รูป หัวข้อ วันที่
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๔ 2021-10-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี จัดโครงการอบรมผู้ถูกคุมความประพฤติหลักสูตรสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติคดียาเสพติด 2021-10-15
คุมประพฤติลพบุรี เยี่ยมเยียน อ.ส.ค. และบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม 2021-10-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี จัดประชุม อาสาสมัครคุมประพฤติที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ 2021-10-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้บริหารกรมคุมประพฤติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2021-10-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี ร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย​ 2021-09-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2021-09-29
คุมประพฤติลพบุรีอบรมให้ความรู้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2021-09-29
คุมประพฤติลพบุรี จัดกิจกรรมเนื่องในวัน พระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) 2021-09-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี ดำเนินการติดตามผู้รับทุนประกอบอาชีพ ภายใต้โครงการกำลังใจฯ ปี ๒๕๖๔ 2021-09-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรม ลพบุรีเมืองสะอาด “Big Cleaning Day” 2021-09-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เข้ารับบริการบ้านกึ่งวิถี 2021-09-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี ดำเนินการมอบทุนประกอบอาชีพ 2021-09-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี จัดโครงการอบรมผู้ถูกคุมความประพฤติหลักสูตร "การใช้ชีวิตวิถีใหม่" ครั้งที่ 5/2564 2021-09-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี จัดโครงการอบรมผู้ถูกคุมความประพฤติหลักสูตร "การใช้ชีวิตวิถีใหม่" ครั้งที่ 4/2564 2021-09-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี จัดโครงการอบรมผู้ถูกคุมความประพฤติหลักสูตร "การใช้ชีวิตวิถีใหม่" ครั้งที่ 3/2564 2021-09-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี จัดโครงการอบรมผู้ถูกคุมความประพฤติหลักสูตร "การใช้ชีวิตวิถีใหม่" ครั้งที่ 2/2564 2021-09-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี จัดโครงการอบรมผู้ถูกคุมความประพฤติหลักสูตร "การใช้ชีวิตวิถีใหม่" 2021-09-13
คุมประพฤติลพบุรี เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาทักษะ ผู้ชนะการประกวด Street Food สร้างอาชีพ ระดับจังหวัด 2021-09-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี ร่วมโครงการอบรมพัฒนาทักษะผู้ชนะการประกวด Street Food สร้างอาชีพระดับจังหวัด 2021-09-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี ดำเนินการสอบปากคำจำเลยผ่าน Application Line 2021-09-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2021-09-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี มอบทุนประกอบอาชีพ ผู้ถูกคุมความประพฤติและผู้พ้นคุมความประพฤติ 2021-09-08
คุมประพฤติจังหวัดลพบุรี มอบทุนประกอบอาชีพแก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2021-09-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี จัดโครงการอบรมวิชาชีพมาตราฐานฝีมือแรงงานด้านการทำอาหาร 2021-08-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี ดำเนินการติดตามผู้รับทุนประกอบอาชีพ ภายใต้โครงการกำลังใจฯ ปี ๒๕๖๔ 2021-08-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมฝึกวิชาชีพปลูกฟ้าทะลายโจรและทำน้ำสมุนไพร 2021-08-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี ประสานงานกับทางศาลเพื่อเพิ่มวิธีการรับรายงานตัวทางจอภาพ 2021-08-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี ดำเนินการติดตามผู้รับทุนประกอบอาชีพ ภายใต้โครงการกำลังใจฯ ปี ๒๕๖๔ 2021-07-27
คุมประพฤติลพบุรี ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ผู้ถูกคุมความประพฤติพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ 2021-07-15
คุมประพฤติลพบุรี เข้าร่วมประชุม แนวทางการเฝ้าระวัง ส่งต่อ ผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิต 2021-07-14
คุมประพฤติลพบุรี ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ การพัฒนาระบบเฝ้าระวังการกระทำผิดในชุมชน 2021-07-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรม ลพบุรีเมืองสะอาด “Big Cleaning Day” 2021-07-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี จัดการประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพจังหวัดนนทบุรี 2021-07-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังการกระทำผิดซ้ำในชุมชนพื้นที่อำเภอบางกรวย 2021-07-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังการกระทำผิดซ้ำในชุมชนพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรี 2021-07-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังการกระทำผิดซ้ำในชุมชน 2021-07-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี นำผู้รับทุนประกอบอาชีพสำหรับผู้พ้นโทษ โครงการกำลังใจฯ 2021-07-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี จัดประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานประกวดการทำอาหาร Street Food 2021-07-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี มอบสิ่งของบริจาคในกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน" 2021-06-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี มอบเงินทุนประกอบอาชีพสำหรับผู้พ้นโทษในโครงการกำลังใจฯ ปี พ.ศ.๒๕๖๔ 2021-06-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา BIG CLEANING DAY 2021-06-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี ร่วมลงนาม MOU ตามโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข 2021-06-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี สวมชุดป้องกันเชื้อ (PPE) และอุปกรณ์ป้องกันเชื้อ ติดตั้งอุปกรณ์ติดตามตัว (EM)ให้กับผู้พักการลงโทษ 2021-06-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 2021-06-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี ฉีดวัคซีน COVID -19 เข็มที่ ๒ 2021-06-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 2021-06-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี รับมอบชุดป้องกันเชื้อ (PPE) และอุปกรณ์ป้องกันเชื้อ จากหอการค้าจังหวัดนนทบุรี 2021-06-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี สวมชุด (PPE) ติดตั้งอุปกรณ์ติดตามตัว(EM) ให้กับผู้พักการลงโทษ 2021-05-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรม "วันต้นไม้ของชาติประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ 2021-05-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี เข้ารับการฉีดวัคซีน โควิด ๑๙ 2021-05-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี นำผู้ถูกคุมความประพฤติ บริการประชาน ณ จุดบริการประชาชน หน้าตลาดบางใหญ่ซิตี้ 2021-04-16
คุมประพฤติสมุทรปราการ ร่วมคณะตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน 2021-04-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี นำผู้ถูกคุมความประพฤติ บริการประชาน ณ จุดบริการประชาชน หน้าตลาดบางใหญ่ซิตี้ 2021-04-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี นำผู้ถูกคุมความประพฤติ บริการประชาน ณ จุดบริการประชาชน หน้าตลาดบางใหญ่ซิตี้ 2021-04-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี นำผู้ถูกคุมความประพฤติ บริการประชาน ณ จุดบริการประชาชน หน้าตลาดบางใหญ่ซิตี้ 2021-04-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี นำผู้ถูกคุมความประพฤติ บริการประชาน ณ จุดบริการประชาชน หน้าตลาดบางใหญ่ซิตี้ 2021-04-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี นำผู้ถูกคุมความประพฤติ บริการประชาน ณ จุดบริการประชาชน หน้าตลาดบางใหญ่ซิตี้ 2021-04-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี นำผู้ถูกคุมความประพฤติ บริการประชาน ณ จุดบริการประชาชน หน้าตลาดบางใหญ่ซิตี้ 2021-04-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี รับรายงานตัวแบบกลุ่ม 2021-04-09
คุมประพฤติลพบุรี จัดกิจกรรมอบรมความรู้และรณรงค์ “การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์” สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด 2021-04-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี รับรายงานตัวแบบกลุ่ม 2021-03-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี 2021-03-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครบรอบ ๒๙ ปี กรมคุมประพฤติ 2021-03-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2021-03-05
คุมประพฤติลพบุรี รับตรวจราชการ ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ 2021-03-03
คุมประพฤติลพบุรีร่วมงาน "วันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" 2021-03-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรม เนื่องในวันมาฆบูชา 2021-02-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี จัดประชุมเลือกตั้งประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติและประธานชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติภาค 1 2021-02-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี จัดประชุมคณะกรรมการบ้านกึ่งวิถี 2021-02-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี รับรายงานตัวแบบกลุ่ม 2021-02-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี จัดเลือกตั้งประธานอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี 2021-02-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายยุติธรรมชุมชน 2021-02-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี จัดเลือกตั้งประธานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางบัวทอง 2021-02-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี จัดเลือกตั้งประธานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองนนทบุรี 2021-02-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี จัดเลือกตั้งประธานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอปากเกร็ด 2021-02-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี จัดเลือกตั้งประธานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางใหญ่ 2021-02-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรม "อบรมธรรม ทำดี เพื่อแผ่นดิน"และบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ 2021-02-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี จัดเลือกตั้งประธานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอไทรน้อย 2021-02-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิส์ ติดตามตัว (EM) ให้ผู้ถูกคุมประพฤติพักการลงโทษจากเรือนจำจังหวัดนนทบุรี 2021-02-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี จัดประชุมเลือกตั้งประธานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางกรวย 2021-01-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี นำผู้พ้นโทษจากเรือนจำ เข้ารับบริการ ณ บ้านกึ่งวิถ๊ วัดสวนแก้ว 2021-01-06
ราคากลางจ้างก่อสร้างทางลาดสำหรับคนพิการและทาสีรั้วสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี 2021-01-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี นำผู้ถูกคุมความประพฤติอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ณ บริเวณหน้าตลาดบางใหญ่ซิตี้ 2021-01-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี นำผู้ถูกคุมความประพฤติ บริการประชาน ณ จุดบริการประชาชน หน้าตลาดบางใหญ่ซิตี้ 2021-01-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี นำผู้ถูกคุมความประพฤติ บริการประชาน ณ จุดบริการประชาชน หน้าตลาดบางใหญ่ซิตี้ 2021-01-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี ร่วมตรวจเยี่ยมจุดตรวจบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ กับคณะของรองผู้ว่าฯ 2020-12-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี นำผู้ถูกคุมความประพฤติบริการน้ำดื่มให้ประชาชน ณ จุดบริการประชาชน 2020-12-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี ได้ไปเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจผู้ถูกคุมความประพฤติที่ปฏิบัติงานณจุดบริการประชาชน พร้อมทั้งมอบน้ำดื่มอุปกรณ์พัดและกระเป๋าผ้า 2020-12-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เข้ารับบริการในบ้านกึ่งวิถี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2020-12-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรม "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ"และ "คุมประพฤติใส่ใจ สร้างความปลอดภัยทางถนนเมาขับ จับติด EM 2020-12-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี ร่วมใจบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล 2020-12-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พบสื่อมวลชน 2020-12-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรม "อบรมธรรม ทำดี เพื่อแผ่นดิน" และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2020-12-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 2020-12-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี ประชุมคณะกรรมการบ้านกึ่งวิถี วัดสวนแก้ว 2020-11-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี ร่วมกิจกรรม "กองทุนแม่ของแผ่นดิน" 2020-11-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม 2020-11-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมภายใต้หัวข้อ "คุมประพฤติร่วมใจ ป้องกันภัย covid-19 " 2020-11-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ณ วัดโตนด อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 2020-11-17
คุมประพฤติธัญบุรีจัดกิจกรรมรับรายงานที่ศูนย์ประสาน อสค 2020-11-05
คุมประพฤติธัญบุรีจัดกิจกรรมรับรายงานตัวให้กับผู้ถูกคุมประพฤติที่ได้รับการพักโทษ-ลดโทษ 2020-11-04
คุมประพฤติลพบุรี ให้การต้อนรับนายณัฎฐ์ชัย มาประณีต ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลพบุรี 2020-11-03
คุมประพฤติลพบุรี ประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมคุมประพฤติและการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) กับผู้กระทำผิด ในเวทีประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมืองลพบุรี 2020-10-30
คุมประพฤติลพบุรี ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมคุมประพฤติและการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) กับผู้กระทำผิด 2020-10-30
คุมประพฤติลพบุรี จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2020-10-30
คุมประพฤติธัญบุรีติดEMให้นักโทษที่ได้รับการปล่อยตัวพักโทษ/ลดโทษ 2020-10-29
คุมประพฤติธัญบุรีจัดกิจกรรมรับรายงาน/ทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม และปัจฉิมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ ที่ศูนย์ประสานงาน อ.ส.ค คลองหลวง 2020-10-15
คุมประพฤติธัญบุรีจัดกิจกรรมรับรายงานผู้ถูกคุมความประพฤติที่ศุนย์ 2020-10-08
คุมประพฤติธัญบุรีจัดกิจกรรมรับรายงานนักโทษ 2020-10-08
คุมประพฤติลพบุรี ร่วมประชุม เชิงปฏิบัติการจังหวัดส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต 2020-08-05
คุมประพฤติลพบุรี จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม(จิตอาสา) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันที่ 28 กรกฎาคม 2563) 2020-07-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2020-07-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2020-07-22
คุมประพฤติลพบุรี ดำเนินงานโครงการคุมประพฤติตำบล 2020-07-09
คุมประพฤติลพบุรี ดำเนินงานโครงการคุมประพฤติตำบล 2020-07-09
คุมประพฤติลพบุรี ดำเนินงานโครงการคุมประพฤติตำบล 2020-07-09
คุมประพฤติลพบุรี ประสานความร่วมมือ ภาคประชาชน ภายใต้โครงการ “คุมประพฤติตำบล คนดี” 2020-07-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรม “ตู้ปันสุข” 2020-06-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคมและสาธารณประโยชน์ “คุมประพฤติร่วมใจ ป้องกันภัยโควิด-19” 2020-06-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี ดำเนินการสำรวจความพร้อมในการส่ง และรับตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด แบบควบคุมตัว ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 2020-06-02
คุมประพฤติลพบุรี จัดกิจกรรม สร้างการรับรู้และส่งเสริมการสร้างวินัย “ลดและคัดแยกขยะ” 2020-05-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2020-04-13
มาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 สำนักงานคุมประพฤติจัุงหวัดสมุทรปราการ การคัดกรองผู้รับบริการ 2020-04-03
คุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ ทำกิจกรรม 5 ส ป้องกันไวรัสโควิด-19 2020-04-03
คุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ ได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดในการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 2020-04-03
คุมประพฤติสมุทรปราการ ป้องกันไวรัสโควิด-19 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 2020-04-03
มาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 สำนักงานคุมประพฤติจัุงหวัดสมุทรปราการ 2020-03-25
กิจกรรม 5 ส สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ สู้ภัยโควิด-19 2020-03-25
คุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 2020-03-18
คุมประพฤติสมุทรปราการ ร่วมกิจกรรมรฆณรงค์ปลอดพลาสติก 2020-03-18
คุมประพฤติสมุทรปราการ จัดกิจกรรม สัปดาห์ทำความดีเพื่อสังคม เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 28 ปี 2020-03-18
คุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมในการประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ 2020-03-18
คุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการอบรมธรรมะและจิตอาสาพัฒนาชุมชน 2020-03-18
คุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการดำเนินโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ณ โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 2020-03-18
คุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการดำเนินโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย 2020-03-18
คุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการดำเนินโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2020-03-18
คุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการจัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น "การทำน้ำยาล้างจานและการทำผ้ามัดย้อม" 2020-03-18
คุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการตลาดประชารัฐ ผลิตผลคนดี ชมรมทูบี นัมเบอร์วัน 2020-03-18
ชมรมทูบี นัมเบอร์วัน คุมประพฤติสมุทรปราการ ประกวดผลงานชมรมฯ 2020-03-18
คุมประพฤติสมุทรปราการจัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำครั้งที่ 3/63 2020-03-18
คุมประพฤติลพบุรี จัดหางานให้กับผู้ถูกคุมประพฤติ 2020-03-09
คุมประพฤติลพบุรี ร่วมลงนาม MOU กับ วิทยาลัยสารพัดช่าง เพื่อจัดการสอนวิชาชีพระยะสั้นให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ 2020-02-27
คุมประพฤติลพบุรี จัดกิจกรรมอบรมความรู้เกี่ยวกับโทษ พิษภัยของสุราและกฎวินัยจราจร 2020-02-21
คุมประพฤติสมุทรปราการและชมรม TO BE NUMBER ONE คุมประพฤติสมุทรปราการ ร่วมทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติในสังกัดภาค 1 2020-02-14
คุมประพฤติลพบุรี ร่วมลงนาม MOU เป็นเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE 2020-02-14
คุมประพฤติสมุทรปราการ จัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ณ โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี 2020-02-13
ท่าน ผอ.ชลาลัย ฤทธิรัตน์ ร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานคุมประพฤติ ในสังกัดภาค 1 จังหวัดนนทบุรี 2020-02-13
คุมประพฤติสมุทรปราการจัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการ 2020-02-09
คุมประพฤติสมุทรปราการ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดให้โทษ 2020-02-09
คุมประพฤติสมุทรปราการและชมรม TO BE NUMBER ONE สมุทรปราการ ร่วมประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการประกวดชมรมฯ 2020-02-09
คุมประพฤติสมุทรปราการ จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ 3/63 ประจำปีงบประมาณ 2563 2020-02-09
คุมประพฤติสมุทรปราการ ร่วมโครงการ สัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2563 จังหวัดสมุทรปราการ 2020-02-09
คุมประพฤติลพบุรี จัดกิจกรรมฝึกสอนอาชีพให้กับผู้ถูกคุมประพฤติ 2020-02-04
คุมประพฤติลพบุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ 2020-02-03
คุมประพฤติลพบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2020-01-30
คุมประพฤติลพบุรี จัดอบรมธรรมะให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ 2020-01-28
คุมประพฤติลพบุรี ประสานความร่วมมือวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เสริมสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้ถูกคุมประพฤติ 2020-01-27
คุมประพฤติสมุทรปราการยึดหลักธรรมาภิบาล ต่อต้านทุจริต ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 2020-01-22
คุมประพฤติสมุทรปราการ บูรณาการร่วมจัดกิจกรรมอบรมขับขี่ปลอดภัย 2020-01-22
คุมประพฤติสมุทรปราการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ 2020-01-22
คุมประพฤติสมุทรปราการ ร่วมประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติสามัญครั้งที่ 1/63 2020-01-22
คณะกรรมการอำนวยการ โครงการ TO BE NUMBER ONE สมุทรปราการ ขับเคลื่อนโครงการฯ 2020-01-22
คุมประพฤติสมุทรปราการ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศอบรมกฎหมายงานคุมประพฤติและแนะแนวอาชีพ 2020-01-22
ท่าน ผอ.ชลาลัย ฤทธิรัตน์ คุมประพฤติสมุทรปราการ ประชุมทีมผู้บริหารสำนักงานฯ 2020-01-22
คุมประพฤติลพบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการ ย.อส จังหวัดลพบุรี ประจำปี พ.ศ.2563 2020-01-21
คุมประพฤติลพบุรี เข้าขอพรผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลพบุรีและศาลแขวงลพบุรี 2020-01-20
คุมประพฤติลพบุรี ร่วมพิธีถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 2020-01-17
คุมประพฤติลพบุรี ร่วมแต่งไทยเดินรณรงค์งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 33 2020-01-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 2020-01-14
คุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการจัดโครงการอบรมและฝึกอาชีพการทำขนมข้าวแต๋นและการทำโต๊ะปูนปั้นลายไม้ 2020-01-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพในงานสวดอภิธรรมศพ บิดาบุคคลากรในสำนักงานฯ 2020-01-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการเข้าร่วมประชุมคณะทำงานการก่อสร้างศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2020-01-09
อธิบดีกรมคุมประพฤติพบผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการและเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ 2020-01-08
คุมประพฤติสมุทรปราการจัดโครงการอบรมธรรมะและกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน 2020-01-08
ชมรม TO BE NUMBER ONE คุมประพฤติสมุทรปราการบำเพ็ญประโยชน์ 2020-01-02
คุมประพฤติสมุทรปราการ ทำบุญสำนักงานฯ เลี้ยงเพลพระ 2020-01-02
คุมประพฤติสมุทรปราการ ตรวจเยี่ยมจุดตรวจและบริการประชาชนในเขตสมุทรปราการ 2020-01-02
กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี สำนักงานคุมประพฤติสมุทรปราการ 2020-01-02
คุมประพฤติสมุทรปราการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีและจัดเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2563 2020-01-02
คุมประพฤติสมุทรปราการ จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ "คุมประพฤติใส่ใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน" ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 2020-01-02
คุมประพฤติสมุทรปราการร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการและปล่อยขบวนรถรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 จังหวัดสมุทรปราการ ในงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติประจำปี 2562 2020-01-02
คุมประพฤติสมุทรปราการ จัดกิจกรรมรณรงค์ "คุมประพฤติใส่ใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน" ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 2020-01-02
คุมประพฤติสมุทรปราการร่วมกับศูนย์ฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัย ร่วมบันทึกเทปสกู๊ปข่าว พีพีทีวี 2019-12-20
คุมประพฤติสมุทรปราการและชมรม TO BE NUMBER ONE สมุทรปราการ ร่วมกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ 1/2563 2019-12-16
คุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ บูรณาการร่วมกับอาสาสมัครสอบปากคำผู้อุปการะคดีสืบเสาะพักการโทษ ลดวันต้องโทษจำคุก 2019-12-16
คุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ 2019-12-16
คุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ และผู้ถูกคุมความประพฤติ ร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย 2019-12-16
คุมประพฤติสมุทรปราการเข้าร่วมการประชุมเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนก่อนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2563 2019-12-16
คุมประพฤติสมุทรปราการร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอรัปชันสากล 2019-12-16
คุมประพฤติสมุทรปราการร่วมทำกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 2019-12-16
คุมประพฤติสมุทรปราการ บูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายในการจัดกิจกรรมอบรมขับขี่ปลอดภัย 2019-12-03
คุมประพฤติสมุทรปราการช่วยเหลือครอบครัว อสค.ธงชัย เรืองประดับ 2019-11-25
คุมประพฤติสมุทรปราการร่วมประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ ภาค 1 2019-11-25
สำนักงานคุมประพฤติฯบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมอบรมกฎหมายและปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ 2019-10-30
ท่านชลาลัย ฤทธิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ พร้อมคณะ ร่วมแสดงวความยินดีกับท่านวาสนา ปักกาโร ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ 2019-10-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2019-10-29
สำนักงานคุมประพฤติร่วมโครงการจิตอาสาจังหวัดสมุทรปราการ 2019-10-29
สำนักงานคุมประพฤติร่วมพิธีบางสรวงงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย๋์ 2019-10-29
ผอ.ชลาลัย ฤทธิรัตน์ ร่วมพิธีเปิดงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ ประจำปี 2562 2019-10-29
ผอ.ชลาลัย ฤทธิรัตน์ เยี่ยมศูนย์ประสานงาน อสค อำเภอบางพลี 2019-10-29
สำนักงานคุมประพฤติต้อนรับท่านชลาลัย ฤทธิรัตน์ ในโอกาสมารับตำแหน่งหผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ 2019-10-29
คุมประพฤติลพบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบูรณาการชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดลพบุรี 2019-10-25
คุมประพฤติลพบุรี ร่วมงานวันสถาปนา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2019-10-17
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี เข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุ 2019-10-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชา บรมนาถบพิตร 2019-10-13
คุมประพฤติลพบุรี ดำเนินการจัดหางานให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-10-11
คุมประพฤติลพบุรี จัดกิจกรรมอบรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-10-07
คุมประพฤติลพบุรี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 2019-09-27
คุมประพฤติลพบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและรับมอบโล่รางวัลเกียรติยศ 2019-09-27
คุมประพฤติลพบุรี จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด 2019-09-27
คุมประพฤติลพบุรี ร่วมกิจกรรม "ผู้ว่าฯพาเข้าวัด" 2019-09-25
คุมประพฤติลพบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัด จังหวัดลพบุรี 2019-09-25
คุมประพฤติลพบุรี จัดกิจกรรม อบรมธรรมะ ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-09-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรีพร้อมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติภาค 1 สัญจร จังหวัดสิงห์บุรี 2019-09-23
คุมประพฤติสมุทรปราการจัดกิจกรรมอบรมความรู้เกี่ยวกับกฏหมายงานคุมประพฤติและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง 2019-09-18
คุมประพฤติสมุทรปราการร่วมบริจาคโลหิต 2019-09-18
ตัวแทนสำนักงานคุมประพฤติ ภาค 1 ร่วมแสดงความยินดีต่อท่านอธิบดีกรมคุมประพฤติ 2019-09-18
คุมประพฤติสมุทรปราการร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" 2019-09-18
คุมประพฤติลพบุรี จัดโครงการฝึกอบรมความรู้ “ทักษะการป้องกันตัวและการต่อสู้” 2019-09-14
คุมประพฤติลพบุรี ประชาสัมพันธ์ภารกิจและสร้างการรับรู้แก่ผู้มารับบริการของสำนักงานฯ 2019-09-12
คุมประพฤติลพบุรี จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-09-12
คุมประพฤติสมุทรปราการ ร่วมประชุมสามัญประจำปี 2562 อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ 2019-09-10
คุมประพฤติลพบุรี ร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดลพบุรี 2019-09-10
คุมประพฤติลพบุรี จัดกิจกรรมอบรมความรู้ผู้ถูกคุมความทประพฤติในพื้นที่ 2019-09-10
คุมประพฤติสมุทรปราการ ประสานงานศาลยุติธรรมในเขตพื้นที่ กรณีชะลอการใช้เงื่อนไขติดเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว 2019-09-06
คุมประพฤติสมุทรปราการเข้าร่วมโครงการ "งานคุมประพฤติ 40 ปี มุ่งสู่ probation 4.0 2019-09-05
คุมประพฤติสมุทรปราาการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติพักการลงโทษและลดวันต้องโทษ และปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดให้โทษ 2019-09-05
จิตอาสา 904 เราทำความดี ด้วยหัวใจ 2019-09-05
ชมรม TO BE NUMBER ONE คุมประพฤติสมุทรปราการบำเพ็ญประโยชน์ 2019-09-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรีจัดกิจกรรมอบรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-09-02
ชุมรม TO BE NUMBER ONE คุมประพฤติสมุทรปราการ 2019-08-27
คุมประพฤติสมุทรปราการ ปรุชุมผู้บริหารสำนักงานคุมประพฤติ 2019-08-27
คุมประพฤติสมุทรปราการ ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ 2019-08-27
ปัจฉิมนิเทศผู้พ้นคุมประพฤติด้วยดีกรณีผู้ได้รับพักการลงโทษและลดวันต้องโทษที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ 2019-08-22
อบรมกฎหมายงานคุมประพฤติผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2019-08-21
ประชาสัมพันธ์ ชมรมTO BE NUMBER ONE คุมประพฤติสมุทรปราการ 2019-08-21
ผอ.คุมประพฤติสมุทรปราการ วิทยากรจิตอาสา 904 "หลักสูตรพื้นฐาน" รุ่น 2/62 กลุ่ม 3 2019-08-21
ผอ.คุมประพฤติสมุทรปราการ จิตอาสา 904 เราทำความดีด้วยหัวใจ 2019-08-21
คุมประพฤติสมุทรปราการร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ 2019-08-19
พิธีวางพวงมาลา วันรพี 62 2019-08-14
สำนักงานคุมประพฤติสมุทรปราการ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 2019-08-14
ผอ.คุมประพฤติสมุทรปราการ นำบุคลากรของสำนักงานฯ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 2019-08-14
คุมประพฤติสมุทรปราการเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ 2019-08-01
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการประเมินความเสี่ยงความต้องการ(จำแนก) 2019-07-31
นายไพบูลย์ สุนทรประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ /ยุติธรรมจังหวัดสมุทรปราการ วิทยากรจิตอาสา 904 "หลักสูตรพื้นฐาน" รุ่นที่ 2/62 กลุ่มที่ 3 จังหวัดสมุทรปราการ 2019-07-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2019-07-31
คุมประพฤติสมุทรปราการ ถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณตน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2019-07-26
น. นายไพบูลย์ สุนทรประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ/จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการและยุติธรรมจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลองเลียบคลองช 2019-07-22
คุมประพฤติสมุทรปราการ เข้าร่วมประชุมภาคและร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานคุมประพฤติภาค 1 ณ ห้องประชุมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 2019-07-18
คุมประพฤติสมุทรปราการร่วมงานมหกรรมรวมพลคน TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2562 2019-07-15
คุมประพฤติสมุทรปราการ ต้อนรับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 2019-07-15
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ วิทยากรจิตอาสา904 "หลักสูตรพื้นฐาน" รุ่นที่ 2/62 ให้ความรู้จิตอาสากลุ่ม 3 2019-07-15
นายไพบูลย์ สุนทรประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ วิทยากรจิตอาสาหลักสูตรจิตอาสา 904 ขยายผลโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ไปสู่ประชาชน/ผู้ถูกคุมความประพฤติ/ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2019-07-10
นายไพบูลย์ สุนทรประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ วิทยากรจิตอาสาหลักสูตรจิตอาสา 904 ขยายผลโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ไปสู่บุคลากรของสำนักงานฯ 2019-07-10
ชมรม TO BE NUMBER ONE คุมประพฤติสมุทรปราการ ร่วมงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ 2019-07-10
คุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2562 2019-06-27
คุมประพฤติสมุทรปราการร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ 2019-06-26
สำนักงานคุมประพฤติสมุทรปราการประชุมเจ้าหน้าที่ เรื่องการจำแนกผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-06-20
นายไพบูลย์ สุนทรประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา904 "หลักสูตรหลัก" รุ่นที่ 2/62 2019-06-20
นายไพบูลย์ สุนทรประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ ให้การต้อนรับ พันตำรวจเอกทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมพร้อมคณะ เดินทางมาตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบที่2)เขตตรวจราชการท 2019-06-17
สำนักงานคุมประพฤติสมุทรปราการดำเนินโครงการ "โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์" ณ โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 2019-06-17
คุมประพฤติสมุทรปราการร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดเคลื่อนที่ ณ บริษัทเอพี ฮอนด้า จำกัด 2019-06-14
สำนักงานคุมประพฤติสมุทรปราการต่อยอดการฝึกอบรมอาชีพปั้นปูน 2019-06-14
คุมประพฤติสมุทรปราการประชุมฝ่ายบริหารประจำเดือนมิถุนายน 2562 2019-06-14
คุมประพฤติสมุทรปราการจัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562 2019-06-07
คุมประพฤติสมุทรปราการ จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 2019-06-05
คุมประพฤติสมุทรปราการ ร่วมพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ ตามพระราชกฤษฏีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2562 2019-05-29
นายไพบูลย์ สุนทรประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติสมุทรปราการเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมเรือนจำกลางสมุทรปราการ 2019-05-27
คุมประพฤติสมุทรปราการ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562 2019-05-27
กิจกรรามทำความสะอาด เก็บขยะ อุนรักษ์สิ่งแวดล้อมระบบนิเวศป่าชายเลน 2019-05-16
ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสุนทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2019-05-16
นายไพบูลย์ สุนทรประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติสมุทรปราการถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2019-05-16
คุมประพฤติสมุทรปราการ ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2019-05-16
คุมประพฤติสมุทรปราการประชุมประจำผู้บริหารสำนักงานประจำเดือนพฤษภาคม 2019-05-16
คุมประพฤติสมุทรปราการ ร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 2019-05-16
นายไพบูลย์ สุนทรประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติสมุทรปราการพร้อมคณะร่วมพิธีปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษและสงเคราะห์เงินค่าเดินทางกลับบ้าน 2019-05-16
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างสำนักงานฯ เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวระราชดำริ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" 2019-05-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานีมอบทุนประกอบอาชีพ เเกะสลักไม้เเละกะลามะพร้าว 2019-04-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานีร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองเปรม เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 2019-04-30
นายไพบูลย์ สุนทรประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการเข้าร่วมพิธีปลูกต้นไม้พระราชทาน ต้นรวงผึ้ง 2019-04-29
คุมประพฤติสมุทรปราการบูรณาการร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการและสถานีตำรวจภูธรบางปู จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 2019-04-10
นายไพบูลย์ สุนทรประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการในฐานะยุติธรรมจังหวัดสมุทรปราการ บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่องแนวทางการป้องกันอาชญากรรมในระดับพื้นที่ ในโครงการป้องกันอาชญากรรมในระดับพื้นที่ รุ่นที่ 3 2019-04-10
สำนักงานคุมประพฤติสมุทรปราการเข้าร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก 2019-04-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว "มหาเจษฎาราชเจ้า" วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็ 2019-04-01
สำนักงานคุมประพฤติสมุทรปราการเข้าร่วมซักซ้อมพิธีพลีกรรมตักน้ำในพิธีทำน้ำอภิเษก ของจังหวัดสมุทรปราการ ณ มณฑลพิธีริมเขื่อนหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ มีนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการซักซ้อมพิธี 2019-04-01
คุมประพฤติสมุทรปราการร่วมโครงการจังหวัดสมุทรปราการเคลื่อนที่ "โครงการบำบัตทุกข์ บำรุงสุข" ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา 2019-04-01
สำนักงานคุมประพฤติสมุทรปราการร่วมฝึกในโครงการ "CPR เรื่องใกล้ตัวที่ใครก็ทำได้ " 2019-04-01
นายไพบูลย์ สุนทรประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ ปฏิบัติหน้าที่ยุติธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมประชุุมสัมนาเชิงปฏิบัติการ 2019-04-01
คุมประพฤติสมุทรปราการร่วมโครงการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันอาชญากรรมในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รุ่นที่ 2 2019-04-01
คุมประพฤติสมุทรปราการ นำสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE คุมประพฤติสมุทรปราการ ทำกิจกรรม อาสาทำความดี 2019-03-21
คุมประพฤติสมุทรปราการเยี่ยมศูนย์ประสานงาน อสค บางพลี 2019-03-21
คุมประพฤติสมุทรปราการร่วมบริจาคโลหิตในวันสถาปนากรมคุมประพฤติครบรอบ 27 ปี 2019-03-19
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการเข้าพบศาลจังหวัดสมุทรปราการ กรณีติด EM 2019-03-19
15 มีนาคม วันสถาปนากรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติสมุทรปราการ ร่วมกิจกรรม โครงการ "บริการด้วยใน ใส่ใจคนพิการ" ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง 2019-03-14
คุมประพฤติสมุทรปราการนำสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE คุมประพฤติสมุทรปราการและผู้ถูกคุมความประพฤติ ทำกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ โรงเรียนชุมชนวัดราษฏร์บำรุง 2019-03-13
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติสมุทรปราการและพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าร่วมและส่งทีมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE คุมประพฤติสมุทรปราการ 2019-03-08
ศูนย์แคร์คุมประพฤติสมุทรปราการให้การสงเคราะห์ผู้ต้องขังพ้นโทษและให้คำปรึกษาด้านอาชีพ ตำแหน่งงานว่าง 2019-03-08
คุมประพฤติสมุทรปราการ ดำเนินการทำข้อตกลงร่วมกันกับสถานสงเคราะห์คนพิการพระประแดง ในกรณีการส่งผู้ถูกคุมความประพฤติในคดีเกี่ยวกับ พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ ทำงานช่วยเหลือคนพิการ 2019-03-08
คุมประพฤติสมุทรปราการจัดโครงการอบรมเพื่อป้องกันการเสพซ้ำ รุ่นที่ 1 2019-03-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อาสาสมัครคุมประพฤติ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอินจัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-02-26
คุมประพฤติสมุทรปราการ สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE คุมประพฤติสมุทรปราการ ร่วมทำงานบริการสังคม ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง 2019-02-25
คุมประพฤติสมุทรปราการร่วมกิจกรรมขยายผลการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวทางพระราชดำริ 2019-02-25
คุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ครวจราชการและลงพื้นที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 2019-02-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย โครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยครั้งที่ ๑ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา 2019-02-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัด และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน จัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2019-02-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนา ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบกที่ ๑ ประจำพื้นที่ภาคกลาง 2019-02-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอาสาสมัครประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับอง๕์การบริหารส่วนตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2019-02-21
สำนักงานคุมประพฤ๐ติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจีดอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวัน และปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-02-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการร่วมหารือทำบันทึกข้อตกลงกับสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง เป็นภาคีเครือข่ายการดูแลคนพิการ 2019-02-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม และอบรมธรรมะ 2019-02-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 2019-02-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการเสพซ้ำ รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 2019-02-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้การต้อนรับ อาจารย์อุบลวรรณ สุภาแสน จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่ 2019-02-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ นางสุดฤดี ศรีอรุณ ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ 2019-02-04
คุมประพฤติสมุทรปราการ ติดตามดูแล ให้ความช่วยเหลือ ผู้เข้าร่วมโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาฯในการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับผู้ต้องขังในเรือนจำฯ 2019-01-24
คุมประพฤติสมุทรปราการ จัดกิจกรรมสมาชิกชมรมTO BE NUMBER ONE คุมประพฤติสมุทรปราการ ซ่อมใจ ซ่อมให้ ณ สถานตากอากาศบางปู 2019-01-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานีรับรายงานตัวที่ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติตำบลบางพูน 2019-01-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหายาเสพติดและปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-01-22
คุมประพฤติสมุทรปราการ สอบถ้อยคำผู้อุปการะของผู้ต้องขังที่มีสิทธิ์ได้รับการพักโทษและลดวันต้องโทษ 2019-01-22
คุมประพฤติสมุทรปราการ จัดกิจกรรมอบรมกฏหมายงานคุมประพฤติและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง ผู้เข้ารับการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดให้โทษ 2019-01-16
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติสมุทรปราการ ร่วมประชุมโครงการประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติและแนวทางการตรวจราชการกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2019-01-16
คุมประพฤติสมุทรปราการติดเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-01-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดกิจกรรม การฝึกอาชีพการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 2019-01-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอาสาสมัครคุมประพฤติ ร่วมกับศูนย์และอบรมเด็กและเยาวชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดกิจกรรม สร้างสุขปันยิ้ม 2019-01-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ณ ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกฯ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 2019-01-07
คุมประพฤติสมุทรปราการพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสมุทรปราการ พร้อมใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) 2019-01-03
คุมประพฤติสมุทรปราการ ดำเนินโครงการ โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 2019-01-03
คุมประพฤติลพบุรี นำสมาชิก TO BE NUMBER ONE ร่วมกิจกรรมเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 2018-12-27
คุมประพฤติลพบุรี ร่วมกิจกรรมเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 2018-12-27
ตุมประพฤติลพบุรี นำสมาชิก TO BE NUMBER ONE ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์การลดอุบัติเหตุทางถนน 2562 2018-12-27
คุมประพฤติลพบุรี จัดกิจกรรมเดินรณรงค์การป้องกันการลดอุบัติเหตุทางถนน 2562 2018-12-27
คุมประพฤติสุทรปราการ แผ้วถางตัดต้นไม้ สิ่งกีดขวางบริเวณริมถนนสุขุมวิทเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสายหลักและทางร่วมทางแยก 2018-12-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมอบรมธรรมะเพื่อส่งเสริมคุณธรรม และปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ 2018-12-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมอบรมความรู้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒“ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” “กลับบ้านปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจร” 2018-12-25
คุมประพฤติสมุทรปราการ จัดอบรมขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี่ 2562 ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ 2018-12-24
คุมประพฤติสมุทรปราการ จัดโ่ครงการอบรมผู้ถูกคุมความประพฤติในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ รุ่นที่ 1 2018-12-24
คุมประพฤติสมุทรปราการ ร่วมเป็นคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 2018-12-24
คุมประพฤติสมุทรปราการ เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมคุมประพฤติ 2018-12-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดอบรมความรู้การแก้ไขผู้กระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์ในเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2018-12-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดอบรมความรู้การแก้ไขผู้กระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์ในเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2018-12-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับอยุธยาซิตี้ปาร์ค ร่วมสวดมนต์ นั่งสมาธิ พร้อมรับฟังการบรรยายธรรม “ใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุขตลอดปี ๒๕๖๒” 2018-12-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติระดับตำบลเพื่อเป็นกลไกการให้บริการงานคุมประพฤติในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2018-12-19
คุมประพฤติสมุทรปราการ จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" 2018-12-18
คุมประพฤติสมุทรปราการ จัดโครงการอบรมความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายการป้องกันอาชญากรรมให้แก่นักเรียน ครั้งที่ 3 2018-12-18
คุมประพฤติสมุทรปราการ จัดโครงการอบรมความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายการป้องกันอาชญากรรมให้แก่นักเรียน ครั้งที่ 2 2018-12-18
คุมประพฤติสมุทรปราการ จัดโครงการอบรมความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายการป้องกันอาชญากรรมให้แก่นักเรียน ครั้งที่ 1 2018-12-18
คุมประพฤติสมุทรปราการ จัดโครงการอบรมความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายการป้องกันอาชญากรรมให้แก่นักเรียน 2018-12-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม วัดทางกลาง อำเภอบางปะหัน 2018-12-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานีรับรายงานตัวที่ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติตำบลบางพูน 2018-12-13
คุมประพฤติลพบุรีมอบทุนประกอบอาชีพแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติจำนวน 2 ราย 2018-12-13
รับรายงานตัวที่ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอลาดหลุมแก้ว 2018-12-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมโครงการกิจกรรมวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) 2018-12-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าพบผู้ต้องขัง ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา 2018-12-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทย/ผ้าพื้นเมืองกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2018-11-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้บริการ “ศูนย์แคร์ 2018-11-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัย รักษาวินัยจราจร 2018-11-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศึกษาดูงานและเข้าพบผู้ต้องขัง ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา เพื่อเตรียมความพร้อมหลังปล่อย 2018-11-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัย รักษาวินัยจราจร 2018-11-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2018-11-27
สำนักงานคุมประพฤติจัุงหวัดสมุทรปราการ ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง 2561 2018-11-22
คป.ปทุมธานีจัดประชุมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการ อ.ส.ค.อำเภอลาดหลุมแก้ว 2018-11-09
คป.ปทุมธานีจัดประชุมคัดเลือกคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองปทุมธานี 2018-11-08
คป.ปทุมธานี รับรายงานตัวที่ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประะพฤติตำบลบางพูน 2018-11-08
คุมประพฤติสมุทรปราการ ร่วมกับนักศึกษา จัดกิจกรรมให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ 2018-11-07
คุมประพฤติพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางไทร 2018-11-02
คุมประพฤติสมุทรปราการ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการให้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว 2018-11-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ กับการยุติธรรม 2018-11-01
คุมประพฤติลพบุรี ดำเนินการจัดหางานให้ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2018-11-01
คุมประพฤติลพบุรี ดำเนินการตามโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2018-10-31
คุมประพฤติลพบุรี จัดกิจกรรมอบรมความรู้ยาเสพติดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2018-10-31
คุมประพฤติลพบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" 2018-10-31
คุมประพฤติพระนครศรีอยุธยา นำอาสาสมัครคุมประพฤติเข้าพบผู้ต้องขังก่อนปล่อยเพื่อดำเนินการในการติดตาม แก้ไขฟื้นฟู สงเคราะห์ผู้พ้นโทษหลังปล่อย 2018-10-30
คุมประพฤติพระนครศรีอยุุธยา จัดประชุมเลือกตั้งประธานอำเภอบางปะหัน 2018-10-30
คุมประพฤติพระนครศรีอยุธยา นำผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมทำกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2018-10-27
คป.ปทุมธานีจัดประชุมสามัญประจำปี อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 2018-10-26
คุมประพฤติสมุทรปราการ ร่วมคืนความสุขให้กับประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม 2018-10-26
คป.ปทุมธานีและสาขาธัญบุรีร่วมโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" 2018-10-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 2018-10-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ ทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 2018-10-16
คุมประพฤติสมุทรปราการ แสดงความยินดีต่อ นายฐิตวัชร อุดรพิมพ์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมหารือการใช้เครื่องมือ (่EM) 2018-10-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการเข้าร่วมในพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายในคดีอาญา 2018-10-16
คุมประพฤติสมุทรปราการ และคณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมแสดงความยินดีต่อ นายธฤต สำราญเวทย์ ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ 2018-10-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดกิจกรรมให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ 2018-10-11
คป.ปทุมธานีรับรายงานตัวที่ศูนย์ประสานงาน อสค. อำเภอลาดหลุมแก้ว 2018-10-09
คุมประพฤติลพบุรี จัดหางานให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ 2018-10-08
คุมประพฤติลพบุรี ร่วมรับฟังการเสวนา เรื่อง อนาคตมรดกทางวัฒนธรรมในลุ่มแม่น้ำลพบุรี 2018-09-28
คุมประพฤติสมุทรปราการจัดโครงการสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิดให้กับภาคประชาชนระดับพื้นที่ 2018-09-27
คุมประพฤติสมุทรปราการโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรจากภาครัฐและผู้มีอำนาจสั่งใช้อุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิด 2018-09-27
คุมประพฤติสมุทรปราการจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อเป็นกลไกการให้บริการงานคุมประพฤติในพื้นที่# 2018-09-27
คุมประพฤติลพบุรี จัดโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) แก่ภาคประชาชน 2018-09-27
คป.ปทุมธานีและสาขาธัญบุรีจัดโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิดให้กับภาคประชาชนระดับพื้นที่ 2018-09-26
คป.ปทุมธานีและสาขาธัญบุรีจัดสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรภาครัฐและผู้มีอำนาจสั่งใช้อุปกรณ์เครื่องมือติดตามมาใช้กับผู้กระทำผิดในระบบงานคุมประพฤติ 2018-09-26
สำนักงานคุมประพฤติ จักโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้มีอำนาจสั่งใช้เกี่ยวกับการนำ EM มาใช้กับผู้กระทำผิด 2018-09-26
คป.ลพบุรี จัดกิจกรรมอบรมผู้ถูกคุมประพฤติ ในหลักสูตรชินนสาสมาธิ 2018-09-25
คุมประพฤติลพบุรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ อ.ส.ค. 2018-09-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการ "ศิลปะนำชีวิต เรียนรู้คิด ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ด้วยการละคร" 2018-09-12
คป.ปทุมธานี ให้การสนับสนุนสถานที่จำหน่ายสินค้าให้ผู้พิการมาดำเนินกิจการ 2018-09-11
สำนักงานคุมประพฤติสมุทรปราการ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับการพักโทษและลดวันต้องโทษ และโครงการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน ประจำปี 2561 2018-09-11
คุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ จัดสถานที่สำหรับผู้พิการ และที่จำหน่ายสินค้าสำหรับผู้พิการ ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ 2018-09-06
คุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมสามัญประจำปี อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 2/2561 2018-09-05
สำนักงานคุมปรพฤติจังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมสำนักงานฯครั้งที่ 11/2561 2018-09-05
สคป.พระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมอบรมธรรมะ หลักสูตรชินนสาสมาธิ 2018-08-30
สคป.พระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2018-08-27
คุมประพฤติสมุทรปราการ จัดโครงการพัฒนาพฤตินิสัยและฝึกอาชีพ ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ 2018-08-27
สคป.พระนครศรีอยุธยา ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ 2018-08-24
คุมประพฤติสมุทรปราการ สมัครเข้าร่วมโครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" 2018-08-22
คุมประพฤติลพบุรี จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ที่จังหวัดชัยนาท 2018-08-22
คุมประพฤติลพบุรี ร่วมกิจกรรม "ผู้ว่าพานอนวัด" 2018-08-22
สคป.พระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะกรรมการชมรม TO BE NUMBER ONE 2018-08-20
คุมประพฤติสมุทรปราการจัดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ชมรม TO BE NUMBER ONE คุมประพฤติสมุทรปราการ 2018-08-20
สคป.พระนครศรีอยุธยา ร่วมสมัครเป็นจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ 2018-08-20
คุมประพฤติสมุทรปราการ มอบทุนประกอบอาชีพ เปิดร้านตัดผม 2018-08-17
คุมประรพฤติสมุทรปราการจัดกิจกรรม "วันแม่ของแผ่นดิน" ถุวายราชสดุดี พระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาท ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 2018-08-10
คุมประพฤติสมุทรปราการ ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล บทอาเศียรวาท เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 วันที่ 12 สิงหาคม 2561 2018-08-09
คุมประพฤติสมุทรปราการ ร่วมงาน "วันรพี 2561" 2018-08-07
คป.ปทุมธานีร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันรพี 2018-08-07
ผอ.สำนักงานคุมประพฤติสมุทรปราการ ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาในระดับจังหวัด 2018-08-07
สคป.พระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2018-08-02
คุมประพฤติสมุทรปราการ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ รับรายงานตัวสัญจรและบำเพ็ญประโยชน์ ณ โรงเรียนรัตน์โกสินทร์ 9 2018-08-02
คุมประพฤติสมุทรปราการร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ วัดบัวโรย 2018-08-02
คุมประพฤติสมุทรปราการร่วมประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 16 2018-08-02
คุมประพฤติสมุทรปราการ จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดี บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ สถานตากอากาศบางปู 2018-07-31
คุมประพฤติสมุทรปราการร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ ถวายราชสดุดี ลงนามถวายพระพรขัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 2018-07-31
คุมประพฤติสมุทรปราการ จัดกิจกรรมปฏิญาณงดดื่มสุรา อบรมกฏหมาย ประชาสัมพันธ์ศูนย์แคร์ฯและ TO BE NUMBER ONE 2018-07-25
คุมประพฤติสมุทรปราการ จัดกิจกรรม "จิตอาสาทำความดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 2018-07-25
คุมประพฤติสมุทรปราการร่วมถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 2018-07-25
สำนักงานคุมประพฤติ ร่วมกิจกรรม ผู้ว่า พานอนวัด 2018-07-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมอบรมความรู้ผู้ถูกคุมความประพฤติ ในความผิดยาเสพติด 2018-07-25
สคป.จ.นนทบุรี จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 2018-07-20
คป.ปทุมธานีจัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2561 2018-07-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการเตรียมความพร้อมให้กับผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ในระหว่างควบคุมตัว 2018-07-18
ผอ.คุมประพฤติสมุทรปราการเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน กระทรวงยุติธรรม 2018-07-18
คุมประพฤติสมุทรปราการ จัดกิจกรรมอบรมกฎหมายเด็กและเยาวชน 2018-07-17
คป.สมุทรปราการร่วมกับบริษัทเอพีฮอนด้าจำกัดจัดกิจกรรมอบรมขับขี่ปลอดภัย 2018-07-17
สำนักงานคุมประพฤติจัดอบรมกฎหมายฯให้การสงเคราะห์และแนะนำอาชีพ ศูนย์แคร์ แก่ผู้ได้รับวันลดวันต้องโทษ 2018-07-17
ผอ.สนง.คุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานกองทุนยุติธรรม 2018-07-17
คป.สมุทรปราการ แจ้งสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 2018-07-17
คป.สมุทรปราการรับรายงานตัวสัญจร 2018-07-17
คป.สมุทรปราการ จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 2018-07-17
สคป.จ.นนทบุรี จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 2018-07-17
สคป.พระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2018-07-16
สคป.พระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2018-07-12
สคป.จ.นนทบุรีโครงการ “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” 2018-07-10
ผอ.คป.สมุทรปราการมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพนักงานคุมประพฤติ รุ่น 37 2018-07-09
คุมประพฤติสมุทรปราการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองและชุมชน 2018-07-09
คุมประพฤติสมุทรปราการ ทำกิจกรรมเราทำความดีด้วยหัวใจ 2018-07-09
สคป.จ.นนทบุรี โครงการ “ขับเคลื่อนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของกระทรวงยุติธรรมกับมูลนิธิสถาบันจิตตานุภาพ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)” 2018-07-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการจัดกิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด ในวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2561 2018-07-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการร่วมโครงการส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการบำบัด แก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด ประจำปี 2561 2018-07-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ 2018-07-02
สคป.จ.นนทบุรี โครงการ “ศึกษาดูงานทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิงในเรื่องข้อกำหนดกรุงเทพ (Bangkok Rules) และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 2018-06-28
คป.ปทุมธานีให้ความรู้ในโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2018-06-27
คป.ปทุมธานีจัดโครงการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด TO BE NUMBER ONE 2018-06-27
คป.สมุทรปราการร่วมรับฟังการเสวนาเครือข่ายการทำงานเด็กและเยาวชน 2018-06-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการร่วมอบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทไทย 2018-06-26
สคป.จ.นนทบุรี โครงการ “เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด TO BE NUMBER ONE” 2018-06-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการจัดปฏิญานตนของอาสาสมัครคุมประพฤติก่อนการปฏิบัติหน้าที่ 2018-06-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการร่วมประชุมสัญจรอาสาสมัครคุมประพฤติภาค1 2018-06-21
สำนักงานคุมประพฤติร่วมโครงการจังหวัดเคลือนที่ 2018-06-21
สคป.จ.นนทบุรี โครงการ “พัฒนาศักยภาพประชาชนในการมีส่วนร่วมกับภารกิจ กรมคุมประพฤติ และศูนย์ยุติธรรมชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561” 2018-06-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับเครือข่าย อาสาสมัครคุมประพฤติ จัดกิจกรรม “โครงการรายงานตัวแบบกลุ่ม ประจำเดือน มิถุนายน 2561” 2018-06-19
คป.สมุทรปราการไกล่เกลี่ยข้อพิพาพาท 2018-06-18
คป.สมุทรปราการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพพนักงานคุมประพฤติ 2018-06-18
โครงการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันอาชญากรรมในระดับพื้นที่ รุ่นที่่ 1 และรุ่นที่ 2 ในวันที 12 และ 14 มิถุนายน พ.ศ.2561 ณ โรงแรมคัลเลอร์ ลิฟวิ่ง 2018-06-18
สคป.พระนครศรีอยุธยา ร่วมเคารพธงชาติ 2018-06-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับเครือข่าย อาสาสมัครคุมประพฤติ จัดกิจกรรม “อบรมธรรม ทำดี เพื่อแผ่นดิน” 2018-06-11
สคป.พระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติ 2018-06-11
สคป.พระนครศรีอยุธยา มอบทุนสงเคราะห์ประกอบอาชีพให้กับผู้พ้นโทษ 2018-06-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม 2018-06-06
สคป.พระนครศรีอยุธยา เตรียมความพร้อมติดตามช่วยเหลือหลังปล่อย 2018-06-02
สคป.พระนครศรีอยุธยา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์บริจาคโลหิต 2018-06-01
สคป.พระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2018-05-31
สคป.พระนครศรีอยุธยา ร่วมงานวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ๒๕๖๑ 2018-05-30
สคป.พระนครศรีอยุธยา จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติสามัญประจำปี ๒๕๖๑ 2018-05-30
คป.จ.นนทบุรี สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ “ศูนย์แคร์” 2018-05-28
คป.จ.นนทบุรี โครงการ “บำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก และวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561” 2018-05-28
คุมประพฤติพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับชมรม อ.ส.ค. นำสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2018-05-22
สคป.พระนครศรีอยุธยา จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ ภายใต้โครงการคืนคนดีสู่สังคม 2018-05-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี จัดประชุมสามัญอาสาสมัครคุมประพฤติและกล่าวคำปฏิญาณตน 2018-05-18
สคป.จ.นนทบุรี กิจกรรมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2561 2018-05-16
สปค.จ.นนทบุรี โครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพภายใต้ โครงการคืนคนดีสู่สังคม ประจำปี 2561” 2018-05-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี จัดโครงการสร้างงานสร้างอาชีพ 2018-05-09
คป.จ.นนทบุรี โครงการ “ยุติธรรมชุมชนรวมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม คืนคนดีสู่สังคม” 2018-05-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ 2018-05-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมสวนมนต์ 2018-05-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี จัดตั้งศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ 2018-05-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี ร่วมลงนามในบันทึกข้แตกลงความร่วมมือกับสถานประกอบการ 2018-05-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี ตรวจติดตามและประเมินผล 2018-05-02
สคป.จ.นนทบุรี ประชุมขับเคลื่อนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดให้ ผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2018-05-01
สคป.จ.นนทบุรี ออกหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2561 2018-05-01
สคป พระนครศรีอยุธยา ร่วมแข่งขันกีฬาภายในกระทรวงยุติธรรม ประจำปี ๒๕๖๑ 2018-04-30
คป.ลพบุรี ร่วมประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติสัญจร 2018-04-27
สคป.จ.นนทบุรี การปฐมนิเทศการใช้บริการบ้านกึ่งวิธี ณ วัดสวนแก้ว 2018-04-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเราศวรมหาราช 2018-04-25
สคป.จ.นนทบุรี พิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2561 2018-04-25
คป.ลพบุรี จัดกิจกรรมอบรมผู้ถูกคุมความประพฤติ 2018-04-24
คป.ลพบุรี ผอ.ร่วมประชุม กพยจ. 2018-04-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดลพบุรี ปี พ.ศ. 2๕๖๑ 2018-04-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี มอบเงินช่วยเหลือพร้อมถังออกซิเจนช่วยหายใจอาสาสมัครคุมประพฤติ 2018-04-23
สคป พระนครศรีอยุธยา ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการให้หรือรับสินบน 2018-04-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี เยี่ยมอาสาสมัครคุมประพฤติ 2018-04-20
สคป.พระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันศาลยุติธรรม 2018-04-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) 2018-04-20
สคป.พระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารชมรม อ.ส.ค. พระนครศรีอยุธยา 2018-04-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี รายงานผลการส่งผู้ถูกคุมความประพฤติไปทำงานบริการสังคมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2018-04-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี รับรายงานตัวและทำงานบริการสังคม 2018-04-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี ผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะทำงานและติดตามปารปฏิบัติงานช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2018-04-17
สคป.พระนครศรีอยุธยา สร้างจิตสำนึก บริการประชาชน ณ จุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2018-04-17
สคป.พระนครศรีอยุธยา สร้างจิตสำนึก บริการประชาชน ณ จุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2018-04-17
สคป.พระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2018-04-13
สคป พระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมโครงการเมาไม่ขับคุณทำได้ กระตุ้นการทำดีเพื่อสังคมและรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2018-04-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี รับรายงานตัวที่ศูนย์ประสานงานและเยี่ยมจุดบริการประชาชน 2018-04-12
สคป.จ.นนทบุรี โครงการ “การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ภายใต้โครงการประชารัฐ ร่วมใจป้องกันอาชญากรรม” 2018-04-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี ส่งผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมที่จุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2018-04-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี สืบสานประเพณีสงกรานต์ ร่วมพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวขอพร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี 2018-04-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 2018-04-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี สืบสานประเพณีสงกรานต์ ร่วมพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวขอพร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดลพบุรี ประจำปี พ.ศ. 2561 2018-04-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี กิจกรรม“ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” 2018-04-10
คป.ปทุมธานีรณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 2018-04-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมวันสุดท้ายและพิธีปิดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม "ก้าวข้ามความคิด ชีวิตเปลี่ยน" 2018-04-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี ๒๕๖๑ 2018-04-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศการรายงานตัว Application Line 2018-04-05
สคป.พระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมรณรงค์แต่งกายด้วยชุดไทยทุกวันพฤหัสบดี 2018-04-05
สคป.จ.นนทบุรี โครงการ “บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” 2018-04-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมการรับรายงานตัวแบบกลุ่ม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 2018-04-03
สคป.พระนครศรีอยุธยา ร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและวันข้าราชการพลเรือน 2018-04-02
สคป.พระนครศรีอยุธยา ร่วมกิจกรรมกีฬาข้าราชกรพลเรือนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2018-04-02
สคป.พระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2018-04-02
สคป.พระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2018-04-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ อบรมความรู้ 2018-04-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๑ 2018-04-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีวันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 2018-03-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๑ 2018-03-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม "ก้าวข้ามความคิด ชีวิตเปลี่ยน" 2018-03-30
สคป.จ.นนทบุรี“โครงการ ฝึกวิชาชีพให้ผู้รับบริการของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี เนื่องในโอกาสครบรอบ 26 ปีกรมคุมประพฤติ” ณ วัดโคนอนบางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 2018-03-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม "ก้าวข้ามความคิด ชีวิตเปลี่ยน" 2018-03-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนตร์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ 2018-03-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมอบรมความรู้เศรษฐกิจพอเพียง และทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 2018-03-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมพิธีเปิดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม "ก้าวข้ามความคิด ชีวิตเปลี่ยน" 2018-03-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม "ก้าวข้าวความคิด ชีวิตเปลี่ยน" 2018-03-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการกระบวนการยุติธรรม ทางเลือกเพื่อสร้างความสมานฉันท์ในสังคม 2018-03-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมการรับรายงานตัวแบบกลุ่ม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 2018-03-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรม KM แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ขั้นตอน วิธีการ และปัญหางานธุรการคดี 2018-03-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ๒๖ ปี กรมคุมประพฤติ 2018-03-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ๒๖ ปี กรมคุมประพฤติ 2018-03-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมการรับรายงานตัวแบบกลุ่ม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 2018-03-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี ร่วมกิจกรรม"ชาวละโว้แต่งไทย สายย่อ นะ ออเจ้า" 2018-03-14
สคป.พระนครศรีอยุธยา จัดพิธีทำบุญวันสถาปนากรมคุมประพฤติครบ ๒๖ ปี 2018-03-14
สคป.พระนครศรีอยุธยา จัดพิธีทำบุญวันสถาปนากรมคุมประพฤติครบ ๒๖ ปี 2018-03-14
สคป.พระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมอบรมธรรมะและจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2018-03-14
สคป.พระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่เยี่ยมผู้พ้นโทษ 2018-03-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรม KM แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ในการหาแนวทางการป้องกันการหลบหนีระหว่างการส่งตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2018-03-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี ประชุมกลุ่มย่อยอาสาสมัครคุมประพฤติ เขตอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 2018-03-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี ประชุมสำนักงาน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ 2018-03-13
สคป.พระนครศรีอยุธยา ร่วมแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้ว่าราชการจังหวัด 2018-03-12
สคป.พระนครศรีอยุธยา นำ อ.ส.ค. เข้าพบผู้ต้องขัง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย 2018-03-12
สนง.คุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ วัดมหาวงษ์ 2018-03-09
สนง.คุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการร่วมกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติจัดกิจกรรมอบรมกฎหมายคุมประพฤติและกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 2018-03-09
สคป.พระนครศรีอยุธยา รับตัวผู้พ้นโทษและส่งต่อให้อาสาสมัครคุมประพฤติในพื้นที่ดูแล 2018-03-05
สคป.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมหน่วยงานหลักในการดำเนินงานตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2018-03-05
สคป.พระนครศรีอยุธยา ออกหน่วยให้บริการประชาชน อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ 2018-03-05
สคป.พระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่ร่วมประชุมกับกำนันผู้ใหญ๋บ้านในการติดตามดูแลผู้เข้ารับการฟื้นฟู 2018-03-05
สคป.พระนครศรีอยุธยา มอบทุนสงเคราะห์ประกอบอาชีพให้กับผู้พ้นโทษ 2018-03-05
สนง.คป.สมุทรปราการ ประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมคุมประพฤติ 2018-03-02
สนง.คป.สมุทรปราการ ร่วมโครงการ เนื่องในเทศกาลว้นมาฆบูชา 2018-03-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี ร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา 2018-03-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี ประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ พนักงานเจ้าหน้าที่ และคณะทำงานโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 2018-02-27
สมุทรปราการนำสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทำบริการสังคมแบบกลุ่ม 2018-02-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดลพบุรี 2018-02-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี ประชุมสำนักงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 2018-02-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมกลุ่มย่อยอบรมความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ให้ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2018-02-23
สคป.สมุทรปราการประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมคุมประพฤติ 2018-02-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 2018-02-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระเนื่องในวันธรรมสวนะ ประจำวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 2018-02-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด แบบควบคุมตัว 2018-02-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 2018-02-20
สคป.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมกิจกรรม ชื่นใจ คนไทยรู้กฎหมาย 2018-02-20
สนง.คป.สมุทรปรากร นำผู้ถูกคุมความประพฤติสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทำงานบริการสังคม ณ วัดบางโฉลงนอก อำเภอบางพลี 2018-02-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี ร่วมกิจกรรม"แต่งไทย ไหว้พระ เสริมบารมี" งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๑ 2018-02-18
สคป.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมและรับฟังการชี้แจงเกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศกรมคุมประพฤติ ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) 2018-02-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติถวายราชสักการะ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๑ 2018-02-17
สคป.พระนครศรีอยุธยา รับตัวผู้พ้นโทษเพื่อส่งต่อให้กับ อ.ส.ค. ในพื้นที่ดูแล 2018-02-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ อบรมความรู้ ให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2018-02-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม 2018-02-14
สคป.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสานเสวนาหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม เพื่อการอำนวยความเป็นธรรมแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 2018-02-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ และเสกเหรียญสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 2018-02-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีบวงสรวง ตักน้ำ/เสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ และเสกเหรียญสมเด็จพระนารายณ์มหาราช งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ ๓๑ ประจำปี 2561 2018-02-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ ภาค ๑ สัญจร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ 2018-02-09
สคป.พระนครศรีอยุธยา นำอาสาสมัครคุมประพฤติรับตัวผู้ได้รับการพักการลงโทษ 2018-02-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี ประชุมทำแผนปฏิบัติการลดการผิดเงื่อนไขของผู้ถูกคุมความประพฤติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 2018-02-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 2018-02-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระเนื่องในวันธรรมสวนะ 2018-02-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ KM (Knowledge Management) เทคนิคการสอบปากคำและการบันทึกข้อมูล 2018-02-07
สคป.พระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับคณะผู้เชียวชาญด้านการควบคุมและสอดส่องในการตรวจเยี่ยมเพื่อสรรหาและคัดเลือกในการนำระบบ Probation Digital Service มาใช้ในสำนักงานฯนำร่อง 2018-02-07
สคป.พระนครศรีอยุธยา สมาชิกชมรม to be number one จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม 2018-02-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 2018-02-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมกับคณะผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 2018-02-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมกับคณะผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 2018-02-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ อบรมความรู้ และมอบทุนประกอบอาชีพให้ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2018-02-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระเนื่องในวันธรรมสวนะ ประจำวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ 2018-01-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีอัญเชิญพระนพปฎลสุวรรณฉัตรและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ลงจากพระเมรุมาศจำลอง 2018-01-30
สคป.จ.นนทบุรี โครงการ “ทำงานบริการสังคมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาพื้นที่ ณ บริเวณโรงเรียนท่าอิฐ จังหวัดนนทบุรี” 2018-01-30
สคป.พระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ 2018-01-28
สคป.จ.นนทบุรี การปฐมนิเทศการใช้บริการบ้านกึ่งวิธี ณ วัดสวนแก้ว 2018-01-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีทำบุญประจำปี อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม จังหวัดลพบุรี 2018-01-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 2018-01-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีขอพระบรมราชานุญาตจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2561 2018-01-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระเนื่องในวันธรรมสวนะ 2018-01-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี แนะนำแอปพลิเคชันของกรมคุมประพฤติ ยุค ๔.๐ 2018-01-24
สคป.พระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมอบรมความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด 2018-01-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 2018-01-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมจังหวัดลพบุรี (กพยจ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 2018-01-23
สคป.จ.นนทบุรี การจัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม 2018-01-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี จัดประชุมสำนักงาน ประจำเดือน มกราคม 2561 2018-01-22
สคป.จ.นนทบุรี เข้าร่วมพิธี "วันพ่อขุนรามคำแหง" 2018-01-19
สคป.จ.นนทบุรี เข้าร่วมพิธี "วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" 2018-01-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมการอบรมความรู้และทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2018-01-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2018-01-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ KM (Knowledge Management) 2018-01-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 2018-01-17
สคป.ปทุมธานี ต้อนรับผู้เข้าอบรมหลักสูตร TCTP 2018-01-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี ร่วมงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และการเดินรณรงค์แต่งไทย งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 31 ประจำปี 2561 2018-01-15
สคป.พระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 2018-01-12
คป.ชัยบาดาล..กิจกรรม ชุมชน คนละมือ 2018-01-11
สคป.พระนครศรีอยุธยา จัดประชุม อ.ส.ค. ประจำเดือน 2018-01-08
สคป.พระนครศรีอยุธยา เข้าอวยพรและรับพรปีใหม่จากผู้ว่าราชการจังหวัด 2018-01-07
สคป.จ.นนทบุรี“โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2561” 2018-01-03
สคป.พระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลปี่ใหม่ 2017-12-29
ยุติธรรมจังหวัดปทุมธานีจัดประชุม กพยจ. ครั้งที่ 2/2560 2017-12-29
สนง.คป.สมุทรปราการ จัดกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดเหล้า ปีใหม่กลับบ้านปลอดภัย ร่วมกับ ขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ และสถานีตำรวจภูธรบางปู 2017-12-28
สคป.จ.นนทบุรี โครงการรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัจราจร” และ “รวมพลคนคุมประพฤติป้องกันภัยอาชญากรรมภายใต้โครงการประชารัฐร่วมใจป้องกันอาชญากรรม” เพื่อให้ชุมชนปลอดภัยจากอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ พ.ศ. 2561 2017-12-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ปีใหม่ พ.ศ. 2561 กิจกรรมเดินรณรงค์ "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" 2017-12-28
สคป.ปทุมธานี รณรงค์เมาไม่ขับฯ 2017-12-26
สนง.คป.สมุทรปราการ จัดโครงการปลอดเหล้า ปีใหม่กลับบ้านปลอดภัย ร่วมกับมูลนิธิเมาไม่ขับและบริษัทเอ พี ฮอนด้า จำกัด 2017-12-25
คป.สิงห์บุรี 20 ธันวาคม 2560 หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1 2017-12-21
สคป.ปทุมธานีจัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 2017-12-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี จัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 2017-12-21
สนง.คป.สมุทรปราการ จัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมแก่บุคลากรในสังกัดกรมคุมประพฤติ 2017-12-18
สคป.พระนครศรีอยุธยา จัดประชุมรับทราบนโยบายกรมคุมประพฤติ 2017-12-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี จัดทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มครั้งที่ 21 2017-12-15
กรมคุมประพฤติร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพนายบุญเตรียม บัวผัด 2017-12-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการอบรมตามโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดลพบุรี 2017-12-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี รับรายงานตัวที่ศูนย์ประสานงานอำเภอบางระจัน ครั้งที่ 15 ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 13 ธันวาคม 2560 2017-12-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี รับรายงานตัวที่ศูนย์ประสานงานอำเภอเมืองสิงห์บุรี ครั้งที่ 14 ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 12 ธันวาคม 2560 2017-12-13
ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ ลงพื้นที่ตรวจสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี 2017-12-13
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมงานสวดพระอภิธรรม 2017-12-12
สคป.พระนครศรีอยุธยา จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ 2017-12-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 และมอบโล่รางวัลเกียรติยศ 2017-12-01
สคป.พระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2017-12-01
สนง.คป.สมุทรปราการ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด 2017-11-30
สคป.พระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ น.ส.พัชรียา กลิ่นประทุม 2017-11-27
สนง.คป.สมุทรปราการ ตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงาน 2017-11-24
สคป.พระนครศรีอยุธยา เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ น.ส.พัชรียา กลิ่นประทุม 2017-11-23
ปฐมนิเทศเด็กและเยาวชน สนง.คป.สมุทรปราการ 2017-11-22
สคป.พระนครศรีอยุธยา ทำบำเพ็ญสาธารณประโยชภายหลังน้ำลด 2017-11-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประชุมตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมของผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี 2017-11-21
ผอ.สนง.คป.จ.สมุทรปราการเยี่ยมผู้บาดเจ็บเหตุเครื่องเล่นปลาหมึกยักษ์ตก 2017-11-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประชุมศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองเต่า 2017-11-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมตรวจราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 2017-11-17
สคป.พระนครศรีอยุธยา นำผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าร่วมกิจกรรม นั่งสมาธิ ฟังธรรม 2017-11-16
ผู้แทน สคป.จ.ปทุมธานีร่วมพิธียกเสาเอกศาลาปฏิบัติธรรม 2017-11-15
ผอ.สคป.จ.ปทุมธานี สร้างความรับรู้เกี่ยวกับการอำนวยความยุติธรรม 2017-11-15
อธิบดีกรมคุมประพฤติตรวจเยี่ยม สคป.จ.ปทุมธานี 2017-11-14
สคป.พระนครศรีอยุธยา นำผู้ถูกคุมความประพฤติ สอบธรรมศึกษาชั้นตรี 2017-11-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ และ อบรมความรู้ ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2017-11-07
สคป.พระนครศรีอยุธยา จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติ 2017-11-07
สคป.จ.ปทุมธานี จัดประชุมสำนักงานครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 2017-11-03
ผอ.สคป.จ.ปทุมธานี สร้างความรับรู้เกี่ยวกับการอำนวยความยุติธรรม 2017-11-03
สคป.พระนครศรีอยุธยาร่วมประชุม (กพยจ.) ระดับจังหวัด 2017-10-30
สคป.พระนครศรีอยุธยา ร่วมงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ 2017-10-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 2017-10-29
สคป.จ.ปทุมธานีร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2017-10-24
สคป.จ.ปทุมธานีเข้าร่วมพิธีรับไฟหลวงพระราชทาน 2017-10-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศล 2017-10-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2561 2017-10-19
สคป.จ.ปทุมธานีจัดโครงการ "ธรรมะพาสุข ครั้งที่ 1" 2017-10-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 8/2560 2017-10-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมสวดมนต์วันพระ 2017-10-19
สคป.พระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมอบรมธรรมะและคืนคนดีสู่สังคม 2017-10-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรสวรรคตครบ 1 ปี 2017-10-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 2017-10-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2561 2017-10-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี ร่่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี 2017-10-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมงานประเพณีชักพระศรีอริยเมตไตรย์เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา 2017-10-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี ร่่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 2017-10-09
สคป.พระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ รพ.สต.ปากจั่น 2017-10-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมสวดมนต์วันพระ 2017-10-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีและรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี 2017-10-05
สคป.พระนครศรีอยุธยา จัดประชุม อ.ส.ค. ประจำเดือน 2017-10-04
สคป.พระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ 2017-10-02
สคป.พระนครศรีอยุธยานำผู้ถูกคุมความประพฤติศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 2017-10-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี ปฐมนิเทศและอบรมความรู้ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2017-10-02
นายสายนต์ ปัญญาทา ผอ.สคป. พระนครศรีอยุธยา นำเจ้าหน้าที่ร่วมปลูกต้นดาวเรือง 2017-10-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี "จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย 2017-09-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกันจัดทำเวิร์คช็อปแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 2017-09-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลพบุรี (ศอ.ปส.จ.ลบ.) 2017-09-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรีจัดประชุมสำนักงานประจำเดือนกันยายน 2560 2017-09-27
สคป.พระนครศรีอยุธยา นำผู้ถูกคุมความประพฤติ สวดมนต์ นั่งสมาธิ ฟังธรรม 2017-09-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมจังหวัดลพบุรี (กพยจ) ครั้งที่ 1/2560 2017-09-22
สคป.พระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ วัดพระแก้ว 2017-09-21
สคป.พระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับคณะผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน 2017-09-20
ผอ.สคป.พระนครศรีอยุธยา ต้อนรับคณะรัฐมนตรีในการประชุม คณะรัฐมนตรีสัญจร ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2017-09-19
คป.ลพบุรี ร่วมต้อนรับนางกรองทอง วัฒนภิรมย์ ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ ในการตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามคำแนะนำ 2017-09-14
คป.ลพบุรี จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระเนื่องในวันธรรมสวนะ และร่วมกิจกรรมตักบาตร 2017-09-14
ผอ.สคป.จ.ปทุมธานี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อขจัดความรุนแรงต่อเด้ก สตรี และบุคคลในครอบครัว 2017-09-14
สคป.พระนครศรีอยุธยา เยี่ยมให้กำลังใจ อ.ส.ค. ที่ประสบอุทกภัย 2017-09-12
สคป.พระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ วัดสุวรรณธรรมาราม 2017-09-12
คป.ลพบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2017-09-12
สคป.พระนครศรีอยุธยา จัดอบรมฝึกอาชีพทำขนมไทยและครื่องดื่มสมุนไพร 2017-09-11
คป.ลพบุรี ร่วมกับปกครองจังหวัดลพบุรี ประสานจับกุมผู้เข้ารับการฟื้นฟูที่ผิดเงื่อนไข 2017-09-11
สคป.จ.นนทบุรี โครงการ “ส่งเสริมวิชาชีพให้ผู้รับบริการของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี” 2017-09-09
คป.ลพบุรี เข้าร่วมโครงการ "การมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู และสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่กระทำความผิด 2017-09-08
คป.ลพบุรี จัดกิจกรรม"จิบกาแฟ แชร์ประสบการณ์" ในกิจกรรม KM 2017-09-08
คป.ลพบุรี ทำกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ พร้อมนำผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 2017-09-08
คป.ลพบุรี จัดกิจกรรมรับรายงานตัว และทำกิจกรรมบริการสังคมให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ 2017-09-08
คป.ลพบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และมอบรางวัลศูนย์ยุติธรรมชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด 2017-09-05
คป.ลพบุรี เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม 2017-09-05
คป.ลพบุรี จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ทุกวันธรรมสวนะ 2017-08-30
คป.ลพบุรี ร่วมต้อนรับคณะครู และนักเรียนในการศึกษาดูงานเกี่ยวกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม 2017-08-30
สคป.จ.นนทบุรี ครงการอบรมธรรมะ “ความกตัญญูกตเวทีและความรักของมารดา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560” 2017-08-29
สคป.จ.ปทุมธานีร่วมประชุมการบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน 2017-08-25
ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมจังหวัดลพบุรี 2017-08-24
คป.ลพบุรี ร่วมพิธีมงคลเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศล 2017-08-24
สคป.ปทุมธานีร่วมพิธีสักการะเสาหลักเมืองปทุมธานี 2017-08-24
คป.ลพบุรี ร่วมพิธีปิดโครงการ "ดารารัตน์แทนใจถวายพ่อหลวง" โดยส่งมอบดอกไม้จันทน์จำนวน 41,999 ดอก 2017-08-22
คป.ลพบุรี จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ เจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระกุศล เนื่องในโอกาสที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุทรงเจริญพระชันษา 60 ปี 13 กรกฎาคม 2560 2017-08-22
คป.ลพบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการผู้ว่าห่วงหัว ส่งเสริมให้เด็กใส่หมวกกันน๊อค 2017-08-22
คป.ลพบุรี ร่วมพิธี ลงนามบันทึกข้อตกลงในการจัดตั้งศูนย์บริการร่วม อำเภอ...ยิ้ม 2017-08-21
สคป.พระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชน 2017-08-18
สคป.จ.นนทบุรี จัดกิจกรรมโครงการ “บำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560” 2017-08-18
สคป.พระนครศรีอยุธยา ร่วมงานกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือน 2017-08-18
คป.ชัยบาดาล..วันพระพาสุขใจ..สวดมนต์ทุกวันพระและวันพุทธ 2017-08-16
คป.ชัยบาดาล.. ร่วมใจทำความดี 2017-08-15
สคป.จ.สิงห์บุรี ทำกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มครั้งที่ 65 และ 67 ในวันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2560 2017-08-15
สคป.จ.สิงห์บุรี ทำกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มครั้งที่ 66 และ 68 ในวันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2560 2017-08-15
สคป.จ.นนทบุรี จัดกิจกรรม "โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ 2017-08-15
คป.ลพบุรี ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ... 2017-08-15
คป.ลพบุรี มอบเงินทุนประกอบอาชีพให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ เพื่อนำไปเป็นทุนในการประกอบอาชีพ 2017-08-15
คป.ลพบุรี เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงลพบุรี เพื่อปรึกษาหารือ... 2017-08-15
โครงการ ร้อยดวงใจ ปลูกดาวเรือง "จากวันแม่ สู่วันพ่อ" 2017-08-15
สคป.พระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ 2017-08-15
สคป.จ.นนทบุรี ร่วมงาน มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 2017-08-15
สคป.ปทุมธานีจัดอบรมธรรมะเฉลิมพระเกียรติฯ 2017-08-11
สคป.จ.นนทบุรี ร่วมงาน "วันรพี" ประจำปี 2560 2017-08-09
สคป.พระนครศรีอยุธยา ร่วมประชุมการจัดทำแผนปฎิบัติราชการของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด 2017-08-09
คป.ลพบุรี ร่วมจัดกิจกรรมกีฬาภายใน "บูรณาการเกมส์ 60" ร่วมกับ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลพบุรี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี 2017-08-08
คป.ลพบุรี เข้าร่วมงานวันรพี ณ ศาลจังหวัดลพบุรี 2017-08-08
คป.ชัยบาดาล ..ปฐมบท..การคุมประพฤติ 2017-08-08
สคป.จ.สิงห์บุรี ร่วมงานวันรพี 2017-08-08
คป.ปทุมธานีร่วมงานวันรพี ปี 2560 2017-08-07
สคป.จ.สิงห์บุรี จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มครั้งที่ 62/2560 ในวันที่ 6 ส.ค. 2560 2017-08-07
สคป.จ.สิงห์บุรี จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มครั้งที่ 61/2560 ในวันที่ 4 ส.ค. 2560 2017-08-07
สคป.พระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันรพี 2017-08-07
สคป.พระนครศรีอยุธยา นำผู้ถูกคุมความประพฤติบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2017-08-07
คป.ชัยบาดาล รุกหน้า..เพื่อ ไปรับ..รายงานตัว 2017-08-04
คป.ลพบุรี จัดกิจกรรมพิธีปิดกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ภายในสำนักงาน 2017-08-04
คป.ชัยบาดาลร่วมแรงบริการสังคม 2017-08-04
คป.ลพบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ "ร่วมใจไกล่เกลี่ยน เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" 2017-08-03
สคป.พระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีเปิดโครงการไกล่เกลี่ย 2017-08-02
สคป.อยุธยา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล 2017-07-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอยุธยา ร่วมพิธีประชุมเพลิงภรรยา อ.ส.ค. 2017-07-31
26 กรกฎาคม 2560 คป.สิงห์บุรี จัดกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา และทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2017-07-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี ร่วมกิจกรรมถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 65 พ 2017-07-28
สคป.จ.นนทบุรี ร่วมกับ ส่วนราชการจังหวัดนนทบุรรี กิจกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 2017-07-28
26 ก.ค.60 ผอ.คป.ลพบุรี เข้าเป็นผู้แทนมอบเสื้อพระราชทานคอโปโลสีดำ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 ก.ค.60 2017-07-27
26 ก.ค.60 คป.ลพบุรี จัดกิจกรรม จิบกาแฟ แชร์ประสบการณ์ ตามโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2017-07-27
25 ก.ค.60 คป.ลพบุรี ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินศูนย์ยุติธรรมจังหวัดลพบุรี 2017-07-27
25 ก.ค.60 คป.ลพบุรี จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยสมาชิก TO Be Number One 2017-07-27
สคป.จ.นนทบุรี จัดกิจกรรม "โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 2017-07-27
คป.สิงห์บุรี จัดโครงการ "บูรณาการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอาชญากรรมต่างๆ โดยศูนย์ประสานงาน อ.ส.ค. และศูนย์ยุติธรรมชุมชนในระดับพื้นที่" อำเภอท่าช้าง 2017-07-26
คป.ลพบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้กับผู้ต้องขังในเรือนจำกลางลพบุรี เพื่อแก้ไขปัญหาการกระทำความผิดซ้ำ 2017-07-25
วันที่ 21 กรกฏาคม 2560 สคป.จ.นนทบุรี ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติ จัดกิจกรรม "โครงการ วันงดดื่มสุราแห่งชาติ" 2017-07-25
23 กรกฎาคม 2560 สคป.จ.สิงห์บุรี บูรณาการร่วมกับศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบางกระบือ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มครั้งที่ 55 2017-07-24
คป.ลพบุรี เข้าร่วมประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติสัญจร ณ จังหวัดสระบุรี 2017-07-22
20 ก.ค.60 คป.ลพบุรี จัดประชุมสำนักงานครั้งที่ 7/2560 โดยผู้อำนวยการ ถ่ายทอดค่านิคมยม 9 ประการ และแนวปฏิบัติในการดำเนินงานควบคุมและสอดส่อง 2017-07-21
20 ก.ค.60 คป.ลพบุรี จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ ,กิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และรับรายงานตัวเขตอำเภอพัฒนานิคม 2017-07-21
20 กรกฎาคม 2560 จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มครั้งที่ 53 2017-07-21
คป.สิงห์บุรี จัดโครงการ "บูรณาการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอาชญากรรมต่างๆ โดยศูนย์ประสานงาน อ.ส.ค. และศูนย์ยุติธรรมชุมชนในระดับพื้นที่" 2017-07-21
คป.ลพบุรี เข้าร่วมการตรวจประเมินสถานที่เพื่อการฟื้นฟู กองบิน 2 กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ และรับรายงานตัวผู้ถูกคุมฯ เขตอำเภอหนองม่วง 2017-07-19
คป.ปทุมธานีร่วมประชุมติดตามช่วยเหลือผู้เสียหาย 2017-07-18
คป.ลพบุรี จัดกิจกรรมบริการสังคม และ เข้าร่วมการตรวจประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนจังหวัดลพบุรี 2017-07-17
คป.ลพบุรี ต้อนรับการตรวจติดตามโครงการคืนคนดีสู่สังคม 2017-07-17
คป.ลพบุรีจัดกิจกรรมอบรมความรู้และทำงานบริการสังคม 2017-07-14
สคป.ปทุมธานีเข้าร่วมชมมหกรรม TO BE NUMBER 1 2017-07-14
คป.ลพบุรี จัดกิจกรรมจิบกาแฟ แชร์ประสบการณ์และ กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 2017-07-13
คป.ลพบุรีร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 2017-07-12
ตป.ลพบบุรี จัดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม "ก้าวข้ามความคิด ชีวิตเปลี่ยน" 2017-07-08
สคป.ปทุมธานีจัดโครงการ "งดดื่มสุรานำพาสุข" 2017-07-07
ผู้อำนวยการฯ เป็นวิทยากร ในโครงการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง โปรแกรม แก้ไขผู้กระทำความผิดซ้ำ 2017-07-05
คป.ลพบุรี จัดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม "ก้าวข้ามความคิด ชีวิตเปลี่ยน" 2017-07-05
คป.ลพบุรีจัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุม โดยให้ความเกี่ยวกับกฏวินัยจราจร และกฏหมายยาเสพติด 2017-07-04
กิจกรรมรายงานตัวแบบกลุ่ม และประชุมผู้บริหารกรม 2017-07-03
สคป.ปทุมธานีร่วมต่อต้านยาเสพติด 2017-06-26
คป.ลพบุรี รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติเขตอำเภอพัฒนานิคม 2017-06-23
คป.ลพบุรีจัดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม "ก้าวข้ามความคิด ชีวิตเปลี่ยน" 2017-06-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ชุมชนสระมโนราห์ 2017-06-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี กิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม 2017-06-15
ผอ.สคป.ปทุมธานีนำนักศึกษาทุนรัฐบาล(กพ.)ดูงานศูนย์ฯ 2017-06-06
คป.ปทุมธานีฝึกงานนักเรียนทุนรัฐบาล (กพ.) 2017-06-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี ปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ และบรรยายความรู้เรื่อง "หลักธรรมในการดำเนินชีวิตให้ห่างไกลยาเสพติด" 2017-06-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี "ประชุมร่วมกับผู้นำชุมชนเรื่องการติดตามผู้เข้ารับการฟื้นฟูที่ผิดเงื่อนไข 2017-06-05
สคป.จ.ปทุมธานีจัดอบรมธรรมะ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 2017-06-02
สคป.จ.ปทุมธานีร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ 2017-05-26
สคป.จ.ปทุมธานีพาทัวร์อาชีพ 2017-05-26
โครงการพัฒนาศักยภาพฯ อ.ส.ค. 2017-05-25
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นประธานเปิดโครงการฯ 2017-05-24
คป.ลพบุรี เข้าพบนายอำเภอโคกสำโรง เพื่อประสานขอความร่วมมือในการติดตามผู้เข้ารับการฟื้นฟูที่ผิดเงื่อนไขในเขตอำเภอโคกสำโรง 2017-05-24
คป.ลพบุรี เข้าพบนายอำเภอท่าวุ้ง เพื่อประสานขอความร่วมมือในการติดตามผู้เข้ารับการฟื้นฟูที่ผิดเงื่อนไขในเขตอำเภอท่าวุ้ง 2017-05-24
คป.ลพบุรี ร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 2017-05-24
คป.ลพบุรี เข้าร่วมโครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ "ดารารัตน์แทนใจถวายพ่อหลวง" 2017-05-22
คป.ลพบุรี ประชุมประสานความร่วมมือ กับนายอำเภอบ้านหมี่ และฝ่ายปกครองเพื่อติดตามผู้เข้ารับการฟื้นฟูที่ผิดเงื่อนไขในเขตอำเภอบ้านหมี่ 2017-05-22
คป.ลพบุรี เข้าร่วมโครงการประสานพลัง อสค.และ อสม.สู่ผู้ถูกคุมประพฤติลดปัจจัยเสี่ยง 2017-05-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี ร่วมงานมหกรรมสร้างสุขภาคกลาง ปี 2560 "70 ความดี สานสามัคคี ทำดีตามรอยเท้าพ่อ" 2017-05-22
คป.ลพบุรี ลงพื้นที่อำเภอพัฒนานิคมเพื่อรับรายงานตัว 2017-05-19
คป. ลพบุรี จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันธรรมสวนะ 2017-05-19
คป.ลพบุรี จัดกิจกรรมกีฬาภายใน เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ 2017-05-19
คป.ลพบุรี จัดกิจกรรมจิบกาแฟ แชร์ประสบการณ์ 2017-05-19
คป.ลพบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการอาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดลพบุรี 2017-05-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข 2017-05-13
คป.ปทุมธานีรวมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 9,999 ดอกถวายพ่อของแผ่นดิน 2017-05-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี "จัดกิจกรรมสวดมนต์วันพระ" 2017-05-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมอบรมความรู้ บรรยายธรรมเรื่อง "หลักธรรมในการดำเนินชีวิต" 2017-05-01
ประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ ภาค 1 สัญจร จังหวัดลพบุรี 2017-04-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรีร่วมประชุมคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม 2017-04-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี กิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม 2017-04-27
สำนักงานคุมประพฤติลพบุรี ร่วมงานสถาปนา ปตอ.3 ครบรอบ 65 ปี 2017-04-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี วางพวงมาลาถวายราชสดุดี ในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2017-04-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี ประชุมรับตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 2017-04-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี ทำกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระเนื่องในวันธรรมสวนะ 2017-04-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีเปิด ศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 2017-04-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรีจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว ขอพรหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรม 2017-04-12
คป.สระบุรี....จัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 2015-09-01
คป.สระบุรีขับเคลื่อนกิจกรรมเครือข่ายยุติธรรมชุมชน 2015-06-11
คป.สระบุรีจัดโครงการส่งเสริมฯ 2015-05-27
คป.สระบุรีจัดอบรมอาสาสมัครตำบล 2015-05-26