รูป หัวข้อ วันที่
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-10-16
คป.สระแก้ว ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด วัดหนองกะพ้อ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2021-10-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2021-10-13
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-10-13
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-10-13
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-10-13
คป.กบินทร์บุรี จัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้านวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2021-10-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดประชุมบุคคลากร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 2021-10-13
คุมประพฤติกบินทร์บุรี ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด – 19) 2021-10-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพมารดาของอาสาสมัครคุมประพฤติในสังกัด 2021-10-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2021-10-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2021-10-08
คป.สระแก้ว ติดอุปกรณ์ EM และชี้แจงเงื่อนไขการคุมความประพฤติ นักโทษเด็ดขาดพักการลงโทษกรณีพิเศษ ระยะสั้น ณ เรือนจำจังหวัดสระแก้ว 2021-10-07
คป.สระแก้ว ติดอุปกรณ์ EM และชี้แจงเงื่อนไขการคุมความประพฤติ นักโทษเด็ดขาดพักการลงโทษกรณีพิเศษ ระยะสั้น ณ เรือนจำจังหวัดสระแก้ว 2021-10-07
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-10-07
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-10-07
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-10-07
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ และกิจกรรมบริการสังคมและแบบกลุ่มย่อยให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ 2021-10-06
คป.กบินทร์บุรี ให้การต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี และทีมผู้บริหารสำนักงานฯ 2021-10-06
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก สอบปากคำจำเลย ทางจอภาพผ่านโปรแกรมแอปพลิเคชันไลน์ 2021-10-06
คป.กบินทร์บุรี "ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก" จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2021-10-05
คป.กบินทร์บุรี ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดป่า สาขาวัดทุ่งแฝก (สถานที่เพื่อการสงเคราะห์) จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มย่อย) 2021-10-05
คป.กบินทร์บุรีและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่ตำบลบ้านทาม 2021-10-05
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-10-05
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-10-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก สอบปากคำจำเลยทางจอภาพ ผ่านโปรแกรมGoogle meet 2021-10-05
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-10-04
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-10-04
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก ประชุมพนักงานคุมประพฤติในสังกัด เพื่อรับทราบและเตรียมความพร้อมในแนวทาง การปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานคุมประพฤติเชิงพื้นที่ 2021-10-02
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-09-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2021-09-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2021-09-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2021-09-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี 2564 2021-09-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2021-09-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2021-09-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2021-09-28
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-09-27
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-09-24
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-09-24
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-09-24
คป.กบินทร์บุรี “ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก”จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2021-09-22
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-09-22
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-09-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2021-09-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2021-09-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2021-09-17
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-09-15
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-09-15
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-09-15
คป.กบินทร์บุรี “ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก”จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2021-09-14
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-09-13
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-09-13
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-09-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก สอบปากคำผู้เสียหายทางจอภาพ ผ่านโปรแกรมแอปพลิเคชันไลน์ 2021-09-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2021-09-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2021-09-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2021-09-09
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ และ กิจกรรมบริการสัคงมแบบกลุ่มย่อยให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ ประจำเดือน กันยายน 2564 2021-09-08
คป.กบินทร์บุรี มอบทุนสงเคราะห์ฝึกอาชีพ แก่ผู้พ้นการคุมความประพฤติ 2021-09-08
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-09-07
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-09-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2021-09-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2021-09-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2021-09-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2021-09-03
คป.กบินทร์บุรี ประสานงานกับสำนักงานสาธารณสุข อำเภอกบินทร์บุรี ดำเนินการให้เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด –19 ) 2021-09-02
คป.กบินทร์บุรี มอบทุนสงเคราะห์ประกอบอาชีพ แก่ผู้พักการลงโทษ 2021-08-31
คป.กบินทร์บุรี “ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก”จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2021-08-31
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-08-31
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-08-31
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-08-30
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-08-30
คป.กบินทร์บุรี ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด – 19) 2021-08-27
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ จัดกิจกรรมเพาะพันธุ์ต้นกล้าฟ้าทะลายโจร และต้นกระชายขาว เตรียมแจกต้นพันธุ์ และให้ความรู้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-08-26
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก รับการสนับสนุนพันธุ์ต้นกล้าฟ้าทะลายโจร และต้นกระชายขาว จากอาสาสมัครคุมประพฤติ 2021-08-26
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-08-26
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-08-25
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-08-25
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-08-25
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-08-25
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-08-25
คป.กบินทร์บุรี “ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก”จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2021-08-24
คป.กบินทร์บุรี ร่วมกับ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดป่า สาขาวัดทุ่งแฝก (สถานที่เพื่อการสงเคราะห์) จัดกิจกรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกและปลูกพืชสมุนไพร ฟ้าทะลายโจรให้แก่ผู้กระทำผิด 2021-08-19
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-08-18
คป.กบินทร์บุรี “ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก”จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2021-08-17
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก ร่วมปฏิบัติงานสนับสนุนด้านการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 2021-08-16
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก จัดสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2021-08-16
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-08-13
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-08-12
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-08-12
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-08-11
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-08-11
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-08-11
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-08-11
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ และ กิจกรรมอบรมธรรมะให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ ประจำเดือน สิงหาคม 2564 2021-08-04
คป.กบินทร์บุรี “ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก”จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2021-08-04
คป.กบินทร์บุรี ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด – 19) 2021-07-27
คป.กบินทร์บุรี “ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก”จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2021-07-27
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-07-27
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-07-23
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-07-23
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-07-23
คป.กบินทร์บุรี ร่วมกันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) 2021-07-22
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-07-22
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-07-22
คป.กบินทร์บุรี “ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก”จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2021-07-21
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-07-21
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-07-21
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-07-20
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-07-20
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-07-16
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-07-15
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-07-14
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-07-14
คป.กบินทร์บุรี “ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก”จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2021-07-13
คป.กบินทร์บุรี เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน (๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔) เพิ่มเติมในรูปแบบออนไลน์ 2021-07-13
คป.สระแก้ว เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอ.ส.ค. ในรูปแบบออนไลน์ 2021-07-13
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-07-06
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-07-06
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก จัดสถานที่ให้บริการประชาชน ตามแนวทางมาตราการการให้บริการประชาชนทุกภารกิจ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าโควิด-19 2021-07-05
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก จัดกิจกรรมให้ความรู้การป้องกันและปราบปราม การทุจริตภาครัฐ และผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในสังกัด 2021-07-05
ประกาศสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก แจ้งเลื่อนการจัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม (แบบกลุ่ม) และการส่งทำงานบริการสังคม/แทนค่าปรับไปยังหน่วยงานภาคี เดือน กรกฎาคม 2564 2021-07-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก แจ้งเลื่อนการจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด เดือน กรกฎาคม 2564 2021-07-04
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และรับฟังความคิดเห็น ในการพัฒนาระบบเฝ้าระวังการกระทำผิดซ้ำในชุมชน (JSOC) 2021-07-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2021-07-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2021-07-02
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2021-07-01
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-06-29
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-06-29
คป.กบินทร์บุรี “ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก”จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2021-06-29
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-06-28
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม แบบกลุ่ม 2021-06-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดโครงการอบรมเพื่อป้องกันการเสพซ้ำ สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 1/2564 2021-06-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2021-06-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2021-06-26
คป.กบินทร์บุรี ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด – 19) 2021-06-26
คป.กบินทร์บุรี ดำเนินการปฐมนิเทศ และติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring :EM) ให้กับผู้ได้รับพักการลงโทษ 2021-06-26
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-06-24
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-06-24
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-06-24
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-06-24
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-06-24
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-06-22
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-06-22
ติด EM นักโทษที่ได้การพักการลงโทษกรณีพิเศษ 2021-06-21
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-06-19
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-06-19
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-06-19
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-06-19
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-06-19
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2021-06-18
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2021-06-18
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2021-06-18
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-06-18
คป.กบินทร์บุรี ร่วมกันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) 2021-06-16
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-06-16
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-06-16
คป.กบินทร์บุรี “ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก”จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2021-06-15
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-06-15
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-06-15
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก จัดแข่งขันประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ จังหวัดนครนายก 2021-06-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2021-06-15
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ่อทอง 2021-06-14
คป.กบินทร์บุรี “รณรงค์ ร่วมใจ ฉีดวัคซีน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” 2021-06-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2021-06-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2021-06-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2021-06-11
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-06-11
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-06-09
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-06-09
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-06-09
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 2021-06-09
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก จัดอบรมหลักสูตรสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ ที่เป็นนักโทษเด็ดขาดที่ได้รับการพักการลงโทษ กรณีมีเหตุพิเศษ 2021-06-09
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก ร่วมกับแขวงทางหลวงนครนายก หมวดทางหลวงบางอ้อ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ ความผิดฐานพระราชบัญญัติจราจรทางบก ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 2021-06-09
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-06-08
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-06-08
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-06-07
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-06-04
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-06-04
คป.กบินทร์บุรี บูรณาการกับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี จัดโครงการ“ฝึกอบรม มาตรฐานวิชาชีพด้านการ ทำอาหารแก่ผู้กระทำผิด” 2021-06-03
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรมอบรมธรรมะ และกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มย่อย ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-06-03
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติประจำเดือน พฤษภาคม 2564 2021-06-03
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-06-02
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-06-02
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-06-02
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-06-02
คป.สระแก้วประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และรับฟังความคิดเห็นในการพัฒนาระบบเฝ้าระวังการกระทำผิดซ้ำในชุมชน 2021-06-02
คป.สระแก้วประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และรับฟังความคิดเห็นในการพัฒนาระบบเฝ้าระวังการกระทำผิดซ้ำในชุมชน 2021-06-02
คป.สระแก้วประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และรับฟังความคิดเห็นในการพัฒนาระบบเฝ้าระวังการกระทำผิดซ้ำในชุมชน 2021-06-02
คป.สระแก้วประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และรับฟังความคิดเห็นในการพัฒนาระบบเฝ้าระวังการกระทำผิดซ้ำในชุมชน 2021-06-02
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-06-01
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-06-01
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-06-01
คป.สระแก้วประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และรับฟังความคิดเห็นในการพัฒนาระบบเฝ้าระวังการกระทำผิดซ้ำในชุมชน 2021-06-01
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-05-31
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-05-31
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-05-28
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก นำบุคลากรเข้ารับการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) 2021-05-27
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 2021-05-27
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-05-25
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-05-25
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-05-25
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-05-24
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-05-21
คป.กบินทร์บุรี ร่วมกันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) 2021-05-19
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-05-19
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-05-18
คป.กบินทร์บุรี “ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก”จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2021-05-18
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-05-18
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-05-17
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ่อทอง 2021-05-17
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-05-13
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-05-13
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-05-13
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองกี่ 2021-05-12
คุมประพฤตินครนายก มอบทุนประกอบอาชีพแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-05-11
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก มอบทุนประกอบอาชีพแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-05-11
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนาดี 2021-05-11
คป.กบินทร์บุรี “ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก”จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2021-05-11
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-05-07
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-05-07
คป.กบินทร์บุรี คุมประพฤติกบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ สถานที่รับรายงานตัวองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี 2021-05-06
คป.กบินทร์บุรี จัดโครงการ "อบรมความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก" แก่ผู้กระทำผิด ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 2021-05-05
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติประจำเดือน เมษายน 2564 2021-05-05
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบุพราหมณ์ 2021-05-03
คป.สระแก้วเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูรสิริบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 2021-04-30
คป.กบินทร์บุรี ดำเนินการปฐมนิเทศ และติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring :EM) ให้กับผู้ได้รับพักการลงโทษ 2021-04-29
คป.กบินทร์บุรี “ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก”จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2021-04-27
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลลาดตะเคียน 2021-04-26
คป.กบินทร์บุรี ร่วมกันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) 2021-04-21
คป.กบินทร์บุรี “ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก”จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2021-04-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก ปล่อยตัวชั่วคราว 2021-04-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก ร่วมแสดงการต้อนรับผู้พิพากษาหัวหน้าศาล 2021-04-20
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ่อทอง 2021-04-19
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนาดี 2021-04-16
คป.กบินทร์บุรี ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรกบินทร์บุรี และ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดป่า สาขาวัดทุ่งแฝก (สถานที่เพื่อการสงเคราะห์) จัดกิจกรรมป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล สงกรานต์2564 2021-04-09
คป.สระแก้ว เข้าร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 2021-04-08
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรมอบรมธรรมะ และกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มย่อย ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-04-07
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติประจำเดือน เมษายน 2564 2021-04-07
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-04-07
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-04-07
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบุพราหมณ์ 2021-04-05
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-04-05
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-04-05
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-04-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ “ถนนสายจงรักภักดี” 2021-04-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2021-04-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2021-04-03
คป.กบินทร์บุรี ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” 2021-04-02
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-04-01
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-04-01
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-04-01
คป.กบินทร์บุรี ประชุมชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี 2021-03-31
คป.กบินทร์บุรี “ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก”จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2021-03-30
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-03-30
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-03-30
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-03-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดโครงการอบรมเพื่อป้องกันการเสพซ้ำ สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 2/2564 2021-03-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2021-03-26
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรมสร้างความผาสุกและ ความผูกพันของบุคลากรในองค์กร 2021-03-25
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-03-24
คป.กบินทร์บุรี ร่วมกันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) 2021-03-24
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-03-23
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-03-23
คป.กบินทร์บุรี “ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก”จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2021-03-23
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลลาดตะเคียน 2021-03-22
คป.กบินทร์บุรี ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ จัดการประกวด Street food สร้างอาชีพ 2021-03-18
คป.กบินทร์บุรี จัดโครงการ “ฝึกอาชีพการทำผัดไทย และ ข้าวเกรียบปากหม้อแก่ผู้กระทำผิด 2021-03-18
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-03-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายกโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและ ความปรองดอง สมานฉันท์ให้ประชาชนจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2021-03-17
คป.กบินทร์บุรี จัดโครงการ ฝึกอบรมอาชีพการติดตั้งระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ แก่ผู้พ้นการคุมความประพฤติ 2021-03-16
คป.กบินทร์บุรี “ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก”จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2021-03-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดโครงการอบรมเพื่อป้องกันการเสพซ้ำ สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 1/2564 2021-03-16
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-03-15
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-03-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตทำความดีเพื่อสังคม เนื่องในโอกาส วันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 29 ปี ประจำปี 2564 2021-03-15
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ่อทอง 2021-03-15
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 29 ปี ประจำปี 2564 2021-03-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2021-03-12
คป.กบินทร์บุรี ร่วมโครงการโรงเรียนยุติรรมอุปถัมภ์ (เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี) 2021-03-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2021-03-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2021-03-11
คป.กบินทร์บุรี จัดโครงการ“การอบรมป้องกันการเสพซ้ำ” 2021-03-11
คป.กบินทร์บุรี จัดประชุมสามัญ อาสาสมัครคุมประพฤติครั้งที่ 1/2564 2021-03-11
คป.กบินทร์บุรี มอบทุนสงเคราะห์ฝึกอาชีพ แก่ผู้พ้นการคุมความประพฤติ 2021-03-11
คป.กบินทร์บุรี มอบทุนสงเคราะห์ประกอบอาชีพ แก่ผู้ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2021-03-11
คป.กบินทร์บุรี “ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก”จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2021-03-11
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนาดี 2021-03-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก ออกพื้นที่รับรายงานตัว 2021-03-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก รับการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2021-03-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก ออกหน่วยให้บริการประชาชน ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอองครักษ์ 2021-03-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก ร่วมโครงการเพื่อพัฒนาหรือยกระดับคะแนน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2021-03-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความเห็น และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 2021-03-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก อาสาสมัครคุมประพฤติและเครือข่ายยุติธรรมชุมชน ร่วมแสดงพลังต่อต้านการทุจริต 2021-03-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก รับการตรวจราชการกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2021-03-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก ร่วมแสดงพลังสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต 2021-03-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2021-03-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2021-03-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2021-03-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2021-03-11
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-03-10
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-03-09
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-03-09
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรมอบรมธรรมะ และกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มย่อย ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-03-03
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติประจำเดือน มีนาคม 2564 2021-03-03
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-03-03
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-03-03
คป.กบินทร์บุรี “ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก”จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2021-03-02
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-03-02
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบุพราหมณ์ 2021-03-01
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-02-24
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-02-24
คป.กบินทร์บุรี “ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก”จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2021-02-23
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-02-23
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-02-23
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-02-23
คป.กบินทร์บุรี ร่วมกับศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลลาดตะเคียนจัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ควรรู้ในชีวิตประจำวัน แก่ผู้กระทำผิด เครือข่ายยุติธรรมชุมชน และภาคีเครือข่าย 2021-02-22
คป.กบินทร์บุรี ร่วมโครงการโรงเรียนยุติรรมอุปถัมภ์ (เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี) 2021-02-19
คป.กบินทร์บุรีดำเนินการปฐมนิเทศ และติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring :EM) ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-02-19
คป.กบินทร์บุรี ดำเนินการขับเคลื่อน สถานที่เพื่อให้การสงเคราะห์ (บ้านกึ่งวิถี) 2021-02-19
คป.กบินทร์บุรี ดำเนินการปฐมนิเทศ และติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring :EM) ให้กับผู้ได้รับพักการลงโทษ 2021-02-19
คป.กบินทร์บุรี ร่วมโครงการโรงเรียนยุติรรมอุปถัมภ์ (เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี) 2021-02-19
คป.กบินทร์บุรี และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี ร่วมพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ และ ใบประกาศเชิดชูเกียรติ อาสาสมัครคุมประพฤติดีเด่น ภาค 2 2021-02-19
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-02-18
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-02-18
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-02-17
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-02-17
คป.กบินทร์บุรี ร่วมกันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) 2021-02-17
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-02-16
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-02-16
คป.กบินทร์บุรี “ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก”จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2021-02-16
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ่อทอง 2021-02-16
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-02-15
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-02-15
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-02-09
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-02-09
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-02-08
คป.กบินทร์บุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์ 2021-02-05
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-02-04
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-02-04
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-02-02
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-02-02
คป.กบินทร์บุรี “ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก”จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2021-02-02
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ สถานที่รับรายงานตัวองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี 2021-02-02
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบุพราหมณ์ 2021-02-01
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-01-28
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-01-28
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-01-26
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-01-26
คป.กบินทร์บุรี “ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก”จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2021-01-26
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลลาดตะเคียน 2021-01-25
คป.กบินทร์บุรี เข้าร่วมโครงการตรวจหาเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) เชิงรุก ในเขตพื้นที่อำเภอกบินทร์บุรี 2021-01-22
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-01-22
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-01-19
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-01-19
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-01-19
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-01-19
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-01-19
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-01-19
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-01-19
คป.กบินทร์บุรี “ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก”จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2021-01-19
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ่อทอง 2021-01-18
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม ณ เขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 2021-01-15
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก ออกพื้นที่รับรายงานตัว ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองนครนายก 2021-01-15
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก ออกพื้นที่รับรายงานตัว ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบ้านนา 2021-01-15
คป.กบินทร์บุรี ดำเนินการให้เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ตรวจเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19 ) 2021-01-13
คป.กบินทร์บุรี ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด – 19) 2021-01-13
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนาดี 2021-01-12
คป.กบินทร์บุรี“ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก”จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2021-01-12
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองกี่ 2021-01-11
คป.กบินทร์บุรี มอบทุนสงเคราะห์ประกอบอาชีพ แก่ผู้ผ่านการฟื้นฟู ฯ และผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-01-08
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม ณ เขตพื้นที่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายก 2021-01-07
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก ร่วมพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ ในโอกาสวันคล้ายพระบรมราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ. 2563 2021-01-07
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้รับการฝึกอบรม โครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์" 2021-01-07
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรมอบรมธรรมะ และกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มย่อย ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-01-06
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติประจำเดือน มกราคม 2564 2021-01-06
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ สถานที่รับรายงานตัวองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี 2021-01-06
คป.กบินทร์บุรี “ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก”จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2021-01-06
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-01-05
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-01-05
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2021-01-05
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-12-30
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-12-30
คป.กบินทร์บุรี ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรกบินทร์บุรี และ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดป่า สาขาวัดทุ่งแฝก (สถานที่เพื่อการสงเคราะห์) จัดกิจกรรมป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ปีใหม่ 2564 2020-12-29
คป.กบินทร์บุรี ร่วมเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ปีใหม่ 2564 จังหวัดปราจีนบุรี 2020-12-29
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรมป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ปีใหม่ 2564 2020-12-29
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรมป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ปีใหม่ 2564 2020-12-29
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-12-29
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-12-29
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-12-29
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-12-24
คป.กบินทร์บุรี คุมประพฤติกบินทร์บุรี ร่วมโครงการบริการเชิงรุกเพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชน (อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่) อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ประจำเดือนธันวาคม 2563 2020-12-23
คป.กบินทร์บุรี “ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก”จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2020-12-23
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-12-23
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-12-23
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-12-23
คป.กบินทร์บุรี ร่วมแข่งกีฬา ศาลสัมพันธ์ 63 2020-12-23
คป.กบินทร์บุรี จัดประชุมเพื่อเลือกตั้งประธาน คณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ สังกัดสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี 2020-12-22
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ่อทอง 2020-12-22
สคป.ชลบุรี ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 4/2563 2020-12-22
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-12-21
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-12-21
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-12-18
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-12-18
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-12-18
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-12-16
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-12-16
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-12-16
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-12-16
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-12-16
สคป.ชลบุรี ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดชลบุรี 2020-12-16
คป.กบินทร์บุรี ให้การต้อนรับรองอธิบดีกรมคุมประพฤติ 2020-12-15
คป.กบินทร์บุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัดปราจีนบุรี รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 2020-12-15
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองกี่ 2020-12-15
สคป.ชลบุรี ประสานงานการฝึกอบรมด้านอาชีพ 2020-12-15
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-12-15
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-12-15
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-12-15
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-12-15
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-12-15
คป.กบินทร์บุรี ร่วมเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2020-12-14
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบุพราหมณ์ 2020-12-10
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนาดี 2020-12-09
คป.กบินทร์บุรี ร่วมโครงการบริการเชิงรุกเพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชน (อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่) อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 2020-12-09
คป.กบินทร์บุรี “ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก”จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2020-12-09
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก ออกหน่วยงานให้บริการประชาชน ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองนครนายก 2020-12-09
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม เขตชุมชนหมู่ที่ 7 ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก 2020-12-09
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก ออกหน่วยงานให้บริการประชาชน ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบ้านนา 2020-12-09
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ และน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ 2020-12-09
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 2020-12-09
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 2020-12-09
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 2020-12-09
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก ร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันคล้าย วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 2020-12-09
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้าย วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 2020-12-09
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-12-09
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก ร่วมกับชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติ จังหวัดนครนายก ร่วมพิธีรดน้ำศพและร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพมารดาของอาสาสมัครคุมประพฤติในสังกัด 2020-12-09
สคป.ชลบุรี จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ บริจาคโลหิตเป็นการถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้านวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 2020-12-08
คป.กบินทร์บุรี จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องใน วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 2020-12-08
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-12-07
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-12-07
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-12-06
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-12-06
คป.กบินทร์บุรี ร่วมพิธีจุดเทียน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2020-12-06
คป.กบินทร์บุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพานพุ่มถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2020-12-06
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-12-04
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-12-04
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรมอบรมธรรมะ และกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มย่อย ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2020-12-03
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติประจำเดือน ธันวาคม 2563 2020-12-03
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-12-02
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-12-02
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-12-02
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-12-02
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-12-02
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ สถานที่รับรายงานตัวองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี 2020-12-02
คป.กบินทร์บุรี “ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก”จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2020-12-02
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-12-01
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-11-30
สคป.ชลบุรี ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ติดตามตัวผู้พักการลงโทษ/ลดวันต้องโทษจำคุก 2020-11-30
สคป.ชลบุรี ประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ สัญจร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 2020-11-28
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-11-28
คป.กบินทร์บุรี ทำงานบริการสังคมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสาช่วยงานในโรงพยาบาล 2020-11-27
สคป.ชลบุรี เปิดศูนย์ประสานงานอาสามัครคุมประพฤติอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 2020-11-26
คป.กบินทร์บุรี จัดประชุมเพื่อเลือกตั้งประธาน คณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกบินทร์บุรี 2020-11-26
คป.กบินทร์บุรี จัดประชุมเพื่อเลือกตั้งประธาน คณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนาดี 2020-11-26
คป.กบินทร์บุรี ร่วมกิจกรรม“จิตอาสาพัฒนาสวนสาธารณะ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 2020-11-26
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-11-26
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-11-26
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-11-26
สคป.ชลบุรี ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว ไม่เข้มงวด 2020-11-26
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-11-25
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก จัดประชุมเพื่อเลือกตั้งประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอองครักษ์ 2020-11-25
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก จัดประชุมเพื่อเลือกตั้งประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอปากพลี 2020-11-25
คป.กบินทร์บุรี “ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก”จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2020-11-24
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลลาดตะเคียน 2020-11-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดประชุมเพื่อเลือกตั้งประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองนครนายก 2020-11-24
สคป.ชลบุรี จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำในเขตพื้นที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 2020-11-24
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-11-23
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-11-18
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-11-18
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-11-18
สคป.ร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน 2020-11-18
สคป.ชลบุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมเป็นเครือข่ายน้องพี่ TO BE NUMBER ONE 2020-11-17
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-11-17
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-11-17
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-11-17
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ่อทอง 2020-11-17
สคป.ชลบุรี ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา พาผู้ถูกคุมประพฤติทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2020-11-14
สคป.ชลบุรี ตรวจเยี่ยมสำรวจความพร้อมสถานที่บำบัดฟื้นฟูฯ แบบควบคุมตัว 2020-11-14
สคป.ชลบุรี ออกติดตามให้ความช่วยเหลือผู้ร่วมโครงการกำลังใจฯ 2020-11-14
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-11-14
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-11-11
คป.กบินทร์บุรี ร่วมพิธีเปิด โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแล ของสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 11 (ประจำศาลเยาวชนและครอบครัว) ประจำปีงบประมาณ 2563 2020-11-11
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนาดี 2020-11-11
คป.กบินทร์บุรี “ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก”จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2020-11-11
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-11-10
คป.กบินทร์บุรี ให้การต้อนรับปลัดกระทรวงยุติธรรม 2020-11-10
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองกี่ 2020-11-10
คป.กบินทร์บุรี ประชาสัมพันธ์การนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวผู้กระทำผิด (EM) มาใช้ในภารกิจคุมประพฤติ แก่ผู้นำชุมชนอำเภอนาดี 2020-11-10
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดกิจกรรมโปรแกรมพื้นฐาน และโปรแกรมเฉพาะด้าน 2020-11-06
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรมสร้างองค์ความรู้ เพื่อทบทวนและพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่องการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) มาใช้ในกับผู้กระทำผิดในระบบงานคุมประพฤติ 2020-11-06
คป.กบินทร์บุรี ร่วมงาน พระราชทานเพลิงศพกรณีพิเศษ มารดานายอำเภอกบินทร์บุรี 2020-11-06
สคป.ชลบุรี ตรวจเยี่ยมสำรวจความพร้อมสถานที่บำบัดฟื้นฟูฯ แบบควบคุมตัว 2020-11-05
สคป.ชลบุรี ตรวจเยี่ยมสำรวจความพร้อมสถานที่บำบัดฟื้นฟูฯ แบบควบคุมตัว 2020-11-05
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-11-05
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรมอบรมธรรมะ และกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มย่อย ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2020-11-04
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 2020-11-04
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ สถานที่รับรายงานตัวองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี 2020-11-04
คป.กบินทร์บุรี ประชาสัมพันธ์การนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวผู้กระทำผิด (EM) มาใช้ในภารกิจคุมประพฤติ แก่ผู้นำชุมชนอำเภอกบินทร์บุรี 2020-11-04
คป.กบินทร์บุรี “ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก”จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2020-11-04
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-11-03
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-11-03
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-11-03
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-11-03
คป.กบินทร์บุรี เคารพศพ และร่วมเป็นเจ้าภาพ ในงานสวดพระอภิธรรมงานศพ มารดานายอำเภอกบินทร์บุรี 2020-11-03
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบุพราหมณ์ 2020-11-03
สคป.ชลบุรี รับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 2020-11-02
สคป.ชลบุรี พบผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงชลบุรี 2020-11-02
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-11-02
คป.กบินทร์บุรี ทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) ฟื้นฟูผู้ประสบอุทุกภัย 2020-10-31
คป.กบินทร์บุรี ร่วมกิจกรรมประกวดนางนพมาศ วันลอยกระทง ชมรม TO BE NUMBER ONE เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี 2020-10-31
คป.กบินทร์บุรี ติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวผู้กระทำผิด (Eletronic Monitoring: EM) 2020-10-29
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-10-29
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-10-29
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-10-29
คป.กบินทร์บุรี เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้า ศาลจังหวัดกบินทร์บุรีแจ้งความพร้อมในการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวผู้กระทำผิด (Electronic Monitoring : EM) มาใช้ในภารกิจคุมประพฤติ 2020-10-29
คป.กบินทร์บุรี ร่วมประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติภาค ๒ สัญจร 2020-10-29
คป.กบินทร์บุรี ติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวผู้กระทำผิด (Eletronic Monitoring: EM) 2020-10-29
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-10-28
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-10-28
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-10-28
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-10-27
คป.กบินทร์บุรี “ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก”จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2020-10-27
คป.กบินทร์บุรี ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำพุทธศักราชปี 2563 2020-10-27
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลลาดตะเคียน 2020-10-27
สคป.ชลบุรี ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 2020-10-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 2020-10-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ “1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” จังหวัดนครนายก เนื่องในวันคล้าย วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 2020-10-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก ร่วมพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้าย วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 2020-10-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม ณ ชุมชนหมู่ที่ 12 ตำบลพรหมณี 2020-10-26
คป.กบินทร์บุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2020-10-23
คป.กบินทร์บุรี ทำงานบริการสังคมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสาช่วยงานในโรงพยาบาล 2020-10-23
คป.กบินทร์บุรี “ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก”จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2020-10-23
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-10-22
คป.กบินทร์บุรี ร่วมงานฌาปนกิจศพ มารดาเจ้าหน้าที่สำนักงาน 2020-10-22
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-10-21
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-10-21
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-10-21
คป.กบินทร์บุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และกิจกรรมวางพานพุ่ม 2020-10-21
คป.กบินทร์บุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพ ในงานสวดพระอภิธรรมงานศพ มารดาเจ้าหน้าที่สำนักงาน 2020-10-21
คป.กบินทร์บุรี วางพวงหรีดเคารพศพ มารดาเจ้าหน้าที่สำนักงาน 2020-10-20
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ่อทอง 2020-10-20
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-10-19
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-10-19
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-10-19
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนาดี 2020-10-17
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-10-14
สคป.ชลบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล 2020-10-14
คป.กบินทร์บุรี ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2020-10-14
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-10-14
คป.กบินทร์บุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และกิจกรรมวางพวงมาลาและถวายบังคม 2020-10-13
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-10-13
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองกี่ 2020-10-12
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรมสร้างองค์ความรู้ เพื่อทบทวนและพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่องการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) มาใช้ในกับผู้กระทำผิดในระบบงานคุมประพฤติ 2020-10-12
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-10-11
สคป.เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพัทยา 2020-10-09
สคป.ชลบุรี เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชลบุรี 2020-10-09
สคป.ชลบุรี เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงชลบุรี 2020-10-09
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-10-07
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-10-07
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-10-07
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติประจำเดือน ตุลาคม 2563 2020-10-07
คป.กบินทร์บุรี “ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก”จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2020-10-06
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ สถานที่รับรายงานตัวองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี 2020-10-06
สคป.ชลบุรี จัดโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563 2020-10-05
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบุพราหมณ์ 2020-10-05
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-10-05
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-10-05
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-10-05
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-10-05
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-10-02
สคป.ชลบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช 2020-10-01
สคป.ชลบุรี เคารพธงชาติ เนื่องในวันธงชาติไทย 2020-10-01
คป.กบินทร์บุรี ประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวัง สอดส่อง หากพบหรือมีบุคคลต้องสงสัยว่าเป็นแรงงาน ต่างด้าวที่ลักลอบเข้าประเทศไทยโดยผิดกฎหมาย ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย 2020-10-01
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-09-30
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-09-30
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-09-28
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-09-28
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-09-28
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-09-25
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-09-24
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-09-24
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-09-24
คป.กบินทร์บุรี ร่วมโครงการทำบุญตักบาตร และเยี่ยมวัดในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2563 2020-09-17
คป.กบินทร์บุรี ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ วิทยากรแกนนำ และขยายผลการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 5 2020-09-17
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-09-17
คป.กบินทร์บุรี ร่วมกับคุมประพฤติปราจีนบุรี ศึกษาดูงานการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ณ เมืองทองธานี 2020-09-16
คป.กบินทร์บุรี “ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก”จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2020-09-16
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-09-16
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-09-15
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองกี่ 2020-09-14
คป.กบินทร์บุรี ร่วมโครงการทำบุญตักบาตร และเยี่ยมวัดในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2563 2020-09-10
คป.กบินทร์บุรี ร่วมพิธีบวงสรวงและพุทธาภิเษก หลวงพ่อใหญ่ ณ ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี 2020-09-10
สคป.ชลบุรี รับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2020-09-09
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-09-09
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-09-08
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-09-08
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-09-08
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนาดี 2020-09-08
คป.กบินทร์บุรี ร่วมภารกิจต้อนรับคณะอัยการและเยาวชน ภายใต้โครงการการบูรณาการ การแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชน 2020-09-08
คป.กบินทร์บุรี “ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก”จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2020-09-08
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบุพราหมณ์ 2020-09-08
สคป.ชลบุรี จัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2020-09-04
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-09-03
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติประจำเดือน กันยายน 2563 2020-09-02
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ สถานที่รับรายงานตัวองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี 2020-09-02
คป.กบินทร์บุรี “ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก”จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2020-09-02
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-09-02
คป.กบินทร์บุรี ร่วมกันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย 2020-09-02
คป.กบินทร์บุรี รับการตรวจติดตาม จากท่านสุดฤดี ศรีอรุณ ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ 2020-09-02
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-09-02
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-09-01
สคป.ชลบุรี จัดโครงการฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติด โดยโปรแกรมเฉพาะด้าน 2020-08-31
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-08-28
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-08-28
คป.กบินทร์บุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน จัดกิจกรรมโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชตามแหล่งน้ำสาธารณะ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 2020-08-28
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-08-28
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-08-28
สคป.ชลบุรี ติดตามให้ความช่วยเหลือผู้ร่วมโครงการกำลังใจ 2020-08-27
สคป.ชลบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการค่ายปรับเปลี่ยพฤติกรรม "ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดชลบุรี" รุ่นที่ 3 2020-08-27
คป.กบินทร์บุรี ทำงานบริการสังคมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสาช่วยงานในโรงพยาบาล 2020-08-27
คป.กบินทร์บุรี บรรยายให้ความรู้ ตามโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2020-08-27
คป.กบินทร์บุรี บรรยายให้ความรู้ ตามโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2020-08-27
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-08-26
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลลาดตะเคียน 2020-08-25
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2020-08-25
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-08-25
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-08-20
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-08-20
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-08-20
คป.กบินทร์บุรี ร่วมโครงการทำบุญตักบาตร และเยี่ยมวัดในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2563 2020-08-19
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2020-08-19
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-08-19
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-08-19
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2020-08-18
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-08-17
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-08-17
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-08-17
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-08-17
คป.กบินทร์บุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 2020-08-15
สคป.ชลบุรี ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานงานความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยและสงเคราะห์ผู้ต้องขังภานหลังพ้นโทษ 2020-08-14
สคป.ชลบุรี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 2020-08-13
คป.กบินทร์บุรี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 2020-08-13
คป.กบินทร์บุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล 2020-08-13
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-08-13
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2020-08-12
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรมบริการสังคม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 2020-08-12
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-08-12
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-08-12
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองกี่ 2020-08-11
สคป.ชลบุรี จัดกิจกรรมฝึกอาชีพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-08-11
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-08-10
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-08-10
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-08-10
สคป.ชลบุรี ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันรพี 7 สิงหาคม 2563 2020-08-07
สคป.ชลบุรี ร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาเนื่องในวันรพี 7 สิงหาคม 2563 2020-08-07
คป.กบินทร์บุรี ร่วมพิธีวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2563 2020-08-07
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติประจำเดือน สิงหาคม 2563 2020-08-06
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ สถานที่รับรายงานตัวองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี 2020-08-04
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2020-08-04
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบุพราหมณ์ 2020-08-04
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-08-04
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-08-04
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-07-31
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-07-31
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-07-31
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-07-31
คป.กบินทร์บุรี คุมประพฤติกบินทร์บุรี สร้างอาชีพแก่ผู้กระทำผิดผ่านศูนย์แคร์ (CARE: Center for Asistance to Reintegration and Employment) 2020-07-31
สคป.ชลบุรี ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 2020-07-31
คป.กบินทร์บุรี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียนจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 2020-07-30
คป.กบินทร์บุรี ร่วมรับการตรวจราชการ จากผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 2020-07-30
สคป.ชลบุรี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 2020-07-29
สคป.ชลบุรี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 2020-07-29
สคป.ชลบุรี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 2020-07-29
คป.กบินทร์บุรี บรรยายให้ความรู้ ตามโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2020-07-29
คป.กบินทร์บุรี บรรยายให้ความรู้ ตามโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2020-07-29
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-07-29
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-07-29
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-07-29
คป.กบินทร์บุรี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 2020-07-29
คป.กบินทร์บุรี ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดบริเวณอุทยานกบินทร์เฉลิมราชย์(หนองปลาแขยง) 2020-07-29
คป.กบินทร์บุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล 2020-07-29
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรมทำบุญสำนักงานฯ 2020-07-25
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-07-25
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-07-24
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-07-24
คป.กบินทร์บุรี เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนาดี 2020-07-23
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2020-07-23
คป.กบินทร์บุรี จัดโครงการ “ฝึกอบรมการเสริมสร้างแรงจูงใจในการประกอบอาชีพ สำหรับผู้พ้นการคุมความประพฤติ” 2020-07-22
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-07-22
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-07-22
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-07-22
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ่อทอง 2020-07-21
คป.กบินทร์บุรี ร่วมโครงการทำบุญตักบาตร และเยี่ยมวัดในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2563 2020-07-21
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-07-19
คป.กบินทร์บุรี จัดโครงการ “ฝึกอบรมเตรียมความพร้อม ในการประกอบอาชีพแก่ผู้กระทำผิด” 2020-07-16
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-07-14
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-07-14
คป.กบินทร์บุรี ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2563 ผ่านเครื่องกระจายเสียงระบบไร้สาย 2020-07-13
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองกี่ 2020-07-13
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-07-13
สคป.ชลบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการค่ายปรับเปลี่ยพฤติกรรม "ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดชลบุรี" 2020-07-13
สคป.ชลบุรี ประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ 2020-07-13
คป.กบินทร์บุรี ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” 2020-07-11
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบุพราหมณ์ 2020-07-10
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-07-09
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-07-09
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ สถานที่รับรายงานตัวองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี 2020-07-08
คป.กบินทร์บุรี ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” 2020-07-05
สคป.ชลบุรี จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ทาสีจราจร 2020-07-03
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-07-02
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการศูนย์แคร์ (CARE: Center for Asistance to Reintegration and Employment) 2020-07-02
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติประจำเดือน กรกฎาคม 2563 2020-07-02
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-07-02
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-07-02
สคป.ชลบุรี รับมอบหน้ากากผ้าจาก พมจ.ชลบุรี 2020-07-01
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-07-01
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2020-06-30
สคป.ชลบุรี จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2020-06-30
คป.กบินทร์บุรี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๓ 2020-06-29
สคป.ชลบุรี จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2020-06-27
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 2020-06-26
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-06-26
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-06-26
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-06-26
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-06-26
สคป.ชลบุรี จัดกิจกรรมบริการสังคมฯ "คุมประพฤติร่วมใจ ป้องกันภัยโควิด 19" ครั้งที่ 2 2020-06-26
คป.กบินทร์บุรี ร่วมกันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) 2020-06-24
สคป.ชลบุรี ประสานส่งตัวผู้ได้รับการพักการลงโทษจำคุกคืนเรือนจำ 2020-06-24
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2020-06-23
สคป.ชลบุรี รับมอบหน้ากากผ้าจาก อสค. 2020-06-22
สคป.ชลบุรี รับมอบหน้ากากผ้าจาก พมจ.ชลบุรี 2020-06-22
สคป.ชลบุรี รับรายงานตัวผู้พักการลงโทษและผู้ได้รับการลดวันต้องโทษจำคุก 2020-06-19
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-06-19
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-06-19
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-06-19
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-06-17
สคป.ชลบุรี ดำเนินรายการวิทยุเพื่อประชาสัมพันธ์ 2020-06-16
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-06-16
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-06-16
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-06-16
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ่อทอง 2020-06-15
สคป.ชลบุรี รับรายงานตัวแบบกลุ่ม ผู้ถูกคุมระดับ 02 และ 03 อำเภอบ้านบึง จังวหัดชลบุรี 2020-06-12
สคป.ชลบุรี สำรวจความพร้อมและแนะนำการส่ง-รับผู้เข้ารับการบำบัดแบบควบคุมตัว 2020-06-12
สคป.ชลบุรี ประชาสัมพันธ์ภารกิจงานคุมประพฤติ 2020-06-12
สคป.ชลบุรี รับฟังการชี้แจ้งการทบทวนและปรับปรุงแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) 2020-06-11
สคป.ชลบุรี จัดทำที่นั่งบริการประชาชน 2020-06-11
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-06-10
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-06-10
คป.กบินทร์บุรี ติดตามผลภายหลังสงเคราะห์เงินทุนประกอบอาชีพ 2020-06-09
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนาดี 2020-06-09
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2020-06-09
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-06-09
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-06-09
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-06-09
สคป.ชลบุรี ดำเนินรายการวิทยุ "สบายๆ สไตล์คุมประพฤติ" 2020-06-09
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองกี่ 2020-06-08
สคป.ชลบุรี หารือจัดกิจกรรมบริการสังคมฯ "คุมประพฤติร่วมใจ ป้องกันภัยโควิด 19" ครั้งที่ 2 2020-06-08
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-06-05
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-06-05
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-06-05
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-06-05
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ภายใต้หัวข้อ “คุมประพฤติร่วมใจป้องกันภัยโควิด - 19” 2020-06-04
คุมประพฤติชลบุรีจัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม "คุมประพฤติร่วมใจ ป้องกันภัยโควิด 19" 2020-06-04
คป.กบินทร์บุรี ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 2020-06-03
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ สถานที่รับรายงานตัวองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี 2020-06-02
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 2020-06-02
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2020-06-02
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบุพราหมณ์ 2020-06-01
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-06-01
คุมประพฤติชลบุรีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 2020-06-01
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-05-31
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-05-30
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-05-28
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-05-26
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2020-05-26
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลลาดตะเคียน 2020-05-25
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-05-23
คป.กบินทร์บุรี ร่วมแบ่งปันสิ่งของ “ตู้ปันสุข” เพื่อช่วยเหลือและแบ่งปัน ในช่วงวิกฤตการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 2020-05-22
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-05-22
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-05-20
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-05-20
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-05-20
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-05-20
คป.กบินทร์บุรี ร่วมกันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) 2020-05-20
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2020-05-20
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ่อทอง 2020-05-19
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-05-16
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-05-13
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-05-13
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ และทำงานบริการสังคม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนาดี 2020-05-12
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2020-05-12
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบุพราหมณ์ 2020-05-07
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-05-07
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-05-05
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-05-05
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2020-04-28
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลลาดตะเคียน 2020-04-28
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-04-28
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-04-28
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-04-24
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-04-24
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2020-04-22
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-04-21
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ่อทอง 2020-04-20
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองกี่ 2020-04-17
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-04-17
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-04-17
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนาดี 2020-04-16
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-04-16
คป.กบินทร์บุรี ร่วมกันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) 2020-04-15
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2020-04-14
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-04-14
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบุพราหมณ์ 2020-04-10
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ และทำงานบริการสังคม ณ สถานที่รับรายงานตัวองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี 2020-04-07
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2020-04-07
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-04-07
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-04-07
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-04-01
คป.กบินทร์บุรี มอบทุนประกอบอาชีพ แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2020-03-30
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-03-28
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-03-27
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-03-26
คป.กบินทร์บุรี จัดโครงการ “อบรมธรรมะ” 2020-03-24
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-03-18
คป.กบินทร์บุรี ร่วมโครงการบริการเชิงรุกเพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชน (อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่) อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ประจำเดือนมีนาคม 2563 2020-03-18
คป.กบินทร์บุรี ร่วมกันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) 2020-03-18
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-03-18
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-03-18
คป.กบินทร์บุรี จัดโครงการ “อบรมธรรมะ” 2020-03-16
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-03-13
คป.กบินทร์บุรี ร่วมกิจกรรม “สภากาแฟ แชร์ความคิด ร่วมมิตรผูกใจ ใกล้ชิดประชาชน” 2020-03-13
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-03-12
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-03-12
คป.กบินทร์บุรี จัดโครงการ “อบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ดิน” 2020-03-10
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-03-10
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคม “สัปดาห์ทำความดีเพื่อสังคม” เนื่องในโอกาสวันสถาปนา กรมคุมประพฤติครบรอบ 28 ปี และกระทรวงยุติธรรมครบรอบ 129 ปี 2020-03-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรม “สัปดาห์ทำความดีเพื่อสังคม” เนื่องในวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 28 ปี และ วันสถาปนากระทรวงยุติธรรม ครบรอบ 129 ปี 2020-03-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรม “สัปดาห์ทำความดีเพื่อสังคม” เนื่องในวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 28 ปี และ วันสถาปนากระทรวงยุติธรรม ครบรอบ 129 ปี 2020-03-09
คป.กบินทร์บุรี ร่วมมหกรรมการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2563 2020-03-06
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-03-05
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-03-05
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-03-05
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-03-05
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-03-05
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติประจำเดือน มีนาคม 2563 2020-03-05
คป.กบินทร์บุรี จัดโครงการ “อบรมความรู้พระราชบัญญัติจราจรทางบก และการใช้รถใช้ถนนด้วยความปลอดภัย” 2020-03-04
คป.กบินทร์บุรี ร่วมกิจกรรม สภากาแฟ จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 3/2563 2020-03-04
คป.กบินทร์บุรี จัดโครงการ “อบรมความรู้พระราชบัญญัติป่าไม้ และพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ” 2020-03-03
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-02-28
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-02-27
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-02-27
คป.กบินทร์บุรี ทำงานบริการสังคมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสาช่วยงานในโรงพยาบาล 2020-02-27
คป.กบินทร์บุรี จัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ (บูรณาการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม) 2020-02-27
คป.กบินทร์บุรี ร่วมกันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) 2020-02-26
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรมสร้างความผาสุกและ ความผูกพันของบุคลากรในองค์กร 2020-02-26
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-02-25
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-02-25
คป.กบินทร์บุรี ร่วมโครงการบริการเชิงรุกเพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชน (อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่) อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 2020-02-20
คป.กบินทร์บุรี ร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดปราจีนบุรี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 2020-02-20
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-02-20
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-02-19
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ และทำงานบริการสังคม ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ่อทอง 2020-02-17
คป.กบินทร์บุรี ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2020-02-17
คป.กบินทร์บุรี ร่วมกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม 2020-02-15
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-02-14
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-02-14
คป.กบินทร์บุรี จัดโครงการ“การอบรมป้องกันการเสพซ้ำ” 2020-02-13
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ และทำงานบริการสังคม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนาดี 2020-02-12
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรมสร้างความผาสุกและ ความผูกพันของบุคลากรในองค์กร 2020-02-12
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-02-12
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-02-12
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-02-12
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-02-06
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูยาเสพติด (เฉพาะด้าน) 2020-02-06
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 2020-02-06
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-02-05
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-02-05
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-02-05
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-02-05
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-02-04
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-02-04
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ และทำงานบริการสังคม ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบุพราหมณ์ 2020-02-04
คป.กบินทร์บุรี มอบทุนสงเคราะห์ประกอบอาชีพ แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2020-02-04
คป.กบินทร์บุรี ร่วมต้อนรับและ ถวายภัตตาหารเพลแด่คณะพระภิกษุสงฆ์เดินธุดงค์ ในโครงการเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน 2020-02-04
คป.กบินทร์บุรี เยี่ยมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ที่คลอดบุตร 2020-02-04
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-02-03
คป.กบินทร์บุรี ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชน ภายใต้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2020-02-03
คป.กบินทร์บุรี ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ณ ที่ว่าการอำเภอกบินทร์บุรี 2020-02-01
คป.กบินทร์บุรี บรรยายให้ความรู้ ตามโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2020-01-31
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-01-31
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-01-31
คป.กบินทร์บุรี บรรยายให้ความรู้ ตามโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2020-01-30
คป.กบินทร์บุรี ร่วมโครงการบริการเชิงรุกเพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชน (อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่) อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ประจำเดือนมกราคม 2563 2020-01-30
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-01-30
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรมสร้างความผาสุกและ ความผูกพันของบุคลากรในองค์กร 2020-01-29
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-01-29
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-01-29
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-01-29
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ และทำงานบริการสังคม ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลลาดตะเคียน 2020-01-28
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-01-27
คป.กบินทร์บุรี ร่วมกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ณ ถนน 33 บริเวณศาลเจ้าพ่อพระปรง 2020-01-24
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-01-22
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-01-22
คป.กบินทร์บุรี ร่วมโครงการจัดทำแนวกันไฟ ในเขตตำบลบุพราหมณ์ ประจำปี งบประมาณ 2563 2020-01-21
คป.กบินทร์บุรี ร่วมกับหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมโครงการปรับทุกข์ ปันสุข สร้างแรงจูงใจในการทำงาน ประจำปี งบประมาณ 2563 2020-01-21
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-01-21
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-01-21
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-01-21
คป.กบินทร์บุรี ร่วมโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ (เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี) 2020-01-20
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ และทำงานบริการสังคม ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ่อทอง 2020-01-20
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-01-19
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-01-19
คป.กบินทร์บุรี ร่วมกิจกรรม สวดมนต์หน้าพระพุทธนรเสฎฐนาถมุนี 2020-01-17
คป.กบินทร์บุรี เปิดค่ายให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม 2020-01-17
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-01-17
คป.กบินทร์บุรี ร่วมโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ (เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี) 2020-01-15
คป.กบินทร์บุรี ร่วมกิจกรรม “สภากาแฟ แชร์ความคิด ร่วมมิตรผูกใจ ใกล้ชิดประชาชน” 2020-01-15
สคป.จ.ปราจีนบุรี เปิดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ข้าราชการพลเรือน 2020-01-15
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-01-15
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ และทำงานบริการสังคม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนาดี 2020-01-14
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรมสร้างความผาสุกและ ความผูกพันของบุคลากรในองค์กร 2020-01-14
คป.กบินทร์บุรี จัดโครงการอบรมความรู้ ด้านกฎหมายแก่ประชาชน และผู้กระทำผิด 2020-01-14
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-01-14
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-01-10
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-01-10
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-01-10
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-01-09
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-01-09
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-01-09
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-01-09
คป.กบินทร์บุรีจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติประจำเดือน มกราคม 2563 2020-01-08
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ และทำงานบริการสังคม ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบุพราหมณ์ 2020-01-07
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ และทำงานบริการสังคม ณ สถานที่รับรายงานตัวองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี 2020-01-07
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-01-06
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-01-03
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-01-02
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-01-02
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-01-02
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-01-02
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2020-01-02
คป.กบินทร์บุรี ร่วมกิจกรรม วันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 2019-12-28
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อการสนับสนุน การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 2019-12-27
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-12-27
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-12-27
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-12-25
คป.กบินทร์บุรี นำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมการตัดแผ้วถางต้นไม้ หรือ สิ่งกีดขวางบริเวณข้างทาง 2019-12-24
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรมสร้างความผาสุกและ ความผูกพันของบุคลากรในองค์กร 2019-12-24
คป.กบินทร์บุรี ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ 2019-12-20
คป.กบินทร์บุรี จัดประชุมสามัญ อาสาสมัครคุมประพฤติครั้งที่ 1/2563 2019-12-19
คป.กบินทร์บุรี ร่วมโครงการบริการเชิงรุกเพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชน (อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่) อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ประจำเดือนธันวาคม 2562 2019-12-19
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-12-19
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-12-18
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-12-18
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-12-18
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ และทำงานบริการสังคม ณ ศูนย์ประสานงานอาสมัครคุมประพฤติอำเภออนาดี 2019-12-17
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-12-17
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ และทำงานบริการสังคม ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ่อทอง 2019-12-16
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-12-13
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-12-13
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-12-13
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-12-13
คป.กบินทร์บุรี ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา Big Cleaning day ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข 2019-12-12
คป.กบินทร์บุรี ร่วมกิจกรรม “สภากาแฟ แชร์ความคิด ร่วมมิตรผูกใจ ใกล้ชิดประชาชน” 2019-12-12
คป.กบินทร์บุรี ร่วมชมการถ่ายทอดสด พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 2019-12-12
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-12-12
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-12-12
คป.กบินทร์บุรี ร่วมกิจกรรม วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) 2019-12-10
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองกี่ 2019-12-10
คป.กบินทร์บุรี ร่วมกันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) 2019-12-10
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-12-09
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-12-06
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-12-06
คป.กบินทร์บุรี ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 2019-12-06
คป.กบินทร์บุรี ร่วมกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 2019-12-06
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติประจำเดือน ธันวาคม 2562 2019-12-05
คป.กบินทร์บุรี ร่วมกิจกรรม "สวมหมวกนิรภัย ในชุมชน และโรงเรียน 100%" 2019-12-04
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-12-04
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-12-04
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-12-04
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-12-04
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-12-04
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-12-04
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ และทำงานบริการสังคม ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบุพราหมณ์ 2019-12-02
คป.กบินทร์บุรี ร่วมพิธีวันสถาปนาหน่วย กองพันทหารม้าที่ 30 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ 2019-11-30
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-11-29
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-11-29
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-11-29
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-11-28
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรมสร้างความผาสุกและ ความผูกพันของบุคลากรในองค์กร 2019-11-27
คป.กบินทร์บุรี บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ ภารกิจกรมคุมประพฤติ ตามโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2019-11-27
คป.กบินทร์บุรี บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ ภารกิจกรมคุมประพฤติ ตามโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2019-11-27
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-11-27
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-11-27
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-11-25
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-11-25
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-11-25
คป.กบินทร์บุรี นำสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ทำงานบริการสังคมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ซ่อมแซมบ้านพักอาศัยผู้ป่วยติดเตียง 2019-11-21
คป.กบินทร์บุรี นำสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ทำงานบริการสังคมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-11-21
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-11-20
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-11-20
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-11-20
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-11-20
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-11-19
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-11-19
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-11-18
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ และทำงานบริการสังคม ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ่อทอง 2019-11-18
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-11-15
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-11-15
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-11-15
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-11-15
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-11-14
คป.กบินทร์บุรี ร่วมโครงการบริการเชิงรุกเพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชน (อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่) อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 2019-11-13
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ และทำงานบริการสังคม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนาดี 2019-11-12
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรมสร้างความผาสุกและ ความผูกพันของบุคลากรในองค์กร 2019-11-12
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-11-12
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-11-12
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-11-12
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-11-11
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองกี่ 2019-11-11
คป.กบินทร์บุรี ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐิน พระราชทาน ประจำปี 2562 2019-11-10
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-11-09
คป.กบินทร์บุรี ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำดี ด้วยหัวใจ 2019-11-08
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-11-07
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-11-07
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-11-07
คป.สระแก้วจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ และอบรมความรู้ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-11-06
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ และทำงานบริการสังคม ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบุพราหมณ์ 2019-11-05
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-11-04
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-11-04
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-11-04
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-11-01
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-10-31
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-10-31
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-10-30
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-10-30
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-10-30
สนง.คป.ชลบุรี " เยี่ยมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี " 2019-10-29
สนง.คป.ชลบุรี " ผอ.สคป.จ.ชลบุรี เข้าพบอัยการจังหวัดชลบุรี " 2019-10-29
คป.กบินทร์บุรี ร่วมการประชุม อาสาสมัครคุมประพฤติภาค 2 ประจำปี 2562 2019-10-29
คป.กบินทร์บุรี ร่วมโครงการบริการเชิงรุกเพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชน (อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่) อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ประจำเดือนตุลาคม 2562 2019-10-29
คป.กบินทร์บุรี ร่วมกิจกรรม “สภากาแฟ แชร์ความคิด ร่วมมิตรผูกใจ ใกล้ชิดประชาชน” 2019-10-29
คป.สระแก้วครวจเยี่ยมศูนย์วิวัฒน์พลเมืองฯ 2019-10-29
สนง.คป.ชลบุรี " เข้าร่วมพิธีเนื่องใน วันปิยมหาราช " 2019-10-26
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-10-25
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-10-24
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-10-24
คป.กบินทร์บุรี ทำงานบริการสังคมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสาช่วยงานในโรงพยาบาล 2019-10-24
คป.กบินทร์บุรี ร่วมพิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2019-10-24
คป.กบินทร์บุรี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและ พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2019-10-23
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-10-22
คป.กบินทร์บุรีจัดกิจกรรมสร้างความผาสุกและ ความผูกพันของบุคลากรในองค์กร 2019-10-22
คป.กบินทร์บุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้ ปลูกป่าเฉลิมเกียรติฯ 2019-10-21
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ่อทอง 2019-10-21
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองกี่ 2019-10-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก ร่วมประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองนครนายกและอำเภอปากพลี ครั้งที่ 1/2563 2019-10-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ ออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านนา 2019-10-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ ออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองนครนายก 2019-10-17
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-10-17
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-10-16
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "ยุติธรรมทำความดีด้วยหัวใจ" 2019-10-16
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-10-15
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-10-15
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-10-15
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-10-15
คป.กบินทร์บุรี ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒) 2019-10-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2019-10-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง พรหมณี ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2019-10-13
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2019-10-13
คป.กบินทร์บุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร,วางพวงมาลาและ ถวายบังคมฯ บำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒) 2019-10-13
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-10-10
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-10-09
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-10-09
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-10-09
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนาดี 2019-10-08
คป.กบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบุพราหมณ์ 2019-10-07
คป.กบินทร์บุรี ร่วมโครงการทำบุญตักบาตรและเยี่ยมวัดในเทศกาลเข้าพรรษา 2019-10-07
คป.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและอบรมธรรมะ 2019-10-02
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-10-02
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-10-01
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-10-01
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-09-28
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-09-28
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-09-24
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-09-24
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-09-20
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก มอบทุนสงเคราะห์ประกอบอาชีพ แก่ผู้พ้นคุมความประพฤติ 2019-09-20
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-09-18
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-09-18
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-09-17
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-09-13
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-09-13
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-09-13
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-09-12
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-09-12
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ ออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองนครนายก 2019-09-11
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก ร่วมกิจกรรมจิตอาสาโครงการ “ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” จังหวัดนครนายก 2019-09-11
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ 2019-09-10
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ 2019-09-06
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-09-03
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-09-03
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล กรมคุมประพฤติ ณ สนามแข่งขัน บูล โอริธีม แอนด์ โบว์ เมเจอร์ ซินิเพล็กซ์ สาขารังสิต ชั้น 2 กรุงเทพฯ 2019-09-02
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา รับมอบเงินบริจาคการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลและเครื่องปริ๊นเตอร์ จากคณะอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมบางแก้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-08-30
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา จัดการประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมบางแก้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-08-30
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมบางแก้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-08-30
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา จัดโครงการ "ต้นกล้าใหม่ ห่างไกลยาเสพติด" ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ (ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรฯ) อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-08-30
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา นำสมาชิกชมรม To Be Number One เข้าร่วมโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ วัดสุวรรณคีรี ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-08-30
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ร่วมโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ วัดสุวรรณคีรี ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-08-30
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา นำสมาชิกชมรม To Be Number One เข้าร่วมโครงการค่ายการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มสำหรับผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและกลุ่มเสี่ยง ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ (ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรฯ) อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-08-30
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา จัดโครงการค่ายการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มสำหรับผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและกลุ่มเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ (ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรฯ) อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-08-30
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-08-23
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-08-23
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-08-21
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-08-20
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-08-20
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-08-19
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-08-19
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-08-19
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-08-19
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-08-16
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา จัดการอบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร ตามแผนพัฒนาบุคลากรกับเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบริการประชาชน ณ ห้องประชุมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา (อาคารเช่า) อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-08-14
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-08-14
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรม "จิตอาสา พัฒนาลำน้ำ ลำคลอง" จังหวัดฉะเชิงเทรา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ลำคลองบริเวณคลองบึงเทพยา หมู่ที่ 3 ตำบลคลองนครเนื่องเขต อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-08-14
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณลานกิจกรรมด้านหน้าโรงพยาบาลพุทธโสธร ริมแม่น้ำบางปะกง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-08-14
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศาลาจตุรมุข บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-08-14
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-08-14
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-08-14
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ ออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองนครนายก 2019-08-14
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-08-13
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-08-13
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-08-13
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก จัดโครงการอบรมป้องกันการเสพซ้ำ แก่สมาชิก TO BE NUMBER ONE ครั้งที่ 3/2562 2019-08-13
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก ร่วมกับคณะกรรมการอาสาสมัคร คุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติใหม่ 2019-08-13
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก นำพลังสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทำงานบริการสังคม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช พ.ศ. 2562 2019-08-13
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธี จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 2019-08-13
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 2019-08-13
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 2019-08-13
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก นำพลังสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทำงานบริการสังคม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช พ.ศ. 2562 2019-08-13
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ร่วมพิธี "วันรพี" ประจำปี พ.ศ.2562 ณ บริเวณลานด้านหน้าศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-08-09
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา จัดการอบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากรกับพนักงานควบคุม ครั้งที่ 1/2562 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-08-09
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา จัดการอบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากรกับพนักงานคุมประพฤติและธุรการคดี ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา (อาคารเช่า) อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-08-09
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา จัดโครงการปฐมนิเทศและให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา (อาคารเช่า) อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-08-09
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา "สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดเทพนิมิตร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-08-09
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพอาสาสมัครคุมประพฤติทอง สุชัยแสง อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎ์ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-08-09
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-08-09
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-08-09
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-08-07
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-08-06
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-08-05
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-08-02
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) จัดให้อาสาสมัครคุมประพฤติปฏิญาณตน 2019-08-01
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 2019-08-01
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวาย เป็นพระราชกุศล และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 2019-08-01
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) จัดกิจกรรมตามแผนพัฒนาบุคลากร 2019-08-01
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ 2019-08-01
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ทำงานบริการสังคมบำเพ็ญ สาธารณประโยชน์ จิตอาสาช่วยงานในโรงพยาบาล 2019-08-01
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) เข้าร่วมรับการตรวจราชการ จากผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 2019-08-01
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) นำผู้พ้นการคุมความประพฤติ ถ่ายทอดประสบการณ์ และแนวคิดในการกลับตนเป็นคนดี ในโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2019-08-01
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมโครงการบริการเชิงรุกเพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชน (อำเภอยิ้ม.......เคลื่อนที่) อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 2019-08-01
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แบบกลุ่มย่อย 2019-08-01
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมโครงการทำบุญตักบาตร และเยี่ยมวัดในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2562 2019-08-01
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) จัดกิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้นเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้พ้นการคุมประพฤติใน คดียาเสพติดให้โทษทุกประเภทครั้งที่ 2/2562 2019-08-01
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมโครงการเสาธง 5 นาที ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 2019-08-01
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมโครงการเสาธง 5 นาที ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 2019-08-01
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ และอาสาสมัครคุมประพฤติปฏิญาณตน 2019-08-01
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-08-01
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-07-30
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-07-30
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-07-30
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-07-30
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-07-30
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีเปิดโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติและร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดสวนสาธารณะ ณ สวนสาธารณะบริเวณหน้าพระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-07-30
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีเปิดโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดฉะเชิงเทรา และเดินรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ณ ลานริมแม่น้ำบางปะกงบริเวณด้านหลังวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-07-30
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาจตุรมุข บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-07-30
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ วัดบางปรงธรรมโชติการาม อำเภอเมือง 2019-07-30
สนง.คป.ฉะเชิงเทรา จัดโครงการอบรมความรู้และรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลเข้าพรรษา 2562 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา (อาคารเช่า) อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2019-07-30
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-07-26
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-07-26
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-07-25
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-07-24
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-07-24
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-07-23
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-07-23
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-07-22
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-07-19
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ให้บริการรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมประพฤติ ประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ และอาสาสมัครคุมประพฤติปฏิญาณตน 2019-07-18
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมโครงการเสาธง 5 นาที ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 2019-07-18
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมชมงานมหกรรมรวมพล สมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2562 2019-07-18
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมโครงการเสาธง 5 นาที ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 2019-07-18
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) วมโครงการเสาธง 5 นาที ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 2019-07-18
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมโครงการทำบุญตักบาตร และเยี่ยมวัดในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2562 2019-07-18
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-07-18
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-07-18
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) จัดกิจกรรมป้องกันการเสพซ้ำ ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติฐานความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ที่มีระดับความเสี่ยงสูง และการควบคุมแบบเข้มงวด ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 2019-07-15
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมงานพิธีเปิดงานมหกรรมเส้นทางท่องเที่ยว ทางวัฒนธรรมทวารวดี และเส้นทางประวัติศาสตร์บูรพมหากษัตริย์ไทย 2019-07-15
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ตรวจเยี่ยมศูนย์วิวัฒน์พลเมือง กองพันทหารม้าที่ 30 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ 2019-07-15
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ตรวจเยี่ยมศูนย์วิวัฒน์พลเมืองกองพันทหารม้าที่ 2 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ 2019-07-15
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมพิธีเปิดร้านกาแฟ “ฮัก ณ กบินทร์” 2019-07-11
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-07-11
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-07-11
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-07-11
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-07-11
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ และอาสาสมัครคุมประพฤติปฏิญาณตน 2019-07-10
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ให้บริการรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ และทำงานบริการสังคม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนาดี 2019-07-10
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมโครงการเสาธง 5 นาที ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 2019-07-10
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-07-10
คป.สระแก้วจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟุผู้กระทำผิดอำเภอวังน้ำเย็น 2019-07-09
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ให้บริการรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ และทำงานบริการสังคม ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองกี่ 2019-07-08
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ และโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์รวมใจ เทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์ 2019-07-05
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมงานพิธีบวงสรวงและแถลงข่าว โครงการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2019-07-05
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมโครงการเสาธง 5 นาที ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 2019-07-05
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-07-05
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-07-05
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-07-05
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-07-04
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-07-04
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-07-04
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-07-04
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-07-04
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ และอบรมธรรมะ ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 2019-07-03
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมโครงการเสาธง 5 นาที ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 2019-07-03
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) จัดกิจกรรมอบรมปัจฉิมนิเทศ ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 2019-07-03
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมสภากาแฟจังหวัดปราจีนบุรีครั้งที่ 6/2562 2019-07-03
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) เยี่ยมอาสาสมัครคุมประพฤติบุญชู ลาน้อย 2019-07-03
สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ และอาสาสมัครคุมประพฤติปฏิญาณตน 2019-07-03
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-07-02
สคป.จ.ปจ. ประชาสัมพันธ์ข่าว 2019-07-01