รูป หัวข้อ วันที่
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-12-08
สคป.ระยอง@ออกเยี่ยมเยียน อสค.อำเภอนิคมพัฒนา 2022-12-08
สคป.ระยอง@รับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงาน อสค.อำเภอเขาชะเมา 2022-12-08
สคป.ระยอง@ร่วมอับ อสค.นิคมพัฒนาจัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคม 2022-12-08
สคป.ระยอง@ร่วมอับ อสค.บ้านฉางจัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคม 2022-12-08
สคป.ระยอง@จัดโครงการอบรมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2566 (รุ่น 6) 2022-12-08
สคป.ระยอง@จัดโครงการอบรมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2566 (รุ่น 4-5) 2022-12-08
คุมประพฤติกบินทร์บุรี จัดโครงการอบรมธรรมะแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ “หลักธรรมนำชีวิต” ครั้งที่ 1 2022-12-07
คุมประพฤติกบินทร์บุรี เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมรองรับ พระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.2565 รุ่นที่ 1 2022-12-07
คุมประพฤติกบินทร์บุรี เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2022-12-07
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-12-07
สคป.ระยอง@ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ 2022-12-06
สคป.ระยอง@ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ(ตักบาตรและพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม 2022-12-06
สคป.ระยอง@ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ 2022-12-06
คุมประพฤติกบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี 2022-12-06
คุมประพฤติกบินทร์บุรี ประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2565 2022-12-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 2022-12-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ร่วมกับศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลคันทรง นำผู้ถูกคุมประพฤติเข้าร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์รักษาความสะอาดภายในตำบล ประจำปี 2566 2022-12-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด จัดการประชุมเพื่อเลือกตั้งประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเกาะช้างและออกพื้นที่ให้บริการประชาชน ประจำเดือนธันวาคม 2565 2022-12-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ 2022-12-05
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก จัดโครงการจิตอาสา "รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต" เฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวัน 2022-12-02
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ สำนักปฏิบัติธรรมพุทธบูชา หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 2022-12-02
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ “โคก หนอง นา โมเดล วัดดงละคร” ตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 2022-12-02
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันชาติไทย/วันพ่อแห่งชาติ/วันดินโลก) 2022-12-02
สคป.ระยอง@จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและอบรมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐานฐาน ครั้งที่ 3 2022-12-02
สคป.ระยอง@จัดกิจกรรมรับรายงานตัว อบรมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐานฯ และทำงานบริการสังคมฯ 2022-12-02
สคป.ระยอง@เลือกตั้งประธานและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร อสค. 2022-12-02
คุมประพฤติกบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี 2022-12-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring Tag ) 2022-12-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด จัดกิจกรรมพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดในระบบงานคุมประพฤติ "การคุมประพฤติและโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน" ครั้งที่ 1 ประจำปีงาบประมาณ 2566 2022-12-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด จัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อขับเคลื่อน "โครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสงาด" ด้านการดูแลรักษาสุขภาพตามพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 2022-12-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด จัดกิจกรรม "บ้านสะอาด คุมประพฤติตราด สวยสงาด" 2022-12-01
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-12-01
สคป.ระยอง@ร่วมบำเพ็ญกุศลอุทิศแก่ อสค. 2022-11-29
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 11/2565 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 2022-11-29
คุมประพฤติกบินทร์บุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและอบรมความเชื่อและเจตคติ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2022-11-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันวชิราวุธ 25 พฤศจิกายน 2565 2022-11-26
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-11-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด โดยกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติและโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 2022-11-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด สร้างการรับรู้ เรื่อง "กฎหมายป้องกันการทำผิดซ้ำในคดีเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง" 2022-11-25
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก เข้าร่วมงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า “วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว” 2022-11-25
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 9/2565 2022-11-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราดจัดกิจกรรมออกกำลังกาย เพื่อขับเคลื่อน "โครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสงาด" ด้านการดูแลรักษาสุขภาพ ตามพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 2022-11-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด โดยกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ จัดกิจกรรม "บ้านสะอาด คุมประพฤติตราด สวยสงาด" 2022-11-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราดมอบทุนประกอบอาชีพให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการกำลังใจ 2022-11-24
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-11-24
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-11-24
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-11-24
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-11-24
สคป.ระยอง@ประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอวังจันทร์ เพื่อเลือกตั้งประธาน 2022-11-23
จัดประกวดการทำอาหาร STREET FOOD สร้างอาชีพ ระดับจังหวัด Season 2 2022-11-23
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ รร.ชุมชนวัดศรีนาวา และศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมือง 2022-11-23
สคป.ระยอง@จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมในโครงการสร้างฝายชะลอน้ำ(ฝายธรรมชาติ) 2022-11-23
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ รร.ไทยรัฐวิทยา 73 ต.บ้านพร้าว อ.บ้านนา จ.นครนายก 2022-11-22
คุมประพฤติกบินทร์บุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและอบรมความเชื่อและเจตคติ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 2022-11-21
ชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนครนายก ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดประกวดการทำอาหาร Street food สร้างอาชีพ (Season 2) ระดับจังหวัด 2022-11-21
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-11-21
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-11-21
สคป.ระยอง@ประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแกลงเพื่อเลือกตั้งประธาน 2022-11-18
สคป.ระยอง@ประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองระยอง เพื่อเลือกตั้งประธาน 2022-11-18
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ให้ประชาชน จังหวัดนครนายก” 2022-11-17
คุมประพฤติกบินทร์บุรี จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม โดยบูรณาการร่วมกับวัดคลองกลาง 2022-11-17
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-11-17
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-11-17
สคป.ระยอง@ประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเขาชะเมา เพื่อเลือกตั้งประธาน 2022-11-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด เข้าร่วมหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ร่วมกับโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 2022-11-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด โดยกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 2022-11-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ร่วมกับหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม จัดกิจกรรม Kick off "โครงการบ้านสะอาด คุมประพฤติตราด สวยสงาด" 2022-11-17
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก เข้าร่วมทำบุญและฟังเทศน์เฉลิมพระเกียรติ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา” 2022-11-17
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม เขตพื้นที่ 2 2022-11-17
สคป.ระยอง@ประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบ้านฉาง เพื่อเลือกตั้งประธาน 2022-11-16
สคป.ระยอง@ประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนิคมพัฒนา เพื่อเลือกตั้งประธาน 2022-11-16
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-11-16
สคป.ระยอง@ประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบ้านค่าย เพื่อเลือกตั้งประธาน 2022-11-15
สคป.ระยอง@ประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอปลวกแดง เพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งประธาน 2022-11-15
คุมประพฤติกบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี 2022-11-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด เข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวปฏิบัติในการจำแนกคดียาเสพติดตามประมวลกฎหมายยาเสพติด ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ 2022-11-15
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-11-15
คุมประพฤติกบินทร์บุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและอบรมความเชื่อและเจตคติ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2022-11-14
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-11-14
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก จัดกิจกรรมจิตอาสาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ บริเวณ ถ.สุวรรณศร ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 2022-11-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565 2022-11-14
คุมประพฤตินครนายก เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาฝนหลวง ประจำปี 2565 2022-11-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ 2022-11-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ออกพื้นที่ให้บริการประชาชน ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบ่อไร่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 2022-11-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ (วาระเร่งด่วน) ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ 2022-11-11
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-11-11
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-11-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก ออกพื้นที่รับรายงานตัว 2022-11-11
สคป.ระยอง@จัดกิจกรรมการประกอบอาหาร Street Food สร้างอาชีพ Season2 ระดับจังหวัด 2022-11-11
คุมประพฤติกบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี 2022-11-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด จัดกิจกรรม "บ้านสะอาด คุมประพฤติตราด สวยสงาด" 2022-11-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ออกพื้นที่ให้บริการประชาชน ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเขาสมิง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ 2022-11-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด จัดกิจกรรม "การจัดการความรู้" (Knowledge Management :KM) ครั้งที่ ๓ 2022-11-10
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-11-10
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-11-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก หารือแนวทางการดำเนินงานตามประมวลกฎหมายยาเสพติด 2022-11-10
สคป.ระยอง@กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดประชุมกลุ่มงานครั้งที่ 3/2565 2022-11-10
สคป.ระยอง@ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติจัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2022-11-10
คุมประพฤติกบินทร์บุรี ประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 2022-11-09
คุมประพฤติกบินทร์บุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติราชการ 2022-11-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ณ ศาลาประชุมสงฆ์ วัดหนองบัว ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 2022-11-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดตราด (ศอ.ปส.จ.ตราด) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 2022-11-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก รับรายงานตัวที่ศูนย์คุมประพฤติภาคประะชาชน 2022-11-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก ออกพื้นที่รับรายงานตัว 2022-11-09
คป.ระยอง@ จัดกิจกรรมร่วมแสดงพลังรณรงค์ประชาสัมพันธ์การต่อต้านยาเสพติด 2022-11-09
คุมประพฤติกบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี 2022-11-08
คุมประพฤติกบินทร์บุรี จัดโครงการประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ (Season 2) 2022-11-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก ร่วมหารือกับสำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก 2022-11-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก โครงการ TO BE NUMBER ONE FESTIVAL @ เรือนจำจังหวัดนครนายก 2022-11-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก ออกพื้นที่รับรายงานตัว 2022-11-08
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-11-08
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-11-08
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-11-08
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-11-08
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-11-07
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-11-07
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-11-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ออกพื้นที่ให้บริการประชาชน ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแหลมงอบ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 2022-11-04
คุมประพฤติกบินทร์บุรี ร่วมถวายจตุปัจจัยสมทบกองกฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ.2565 2022-11-04
คป.ระยอง @ ออกเยี่ยมเยียนอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบ้านค่าย 2022-11-04
คป.ระยอง @ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและอบรมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐานครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2022-11-04
คป.ระยอง @ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและอบรมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐานครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2022-11-04
คป.ระยอง @ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2022-11-04
คป.ระยอง @ จัดโครงการอบรมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 (รุ่นที่ 3) 2022-11-04
คป.ระยอง @ จัดโครงการอบรมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 (รุ่นที่ 1-2) 2022-11-04
คุมประพฤติกบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 2022-11-03
คป.ระยอง @ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ จัดกิจกรรมรับรายงานตัว 2022-11-03
คป.ระยอง @ กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดประชุมกลุ่มงานครั้งที่ 2/2566 2022-11-03
คป.ระยอง @ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2022-11-03
คป.ระยอง @ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2022-11-03
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-11-03
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-11-03
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-11-02
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-11-02
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-11-02
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-11-02
คุมประพฤติกบินทร์บุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและอบรมความรู้ เรื่อง “ผลกระทบจากสารเสพติด” ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2022-11-02
คุมประพฤติกบินทร์บุรี จัดโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด“โปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ” ครั้งที่ 1 2022-11-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด สร้างการรับรู้เรื่อง "รู้จักกฎหมายป้องกันการทำผิดซ้ำในคดีเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง" 2022-11-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด จัดกิจกรรม "บ้านสะอาด คุมประพฤติตราด สวยสงาด" 2022-11-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด โดยกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 2022-11-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชนอำเภอเกาะช้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 2022-11-02
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-11-02
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-11-02
ชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดตราด ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด จัดการประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ (Season 2) (ต่อ) 2022-10-28
ชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดตราด ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด จัดการประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ (Season 2) 2022-10-28
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-10-26
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-10-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ประชุมทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 1 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2566) 2022-10-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด จัดกิจกรรม "บ้านสะอาด เมืองตราด สวยสงาด" ตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดตราด 2022-10-26
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-10-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2022-10-25
คป.ระยอง@ ออกเยี่ยมเยียนอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบ้านค่าย 2022-10-25
คป.ระยอง@ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล 2022-10-25
คป.ระยอง@ เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2022-10-25
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-10-23
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-10-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565 2022-10-23
คุมประพฤติกบินทร์บุรี จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 2022-10-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด เข้าร่วมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ร่วมกับโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ 2022-10-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม "วันปิยมหาราช" 2022-10-20
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-10-20
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-10-20
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-10-20
คป.ระยอง@ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2022-10-19
คป.ระยอง@ เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 2022-10-19
คป.ระยอง@ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์คูคลอง 2022-10-19
คป.ระยอง@ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนิคมพัฒนา บริษัท เซาท์ ซิตี้ ปิโตรเคม จำกัด และผู้นำชุมชนพร้อมด้วยตัวแทนภาคประชาชน ร่วมกันจัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2022-10-19
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-10-19
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-10-19
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-10-19
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-10-19
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-10-19
คป.ระยอง@ เข้าคารวะและแนะนำตัวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง 2022-10-19
คป.ระยอง@ จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอปลวกแดง ครั้งที่ 1/2566 และรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ 2022-10-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ 2022-10-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด เข้าร่วมกิจกรรม "บ้านสะอาด เมืองตราด สวยสงาด" ตามข้อสั่งการของผู้ว่สราชการจังหวัดตราด 2022-10-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 2022-10-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2022-10-19
กลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ร่วมกับเรือนจำจังหวัดตราดลงพื้นที่ขับเคลื่อนและติดตามผลคนต้นแบบจากโครงการกำลังใจฯ 2022-10-18
กลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ลงพื้นที่ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายคุมประพฤติ 2022-10-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ร่วมกับอาสาสมัครคุมประฤติอำเภอบ่อไร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวประจำเดือนตุลาคม 2565 2022-10-18
คุมประพฤติกบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี 2022-10-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ 2022-10-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ 2022-10-13
คุมประพฤติกบินทร์บุรี ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ 2022-10-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด จัดกิจกรรม "บ้านสะอาด คุมประพฤติตราด สวยสงาด" 2022-10-12
กลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการ ลงพื้นที่ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายคุมประพฤติ 2022-10-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเขาสมิง จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมประจำเดือนตุลาคม 2565 2022-10-12
คุมประพฤติกบินทร์บุรี จัดกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุดกรณีพิเศษ พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 13 – 16 ตุลาคม 2565 2022-10-12
คุมประพฤติกบินทร์บุรี จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 2022-10-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2022-10-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2022-10-12
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-10-12
คุมประพฤติกบินทร์บุรี ประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 2022-10-11
คุมประพฤติกบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี 2022-10-11
คุมประพฤติกบินทร์บุรี ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี เนื่องในโอกาสที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ 2022-10-11
คุมประพฤติกบินทร์บุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ และอบรมธรรมะ “ธรรมะรักษาจิต”ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 2022-10-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ การจัดการประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ (Season 2) 2022-10-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2566 2022-10-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุดกรณีพิเศษ 2022-10-11
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-10-11
คป.ระยอง @ ลงพื้นที่ติดตามปัญหา ข้อขัดข้อง ในการบริการสังคมของหน่วยงานภาคี อำเภอบ้านค่าย 2022-10-08
คป.ระยอง @ ออกเยี่ยมเยียนอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบ้านค่าย 2022-10-08
คป.ระยอง @ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ 2022-10-08
คป.ระยอง @ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2022-10-08
คป.ระยอง @ กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 รับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอวังจันทร์ 2022-10-08
คป.ระยอง @ ออกติดตามผลผู้รับทุนประกอบอาชีพ สำหรับผู้พ้นโทษในโครงการกำลังใจฯ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 2022-10-08
คป.ระยอง @ จัดประชุมคณะกรรมการจัดการประกวดการทำอาหาร Street food สร้างอาชีพ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2565 2022-10-08
คป.ระยอง @ กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 รับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอเขาชะเมา 2022-10-08
คป.ระยอง @ กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 รับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอแกลง 2022-10-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด จัดกิจกรรม " การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) ครั้งที่ 2 2022-10-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ประสานความร่วมมือภาคประชาสังคม เพื่อจัดการประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ (Season 2) 2022-10-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด โดยกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคม ประจำเดือนตุลาคม 2565 ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอเกาะช้าง 2022-10-06
คุมประพฤติกบินทร์บุรี ประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 2022-10-05
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ให้โอวาทแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2022-10-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด และอาสาสมัครคุมประพฤติ ร่วมงานฌาปนกิจอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดตราด 2022-10-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด จัดกิจกรรม "บ้านสะอาด เมืองตราด สวยสงาด" 2022-10-05
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-10-05
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-10-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-10-04
คุมประพฤติกบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 2022-10-04
คุมประพฤติกบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 2022-10-04
คป.ระยอง @ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติจัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคม 2022-10-04
คป.ระยอง @ กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดประชุมกลุ่มงานครั้งที่ 1/2566 2022-10-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก ร่วมจัดกิจกรรมเคารพธงชาติ 2022-09-29
คป.สระแก้ว จัดโครงการพฤตินิสัยผู้กระทำผิดภายในศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอคลองหาด 2022-09-29
คป.สระแก้ว จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ 2022-09-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด จัดกิจกรรม "การจัดการความรู้ (Knowledge management:KM)" 2022-09-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด จัดกิจกรรม "บ้านสะอาด เมืองตราด สวยสงาด" ตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดตราด 2022-09-28
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-09-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด โดยกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มประจำเดือนกันยายน 2565 2022-09-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2022-09-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565 2022-09-28
คป.ระยอง @ เข้าร่วมพิธี "ทำบุญครบรอบ ๒๐ ปี ชุมชนเข้มแข็งบ้านทัายโขด 2022-09-28
คป.ระยอง @ เข้าร่วมพิธี "ทำบุญครบรอบ ๒๐ ปี ชุมชนเข้มแข็งบ้านทัายโขด 2022-09-28
คป.ระยอง @ จัดโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดภายในศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนบ้านท้ายโขด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-09-28
คป.ระยอง @ เข้าร่วมกิจกรรม "วันพระราชทานธงชาติไทย 2022-09-28
คุมประพฤติกบินทร์บุรี จัดโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิด ภายในศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนตำบลนนทรี 2022-09-28
คุมประพฤติกบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี 2022-09-28
คุมประพฤติกบินทร์บุรี จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม โดยบูรณาการร่วมกับสถานีตำรวจภูธรกบินทร์บุรี 2022-09-28
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราดเข้าพบผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด 2022-09-27
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-09-27
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-09-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2022-09-27
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-09-24
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-09-24
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-09-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันมหิดล 2022-09-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ นายเปลื้อง คณาพัฒ บิดา อ.ส.ค.รินลดา คณาพัฒ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอพนมสารคาม 2022-09-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรม Kick off "ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี" จังหวัดฉะเชิงเทรา 2022-09-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ อำเภอราชสาส์น 2022-09-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดโครงการพัฒนาพฤตินิสัยฯ 2022-09-22
คุมประพฤติกบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี 2022-09-22
คุมประพฤติกบินทร์บุรี จัดโครงการฟื้นฟูผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด “โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน” 2022-09-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราดโดยกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มประจำเดือนกันยายน 2565 2022-09-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ร่วมกิจกรรมรณรงค์ภายใต้หัวข้อ "ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี" 2022-09-21
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-09-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด จัดโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดภายในศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน 2022-09-20
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา 2022-09-19
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ อำเภอสนามชัยเขต 2022-09-19
คป.ระยอง @ ออกเยี่ยมเยียนอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบ้านค่าย 2022-09-19
คป.ระยอง @ จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติสัญจรเขตพื้นที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 2022-09-19
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าพบอัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา 2022-09-19
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว 2022-09-19
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราและรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา 2022-09-16
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ ในการต่อต้านการทุจริตจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-09-16
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับ นางประภาพรรณ ชูเก็น ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา 2022-09-16
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด เข้าพบหัวหน้าส่วนราชการกรมราชทัณฑ์ในพื้นที่ 2022-09-16
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด เข้าพบผู้บริหารศาลจังหวัดตราด 2022-09-16
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ อำเภอบางปะกง 2022-09-15
คป.ระยอง @ ออกติดตามผลผู้รับทุนประกอบอาชีพ สำหรับผู้พ้นโทษในโครงการกำลังใจฯ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 2022-09-15
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมศูนย์ข่าวจังหวัด ครั้งที่ 7/2565 ประจำเดือนกันยายน 2565 2022-09-14
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมพิจารณาการเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาด ครั้งที่ 3/2565 2022-09-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ร่วมกิจกรรมวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ประจำปี ๒๕๖๕ ในพื้นที่จังหวัดตราด 2022-09-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด เข้าร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. 2022-09-14
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ประชุมทีมบริหารสำนักงานฯ เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ 2022-09-14
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด เข้าพบผู้บริหารจังหวัดตราด 2022-09-14
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-09-14
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-09-14
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-09-14
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ อำเภอแปลงยาว 2022-09-13
คป.ระยอง @ จัดโครงการอบรมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติคดียาเสพติด 2022-09-13
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ วัดต้นตาล อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 2022-09-12
คป.กบินทร์บุรี “เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกบินทร์บุรี" 2022-09-12
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-09-09
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ อำเภอท่าตะเกียบ 2022-09-09
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา รับมอบเกียรติบัตรในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2565 2022-09-09
คป.ระยอง @ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2022-09-09
คป.ระยอง @ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ จัดกิจกรรมรับรายงานตัว 2022-09-09
คป.ระยอง @ กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 รับรายงานตัวและจัดกิจกรรมอบรมความรู้เกี่ยวกับกฏหมายจราจรที่ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองระยอง 2022-09-09
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-09-08
คุมประพฤติกบินทร์บุรี ร่วมพิธีเปิดศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี 2022-09-07
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-09-06
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-09-06
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ครั้งที่ 3/2565 2022-09-06
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา สมัยสามัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-09-06
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดพิธีปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-09-06
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ อำเภอบ้านโพธิ์ 2022-09-06
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ อำเภอบางคล้า 2022-09-06
คป.ระยอง @ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและอบรมธรรมะ 2022-09-05
คป.ระยอง @ จัดกิจกรรมโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ (พื้นฐาน) ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 และจัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2022-09-05
คป.ระยอง @ จัดกิจกรรมโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ (พื้นฐาน) ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.2565 โดยกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 2022-09-05
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-09-02
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-08-31
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-08-31
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-08-25
คุมประพฤติกบินทร์บุรี ปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบ “ศูนย์ขวัญแผ่นดิน” รุ่นที่ ๒ รุ่นที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 2022-08-21
ศูนย์ขวัญแผ่นดิน คุมประพฤติกบินทร์บุรี เข้าร่วมโครงการอาสาทำความดี ๓๐ กรมคุมประพฤติ ด้วยกิจกรรม “อาสาทำความดี เพิ่มพื้นที่สีเขียว เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ 2022-08-21
คุมประพฤติกบินทร์บุรี วางพวงหรีดเคารพศพ มารดาอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-08-21
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ โครงการอาสาทำความดี 30 ปี กรมคุมประพฤติ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 2022-08-20
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-08-20
คุมประพฤติกบินทร์บุรี จัดพิธีจุดเทียนอุดมการณ์ และการกล่าวคำปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านยาเสพติด 2022-08-19
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-08-19
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-08-18
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-08-18
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-08-18
คป.ระยอง @ ร่วมพิธีรดน้ำศพเพื่อแสดงความอาลัยต่อน้องชายของอาสาสมัครคุมประพฤติที่ถึงแก่กรรม 2022-08-18
คป.ระยอง@เข้าร่วมกิจกรรม "มอบ 990 ต้นฝ้าย(ต้นกล้า) สู่ผ้าตาสมุก ผ้าพื้นถิ่นเมืองระยอง" ประจำปี พ.ศ. 2565 2022-08-18
คป.ระยอง@ ออกเยี่ยมอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอบ้านค่าย 2022-08-18
คป.ระยอง@ ประชาสัมพันธ์ภารกิจและกิจกรรมของสำนักงานคุมประพฤติ ประจำเดือนกันยายน และสอบถามปัญหาการทำงานบริการสังคม 2022-08-17
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-08-17
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-08-17
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-08-17
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ค่ายพระยาสุรสีห์ อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 2022-08-16
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว 2022-08-16
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2022-08-16
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 2022-08-16
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 2022-08-16
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-08-16
คป.ระยอง @ กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดประชุมกลุ่มงานครั้งที่ 5/2565 2022-08-15
คุมประพฤติกบินทร์บุรี เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 2022-08-13
“ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน” คุมประพฤติกบินทร์บุรี จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 2022-08-13
คุมประพฤติกบินทร์บุรี เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 2022-08-12
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ อำเภอบางปะกง 2022-08-11
คป.ระยอง @ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ "สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง" เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 2022-08-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก ให้การตอนรับ นางนุสรา วงษ์สุวรรณ ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ 2022-08-10
อธิบดีกรมคุมประพฤติ ตรวจเยี่ยมค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดนครนายก 2022-08-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก รับการตรวจเยี่ยมจากท่านอธิบดี 2022-08-10
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 2022-08-09
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-08-09
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-08-09
คุมประพฤติกบินทร์บุรีให้การต้อนรับ นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ 2022-08-09
คป.กบินทร์บุรี ให้การต้อนรับ นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ 2022-08-09
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-08-09
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-08-09
คป.ระยอง@ ดำเนินโครงการ "ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดระยอง" 2022-08-08
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายสักการะ แด่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” เนื่องในวันรพี ประจำปี 2565 2022-08-08
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมแสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่สำนักงาน ในโอกาสบรรจุเข้ารับราชการ 2022-08-08
คป.ระยอง@ ออกเยี่ยมเยียนอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบ้านฉาง 2022-08-08
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-08-07
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-08-07
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-08-07
คุมประพฤติกบินทร์บุรี ร่วมวางพวงมาลาพระฉายาลักษณ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งวงการกฎหมายไทย” เนื่องในวันรพี ประจำปี ๒๕๖๕ 2022-08-06
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 2022-08-05
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 2022-08-05
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมพิจารณาการเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาด ครั้งที่ 2/2565 2022-08-05
คป.ระยอง@ขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน 2022-08-05
คป.ระยอง@ขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน 2022-08-05
คุมประพฤติกบินทร์บุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ และอบรมธรรมมะ “ธรรมะรักษาจิต” ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ 2022-08-04
คป.ระยอง@ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติจัดกิจกรรมรับรายงานตัว 2022-08-04
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ อำเภอท่าตะเกียบ 2022-08-04
คป.ระยอง@ เข้าร่วมพิธี วันรพี ประจำปี 2565 2022-08-04
คป.ระยอง@ ร่วมกับโรงพยาบาลระยอง ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับข้อมูลด้านสุขภาพ ด้านการบริการ พร้อมสิทธิประโยชน์ต่างๆ 2022-08-04
คุมประพฤติกบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี 2022-08-03
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี 2565 2022-08-03
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ถูกคุมความประพฤติ 2022-08-03
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 2022-08-03
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 2022-08-03
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 2022-08-03
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโครงการอาสาทำความดี บริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 2022-08-03
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ อำเภอบางคล้า 2022-08-03
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา รับการตรวจราชการกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-08-03
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิต พิชิตโรคภัย จิตสดใส ร่างกายแข็งแรง 2022-08-03
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมงาน "มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนจังหวัดฉะเชิงเทรา" 2022-08-03
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 2022-08-03
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมศูนย์ข่าวจังหวัดและประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 6/2565 2022-08-03
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม นำนักโทษเด็ดขาดที่ได้รับการพักการลงโทษ ฝึกอาชีพในโครงการ "สร้างงาน สร้างอาชีพ ฝึกทักษะการทำงานในภาคอุตสาหกรรม" 2022-08-03
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ถูกคุมความประพฤติ 2022-08-03
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ถูกคุมความประพฤติ 2022-08-03
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 3/2565 2022-08-03
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ อำเภอพนมสารคาม 2022-08-03
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ อำเภอราชสาส์น 2022-08-03
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมสัมมนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2565 2022-08-03
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ อำเภอสนามชัยเขต 2022-08-03
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ถูกคุมความประพฤติ 2022-08-03
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-08-02
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-08-02
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-08-02
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-08-02
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-08-02
คป.ระยอง@ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติจัดกิจกรรมรับรายงานตัว 2022-08-02
คป.ระยอง@ ออกเยี่ยมอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอนิคมพัฒนา 2022-08-02
คป.ระยอง @ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติจัดกิจกรรมรับรายงานตัว 2022-08-01
คุมประพฤติกบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี 2022-08-01
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-07-31
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-07-31
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-07-29
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-07-29
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-07-29
คุมประพฤติกบินทร์บุรี เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 2022-07-28
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-07-27
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-07-27
คุมประพฤติกบินทร์บุรี บูรณาการร่วมกับเทศบาลตำบลเมืองเก่า จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565 2022-07-27
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-07-27
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-07-27
คป.ระยอง @ ออกเยี่ยมเยียนอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอปลวกแดง 2022-07-26
คป.ระยอง @ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 2022-07-26
คป.ระยอง @ ออกเยี่ยมเยียนอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบ้านค่าย 2022-07-26
คป.ระยอง @ จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอปลวกแดงฯ 2022-07-26
คป.ระยอง @ มอบทุนประกอบอาชีพ สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ 2022-07-26
คุมประพฤติกบินทร์บุรี จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565 2022-07-26
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-07-26
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-07-26
คุมประพฤติกบินทร์บุรี จัดโครงการอาสาทำความดี บริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหา วชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 2022-07-25
คุมประพฤติกบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี 2022-07-25
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-07-23
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-07-23
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-07-23
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-07-23
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-07-23
มประพฤติกบินทร์บุรี บูรณาการร่วมกับศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี จัดโครงการ “อบรมฝึกอาชีพการทำสบู่เหลวจากสมุนไพรไทย” 2022-07-22
คุมประพฤติกบินทร์บุรี จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มย่อย ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 2022-07-22
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-07-22
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-07-22
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-07-22
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-07-22
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-07-22
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-07-22
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-07-22
คป.ระยอง@ กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดประชุมงานครั้งที่ 4/2565 2022-07-21
คป.ระยอง@ ออกเยี่ยมเยียนอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอบ้านค่าย 2022-07-21
คป.ระยอง@ ร่วมโครงการแข่งกีฬาและนันทนาการชมรมผู้สูงอายุ อำเภอบ้านค่าย ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 2022-07-21
คป.ระยอง@ ออกเยี่ยมอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอบ้านค่าย 2022-07-20
คป.ระยอง@ เข้าร่วมเชิญเทียนพรรษาพระราชทานโครงการเทียนพรรษามหามงคลเพื่อแผ่นดิน ปี 2565 2022-07-20
คุมประพฤติกบินทร์บุรีให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี 2022-07-19
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ถูกคุมความประพฤติ 2022-07-18
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ถูกคุมความประพฤติ 2022-07-18
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่รับรายงานตัวและทำงานบริการสังคม อำเภอแปลงยาว 2022-07-18
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ออกเยี่ยมเยียนอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอพนมสารคาม 2022-07-18
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2022-07-18
คป.ระยอง @ จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอบ้านค่าย ครั้งที่ 1/2565 และออกเยี่ยมเยียนอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-07-18
คป.ระยอง @ นางสาวเอมอร เสียงใหญ่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ตรวจราชการปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2565 2022-07-18
คป.ระยอง @ จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองระยอง ครั้งที่ 2/2565 และมอบประกาศเกียรติบัตรดีเด่นระดับกรมคุมประพฤติและสำนักงานคุมประพฤติแก่อาสาสมัครคุมประพฤติจัดประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2565 2022-07-18
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-07-13
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-07-12
คุมประพฤติกบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี 2022-07-12
คป.ระยอง@ เข้าร่วมโครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมชินีีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 2022-07-12
คุมประพฤติกบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอนาดี 2022-07-12
คป.ระยอง@ ออกเยี่ยมเยียนอาสาสมัครคุมประพฤติในเขตอำเภอแกลงและมอบใบประกาศเกียรติคุณ แก่อาสาสมัครคุมประพฤติที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นฯ 2022-07-11
คป.ระยอง@ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2022-07-11
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนขับเคลื่อนนโยบายแก้หนี้ประชาชน (ส่วนภูมิภาค) จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 3 2022-07-08
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ อำเภอท่าตะเกียบ 2022-07-08
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินการศูนย์ JSOC ผ่านระบบ Video Conference 2022-07-08
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลอง 200 ปี ชาตกาล พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) 2022-07-08
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้ารับการตรวจราชการจากผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 2022-07-08
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 2022-07-08
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมหารือกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันรพี ประจำปี พ.ศ.2565 2022-07-08
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-07-08
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-07-08
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-07-08
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-07-08
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-07-08
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-07-08
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-07-08
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-07-08
คป.ระยอง@ รับรายงานตัวและมอบใบประกาศเกียรติคุณประกาศเกียรติบัตรดีเด่น ระดับสำนักงานคุมประพฤติ แก่อาสาสมัครคุมประพฤติที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอปลวกแดง 2022-07-07
คป.ระยอง@ขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนบ้านท้ายโขด อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 2022-07-07
คป.ระยอง@ จัดประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2565 2022-07-07
คุมประพฤติกบินทร์บุรีให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ สถานที่รับรายงานตัวองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี 2022-07-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก ร่วมกิจกรรมจิตอาสา 2022-07-06
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก รับรายงานตัวศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-07-06
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ให้ประชาชน จังหวัดนครนายก 2022-07-06
คุมประพฤติกบินทร์บุรีจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ และจัดกิจกรรมอบรมธรรมะ “ธรรมะรักษาจิต” ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ 2022-07-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมฝึกอาชีพแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2022-07-06
คป.ระยอง @ กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๒ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ วันเนินหย่อง อำเภอแกลง จังหวัดระยองเชาชะเมา 2022-07-06
คป.ระยอง @ กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๒ จัดกิจกรรมอบรมธรรมะ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕งานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอแกลงและอำเภอเชาชะเมา 2022-07-06
คป.ระยอง @ กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๒ รับรายงานตัวที่ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอแกลงและอำเภอเชาชะเมา 2022-07-06
คป.ระยอง@ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคม 2022-07-05
คุมประพฤติกบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี 2022-07-05
คป.ระยอง@ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติจัดกิจกรรมรับรายงานตัวและอบรมธรรมะ 2022-07-04
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ 6/2565 2022-07-01
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินการศูนย์ JSOC ผ่านระบบ Video Conference 2022-07-01
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้ความสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ถูกคุมความประพฤติ 2022-07-01
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-07-01
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-07-01
คป.ระยอง@ ขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน 2022-07-01
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ นางอุบล น้อยเจริญ มารดา อ.ส.ค.ทวีศักดิ์ น้อยเจริญ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบ้านโพธิ์ 2022-06-29
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ถูกคุมความประพฤติ 2022-06-29
คป.ระยอง @ รับการตรวจราชการ (ตรวจติดตาม) โดยนายบัญญัติ วงศ์สว่าง ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ 2022-06-29
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-06-29
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-06-29
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-06-29
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565 2022-06-27
คุมประพฤติกบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี 2022-06-27
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-06-24
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-06-24
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-06-24
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประชุมพิจารณาการเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาด ครั้งที่ 1/2565 2022-06-23
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ถูกคุมความประพฤติ 2022-06-23
คป.ระยอง@อาสาสมัครคุมประพฤติ ร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน (16 มีนาคม 2565) ในรูปแบบออนไลน์ 2022-06-23
คุมประพฤติกบินทร์บุรี จัดค่ายให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2565 ณ ศักดิ์สุภา รีสอร์ท อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 2022-06-22
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-06-22
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-06-22
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-06-21
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-06-21
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทราและคณะอาสาสมัครคุมประพฤติ เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน ในรูปแบบออนไลน์ 2022-06-21
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ออกเยี่ยมประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา 2022-06-21
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมแสดงความยินดีกับอาสาสมัครคุมประพฤติ ในพิธีมอบโล่และเข็มประกาศเกียรติคุณ อาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจำปี 2564 2022-06-20
คป.ระยอง@ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานนักเรียนนายอำเภอ 2022-06-20
คป.ระยอง@ กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดประชุมกลุ่มงานครั้งที่ 3/2565 2022-06-20
คป.ระยอง@ กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2022-06-20
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ถูกคุมความประพฤติ 2022-06-17
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ถูกคุมความประพฤติ 2022-06-16
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินการศูนย์ JSOC ผ่านระบบ Video Conference 2022-06-16
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนขับเคลื่อนนโยบายแก้หนี้ประชาชน (ส่วนภูมิภาค)จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2 2022-06-16
คุมประพฤติกบินทร์บุรี จัดประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ในสังกัดสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่1/2565 2022-06-16
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-06-16
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ถูกคุมความประพฤติ 2022-06-15
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-06-15
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-06-15
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-06-15
คป.ระยอง@ร่วมโครงการเกษตรตัวน้อยประจำปี 2565 ณ โรงเรียนบ้านหนองบอน 2022-06-14
คป.ระยอง@ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติจัดสถานที่เพื่อต้อนรับคณะนักปกครองระดับสูงมาดูงานในพื้นที่ 2022-06-14
คุมประพฤติกบินทร์บุรี ให้บริการรับรายตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนาดี อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 2022-06-14
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมภาคีเครือข่ายป้องกันแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษา 2022-06-13
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ถูกคุมความประพฤติ 2022-06-13
คป.ระยอง@ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มและทำงานบริการสังคม 2022-06-13
คป.ระยอง@ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคม 2022-06-13
2022-06-13
คป.ระยอง@ มอบใบประกาศเกียรติคุณ ประกาศเกียรติบัตร ดีเด่น ระดับสำนักงานคุมประพฤติ 2022-06-13
คป.ระยอง@ รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่ม 2022-06-13
คุมประพฤติกบินทร์บุรี ให้บริการรับรายตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 2022-06-13
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงและติดตามผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด ของสำนักงานคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-06-13
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-06-10
คุมประพฤติกบินทร์บุรี ส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่บุคลากรในหน่วยงานฯ 2022-06-09
คุมประพฤติกบินทร์บุรี จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม โปรแกรมพื้นฐาน การรู้จักตนเองและผู้อื่น “ถนนชีวิต” ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ 2022-06-09
คป.สระแก้ว จัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 2022-06-09
คป.ระยอง@ ดำเนินโครงการ "ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดระยอง" 2022-06-08
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนขับเคลื่อนนโยบายแก้หนี้ประชาชน (ส่วนภูมิภาค)จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1 2022-06-08
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ถูกคุมความประพฤติ 2022-06-08
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ออกเยี่ยมเยียนอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบ้านโพธิ์ 2022-06-08
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-06-08
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-06-08
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-06-08
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-06-08
คป.ระยอง@ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ จัดกิจกรรมรับรายงานตัว 2022-06-07
คป.ระยอง@ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2565 2022-06-07
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-06-07
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-06-07
คุมประพฤติกบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ สถานที่รับรายงานตัวองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี 2022-06-07
คป.ระยอง@ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคม 2022-06-07
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีถวายราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 2022-06-06
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 2022-06-06
คุมประพฤติกบินทร์บุรี ร่วมกันประสานงานคณะอาสาสมัครคุมประพฤติ คณะสงฆ์วัดท่าไม้แดง และภาคประชาชน นำมะม่วงดิบจำนวน 2,500 กิโลกรัม มอบให้แก่เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 2022-06-06
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้พ้นโทษปล่อยตัวจากเรือนจำ 2022-06-06
คุมประพฤติกบินทร์บุรี เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ 2022-06-05
คุมประพฤติกบินทร์บุรี เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ 2022-06-05
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-06-04
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-06-04
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-06-04
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-06-03
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-06-03
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-06-03
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-06-03
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 2022-06-03
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 2022-06-03
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าประสานงานกองกำกับการ 2 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดน เตรียมความพร้อมการจัดโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 3/2565 2022-06-02
คป.ระยอง @ จัดประชุมอาสาสมัคร อำเภอปลวกแดง ครั้ง 2/2565 และรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ 2022-06-02
คุมประพฤติกบินทร์บุรี บูรณาการร่วมกับสถานีตำรวจภูธรกบินทร์บุรี จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาณารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ 2022-06-02
คุมประพฤติกบินทร์บุรี บูรณาการร่วมกับวัดคลองกลาง จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ 2022-06-02
คุมประพฤติกบินทร์บุรีจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ และจัดกิจกรรมอบรมธรรมะ “ธรรมะรักษาจิต” ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ 2022-06-02
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-06-01
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-06-01
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ อำเภอท่าตะเกียบ 2022-06-01
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน ชมรม TO BE NUMBER ONE ผ่านระบบการประชุมทางไกล (ZOOM) 2022-05-31
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ออกเยี่ยมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางคล้า 2022-05-31
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-05-31
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-05-31
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-05-31
คป.ระยอง@ประชุมรับทราบผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยนางสาวนิตยา ทัพพะรังสี ตรวจสอบภายในกรมคุมประพฤติ 2022-05-30
คป.ระยอง@ ร่วมพิธีรดน้ำศพเพื่อแสดงความอาลัยต่อภรรยาของอาสาสมัครคุมประพฤติที่ถึงแก่กรรม 2022-05-30
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้พ้นโทษปล่อยตัวจากเรือนจำ 2022-05-27
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ออกเยี่ยมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางน้ำเปรี้ยวและอำเภอบางปะกง 2022-05-27
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้พ้นโทษปล่อยตัวจากเรือนจำ 2022-05-27
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ออกเยี่ยมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอพนมสารคาม 2022-05-27
คป.ระยอง@จัดกิจกรราการทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2022-05-27
คป.ระยอง@ ร่วมพิธีรดน้ำศพเพื่อแสดงความอาลัยต่อภรรยาของอาสาสมัครคุมประพฤติที่ถึงแก่กรรม 2022-05-27
คป.ระยอง@ กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้เกี่ยวกับกฏหมายจราจร ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-05-27
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-05-26
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-05-26
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-05-26
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ถูกคุมความพฤติ 2022-05-25
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด(กพยจ.)จังหวัดฉะเชิงเทรา 2022-05-25
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ถูกคุมความประพฤติ 2022-05-25
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา รับมอบสิ่งของจากคณะอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อนำไปสงเคราะห์ผู้ถูกคุมความประพฤติและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน 2022-05-25
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-05-25
คุมประพฤติกบินทร์บุรี มอบทุนสงเคราะห์ประกอบอาชีพ แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2022-05-25
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-05-25
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมและปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีจของชาติ พ.ศ.2565 2022-05-23
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมมอบโล่อาสาสมัครคุมประพฤติดีเด่นและมอบเกียรติบัตรการปฏิบัติงานครบ 25 ปี 2022-05-23
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมศูนย์ข่าวจังหวัดและประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 5/2565 2022-05-23
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับคณะอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าเยี่ยมคารวะผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา 2022-05-23
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้การต้อนรับอธิบดีกรมคุมประพฤติ 2022-05-23
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-05-23
คุมประพฤติกบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลลาตตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี 2022-05-23
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อรับทราบเเนวทางการประสานงาน ในการเเก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ 2022-05-23
รับการตรวจเยี่ยมจากศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม 2022-05-20
คุมประพฤติกบินทร์บุรี บูรณาการร่วมกับสถานีตำรวจภูธรกบินทร์บุรี และโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งแฝก จัดกิจกรรมรณรงค์วินัยจราจร 2022-05-20
คุมประพฤติกบินทร์บุรี กิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม ทำความสะอาดศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19 2022-05-20
คุมประพฤติกบินทร์บุรี บูรณาการร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น 2022-05-19
คุมประพฤติกบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี 2022-05-18
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้การสงเคราะห์ผู้พ้นโทษปล่อยตัวจากเรือนจำ 2022-05-17
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-05-13
คุมประพฤติกบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอนาดี 2022-05-11
คุมประพฤติกบินทร์บุรี จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม โปรแกรมพื้นฐาน “เป้าหมายชีวิต” ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ 2022-05-11
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ช่วยเหลือสงเคราะห์ด้านการหางานให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2022-05-11
คป.ระยอง@จัดกิจกรรม "วันต้นไม้ประจำปีของชาติ" พ.ศ. 2565 2022-05-10
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-05-10
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-05-10
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-05-10
คุมประพฤติกบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี 2022-05-10
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ประสานความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 2022-05-07
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ประชุมคณะทำงานดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและคณะกรรมการคัดเลือกผลงาน แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 2022-05-07
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าคารวะผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา 2022-05-07
คป.ระยอง@ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติจัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคม 2022-05-07
คป.ระยอง@มอบใบประกาศเกียรติคุณ ประกาศเกียรติบัตรดีเด่น ระดับสำนักงาน 2022-05-07
คป.ระยอง@จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดอบรมโปรแกรมป้องกันการกลับไปเสพซ้ำ (โปรแกรมพื้นฐาน) ครั้งที่ 3 2022-05-07
คุมประพฤติกบินทร์บุรีจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ และอบรมความรู้ด้านจราจร “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ครั้งที่ ๑ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ 2022-05-06
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคลวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 และของทุกปี 2022-05-05
คป.ระยอง@เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 2022-05-05
คป.ระยอง@ จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอปลวกแดง ครั้งที่ 1/2565 และรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ 2022-05-05
คป.ระยอง@ออกเยี่ยมเยียนอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอปลวกแดง 2022-05-05
คป.ระยอง@ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติจัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคม 2022-05-05
คป.ระยอง@จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอนิคมพัฒนาครั้งที่ 1/2565 และมอบใบประกาศเกียรติคุณ ประกาศเกียรติบัตรดีเด่น ระดับสำนักงานคุมประพฤติ 2022-05-05
คป.ระยอง@ กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดประชุมกลุ่มงานครั้งที่ 1/2565 2022-05-05
คป.ระยอง@ ออกเยี่ยมเยียนอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนิคมพัฒนา 2022-05-05
คป.ระยอง@รับรายงานตัวและมอบใบประกาศเกียรติคุณประกาศเกียรติบัตรดีเด่น ระดับสำนักงาน แก่อาสาสมัครคุมประพฤติที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบ้านฉาง 2022-05-05
คป.ระยอง@ออกเยี่ยมเยียนอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบ้านฉาง 2022-05-05
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-05-05
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้การสงเคราะห์สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2022-05-04
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมนำเสนอผลงานประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสำนักงานคุมประพฤติ ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2565 ผ่านระบบ Video Conference 2022-05-04
คุมประพฤติกบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ สถานที่รับรายงานตัวองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี 2022-05-03
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-05-03
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-05-03
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-05-03
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-05-03
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-05-03
คุมประพฤติกบินทร์บุรีให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี 2022-05-02
คป.ระยอง @ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2022-04-29
คป.ระยอง @ ร่วมถ่ายทำวีดิทัศน์ เพื่อส่งเสริม เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 2022-04-29
คป.ระยอง @ จัดประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1 และมอบเกียรติคุณประกาศเกียรติบัตร ดีเด่น ระดับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง 2022-04-29
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรารณรงค์ “ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่” (NO GIFT POLICY) 2022-04-29
คุมประพฤติกบินทร์บุรี บูรณาการร่วมกับสถานีตำรวจภูธรกบินทร์บุรีจัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม 2022-04-29
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-04-29
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-04-28
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-04-28
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้การสงเคราะห์ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2022-04-28
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-04-27
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-04-27
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-04-27
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ ครั้งที่ 2/2565 2022-04-27
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-04-26
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-04-26
คุมประพฤติกบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี 2022-04-25
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติและการทำงานบริการสังคม 2022-04-25
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-04-22
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าพบประธานคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เพื่อประสานแนวทางการจัดการคดีฟื้นฟูฯ​ 2022-04-22
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-04-22
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-04-22
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-04-22
คุมประพฤติกบินทร์บุรี บูรณาการร่วมกับศาลจังหวัดกบินทร์บุรี จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม 2022-04-22
คป.ระยอง @ เข้าร่วมโครงการทำไม้กวาดจากขวดพลาสติกที่เกิดขึ้นในชุมชน ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 2022-04-22
คป.ระยอง@ดำเนินการถอดอุปกรณ์ (EM) ผู้ถูกคุมความประพฤติกรณี พักการลงโทษที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ 2022-04-22
คป.ระยอง@ดำเนินการถอดอุปกรณ์ (EM) พร้อมทั้งปัจฉิมนิเทศให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติกรณี พักการลงโทษและลดวันต้องโทษจำคุก ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ 2022-04-22
คป.ระยอง@กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดประชุมทีมงานครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-04-22
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา 2022-04-21
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันสถาปนาศาลยุติธรรมครบ 140 ปี 2022-04-21
คุมประพฤติกบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี 2022-04-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี ตรวจเยี่ยมจุดตรวจหลักบูรณาการ/จุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 2022-04-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 2022-04-12
คุมประพฤติกบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี 2022-04-12
คุมประพฤติกบินทร์บุรีจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ และจัดอบรมความรู้ศาสตร์พระราชาสู่โคกหนองนาโมเดล ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ 2022-04-12
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 2022-04-11
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโครงการอบรมความรู้ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 “คุมประพฤติใส่ใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน” 2022-04-11
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ นายสุทัศน์ วรรณวงษ์ สามีนางส้มเช้า วรรณวงษ์ พนักงานทำความสะอาด 2022-04-11
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่1/2565 ผ่านระบบ Video Conference 2022-04-11
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 ภายใต้หัวข้อ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” 2022-04-11
คป.ระยอง @ เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำและการบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ จังหวัดระยอง พ.ศ.2565 2022-04-11
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-04-08
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-04-08
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-04-08
คป.ระยอง@กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 รับรายงานตัวที่ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอปลวกแดง 2022-04-08
คป.ระยอง@ กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมอบรมธรรมะ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-04-08
คป.ระยอง@ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2022-04-08
คุมประพฤติกบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี 2022-04-06
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-04-06
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์พ.ศ.2565 ภายใต้หัวข้อ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” 2022-04-05
คุมประพฤติกบินทร์บุรี บูรณาการร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาคสาขากบินทร์บุรี สนับสนุนน้ำดื่มสะอาดบรรจุขวด เพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ 2022-04-05
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2022-04-04
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้การสงเคราะห์ผู้ถูกคุมความประพฤติและผู้พ้นโทษปล่อยตัวจากเรือนจำ 2022-04-04
คป.ระยอง@ พ้นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 2022-04-04
คป.ระยอง @ เข้าร่วมโครงการอุเทนถวายรวมใจ สร้างคอนโดใหม่ให้ปู 2022-04-03
คป.ระยอง @ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถานที่เพื่อให้การสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 2022-04-03
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-04-02
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-04-02
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-04-02
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2565 2022-04-01
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีและวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2565 2022-04-01
คป.ระยอง@ กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 รับรายงานตัวและจัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มที่ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอวังจันทร์นท้ายโขด 2022-04-01
คป.ระยอง@ กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 รับรายงานตัวและจัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มที่ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนบ้านท้ายโขด 2022-04-01
คป.ระยอง@ ต้อนรับอธิบดีกรมคุมประพฤติในโอกาสตรวจเยี่ยมใหกำลังใจและมอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจของกรมคุมประพฤติ 2022-04-01
คป.ระยอง@ มอบประกาศเกียรติคุณประกาศเกียรติบัตรดีเด่น ระดับกรมคุมประพฤติให้แก่อาสาสมัครคุมประพฤติ สังกัดสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง 2022-04-01
คป.ระยอง@ กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานเชิงพื้นที่ 2022-04-01
คป.ระยอง@ ประสานงานกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 91.75 MHz จังหวัดระยอง 2022-04-01
คุมประพฤติกบินทร์บุรี ร่วมกันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล 2022-03-30
คุมประพฤติกบินทร์บุรี จัดโครงการอบรมความรู้และฝึกอาชีพตามหลักศาสตร์พระราชา สู่ โคก หนอง นา โมเดล 2022-03-28
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมศูนย์ข่าวจังหวัดและประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 4/2565 2022-03-25
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-03-25
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-03-25
คป.ระยอง[email protected]จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2022-03-25
คป.ระยอง@ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2565 2022-03-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดประชุมสามัญอ.ส.ค.ประจำปีพ.ศ.2565 2022-03-25
คุมประพฤติกบินทร์บุรี บูรณาการร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรีและเทศบาลเมืองเก่า จัดโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ 2022-03-24
คป.ระยอง@ ลงพื้นที่ติดตามปัญหา ข้อขัดข้อง ในการทำงานบริการสังคมของหน่วยงานภาคี อำเภอเมืองระยอง 2022-03-24
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมสัมมนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2565 2022-03-23
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ อำเภอบ้านโพธิ์ 2022-03-23
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ อำเภอบางคล้า 2022-03-22
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว 2022-03-21
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา รับมอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจากคณะอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อนำไปสงเคราะห์ผู้ถูกคุมความประพฤติที่มีความขาดแคลน 2022-03-21
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ อำเภอสนามชัยเขต 2022-03-18
คุมประพฤติกบินทร์บุรี ทำการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-๑๙ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่เข้ามารับบริการในสำนักงานฯ 2022-03-18
คุมประพฤติกบินทร์บุรี บูรณาการร่วมกับสถานีตำรวจภูธรกบินทร์บุรี จัดโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2022-03-18
คป.ระยอง@ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในจังหวัดระยอง 2022-03-18
คป.ระยอง@ ออกเยี่ยมเยีนนอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-03-18
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมรับฟังการบรรยายและอภิปราย “โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน” 2022-03-17
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ อำเภอราชสาส์น 2022-03-17
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหนังสือขอบคุณและของที่ระลึกให้กับ กองกำกับการ 2 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดน 2022-03-17
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-03-17
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-03-17
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-03-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมรับฟังการบรรยายภายใต้โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ในชุมชน 2022-03-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันสถาปนา 30 ปีกรมคุมประพฤติ 2022-03-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร 30 ปีกรมคุมประพฤติ 2022-03-16
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโครงการอาสาทำความดี บริจาคโลหิต 30 ปี กรมคุมประพฤติ 2022-03-16
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดนิทรรศการเนื่องในวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 30 ปี 2022-03-16
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 30 ปี 2022-03-16
คป.ระยอง@ กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดประชุมทีมงาน ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-03-16
คป.ระยอง@ กลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการ จัดประชุมเพื่อถ่ายทอดตัวชี้้วัด ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-03-16
คป.ระยอง@ จัดกิจกรรมอาสาทำความดี บริจาคโลหิต 30 ปี กรมคุมประพฤติ 2022-03-16
คุมประพฤติกบินทร์บุรี จัดโครงการอาสาทำความดี บริจาคโลหิต 30 ปี กรมคุมประพฤติ ประจำปี พ.ศ. 2565 2022-03-15
คุมประพฤติกบินทร์บุรี จัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 30 ปี ประจำปี พ.ศ. 2565 2022-03-15
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ อำเภอแปลงยาว 2022-03-14
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับการสนับสนุนเงิน น้ำดื่ม และอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จากคณะอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา 2022-03-14
คป.ระยอง@ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติจัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ภายใต้ชื่อ "อาสาทำความดี 30 ปี กรมคุมประพฤติ" 2022-03-13
คป.ระยอง@ กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานพื้นที่ 2022-03-13
คป.ระยอง@ กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 ได้รับการสนับสนุนลำโพงช่วยสอนแบบพกพา 2022-03-13
คป.ระยอง@ ได้รับการสนับสนุนแอลกอฮอล์จากนางกันยาวีร์ แสงกระจ่าง อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบ้านฉาง สำหรับทำความสะอาดพื้นที่สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดระยอง 2022-03-13
คป.ระยอง@ กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 รับรายงานตัวและจัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มที่ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนบ้านท้ายโขด 2022-03-13
คป.ระยอง@ กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 รับรายงานตัวและจัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มที่ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอวังจันทร์ 2022-03-13
คป.ระยอง@ ประชุมรับการตรวจราชการ โดยนายบัญญัติ วงศ์สว่าง ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ 2022-03-11
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-03-11
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-03-11
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-03-11
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-03-11
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-03-11
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-03-11
คป.ระยอง@กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมอบรมความรู้เกี่ยวกับกฏหมายจราจร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-03-10
คป.ระยอง@ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ปรับปรุงภูมิทัศน์ราชการจังหวัดระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 2022-03-10
คป.ระยอง@ กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดประชุมทีมงาน ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-03-10
คป.ระยอง@ โดยกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดประชุมทีมงาน ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-03-10
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ อำเภอบางปะกง 2022-03-09
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบเกียรติบัตรให้กับบริษัท โตโยต้าวัน จำกัด ที่ให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และน้ำดื่ม ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมประกวดการทำอาหาร "Street Food สร้างอาชีพ" ระดับภาค 2 2022-03-09
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา รับการตรวจราชการกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-03-08
คป.ระยอง@ จัดประชุมสัญจรอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอบ้านฉาง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-03-07
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบ Video Conference (LINE Meeting) 2022-03-07
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมจิตอาสาและการทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 30 ปี 2022-03-04
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-03-04
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-03-04
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-03-04
คป.ระยอง@ กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 รับรายงานตัวที่ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอปลวกแดง 2022-03-03
คป.ระยอง@ กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 รับรายงานตัวที่ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเขาชะเมา 2022-03-03
คป.ระยอง@ กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ วัดเนินหย่อง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 2022-03-03
คป.ระยอง@ กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 รับรายงานตัวและจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ครั้งที่ 1ประจำปีงบประมาณ 2565 ที่ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอแกลง 2022-03-03
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” 2022-03-02
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-03-02
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-03-02
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-03-02
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-03-02
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-03-02
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-03-02
คป.ระยอง@พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 2022-03-02
คป.ระยอง@ กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 รับรายตัวที่ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอเมืองจังหวัดระยอง 2022-03-02
คุมประพฤติกบินทร์บุรีจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ประจำเดือน มีนาคม 2565 2022-03-02
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ อำเภอท่าตะเกียบ 2022-03-02
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2565 2022-03-02
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น (Walk Run and Bike) กรมคุมประพฤติครบรอบ 30 ปี 2022-02-28
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้การสงเคราะห์ผู้พ้นโทษปล่อยตัวจากเรือนจำ 2022-02-28
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้การสงเคราะห์ผู้พ้นโทษปล่อยตัวจากเรือนจำ 2022-02-25
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ อำเภอคลองเขื่อน 2022-02-25
คป.ระยอง@ "ร่วมไว้อาลัย บิดาของนายยุทธนา ภัทรสกลเกียรติ พนักงานคุมประพฤติ 2022-02-25
คป.ระยอง@ กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดประชุมทีมงาน ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-02-25
คุมประพฤติกบินทร์บุรี ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี และเรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี เข้าแจ้งสิทธิการรับค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา กรณีความผิดต่อชีวิตและร่างกาย 2022-02-24
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-02-24
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ อำเภอพนมสารคาม 2022-02-24
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ อำเภอบ้านโพธิ์ 2022-02-23
คป.ระยอง@ ออกเยี่ยมเยียนอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-02-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง-กลุ่มคุมประฤติพื้นที่ ๑ จัดประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานเชิงพื้นที่ 2022-02-22
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ อำเภอบางคล้า 2022-02-22
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ อำเภอสนามชัยเขต 2022-02-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง-ช่วยเหลือผู้ยากไร้และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบ้านค่าย เป็นตัวแทนมอบถุงยังชีพ จากชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรมจังหวัดระยอง 2022-02-21
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว 2022-02-21
คป.ระยอง@จัดประชุมสัญจรอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอบ้านฉาง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-02-18
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) จากประธานอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-02-18
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2565 2022-02-17
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2565 2022-02-17
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานขับเคลื่อนและขยายผล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดฉะเชิงเทรา 2022-02-17
คุมประพฤติกบินทร์บุรี บูรณาการร่วมกับสถานีตำรวจภูธรกบินทร์บุรี จัดโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2022-02-17
คป.ระยอง@ จัดประชุมสัญจรอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอนิคมพัฒนา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-02-16
คป.ระยอง@ ช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้พ้นการคุมความประพฤติเข้าพักอาศัยในสถานที่เพื่อให้การสงเคราะห์ ศูนย์ชุมชนเข้มแข็งบ้านท้ายโขด จังหวัดระยอง 2022-02-16
คป.ระยอง@ ลงพื้นที่ติดตามปัญหาข้อขัดข้องในการทำงานบริการสังคมของหน่วยงานภาคี อำเภอเมืองระยอง 2022-02-16
คป.ระยอง@ กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดประชุมทีมงาน ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-02-16
คป.ระยอง@ กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (Knowledge managment : Km) ให้แก่พนักงานคุมประพฤติและเจ้าหน้าที่ 2022-02-16
คป.ระยอง@ จัดกิจกรรม การทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม "อาสาทำความดี 30 ปี กรมคุมประพฤติ" 2022-02-16
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ อำเภอแปลงยาว 2022-02-15
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ อำเภอราชสาส์น 2022-02-15
สนง.คุมประพฤติฉะเชิงเทรา เข้าเยี่ยม นายปุรินทร์ ถาวร พนักงานควบคุม เนื่องจากประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ 2022-02-14
คป.ระยอง@ กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 ออกเยี่ยมเยียนอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-02-11
คป.ระยอง@ กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 ดำเนินการประสานงานเพื่อจัดตั้งศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน อำเภอบ้านฉาง 2022-02-11
คป.ระยอง@ กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 ดำเนินการประสานงานเพื่อจัดตั้งศูนย์ประสานงานฯ อ.นิคมพัฒนา 2022-02-11
คป.ระยอง@ กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานพื้นที่ 2022-02-10
คุมประพฤติกบินทร์บุรี ให้การต้อนรับผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 2022-02-10
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติช่วยเหลือสงเคราะห์ด้านการหางานให้แก่ผู้ถูกคุมความพฤติพักการลงโทษ 2022-02-10
คป.ระยอง@ จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด (โปรแกรมพื้นฐาน) ครั้งที่ 1 2022-02-10
คป.ระยอง@ เข้าร่วมโครงการอบรมวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน การทำอาหารพร้อมทาน ภายใต้โครงการคืนคนดีสู่สังคม ประจำปี พ.ศ.2565 2022-02-09
สนง.คุมประพฤติฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ อำเภอบางปะกง 2022-02-09
คป.ระยอง@ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2022-02-08
คุมประพฤติกบินทร์บุรี เข้าร่วมการแข่งขันทำอาหาร“Street Food สร้างอาชีพ” สำนักงานคุมประพฤติภาค ๒ 2022-02-08
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทอาหารหวาน ในการแข่งขันประกวด การทำอาหาร “Street Food สร้างอาชีพ” ภาค 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-02-08
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับการสนับสนุนเงินและอุปกรณ์สำหรับการประกวดทำอาหารระดับภาค 2022-02-07
คป.ระยอง@ กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 รับรายงานตัวที่ศูนย์ประสานงานอาสาสมัคีคุมประพฤติอำเภอบ้านฉาง 2022-02-07
คป.ระยอง@ กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 รับรายงานตัวและจัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบ้านค่ายและศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนบ้านท้ายโขด 2022-02-04
คป.ระยอง@ กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 รับรายงานตัวและจัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ที่วัดชุมแสง 2022-02-04
คป.ระยอง@ จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอเมือง ครั้งที่ 1/2565 2022-02-04
คป.ระยอง@ กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 รับรายงานตัวที่ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเขาชะเมา 2022-02-04
คป.ระยอง@จัดประชุมสัญจรอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอปลวกแดง ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-02-04
คป.ระยอง@กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มที่วัดเนินหย่อง 2022-02-04
คุมประพฤติกบินทร์บุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ประจำเดือนภุมภาพันธ์ 2565 2022-02-03
คป.ระยอง@ กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดประชุมทีมงาน ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-02-01
คป.ระยอง@ ประสานงานกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 91.75 MHz จังหวัดระยอง 2022-01-31
คป.ระยอง@ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2022-01-28
คุมประพฤติกบินทร์บุรี บูรณาการร่วมกับโรงเรียนบรรหารวิทยา จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม 2022-01-27
คุมประพฤติกบินทร์บุรี มอบทุนสงเคราะห์ประกอบอาชีพ แก่ผู้ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2022-01-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 2022-01-27
คป.ระยอง@ "ร่วมไว้อาลัย" อาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-01-27
คป.ระยอง@ มอบพวงหรีดเพื่อแสดงความอาลัยต่อบิดาของอาสาสมัครคุมประพฤติถึงแก่กรรม 2022-01-27
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ อำเภอบ้านโพธิ์ 2022-01-26
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ อำเภอบ้านโพธิ์ 2022-01-26
คป.ระยอง@ ลงพื้นที่ติดตามปัญหา ข้อขัดข้อง ในการทำงานบริการสังคม 2022-01-26
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ อำเภอบางคล้า 2022-01-25
คป.ระยอง@กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๑ จัดประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานเชิงพื้นที่ 2022-01-24
คป.ระยอง@ดำเนินการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ ผู้ถูกคุมความประพฤติ พร้อมมอบถุงยังชีพ ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 จากชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติ จังหวัดระยอง 2022-01-24
คป.ระยอง@ ออกเยี่ยมเยียนอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-01-24
คป.ระยอง@ กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ที่ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนบ้านท้ายโขด 2022-01-24
คป.ระยอง@ ดำเนินการประสานงานเพื่อสรรหาสถานที่จัดตั้งศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนและศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมือง 2022-01-20
คป.ระยอง@ "ร่วมไว้อาลัย" ภรรยาของอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-01-20
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ อำเภอราชสาส์น 2022-01-19
คป.สระแก้ว ประชุมผู้เข้าแข่งขันเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขัน Street Food ระดับภาค ณ ห้องประชุมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ 2022-01-18
คป.สระแก้ว ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสระแก้ว เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ 2022-01-18
คป.สระแก้ว จัดการประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมรักษ์วินัย ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ 2022-01-18
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ตรวจคัดกรอง Covid-19 ด้วยชุดตรวจ ATK ครั้งที่ 4 2022-01-18
คป.ระยอง @ นำผู้ถูกคุมความประพฤติ ศึกษาดูงานการทำเกษตรแบบผสมผสาน 2022-01-18
คป.ระยอง @ นำผู้ถูกคุมความประพฤติศึกษาดูงานโครงการ "โคก หนอง นา โมเดล" 2022-01-18
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว 2022-01-17
คป.สระแก้ว ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสระแก้ว เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ โรงเรียนสมาคมไลออนส์ บ้านอ่างศิลา หมู่ที่ 5 ตำบลโนนหมากมุ่น อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ 2022-01-17
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทราเข้าร่วมกิจกรรม “ยุติธรรมสร้างสุข ส่งสุขวันปีใหม่ พ.ศ.2565” 2022-01-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว จัดกิจกรรมสร้างความผาสุขในองค์กร ส่งความสุข ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ ๒๕๖๕ และมอบประกาศเกียรติคุณ “คนดีศรีคุมประพฤติสระแก้ว” 2022-01-14
คป.ระยอง@ กลุุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดประชุมทีมงาน ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-01-14
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ตรวจคัดกรอง Covid-19 ด้วยชุดตรวจ ATK ครั้งที่ 3 2022-01-13
คุมประพฤติกบินทร์บุรี ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการประกวดทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ ประเภทอาหารหวาน ระดับภาคตะวันออก 2022-01-13
คป.สระแก้ว จัดอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ และประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภออรัญประเทศ เพื่อพัฒนาขับเคลื่อนเขตพื้นที่ และเตรียมความพร้อมจัดตั้งศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ 2022-01-13
คป.สระแก้ว จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟู อบรมความรู้เรื่อง “พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.๒๕๖๔”แก่ผู้กระทำผิด พร้อมรับรายงานตัว ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ 2022-01-13
คป.ระยอง@ กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 ดำเนินการจัดประชุมกลุ่มครั้งที่ 1/2565 2022-01-13
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ประชุมหารือการขับเคลื่อนภารกิจงานคุมประพฤติและการบริหารงานคุมประพฤติเชิงพื้นที่ 2022-01-12
คุมประพฤติกบินทร์บุรี ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการประกวดทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ ระดับภาคตะวันออก 2022-01-12
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานตามประมวลกฎหมายยาเสพติด ด้วยรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference 2022-01-11
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ อำเภอแปลงยาว 2022-01-11
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-01-11
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-01-11
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-01-11
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-01-11
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-01-11
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-01-11
คป.ระยอง@ ได้รับความอนุเคราะห์ตาข่ายกรองแสงจากอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-01-10
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ตรวจคัดกรอง Covid-19 ด้วยชุดตรวจ ATK รอบที่ 2 2022-01-08
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดประชุมการจัดตั้งศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยรูปแบบการประชุมทางไกล ผ่านระบบ Line Meeting 2022-01-08
คป.ระยอง@ รับรายงานตัวและจัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2022-01-06
คป.ระยอง@ ดำเนินการประสานงานเพื่อจัดตั้งศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอวังจันทร์และอำเภอเขาชะเมา 2022-01-06
คป.ระยอง@ ออกเยี่ยมและให้กำลังใจอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-01-06
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยรูปแบบการประชุมทางไกล ผ่านระบบ Zoom Meeting 2022-01-06
คป.ระยอง@ จัดประชุมสัญจรอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอปลวกแดง ครั้งที่ 3 2022-01-06
คป.ระยอง@ ออกเยี่ยมเยียนอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-01-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก โครงการอบรมเพื่อป้องกันการเสพซ้ำ(พื้นฐาน)ครั้งที่ 1/2565 2022-01-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดอบรมโครงการธรรมะเพื่อการบำบัดการดื่มสุรา 2022-01-05
คุมประพฤติกบินทร์บุรี จัดอบรมความรู้ศาสตร์พระราชาสู่ "โคก หนอง นาโมเดล" ประจำเดือนมกราคม 2565 2022-01-05
คุมประพฤติกบินทร์บุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ประจำเดือนมกราคม 2565 2022-01-05
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ตรวจคัดกรอง Covid-19 ด้วยชุดตรวจ ATK ก่อนเข้าปฏิบัติงานวันแรก หลังวันหยุดยาวช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 2022-01-04
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-12-30
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-12-30
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-12-30
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-12-30
คุมประพฤติกบินทร์บุรี จัดกิจกรรมป้องและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 2021-12-30
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโครงการอบรมความรู้ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 “คุมประพฤติใส่ใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน” 2021-12-29
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 2021-12-29
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2021-12-29
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดพิธีปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 2021-12-29
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทราได้รับการสนับสนุนอาหารว่าง จากประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา และน้ำดื่มจากคณะผู้บริหารบริษัท โตโยต้าวัน จำกัด 2021-12-29
คป.ระยอง @ ช่วยเหลือผู้ยากไร้และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 2021-12-29
คป.ระยอง @ รับมอบประกาศเกียรติบัตร โครงการ "สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน" 2021-12-28
คป.ระยอง @ ร่วมพิธีบวงสรวงและถวายสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 2021-12-28
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2021-12-24
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2021-12-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง-จัดกิจกรรม "การทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม" 2021-12-24
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประกวดและร่วมกิจกรรม งานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2564 2021-12-23
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-12-23
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-12-23
คป.สระแก้ว จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๕ ช่วงก่อนควบคุมเข้มข้น ๗ วัน ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ 2021-12-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง-จัดประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติ ครั้งที่ 1/4 2021-12-22
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-12-22
สำนักงานคุมประพฤติ-ออกเยี่ยมเยียนอาสาสมัครคุมประพฤติ 2021-12-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง-ประชุมทีมงานติดตามผลการปฏิบัติงานเชิงพื้นที่ 2021-12-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง-กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่จัดประชุมทีมงาน 2021-12-22
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-12-21
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-12-21
คป.สระแก้ว เข้าร่วมโคร​งการพัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนำ และขยายผลการแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ 2021-12-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง-จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 2021-12-20
คณะอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าเยี่ยมเยียนผู้เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดฉะเชิงเทรา รุ่นที่ 2 2021-12-20
คป.สระแก้ว เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ 2021-12-20
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-12-19
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 2021-12-19
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-12-17
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-12-17
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-12-17
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-12-17
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-12-17
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-12-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง-จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้ที่ได้รับการพักการลงโทษ กรณีพิเศษนักโทษเด็ดขาดที่มีโทษระยะสั้น (โปรแกรมเฉพาะด้าน) ครั้งที่ 6 2021-12-17
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมการประชุมติดตามผลการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) ด้วยรูปแบบการประชุมทางไกล ผ่านระบบ Webex Meeting 2021-12-16
คป.สระแก้ว ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแปลงเกษตรกรต้นแบบ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ 2021-12-16
คป.สระแก้ว ร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการแก่ประชาชน ในโครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ 2021-12-16
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ค่ายพระยาสุรสีห์ อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 2021-12-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง-สรรหาสถานที่ตั้งศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน 2021-12-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง-ออกเยี่ยมอาสาสมัครคุมประพฤติ 2021-12-15
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติ ที่เป็นนักโทษเด็ดขาดที่ได้รับการพักการลงโทษ กรณีเหตุพิเศษ นักโทษเด็ดขาดที่มีโทษระยะสั้น ครั้งที่ 3 2021-12-15
คุมประพฤติกบินทร์บุรี จัดพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน 2021-12-15
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมรณรงค์กิจกรรม วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ประจำปี 2564 2021-12-13
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่รับรายงานตัวและออกเยี่ยมอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอบางปะกง 2021-12-13
คป.สระแก้ว จัดกิจกรรมอบรมโปรแกรมหลักสูตรโคกหนองนา แห่งน้ำใจและความหวัง สำหรับผู้ถูกคุมประพฤติพักการลงโทษกรณีพิเศษ ครั้งที่ ๓ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ 2021-12-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง-จัดประชุมสัญจรอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอปลวกแดง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2021-12-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง-จัดประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานเชิงพื้นที่ กลุ่มคมุประพฤติพื้นที่ 1 2021-12-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง-ร่วมพิธีเปิดโครงการสร้างฝ่ายชะลอน้ำ (ฝ่ายธรรมชาติ) 2021-12-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง-จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้ที่ได้รับการพักการลงโทษ กรณีพิเศษนักโทษเด็ดขาดที่มีโทษระยะสั้น (โปรแกรมเฉพาะด้าน) ครั้งที่ 5 2021-12-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง-จัดกิจกรรมจิตอาสา "รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อมพัฒนาคุณภาพชีวิต" 2021-12-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง-ร่วมกิจกรรมจิตอาสา 2021-12-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง-กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดประชุมกลุ่มงาน ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2021-12-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง-จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้ที่ได้รับการพักการลงโทษ กรณีพิเศษนักโทษเด็ดขาดที่มีโทษระยะสั้น (โปรแกรมเฉพาะด้าน) ครั้งที่ 4 2021-12-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง-ประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบ้านค่าย ครั้งที่ 1/2564 2021-12-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง-เข้าร่วมกิจกรรมปลุกจิตสำนึกรักษ์ชายหาดระยอง 2021-12-13
คป.สระแก้ว ร่วมรับชมการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) และการประชุมคณะกรมการจังหวัดสระแก้ว คณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดสระแก้ว ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ 2021-12-09
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-12-08
คป.สระแก้ว จัดกิจกรรมจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานควบคุมและสอดส่องให้กับให้กับพนักงานคุมประพฤติกลุ่มอำนวยการและสนับสนุนการคุมประพฤติ​ กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่​ ๑​ และกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่​ ๒ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ 2021-12-08
คุมประพฤติกบินทร์บุรี จัดกิจกรรมจิตอาสา "รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต" 2021-12-08
คุมประพฤติกบินทร์บุรีจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ประจำเดือน ธันวาคม 2564 2021-12-08
คป.สระแก้ว ร่วมต้อนรับคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนน การประกวดจังหวัดและชมรม To Be Number One ระดับเพชร ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ 2021-12-07
คป.สระแก้ว สำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อจัดหาสถานที่ สำหรับเป็นศูนย์การเรียนรู้และรองรับการฝึกอาชีพให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ 2021-12-07
คป.สระแก้ว เปิดศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอคลองหาด การรับรายงานตัว การทำงานบริการสังคม และอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติเกี่ยวกับการสืบเสาะข้อเท็จจริงผู้พักการลงโทษ / ลดวันต้องโทษจำคุก ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ 2021-12-07
คป.สระแก้ว เปิดศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอคลองหาด การรับรายงานตัว การทำงานบริการสังคม และอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติเกี่ยวกับการสืบเสาะข้อเท็จจริงผู้พักการลงโทษ / ลดวันต้องโทษจำคุก ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ 2021-12-07
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมพิธีตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 2021-12-07
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 2021-12-07
คป.กบินทร์บุรี จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 2021-12-07
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-12-07
คป.สระแก้ว ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ 2021-12-05
คป.สระแก้ว ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ 2021-12-05
คป.สระแก้ว ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ 2021-12-05
คป.กบินทร์บุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2021-12-05
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-12-05
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-12-05
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-12-05
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดพิธีปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 2021-12-03
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประชุมการจัดกิจกรรมวันครบรอบ ๓๐ ปี สถาปนากรมคุมประพฤติ ด้วยรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference Line 2021-12-03
คป.สระแก้ว จัดอบรมโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ (พื้นฐาน) สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติคดียาเสพติด ที่เป็นสมาชิกชมรม To Be Number One ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 2021-12-02
คุมประพฤติกบินทร์บุรี เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่1 2021-12-02
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-11-28
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ด้วยรูปแบบการประชุมทางไกล ผ่านระบบ Webex Meeting 2021-11-27
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2564 2021-11-25
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 2021-11-25
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-11-24
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-11-24
คุมประพฤติกบินทร์บุรี บูรณาการกับโรงพยาบาลกบินทร์บุรี จัดโครงการ "การอบรมป้องกันการเสพซ้ำ" 2021-11-24
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับการสนับสนุนเสื้อยืดศูนย์ขวัญแผ่นดิน จากคณะอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา 2021-11-23
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ค่ายพระยาสุรสีห์ อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 2021-11-22
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-11-19
คุมประพฤติกบินทร์บุรี ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรกบินทร์บุรี จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มย่อย แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-11-19
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ นางสัมฤทธิ์ โมกขะเวส มารดานางปัทมา ไพศาล พนักงานคุมประพฤติ 2021-11-19
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา 2021-11-19
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมหารือแนวทางการบังคับใช้ พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564 2021-11-19
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ปฏิบัติภารกิจประธานปล่อยแถวชุดจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ ในงานนมัสการพระพุทธโสธรและงานประจําปีจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2564 2021-11-19
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ประชุมเตรียมความพร้อม โครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่าน Video Conference ( Application Line) 2021-11-19
คุมประพฤติกบินทร์บุรี ดำเนินการปฐมนิเทศ และติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring :EM) ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-11-18
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-11-18
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-11-18
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ออกเยี่ยมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางปะกง 2021-11-17
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ นางสัมฤทธิ์ โมกขะเวส มารดานางปัทมา ไพศาล พนักงานคุมประพฤติ 2021-11-17
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินการถอดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ (พักการลงโทษ-ลดวันต้องโทษจำคุก) 2021-11-17
คป.สระแก้ว จัดประชุมคณะอ.ส.ค.อ.คลองหาด เพื่อจัดตั้ง "ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน" 2021-11-17
คป.สระแก้ว จัดประชุมคณะอ.ส.ค.อ.คลองหาด เพื่อจัดตั้ง "ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน" 2021-11-17
คป.กบินทร์บุรี ให้การต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี และทีมผู้บริหารสำนักงานฯ 2021-11-17
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-11-16
คป.กบินทร์บุรี "ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก" จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2021-11-16
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการในงานนมัสการพระพุทธโสธรและงานประจำปี พ.ศ.2564 จังหวัดฉะเชิงเทรา 2021-11-14
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนโครงการ ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2021-11-14
คป.กบินทร์บุรี กล่าวคำอวยพรและมอบของที่ระลึกให้แก่รองผู้อำนวยการสำนักงานฯ เนื่องในโอกาสลาออกจากราชการ เพื่อประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว 2021-11-12
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-11-11
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมในการจัดโครงการ ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2021-11-11
คป.กบินทร์บุรี ประสานความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรีเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี ประจำปีงบประมาณ 2565 2021-11-11
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-11-10
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมโครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับส่วนราชการส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2564 2021-11-10
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ อำเภอบางปะกง 2021-11-10
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่3 ประชุมชี้แจงแผนการปฏิบัติงานเชิงพื้นที่ ครั้งที่2 2021-11-10
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ อำเภอแปลงยาว 2021-11-09
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่1 ประชุมสรุปแผนการดำเนินงานคุมประพฤติเชิงพื้นที่ 2021-11-09
คป.กบินทร์บุรี "ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก" จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2021-11-09
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดประชุมเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานคุมประพฤติเชิงพื้นที่ เป็นการประชุมระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 3 2021-11-08
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-11-08
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-11-08
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-11-06
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-11-06
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-11-05
สนง.คุมประพฤติจังหวัดเชิงเทรา ประชุมผู้บริหาร ในการปฏิบัติงานคุมประพฤติเชิงพื้นที่ ครั้งที่ 2 2021-11-04
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-11-03
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-11-03
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-11-03
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-11-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2021-11-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2021-11-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2021-11-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2021-11-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2021-11-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าหารือ หน่วยงานภาคี ณ โรงพยาบาลแปลงยาว 2021-11-03
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่ประสานความร่วมมือในการจัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและติดยาเสพติด ในรูปค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน 2021-11-03
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าศึกษาดูงานการแบ่งเขตพื้นที่ ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี 2021-11-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก สอบปากผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ผ่านโปรแกรม แอปพลิเคชั่น ไลน์ 2021-11-03
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและและอบรมความรู้ศาสตร์พระราชาสู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 2021-11-03
ประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา สนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเจ้าหน้าที่ สนง.คุมประพฤติฉะเชิงเทรา 2021-11-02
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมการประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Online Conference) 2021-11-02
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติ ที่เป็นนักโทษเด็ดขาดที่ได้รับการพักการลงโทษ 2021-11-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก ร่วมประชุมคณะกรรมการชมรมอ.ส.ค.และกรรมการอ.ส.ค. 2021-11-02
คป.กบินทร์บุรี "ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก" จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2021-11-02
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-11-01
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียง 2021-11-01
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าเยี่ยมอาสาสมัครคุมประพฤติ 2021-11-01
คป.กบินทร์บุรี และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่ตำบลท่างาม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 2021-10-28
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-10-27
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-10-27
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-10-27
คป.กบินทร์บุรี กล่าวคำอวยพรและมอบของที่ระลึกให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ จำนวน 2 ท่าน เนื่องในโอกาสได้ย้ายสถานที่ในการปฏิบัติงาน 2021-10-27
คป.สระแก้วจัดประชุมคณะกรรมการอ.ส.ค.จ.สระแก้ว ครั้งที่ 1/2565 ผ่ารระบบออนไลน์ Google Meet 2021-10-27
คป.กบินทร์บุรี "ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก" จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2021-10-26
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-10-25
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-10-21
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-10-20
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ และคณะกรรมการชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนครนายก 2021-10-20
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 2021-10-20
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก ร่วมกิจกรรม “บำรุงรักษาต้นไม้ ในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 จังหวัดนครนายก” 2021-10-20
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เตรียมพื้นที่ จัดกิจกรรม “บำรุงรักษาต้นไม้ ในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 จังหวัดนครนายก” 2021-10-20
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ ชุมชนบ้านหนองแสนตอ ตำบลพรหมณี 2021-10-20
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม ณ วัดบุ่งกระเบา และอาคารอเนกประสงค์บ้านบุ่งกระเบา 2021-10-20
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-10-19
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-10-19
คป.กบินทร์บุรี “ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก”จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2021-10-19
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-10-16
คป.สระแก้ว ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด วัดหนองกะพ้อ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2021-10-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2021-10-13
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-10-13
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-10-13
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-10-13
คป.กบินทร์บุรี จัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้านวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2021-10-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดประชุมบุคคลากร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 2021-10-13
คุมประพฤติกบินทร์บุรี ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด – 19) 2021-10-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพมารดาของอาสาสมัครคุมประพฤติในสังกัด 2021-10-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2021-10-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2021-10-08
คป.สระแก้ว ติดอุปกรณ์ EM และชี้แจงเงื่อนไขการคุมความประพฤติ นักโทษเด็ดขาดพักการลงโทษกรณีพิเศษ ระยะสั้น ณ เรือนจำจังหวัดสระแก้ว 2021-10-07
คป.สระแก้ว ติดอุปกรณ์ EM และชี้แจงเงื่อนไขการคุมความประพฤติ นักโทษเด็ดขาดพักการลงโทษกรณีพิเศษ ระยะสั้น ณ เรือนจำจังหวัดสระแก้ว 2021-10-07
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-10-07
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-10-07
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-10-07
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ และกิจกรรมบริการสังคมและแบบกลุ่มย่อยให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ 2021-10-06
คป.กบินทร์บุรี ให้การต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี และทีมผู้บริหารสำนักงานฯ 2021-10-06
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก สอบปากคำจำเลย ทางจอภาพผ่านโปรแกรมแอปพลิเคชันไลน์ 2021-10-06
คป.กบินทร์บุรี "ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก" จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2021-10-05
คป.กบินทร์บุรี ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดป่า สาขาวัดทุ่งแฝก (สถานที่เพื่อการสงเคราะห์) จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มย่อย) 2021-10-05
คป.กบินทร์บุรีและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่ตำบลบ้านทาม 2021-10-05
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-10-05
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-10-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก สอบปากคำจำเลยทางจอภาพ ผ่านโปรแกรมGoogle meet 2021-10-05
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-10-04
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-10-04
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก ประชุมพนักงานคุมประพฤติในสังกัด เพื่อรับทราบและเตรียมความพร้อมในแนวทาง การปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานคุมประพฤติเชิงพื้นที่ 2021-10-02
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-09-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2021-09-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2021-09-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2021-09-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี 2564 2021-09-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2021-09-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2021-09-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2021-09-28
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-09-27
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-09-24
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-09-24
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-09-24
คป.กบินทร์บุรี “ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก”จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2021-09-22
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-09-22
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-09-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2021-09-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2021-09-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2021-09-17
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-09-15
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-09-15
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-09-15
คป.กบินทร์บุรี “ไม่ประมาท