รูป หัวข้อ วันที่
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 อาสาสมัครคุมประพฤติเขตบางกอกใหญ่ ประสานงานชุมชน จัดตั้งศูนย์คืนคนดี และศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 2021-10-15
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 อาสาสมัครคุมประพฤติเขตบางกอกใหญ่ สร้างอาชีพ & สร้างกำลังใจให้กับผู้กระทำผิด 2021-10-15
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานการบริหารงานคุมประพฤติเชิงพื้นที่ ผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ 2021-10-15
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๑,๓,๖,๘ ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2021-10-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9ให้การต้อนรับท่านอธิบดีกรมคุมประพฤติในโอกาสตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ 2021-10-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 2021-10-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯครั้งที่ 4/2564 2021-10-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 2021-10-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานการบริหารงานคุมประพฤติเชิงพื้นที่ผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ 2021-10-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 ประชุมทางจอภาพเพื่อลดภาระการเดินทางของผู้ถูกคุมความประพฤติ  2021-10-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมหัวหน้ากลุ่มอำนวยการและสนับสนุนการคุมประพฤติและหัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1-3 2021-10-04
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าร่วมประชุมกับอาสาสมัครคุมประพฤติเขตคันนายาว 2021-10-02
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าร่วมประชุมกับ ทีมวิจัย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2021-10-02
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมเจ้าหน้าที่ทีมบริหารของสำนักงานฯ 2021-10-02
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ประชุมทางจอภาพเพื่อลดภาระการเดินทางของผู้ถูกคุมความประพฤติ  2021-10-01
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9จัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงาน 2021-10-01
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติในงานสืบเสาะและพินิจ ครั้งที่ 2 2021-09-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2021-09-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้การสงเคราะห์เงินทุนประกอบอาชีพแก่ผู้ได้รับการพักการลงโทษ 2021-09-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี 2564 2021-09-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี 2564 (Thai National Flag Day) 2021-09-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ภารกิจ “คืนคนดี สู่สังคม” 2021-09-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าร่วมประชุมกับอาสาสมัครคุมประพฤติเขตวังทองหลาง 2021-09-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 " ศูนย์แคร์ ออนไลน์ & เพื่อนช่วยเพื่อน " 2021-09-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 ประชุม​คณะ​กรรม​การศูนย์​ปฏิบัติการ​ป้องกัน​และปราบปราม​ยาเสพติด​เขต​บางนา ครั้ง​ที่​ 4/2564  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Cisco Webex Meetings 2021-09-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 ประชุมทางจอภาพเพื่อลดภาระการเดินทางของผู้ทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ 2021-09-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2021-09-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 จัดประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 โครงการนำร่องการบริหารงานคุมประพฤติเชิงพื้นที่ ครั้งที่ 1/2564 2021-09-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 6 จัดอบรม โครงการการนำเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของภาคี เครือข่าย (คณะกรรมการชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติ) เพื่อสนับสนุน การทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ/ม.56 อย่างเป็นระบบและยั่งยืน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดข 2021-09-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าร่วมประชุมกับภาคีเครือข่าย 2021-09-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติในงานสืบเสาะและพินิจ ครั้งที่ 1 2021-09-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดพิธีปฏิญาณตนของอาสาสมัครคุมประพฤติที่ได้รับการแต่งตั้ง 2021-09-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 สอบปากคำจำเลย ด้วยการประชุมทางจอภาพผ่านระบบ Google meet 2021-09-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 6 จัดประชุมบุคลากรสำนักงาน 2021-09-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดพิธีปฏิญาณตนของอาสาสมัครคุมประพฤติที่ได้รับการแต่งตั้ง 2021-09-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 6 ร่วมโครงการ อบรมพัฒนาทักษะผู้ชนะการประกวด Street Food สร้างอาชีพ ระดับจังหวัด 2021-09-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 เข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด 19 เข็มที่ 2  2021-09-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 จัดให้มีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2021-09-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เขตพระโขนง ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบ Video Conference 2021-09-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดพิธีปฏิญาณตนของอาสาสมัครคุมประพฤติที่ได้รับการแต่งตั้ง 2021-09-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดพิธีเชิดชูเกียรติอาสาสมัครคุมประพฤติ,พิธีรับเข็มและวุฒิบัตรอาสาสมัครยุติธรรม 2021-09-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 6 เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงดุสิต เพื่อหารือแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน 2021-09-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ ในระดับสำนักงานฯ 2021-09-03
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 ประชุมทางจอภาพเพื่อลดภาระการเดินทางของผู้ถูกคุมความประพฤติ  2021-08-31
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 สอบปากคำจำเลย ด้วยการประชุมทางจอภาพผ่านระบบ jab 2021-08-31
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 2021-08-30
2021-08-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙มอบถุงยังชีพให้กับผู้พักการลงโทษ และลดวันต้องโทษกรณีพิเศษ 2021-08-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ประชุมทางจอภาพเพื่อลดภาระการเดินทางของผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-08-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ  ผ่านการประชุมทางจอภาพ เพื่อลดแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2021-08-19
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ประชุมทางจอภาพเพื่อลดภาระการเดินทางของผู้ถูกคุมความประพฤติ  2021-08-19
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มร่วมกับสำนักงานเขตบางนา 2021-08-18
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ประชุมทางจอภาพเพื่อลดภาระการเดินทางของผู้ถูกคุมความประพฤติ  2021-08-18
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ประชุมทางจอภาพเพื่อชักซ้อม ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ “ประมวลกฏหมายยาเสพติด” 2021-08-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 2021-08-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ปลูกสมุนไพร ฟ้าทะลายโจร กระชายขาว ขิงข่า เสริมภูมิต้านทานโรค เชื้อไวรัสโคโรนา2019 (covid-19) 2021-08-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯครั้งที่ 3/2564 2021-08-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา ณ ที่ทำการสำนักงานฯและจุดให้บริการประชาชนผู้มารับบริการของสำนักงานฯ 2021-08-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ส่งผู้ถูกคุมประพฤติร่วม จัดเตรียมศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ Community Isolationบริเวณอาคารสโมสร กรมอุตุนิยมวิทยา 2021-08-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ประชุมประธานอาสาสมัครคุมประพฤติเขต 2021-08-05
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 2021-08-04
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ประชุมทางจอภาพเพื่อลดภาระการเดินทางของผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-08-04
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ  ผ่านการประชุมทางจอภาพ เพื่อลดแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2021-08-04
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ดำเนินการถอดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) 2021-08-03
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ส่งผู้ถูกคุมประพฤติร่วม จัดเตรียมศูนย์พักคอย สร้างเตียงสนาม ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ Community Isolation บริเวณอาคารสโมสร กรมอุตุนิยมวิทยา 2021-08-03
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดแนวทางการปฏิบัติงานด้านการสืบเสาะและพินิจ 2021-08-02
ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 นำอาสาสมัครคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 มาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา ภายในบริเวณอาคารกรมคุมประพฤติ(เดิม) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) 2021-07-31
ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 นำอาสาสมัครคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 มาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา ภายในบริเวณอาคารกรมคุมประพฤติ(เดิม) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) 2021-07-31
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการใช้ระบบการายงานตัวผ่านจอภาพ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( covic- 19) ณ ศาลอาญาพระโขนง 2021-07-29
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๑ ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา ณ ที่ทำการสำนักงานฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) 2021-07-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๙ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 2021-07-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ มอบเกียรติบัตรเชิดชูคนดี ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและจิตสาธารณะ 2021-07-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 มอบเกียรติ เชิดชูคนดี ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและจิตสาธารณะ 2021-07-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ สอบปากคำผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ด้วยการประชุมทางจอภาพผ่านระบบ Cisco Jabber 2021-07-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ เข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด 19 ณ ธัญญาพาร์ค เขตสวนหลวง 2021-07-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ(กรณีพิเศษ) พันตำรวจตรีรณรงค์ สุหงษา 2021-07-15
อาสาสมัครคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ พันตำรวจตรีรณรงค์ สุหงษา 2021-07-15
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ดำเนินการติดเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว EM และให้การสงเคราะห์แก่กลุ่มนักโทษเด็ดขาด 2021-07-13
อาสาสมัครคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน อบรมผ่านระบบจอภาพ (Video Conference) 2021-07-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ประชุมทางจอภาพเพื่อลดภาระการเดินทางของผู้ถูกคุมความประพฤติ  2021-07-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2021-07-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ดำเนินการ ติดเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว EM และให้การสงเคราะห์แก่กลุ่มนักโทษเด็ดขาด 2021-07-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ร่วมกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ” 2021-07-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ประชุมทางจอภาพเพื่อลดภาระการเดินทางของผู้ถูกคุมความประพฤติ  2021-07-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ 2021-07-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯครั้งที่ 2/2564 2021-07-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ประชุมทางจอภาพเพื่อลดภาระการเดินทางของผู้ถูกคุมความประพฤติ และผู้ทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ 2021-07-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ณ สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 2021-07-02
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้การต้อนรับ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ทุนรัฐบาล ที่มาศึกษาดูงาน 2021-07-02
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ประชุมทางจอภาพเพื่อลดภาระการเดินทางของผู้ถูกคุมความประพฤติ  2021-07-01
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 ดำเนินการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว 2021-07-01
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ประชุมทางจอภาพเพื่อลดภาระการเดินทางของผู้ถูกคุมความประพฤติ  2021-06-30
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ดำเนินการถอดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) 2021-06-29
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ประชุมบุคลากรสำนักงานเพื่อการขับเคลื่อนภารกิจ 2021-06-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ติดตั้งอุปกรณ์ติดตามตัว (EM) ให้กับผู้พักการลงโทษ ณ สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 2021-06-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๑ มอบทุนสงเคราะห์ประกอบอาชีพให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-06-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 เข้ารับการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2021-06-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ประชุมเพื่อจัดทำแผนการจัดการองค์ความรู้ 2021-06-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ดำเนินการ ติดเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว EM และให้การสงเคราะห์ แก่กลุ่มนักโทษเด็ดขาด 2021-06-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าประชุม คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เขตดินแดง ครั้งที่ 3/2564 2021-06-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ เข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด 19 ณ ธัญญาพาร์ค เขตสวนหลวง 2021-06-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตประเวศ ครั้งที่ 3/2564 2021-06-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ดำเนินการถอดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) 2021-06-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เขตบางนา ครั้งที่ 3/2564 2021-06-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกิจกรรม “แบ่งฝันปันรัก ทำดีเพื่อน้อง” 2021-06-21
อาสาสมัครคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ มอบข้าวสาร น้ำดื่ม และหน้ากากอนามัยกิจกรรม ปันรักปันสุข 2021-06-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2021-06-19
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ประชุมทางจอภาพเพื่อลดภาระการเดินทางของผู้ถูกคุมความประพฤติ  2021-06-18
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตพระโขนง ครั้งที่ 3/2564 2021-06-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 และสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 11ประชุมร่วมกับอาจารย์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2021-06-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ร่วมไว้อาลัยและ แสดงความเสียใจ กับครอบครัวเจ้าหน้าที่ 2021-06-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” 2021-06-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริเวณจุดบริการประชาชน 2021-06-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ประชุมทางจอภาพเพื่อสอบปากคำผู้ทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ 2021-06-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ปฐมนิเทศนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่มาฝึกงาน 2021-06-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ประชุมทางจอภาพเพื่อลดภาระการเดินทางของผู้ถูกคุมความประพฤติ  2021-06-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ประชุมทางจอภาพเพื่อสอบปากคำกับผู้ถูกคุมประพฤติ 2021-06-01
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ดำเนินการถอดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) 2021-06-01
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมสร้างความผาสุกผูกพัน ในองค์กร 2021-06-01
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 เข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันเชื้อไวรัส covid -19 2021-05-31
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ประชุมทางจอภาพเพื่อลดภาระการเดินทางของผู้ถูกคุมความประพฤติ  2021-05-31
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ประชุมทางจอภาพกรณีศาลสั่งคุมความประพฤติ พื่อลดภาระการเดินทางของผู้ถูกคุมความประพฤติ  2021-05-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 2021-05-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ดำเนินการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) 2021-05-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 ดำเนินการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ผู้ได้รับการลดวันต้องโทษจำคุก 2021-05-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ปฐมนิเทศนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มาฝึกงาน 2021-05-19
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ เข้าพบผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลอาญาพระโขนง 2021-05-19
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ดำเนินการ ติดเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว EM แก่กลุ่มนักโทษเด็ดขาด 2021-05-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว 2021-05-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดทำฉากกั้นระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้มารับบริการและผู้กระทำผิด 2021-05-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมเจ้าหน้าที่ทีมบริหารของสำนักงานฯ 2021-04-29
ร่วมขอพรและแสดงความเสียใจกับครอบครัวอาสาสมัครคุมประพฤติ 2021-04-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ประชุมร่วมกับนักศึกษาเพื่อติดตามความคืบหน้าและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากการร่วมกันจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด 2021-04-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดให้เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เข้าเวรปฏิบัติหน้าที่ในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ 2021-04-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมงานฌาปนกิจ นายสาโรจน์ อินทนิล สามีนางเกษร อินทนิล อาสาสมัครคุมประพฤติ ในสังกัดสำนักงานฯ 2021-04-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมแสดงความเสียใจและร่วมฟังการสวดพระอภิธรรม นายสาโรจน์ อินทนิล สามีนางเกษร อินทนิล อาสาสมัครคุมประพฤติ สังกัดสำนักงานฯ 2021-04-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 บูรณาการ การทำงานกับหน่วยงานในพื้นที่ จัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 2021-04-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดให้เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เข้าเวรปฏิบัติหน้าที่ในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ 2021-04-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๔ “คุมประพฤติใส่ใจ สร้างความปลอดภัย ทางถนน เมาขับจับติด EM” 2021-04-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 ร่วมจุดบริการประชาชนเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2021-04-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ร่วมรณรงค์โครงการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๔ 2021-04-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2564 2021-04-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ นำผู้ถูกคุมประพฤติเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุ “ชีวิตวิถีใหม่ สงกรานต์ปลอดภัย ปลอดโควิด 19 ” 2021-04-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ ชีวิตวิถีใหม่ สงกรานต์ปลอดภัย-ปลอดโควิด 19 2021-04-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ร่วมรณรงค์โครงการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๔ 2021-04-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมรณรงค์ “คุมประพฤติใส่ใจ สร้างความปลอดภัย ทางถนน เมาขับจับติด EM” 2021-04-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ นำผู้ถูกคุมประพฤติเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุ “ชีวิตวิถีใหม่ สงกรานต์ปลอดภัย ปลอดโควิด 19 ” 2021-04-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 จัดกิจกรรมโครงการคุมประพฤติใส่ใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน เมาขับ จับติด EM "สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัยห่างไกลโควิด" 2021-04-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุชีวิตวิถีใหม่ สงกรานต์ปลอดภัย-ปลอดโควิด 19 2021-04-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา 2021-04-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2021-04-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมสร้างความผาสุกผูกพัน ในองค์กร 2021-04-05
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ 2021-04-05
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2021-04-04
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพัน ของบุคลากรในองค์กร 2021-04-02
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯครั้งที่ 1/2564 2021-04-02
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 รับมอบตู้งาน(Job Box) 2021-04-01
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เขตสวนหลวง ครั้งที่ 2/2564 2021-04-01
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ประชุมการจัดทำแผนการจัดกิจกรรม 2021-04-01
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2021-03-31
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าประชุม คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เขตบึงกุ่ม ครั้งที่ 2/2564 2021-03-31
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้ ผู้ถูกคุมความประพฤติ เรื่อง “ปลูกจิตสำนึก ปลุกความรับผิดชอบ ด้วยงานบริการสังคม” 2021-03-31
อาสาสมัครคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ถอดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (E M) ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ 2021-03-30
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา ร่วมกิจกรรมเวทีสาธารณะ “บีบแตรอย่างไร ไม่ให้หัวร้อน” 2021-03-29
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าประชุม คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เขตสะพานสูง ครั้งที่ 2/2564 2021-03-29
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ร่วมเวทีสาธารณะ ” บีบแตรอย่างไร ไม่ให้หัวร้อน ” 2021-03-29
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ดำเนินการติดเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว EM แก่กลุ่มนักโทษเด็ดขาด 2021-03-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการแนวทางการติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2564 2021-03-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมสร้างงานสร้างอาชีพ สำหรับผู้ผ่านการฟื้นฟูฯ 2021-03-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรมอบรมความรู้ป้องกันการเสพซ้ำ 2021-03-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เขตบางนา ครั้งที่ 2/2564 2021-03-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นและผู้มีสิทธิประดับเข็มเครื่องหมายยุติธรรมธำรงของกระทรวงยุติธรรม ประจำปี 2564 2021-03-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดโครงการอบรมความรู้ การป้องกันการเสพซ้ำ (พื้นฐาน) แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 2021-03-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าประชุม คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เขตห้วยขวาง ครั้งที่ 2/2564 2021-03-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ร่วมแสดงความยินดีกับอาสาสมัครคุมประพฤติในโอกาส รับวุฒิบัตรหลักสูตรอาสาสมัครยุติธรรม ในวันครบรอบสถาปนากระทรวงยุติธรรม 2021-03-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ให้การสงเคราะห์เงินทุนประกอบอาชีพแก่ผู้พักการลงโทษ โครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ นักโทษเด็ดขาดที่มีโทษระยะสั้น 2021-03-24
อาสาสมัครคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ถอดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (E M) ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ 2021-03-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2021-03-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติคดีขับรถขณะเมาสุรา 2021-03-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าประชุม คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เขตบางกะปิ ครั้งที่ 1/2564 2021-03-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าประชุม คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เขตคันนายาว ครั้งที่ 2/2564 2021-03-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคม ดูแลเหยื่อเมาแล้วขับที่เข้าร่วมโครงการประชุมผู้นำเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับร่วมฟันฝ่าภาวะวิกฤตโควิด 19-อุบัติเหตุบนท้องถนน 2021-03-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2021-03-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรมการประกวดการทำอาหารStreet Food สร้างอาชีพ 2021-03-19
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมสร้างความผาสุกความผูกพันในองค์กร 2021-03-19
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ร่วมกิจกรรมกีฬาสี และงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ ณ.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนเอื้ออารีย์ 2021-03-19
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ที่ทำลายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว EM 2021-03-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2021-03-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมสร้างความผาสุกผูกพัน ในองค์กร 2021-03-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ ๒๙ ปี 2021-03-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร๙ ร่วมเปิดตัวการจัดการประกวดการทำอาหาร Street food สร้างงานสร้างอาชีพ” 2021-03-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ร่วมแสดงความยินดีกับอาสาสมัครคุมประพฤติดีเดิน 2021-03-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 โดยชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๑ นำอาหารไปร่วมจัดแสดงในงานแถลงข่าวการประกวด การทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ 2021-03-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ ผู้ได้รับการสงเคราะห์เงินทุนประกอบอาชีพ 2021-03-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ร่วมแสดงความยินดีกับอาสาสมัครคุมประพฤติในสังกัด ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ 2021-03-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตทำความดีเพื่อสังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 29 ปี 2021-03-16
อาสาสมัครคุมประพฤติสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน 2021-03-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 ร่วมแสดงความยินดีกับอาสาสมัครคุมประพฤติดีเด่น 2021-03-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้การต้อนรับอาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2021-03-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้ เรื่อง "กฎหมายทั่วไป" 2021-03-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้คำปรึกษา เรื่อง การจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดของสำนักงานฯแก่นักศึกษาที่มาฝึกงาน 2021-03-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกแก่อาสาสมัครคุมประพฤติในสังกัดสำนักงานฯ ในการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “อาสาสมัครยุติธรรม” รุ่นที่ 4 ผ่านสื่อออนไลน์ 2021-03-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 บูรณาการการทำงานกับหน่วยงานในพื้นที่ ผ่านโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2021-03-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมอบรมความรู้ "กฏหมายจราจร" 2021-03-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2021-03-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดสัมภาษณ์บุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 2021-03-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้การสงเคราะห์เงินทุนประกอบอาชีพแก่ผู้พ้นโทษปล่อยตัวจากเรือนจำ 2021-03-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2021-03-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคม “อาสาจราจร” 2021-03-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติ 2021-03-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ให้การสนับสนุนพร้อมอำนวยความสะดวกแก่อาสาสมัครคุมประพฤติ ในการอบรมหลักสูตร“อาสาสมัครยุติธรรม” รุ่นที่ ๓ ผ่านสื่อออนไลน์ 2021-03-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้ เรื่อง "มาตรฐานการขับขี่ปลอดภัย" 2021-03-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคม “อาสาจราจร” 2021-03-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกแก่อาสาสมัครคุมประพฤติในสังกัดสำนักงานฯในการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “อาสาสมัครยุติธรรม” รุ่นที่ 2 ผ่านสื่อออนไลน์ 2021-03-05
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ดำเนินการติดเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว EM แก่กลุ่มนักโทษเด็ดขาด 2021-03-05
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมประกวดการทำอาหาร “Street food สร้างงานสร้างอาชีพ” 2021-03-05
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 จัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ “ยุติธรรมใส่ใจ ห่วงใยวัยใสในวัยเรียน” 2021-03-03
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้ เรื่อง "การมองเห็นคุณค่าของตนเอง" 2021-03-03
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้ เรื่อง "กฎหมายจราจร" 2021-03-03
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกแก่อาสาสมัครคุมประพฤติในสังกัดสำนักงานฯในการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “อาสาสมัครยุติธรรม” รุ่นที่ 1 ผ่านสื่อออนไลน์ 2021-03-02
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ดำเนินการติดเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว EM แก่กลุ่มนักโทษเด็ดขาด 2021-03-02
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ลงพื้นที่เยี่ยมหน่วยงานภาคีการทำงานบริการสังคม 2021-03-02
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙มอบทุนประกอบอาชีพผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ 2021-03-02
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคม “อาสาจราจร” 2021-03-01
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ประสานความร่วมมือกับสำนักงานเขตวังทองหลาง 2021-03-01
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2021-02-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ดำเนินการติดเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว EM แก่กลุ่มนักโทษเด็ดขาด 2021-02-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" 2021-02-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ประชุมคณะกรรมการบ้านกึ่งวิถีกรุงเทพมหานคร 2021-02-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมจัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2021-02-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดสัมภาษณ์บุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 2021-02-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุม สร้างสัมพันธภาพ ตามกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 2021-02-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) เพื่อใช้เป็นทางเลือกแทนการจำคุก 2021-02-19
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2021-02-18
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติ ครั้งที่ 1/2564 2021-02-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ลงพื้นที่เยี่ยมหน่วยงานภาคีการทำงานบริการสังคม 2021-02-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติคดีขับรถขณะเมาสุรา 2021-02-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ 2021-02-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ดำเนินการติดเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว EM แก่กลุ่มนักโทษเด็ดขาด 2021-02-15
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ดำเนินการติดเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว EM แก่กลุ่มนักโทษเด็ดขาด 2021-02-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2021-02-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2021-02-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ดำเนินการติดเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว EM แก่กลุ่มนักโทษเด็ดขาด 2021-02-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ มอบทุนประกอบอาชีพผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-02-05
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ นำอาสาสมัครคุมประพฤติเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสำนักงาน 2021-01-30
ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ประชุมขับเคลื่อนการจัดตั้งชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติ 2021-01-30
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้ ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-01-29
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ นำอาสาสมัครคุมประพฤติเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสำนักงาน 2021-01-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ประชุมเพื่อวางแผนบริหารจัดการสำนวนคดีพักการลงโทษกรณีพิเศษระยะสั้น 2021-01-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ดำเนินการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ 2021-01-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ นำอาสาสมัครคุมประพฤติเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสำนักงาน 2021-01-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙มอบทุนประกอบอาชีพผู้พ้นการคุมความประพฤติ 2021-01-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวเจ้าหน้าที่ 2021-01-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมในการเปิดศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติเขตพระโขนง 2021-01-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมสร้างความผาสุกผูกพันในองค์กร 2021-01-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้การต้อนรับอาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2021-01-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ประชุมทีมบริหารสำนักงาน ฯ 2021-01-19
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดสัมภาษณ์บุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 2021-01-18
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 มอบของรางวัลเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2021-01-15
อาสาสมัครคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ถอดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว Electronic Monitorinq (EM) ผู้ถูกคุมความประพฤติ พักการลงโทษจำคุก 2021-01-15
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2021-01-13
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 เป็นตัวแทนรับมอบอุปกรณ์เครื่องวัดอุณหภูมิ จากพันโท สมชัย ม่วงศิริ อาสาสมัครคุมประพฤติเขตบางบอน 2021-01-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 และคณะ ให้การต้อนรับผู้จัดการมูลนิธิเมาไม่ขับ 2021-01-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้การต้อนรับและให้หลักคิดแก่นักศึกษาที่มาฝึกงาน 2021-01-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ และสร้างความเข้าใจในการนำ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวมาใช้ เพื่อเป็นมาตรการทางเลือกแทนการลงโทษจำคุก แก่บุคลากรของสำนักงานฯ 2021-01-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ประชุมประธานอาสาสมัครคุมประพฤติเขต เพื่อขับเคลื่อนงานตามนโยบาย 2021-01-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 และคณะ เข้าพบผู้แทนผู้จัดการบริษัท เอพี ฮอนด้า เพื่อสวัสดีปีใหม่ 2021-01-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมเจ้าหน้าที่ทีมบริหารของสำนักงานฯ 2021-01-08
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 และคณะเจ้าหน้าที่เข้าอวยพรและรับพรจากอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาและผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลอาญา 2021-01-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา 2021-01-06
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 และคณะ เข้าพบผู้บริหารกรมคุมประพฤติ เพื่อสวัสดีปีใหม่ 2021-01-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรมร่วมจุดบริการประชาชน 2021-01-01
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความผาสุกผูกพันแก่บุคคลากรของสำนักงานฯ 2020-12-30
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาบุคลากรของสำนักงานฯ 2020-12-30
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ ปีใหม่ชีวิตวิถีใหม่สวมหน้ากากอนามัย-มีสติไม่ประมาท ปลอดโควิด 19-ปลอดอุบัติเหตุทางถนน 2020-12-30
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าประชุม คณะกรรมการศูยน์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เขตดินแดง ครั้งที่ 1/2564 2020-12-30
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าประชุม คณะกรรมการศูยน์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เขตบางกะปิ ครั้งที่ 3/2563 2020-12-30
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ ปีใหม่ชีวิตวิถีใหม่สวมหน้ากากอนามัย-มีสติไม่ประมาท ปลอดโควิด 19-ปลอดอุบัติเหตุทางถนน 2020-12-30
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ เข้าสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๔ และขอพรจากอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาพระโขนง 2020-12-30
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ร่วมรณรงค์โครงการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔ 2020-12-30
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 2020-12-29
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 2020-12-29
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 2020-12-29
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ สร้างความผาสุกในองค์กร 2020-12-29
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 2020-12-29
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เขตจตุจักร ครั้งที่ 1/2564 2020-12-29
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดสัมภาษณ์บุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็น อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 2020-12-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ลงพื้นที่เยี่ยมหน่วยงานภาคีการทำงานบริการสังคม 2020-12-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว 2020-12-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดเขตประเวศครั้งที่ 1/2564 2020-12-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตพระโขนงครั้งที่ 1/2564 2020-12-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตบางนา ครั้งที่ 1/2564 2020-12-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าประชุม คณะกรรมการศูยน์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เขตบึงกุ่ม ครั้งที่ 1/2564 2020-12-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดสัมภาษณ์บุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 2020-12-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมอบรมความรู้ "พลังแห่งธรรม" 2020-12-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดสัมภาษณ์บุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 2020-12-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2020-12-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าประชุม คณะกรรมการศูยน์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เขตวังทองหลาง ครั้งที่ 1/2564 2020-12-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดสัมภาษณ์บุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 2020-12-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา 2020-12-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดสัมภาษณ์บุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 2020-12-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าร่วมประชุมกรรมการชุมชนเขตดินแดง ครั้งที่ 6/2563 2020-12-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าประชุม คณะกรรมการศูยน์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เขตสะพานสูง ครั้งที่ 1/2564 2020-12-18
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 จัดประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2020-12-18
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 จัดกิจกรรมอบรมความรู้เรื่อง “กระบวนการยุติธรรมทางอาญาและกฎหมายเบื้องต้น” สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 1/2564 2020-12-18
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 จัดประชุมผู้บริหารสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2020-12-18
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ร่วมพิธีเปิดหอเกียรติยศจิตอาสากิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เขตพระโขนง 2020-12-18
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2020-12-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าประชุม คณะกรรมการศูยน์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เขตคันนายาว ครั้งที่ 1/2564 2020-12-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ติดต่อประสานงานโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง 2) 2020-12-17
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนพัฒนาศาลาลอย สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดโครงการรวมพลังชุมชนก้าวพ้นปัญหายาเสพติด 2020-12-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ 2020-12-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2020-12-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้ด้านอาชีพ 2020-12-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติ ประจำปี 2564 2020-12-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้ เรื่อง "มาตรฐานการขับขี่ปลอดภัย" 2020-12-15
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 2020-12-15
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2563 2020-12-15
คณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ร่วมกับศูนย์ยุติธรรมชุมชนพัฒนาศาลาลอย ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม 2020-12-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๑ มอบทุนสงเคราะห์ประกอบอาชีพให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ 2020-12-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพบิดา-มารดา เจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ 2020-12-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดโครงการเสริมสร้างความผาสุกผูกพันแก่บุคคลากรของสำนักงานฯ 2020-12-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2020-12-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา 2020-12-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2020-12-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้ เรื่อง "กฎ ระเบียบและข้อบังคับว่าด้วยการจราจร" 2020-12-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2020-12-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2020-12-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2020-12-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว 2020-12-04
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ใช้ระบบการรายงานตัวผ่านจอภาพ เพื่อชี้แจงเงือนไขการคุมความประพฤติ 2020-12-04
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกแก่นักศึกษาฝึกงานมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2020-12-04
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมอบรมความรู้ "ป้องกันการเสพซ้ำ" 2020-12-03
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2020-12-03
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมสร้างสัมพันธภาพตามกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 2020-12-02
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ปฐมนิเทศ สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว EM และการปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อปฏิบัติต่างๆ แก่กลุ่มนักโทษเด็ดขาด 2020-12-01
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อเลือกตั้งประธานคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติสำนักงานฯ 2020-12-01
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้ เรื่อง "กฎหมายจราจร" 2020-12-01
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2020-12-01
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 จัดประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2564 อาสาสมัครคุมประพฤติ 2020-12-01
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2020-11-30
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ดำเนินการติดเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว EM แก่กลุ่มนักโทษเด็ดขาด 2020-11-30
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว 2020-11-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชนเขตสะพานสูง 2020-11-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าร่วมประชุมกรรมการชุมชนเขตห้วยขวาง ครั้งที่ 5/2563 2020-11-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมอบรมความรู้ "พลังแห่งธรรม" 2020-11-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2/2564 2020-11-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯครั้งที่ 4/2563 2020-11-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2020-11-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อเลือกตั้งประธานคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติเขตประเวศ 2020-11-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อเลือกตั้งประธานคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติเขตสวนหลวง 2020-11-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน“เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนในพื้นที่ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชการที่ 6) 2020-11-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2020-11-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2020-11-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าร่วมประชุมกับอาสาสมัครสาธารณสุข 35 หัวหมาก 2020-11-18
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้ เรื่อง "กฎหมายทั่วไป" 2020-11-18
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2020-11-18
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๓ 2020-11-18
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าร่วมประชุมกรรมการชุมชนเขตบึงกุ่ม ครั้งที่ 4/2563 2020-11-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชนและเครือขาย ภาคประชาสังคม เขตวังทองหลาง ครั้งที่ 7/2563 2020-11-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ลงพื้นที่เยี่ยมหน่วยงานภาคีการทำงานบริการสังคม 2020-11-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา 2020-11-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานประจำเดือนพฤศจิกายน ๖๓ 2020-11-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ สร้างความผาสุกในองค์กร 2020-11-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ ร่วมกิจกรรมวันโลกรำลึกถึงเหยื่อผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน 2020-11-15
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อเลือกตั้งประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติเขตบางกะปิ 2020-11-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อเลือกตั้งประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติเขตวังทองหลาง 2020-11-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อเลือกตั้งประธานกรรมการ อาสาสมัครคุมประพฤติเขตบึงกุ่ม 2020-11-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดประชุมสำนักงาน 2020-11-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้การต้อนรับคณะทำงานปรับปรุงโครงสร้าง อัตรากำลัง กรมคุมประพฤติ 2020-11-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าร่วมประชุมกับอาสาสมัครสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว 2020-11-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมอบรมความรู้ "กฏหมายจราจร" 2020-11-12
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ลงพื้นที่เขตบางพลัด เยี่ยมและให้กำลังใจอาสาสมัครคุมประพฤติ 2020-11-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 จัดโครงการรณรงค์คุมประพฤติใสสะอาดต่อต้านทุจริต 2020-11-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2020-11-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อเลือกตั้งประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติเขตห้วยขวาง 2020-11-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อเลือกตั้งประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติเขตดินแดง 2020-11-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2020-11-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อเลือกตั้งประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติเขตสะพานสูง 2020-11-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อเลือกตั้งประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติเขตคันนายาว 2020-11-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้ เรื่อง "มาตรฐานการขับขี่ปลอดภัย" 2020-11-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ 2020-11-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าร่วมประชุมกรรมการชุมชนเขตคันนายาว ครั้งที่ 3/2563 2020-11-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าร่วมประชุมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เขตบึงกุ่ม 2020-11-05
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมอบรมความรู้ "ป้องกันการเสพซ้ำ" 2020-11-05
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2020-11-04
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดทำแผนการทำงานบริการสังคมประจำปีงบประมาณ 2564 2020-11-04
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2020-11-04
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีฝ่าฝืนพ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  2020-11-03
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ลงพื้นที่ชุมชนในเขตวังทองหลาง 2020-11-02
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ สร้างความผาสุกในองค์กร 2020-11-02
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2020-11-01
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ ร่วมโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ เทศกาลลอยกระทง เมาไม่ลอย เมาไม่ขับ ขับขี่ปลอดภัยเปิดไฟ ใส่หมวกกันน็อค-ปลอดโควิท 19 2020-11-01
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 ประชุมหารือร่วมกันในการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบไม่ควบคุมตัว 2020-10-30
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 จัดประชุมผู้บริหารสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2020-10-29
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2020-10-29
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2020-10-29
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติกรุงเทพมหานครและเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2020-10-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 เปิดศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2020-10-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ สร้างความผาสุกในองค์กร” 2020-10-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานประจำเดือนตุลาคม ๖๓ 2020-10-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ เข้าร่วมประชุมซักซ้อมการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว EM (ELectronic Monitoring มาใช้ในภารกิจกรมคุมประพฤติ ด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ( Video Conference System) 2020-10-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ( Video Conference System) 2020-10-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้การต้อนรับและรับมอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” 2020-10-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว 2020-10-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้การต้อนรับ คณะนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 2020-10-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2020-10-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 "ร่วมพิธีบวงสรวงราชสดุดีและวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช " 2020-10-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมอบรมความรู้ "พลังแห่งธรรม" 2020-10-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว EM (ELectronic Monitoring)ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ 2020-10-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ลงพื้นที่เยี่ยมหน่วยงานภาคีการทำงานบริการสังคม 2020-10-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้การต้อนรับและรับมอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมจิตอาส บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” 2020-10-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการสรรหาอาสาสมัครคุมประพฤติ 2020-10-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2020-10-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2020-10-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดทำแผนการทำงานบริการสังคมประจำปีงบประมาณ 2564 2020-10-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ลงพื้นที่เยี่ยมหน่วยงานภาคีการทำงานบริการสังคม 2020-10-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา 2020-10-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อพิจารณาประเมินอาสาสมัครคุมประพฤติที่จะครบวาระ 2 ปี 2020-10-19
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว 2020-10-19
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานราชการ 2020-10-16
ศูนย์แคร์ สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ให้ความช่วยเหลือผู้กระทำผิดที่ ป่วยโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง 2020-10-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้ เรื่อง "โรคสมองติดยา" 2020-10-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้ เรื่อง "กฎหมายจราจร" 2020-10-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา 2020-10-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2020-10-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ใช้ระบบการรายงานตัวผ่านจอภาพ เพื่อชี้แจงเงือนไขการคุมความประพฤติ 2020-10-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร 2020-10-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรตค พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2020-10-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้การต้อนรับคณะผู้วิจัย โครงการศึกษาและจัดทำแนวทางการบริหารจัดการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว สำหรับผู้กระทำผิด ในกระบวนการยุติธรรม 2020-10-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าวจากแปลงนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ณ สวนเกษตร เขตบางนา 2020-10-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ร่วมประชุมหารือแนวทางการใช้ระบบการรายงานตัวผ่านจอภาพเพื่อชี้แจงเงือนไขการคุมความประพฤติ 2020-10-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมอบรมความรู้ "กฏหมายจราจร" 2020-10-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ต้อนรับอาจารย์จากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์แ มหาวิทยาลัละสวัสดิการสังคมยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2020-10-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา 2020-10-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทมหานคร ๙ จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ เจ้าหน้างานฝ่ายบริหารงานทั่วไป 2020-10-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทมหานคร ๙ ร่วมแสดงความเสียใจ และร่วมงานฌาปนกิจศพมารดาอาสาสมัครคุมประพฤติในสังกัด 2020-10-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรมอบรมความรู้มาตรฐานการขับขี่ปลอดภัย 2020-10-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 ร่วมกิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะ 2020-10-03
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมอบรมความรู้ "ป้องกันการเสพซ้ำ" 2020-10-02
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” 2020-09-30
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯครั้งที่ 3/2563 2020-09-29
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพัน ของบุคลากรในองค์กร 2020-09-29
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ 2020-09-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้ด้านการจัดเก็บตัวอย่างเส้นผม 2020-09-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา 2020-09-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้การต้อนรับคณะวิจัย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2020-09-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานค ๙ มอบทุนประกอบอาชีพ ให้แก่ผู้ผ่านการฟื้นฟูฯ 2020-09-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2020-09-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ มอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2020-09-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 มอบสื่อประชาสัมพันธ์ งานคุมประพฤติและโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2020-09-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา 2020-09-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ มอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้พ้นการคุมความประพฤติ 2020-09-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบการตรวจสารเสพติดของผู้ถูกคุมความประพฤติในคดียาเสพติด ที่ได้รับการพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษโดยการตรวจสารเสพติดในเส้นผม 2020-09-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้ เรื่อง "ทักษะการปฏิเสธ" 2020-09-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้ เรื่อง "กฎหมายทั่วไป" 2020-09-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2020-09-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2020-09-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมอบรมความรู้ "กฏหมายจราจร" 2020-09-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา 2020-09-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรม ทำดีเพื่อชุมชน 2020-09-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้ เรื่อง "มาตรฐานการขับขี่ปลอดภัย" 2020-09-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทมหานคร ๙ ประชุมคณะอนุกรรมการฟื้นฟูฯ และแจ้งแนวทางการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ 2020-09-03
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2020-09-03
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2020-09-02
สำนักงานคุมประพฤติมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2020-09-02
สำนักงานฯ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการรายงานตัวออนไลน์ต่อพนักงานคุมประพฤติตามคำสั่งศาล 2020-09-01
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดให้บุคลากร ของสำนักงานฯ เข้าร่วมฝึกอบรมความรู้ 2020-09-01
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้ เรื่อง "กฎหมายจราจร" 2020-09-01
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ 2020-08-31
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมเจ้าหน้าที่ทีมบริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานฯ เจ้าหน้าที่ทีมบริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานฯ 2020-08-31
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมอบรมความรู้สร้างงานสร้างอาชีพ 2020-08-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2020-08-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีงานทำ 2020-08-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครคุมประพฤติ 2020-08-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานจากมูลนิธิพันธกิจเรือนจำคริสเตียน 2020-08-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติคดีขับรถขณะเมาสุรา 2020-08-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้การต้อนรับและรับมอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมจิตอาส บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” 2020-08-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้ เรื่อง การป้องกันการเสพซ้ำ 2020-08-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าประชุม คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เขตห้วยขวาง ครั้งที่ 3/2563 2020-08-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้การต้อนรับและ ประชาสัมพันธ์งานคุมประพฤติแก่คณะนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2020-08-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ และสร้างความเข้าใจในการนำ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวมาใช้ เพื่อเป็นมาตรการทางเลือกแทนการลงโทษจำคุก แก่บุคลากรของสำนักงานฯ 2020-08-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ ที่เข้าร่วมโครงการค่ายแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติฐานความผิดขับรถขณะเมาสุราแบบเข้มข้น เข้าเยี่ยมผู้พิการที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุบนท้องถนน 2020-08-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 นำผู้ถูกคุมประพฤติเข้าร่วมเวทีสาธารณะ “คดีบอสยุติธรรมหรืออยุติธรรม” 2020-08-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมเวทีสาธารณะคดีบอสยุติธรรมหรือธรรม-ยุติ 2020-08-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติที่เข้าร่วมโครงการค่ายแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติฐานความผิดขับรถขณะเมาสุราแบบเข้มข้น เข้าศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 2020-08-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2020-08-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ร่วมพิธีเปิดศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน สาธิต ณ. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนเอื้ออารีย์ 2020-08-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรม ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 2020-08-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2020-08-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้ เรื่อง "กฎหมายทั่วไป" 2020-08-19
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ รับประทานกลางวันร่วมกัน ภายใต้กิจกรรม ฯ “ มื้อเที่ยงสร้างสุข ” 2020-08-18
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ 2020-08-18
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 ร่วมกับศาลอาญา กรมคุมประพติ กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร และกองบัญชาการตำรวจนครบาล จัดกิจกรรมทำงานแทนค่าปรับ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 2020-08-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ เข้าร่วมกิจกรรมทำงานแทนค่าปรับ ถวายเป็นพระราชกุศล ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ 2020-08-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครคุมประพฤติ 2020-08-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2020-08-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2020-08-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าร่วมโครงการทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 12 สิงหาคม 2563 2020-08-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้ เรื่อง "โรคสมองติดยา" 2020-08-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้ เรื่อง "มาตรฐานการขับขี่ปลอดภัย" 2020-08-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2020-08-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2020-08-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 จัดกิจกรรมเสริมสร้างขวัญและกำลังใจผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2020-08-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้ เรื่อง การป้องกันการเสพซ้ำ 2020-08-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้ เรื่อง การป้องกันการเสพซ้ำ 2020-08-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ อบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ 2020-08-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน 2020-08-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ “ค่ายแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติ ฐานความผิด ขับรถขณะเมาสุราแบบเข้มข้น” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-08-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องใน"วันรพี" 7 สิงหาคม 2563 2020-08-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมอบรมความรู้ "ป้องกันการเสพซ้ำ" 2020-08-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ เป็นตัวแทนวางพวงหรีดเคารพศพและร่วมไว้อาลัยอดีตรองอธิบดีกรมคุมประพฤติ 2020-08-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2020-08-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา 2020-08-05
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 2020-08-05
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม(จิตอาสา) 2020-08-05
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 จัดกิกรรมอบรมความรู้ "พลังธรรม พลังชีวิต" 2020-08-05
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 มอบทุนประกอบอาชีพ 2020-08-04
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้ เรื่อง "การมองเห็นคุณค่าของตนเอง" 2020-08-04
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้ เรื่อง "กฎหมายจราจร" 2020-08-04
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดประชุมสามัญประจำปี 2020-08-04
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมงานฌาปนกิจ นางอรุณ ใจหลัก อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เขตห้วยขวาง 2020-07-31
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมแสดงความเสียใจและฟังสวดพระอภิธรรมศพ นางอรุณ ใจหลัก อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เขตห้วยขวาง 2020-07-29
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2020-07-29
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้ เรื่อง การป้องกันการเสพซ้ำ 2020-07-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้ เรื่อง การป้องกันการเสพซ้ำ 2020-07-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 2020-07-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรมอบรมความรู้ป้องกันการเสพซ้ำ 2020-07-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 ร่วมพิธีถวายพระพร ฯ 2020-07-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา 2020-07-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพัน ของบุคลากรในองค์กร 2020-07-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯครั้งที่ 2/2563 2020-07-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม(จิตอาสา) 2020-07-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมแสดงความยินดีและมอบของขวัญแก่ครอบครัวบุคลากรของสำนักงานฯ 2020-07-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้ เรื่อง "สัมพันธภาพในครอบครัว" 2020-07-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ วันที่ 28 กรกฎาคม ๒๕๖๓ 2020-07-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ วันที่ 28 กรกฎาคม ๒๕๖๓ 2020-07-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 เข้าร่วมสัมมนา 2020-07-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรมค่ายให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม 2020-07-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร. 2020-07-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ แสดงความยินดีกับอาสาสมัครคุมประพฤติดีเด่น 2020-07-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้ เรื่อง การป้องกันการเสพซ้ำ 2020-07-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติ ร่วมทำงานบริการสังคม (จิตอาสา) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ(วันที่ 28 กรกฎาคม 2563) 2020-07-18
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมเจ้าหน้าที่ทีมบริหารของสำนักงานฯ 2020-07-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ ร่วมโครงการบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 2020-07-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรม สร้างงานสร้างอาชีพ 2020-07-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าประชุม คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เขตบางกะปิ ครั้งที่ 1/2563 2020-07-15
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2020-07-15
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการ กรมคุมประพฤติ 2020-07-15
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ลงพื้นที่เยี่ยมหน่วยงานภาคีการทำงานบริการสังคม 2020-07-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ประสานเรือนจำส่งตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ (พัก-ลด) กลับเรือนจำ กรณีไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข 2020-07-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้ เรื่อง "กฎหมายจราจร" 2020-07-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้ เรื่อง การป้องกันการเสพซ้ำ 2020-07-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ รับมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า 2020-07-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2020-07-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2020-07-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 มอบทุนประกอบอาชีพ 2020-07-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมอบรมความรู้ "กฏหมายจราจร" 2020-07-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้ เรื่อง "การมองเห็นคุณค่าของตนเอง" 2020-07-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้ เรื่อง "กฎหมายทั่วไป" 2020-07-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2020-07-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้ เรื่อง การป้องกันการเสพซ้ำ 2020-07-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2020-07-04
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2020-07-04
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมเจ้าหน้าที่ทีมบริหารของสำนักงานฯ 2020-07-04
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมอบรมความรู้ "ป้องกันการเสพซ้ำ" 2020-07-03
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ เยี่ยมประธานอาสาสมัครคุมประพฤติเขตสวนหลวง 2020-07-03
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดโครงการทำงานบริการสังคมและสาธารณประโยชน์ “บึงในฝันสวรรค์บางนา ” 2020-07-02
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าประชุม คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เขตคันนายาว ครั้งที่ 1/2563 2020-07-01
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าประชุม คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เขตบึงกุ่ม ครั้งที่ 2/2563 2020-07-01
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2020-07-01
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้ด้านอาชีพ 2020-07-01
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2020-07-01
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2020-06-30
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้ เรื่อง การป้องกันการเสพซ้ำ 2020-06-30
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2020-06-30
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เขตสวนหลวง 2020-06-29
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2020-06-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2020-06-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2020-06-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2020-06-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ประสานงานกับสำนักงานเขตในพื้นที่ความรับผิดชอบ เพื่อประสานความร่วมมือให้เป็นหน่วยงานภาคีการทำงานบริการสังคม และการทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ 2020-06-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2020-06-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2020-06-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรม อบรมความรู้ป้องกันการเสพซ้ำ 2020-06-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2020-06-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2020-06-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าประชุม คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เขตห้วยขวาง (ศป.ปส.เขตห้วยขวาง) ครั้งที่ 2/2563 2020-06-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมอบรมความรู้ "พลังแห่งธรรม" 2020-06-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตประเวศ 2020-06-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรม คุมประพฤติร่วมใจ ป้องกันภัยโควิด-19 2020-06-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2020-06-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2020-06-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตพระโขนง 2020-06-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมและสาธารณประโยชน์ ภายใต้หัวข้อ“คุมประพฤติร่วมใจ ป้องกันภัยโควิด – 19” 2020-06-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ประสานงานเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังผู้พ้นโทษที่มีลักษณะพิเศษ 2020-06-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2020-06-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2020-06-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมและสาธารณประโยชน์ ภายใต้หัวข้อ“คุมประพฤติร่วมใจ ป้องกันภัยโควิด – 19” 2020-06-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ รับมอบเครื่องกดเจลล้างมือแบบเท้าเหยียบจากประธานอาสาสมัครคุมประพฤติเขตพระโขนง 2020-06-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2020-06-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติ ครั้งที่ 2/2563 2020-06-18
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรม ทำดีเพื่อชุมชน 2020-06-18
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมและสาธารณประโยชน์ ภายใต้หัวข้อ“คุมประพฤติร่วมใจ ป้องกันภัยโควิด – 19” 2020-06-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้ เรื่อง "การใช้ชีวิตในสถานการณ์โควิด-19" 2020-06-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2020-06-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงาน 2020-06-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรม “ มื้อเที่ยงสร้างสุข” 2020-06-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ลงพื้นที่เตรียมความพร้อม โครงการ “คุมประพฤติร่วมใจ ป้องกันภัยโควิด 19” 2020-06-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙จัดประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ 2020-06-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙เข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดแนวทางในการทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ 2020-06-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้ เรื่อง "กฎหมายทั่วไป" 2020-06-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ “๒๕ วัน กับโครงการ ปันรักปันสุข” 2020-06-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติและคณะ 2020-06-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์ยุติธรรมชุมชนพัฒนาศาลาลอย เขตประเวศ และพบปะอาสาสมัครคุมประพฤติเขตสวนหลวง 2020-06-05
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” 2020-06-04
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2020-06-04
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี 2020-06-04
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 2020-06-03
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ แสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่สำนักงาน 2020-06-03
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้ เรื่อง "การมองเห็นคุณค่าของตนเอง" 2020-06-02
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้ เรื่อง "ผลกระทบจากการดื่มแล้วขับ" 2020-06-02
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ร่วมกิจกรรมการทำงานบริการสังคมและสาธารณประโยชน์ “คุมประพฤติร่วมใจ ป้องกันภัยโควิด-19” 2020-05-29
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมสร้างงานสร้างอาชีพ“ปลูกผักสวนครัวในขวดพลาสติก ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง” 2020-05-29
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์จากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตพระโขนง 2020-05-29
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ นำผู้ถูกคุมความประพฤติ เข้าร่วมกิจกรรม “คุมประพฤติร่วมใจ ป้องกันภัยโควิด-19” 2020-05-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมเจ้าหน้าที่ทีมบริหารของสำนักงานฯ 2020-05-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมทำงานบริการสังคมและสาธารณประโยชน์ 2020-05-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 เข้าร่วมกิจกรรม คุมประพฤติร่วมใจ ป้องกันภัยโควิด- 19 2020-05-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ เข้าร่วมพิธีเปิดเข้าร่วมโครงการ"ปรับปรุงภูมิทัศน์ 2020-05-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ เยี่ยมและให้กำลังอาสาสมัครคุมประพฤติค 2020-05-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ประสานงานเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังผู้พ้นโทษที่มีลักษณะพิเศษ 2020-05-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 2020-05-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมเจ้าหน้าที่ทีมบริหารของสำนักงานฯ 2020-05-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว 2020-05-21
อาสาสมัครคุมประพฤติสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ มอบถุงยังชีพผู้อุปการะ 2020-05-18
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ประสานงานเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังผู้พ้นโทษที่มีลักษณะพิเศษ 2020-05-15
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้การต้อนรับข้าราชการที่ย้ายมาปฏิบัติราชการที่สำนักงานฯ 2020-05-15
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรม“ปันรักปันสุข"  2020-05-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ประสานงานเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังผู้พ้นโทษที่มีลักษณะพิเศษ 2020-05-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 เป็นประธานงานฌาปนกิจอาสาสมัครคุมประพฤติ 2020-05-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 จัดประชุมผู้บริหารสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1, 3,6,7,8 และ 11 เรื่องการใช้พื้นที่อาคาร คุมประพฤติ(เดิม) เป็นที่ทำการสำนักงานคุมประพฤติเพื่อให้เกิดความคุ้มค่า ประหยัดและประโยชน์ราชการ 2020-04-29
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้โอวาทและมอบของที่ระลึกแก่คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 2020-04-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ประชุมทีมผู้บริหารสำนักงาน 2020-04-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ต้อนรับรองอธิบดีกรมคุมประพฤติ 2020-04-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านสำนักงานคุมประพฤติ 2020-04-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 .ให้การต้อนรับนายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ 2020-04-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 2020-04-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) 2020-04-02
อธิบดีกรมคุมประพฤติตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 2020-04-02
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 2020-04-02
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรม “คป.กท.2 ร่วมใจ ต้านภัย โรคโควิท” 2020-03-31
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ เข้าคารวะอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาพระโขนง 2020-03-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านยาเสพติด 2020-03-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2020-03-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ร่วมประชุมคณะทำงานด้านการบำบัดรักษายาเสพติดเขตบางนา ครั้งที่ ๒//๒๕๖๓ 2020-03-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 นำกระเช้าเข้าเยี่ยมอาสาสมัครคุมประพฤติ 2020-03-19
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ตรวจวัดคัดกรองเจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อราชการ 2020-03-19
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงาน 2020-03-18
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมทีมบริหารสำนักงานฯ 2020-03-18
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 2020-03-17
อาสาสมัครคุมประพฤติสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ 2020-03-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2020-03-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้การต้อนรับพันตำรวจโทมนตรี บุณยโยธิน รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ 2020-03-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคม กิจกรรม “สัปดาห์ทำความดี เพื่อสังคม” 2020-03-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรม "สัปดาห์ทำความดีเพื่อสังคม"เพื่อพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง 2020-03-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ รณรงค์ป้องกัน ไวรัส โคโรน่า ๒๐๑๙ สายพันธ์ใหม่โควิท 2020-03-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมคุมประพฤติครบรอบ ๒๘ปี และวันสถาปนากระทรวงยุติธรรมครบรอบ ๑๒๙ ปี 2020-03-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมอบรมความรู้ "กฏหมายจราจร" 2020-03-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม “สัปดาห์ทำความดีเพื่อสังคม” เนื่องในโอกาสครบรอบสถาปนากรมคุมประพฤติครบรอบ 28 ปี และวันสถาปนากระทรวงยุติธรรมครบรอบ 129 ปี 2020-03-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดโครงการ "อาสาจราจร" 2020-03-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าประชุม คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เขตสะพานสูง (ศป.ปส.เขตสะพานสูง) ครั้งที่ 1/2563 2020-03-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว 2020-03-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 2020-03-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้เรื่อง "มาตรฐานการขับขี่ปลอดภัย" 2020-03-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมในการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้นำเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับลดอุบัติเหตุทางถนน 2020-03-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2020-03-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดโครงการ “การปฐมนิเทศเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สำหรับผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์” 2020-03-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมในการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้นำเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับลดอุบัติเหตุทางถนน 2020-03-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 เข้าเยี่ยมประธานอาสาสมัครคุมประพฤติเขตหนองจอก 2020-03-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรม "ทำดีเพื่อชุมชน" 2020-03-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมอบรมความรู้ "ป้องกันการเสพซ้ำ" 2020-03-05
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมตามโครงการ "อาสาจราจร" 2020-03-04
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส สถาปนากรมคุมประพฤติครบรอบ ๒๘ ปี และวันสถาปนากระทรวงยุติธรรม ครบรอบ ๑๒๙ ปี 2020-03-04
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้เรื่อง "การมองเห็นคุณค่าของตนเอง" 2020-03-03
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้เรื่อง "กฎหมายจราจร" 2020-03-03
สคป.กท.4 จัดกิจกรรม "ปลูกจิตสำนึก ขับขี่มีวินัย ถนนปลอดภัย เพราะไร้แอลกอฮอล์" 2020-03-02
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมอบรมความรู้สร้างงานสร้างอาชีพ 2020-02-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดโครงการ“การปฐมนิเทศเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สำหรับผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์” 2020-02-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมอบรมความรู้ "พลังแห่งธรรม" 2020-02-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 ร่วมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต 2020-02-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2020-02-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้การต้อนรับอาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2020-02-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดโครงการ “การปฐมนิเทศสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สำหรับนายประกันคดีตรวจพิสูจน์ ” 2020-02-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตประเวศ 2020-02-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรมอบรมตามโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ 2020-02-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 จัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ “ยุติธรรมใส่ใจ ห่วงใยวัยใสในวัยเรียน” ณ โรงเรียนบ้านขุนประเทศ เขตหนองแขม กรุงเทพมหานค 2020-02-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมอบรมความรู้สร้างงานสร้างอาชีพ 2020-02-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรม "ทำดีเพื่อชุมชน" 2020-02-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรมอบรมตามโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูยาเสพติด(เฉพาะด้าน) 2020-02-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 จัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ “ยุติธรรมใส่ใจ ห่วงใยวัยใสในวัยเรียน” 2020-02-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดโครงการ “การปฐมนิเทศสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำหรับนายประกันคดีตรวจพิสูจน์ ” 2020-02-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมอบรมความรู้ "กฏหมายจราจร" 2020-02-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมถ์ 2020-02-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดโครงการ“การปฐมนิเทศเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สำหรับผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์” 2020-02-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรม "ทำดีเพื่อชุมชน" 2020-02-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว 2020-02-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดโครงการ"โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์" 2020-02-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมโครงการกระตุ้น จิตสำนึกเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด 2020-02-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดโครงการ "อาสาจราจร" 2020-02-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้เรื่อง "มาตรฐานการขับขี่ปลอดภัย" 2020-02-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรม "ทำดีเพื่อชุมชน" 2020-02-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ร่วมโครงการจิตอาสา“เราทำความดีด้วยใจ” Big Cleaning Day เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปีพ.ศ.2563 2020-02-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ 2020-02-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมถ์ 2020-02-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรม "ทำดีเพื่อชุมชน" 2020-02-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ในโครงการ “หนึ่งคนให้สามคนรับ” 2020-02-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้เรื่อง "การมองเห็นคุณค่าของตนเอง" 2020-02-05
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้เรื่อง "กฎหมายจราจร" 2020-02-05
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมคืนความสุขให้ชุมชน 2020-02-05
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมตามโครงการ "อาสาจราจร" 2020-02-05
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติ ครั้งที่ 1/2563 2020-02-04
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ในโอกาสใกล้วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา 2020-02-04
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้ ผู้ถูกคุมความประพฤติ เรื่อง “คุณธรรมกับการป้องกันอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับ” 2020-02-03
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้ ผู้ถูกคุมความประพฤติ เรื่อง“กฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน” 2020-02-03
สคป.กท.4 จัดกิจกรรม "ปลูกจิตสำนึก ขับขี่มีวินัย ถนนปลอดภัย เพราะไร้แอลกอฮอล์" 2020-02-03
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรม "ทำดีเพื่อชุมชน" 2020-01-31
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ เข้าร่วมโครงการ "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" 2020-01-31
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมถ์ 2020-01-30
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดโครงการทักษะชีวิต “กิจกรรม Walk rally” 2020-01-29
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดโครงการ “การปฐมนิเทศเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สำหรับผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์” 2020-01-29
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว 2020-01-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 2020-01-28
ศูนย์แคร์ สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ มอบเงินทุนสงเคราะห์ในการประกอบอาชีพ 2020-01-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดโครงการ “การปฐมนิเทศเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สำหรับผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์” 2020-01-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2020-01-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุตรุษจีนเมาไม่ขับ 2020-01-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมอบรมความรู้ "พลังแห่งธรรม" 2020-01-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมโครงการ “โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ” 2020-01-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรมอบรมตามโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ 2020-01-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดโครงการการปฐมนิเทศสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สำหรับนายประกันคดีตรวจพิสูจน์ ” 2020-01-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯครั้งที่ 1/2563 2020-01-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2020-01-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 2020-01-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2020-01-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ 2020-01-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้การต้อนรับ และร่วมประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2020-01-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2020-01-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมให้ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ 2020-01-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมอบรมความรู้ "ป้องกันการเสพซ้ำ" 2020-01-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้การต้อนรับอาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2020-01-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรม "ทำดีเพื่อชุมชน" 2020-01-16
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุม คณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2563 2020-01-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 จัดประชุมผู้บริหารสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ครั้งที่1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-01-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดโครงการ "อาสาจราจร" 2020-01-15
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความธรรมะ หัวข้อ "ธรรมะกับการทำงาน" 2020-01-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๑ ประสานความร่วมมือโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2020-01-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้ ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2020-01-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้ ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2020-01-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2020-01-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ 2020-01-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ 2020-01-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2563 2020-01-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมอบรมปฐมนิเทศ 2020-01-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมอบรมความรู้ "กฏหมายจราจร" 2020-01-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ส่งมอบความสุขให้น้องๆ 2020-01-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรม "ทำดีเพื่อชุมชน" 2020-01-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมตามโครงการ "อาสาจราจร" 2020-01-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมโครงการกระตุ้น จิตสำนึกเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด 2020-01-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้เรื่อง "การมองเห็นคุณค่าของตนเอง" 2020-01-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้เรื่อง "กฎหมายจราจร" 2020-01-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2020-01-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรม "ปลูกจิตสำนึก ขับขี่มีวินัย ถนนปลอดภัย เพราะไร้แอลกอฮอล์" 2020-01-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2020-01-03
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 ร่วมด่านบริการประชาชน 2019-12-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ ปีใหม่ปลอดภัย เมาไม่ขับ 2019-12-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2019-12-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมแสดงความเสียใจและร่วมฟังสวดพระอภิธรรมสามีของอาสาสมัครคุมประพฤติในสังกัดสำนักงานฯ 2019-12-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรมอบรมตามโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ 2019-12-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันรณรงค์อุบัติเหตุ 2019-12-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1 ร่วมกับสำนักงานเขตบางกอกน้อย ภาคีเครือข่าย พิธีปล่อยแถวรณรงค์ลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ และจุดบริการประชาชน ณ. สถานีขนส่งรถตู้โดยสารสายใต้(เก่า) 2019-12-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 2019-12-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 จัดโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 “คุมประพฤติใส่ใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน” 2019-12-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว 2019-12-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 2019-12-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าประชุม คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เขตห้วยขวาง (ศป.ปส.เขตห้วยขวาง) ครั้งที่ 1/2563 2019-12-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2019-12-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา ร่วมกิจกรรม เปิดเวทีสาธารณะ เมาแล้วขับรวยก็ไม่รอด (คุก) 2019-12-19
นายมานิตย์ แก้วโสพรม ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตบางกอกน้อย 2019-12-19
นายมานิตย์ แก้วโสพรม ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 บรรยายให้ความรู้ผู้ต้องขังโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย 2019-12-19
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรม "ทำดีเพื่อชุมชน" 2019-12-19
นายมานิตย์ แก้วโสพรม ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตทวีวัฒนา 2019-12-18
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-12-18
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เขตดินแดง ครั้งที่ 1/2563 2019-12-18
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 2019-12-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมในการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้นำเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ลดอุบัติเหตุทางถนน 2019-12-15
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้ ผู้ถูกคุมความประพฤติ เรื่อง “คุณธรรมกับการป้องกันอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับ” 2019-12-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้ ผู้ถูกคุมความประพฤติ เรื่อง“กฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน” 2019-12-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เขตวังทองหลาง ครั้งที่ 1/2563 2019-12-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2019-12-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรม "ทำดีเพื่อชุมชน" 2019-12-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดโครงการ "อาสาจราจร" 2019-12-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมโครงการกระตุ้น จิตสำนึกเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด 2019-12-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว 2019-12-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรม "โรคสมองติดยา" 2019-12-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา ศึกษาดูงาน ที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 2019-12-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ในโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความ ดี ด้วยหัวใจ 2019-12-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2019-12-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมตามโครงการ "อาสาจราจร" 2019-12-04
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้เรื่อง "การมองเห็นคุณค่าของตนเอง" 2019-12-04
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้เรื่อง "กฎหมายจราจร" 2019-12-04
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2019-12-04
สคป.กท.4 จัดกิจกรรม "ปลูกจิตสำนึก ขับขี่มีวินัย ถนนปลอดภัย เพราะไร้แอลกอฮอล์" 2019-12-02
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ร่วมพิธีปฐมนิเทศนักเรียนวิวัฒน์พลเมือง ณ ห้องประชุมชีวิตใหม่ ศูนย์วิวัฒน์พลเมืองกองพันทหารสื่อสารที่ 1 2019-12-02
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดโครงการเตรียมความพร้อมผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์และครอบครัว 2019-11-30
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกแก่บุคลากรของสำนักงานฯ 2019-11-29
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2019-11-29
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-11-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมอบรมความรู้ "พลังแห่งธรรม" 2019-11-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว 2019-11-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 2019-11-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2019-11-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-11-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯครั้งที่ 6/2562 2019-11-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรม "ทำดีเพื่อชุมชน" 2019-11-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าร่วมประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เขตคันนายาว 2019-11-19
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 2019-11-19
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมเป็นเกียรติในวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน 2019-11-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ ร่วมกิจกรรมวันโลกรำลึกถึงเหยื่อผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน 2019-11-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่ง ผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-11-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-11-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-11-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2019-11-15
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมอบรมความรู้ "กฏหมายจราจร" 2019-11-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดโครงการ "อาสาจราจร" 2019-11-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมโครงการกระตุ้น จิตสำนึกเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด 2019-11-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานคุมประพฤติ ในงานสืบเสาะและพินิจ 2019-11-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมพิธีปล่อยขบวนรณรงค์ลดอุบัติเหตุ เทศกาลลอยกระทง ขับขี่ปลอดภัยเปิดไฟ ใส่หมวกกันน็อค 2019-11-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุ เทศกาลลอยกระทง ขับขี่ปลอดภัยเปิดไฟ ใส่หมวกกันน็อค 2019-11-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 2019-11-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว 2019-11-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้เรื่อง "กฎหมายจราจร" 2019-11-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2019-11-08
อาสาสมัครคุมประพฤติสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ เข้าร่วมโครงการ รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" 2019-11-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรม "ทำดีเพื่อชุมชน" 2019-11-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมตามโครงการ "อาสาจราจร" 2019-11-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ประชุมขับเคลื่อนแผนการปฏิบัติงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนพัฒนาศาลาลอย 2019-11-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมคืนความสุขให้ชุมชน 2019-11-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2019-11-01
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกับเขตบางพลัด 2019-10-31
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๑ “จัดประชุมบุคลากรในการขับเคลื่อนนโยบายและทิศทางการดำเนินงาน” 2019-10-31
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4เข้าร่วมกิจกรรม อิ่มอุ่นยามเช้า 2019-10-31
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดศูนย์ประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว 2019-10-30
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมทำความดีเพื่อสังคม โครงการรณงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BENUMBER ONE 2019-10-30
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรม "ทำดีเพื่อชุมชน" 2019-10-30
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 2019-10-29
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้ ผู้ถูกคุมความประพฤติเรื่อง “คุณธรรมกับการป้องกันอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับ” 2019-10-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้ ผู้ถูกคุมความประพฤติเรื่อง“กฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน” 2019-10-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2019-10-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดประชุมสำนักงานฯ 2019-10-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ร่วมโครงการส่งเสริมความเข้ม 2019-10-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2562 2019-10-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ร่วมโครงการร่วมโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งในการป้องกันปัญหายาเสพติด ของเด็กและเยาวชน 2019-10-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติเขต 2019-10-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-10-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2562 2019-10-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 2019-10-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว 2019-10-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๑ “ร่วมโครงการบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” 2019-10-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-10-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-10-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2019-10-18
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 ให้การต้อนรับคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2019-10-18
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ในการขับเคลื่อนงานตามนโยบาย “PROBATION 4.0 2019-10-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรม "ทำดีเพื่อชุมชน" 2019-10-16
อาสาสมัครคุมประพฤติเข้าพบแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2019-10-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 จัดโครงการ “จัดทำแผนการคุมความประพฤติโดยการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติตามเงื่อนไขฯ” 2019-10-16
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๑ จัดประชุมบุคลากรในการขับเคลื่อนนโยบายและทิศทางการดำเนินงาน สู่ PROBATION4.0” 2019-10-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-10-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-10-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2019-10-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-10-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมอบรมความรู้ "กฏหมายจราจร" 2019-10-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดโครงการ "อาสาจราจร" 2019-10-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมโครงการกระตุ้น จิตสำนึกเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด 2019-10-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว 2019-10-08
สคป.กท.4 จัดกิจกรรม "ปลูกจิตสำนึก ขับขี่มีวินัย ถนนปลอดภัย เพราะไร้แอลกอฮอล์" 2019-10-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2019-10-04
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้เรื่อง "กฎหมายจราจร" 2019-10-01
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-09-29
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมสร้างงานสร้างอาชีพ 2019-09-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-09-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดประชุมสัญจรเพื่อจัดทำแผนปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2019-09-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ร่วมประชุมคณะทำงานด้านการบำบัดรักษาฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ 2019-09-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว 2019-09-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 2019-09-23
สคป.กท.4 จัดกิจกรรมเสียงตามสายประชาสัมพันธ์ภารกิจงานคุมประพฤติ 2019-09-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา 2019-09-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรมอบรมตามโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ 2019-09-19
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดประชุมแผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2019-09-19
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 เป็นตัวแทนกรมคุมประพฤติเข้าร่วมการประชุมนานาชาติด้านการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด 2019-09-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 2019-09-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-09-15
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2019-09-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-09-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมรับเสด็จและเข้าเฝ้าทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสทรงเสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 2019-09-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมอบรมความรู้ "กฏหมายจราจร" 2019-09-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ร่วมประชุมโครงการบึงในฝัน สวรรค์บางนา 2019-09-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรม "ทำดีเพื่อชุมชน" 2019-09-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรมอาสาจราจร 2019-09-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมโครงการกระตุ้น จิตสำนึกเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด 2019-09-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 2019-09-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว 2019-09-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้ ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-09-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้ ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-09-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติดเขตคันนายาว ครั้งที่ 4/2562 2019-09-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติดเขตบึงกุ่ม ครั้งที่ 4/2562 2019-09-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2019-09-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมอบรมความรู้ "ป้องกันการเสพซ้ำ" 2019-09-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมคืนความสุขสู่ชุมชน 2019-09-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ร่วมงานวันต่อต้านตอร์รัปชัน ๒๕๖๒ 2019-09-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรม "ทำดีเพื่อชุมชน" 2019-09-05
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสทรงเสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ครั้งที่ 2 2019-09-04
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมอาสาจราจร 2019-09-04
สคป.กท.4 จัดกิจกรรม "ปลูกจิตสำนึก ขับขี่มีวินัย ถนนปลอดภัย เพราะไร้แอลกอฮอล์ 2019-09-03
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้เรื่อง "กฎหมายจราจร" 2019-09-03
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรมอบรมตามโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ 2019-09-02
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดโครงการค่ายจริยธรรม 2019-08-31
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2019-08-30
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ 2019-08-30
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 จัดโครงการ “อบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและวินัยจราจรที่ควรรู้ ครั้งที่ 2/2562 2019-08-30
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๑ “ร่วมจัดบูธนิทรรศการงานคุมประพฤติ 40 ปี มุ่งสู่ PROBATION 4.0” 2019-08-30
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมเวทีสาธารณะกล้องหน้ารถ อุปกรณ์มาตรฐาน ? 2019-08-29
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ได้จัดกิจกรรมทำความดีเพื่อสังคม โครงการรณงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BENUMBER ON 2019-08-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมด้วยรักและผูกพัน 2019-08-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ร่วมประชมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เขตประเวศ 2019-08-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 2019-08-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-08-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา 2019-08-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าร่วมประชุมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เขตดินแดง 2019-08-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติดเขตวังทองหลาง ครั้งที่ 4/2562 2019-08-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-08-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมอบรมความรู้ "อบรมปฐมนิเทศ 2019-08-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรร big cleaning Day 2019-08-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมอบรมความรู้ "พลังแห่งธรรม" 2019-08-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย “กิจกรรมด้านการปลูกฝังอุดมการณ์ ” 2019-08-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย “กิจกรรมด้านการปลูกฝังอุดมการณ์ ” 2019-08-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 “จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ สู่ PROBATION 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2562 ” 2019-08-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-08-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้การสงเคราะห์เงินทุนประกอบอาชีพแก่ผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2019-08-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-08-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ ครั้งที่ 3/2562 2019-08-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 2019-08-19
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-08-18
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติคดีขับรถขณะเมาสุรา  2019-08-16
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานคุมประพฤติ ตามพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ.2559 2019-08-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติดเขตดินแดง ครั้งที่ 4/2562 2019-08-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดโครงการฝึกอบรมการทำการตลาดบนโลกออนไลน์ ครั้งที่ 5 2019-08-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรมอาสาจราจร 2019-08-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้เรื่อง"กฎหมายจราจร" 2019-08-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรม ทำดีเพื่อชุมชน 2019-08-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2019-08-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ เข้าร่วมโครงการเผยแพร่ความรู้ ทางกฏหมายแก่ประชาชน 2019-08-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติดเขตห้วยขวาง ครั้งที่ 4/2562 2019-08-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานคุมประพฤติ ตามพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ.2559 2019-08-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นยางนา 2019-08-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าร่วมโครงการปลูกต้นยางนา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 2019-08-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 คณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร จัดโครงการรวมพลังอาสาทำดีบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อเฉลิมพระเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง 2019-08-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมอาสาจราจร 2019-08-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสทรงเสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ครั้งที่ 1 2019-08-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติ 2019-08-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้เรื่อง"มาตรฐานการขับขี่ปลอดภัย" 2019-08-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว 2019-08-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ เยี่ยมและให้กำลังอาสาสมัครคุมประพฤติค 2019-08-05
สคป.กท.4 จัดกิจกรรม "ปลูกจิตสำนึก ขับขี่มีวินัย ถนนปลอดภัย เพราะไร้แอลกอฮอล์" 2019-08-05
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้ ผู้ถูกคุมความประพฤติ เรื่อง “คุณธรรมกับการป้องกันอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับ” 2019-08-03
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้ ผู้ถูกคุมความประพฤติ เรื่อง“กฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน” 2019-08-03
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในเขตอำนาจศาลแขวงพระนครเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2019-08-02
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2019-08-02
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมอบรมความรู้ "อบรมป้องกันการเสพซ้ำ" 2019-08-02
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานคุมประพฤติ ตามพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ.2559 2019-07-31
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-07-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2019-07-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 จัดอบรมความรู้โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาทักษะพนักงานคุมประพฤติ เพิ่มขีดสมรรถนะและมาตราฐานก้าวสู่ “PROBATION 4.0” ครั้งที่ 2 /2562 2019-07-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" 2019-07-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 2019-07-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรมอบรมตามโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ 2019-07-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จัดโครงการ “จัดทำแผนการคุมความประพฤติโดยการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติตามเงื่อนไขฯ” 2019-07-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ ร่วมโครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวช 2019-07-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 2019-07-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรม "ทำดีเพื่อชุมชน" 2019-07-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 เข้าร่วมสัมมนาส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรม 2019-07-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์(To benumber one ) 2019-07-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-07-23
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “อบรมความรู้การปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนในระบบงานคุมประพฤติ” 2019-07-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร๑จัดอบรมความรู้ โทษภัยของแอลกอฮอล์ การกระตุ้นจิตสำนึกในการขับขี่ที่ปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 2019-07-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้การช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้พ้นโทษปล่อยตัวจากเรือนจำ 2019-07-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว 2019-07-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา ศึกษาดูงาน ที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 2019-07-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรมโรงเรียนยุติธรรมอุปถ้มภ์ 2019-07-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมโครงการบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวช 2019-07-19
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2019-07-19
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาปี 2562 “เข้าพรรษางดดื่ม พักตับลดอุบัติเหตุ” 2019-07-15
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา ศึกษาดูงาน ที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 2019-07-15
ศูนย์แคร์ สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ มอบทุนประกอบอาชีพแก่ผู้ผ่านการฟื้นฟูฯ 2019-07-15
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-07-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2562 2019-07-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้ ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-07-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้ ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-07-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 ร่วมกิจกรรมหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 2019-07-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติ ครั้งที่ 1/2562 2019-07-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดโครงการอบรมความรู้ด้านอาชีพหลักสูตรระยะสั้น 2019-07-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมอบรมความรู้ "กฏหมายจราจร" 2019-07-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวเจ้าหน้าที่สำนักงาน 2019-07-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมกระตุ้นจิตสำนึกเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด 2019-07-11
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2019-07-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดโครงการ "อาสาจราจร" 2019-07-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรมอบรมธรรมะ หัวข้อ "เข้าพรรษาพาสุข" 2019-07-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๑ เข้าร่วมประชุม เตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ To Be Number One 2019-07-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๑ ให้การต้อนรับและOrientation ถ่ายทอดกระบวนงานคุมประพฤติให้กับนักศึกษาทุนคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(กพ) 2019-07-09
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมในพิธีเปิดโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2019-07-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้การต้อนรับและปฐมนิเทศนักเรียนทุน ก.พ. 2019-07-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว 2019-07-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 2019-07-08
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2019-07-05
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ร่วมโครงการและกิจกรรมปลูกต้นยางนา ต้นไม้ของพระราชา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 2019-07-05
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรม "ทำดีเพื่อชุมชน" 2019-07-04
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ต้อนรับอธิบดีกรมคุมประพฤติและคณะ 2019-07-03
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้เตรียมความพร้อมตามโครงการ อาสาจราจร 2019-07-03
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดโครงการพี่สอนน้อง เรื่อง “การสืบเสาะและพินิจ” 2019-07-02
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้เรื่อง"กฎหมายจราจร" 2019-07-02
สคป.กท.4 จัดกิจกรรม "ปลูกจิตสำนึก ขับขี่มีวินัย ถนนปลอดภัย เพราะไร้แอลกอฮอล์" 2019-07-01
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-06-30
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2019-06-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติดเขตบึงกุ่ม ครั้งที่ 3/2562 2019-06-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรมอบรมตามโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ 2019-06-28
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 จัดการอบรมปฐมนิเทศผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์กรณีปล่อยตัวชั่วคราวและผู้ประกัน 2019-06-27
๏ สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 จัดกิจกรรมโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ วันต่อต้านยาเสพติดโลก๏ 2019-06-27
๏ สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก๏ 2019-06-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากร ก้าวสู่ “ SMART OFFICER” 2019-06-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้การต้อนรับและเข้าประชุมกับผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ 2019-06-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2562 2019-06-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมเป็นวิทยากรเสวนา ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด 2019-06-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อต่อต้านยาเสพติด 2019-06-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้การช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้พ้นโทษปล่อยตัวจากเรือนจำ 2019-06-27
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าเยี่ยมคาราวะผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ 2019-06-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้การต้อนรับและเข้าประชุมกับผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ 2019-06-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2019-06-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปภัมภ์ 2019-06-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูฯผู้กระทำผิด ซึ่งเสี่ยงหรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษ 2019-06-26
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ 2019-06-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้เรื่อง"ทักษะการปฏิเสธ" 2019-06-25
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว 2019-06-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 2019-06-24
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2019-06-23
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าร่วมประชุม อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เขตดินแดง 2019-06-22
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2019-06-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 2019-06-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ ร่วมประชุมคณะทำงาน ด้านการบำบัดรักษาฟื้นฟู 2019-06-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมอบรมความรู้สร้างคน สร้างงานสร้างอาชีพ 2019-06-21
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมแสดงความยินดีและร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยปีที่ 56 2019-06-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติดเขตดินแดง ครั้งที่ 3/2562 2019-06-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมการจัดการองค์ความรู้ มุ่งสู่คุมประพฤติ ๔.๐ 2019-06-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรม "ทำดีเพื่อชุมชน" 2019-06-20
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯครั้งที่ 5/2562 2019-06-19
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะเหมาะสม ครั้งที่ 4 2019-06-19
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดส่งผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-06-19
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้เรื่อง"กฎหมายใกล้ตัว" 2019-06-18
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกิจกรรมฯและต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 2 2019-06-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา ศึกษาดูงาน ที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 2019-06-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกิจกรรมเวทีสาธารณะ เรื่อง ความปลอดภัยในการโดยสารรถจักรยานยนต์ : สิทธิลูกหลานไทยที่ต้องคุ้มครอง ครั้งที่ 2/2562 2019-06-17
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา 2019-06-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติดเขตคันนายาว ครั้งที่ 3/2562 2019-06-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติดเขตวังทองหลาง ครั้งที่ 3/2562 2019-06-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 จัดประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติฯ ในการขับเคลื่อนงานตามนโยบาย PROBATION 4.0 “การสร้างหลักประกันความปลอดภัยของชุมชน” 2019-06-14
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติดเขตห้วยขวาง ครั้งที่ 3/2562 2019-06-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมอบรมความรู้ "กฏหมายจราจร" 2019-06-13
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้เรื่อง "กฎหมายจราจร" 2019-06-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดโครงการ "อาสาจราจร" 2019-06-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดโครงการฝึกอบรมการทำการตลาดบนโลกออนไลน์ ครั้งที่ 4 2019-06-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมโครงการกระตุ้นจิตสำนึกเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-06-12
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว 2019-06-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 2019-06-10
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ 2019-06-07
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา  2019-06-07
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมีนบุรีในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง 2019-06-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดกิจกรรม "ทำดีเพื่อชุมชน" 2019-06-06
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้เรื่อง"มาตรฐานการขับขี่ปลอดภัย" 2019-06-04
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้ ผู้ถูกคุมความประพฤติ เรื่อง “คุณธรรมกับการป้องกันอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับ” 2019-06-01
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมอบรมความรู้ ผู้ถูกคุมความประพฤติ เรื่อง“กฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน” 2019-06-01
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1 จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2562 2019-05-31
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานและบรรยายความรู้พร้อมนำชมการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว รวมทั้งการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน แก่คณะศึกษาดูงานต่างประเทศ 2019-05-31
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุรา 2019-05-31
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้การช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้พ้นโทษปล่อยตัวจากเรือนจำ 2019-05-30
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมความรู้เรื่อง "โรคสมองติดยา"