูนและอำเภอพังโคน 2023-01-06
สนง.คป.สกลนคร รายงานผลการปฎิบัติงานของจิตอาสา 908 ประเภทกิจกรรม : จิตอาสาพัฒนาตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนเทศกาลปีใหม่ 2023-01-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและกิจกรรมทำงานบริการสังคม(แบบกลุ่ม) ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 2023-01-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและนำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคม 2023-01-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เนื่องในวโรกาสเสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 2023-01-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย “ร่วมพิธีสวดมนต์ถวายพระพร เจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา” 2023-01-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖ จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 7 2023-01-05
คป.เลย ร่วมสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖ 2023-01-03
คป.เลย ร่วมตรวจติดตามการปฏิบัติงานประจำจุดตรวจช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖ 2023-01-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ประจำปีพุทธศักราช 2566 2023-01-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ” 2022-12-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2022-12-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมพิธีเปิด ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 จังหวัดหนองคาย 2022-12-29
คป.เลย เดินรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖ 2022-12-29
คป.เลย จัดโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดในคดียาเสพติดให้โทษ 2022-12-29
คป.เลย สวดมนต์ถวายพระพร เจริญจิตภาวนา 2022-12-29
สนง.คป.สกลนคร ร่วมพูดคุยประสานความร่วมมือกับศาลจังหวัดสกลนคร เพื่อเตรียมความพร้อมในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ พ.ศ 2566 2022-12-29
สนง.คป.สกลนคร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาและพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายพระพรเเด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2022-12-29
สนง.คป.สกลนคร จัดพิธีสวดมนต์ถวายพระพรเเด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2022-12-29
สนง.คป.สกลนคร ร่วมลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ ภารกิจของหน่วยงานในกิจกรรม "ยุติธรรมสร้างสุข ส่งสุขให้ประชาชน" 2022-12-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 2022-12-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 28 ธันวาคม 2565 2022-12-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย “ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา” 2022-12-28
สนง.คป.สกลนคร ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดสกลนคร ประจำเดือนธันวาคม 2565 (ครั้งที่3/2566) ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 11/2565 2022-12-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการลดวันต้องโทษและ การพักการลงโทษ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2022-12-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย “ร่วมพิธีสวดมนต์ถวายพระพร เจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา” 2022-12-27
สนง.คป.สกลนคร ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสกลนคร ประจำเดือนธันวามคม 2565 2022-12-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ “จัดกิจกรรม อบรมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566” 2022-12-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ” 2022-12-27
สนง.คป.สกลนคร จัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ภายใต้กิจกรรม "คุมประพฤติให้ความรู้ สู่เยาวชน" ณ โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 2022-12-26
สนง.คป.สกลนคร ร่วมบริจาคเงินเเละสิ่งของในวันรวมน้ำใจสู่กาชาด ประจำปี พ.ศ.2566 2022-12-26
สนง.คป.สกลนคร จัดประชุมประสานสัมพันธ์กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 2022-12-26
สนง.คป.สกลนคร ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 10/2565 2022-12-26
สนง.คป.สกลนคร ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารยุติธรรมระดับจังหวัดสกลนคร (กพยจ.) ครั้งที่ 4/2565 2022-12-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์“จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ” 2022-12-26
สนง.คป.สกลนคร ร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดสกลนคร (การประชุมโต๊ะข่าว) ประจำเดือนธันวาคม 2565 (ครั้งที่3/2566) 2022-12-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมคณะกรรมการ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองคาย (ศอ.ปส.จ.หนองคาย) 2022-12-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนธันวาคม ประจำปีงบประมาณ 2566 (ครั้งที่ 3/2566) 2022-12-26
สนง.คป.สกลนคร จัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ภายใต้กิจกรรม "คุมประพฤติให้ความรู้ สู่เยาวชน" ณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 2022-12-26
สนง.คป.สกลนคร จัดพิธีสวดมนต์ถวายพระพรเเด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2022-12-26
สนง.คป.สกลนคร จัดพิธีลงนามถวายพระพรเเด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2022-12-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 2022-12-26
สนง.คป.สกลนคร รับรางวัลหน่วยงานที่มีผลเบิกจ่ายดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-12-26
คป.เลย ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดเลย และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่่ สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ 2022-12-23
คป.เลย ประชุมเพื่อเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเอราวัณ 2022-12-23
คป.เลย บริจาคสิ่งของและสร้างความสุข 2022-12-23
คป.เลย บริการสังคมแบบกลุ่มหรือบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2022-12-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย “ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา” 2022-12-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดหนองคาย 2022-12-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายและผู้บริหารหน่วยงานสังกัด กระทรวงยุติธรรมจังหวัดหนองคาย ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย 2022-12-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและกิจกรรมทำงานบริการสังคม (แบบกลุ่ม) ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 2022-12-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์“ออกให้บริการรับรายงานตัวและนำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคม” 2022-12-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 10/๒๕๖๕ รูปแบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพผ่านระบบ Webex Meeting 2022-12-22
สนง.คป.สกลนคร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "วันพ่อแห่งชาติ" เนื่องในวันคล้าย วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 2022-12-21
สนง.คป.สกลนคร กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดอบรมความรู้เรื่อง "การปฏิบัติตนอย่างไรในระหว่างการคุมความประพฤติ" 2022-12-21
สนง.คป.สกลนคร ร่วมโครงการ "อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร" 2022-12-21
สนง.คป.สกลนคร ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายแด่พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565 2022-12-21
สนง.คป.สกลนคร จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มและปรับภูมิทัศน์ ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 2022-12-21
สนง.คป.สกลนคร จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีพักการลงโทษ/ลดวันต้องโทษจำคุก 2022-12-21
สนง.คป.สกลนคร กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 รับรายงานตัวแบบกลุ่มและอบรมความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ 2022-12-21
คป.เลย รับรายงานตัวผู้ถูกคุมประพฤติและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มอำเภอวังสะพุง 2022-12-21
คป.เลย รับรายงานตัวผู้ถูกคุมประพฤติและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มอำเภอภูหลวง 2022-12-21
สนง.คป.สกลนคร กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ วัดอุดมรัตนาราม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 2022-12-21
คป.เลย ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ 2022-12-21
สนง.คป.สกลนคร จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม อบรมความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษเรื่อง "ทักษะการปฏิเสธการใช้สารเสพติด" 2022-12-21
สนง.คป.สกลนคร ร่วมงาน "เทศกาลลอยพระประทีปพระราชทานสิบสองเพ็งไทสกล" จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2565 2022-12-21
สนง.คป.สกลนคร จัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ภายใต้กิจกรรม "คุมประพฤติให้ความรู้ สู่เยาวชน" ณ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 2022-12-21
สนง.คป.สกลนคร จัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ภายใต้กิจกรรม "คุมประพฤติให้ความรู้ สู่เยาวชน" ณ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 2022-12-21
สนง.คป.สกลนคร ร่วมประชุมหารือ เรื่อง การแต่งตั้งผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยตัวชั่วคราวโดยศาล 2022-12-21
สนง.คป.สกลนคร กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดประชุมประสานสัมพันธ์กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 2022-12-21
สนง.คป.สกลนคร ร่วมประชุมชี้เเจงหลักเกณฑ์การพิจารณาและเเนวทางการสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 2022-12-21
สนง.คป.สกลนคร กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดประชุมประสานสัมพันธ์กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 2022-12-21
สนง.คป.สกลนคร ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันเเละปราบปรามยาเสพติด จังหวัดสกลนคร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 (ครั้งที่2/2566) ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 10/2565 2022-12-21
สนง.คป.สกลนคร ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 9/2565 2022-12-21
สนง.คป.สกลนคร ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ (วาระเร่งด่วน) ระบบออนไลน์ 2022-12-21
สนง.คป.สกลนคร ร่วมประชุมแนวปฏิบัติในการจำแนกคดียาเสพติด ให้ตรงตามกฎหมายที่ศาลสั่งใช้งานคุมประพฤติ 2022-12-21
สนง.คป.สกลนคร ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด เเละหัวหน้าส่วนราชการประจำ จังหวัดสกลนคร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 2022-12-21
สนง.คป.สกลนคร ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ ครั้งที่ 13/2565 2022-12-21
สนง.คป.สกลนคร จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 2022-12-21
สนง.คป.สกลนคร จัดกิจกรรมเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม กรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2022-12-21
สนง.คป.สกลนคร นำผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าพักอาศัย บ้านกึ่งวิถี ณ วัดกลางศรีเชียงใหม่ ตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 2022-12-21
สนง.คป.สกลนคร จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ้านกึ่งวิถี ณ วัดกลางศรีเชียงใหม่ ตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 2022-12-21
สนง.คป.สกลนคร ร่วมประกอบพิธีทอดผ้าป่า เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลเเด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2022-12-21
สนง.คป.สกลนคร ร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี ณ บ้านกึ่งวิถี วัดกลางศรีเชียงใหม่ 2022-12-21
สนง.คป.สกลนคร ร่วมงานเเถลงข่าว การจัดงาน "เทศกาลลอยพระประทีปพระราชทาน สิบสองเพ็งไทสกล" จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2565 2022-12-21
สนง.คป.สกลนคร กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2022-12-21
สนง.คป.สกลนคร ร่วมโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชลอยน้ำในหนองหารจังหวัดสกลนคร 2022-12-21
สนง.คป.สกลนคร ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การเสริมสร้างมาตรการองค์กรเพื่อรักษาความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสกลนคร สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ 2022-12-21
สนง.คป.สกลนคร จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม โครงการ "สวนผักหลักเศรษฐกิจพอเพียง สร้างงานสร้างอาชีพ" 2022-12-21
สนง.คป.สกลนคร ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 4/2565 2022-12-21
สนง.คป.สกลนคร ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการ แสงน้ำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 2/2565 2022-12-21
สนง.คป.สกลนคร ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันเเละปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสกลนคร ประจำเดือนตุลาคม 2565 (ครั้งที่ 1/2566) ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 9/2565 2022-12-21
สนง.คป.สกลนคร จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 2022-12-21
สนง.คป.สกลนคร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 2022-12-21
สนง.คป.สกลนคร ร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอพรรณานิคม 2022-12-21
สนง.คป.สกลนคร ร่วมสวดพระอภิธรรมศพอาสาสมัครคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรม จังหวัดสกลนคร 2022-12-21
สนง.คป.สกลนคร จัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด ณ วัดอุดมรัตนาราม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 2022-12-21
สนง.คป.สกลนคร จัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระทำความผิดในคดียาเสพติด ณ อาคารอเนกประสงค์สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร 2022-12-21
สนง.คป.สกลนคร จัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด ณ วันศรีบุญเรือง อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร 2022-12-21
สนง.คป.สกลนคร ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดสกลนคร 2022-12-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมอบรมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด (พื้นฐาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2022-12-21
สนง.คป.สกลนคร อมรมโครงการหลักสูตรการเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติ มาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำใรความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรก พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 1 2022-12-21
สนง.คป.สกลนคร จัดกิจกรรมรายงานตัวแบบกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติ 2022-12-21
สนง.คป.สกลนคร จัดประชุมเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอสว่างแดนดิน และอำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 2022-12-21
สนง.คป.สกลนคร จัดประชุมเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการอาสาสมัครคุุมประพฤติ อำเภอคำตากล้า และอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 2022-12-21
สนง.คป.สกลนคร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 2022-12-21
คป.เลย สรรหาศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน 2022-12-20
คป.เลย เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความขอบ 2022-12-20
คป.เลย จัดโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิด ในคดียาเสพติด 2022-12-20
คป.เลย จัดโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิด ในคดียาเสพติด 2022-12-20
สนง.คป.สกลนคร ร่วมงานเกษตรแฟร์ นนทรีอีสาน ครั้ง16 ประจำปี พ.ศ.2565 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 2022-12-20
คป.เลย จัดโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดภายในศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน 2022-12-20
คป.เลย จัดโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดในคดียาเสพติดให้โทษ 2022-12-20
คป.เลย ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา 2022-12-20
สนง.คป.สกลนคร จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ขับรถปลอดภัย สร้างวินัยจราจร ณ วัดพระธาตุศรีมงคล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 2022-12-20
สนง.คป.สกลนคร ร่วมประชุมการบำบัดรักษาเเละฟื้นฟูสภาพผู้มีปัญหาจากบุหรี่ เเละเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปี พ.ศ.2565 2022-12-20
สนง.คป.สกลนคร ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสกลนคร ประจำเดือนตุลาคม 2565 2022-12-20
สนง.คป.สกลนคร จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 2022-12-20
สนง.คป.สกลนคร จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 2022-12-20
สนง.คป.สกลนคร ร่วมโครงการ แสงน้ำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 2022-12-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ “จัดกิจกรรม อบรมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566” 2022-12-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2022-12-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์“จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ” 2022-12-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์“จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ” 2022-12-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดหนองคาย 2022-12-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย “ประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย” อำเภอสระใคร ครั้งที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 2022-12-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และร่วมพิธีมอบเงินเยียวยาผู้เสียหายในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2545 2022-12-19
สนง.คป.สกลนคร ร่วมงานเเถลงข่าว การจัดงานนมัสการพระธาตุเชิงชุม เเละไหว้หลวงพ่อองค์แสน ประจำปี 2566 ครั้งที่ 71 2022-12-19
สนง.คป.สกลนคร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสกลนคร ด้านบังคับใช้กฎหมาย ประจำเดือนธันวาคม 2565 2022-12-19
สนง.คป.สกลนคร จัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ภายใต้กิจกรรม "คุมประพฤติให้ความรู้สู่เยาวชน" ณ โรงเรียนบ้านวาใหญ่ ตำบลวาใหญ่ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 2022-12-19
สนง.คป.สกลนคร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลเเด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีพัชร มหาวัชราชธิดา 2022-12-19
คป.เลย ลงพื้นที่มอบเงินเยียวยาผู้เสียหายในคดีอาญา 2022-12-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและกิจกรรมทำงานบริการสังคม (แบบกลุ่ม) ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 2022-12-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมอบรมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด (พื้นฐาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2022-12-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกให้บริการรับรายงานตัวและนำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคม” 2022-12-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ “จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อเลือกตั้งประธานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอ” 2022-12-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดประชุมประจำเดือน ธันวาคมพ.ศ. 2565 2022-12-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ “จัดกิจกรรม อบรมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566” 2022-12-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ ผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 3/2566 กลุ่มคุมประพฤติเขตพื้นที่ 2 2022-12-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ “จัดกิจกรรม อบรมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2022-12-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ “จัดกิจกรรม อบรมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2022-12-14
คป.เลย จัดโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิด ในคดียาเสพติดให้โทษ 2022-12-14
คป.เลย สมาชิก TO BE NUMBER ONE บริจาคโลหิต 2022-12-14
คป.เลย นำสมาชิก TO BE NUMBER ONE ปลูกพืชผักสวนครัว 2022-12-14
คป.เลย ร่วมพิธีมอบรางวัล การประกวดวาดภาพศิลปกรรมโครงการแต้มสี เติมฝัน ต่อต้านการทุจริต 2022-12-14
คป.เลย ประชุมเพื่อเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอภูเรือ 2022-12-14
คป.เลย ประชุมเพื่อเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอด่านซ้าย 2022-12-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ “จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์” 2022-12-13
คป.เลย จัดกิจกรรมเสาวนาสภากาแฟยามเช้า 2022-12-09
คป.เลย เข้าคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 2022-12-08
คป.เลย ร่วมโครงการ "สำนักงานปลอดขยะ" จังหวัดเลย 2022-12-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ ผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 1/2566 กลุ่มคุมประพฤติเขตพื้นที่ 3 2022-12-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและกิจกรรมทำงานบริการสังคม(แบบกลุ่ม) ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย 2022-12-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ ผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 1/2566 กลุ่มคุมประพฤติเขตพื้นที่ 1 2022-12-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ “จัดกิจกรรม อบรมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566” 2022-12-08
คป.เลย จัดโครงการ "คุมประพฤติสร้างการรับรู้ ก้าวสู่เป้าหมายชีวิต" 2022-12-07
คป.เลย ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล 2022-12-07
คป.เลย ประชุมคณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดเลย 2022-12-07
คป.เลย บริการสังคมแบบกลุ่มหรือบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2022-12-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 2022-12-07
สนง.คป.สกลนคร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2022-12-06
สนง.คป.สกลนคร ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2022-12-06
สนง.คป.สกลนคร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2022-12-06
คป.เลย ประชุมเพื่อเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอภูกระดึง 2022-12-06
คป.เลย ประชุมเพื่อเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอหนองหิน 2022-12-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและกิจกรรมทำงานบริการสังคม(แบบกลุ่ม) ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย 2022-12-06
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ”5 ธันวาคม 2565 2022-12-06
คป.เลย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็นพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบพิตร 2022-12-05
คป.เลย ร่วมพิธีถวายพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็นพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบพิตร 2022-12-05
คป.เลย ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็นพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบพิตร 2022-12-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย “ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 2022-12-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติ วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 2022-12-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 2022-12-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์“ร่วมงานปฏิบัติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565" 2022-12-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ “ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ภารกิจของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์” 2022-12-02
สนง.คป.สกลนคร โดยกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2022-12-02
คป.เลย มอบเงินทำบุญพร้อมมอบพวงหรีดแสดงความเสียใจ 2022-12-02
คป.เลย ร่วมประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ 2022-12-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ “จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 2022-12-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและกิจกรรมทำงานบริการสังคม(แบบกลุ่ม) ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 2022-12-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและกิจกรรมทำงานบริการสังคม(แบบกลุ่ม) ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 2022-12-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ “จัดกิจกรรมอบรมโปรแกรมพื้นฐาน การมองเห็นคุณค่าในตัวเอง 2022-11-30
คป.เลย จัดกิจกรรมอบรมความรู้อาสาสมัครแกนนำประจำศูนย์เพื่อนใจ 2022-11-30
คป.เลย ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดเลย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ 2022-11-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมคณะกรรมการ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองคาย (ศอ.ปส.จ.หนองคาย) 2022-11-29
คป.เลย ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ ๑๑ 2022-11-29
สนง.คป.สกลนคร ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การเสริมสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสกลนคร สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ 2022-11-29
สนง.คป.สกลนคร นำผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าพักอาศัยในบ้านกึ่งวิถี ณ วัดกลางศรีเชียงใหม่ 2022-11-29
คป.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มอำเภอนาด้วง 2022-11-28
คป.เลย ประชุมเพื่อเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนาด้วง 2022-11-28
คป.เลย ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดเลย 2022-11-28
คป.เลย ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลต้นคริสต์มาส ครั้งที่ ๑๑ 2022-11-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดรายการวิทยุเรื่อง “ศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (JSOC) และพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง” 2022-11-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและกิจกรรมทำงานบริการสังคม(แบบกลุ่ม) ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 2022-11-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”25 พฤศจิกายน 2565 2022-11-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” 2022-11-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมอบรมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด (พื้นฐาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2022-11-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ “จัดกิจกรรมอบรมโปรแกรมพื้นฐาน การมองเห็นคุณค่าในตัวเอง” 2022-11-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูหัว 2022-11-25
คป.เลย ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ 2022-11-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 9/๒๕๖๕ รูปแบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพผ่านระบบ Webex Meeting 2022-11-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ “ออกให้บริการรับรายงานตัวและนำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2022-11-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมฟื้นฟูผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน 2022-11-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม สาขาพยัคฆภูมิพิสัย เข้าร่วมประชุมสัญจรผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานครั้งที่ ๑ 2022-11-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย “ แสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ” 2022-11-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย เยี่ยมอาการป่วยและให้กำลังใจแก่อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย 2022-11-23
คป.เลย ประชุมเพื่อเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอผาขาว 2022-11-22
คป.เลย ร่วมกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกและการสร้างเครือข่ายเกี่ยวกับการใช้ทางม้าลาย 2022-11-22
คป.เลย รับรายงานตัวผู้ถูกคุมประพฤติและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มอำเภอผาขาว 2022-11-22
คป.เลย ประชุมเพื่อเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอผาขาว 2022-11-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดประชุมเพื่อสร้างความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 2022-11-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ “จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันจันทร์” 2022-11-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ “จัดกิจกรรมอบรมแก้ไขฟื้นฟูผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดโปรแกรมพื้นฐาน” 2022-11-21
คป.เลย เข้าร่วมประชุมสัญจรผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๑ 2022-11-19
คป.เลย ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดเลย และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่่ สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ 2022-11-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติเขต 4 และคณะกรรมการอาสาสมัคร คุมประพฤติภาค 4 คณะกรรมการชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติภาค 4 2022-11-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ “จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและนำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม” 2022-11-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม สาขาพยัคฆภูมิพิสัย จัดประชุมชี้แจงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามแผนปฏิบัติราชการที่กรมกำหนด 2022-11-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม สาขาพยัคฆภูมิพิสัย จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2022-11-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม สาขาพยัคฆภูมิพิสัย จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 2022-11-18
คป.เลย รับรายงานตัวผู้ถูกคุมประพฤติและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มอำเภอเอราวัณ 2022-11-17
คป.เลย ร่วมเป็นเกียรติในการรับมอบผ้าห่มกันหนาว 2022-11-17
คป.เลย รับรายงานตัวผู้ถูกคุมประพฤติและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มอำเภอวังสะพุง 2022-11-17
คป.เลย รับรายงานตัวผู้ถูกคุมประพฤติและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มอำเภอภูหลวง 2022-11-17
คป.เลย ประชุมเพื่อเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอภูหลวง 2022-11-17
คป.เลย ประชุมเพื่อเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอวังสะพุง 2022-11-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ “ศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (JSOC) และพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศ หรือที่ใช้ความรุนแรง” 2022-11-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 2022-11-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ และมอบป้ายประจำศูนย์ฯ 2022-11-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและกิจกรรมทำงานบริการสังคม(แบบกลุ่ม) ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 2022-11-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ดำเนินกิจกรรม เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และ รณรงค์ป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น 2022-11-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ “ออกรับรายงานตัวและนำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม” 2022-11-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมอบรมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด (พื้นฐาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2022-11-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและกิจกรรมทำงานบริการสังคม(แบบกลุ่ม) ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 2022-11-16
สนง.คป.จ.สกลนคร ดำเนินการจัดกิจกรรมโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2022-11-16
คป.เลย รับรายงานตัวผู้ถูกคุมประพฤติและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มอำเภอปากชม 2022-11-15
คป.เลย รับรายงานตัวผู้ถูกคุมประพฤติและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มอำเภอเชียงคาน 2022-11-15
คป.เลย ประชุมเพื่อเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอปากชม 2022-11-15
คป.เลย ประชุมเพื่อเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเชียงคาน 2022-11-15
สนง.คป.จ.มุกดาหารร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง 2022-11-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุืเยี่ยมให้กำลังใจอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-11-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2565 2022-11-14
คป.เลย ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2022-11-14
คป.เลย เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเลย และอัยการจังหวัดเลย 2022-11-14
คป.เลย ขับเคลื่อนบ้านกึ่งวิถี 2022-11-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” 2022-11-14
คป.เลย ร่วมพิธีถวายราชสักการะ วางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันบิดาแห่งฝนหลวง 2022-11-14
8x 2022-11-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม สาขาพยัคฆภูมิพิสัย จัดการประกวดแข่งขันทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ (Season 2) ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2022-11-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม สาขาพยัคฆภูมิพิสัย “ประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรมคุมประพฤติ และนโยบายการจัดตั้ง ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน ในโครงการขับเคลื่อนการดูแลผู้มีปัญหาสุรา และสุขภาวะโดยชุมชน : รูปแบบธรรมนำทาง” 2022-11-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ “ศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (JSOC) และพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศ หรือที่ใช้ความรุนแรง” 2022-11-11
คป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดแบบกลุ่มโดยโปรแกรมพื้นฐาน การมองเห็นคุณค่าในตนเอง 2022-11-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ “ออกรับรายงานตัวและนำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม” ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 2022-11-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ “ออกรับรายงานตัวและนำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม” ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 2022-11-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม สาขาพยัคฆภูมิพิสัย จัดกิจกรรมอบรมธรรมะ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และฝึกอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 2022-11-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม สาขาพยัคฆภูมิพิสัย จัดกิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 2022-11-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ “ออกรับรายงานตัวและนำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม” 2022-11-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดการประกวดแข่งขันทำอาหาร โครงการ Street F๐๐d สร้างอาชีพ (Season 2) ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2022-11-10
คป.เลย จัดกิจกรรมสภากาแฟยามเช้า 2022-11-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 2022-11-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ “ศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (JSOC) และพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง” 2022-11-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและกิจกรรมทำงานบริการสังคม(แบบกลุ่ม) ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย 2022-11-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติและกิจกรรมทำงานบริการสังคม(แบบกลุ่ม) ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 2022-11-10
คป.เลย รับรายงานตัวผู้ถูกคุมประพฤติและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มอำเภอภูเรือ 2022-11-09
คป.เลย รับรายงานตัวผู้ถูกคุมประพฤติและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มอำเภอด่านซ้าย 2022-11-09
คป.เลย จัดโครงการอบรมป้องกันการเสพซ้ำ 2022-11-09
คป.เลย จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอท่าลี่ 2022-11-09
คป.เลย ประชุมเพื่อเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่าลี่ 2022-11-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ “ออกรับรายงานตัวและนำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม”ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกุฉินารายณ์ 2022-11-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ “ร่วมงานประเพณี"ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย สู่ความยั่งยืนประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ 2022-11-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมพิธีทอดผ้าป่า เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย 2022-11-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและกิจกรรมทำงานบริการสังคม(แบบกลุ่ม) ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย 2022-11-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู จัดกิจกรรมอบรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด โดยโปรแกรมพื้นฐาน “ต้นไม้ของฉัน” 2022-11-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมเตรียมงานรณรงค์เพื่อยุติ ความรุนแรงต่อเด็กและสตรีและการป้องกันการค้ามนุษย์ ประจำปี 2565 2022-11-07
คป.เลย รับรายงานตัว และทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มอำเภอภูกระดึง 2022-11-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ “ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ภารกิจของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ 2022-11-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ “จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันจันทร์” 2022-11-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ของจังหวัดกาฬสินธุ์ 2022-11-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์“รับรายงานตัวและนำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม” 2022-11-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์“ประชาสัมพันธ์บาทและภารกิจของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์” 2022-11-02
คป.เลย ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 2022-11-02
คป.เลย ร่วมโครงการ "รักษ์เลย เที่ยวเลย @ภูบ่อบิด" 2022-11-02
คป.เลย ประชุมเพื่อเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองเลย 2022-11-02
คป.หนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมรวมพลังแผ่นดิน และประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านยาเสพติด 2022-11-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู ติดตามผลและพัฒนาการผู้ผ่านค่ายให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา 2022-11-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดมีพฤติกรรม ที่พึงประสงค์ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และพระราชบัญญัติมาตรฐาน จริยธรรม และคุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ 2022-11-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม สาขาพยัคฆภูมิพิสัย “กิจกรรมประชาสัมพันธ์ศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (JSOC) และพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศ หรือที่ใช้ความรุนแรง” 2022-11-02
ึคป.เลย รับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมอำเภอนาด้วง 2022-11-01
คป.้เลย ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย 2022-11-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์“ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ภารกิจของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์” 2022-11-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสิ