<
รูป หัวข้อ วันที่
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด จัดกิจกรรม "บ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด" 2023-11-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด และอาสาสมัครคุมประพฤติ เข้าเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ อาสาสมัครคุมประพฤติทวี ยานไกล 2023-11-30
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-11-30
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-11-30
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-11-30
คุมประพฤตินครนายก โครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด กิจกรรม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด เฉพาะโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟู : โปรแกรมพื้นฐาน (โปรแกรมใจพร้อม) รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 2023-11-30
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-11-29
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-11-29
สำนักงานคุมประพฤติ ร่วมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ของการต่อต้านการทุจริต 2023-11-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด จัดกิจกรรมอบรมความรู้เกี่ยวกับงานคุมประพฤติให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติรายใหม่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 2023-11-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม ณ โรงเรียนวัดบุปผาราม (คุณวุฒิอุปถัมภ์) มิตรภาพที่ 100 2023-11-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี รับมอบน้ำดื่มจากการประปาส่วนภูมิภาค สาขากบินทร์บุรี เพื่อใช้ในกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567 2023-11-28
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-11-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี ลงพื้นที่มอบหมายงานคดีสืบเสาะพักการลงโทษ ให้กับอาสาสมัครคุมประพฤติ 2023-11-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี ประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 2023-11-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและอบรมความเชื่อและเจตคติ ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 2023-11-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด จัดกิจกรรมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟู : โปรแกรมพื้นฐาน (โปรแกรมใจพร้อม) รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 2023-11-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด จัดกิจกรรม "บ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด" 2023-11-27
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-11-27
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-11-27
คุมประพฤตินครนายก ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันวชิราวุธ) ประจำปี 2566 2023-11-24
คป. สระแก้ว เปิดศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน 2023-11-24
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-11-24
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-11-24
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-11-23
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-11-23
คุมประพฤตินครนายก ร่วมกิจกรรมโครงการ“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดอง สมานฉันท์ให้ประชาชนจังหวัดนครนายก” ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 2023-11-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟู : โปรแกรมพื้นฐาน (โปรแกรมใจพร้อม) 2023-11-21
คุมประพฤตินครนายก ทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ วัดศรีกะอาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 2023-11-21
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-11-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและอบรมความเชื่อและเจตคติ ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 2023-11-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ระดับพื้นที่จังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2567 2023-11-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด เข้าร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำจังหวัดตราด 2023-11-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด จัดกิจกรรม "บ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด" 2023-11-16
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-11-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด เข้าพบผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดตราด และผู้อำนวยการสถานกักขังกลางจังหวัดตราด เนื่องในโอกาสมารับตำแหน่งที่จังหวัดตราด 2023-11-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพมารดาของอาสาสมัครคุมประพฤติ 2023-11-15
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-11-15
คุมประพฤตินครนายก ทำงานบริการสังคม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิริวัฒน์ อำเภอเมืองนครนายก 2023-11-15
คุมประพฤตินครนายก ทำงานบริการสังคม ณ บริเวณแนวริมถนนชลประทานนครนายก 2023-11-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร คุมประพฤติอำเภอนาดี (องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์) 2023-11-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและอบรมความเชื่อและเจตคติ ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 2023-11-13
คุมประพฤตินครนายก ออกพื้นที่รับรายงานตัว 2023-11-10
คุมประพฤตินครนายก ออกพื้นที่รับรายงานตัว 2023-11-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟู : โปรแกรมพื้นฐาน (โปรแกรมใจพร้อม) รุ่นที่ 1 2023-11-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด จัดกิจกรรม "บ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด" 2023-11-09
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-11-09
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-11-09
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-11-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ออกพื้นที่ให้บริการประชาชน ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน อำเภอเกาะช้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 2023-11-08
คุมประพฤตินครนายก ออกพื้นที่รับรายงานตัว ศูนย์ภาคประชาชน 2023-11-08
คุมประพฤตินครนายก ออกพื้นที่รับรายงานตัว 2023-11-08
คุมประพฤตินครนายก ออกพื้นที่รับรายงานตัว 2023-11-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ร่วมประชุมหารือเตรียมการจัดงาน "เทศกาลปีใหม่จังหวัดตราด" ประจำปี 2567 2023-11-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพมารดาของอาสาสมัครคุมประพฤติ 2023-11-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ออกพื้นที่ให้ประชาชน ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบ่อไร่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 2023-11-08
สคป.ระยอง@จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE 2023-11-07
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-11-07
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-11-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟู : โปรแกรมพื้นฐาน (โปรแกรมใจพร้อม) 2023-11-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ออกพื้นที่ให้บริการประชาชน ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเขาสมิง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 2023-11-03
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-11-02
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-11-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด จัดกิจกรรม "บ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด" 2023-11-02
คมประพฤตินครนายก ร่วมสืบสานประเพณีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ.2566 2023-10-31
คป.สระแก้ว ร่วมสถาปนา ร.12 พัน 1 รอ. 2023-10-31
คป.สระแก้ว ร่วมกิจกรรมสภากาเฟ จังหวัดสระแก้ว 2023-10-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด จัดกิจกรรมอบรมความรู้เกี่ยวกับงานคุมประพฤติให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติรายใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2566 2023-10-31
คุมประพฤตินครนายก ร่วมกิจกรรม “โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ” 2023-10-30
คุมประพฤตินครนายก ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ (ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง) ประจำปี 2566 2023-10-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2567 ประจำเดือนตุลาคม 2566 2023-10-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนจังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2567 ประจำเดือนตุลาคม 2566 2023-10-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด จัดกิจกรรม "บ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด" 2023-10-30
คุมประพฤตินครนายก ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริ 2023-10-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด เข้าร่วมการประชุมซักซ้อมการจัดกิจกรรม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โปรแกรมพื้นฐาน (โปรแกรมใจพร้อม) 2023-10-30
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-10-26
คุมประพฤติจังหวัดนครนายก ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม คุณพ่อนิยม สัตย์ซื่อ บิดาของ อ.ส.ค.ดาวเรือง สัตย์ซื่อ 2023-10-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 2023-10-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม ประจำเดือนตุลาคม 2566 2023-10-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด เข้าร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำจังหวัดตราด 2023-10-24
สคป.ระยอง@ร่วมพิธีรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2023-10-24
คุมประพฤตินครนายก ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2023-10-24
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-10-24
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-10-23
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-10-21
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-10-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด จัดกิจกรรม "บ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด" 2023-10-19
คุมประพฤตินครนายก ร่วมโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 2023-10-19
คุมประพฤตินครนายก ร่วมกิจกรรมจิตอาสาร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 18 ตุลาคม 2566 2023-10-19
คุมประพฤตินครนายก ร่วมกิจกรรมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มและความปรองดอง สมานฉันท์ ให้ประชาชน จังหวัดนครนายก” ครั้งที่ 1ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 2023-10-19
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-10-17
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-10-17
คุมประพฤตินครนายก ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 2023-10-16
คุมประพฤตินครนายก ร่วมพิธีสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช 2023-10-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและอบรมความเชื่อและเจตคติ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 2023-10-16
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-10-15
สนง.คป.สระแก้ว 13 ต.ค.66 2023-10-13
สนง.คป.สระแก้ว 13 ต.ค.66 2023-10-13
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-10-12
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-10-12
คุมประพฤตินครนายก ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 2023-10-12
คุมประพฤตินครนายก ออกพื้นที่รับรายงานตัว ศูนย์ภาคประชาชน 2023-10-12
คุมประพฤตินครนายก ออกพื้นที่รับรายงานตัว 2023-10-12
คุมประพฤตินครนายก ออกพื้นที่รับรายงานตัว 2023-10-12
คุมประพฤตินครนายก ออกพื้นที่รับรายงานตัว 2023-10-12
คุมประพฤตินครนายก ออกพื้นที่รับรายงานตัว 2023-10-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด จัดกิจกรรม "บ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด" 2023-10-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม “พัฒนาและทำความสะอาด” 2023-10-12
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-10-11
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-10-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนาดี (องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์) 2023-10-10
คป.สระแก้ว จัดกิจกรรมวันต้นไม้ 2023-10-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด จัดกิจกรรม "บ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด" 2023-10-05
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-10-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี ติดตามเฝ้าระวัง และบูรณาการความร่วมมือภาคีเครือข่าย เพื่อป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง 2023-10-04
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-10-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและอบรมความเชื่อและเจตคติ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 2023-10-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ พี่ – น้อง D.O.P. KABINBURI 2023-10-01
คุมประพฤตินครนายก ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2566 2023-09-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ก 2023-09-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด จัดกิจกรรม "บ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด" 2023-09-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี จัดอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 2023-09-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน (Thai National Flag Day) 2023-09-28
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-09-28
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-09-28
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-09-26
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-09-26
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-09-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและอบรมความเชื่อและเจตคติ ครั้งที่ 38 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-09-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด และอาสาสมัครคุมประพฤติ เข้าร่วมโครงการ "มหกรรมรวมพลอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมคุมประพฤติ" 2023-09-22
โครงการมหกรรมรวมพลอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมคุมประพฤติ 2023-09-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม “ปรับภูมิทัศน์สถานที่” 2023-09-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 2023-09-22
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-09-21
สคป.ระยอง@ร่วมมหกรรมรวมพลอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมคุมประพฤติ 2023-09-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ร่วมงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ "สรวลเส เฮฮา พาเกษียณ" ประจำปี 2566 2023-09-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด จัดกิจกรรม "บ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด" 2023-09-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม ประจำเดือนกันยายน 2566 2023-09-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี ร่วมโครงการปลูกต้นไม้ ลดภาวะโลกร้อน ประจำปี 2566 2023-09-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี ร่วมโครงการมหกรรมรวมพลอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมคุมประพฤติ 2023-09-21
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-09-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด มอบเงินช่วยเหลือตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนกำลังใจฯ ประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 5 ทุน ทุนละ 5,000 บาท 2023-09-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและอบรมความเชื่อและเจตคติ ครั้งที่ 37 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-09-18
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-09-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด จัดกิจกรรม "บ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด" 2023-09-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด เข้าร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำจังหวัดตราด 2023-09-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 2023-09-15
สนง.คป.สระแก้ว จัดโครงการอบรมอาสาสมัครคุมประพฤติ 2023-09-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี ร่วมกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อม 2023-09-15
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-09-14
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-09-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี ให้การต้อนรับผู้แทนบริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2023-09-14
สคป.ระยอง@ศึกษาดูงานโครงการในพระราชดำริ 2023-09-14
สคป.ระยอง@จัดโครงการอบรมโปรแกรม "สานสัมพันธ์ น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด" รุ่นที่ 3 2023-09-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี ประสานความร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกบินทร์บุรี เพื่อบูรณาการทำงานด้านอาสาสมัคร และการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด 2023-09-13
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-09-13
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-09-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนาดี (องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์) 2023-09-12
สายสัมพันธิ์ น้อง-พี่ รุ่น 4 2023-09-11
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-09-11
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-09-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ออกพื้นที่ให้บริการประชาชน ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอคลองใหญ่ ประจำเดือนกันยายน 2566 2023-09-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ออกพื้นที่ให้บริการประชาชน ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบ่อไร่ ประจำเดือนกันยายน 2566 2023-09-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด จัดกิจกรรม "บ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด" 2023-09-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ออกพื้นที่ให้บริการประชาชน ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแหลมงอบ ประจำเดือนกันยายน 2566 2023-09-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-09-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อรองรับการดำเนินงานตามประมวลกฎหมายยาเสพติด 2023-09-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ร่วมกิจกรรมโครงการ "วัดสะอาด ราษฏร์รัฐสุขใจ ได้ธรรมวิถีพอเพียง จังหวัดตราด" 2023-09-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด จัดกิจกรรมพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดในระบบงานคุมประพฤติ "การคุมความประพฤติและโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน" ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2566 2023-09-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด เข้าร่วมการประชุมเตรียมการรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 2023-09-06
สคป.ระยอง@จัดประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดระยอง 2023-09-04
สคป.ระยอง@ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "ปลูกฝัน ปันสุข" 2023-09-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 2023-09-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและอบรมความเชื่อและเจตคติ ครั้งที่ 35 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-09-04
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-09-01
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-09-01
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-08-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี จัดพิธีปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นแก่ผู้กระทำผิดที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-08-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาระบบการให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมในคดียาเสพติดและคดีอื่นที่เกี่ยวข้องในระบบศาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-08-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี จัดโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด “โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน” รุ่นที่ 5 2023-08-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด จัดกิจกรรม "บ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด" 2023-08-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นแก่ผู้กระทำผิดในความดูแลของกรมคุมประพฤติ หลักสูตร "การทำอาหารไทยและการเป็นผู้ประกอบการ" ประจำปีงบประมาณ 2566 2023-08-23
สคป.ระยอง@จัดประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดระยอง 2023-08-23
สคป.ระยอง@รับการตรวจราชการ(ตรวจติดตาม) จากนายบัญญัติ วงค์สว่าง ผู้ตรวจราชการ กรมคุมประพฤติ 2023-08-23
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-08-22
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-08-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี จัดพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นแก่ผู้กระทำผิดที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-08-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด จัดกิจกรรม "บ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด" 2023-08-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด เข้าร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำจังหวัดตราด ประจำเดือนสิงหาคม 2566 2023-08-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ออกพื้นที่ให้บริการประชาชน ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอคลองใหญ่ ประจำเดือนสิงหาคม 2566 2023-08-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ออกพื้นที่ให้บริการประชาชน ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบ่อไร่ ประจำเดือนสิงหาคม 2566 2023-08-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและอบรมความเชื่อและเจตคติ ครั้งที่ 34 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-08-17
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-08-16
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-08-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี จัดโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด “โปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ” ครั้งที่ 2 2023-08-16
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-08-15
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-08-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนาดี (องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์) 2023-08-15
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-08-12
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-08-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 2023-08-12
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นแก่ผู้กระทำผิดที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ หลักสูตร “การล้างและบำรุงเครื่องปรับอากาศในบ้าน/ ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก” 2023-08-11
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 2023-08-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี ร่วมกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 2023-08-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด จัดกิจกรรม "บ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด" 2023-08-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด จัดกิจกรรมโครงการอบรมความรู้ด้านจราจร "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ" ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-08-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ออกพื้นที่ให้บริการประชาชน ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแหลมงอบ ประจำเดือนสิงหาคม 2566 2023-08-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ออกพื้นที่ให้บริการประชาชน ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเขาสมิง ประจำเดือนสิงหาคม 2566 2023-08-10
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-08-10
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-08-10
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-08-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี จัดโครงการอบรมธรรมะแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ “หลักธรรมนำชีวิต” 2023-08-10
สคป.ระยอง@จัดกิจกรรมรับรายงานตัว อำเภอเมืองระยอง 2023-08-10
สคป.ระยอง@จัดกิจกรรมรับรายงานตัว อำเภอเขาชะเมา 2023-08-10
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-08-09
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-08-09
คป.สระแก้ว ร่วมงานณาปนกิจศพและทอดผ้าบังสุกุล 2023-08-09
คป.สระแก้ว ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 2023-08-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี ประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2566 2023-08-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี รับการตรวจราชการ (ตรวจติดตาม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-08-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติงานกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ประจำปีงบประมาณ 2567 2023-08-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ร่วมงาน "วันรพี (7 สิงหาคม) ประจำปี 2566" ร่วมกับศาลจังหวัดตราด และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดตราด 2023-08-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ปรับภูมิทัศน์ตกแต่งสถานที่ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566 2023-08-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 2023-08-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด จัดกิจกรรมโครงการ "บ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด " 2023-08-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด นำผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE สร้างบ้านพักให้กับผู้ชราภาพและยากไร้ ณ บ้านฉางเกลือ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 2023-08-08
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-08-08
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-08-08
คป.สระแก้ว ตรวจติดตาม 2023-08-08
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-08-07
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-08-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี ร่วมกิจกรรมวันรพี ประจำปี 2566 2023-08-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและอบรมความเชื่อและเจตคติ ครั้งที่ 33 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-08-07
ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันรพี ประจำปี2566 2023-08-07
สคป.ระยอง@จัดโครงการอบรมโปรแกรม "สานสัมพันธ์ น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด" รุ่นที่ 2 2023-08-03
สคป.ระยอง@ปิดโครงการอบรมโปรแกรม "สานสัมพันธ์น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด" รุ่นที่ 2 2023-08-03
สคป.ระยอง@ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา 28 กรกฎาคม 2566 2023-08-03
สคป.ระยอง@ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 2023-08-03
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-07-29
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-07-28
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-07-28
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-07-27
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-07-27
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-07-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี ร่วมกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อม 2023-07-27
สนง.คป.สระแก้ว จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 2023-07-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด นำผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE เข้ารับการอบรมธรรมะ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา พ.ศ.2566 2023-07-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด เข้าร่วมการประชุมสัมมนาโครงการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราด ประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรม กับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-07-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด จัดกิจกรรมพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิด ในระบบงานคุมประพฤติ " การคุมความประพฤติและโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน" ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2566 2023-07-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม “การพัฒนา/ทำความสะอาด” 2023-07-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนอาสาสมัครคุมประพฤติในเขตพื้นที่อำเภอเมืองตราด 2023-07-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด จัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ โรงเรียนวัดสะพานหิน ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 2023-07-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี จัดกิจกรรมทำความดีบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 2023-07-25
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-07-25
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-07-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและอบรมความเชื่อและเจตคติ ครั้งที่ 32 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-07-24
โครงการ "สานสัมพันธ์ น้อง - พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด“ รุ่นที่3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-07-24
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-07-24
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-07-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด มอบทุนประกอบอาชีพให้แก่ผู้พ้นโทษในโครงการกำลังใจฯ พ.ศ.2566 2023-07-24
สายสัมพันธิ์ น้อง-พี่ 2023-07-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี จัดพิธีปิดโครงการ “สานสัมพันธ์ น้อง - พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด” รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-07-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี ศึกษาดูงานและฟังบรรยายในหัวข้อ “การดำเนินงานเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ” ในโครงการ “สานสัมพันธ์ น้อง - พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด” รุ่นที่ 2 2023-07-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดตราด ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-07-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ร่วมกิจกรรม "ปลูกข้าว สร้างความมั่นคงทางอาหาร" ภายใต้โครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด 2023-07-20
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-07-19
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-07-19
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-07-18
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-07-18
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-07-18
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-07-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี จัดโครงการ “สานสัมพันธ์ น้อง - พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด” รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-07-18
สคป.ระยอง@ซักซ้อมแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินเหตุการณ์อัคคีภัย 2023-07-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด เข้าร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำจังหวัดตราด ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 2023-07-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2566 2023-07-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ร่วามกิจกรรม "โครงการวัดสะอาด ราษฎร์รัฐสุขใจ ได้ธรรมวิถีพอเพียง" 2023-07-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 2023-07-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี ร่วมกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อม 2023-07-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี เตรียมความพร้อมในการจัดโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นแก่ผู้กระทำผิด 2023-07-13
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-07-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี ประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 2023-07-12
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-07-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด จัดกิจกรรมพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดในระบบงานคุมประพฤติ "โปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ" ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-07-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ออกพื้นที่ให้บริการประชาชน ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบ่อไร่ ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 2023-07-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและอบรมความเชื่อและเจตคติ ครั้งที่ 31 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-07-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี ร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 2023-07-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราดร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดตราด จัดกิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ "บ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด" 2023-07-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดตราด ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-07-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ออกพื้นที่ให้บริการประชาชน ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแหลมงอบ และศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอเกาะช้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 2023-07-05
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-07-04
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-07-04
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-07-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการ “สานสัมพันธ์ น้อง – พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด 2023-07-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ร่วมประชาสัมพันธ์เชิงรุก ในการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอแหลมงอบ 2023-07-03
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-06-30
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-06-30
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-06-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี ร่วมกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อม 2023-06-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด จัดกิจกรรมพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิด ในระบบงานคุมประพฤติ " การคุมความประพฤติและโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน" ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566 2023-06-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ "โครงการสร้างเครือข่ายนักเรียน D.A.R.E. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด" เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ 2023-06-29
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-06-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณประกาศเกียรติบัตร ดีเด่น ให้กับอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ประจำปี พ.ศ.2566 2023-06-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี ลงนามบันทึกเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2566 2023-06-26
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-06-26
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-06-26
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-06-26
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-06-26
คุมประพฤติกบินทร์บุรี บูรณาการความร่วมมือภาคีเครือข่ายเพื่อป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง 2023-06-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด จัดกิจกรรม "บ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด" 2023-06-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ ครั้งที่ 5/2566 2023-06-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรม ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-06-22
คุมประพฤตินครนายก ร่วมกิจกรรมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดอง สมานฉันท์ ให้ประชาชน จังหวัดนครนายก” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-06-21
โครงการ "สานสัมพันธ์ น้อง - พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด“ รุ่นที่1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-06-21
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-06-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี เตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ 2023-06-20
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-06-20
คุมประพฤติกบินทร์บุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและอบรมความเชื่อและเจตคติ ครั้งที่ 28 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-06-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี จัดพิธีปิดโครงการ “สานสัมพันธ์ น้อง - พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด” รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-06-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 2023-06-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด จัดกิจกรรม "บ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด" 2023-06-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด จัดพิธีเปิดโครงการ "สานสัมพันธ์น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด รุ่นที่ ๒" 2023-06-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ติดอุปกรณือิเล็กทรอนิกว์ติดตามตัวให้แก่ผู้พักการลงโทษโครงการกำลังใจฯ ที่ได้รับการปล่อยตัว จำนวน 96 ราย 2023-06-16
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-06-15
2023-06-15
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-06-15
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-06-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี ศึกษาดูงานและฟังบรรยายในหัวข้อ “การดำเนินงานเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ”ในโครงการ “สานสัมพันธ์ น้อง - พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด” รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-06-15
สคป.ระยอง@จัดโครงการอบรมโปรแกรม "สานสัมพันธ์ น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด" รุ่นที่ 1 2023-06-14
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-06-14
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-06-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี จัดโครงการ “สานสัมพันธ์ น้อง - พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด” รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-06-13
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-06-13
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-06-09
สคป.ระยอง@จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มอำเภอเขาชะเมา 2023-06-08
สคป.ระยอง@จัดกิจกรรม พัฒนาทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ 2023-06-08
สคป.ระยอง@จัดกิจกรรมอบรมธรรมะ 2023-06-08
สคป.ระยอง@ต้อนรับคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดผลการดำเนินงานจังหวัด อำเภอและชมรม TO BE NUMBER ONE กลุ่มดีเด่น ระดับประเทศ รอบพื้นที่ ประจำปี 2566 2023-06-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ออกพื้นที่ให้บริการประชาชน ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเขาสมิง ประจำเดือนมิถุนายน 2566 2023-06-07
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-06-07
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-06-07
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-06-07
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-06-07
คุมประพฤติกบินทร์บุรี ประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2566 2023-06-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด จัดกิจกรรม "บ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด" 2023-06-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และวางพานพุ่ม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ 2023-06-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด รับการลงพื้นที่ของคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน และเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดตราด 2023-06-06
คุมประพฤติกบินทร์บุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและอบรมความเชื่อและเจตคติ ครั้งที่ 27 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-06-06
สคป.ระยอง@จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและอบรมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูฐานครั้งที่ 23 2023-06-06
สคป.ระยอง@มอบทุนประกอบอาชีพสำหรับผู้พ้นโทษในโครงการกำลังใจฯ ปี พ.ศ. 2566 2023-06-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด นำสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ ศาลจังหวัดตราด 2023-06-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 2023-06-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ร่วมประชาสัมพันธ์เชิงรุกในการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองตราด 2023-06-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด นำผู้ถูกคุมความประพฤติ ร่วมทำกิจกรรมโครงการ "บ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด" 2023-06-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด จัดกิจกรรมอบรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติรายใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 2023-06-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด เข้ารับการตรวจราชการกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบที่ 2) 2023-06-02
สคป.ระยอง@มอบประกาศเกียรติคุณเกียรติบัตรให้แก่ อสค.กระทรวงยุติธรรมดีเด่น 2023-06-01
คุมประพฤติกบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี 2023-06-01
คุมประพฤติกบินทร์บุรี ร่วมโครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ” 2023-06-01
สคป.ระยอง@จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมและสาธารณประโยชน์ ณ วัดมาบเตย อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 2023-05-30
สคป.ระยอง@เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดฯ และจัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ อสค.กระทรวงยุติธรรม ดีเด่น 2023-05-30
คุมประพฤติกบินทร์บุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและอบรมความเชื่อและเจตคติ ครั้งที่ 26 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-05-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 2023-05-29
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-05-29
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-05-29
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-05-29
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-05-29
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-05-29
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-05-29
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-05-29
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-05-29
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-05-29
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-05-29
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-05-29
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-05-29
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-05-29
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-05-29
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-05-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด นำสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 2023-05-25
สำนักงานคุมประพฤติตจังหวัดตราด จัดกิจกรรมโครงการ "บ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด" 2023-05-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด เข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (6 พฤษภาคม) "โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" 2023-05-25
สคป.ระยอง@ออกเยี่ยมเยีอนผู้ถูกเฝ้าระวังในคดี JSOC 2023-05-25
สคป.ระยอง@จัดประชุมสำนักงานฯ ครั้งที่ 3/2566 2023-05-24
คุมประพฤติกบินทร์บุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและอบรมความเชื่อและเจตคติ ครั้งที่ 25 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-05-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด นำผู้ถูกคุมความประพฤติ จำนวน 23 คน ทำงานบริการสังคม ณ ศาลจังหวัดตราด 2023-05-22
คุมประพฤติกบินทร์บุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและอบรมความเชื่อและเจตคติ ครั้งที่ 24 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-05-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด เข้าร่วมกิจกรรม "ปลูกข้าว เผามัน ทำแซนด์วิชปลา แจกยอดมันหวาน" ภายใต้โครงการ "บ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด" 2023-05-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด เข้ารับการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยนายบัญญัติ วงค์สว่าง ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ 2023-05-11
สคป.ระยอง@รับการตรวจราชการ โดยนายบัญญัติ วงค์สว่าง ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ 2023-05-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ร่วมกิจกรรม "โครงการวัดสะอาด รัฐราษฎร์ร่วมใจ โปร่งใสศรัทธา ศึกษาหลักธรรม นำวิถีพอเพียง จังหวัดตราด" 2023-05-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ออกพื้นที่ให้บริการประชาชน ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเขาสมิง ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 2023-05-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ออกพื้นที่ให้บริการประชาชน ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแหลมงอบ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 2023-05-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ออกพื้นที่ให้บริการประชาชน ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอเกาะช้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 2023-05-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด จัดกิจกรรมอบรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติรายใหม่และโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน ประจำเดือนเมษายน 2566 2023-05-08
คุมประพฤติกบินทร์บุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและอบรมความเชื่อและเจตคติ ครั้งที่ 23 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-05-08
คุมประพฤติกบินทร์บุรี จัดโครงการอบรมความรู้ด้านจราจร “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” 2023-05-03
คุมประพฤติกบินทร์บุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและอบรมความเชื่อและเจตคติ ครั้งที่ 22 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-05-01
คุมประพฤติกบินทร์บุรี จัดโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด “โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน” รุ่นที่ 4 2023-04-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด จัดกิจกรรม "บ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด" 2023-04-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาพฤตินิสัยลาดหลุมแก้ว ในกิจกรรม "เปิดบ้านลาดหลุมแก้ว รุ่นที่ 2" 2023-04-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก ประชุมคณะกรรมการชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนครนายก 2023-04-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก อาสาสมัครคุมประพฤติรับประกาศเกียรติคุณดีเด่นระดับกรม 2023-04-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก ร่วมพิธีเปิดโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รุ่นที่ 3) 2023-04-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก ร่วมงานรัฐพิธี “วันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2566 2023-04-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2023-04-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2023-04-25
คุมประพฤติกบินทร์บุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและอบรมความเชื่อและเจตคติ ครั้งที่ 21 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-04-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ร่วมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์บุคลากรจังหวัดตราด (สภากาแฟ) ภายใต้ชื่อกิจกรรม "Morning Talk พูดคุยยามเช้า" 2023-04-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ร่วมกิจกรรมครบรอบวันสถาปนาศาลยุติธรรม 141 ปี ประจำปี พ.ศ. 2566 2023-04-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานสงกรานต์ ประเพณี วิถีไทย "รดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดตราด" 2023-04-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตราด เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566 2023-04-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด เข้าพบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เพื่อแสดงความขอบคุณที่สนับสนุนการเข้าร่วมประกวดผลงานประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออกของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ประจำปี 2566 2023-04-24
สคป.ระยอง@ประชุมนิเทศติดตามการดำเนินงาน (บ้านกึ่งวิถี)และประชุมคณะกรรมการศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนบ้านท้ายโขด 2023-04-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ร่วมกิจกรรม "โครงการวัดสะอาด รัฐราษฎร์ร่วมใจ โปร่งใสศรัทธา ศึกษาหลักธรรม นำวิถีพอเพียง จังหวัดตราด" 2023-04-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม ประจำเดือนเมษายน 2566 2023-04-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด เข้าร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำจังหวัดตราด 2023-04-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ 4/2566 2023-04-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก ออกพื้นที่รับรายงานตัว 2023-04-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก รับรายงานตัว 2023-04-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก 2023-04-20
คุมประพฤติกบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี 2023-04-20
คุมประพฤติกบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี 2023-04-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก รับรายงานตัวที่ศูนย์คุมประพฤติภาคประะชาชน 2023-04-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก รับรายงานตัว 2023-04-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรม“สงกรานต์ สุขใจ ไร้แอลกอฮอร์” และ“รดน้ำดำหัว” 2023-04-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว ร่วมเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566 2023-04-12
คป.สระแก้ว ร่วมรดน้ำขอพร 2023-04-12
คป.สระแก้ว “สงกรานต์อบอุ่นใจ กราบขอพรผู้ใหญ่ใจดี” 2023-04-12
คุมประพฤติกบินทร์บุรี จัดกิจกรรม “สภากาแฟจังหวัดปราจีนบุรี” 2023-04-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด จัดกิจกรรม "บ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด" 2023-04-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน 2023-04-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2023-04-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2023-04-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566 2023-04-11
คุมประพฤติกบินทร์บุรี จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566 2023-04-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด เข้าร่วมกิจกรรมเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566 2023-04-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ร่วมงานฌาปนกิจศพมารดาของอาสาสมัครคุมประพฤติ 2023-04-11
สคป.ระยอง@เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566 2023-04-11
สคป.ระยอง@ออกเยี่ยมจุดตรวจและติดตามการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน/ทางน้ำช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 จังหวัดระยอง 2023-04-11
คุมประพฤติกบินทร์บุรี ประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2566 2023-04-10
คุมประพฤติกบินทร์บุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและอบรมความเชื่อและเจตคติ ครั้งที่ 20 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-04-10
คุมประพฤติกบินทร์บุรี จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม “การพัฒนา/ทำความสะอาด” 2023-04-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ร่วมกิจกรรม "โครงการวัดสะอาด รัฐราษฎร์ร่วมใจ โปร่งใสศรัทธา ศึกษาหลักธรรม นำวิถีพอเพียง จังหวัดตราด" 2023-04-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระบรมราชปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดนครนายก ประจำปี 2566 2023-04-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก ร่วมงานรัฐพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ประจำปีพ.ศ.2566 2023-04-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก ร่วมเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566 จังหวัดนครนายก เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566 2023-04-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก ร่วมกิจกรรมจิตอาสาสาธารณประโยชน์ 2023-04-07
สคป.ระยอง@จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและโครงการอบรมธรรมะกับการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ 2023-04-07
สคป.ระยอง@เข้าร่วมพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช" และวันที่ระลึกมหาจักรีฯ 2023-04-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ร่วมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์บุคลากรจังหวัดตราด (สภากาแฟ) ประจำปี 2566 ภายใต้ชื่อกิจกรรม "Morning Talk พูดคุยยามเช้า" 2023-04-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ออกพื้นที่ให้บริการประชาชน ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอเกาะช้าง ประจำเดือนเมษายน 2566 2023-04-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ออกพื้นที่ให้บริการประชาชน ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเขาสมิง ประจำเดือนเมษายน 2566 2023-04-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด โดยกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอเมืองตราด ประจำเดือนเมษายน 2566 2023-04-05
คุมประพฤติกบินทร์บุรี รับมอบน้ำดื่มเพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566 2023-04-03
สคป.ระยอง@ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคกลางและภาคตะวันออกเพื่อเข้าร่วมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2566 2023-04-03
สคป.ระยอง@เข้าร่วมพิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" และ "วันข้าราชการพลเรือน" 2023-04-03
คป.สระแก้ว นำทีมสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงาน คุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว ไปเข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE 2023-04-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี ร่วมการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ระดับภาคกลางและตะวันออก ประจำปี 2566 2023-03-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด จัดกิจกรรม "บ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด" 2023-03-29
คุมประพฤติกบินทร์บุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและอบรมความเชื่อและเจตคติ ครั้งที่ 18 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-03-27
คุมประพฤติกบินทร์บุรี จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม “ปรับภูมิทัศน์สถานที่” 2023-03-24
สคป.ระยอง@จัดประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดระยองและมอบทุนสนับสนุนชมรม TO BE NUMBER ONE 2023-03-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด โดยกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ จัดกิจกรรมบริการสังคม ประจำเดือนมีนาคม 2566 2023-03-22
คุมประพฤตินครนายก ได้รับมอบเกียรติบัตรประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2023-03-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด เข้าร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำจังหวัดตราด 2023-03-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด จัดกิจกรรม "บ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด" 2023-03-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติสามัญประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-03-16
คุมประพฤตินครนายก จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต “เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 31 ปี พ.ศ. 2566” 2023-03-16
คุมประพฤตินครนายก จัดกิจกรรมเสริมสร้างความผาสุกของบุคคลากรในองค์กร ภายใต้ชื่อ “Morning Meeting” 2023-03-16
คุมประพฤตินครนายก จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาส “วันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 31 ปี พ.ศ. 2566” 2023-03-16
คุมประพฤติกบินทร์บุรี จัดกิจกรรมอาสาทำความดีบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 31 ปี 2023-03-15
คุมประพฤติกบินทร์บุรี ประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2566 2023-03-15
คป.สระแก้ว จัดกิจกรรมวันสถาปนากรมคุมประพฤติครบรอบ 31 ปี 2023-03-15
สคป.ระยอง@จัดกิจกรรมอาสาทำความดีบริจาคโลหิต 31 ปี กรมคุมประพฤติ 2023-03-15
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด เข้าร่วมประชุมพิจารณาการพักการลงโทษ กรณีปกติและกรณีมีเหตุพิเศษ (โครงการกำลังใจฯ) 2023-03-15
คุมประพฤติกบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี 2023-03-14
คุมประพฤติกบินทร์บุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและอบรมความเชื่อและเจตคติ ครั้งที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-03-14
คุมประพฤติกบินทร์บุรี บูรณาการความร่วมมือภาคีเครือข่ายเพื่อป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง 2023-03-14
คุมประพฤตินครนายก เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการช่วยเหลือ ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดนครนายก 2023-03-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ออกพื้นที่ให้บริการประชาชน ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอคลองใหญ่ ประจำเดือนมีนาคม 2566 2023-03-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ร่วมประชุมกับคณะกรรมการกองทุนกำลังใจฯ เพื่อติดตามการดำเนินโครงการกำลังใจฯ ในพื้นที่จังหวัดตราด 2023-03-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด จัดกิจกรรมพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดในระบบงานคุมประพฤติ "โปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ" ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-03-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ออกพื้นที่ให้บริการประชาชน ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบ่อไร่ ประจำเดือนมีนาคม 2566 2023-03-10
คุมประพฤตินครนายก ออกพื้นที่รับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติบ้านนา อาคารเล่าโจวกง 2023-03-09
คุมประพฤตินครนายก ออกพื้นที่รับรายงานตัว และทำงานบริการสังคม ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอบ้านนา วัดเนินสะอาด 2023-03-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด จัดกิจกรรม "บ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด" 2023-03-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ออกพื้นที่ให้บริการประชาชน ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแหลมงอบ ประจำเดือนมีนาคม 2566 2023-03-09
สคป.ระยอง@จัดกิจกรรมอบรมธรรมะ 2023-03-08
คุมประพฤติกบินทร์บุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและอบรมความเชื่อและเจตคติ ครั้งที่ 15 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-03-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด เป็นวิทยากรฝึกอบรมผู้ต้องขังตามโครงการกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา รุ่นที่ 1/66 2023-03-03
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ดำเนินการจัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายเรือนจำจังหวัดตราด ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2023-03-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายพระราชสักการะแด่สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 2023-03-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายพระราชสักการะแด่สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 2023-03-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวร 2023-03-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด นำสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ร่วมกับสาลจังหวัดตราด บริจาคโลหิตเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2023-03-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดตราด ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-03-01
คุมประพฤติกบินทร์บุรี จัดโครงการอบรมธรรมะแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ “หลักธรรมนำชีวิต” ครั้งที่ 2 2023-03-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด จัดกิจกรรม "บ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด" 2023-03-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ร่วมประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดตราด 2023-03-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด โดยกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ ประจำเดือนมีนาคม 2566 2023-03-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด มอบน้ำดื่มร่วมสนับสนุน โครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด กิจกรรมปั่น "ปันน้ำใจ แก่ผู้ยากไร้" 2023-02-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราดลงพื้นที่ติดตามและรายงานผลผู้รับทุนตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนกำลังใจ 2023-02-28
คุมประพฤติกบินทร์บุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและอบรมความเชื่อและเจตคติ ครั้งที่ 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-02-27
คุมประพฤติกบินทร์บุรี จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม “การพัฒนา/ทำความสะอาด” 2023-02-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 2023-02-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวร 2023-02-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติรายใหม่และโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 2023-02-24
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-02-24
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-02-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด เข้าร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำจังหวัดตราด 2023-02-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด จัดกิจกรรม "บ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด" 2023-02-23
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-02-22
คป.สระแก้ว จัดโครงการอบรมความรู้ภายใต้กิจกรรม เรื่อง “คนรุ่นใหม่ใส่ใจวินัยจราจร ขับไม่ดื่ม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-02-22
คุมประพฤตินครนายก ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการฯ และศึกษาดูงานด้านการวิจัย และการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 2023-02-22
คุมประพฤตินครนายก จัดประชุมคณะกรรมการสถานที่ เพื่อให้การสงเคราะห์บ้านกึ่งวิถี “บ้านรุ่งอรุณ” 2023-02-21
คุมประพฤตินครนายก ร่วมกิจกรรมเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชราชธิดา 2023-02-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ส่งเสริมด้านทุนประกอบอาชีพให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2023-02-21
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-02-20
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-02-20
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-02-20
คุมประพฤติกบินทร์บุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและอบรมความเชื่อและเจตคติ ครั้งที่ 13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-02-20
คุมประพฤตินครนายก จัดอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ มาตรป้งกันการกระทำผิดความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. 2565 ให้กับอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนครนายก 2023-02-17
คุมประพฤตินครนายก ร่วมกิจกรรมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดอง สมานฉันท์ ให้ประชาชน จังหวัดนครนายก” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-02-17
คุมประพฤตินครนายก ร่วมพิธีถวายภัตตาหารพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ปี พ.ศ. 2566 2023-02-17
ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ อาสาสมัครคุมประพฤติมนตรี ชัยภูมิ 2023-02-17
คุมประพฤติกบินทร์บุรี จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม “การพัฒนา/ทำความสะอาด” 2023-02-16
คุมประพฤติกบินทร์บุรี อบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.2565 2023-02-16
คป.สระแก้วเข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.2565 ในรูปแบบการอบรมทางไกล ผ่านจอภาพ (Video Conference System) 2023-02-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด จัดกิจกรรม "บ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด" 2023-02-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด จัดกิจกรรมอบรมความรู้ด้านจราจร "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ" ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-02-15
สคป.ระยอง@จัดการประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2566 2023-02-15
คุมประพฤติกบินทร์บุรี จัดโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด “โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน” รุ่นที่ 3 2023-02-15
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-02-15
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-02-15
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-02-15
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-02-15
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-02-15
คุมประพฤติกบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี 2023-02-14
สำนกงานคุมประพฤติจังหวัดตราดและชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดตราด นำผู้ชนะการประกวดการทำอาหารระดับจังหวัด เข้าร่วมโครงการอบรมวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงานและประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ (Season 2) ระดับภาค 2023-02-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก 2023-02-13
คุมประพฤติกบินทร์บุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและอบรมความเชื่อและเจตคติ ครั้งที่ 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-02-13
คุมประพฤติกบินทร์บุรี ร่วมโครงการอบรมวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน (การทำอาหารพร้อมทาน) และการประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ ระดับภาค 2 2023-02-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE 2023-02-10
คุมประพฤติกบินทร์บุรี จัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-02-09
คุมประพฤตินครนายก ออกพื้นที่รับรายงานตัว จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูฯ และทำงานบริการสังคม ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 2023-02-09
คุมประพฤตินครนายก ออกพื้นที่รับรายงานตัว จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูฯ และทำงานบริการสังคม ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 2023-02-09
คุมประพฤตินครนายก ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ มารดาอาสาสมัครดรุณี จันทอนธิมุข ณ วันศรีนาวา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 2023-02-09
คุมประพฤตินครนายก ออกพื้นที่รับรายงานตัว และทำงานบริการสังคม ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน วัดเนินสะอาด อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 2023-02-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 นางแพรทิพย์ แสงวัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดนครนายก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ณ โรงเรียนบ้านชวดบัว ตำบลดอนยอ อำเภอเมือง 2023-02-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวร 2023-02-09
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-02-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด จัดกิจกรรมออกกำลังกาย เพื่อขับเคลื่อน "โครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด" ด้านการดูแลรักษาสุขภาพ ตามพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 2023-02-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด จัดกิจกรรม "บ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด" 2023-02-08
คุมประพฤติกบินทร์บุรี จัดโครงการอบรมความรู้ด้านจราจร “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” 2023-02-08
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนอาสาสมัครคุมประพฤติในเขตพื้นที่อำเภอบ่อไร่ 2023-02-08
คป.สระแก้ว โครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดในคดียาเสพติดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด (โปรแกรมป้องกันเสพซ้ำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-02-08
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-02-08
สคป.ระยอง@ออกติดตามผลผู้รับทุนการประกอบอาชีพ สำหรับผู้พ้นโทษในโครงการกำลังใจฯ ครั้งที่ 6 ปี พ.ศ. 2565 2023-02-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ออกพื้นที่ให้บริการประชาชน ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบ่อไร่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 2023-02-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก ออกพื้นที่รับรายงาน ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติบ้านนา อาคารเล่าโจวกง 2023-02-08
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-02-07
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนอาสาสมัครคุมประพฤติในเขตพื้นที่อำเภอแหลมงอบ 2023-02-07
คุมประพฤติกบินทร์บุรี บูรณาการความร่วมมือภาคีเครือข่ายเพื่อป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง 2023-02-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ออกพื้นที่ให้บริการประชาชน ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแหลมงอบ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 2023-02-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี รับการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-02-07
สคป.ระยอง@ออกเยี่ยมเยียนอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบ้านฉางและประสานเทศบาลตำบลพลาในการจัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2023-02-07
สคป.ระยอง@จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและอบรมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน ครั้งที่ 11 อำเภอบ้านฉาง 2023-02-07
สคป.ระยอง@จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและอบรมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน ครั้งที่ 10 อำเภอบ้านค่าย 2023-02-07
คุมประพฤติกบินทร์บุรี บูรณาการความร่วมมือภาคีเครือข่ายเพื่อป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง 2023-02-06
คุมประพฤติกบินทร์บุรี เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมรองรับ พระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.2565 รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 2 2023-02-06
คุมประพฤติกบินทร์บุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและอบรมความเชื่อและเจตคติ ครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-02-06
คุมประพฤติกบินทร์บุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-02-03
สคป.ระยอง@จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม อำเภอเขาชะเมา 2023-02-02
สคป.ระยอง@จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม อำเภอแกลง 2023-02-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ลงพื้นที่ติดตามและรายงานผลคนต้นแบบโครงการกำลังใจฯ 2023-02-02
สคป.ระยอง@สร้างการรับรู้เกี่ยวกับ พรบ.JSOC 2023-02-02
สคป.ระยอง@จัดกิจกรรมโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2023-02-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด จัดกิจกรรมออกกำลังกาย เพื่อขับเคลื่อน "โครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด" ด้านการรักษาสุขภาพ ตามพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 2023-02-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด จัดกิจกรรม "บ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด" 2023-02-02
คุมประพฤติกบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี 2023-02-02
สำนักงาคุมประพฤติจังหวัดตราด ออกพื้นที่ให้บริการประชาชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอเกาะช้าง 2023-02-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวร 2023-02-02
สคป.ระยอง@ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติจัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมและอบรมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐานครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-02-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ครั้งที่ 1/2566 เพื่อทบทวนและสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2566 2023-02-01
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-02-01
คุมประพฤติกบินทร์บุรี จัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-02-01
สคป.ระยอง@ระยอง สรุปสาระสำคัญกฎหมาย JSOC ต่อที่ประชุมกรมการจังหวัดฯ 2023-01-31
สคป.ระยอง@จัดกิจกรรมดำเนินโครงการโรงเรียนยุติธรรม เดือนมกราคม ประจำปีงบประมาณ 2566อุปถัมภ์ 2023-01-31
สคป.ระยอง@เข้ารับฟังการไต่สวนในคดี JSOC 2023-01-31
คุมประพฤติกบินทร์บุรี ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ถูกเฝ้าระวังตามพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.2565 2023-01-31
คป.สระแก้ว โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ภายใต้ชื่อ “คุมประพฤติให้ความรู้สู่เยาวชน” 2023-01-31
สำนักคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 1/2566 2023-01-31
คุมประพฤติกบินทร์บุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและอบรมความเชื่อและเจตคติ ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-01-30
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-01-29
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-01-29
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-01-29
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-01-29
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-01-29
คป.สระแก้ว ร่วมพิธีอัญเชิญหลวงพ่อทองและหลวงพ่อขาว เนื่องในการจัดงานเทศกาลประจำจำปี “งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพา และงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว” ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่ 27 มกราคม 2566 2023-01-27
สคป.ระยอง@เข้าร่วมงานประเพณีบุญเดือนสาม (เผาข้าวหลาม) 2023-01-26
สคป.ระยอง@เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ จังหวัดระยอง เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิวัณณวรีฯ 2023-01-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราดและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดตราด ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประ 2023-01-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด จัดกิจกรรมอบรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติรายใหม่และโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน ประจำเดือนมกราคม 2566 2023-01-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดพิธีสวดมนต์ถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2023-01-26
คุมประพฤตินครนายก ขอแสดงความยินดีกับ นายสุรศักดิ์ สิงหวิบูลย์ ที่ได้รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ 2023-01-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2023-01-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้าย วันประสูติ ครบ 3 รอบ 2023-01-26
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-01-25
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-01-25
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-01-25
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-01-25
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-01-25
คุมประพฤติกบินทร์บุรี จัดประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี ครั้งที่ 1/2566 2023-01-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด จัดกิจกรรม "บ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด" 2023-01-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี รับการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-01-24
คป.สระแก้ว ประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติ 2023-01-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด จัดกิจกรรมพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดในระบบงานคุมประพฤติ "การคุมประพฤติและโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน" ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 2023-01-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด เข้าพบผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสะพานหิน เพื่อขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-01-20
คุมประพฤติกบินทร์บุรี เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมรองรับ พระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.2565 รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 2 2023-01-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด โดยกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม ประจำเดือนมกราคม 2566 2023-01-19
คุมประพฤติกบินทร์บุรี จัดกิจกรรมอบรมธรรมะ เจริญจิตตภาวนา และกิจกรรมอาสาทำความดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2023-01-19
คุมประพฤติกบินทร์บุรี เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมรองรับ พระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.2565 รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2 2023-01-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวร 2023-01-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด จัดการประชุมถ่ายทอดความรู้ เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานแสวงหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายยาเสพติด 2023-01-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด จัดกิจกรรม “บ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด” 2023-01-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราดและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดตราด ขอพรปีใหม่ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตราด เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 2023-01-19
สคป.ระยอง@จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเพื่อดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอบ้านค่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-01-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว ร่วมงานวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2566 (วันกองทัพไทย) และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา วันที่ 18 มกราคม 2566 2023-01-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ออกพื้นที่ให้บริการประชาชน ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแหลมงอบ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ 2023-01-17
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-01-17
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-01-17
คป.สระแก้ว ร่วมอนุโมทนาบุญกับพระนวกะที่อุปสมบทและทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีเจริญจิตภาวนา 2023-01-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด จัดการประชุมเพื่อเลือกตั้งประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดตราด 2023-01-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด เข้าร่วมงาน "วันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง" ครั้งที่ 35 ประจำปี พ.ศ. 2566 2023-01-17
คุมประพฤติกบินทร์บุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและอบรมความเชื่อและเจตคติ ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-01-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2023-01-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด เข้าร่วมพิธีปลงผมในพิธีบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2023-01-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด สวดมนต์เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2023-01-13
สคป.ระยอง@ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนหน่วยภาคีทำงานบริการสังคมฯและอาสาสมัครคุมประพฤติ 2023-01-13
สคป.ระยอง@และอาสาสมัครคุมประพฤติ จัดกิจกรรมวันเด็ก 2023-01-13
คุมประพฤติกบินทร์บุรี จัดประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี ครั้งที่ 1/2566 2023-01-12
คุมประพฤติกบินทร์บุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-01-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราดบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดตราด ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 2023-01-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด นำผู้เข้ารับการอบรมโครงการ “สานสัมพันธ์น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด” ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เรือนจำชั่วคราวเขาระกำและเยี่ยมชมนิทรรศการโครงการกำลังใจในพระราชดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาฯ 2023-01-12
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-01-12
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-01-12
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-01-12
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-01-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก ออกพื้นที่รับรายงานตัว จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูฯ และจัดทำงานบริการสังคม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอองครักษ์ 2023-01-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดพิธีสวดมนต์ถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2023-01-12
คุมประพฤติกบินทร์บุรี ประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2566 2023-01-11
คุมประพฤติกบินทร์บุรี จัดโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด “โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน” รุ่นที่ 2 2023-01-11
คุมประพฤติกบินทร์บุรี ร่วมกิจกรรม “สภากาแฟจังหวัดปราจีนบุรี” 2023-01-11
คป. สระแก้ว สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว จัดโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด (โปรแกรม แก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และร่วมสวดมนต์บทโพชฌังคปริตร เจริญจิตตภาวนา 2023-01-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด จัดกิจกรรมออกกำลังกาย เพื่อขับเคลื่อน "โครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด" ด้านการรักษาสุขภาพ ตามพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 2023-01-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด จัดกิจกรรม "บ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด" 2023-01-11
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-01-10
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-01-10
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-01-10
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-01-10
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-01-10
คุมประพฤติกบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี 2023-01-10
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-01-10
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-01-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด จัดพิธีเปิดโครงการ "สานสัมพันธ์น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด" 2023-01-10
คป. สระแก้ว ร่วมแต่งกายด้วยผ้าลายพระราชทาน​ 2023-01-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราดและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดตราด ขอพรปีใหม่ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราด เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 2023-01-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราดและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดตราด ขอพรปีใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เนื่องในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 2023-01-09
คุมประพฤติกบินทร์บุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและอบรมความเชื่อและเจตคติ ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-01-09
คุมประพฤติกบินทร์บุรี ร่วมพิธีบรรจุศพนายพิศิษฐ กัณหารี อดีตประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ ภาค 2 2023-01-08
คุมประพฤติกบินทร์บุรี รับมอบผ้ากันเปื้อน จากประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อใช้ในโครงการประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ (Season 2) ระดับภาค 2023-01-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราดและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดตราด ขอพรปีใหม่ อัยการจังหวัดตราด เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 2023-01-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราดและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดตราด ขอพรปีใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 2023-01-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด เข้าร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำจังหวัดตราด เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (2 มกราคม) 2023-01-06
คป.สระแก้ว การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม โดยจัดกิจกรรมตักบาตรทำบุญ 2023-01-06
สคป.ระยอง@จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม อำเภอเขาชะเมา 2023-01-05
สคป.ระยอง@จัดอบรมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2566 (รุ่นที่ 7) 2023-01-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ออกพื้นที่ให้บริการประชาชน ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเขาสมิง ประจำเดือนมกราคม 2566 2023-01-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ออกพื้นที่ให้บริการประชาชน ประจำเดือนมกราคม 2566 ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชนอำเภอเกาะช้าง 2023-01-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวร 2023-01-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด จัดกิจกรรม "บ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด" 2023-01-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว โดยนางสาวชนิศา คัณฑเขตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้วพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯและเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสระแก้ว ร่วมกันสวดมนต์ บทโพชฌังคปริตร เจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า 2023-01-05
คุมประพฤติกบินทร์บุรี ร่วมฟังสวดพระอภิธรรม นายพิศิษฐ กัณหารี อดีตประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ ภาค 2 2023-01-05
คุมประพฤติกบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี 2023-01-05
คุมประพฤติกบินทร์บุรี จัดพิธีสวดมนต์ เจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2023-01-05
คป.สระแก้ว ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 2023-01-05
คป.สระแก้ว ออจตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 2023-01-05
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2023-01-03
คุมประพฤติกบินทร์บุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและอบรมความเชื่อและเจตคติ ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-01-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ร่วมขับเคลื่อนโครงการ "บ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด" ในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 2022-12-29
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-12-29
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-12-29
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-12-29
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-12-29
คุมประพฤติกบินทร์บุรี จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 2022-12-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด จัดกิจกรรมอบรมความรู้ "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ" 2022-12-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด จัดกิจกรรมอบรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติรายใหม่และโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐานประจำเดือนธันวาคม 2565 2022-12-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวร 2022-12-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด สวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2022-12-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ร่วมประชุมเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำช่วงเทศกาลปีใหม่พ.ศ.2566 จังหวัดตราด 2022-12-29
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-12-28
สคป.ระยอง@เข้าร่วมเปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 2022-12-28
สคป.ระยอง@จัดพิธีทำบุญอาคารสำนักงาน และอาคารบูรณาการ 2022-12-28
สคป.ระยอง@จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ 2022-12-28
สคป.ระยอง@เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและถวายราชสักการะพระบรมรูปจำลองพระเจ้าตากสินมหาราช 2022-12-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราดร่วมกับหน่วยงานในอาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดตราด ลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวร 2022-12-28
สคป.ระยอง@ร่วมรณรงค์และป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 2022-12-28
คุมประพฤติกบินทร์บุรี ร่วมสวดมนต์อธิษฐานจิตถวายพระพรด้วยหัวใจแห่งความจงรักภักดี 2022-12-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2022-12-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราดร่วมกับหน่วยงานในอาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดตราด สวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2022-12-26
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-12-26
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-12-23
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-12-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวร 2022-12-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด จัดกิจกรรม Kick off "โครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสงาด" 2022-12-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เพื่อรับทราบนโยบายการบริหารกรมคุมประพฤติ ปีงบประมาณ 2566 2022-12-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด จัดการประชุมเพื่อเลือกตั้งประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองตราดและร่วมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 2022-12-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และลงนามถวายพระพรชับมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวร 2022-12-22
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-12-22
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-12-22
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-12-22
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก จัดประชุมเลือกตั้งประธานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอเมืองนครนายก 2022-12-22
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม อ.ส.ค.อนัน บุญจง 2022-12-22
คุมประพฤติกบินทร์บุรี ร่วมกิจกรรม “สภากาแฟจังหวัดปราจีนบุรี” 2022-12-21
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-12-20
สคป.ระยอง@ประชุมคณะกรรมการ อสค.และมอบทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพ 2022-12-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด จัดการประชุมเพื่อเลือกตั้งประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเขาสมิง ครั้งที่ 2 และเตรียมความพร้อมจัดตั้งศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอเขาสมิง 2022-12-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด "สานสัมพันธ์ น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด" 2022-12-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อรับประกาศเกียรติบัตรดีเด่นระดับกรมและระดับสำนักงาน 2022-12-19
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-12-19
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-12-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด จัดการประชุมเพื่อเลือกตั้งประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบ่อไร่และออกพื้นที่ให้บริการประชาชน ประจำเดือนธันวาคม 2565 2022-12-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด เข้าร่วมหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ร่วมกับโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ ประจำเดือนธันวาคม 2565 2022-12-15
สำนักงานคุมประพฤติ จัดการประชุมเพื่อเลือกตั้งประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเขาสมิงและออกพื้นที่ให้บริการประชาชน ประจำเดือนธันวาคม 2565 2022-12-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด จัดการประชุมเพื่อเลือกตั้งประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอคลองใหญ่และออกพื้นที่ให้บริการประชาชน ประจำเดือนธันวาคม 2565 2022-12-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด จัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อขับเคลื่อน "โครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสงาด" ด้านการดูแลรักษาสุขภาพ 2022-12-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด สวมใส่เสื้อสีขาว จัดกิจกรรมวันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดตราด 2022-12-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด สวมใส่เสื้อสีขาวเข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริตจังหวัดตราด ภายใต้กิจกรรม "บ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด ต่อต้านทุจริต" 2022-12-15
เจ้าหน้าที่ของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราดเข้ารับการอบรมโครงการเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำฯ หมวดวิชาที่ 1-2 2022-12-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราดจัดการประชุมเพื่อเลือกตั้งประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแหลมงอบและออกพื้นที่ให้บริการประชาชน ประจำเดือนธันวาคม 2565 2022-12-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราดและอาสาสมัครคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพบิดาของอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-12-15
คุมประพฤติกบินทร์บุรี รับมอบน้ำดื่มจากการประปาส่วนภูมิภาค สาขากบินทร์บุรี เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 2022-12-15
คุมประพฤติกบินทร์บุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและอบรมความเชื่อและเจตคติ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2022-12-15
คุมประพฤติกบินทร์บุรี เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2022-12-15
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก จัดโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระทำผิด ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2022-12-15
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-12-15
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-12-15
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-12-15
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-12-15
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-12-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด จัดกิจกรรม "บ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด" 2022-12-14
คุมประพฤติกบินทร์บุรี เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมรองรับ พระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.2565 รุ่นที่ 3 2022-12-14
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ให้ประชาชน จังหวัดนครนายก” 2022-12-14
สคป.ระยอง@ออกเยี่ยมเยียน อสค.บ้านฉางและประชาสัมพันธ์ภารกิจของสำนักงานฯ 2022-12-14
สคป.ระยอง@ออกติดตามผลผู้รับทุนประกอบอาชีพสำหรับผู้พ้นโทษโครงการกำลังใจ 2022-12-14
คุมประพฤติกบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี 2022-12-13
คุมประพฤติกบินทร์บุรี จัดโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด “โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน” รุ่นที่ ๑ 2022-12-13
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-12-08
สคป.ระยอง@ออกเยี่ยมเยียน อสค.อำเภอนิคมพัฒนา 2022-12-08
สคป.ระยอง@รับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงาน อสค.อำเภอเขาชะเมา 2022-12-08
สคป.ระยอง@ร่วมอับ อสค.นิคมพัฒนาจัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคม 2022-12-08
สคป.ระยอง@ร่วมอับ อสค.บ้านฉางจัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคม 2022-12-08
สคป.ระยอง@จัดโครงการอบรมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2566 (รุ่น 6) 2022-12-08
สคป.ระยอง@จัดโครงการอบรมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2566 (รุ่น 4-5) 2022-12-08
คุมประพฤติกบินทร์บุรี เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมรองรับ พระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.2565 รุ่นที่ 2 2022-12-08
คุมประพฤติกบินทร์บุรี จัดโครงการอบรมธรรมะแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ “หลักธรรมนำชีวิต” ครั้งที่ 1 2022-12-07
คุมประพฤติกบินทร์บุรี เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมรองรับ พระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.2565 รุ่นที่ 1 2022-12-07
คุมประพฤติกบินทร์บุรี เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2022-12-07
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-12-07
สคป.ระยอง@ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ 2022-12-06
สคป.ระยอง@ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ(ตักบาตรและพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม 2022-12-06
สคป.ระยอง@ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ 2022-12-06
คุมประพฤติกบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี 2022-12-06
คุมประพฤติกบินทร์บุรี ประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2565 2022-12-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 2022-12-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ร่วมกับศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลคันทรง นำผู้ถูกคุมประพฤติเข้าร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์รักษาความสะอาดภายในตำบล ประจำปี 2566 2022-12-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด จัดการประชุมเพื่อเลือกตั้งประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเกาะช้างและออกพื้นที่ให้บริการประชาชน ประจำเดือนธันวาคม 2565 2022-12-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ 2022-12-05
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก จัดโครงการจิตอาสา "รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต" เฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวัน 2022-12-02
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ สำนักปฏิบัติธรรมพุทธบูชา หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 2022-12-02
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ “โคก หนอง นา โมเดล วัดดงละคร” ตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 2022-12-02
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันชาติไทย/วันพ่อแห่งชาติ/วันดินโลก) 2022-12-02
สคป.ระยอง@จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและอบรมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐานฐาน ครั้งที่ 3 2022-12-02
สคป.ระยอง@จัดกิจกรรมรับรายงานตัว อบรมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐานฯ และทำงานบริการสังคมฯ 2022-12-02
สคป.ระยอง@เลือกตั้งประธานและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร อสค. 2022-12-02
คุมประพฤติกบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี 2022-12-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring Tag ) 2022-12-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด จัดกิจกรรมพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดในระบบงานคุมประพฤติ "การคุมประพฤติและโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน" ครั้งที่ 1 ประจำปีงาบประมาณ 2566 2022-12-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด จัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อขับเคลื่อน "โครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสงาด" ด้านการดูแลรักษาสุขภาพตามพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 2022-12-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด จัดกิจกรรม "บ้านสะอาด คุมประพฤติตราด สวยสงาด" 2022-12-01
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-12-01
สคป.ระยอง@ร่วมบำเพ็ญกุศลอุทิศแก่ อสค. 2022-11-29
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 11/2565 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 2022-11-29
คุมประพฤติกบินทร์บุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและอบรมความเชื่อและเจตคติ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2022-11-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันวชิราวุธ 25 พฤศจิกายน 2565 2022-11-26
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-11-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด โดยกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติและโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 2022-11-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด สร้างการรับรู้ เรื่อง "กฎหมายป้องกันการทำผิดซ้ำในคดีเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง" 2022-11-25
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก เข้าร่วมงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า “วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว” 2022-11-25
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 9/2565 2022-11-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราดจัดกิจกรรมออกกำลังกาย เพื่อขับเคลื่อน "โครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสงาด" ด้านการดูแลรักษาสุขภาพ ตามพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 2022-11-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด โดยกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ จัดกิจกรรม "บ้านสะอาด คุมประพฤติตราด สวยสงาด" 2022-11-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราดมอบทุนประกอบอาชีพให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการกำลังใจ 2022-11-24
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-11-24
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-11-24
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-11-24
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-11-24
สคป.ระยอง@ประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอวังจันทร์ เพื่อเลือกตั้งประธาน 2022-11-23
จัดประกวดการทำอาหาร STREET FOOD สร้างอาชีพ ระดับจังหวัด Season 2 2022-11-23
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ รร.ชุมชนวัดศรีนาวา และศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมือง 2022-11-23
สคป.ระยอง@จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมในโครงการสร้างฝายชะลอน้ำ(ฝายธรรมชาติ) 2022-11-23
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ รร.ไทยรัฐวิทยา 73 ต.บ้านพร้าว อ.บ้านนา จ.นครนายก 2022-11-22
คุมประพฤติกบินทร์บุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและอบรมความเชื่อและเจตคติ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 2022-11-21
ชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนครนายก ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดประกวดการทำอาหาร Street food สร้างอาชีพ (Season 2) ระดับจังหวัด 2022-11-21
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-11-21
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-11-21
สคป.ระยอง@ประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแกลงเพื่อเลือกตั้งประธาน 2022-11-18
สคป.ระยอง@ประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองระยอง เพื่อเลือกตั้งประธาน 2022-11-18
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ให้ประชาชน จังหวัดนครนายก” 2022-11-17
คุมประพฤติกบินทร์บุรี จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม โดยบูรณาการร่วมกับวัดคลองกลาง 2022-11-17
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-11-17
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-11-17
สคป.ระยอง@ประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเขาชะเมา เพื่อเลือกตั้งประธาน 2022-11-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด เข้าร่วมหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ร่วมกับโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 2022-11-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด โดยกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 2022-11-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ร่วมกับหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม จัดกิจกรรม Kick off "โครงการบ้านสะอาด คุมประพฤติตราด สวยสงาด" 2022-11-17
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก เข้าร่วมทำบุญและฟังเทศน์เฉลิมพระเกียรติ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา” 2022-11-17
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม เขตพื้นที่ 2 2022-11-17
สคป.ระยอง@ประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบ้านฉาง เพื่อเลือกตั้งประธาน 2022-11-16
สคป.ระยอง@ประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนิคมพัฒนา เพื่อเลือกตั้งประธาน 2022-11-16
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-11-16
สคป.ระยอง@ประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบ้านค่าย เพื่อเลือกตั้งประธาน 2022-11-15
สคป.ระยอง@ประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอปลวกแดง เพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งประธาน 2022-11-15
คุมประพฤติกบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี 2022-11-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด เข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวปฏิบัติในการจำแนกคดียาเสพติดตามประมวลกฎหมายยาเสพติด ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ 2022-11-15
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-11-15
คุมประพฤติกบินทร์บุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและอบรมความเชื่อและเจตคติ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2022-11-14
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-11-14
สำนักงานคุมประพฤตินครนายก จัดกิจกรรมจิตอาสาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ บริเวณ ถ.สุวรรณศร ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 2022-11-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565 2022-11-14
คุมประพฤตินครนายก เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาฝนหลวง ประจำปี 2565 2022-11-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ 2022-11-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ออกพื้นที่ให้บริการประชาชน ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบ่อไร่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 2022-11-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ (วาระเร่งด่วน) ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ 2022-11-11
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-11-11
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-11-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก ออกพื้นที่รับรายงานตัว 2022-11-11
สคป.ระยอง@จัดกิจกรรมการประกอบอาหาร Street Food สร้างอาชีพ Season2 ระดับจังหวัด 2022-11-11
คุมประพฤติกบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี 2022-11-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด จัดกิจกรรม "บ้านสะอาด คุมประพฤติตราด สวยสงาด" 2022-11-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ออกพื้นที่ให้บริการประชาชน ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเขาสมิง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ 2022-11-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด จัดกิจกรรม "การจัดการความรู้" (Knowledge Management :KM) ครั้งที่ ๓ 2022-11-10
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-11-10
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-11-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก หารือแนวทางการดำเนินงานตามประมวลกฎหมายยาเสพติด 2022-11-10
สคป.ระยอง@กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดประชุมกลุ่มงานครั้งที่ 3/2565 2022-11-10
สคป.ระยอง@ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติจัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2022-11-10
คุมประพฤติกบินทร์บุรี ประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 2022-11-09
คุมประพฤติกบินทร์บุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติราชการ 2022-11-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ณ ศาลาประชุมสงฆ์ วัดหนองบัว ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 2022-11-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดตราด (ศอ.ปส.จ.ตราด) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 2022-11-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก รับรายงานตัวที่ศูนย์คุมประพฤติภาคประะชาชน 2022-11-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก ออกพื้นที่รับรายงานตัว 2022-11-09
คป.ระยอง@ จัดกิจกรรมร่วมแสดงพลังรณรงค์ประชาสัมพันธ์การต่อต้านยาเสพติด 2022-11-09
คุมประพฤติกบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี 2022-11-08
คุมประพฤติกบินทร์บุรี จัดโครงการประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ (Season 2) 2022-11-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก ร่วมหารือกับสำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก 2022-11-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก โครงการ TO BE NUMBER ONE FESTIVAL @ เรือนจำจังหวัดนครนายก 2022-11-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก ออกพื้นที่รับรายงานตัว 2022-11-08
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-11-08
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-11-08
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-11-08
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-11-08
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-11-07
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-11-07
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-11-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ออกพื้นที่ให้บริการประชาชน ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแหลมงอบ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 2022-11-04
คุมประพฤติกบินทร์บุรี ร่วมถวายจตุปัจจัยสมทบกองกฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ.2565 2022-11-04
คป.ระยอง @ ออกเยี่ยมเยียนอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบ้านค่าย 2022-11-04
คป.ระยอง @ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและอบรมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐานครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2022-11-04
คป.ระยอง @ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและอบรมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐานครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2022-11-04
คป.ระยอง @ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2022-11-04
คป.ระยอง @ จัดโครงการอบรมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 (รุ่นที่ 3) 2022-11-04
คป.ระยอง @ จัดโครงการอบรมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 (รุ่นที่ 1-2) 2022-11-04
คุมประพฤติกบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 2022-11-03
คป.ระยอง @ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ จัดกิจกรรมรับรายงานตัว 2022-11-03
คป.ระยอง @ กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดประชุมกลุ่มงานครั้งที่ 2/2566 2022-11-03
คป.ระยอง @ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2022-11-03
คป.ระยอง @ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2022-11-03
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-11-03
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-11-03
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-11-02
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-11-02
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-11-02
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-11-02
คุมประพฤติกบินทร์บุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและอบรมความรู้ เรื่อง “ผลกระทบจากสารเสพติด” ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2022-11-02
คุมประพฤติกบินทร์บุรี จัดโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด“โปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ” ครั้งที่ 1 2022-11-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด สร้างการรับรู้เรื่อง "รู้จักกฎหมายป้องกันการทำผิดซ้ำในคดีเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง" 2022-11-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด จัดกิจกรรม "บ้านสะอาด คุมประพฤติตราด สวยสงาด" 2022-11-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด โดยกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 2022-11-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชนอำเภอเกาะช้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 2022-11-02
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-11-02
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-11-02
ชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดตราด ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด จัดการประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ (Season 2) (ต่อ) 2022-10-28
ชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดตราด ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด จัดการประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ (Season 2) 2022-10-28
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-10-26
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-10-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ประชุมทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 1 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2566) 2022-10-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด จัดกิจกรรม "บ้านสะอาด เมืองตราด สวยสงาด" ตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดตราด 2022-10-26
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-10-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2022-10-25
คป.ระยอง@ ออกเยี่ยมเยียนอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบ้านค่าย 2022-10-25
คป.ระยอง@ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล 2022-10-25
คป.ระยอง@ เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2022-10-25
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-10-23
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-10-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565 2022-10-23
คุมประพฤติกบินทร์บุรี จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 2022-10-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด เข้าร่วมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ร่วมกับโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ 2022-10-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม "วันปิยมหาราช" 2022-10-20
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-10-20
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-10-20
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-10-20
คป.ระยอง@ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2022-10-19
คป.ระยอง@ เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 2022-10-19
คป.ระยอง@ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์คูคลอง 2022-10-19
คป.ระยอง@ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนิคมพัฒนา บริษัท เซาท์ ซิตี้ ปิโตรเคม จำกัด และผู้นำชุมชนพร้อมด้วยตัวแทนภาคประชาชน ร่วมกันจัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2022-10-19
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-10-19
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-10-19
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-10-19
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-10-19
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-10-19
คป.ระยอง@ เข้าคารวะและแนะนำตัวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง 2022-10-19
คป.ระยอง@ จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอปลวกแดง ครั้งที่ 1/2566 และรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ 2022-10-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ 2022-10-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด เข้าร่วมกิจกรรม "บ้านสะอาด เมืองตราด สวยสงาด" ตามข้อสั่งการของผู้ว่สราชการจังหวัดตราด 2022-10-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 2022-10-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2022-10-19
กลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ร่วมกับเรือนจำจังหวัดตราดลงพื้นที่ขับเคลื่อนและติดตามผลคนต้นแบบจากโครงการกำลังใจฯ 2022-10-18
กลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ลงพื้นที่ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายคุมประพฤติ 2022-10-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ร่วมกับอาสาสมัครคุมประฤติอำเภอบ่อไร่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวประจำเดือนตุลาคม 2565 2022-10-18
คุมประพฤติกบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี 2022-10-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ 2022-10-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ 2022-10-13
คุมประพฤติกบินทร์บุรี ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ 2022-10-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด จัดกิจกรรม "บ้านสะอาด คุมประพฤติตราด สวยสงาด" 2022-10-12
กลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการ ลงพื้นที่ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายคุมประพฤติ 2022-10-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเขาสมิง จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมประจำเดือนตุลาคม 2565 2022-10-12
คุมประพฤติกบินทร์บุรี จัดกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุดกรณีพิเศษ พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 13 – 16 ตุลาคม 2565 2022-10-12
คุมประพฤติกบินทร์บุรี จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 2022-10-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2022-10-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2022-10-12
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-10-12
คุมประพฤติกบินทร์บุรี ประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 2022-10-11
คุมประพฤติกบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี 2022-10-11
คุมประพฤติกบินทร์บุรี ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี เนื่องในโอกาสที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ 2022-10-11
คุมประพฤติกบินทร์บุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ และอบรมธรรมะ “ธรรมะรักษาจิต”ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 2022-10-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ การจัดการประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ (Season 2) 2022-10-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2566 2022-10-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุดกรณีพิเศษ 2022-10-11
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-10-11
คป.ระยอง @ ลงพื้นที่ติดตามปัญหา ข้อขัดข้อง ในการบริการสังคมของหน่วยงานภาคี อำเภอบ้านค่าย 2022-10-08
คป.ระยอง @ ออกเยี่ยมเยียนอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบ้านค่าย 2022-10-08
คป.ระยอง @ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ 2022-10-08
คป.ระยอง @ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2022-10-08
คป.ระยอง @ กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 รับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอวังจันทร์ 2022-10-08
คป.ระยอง @ ออกติดตามผลผู้รับทุนประกอบอาชีพ สำหรับผู้พ้นโทษในโครงการกำลังใจฯ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 2022-10-08
คป.ระยอง @ จัดประชุมคณะกรรมการจัดการประกวดการทำอาหาร Street food สร้างอาชีพ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2565 2022-10-08
คป.ระยอง @ กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 รับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอเขาชะเมา 2022-10-08
คป.ระยอง @ กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 รับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอแกลง 2022-10-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด จัดกิจกรรม " การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) ครั้งที่ 2 2022-10-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ประสานความร่วมมือภาคประชาสังคม เพื่อจัดการประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ (Season 2) 2022-10-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด โดยกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคม ประจำเดือนตุลาคม 2565 ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอเกาะช้าง 2022-10-06
คุมประพฤติกบินทร์บุรี ประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 2022-10-05
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ให้โอวาทแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2022-10-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด และอาสาสมัครคุมประพฤติ ร่วมงานฌาปนกิจอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดตราด 2022-10-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด จัดกิจกรรม "บ้านสะอาด เมืองตราด สวยสงาด" 2022-10-05
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-10-05
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-10-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-10-04
คุมประพฤติกบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 2022-10-04
คุมประพฤติกบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 2022-10-04
คป.ระยอง @ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติจัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคม 2022-10-04
คป.ระยอง @ กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดประชุมกลุ่มงานครั้งที่ 1/2566 2022-10-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก ร่วมจัดกิจกรรมเคารพธงชาติ 2022-09-29
คป.สระแก้ว จัดโครงการพฤตินิสัยผู้กระทำผิดภายในศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอคลองหาด 2022-09-29
คป.สระแก้ว จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ 2022-09-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด จัดกิจกรรม "การจัดการความรู้ (Knowledge management:KM)" 2022-09-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด จัดกิจกรรม "บ้านสะอาด เมืองตราด สวยสงาด" ตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดตราด 2022-09-28
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-09-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด โดยกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มประจำเดือนกันยายน 2565 2022-09-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2022-09-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565 2022-09-28
คป.ระยอง @ เข้าร่วมพิธี "ทำบุญครบรอบ ๒๐ ปี ชุมชนเข้มแข็งบ้านทัายโขด 2022-09-28
คป.ระยอง @ เข้าร่วมพิธี "ทำบุญครบรอบ ๒๐ ปี ชุมชนเข้มแข็งบ้านทัายโขด 2022-09-28
คป.ระยอง @ จัดโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดภายในศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนบ้านท้ายโขด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-09-28
คป.ระยอง @ เข้าร่วมกิจกรรม "วันพระราชทานธงชาติไทย 2022-09-28
คุมประพฤติกบินทร์บุรี จัดโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิด ภายในศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนตำบลนนทรี 2022-09-28
คุมประพฤติกบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี 2022-09-28
คุมประพฤติกบินทร์บุรี จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม โดยบูรณาการร่วมกับสถานีตำรวจภูธรกบินทร์บุรี 2022-09-28
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราดเข้าพบผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด 2022-09-27
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-09-27
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-09-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2022-09-27
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-09-24
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-09-24
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-09-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันมหิดล 2022-09-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ นายเปลื้อง คณาพัฒ บิดา อ.ส.ค.รินลดา คณาพัฒ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอพนมสารคาม 2022-09-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรม Kick off "ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี" จังหวัดฉะเชิงเทรา 2022-09-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ อำเภอราชสาส์น 2022-09-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก จัดโครงการพัฒนาพฤตินิสัยฯ 2022-09-22
คุมประพฤติกบินทร์บุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี 2022-09-22
คุมประพฤติกบินทร์บุรี จัดโครงการฟื้นฟูผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด “โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน” 2022-09-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราดโดยกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มประจำเดือนกันยายน 2565 2022-09-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ร่วมกิจกรรมรณรงค์ภายใต้หัวข้อ "ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี" 2022-09-21
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-09-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด จัดโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดภายในศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน 2022-09-20
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา 2022-09-19
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ อำเภอสนามชัยเขต 2022-09-19
คป.ระยอง @ ออกเยี่ยมเยียนอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบ้านค่าย 2022-09-19
คป.ระยอง @ จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติสัญจรเขตพื้นที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 2022-09-19
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าพบอัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา 2022-09-19
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว 2022-09-19
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราและรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา 2022-09-16
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ ในการต่อต้านการทุจริตจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-09-16
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับ นางประภาพรรณ ชูเก็น ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา 2022-09-16
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด เข้าพบหัวหน้าส่วนราชการกรมราชทัณฑ์ในพื้นที่ 2022-09-16
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด เข้าพบผู้บริหารศาลจังหวัดตราด 2022-09-16
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ อำเภอบางปะกง 2022-09-15
คป.ระยอง @ ออกติดตามผลผู้รับทุนประกอบอาชีพ สำหรับผู้พ้นโทษในโครงการกำลังใจฯ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 2022-09-15
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมศูนย์ข่าวจังหวัด ครั้งที่ 7/2565 ประจำเดือนกันยายน 2565 2022-09-14
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมพิจารณาการเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาด ครั้งที่ 3/2565 2022-09-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ร่วมกิจกรรมวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ประจำปี ๒๕๖๕ ในพื้นที่จังหวัดตราด 2022-09-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด เข้าร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. 2022-09-14
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ประชุมทีมบริหารสำนักงานฯ เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ 2022-09-14
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด เข้าพบผู้บริหารจังหวัดตราด 2022-09-14
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-09-14
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-09-14
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-09-14
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ อำเภอแปลงยาว 2022-09-13
คป.ระยอง @ จัดโครงการอบรมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติคดียาเสพติด 2022-09-13
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ วัดต้นตาล อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 2022-09-12
คป.กบินทร์บุรี “เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกบินทร์บุรี" 2022-09-12
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-09-09
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ อำเภอท่าตะเกียบ 2022-09-09
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา รับมอบเกียรติบัตรในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2565 2022-09-09
คป.ระยอง @ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2022-09-09
คป.ระยอง @ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ จัดกิจกรรมรับรายงานตัว 2022-09-09
คป.ระยอง @ กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 รับรายงานตัวและจัดกิจกรรมอบรมความรู้เกี่ยวกับกฏหมายจราจรที่ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองระยอง 2022-09-09
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-09-08
คุมประพฤติกบินทร์บุรี ร่วมพิธีเปิดศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี 2022-09-07
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-09-06
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-09-06
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ครั้งที่ 3/2565 2022-09-06
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา สมัยสามัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-09-06
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดพิธีปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-09-06
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ อำเภอบ้านโพธิ์ 2022-09-06
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ อำเภอบางคล้า 2022-09-06
คป.ระยอง @ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและอบรมธรรมะ 2022-09-05
คป.ระยอง @ จัดกิจกรรมโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ (พื้นฐาน) ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 และจัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2022-09-05
คป.ระยอง @ จัดกิจกรรมโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ (พื้นฐาน) ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.2565 โดยกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 2022-09-05
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-09-02
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-08-31
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-08-31
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-08-25
คุมประพฤติกบินทร์บุรี ปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบ “ศูนย์ขวัญแผ่นดิน” รุ่นที่ ๒ รุ่นที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 2022-08-21
ศูนย์ขวัญแผ่นดิน คุมประพฤติกบินทร์บุรี เข้าร่วมโครงการอาสาทำความดี ๓๐ กรมคุมประพฤติ ด้วยกิจกรรม “อาสาทำความดี เพิ่มพื้นที่สีเขียว เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ 2022-08-21
คุมประพฤติกบินทร์บุรี วางพวงหรีดเคารพศพ มารดาอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-08-21
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ โครงการอาสาทำความดี 30 ปี กรมคุมประพฤติ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 2022-08-20
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-08-20
คุมประพฤติกบินทร์บุรี จัดพิธีจุดเทียนอุดมการณ์ และการกล่าวคำปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านยาเสพติด 2022-08-19
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-08-19
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-08-18
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-08-18
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-08-18
คป.ระยอง @ ร่วมพิธีรดน้ำศพเพื่อแสดงความอาลัยต่อน้องชายของอาสาสมัครคุมประพฤติที่ถึงแก่กรรม 2022-08-18
คป.ระยอง@เข้าร่วมกิจกรรม "มอบ 990 ต้นฝ้าย(ต้นกล้า) สู่ผ้าตาสมุก ผ้าพื้นถิ่นเมืองระยอง" ประจำปี พ.ศ. 2565 2022-08-18
คป.ระยอง@ ออกเยี่ยมอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอบ้านค่าย 2022-08-18
คป.ระยอง@ ประชาสัมพันธ์ภารกิจและกิจกรรมของสำนักงานคุมประพฤติ ประจำเดือนกันยายน และสอบถามปัญหาการทำงานบริการสังคม 2022-08-17
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-08-17
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-08-17
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-08-17
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ค่ายพระยาสุรสีห์ อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 2022-08-16
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว 2022-08-16
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2022-08-16
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 2022-08-16
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 2022-08-16
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-08-16
คป.ระยอง @ กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดประชุมกลุ่มงานครั้งที่ 5/2565 2022-08-15
คุมประพฤติกบินทร์บุรี เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 2022-08-13
“ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน” คุมประพฤติกบินทร์บุรี จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 2022-08-13
คุมประพฤติกบินทร์บุรี เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 2022-08-12
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ อำเภอบางปะกง 2022-08-11
คป.ระยอง @ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ "สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง" เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 2022-08-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก ให้การตอนรับ นางนุสรา วงษ์สุวรรณ ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ 2022-08-10
อธิบดีกรมคุมประพฤติ ตรวจเยี่ยมค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดนครนายก 2022-08-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก รับการตรวจเยี่ยมจากท่านอธิบดี 2022-08-10
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 2022-08-09
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-08-09
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-08-09
คุมประพฤติกบินทร์บุรีให้การต้อนรับ นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ 2022-08-09
คป.กบินทร์บุรี ให้การต้อนรับ นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ 2022-08-09
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-08-09
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-08-09
คป.ระยอง@ ดำเนินโครงการ "ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดระยอง" 2022-08-08
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายสักการะ แด่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” เนื่องในวันรพี ประจำปี 2565 2022-08-08
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมแสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่สำนักงาน ในโอกาสบรรจุเข้ารับราชการ 2022-08-08
คป.ระยอง@ ออกเยี่ยมเยียนอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบ้านฉาง 2022-08-08
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-08-07
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-08-07
สคป.จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ข่าว 2022-08-07
คุมประพฤติกบินทร์บุรี ร่วมวางพวงมาลาพระฉายาลักษณ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งวงการกฎหมายไทย” เนื่องในวันรพี ประจำปี ๒๕๖๕ 2022-08-06
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 2022-08-05
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 2022-08-05
สนง.คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมพิจารณาการเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาด ครั้งที่ 2/2565 2022-08-05
คป.ระยอง@ขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน 2022-08-05