รูป หัวข้อ วันที่
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน “ วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” 2023-11-14
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต 2023-11-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ 2023-11-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2023-11-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง ส่งตัวผู้ถูกคุมความประพฤติเข้ารับการแก้ไขฟื้นฟูในบ้านกึ่งวิถี 2023-11-03
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง ผ่านการประกวดระดับดีเด่นระดับประเทศ 2023-10-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2023-10-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการแสงน้ำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี พ.ศ. 2566 2023-10-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง ร่วมกิจกรรมประเพณีชักพระ 2023-10-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2023-10-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมกิจกรรมวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 2023-10-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2023-10-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุ 2023-10-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2023-10-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 2023-09-28
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง จัดโครงการ TO BE บริการตัดผมในชุมชน 2023-09-28
สำนักงานคุมประพฤติพัทลุง ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น หลักสูตร ตัดผมชายสไตล์แฟชั่น 2023-09-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมอบรมธรรมะ 2023-09-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง จัดโครงการ “ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นแก่ผู้กระทำผิด ในความดูแลของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง” (ช่างตัดผมชายสไตล์แฟชั่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-08-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง จัดโครงการ โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ที่โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์และโรงเรียนประชาบำรุง 2023-08-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นแก่ผู้กระทำผิด (อาชีพบาริสต้า) 2023-08-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา จัดโครงการอบรมหลักสูตรโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ 2023-08-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 2023-08-15
คุมประพฤติจังหวัดสตูล จัดโครงการอบรมธรรมะ พัฒนาจิต ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566 2023-08-09
คุมประพฤติจังหวัดสตูลร่วมพิธีวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ประจำปี 2566 2023-08-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลาจัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ วัดหัวป้อมใน 2023-08-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลาเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุุศล 2023-07-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอคลองหอยโข่ง 2023-07-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง ส่งตัวผู้ถูกคุมความประพฤติเข้ารับการแก้ไขฟื้นฟูในบ้านกึ่งวิถี 2023-07-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ 2023-06-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมอบรมธรรมะ 2023-06-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง จัดโครงการ “สานสัมพันธ์ น้อง - พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด” รุ่นที่ 1 2023-06-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสทิงพระ (วัดจะทิ้งพระ) อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 2023-06-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา รับการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการคืนคนดีสู่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 2023-06-14
วันที่ 14 มิถุนายน 2566 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมอบรมอาชีพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน (ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านคลองหอยโข่ง) อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 2023-06-14
วันที่ 13 มิถุนายน 2566 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอระโนด (วัดราษฎร์บำรุง) ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 2023-06-13
คุมประพฤติพัทลุง จัดกิจกรรมให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม ประจำปีงบประมาณ 2566 2023-06-09
คุมประพฤติพัทลุง ต้อนรับคณะอนุกรรมการ TO BE NUMBER ONE รอบพื้นที่ 2023-06-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา จัดโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด (โปรแกรมพื้นฐาน) ครั้งที่ 19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสิงหนคร (วัดหนองหอย) 2023-06-06
วันที่ 2 มิถุนายน 2566 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 ณ ค่ายพักแรมสวนสัตว์สงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 2023-06-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด (โปรแกรมพื้นฐาน) ครั้งที่ 18 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองสงขลา วัดหัวป้อมใน 2023-06-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมอบรมธรรมะ 2023-05-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา จัดโครงการ "สานสัมพันธ์น้อง - พี่ เสริมสร้างพลังต้านยาเสพติด" รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2566 ณ ค่ายพักแรมสวนสัตว์สงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 2023-05-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 บริเวณศาลาสระตาคอน ตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 2023-05-25
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา รับการตรวจติดตาม ประเมินผล อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ 2023-05-25
วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมอบรมธรรมะ "ธรรมะ ทำดี สร้างชีวีมีสุข" ครั้งที่ 3 ณ วัดโคกนาว ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 2023-05-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด (โปรแกรมพื้นฐาน) ครั้งที่ 17 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอรัตภูมิ (ศาลาประชาคม) ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ 2023-05-23
วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา 2023-05-23
วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้ง 8 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอหาดใหญ่ วัดโคกนาว ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 2023-05-18
วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสทิงพระ วัดจะทิ้งพระ จังหวัดสงขลา 2023-05-18
วันที่ 17 พฤษภาคม 2566 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 2023-05-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด (โปรแกรมพื้นฐาน) ครั้งที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน วัดราษฎร์บำรุง อ.ระโนด จ.สงขลา 2023-05-16
คุมประพฤติพัทลุงร่วมMOUการดำเนินงานโครงTO BE NUMBER ONE 2023-05-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมอบรมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน 2023-05-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระทำความผิดในคดียาเสพติด (โปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ) ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมติณสูลานนท์ สนามกีฬาติณสูลานนท์ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 2023-05-11
วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองสงขลา วัดหัวป้อมใน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 2023-05-11
วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ห้องสมุดประชาชนวัดหนองหอย ตำบลวัดขนุน อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 2023-05-10
วันที่ 4 พฤษภาคม 2566 นายนพดล นมรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่ม 4 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันปฐมบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และวันฉัตรมงคล ณ วัดท่าหยี จ.สงขลา 2023-05-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ ที่ว่าการอำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 2023-04-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา เข้าร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้ากระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 5 และประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 9 2023-04-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมอบรมธรรมะ 2023-04-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด (โปรแกรมพื้นฐาน) ครั้งที่ 12 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอหาดใหญ่ วัดโคกนาว 2023-04-26
วันนี้ 25 เมษายน 2566 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี พ.ศ.2566 ณ หอประชุมจังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 2023-04-25
วันที่ 21 เมษายน 2566 นายนพดล นมรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กิจกรรมกลุ่มที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรม พิธีเปิดงานประจำปีและงานกาชาด จังหวัดสงขลา ประจำปี พ.ศ.2566 ณ เวทีกลางสระบัว แหลมสนอ่อน อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 2023-04-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสงขลา ณ บริเวณโรงเรียนวัดแหลมบ่อท่อ หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 2023-04-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด (โปรแกรมพื้นฐาน) ครั้งที่ 14 2023-04-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 2023-04-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมอบรมจราจร 2023-04-18
วันที่ 12 เมษายน 2566 นายนพดล นมรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 เพื่อความเป็นสิริมงคล และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย 2023-04-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ และร่วมรณรงค์ป้องกันการลดอุบัติเหตุ พ.ศ. 2566 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา วัดหัวป้อมใน 2023-04-12
วันที่ 11 เมษายน 2566 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมอบรมกฎหมายจราจร และรณรงค์ป้องกันการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 ภายใต้แนวคิด "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ เมาขับ จับติด EM ขับไม่ดื่ม 2023-04-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ห้องสมุดประชาชนวัดหนองหอย (วัดหนองหอย) ตำบลวัดขนุน อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 2023-04-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร “เทศกาลสงกรานต์” 2023-04-12
วันนี้ 12 เมษายน 2566 นายนพดล นมรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลาได้มอบหมายให้นางถนอม วัชรสมพร เข้าร่วมเป็นคณะตรวจเยี่ยมจุดตรวจเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566 จังหวัดสงขลา 2023-04-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง จัดประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-04-11
คุมประพฤติ ร่วมเปิดศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ พ.ศ.2566 “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ 2023-04-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด (โปรแกรมพื้นฐาน) ครั้งที่ 13 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองสงขลา (วัดหัวป้อมใน) ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา 2023-04-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถวายพระราชกุศล เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี พ.ศ. 2566 2023-04-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง ร่วมพิธีวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า 2023-03-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง ส่งตัวผู้ถูกคุมความประพฤติเข้ารับการแก้ไขฟื้นฟูในบ้านกึ่งวิถี 2023-03-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมอบรมธรรมะ 2023-03-28
สนง.คุมประพฤติจังหวัดพัทลุงร่วมแสดงความยินดีต่อ อาสาสมัครคุมประพฤติในโครงการเชิดชูเกียรติ 2023-03-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอรัตภูมิ 2023-03-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประสพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางกล่ำ 2023-03-15
คุมประพฤติพัทลุงจัดโครงการอาสาทำความดีบริจาคโลหิต เนื่องในวันสถาปนากรคุมประพฤติ ครบ 31 ปี 2023-03-15
คุมประพฤติพัทลุงทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 31 ปี 2023-03-15
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจบุคลากรของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง 2023-03-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุงได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทน การประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. 2566 2023-03-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมอบรมธรรมะ 2023-03-01
คุมประพฤติสงขลา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 2023-02-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลาจัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอระโนด 2023-02-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลาจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้รับบริการในบ้านกึ่งวิถี 2023-02-22
คุมประพฤติสงขลา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 2023-02-22
คุมประพฤติพัทลุงจัดประชุมนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานบ้านกึ่งวิถี 2023-02-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2023-02-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล 2023-02-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล จัดประชุมสามัญอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-02-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมอบรมธรรมะ 2023-02-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยและการสงเคราะห์ผู้ต้องขังภายหลังพ้นโทษ 2023-01-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา จัดอบรมให้ความรู้การปฏิบัติงานแสวงหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายยาเสพติด 2023-01-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา ติดตามคัดเลือกผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าหลักเกณฑ์ที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต 2023-01-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอหาดใหญ่ 2023-01-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอควนเนียง 2023-01-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา จัดประชุมเพื่อนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานบ้านกึ่งวิถี 2023-01-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 3 อำเภอบางกล่ำ 2023-01-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ อำเภอรัตภูมิ 2023-01-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ อำเภอคลองหอยโข่ง 2023-01-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา จัดโครงการสานสัมพันธ์พี่-น้อง เสริมสร้างพลังต้านยาเสพติด 2023-01-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลาจัดกิจกรรมโปรแกรมพื้นฐาน ครั้งที่ 7 2023-01-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2566 2023-01-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง ร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา 2023-01-12
คุมประพฤติพัทลุง จัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2023-01-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน 2023-01-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้าและเพล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2023-01-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงมลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2023-01-10
คุมประพฤติพัทลุงเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบท ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา 2023-01-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมโปรแกรมพื้นฐาน ครั้งที่ 6 2023-01-06
คุมประพฤติพัทลุง จัดพิธีสวดมนต์ถวายพระพร 2023-01-05
กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระทำผิด โปรแกรมพื้นฐาน ครั้งที่ 2 2023-01-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมอบรมกฏหมายจราจรและรณรงค์ป้องกันการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่(ม่วงงาม) 2023-01-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมอบรมกฏหมายจราจรและรณรงค์ป้องกันการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2023-01-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 2023-01-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง จัดพิธีสวดมนต์ถวายพระพร 2023-01-03
คุมประพฤติร่วมลงพื้นที่กับคณะทำงานตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฎิบัติงาน 2022-12-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล ร่วมกิจกรรมเปิดจุดบริการประชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ 2022-12-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 2022-12-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 2022-12-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศุนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอควนเนียง 2022-12-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลาจัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอควนเนียง 2022-12-28
คุมประพฤติพัทลุงจัดกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงปีใหม่ พ.ศ.2566 2022-12-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เข้ารับบริการในบ้านกึ่งวิถี หรือสถานที่เพื่อให้การสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2022-12-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล จัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ 2022-12-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง จัดพิธีสวดมนต์ถวายพระพร แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร 2022-12-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีสวดมนต์ถวายพระพร 2022-12-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา ร่วมกิจกรรมยุติธรรมสร้างสุข 2022-12-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2022-12-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกระแสสินธุ์ 2022-12-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ สงขลาร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ 2022-12-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ 2022-12-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองคุณสมบัติอาสาสมัครคุมประพฤติดีเด่น 2022-12-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา ร่วมประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านคอร์ปชั่นสากล 2022-12-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมจัดการความรู้ 2022-12-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา ร่วมสวดอภิธรรม นายสุเพท ศรีสุวรรณ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมือง 2022-12-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมือง 2022-12-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา เข้าร่วมโครงการอบรมเตรียมความพร้อมรองรับ พรบ.มาตรการป้องกันกระทำความผิดซ้ำเกี่ยวกับเพศหรือใช้ความรุ่นแรง พ.ศ.2565 รุ่นที่ 2 2022-12-09
สคป.จังหวัดสตูล จัดกิจกรรม "โปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ" 2022-12-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 2022-12-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมือง 2022-12-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอหาดใหญ 7 ธ.ค. 65 2022-12-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤตือำเภอนาหม่อม 7 ธันวาคม 2565 2022-12-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา เข้าร่วมอบรมโครงการเตรียมความพร้อมรองรับ พรบ.มาตราการป้องกันการกระทำผิดซ้ำเกี่ยวกับเพศหรือใช้ความรุ่นแรง 2022-12-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอรัตภูมิ 2022-12-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางกล่ำ 2022-12-07
สคป.จังหวัดสตูล จัดกิจกรรม "โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน 2022-12-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง ร่วมกิจกรรม วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 2022-12-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2022-12-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา ร่วมกิจกรรมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและฑิธีถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2022-12-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2022-12-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร ประจำเดือนธันวาคม 2022-12-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร ประจำเดือนธันวาคม 2022-12-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2565 2022-12-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง ประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอตะโหมด 2022-12-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง ประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอศรีนครินทร์ 2022-12-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง ประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอปากพะยูน 2022-12-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง ประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเขาชัยสน 2022-12-01
สคป.จังหวัดสตูล ร่วมงานมหกรรมชมรม To Be Number One 2022-12-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีเจริญพระทุทธมนต์ถวายพระชัยมงคล 2022-11-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา จัดประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ครั้งที่ 5/2565 2022-11-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมประกวดการทำอาหาร street food สร้างอาชีพ (season 2) ระดับจังหวัด 2022-11-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอควนเนียง 2022-11-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา เข้าร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้ากระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 2 2022-11-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง ประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอป่าพะยอม 2022-11-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง ประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอควนขนุน 2022-11-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง ประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองพัทลุง เพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งประธานและแต่งตั้งกรรมการ 2022-11-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง ร่วมเคารพศพบิดาอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-11-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง ประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอศรีบรรพต 2022-11-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางกล่ำ 2022-11-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง เยี่ยมให้กำลังใจอาสาสมัครคุมประพฤติที่ชราภาพและมีอาการป่วย 2022-11-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอรัตภูมิ (22 พ.ย.65) 2022-11-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง ประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกงหรา 2022-11-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง ประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางแก้ว 2022-11-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง ประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอป่าบอน 2022-11-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร 2022-11-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์คุมประสานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสทิงพระ 2022-11-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอคลองหอยโข่ง 2022-11-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลาจัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอระโนด 2022-11-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ห้องสมุดประชาชนวัดหนองหอย 2022-11-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง เยี่ยมให้กำลังใจอาสาสมัครคุมประพฤติที่ชราภาพและมีอาการป่วย 2022-11-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการจำแนกคดียาเสพติด 2022-11-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลาจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานบริการสังคมหรือทำงานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ 2022-11-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา เข้าร่วมงานรัฐพิธี 2022-11-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง วางพานดอกไม้สดถวายสักการะเนื่องในวันพระบิดแห่งฝนหลวง 2022-11-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร 2022-11-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุงจัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอตะโหมด 2022-11-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง เยี่ยมให้กำลังใจอาสาสมัครคุมประพฤติที่ชราภาพและมีอาการป่วย 2022-11-10
สำนักงานคุมประฑฤติจังหวัดสงขลาจัดประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-11-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง ส่งเสริมให้บุคคลากรในสังกัดมีพฤติกรรม ที่พึ่งประสงค์ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 2022-11-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลาจัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ครั้งที่ 5/2565 2022-11-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุงจัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอป่าบอน 2022-11-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง ออกพื้นที่ให้บริการประชาชน ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอป่าพะยอม 2022-11-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมโปรแกรมพื้นฐานครั้งที่ 1 2022-11-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมโปรแกรมพื้นฐานครั้งที่ 2 (กลุ่มพื้นที่2) 2022-11-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคเสื้อผ้ามือสอง 2022-11-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ 2022-10-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลาจัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสทิ้งพระ 2022-10-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลาจัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอควนเนียง 2022-10-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลาจัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางกล่ำ 2022-10-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลาจัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอรัตภูมิ 2022-10-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลาเข้าร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้ากระทรวงยุติธรรม 2022-10-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุงร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราช 2022-10-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช” 2022-10-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร 2022-10-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง เยี่ยมให้กำลังใจอาสาสมัครคุมประพฤติที่ชราภาพและมีอาการป่วย 2022-10-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 2022-10-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาดูงาน 2022-10-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลาจัดกิจกรรมรับรายงานตัว กลุ่มพื้นที่ 2(19/10/65) 2022-10-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลาจัดกิจกรรมรับรายงานตัว วันที่ 18 ตุลาคม 2565 2022-10-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลาจัดกิจกรรมรับรายงานตัว กลุ่มพื้นที่3 2022-10-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุงร่วมกิจกรรมจิตอาสา 2022-10-19
คุมประพฤติพัทลุง ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน เกี่ยวกับโครงการ Street Food สร้างอาชีพ (Season2) 2022-10-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2022-10-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุงจัดการแข่งขัน street food สร้างอาชีพ (season 2) 2022-10-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลาเข้าร่วมงานรัฐพิธี 2022-10-17
คุมประพฤติพัทลุง ลงพื้นที่ร่วมกับมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีให้กำลังใจผู้เสียหายเหยื่อทารุณกรรม 2022-10-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุงร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 2022-10-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลาจัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ กลุ่มพื้นที่ 1 2022-10-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลาจัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ กลุ่มพื้นที่ 2 2022-10-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติ 28 กันยายน 2022-09-28
สำนักงานคุมประพฤติพัทลุง จัดกิจกรรมอบรมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน 2022-09-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง จัดพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-09-06
สำนักงานคุมประพฤติพัทลุง จัดกิจกรรมอบรมความรู้เกี่ยวกับจราจร 2022-09-02
สำนักงานคุมประพฤติพัทลุง จัดกิจกรรมอบรมธรรมะ (หลักสูตรชินนสาสมาธิ) 2022-08-30
สำนักงานคุมประพฤติพัทลุง จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2022-08-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุงจัดพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-08-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรม “คุมประพฤติ สร้างสุข ปันน้ำใจ ให้เด็กและเยาวชน และสตรี” เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศูนย 2022-08-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมวันกตัญญู “วันแม่” 2022-08-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ บำรุงรักษาต้นไม้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลูกเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 2022-07-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง จัดโครงการอาสาทำความดี บริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 25 ก.ค.65 ณห้างโลตัส สาขาพัทลุง 2022-07-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุงจัดพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-07-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง จัดโครงการอาสาทำความดี บริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 2022-07-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง ดำเนินโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ เมื่อวันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ณ โรงเรียนประชาบำรุง และโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 2022-07-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน (16 มีนาคม วัน อ.ส.ค.) ในรูปแบบออนไลน์ ในวันที่21มิ.ย.65 2022-06-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เข้ารับบริการในบ้านกึ่งวิถีหรือสถานที่ เพื่อให้การสงเคราะห์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-06-07
สำนักงานคุมประพฤติพัทลุง จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2022-06-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมมอบโล่อาสาสมัครคุมประพฤติดีเด่นและมอบประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครคุมประพฤติที่ปฏิบัติงานต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 25 ปี 2022-06-01
สำนักงานคุมประพฤติพัทลุง จัดกิจกรรมอบรมธรรมะ (หลักสูตรชินนสาสมาธิ) 2022-06-01
ชมรม TO BE NUMBER ONE คุมประพฤติจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 2022-05-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรม “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565” 2022-05-18
มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชน 2022-05-10
คุมประพฤติพัทลุง ร่วมคณะลงพื้นที่เยี่ยมจุดตรวจ จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2022-04-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง ร่วมนำเสนอผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสำนักงานคุมประพฤติ ระดับภาคใต้ 2022-04-11
สำนักงานคุมประพฤติพัทลุง จัดกิจกรรมอบรมเกี่ยวกับจราจร 2022-03-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2022-03-29
สำนักงานคุมประพฤติพัทลุง ร่วมแข่งขันประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพระดับประเทศ 2022-03-29
สำนักงานคุมประพฤติพัทลุง จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ ๓๐ ปี 2022-03-29
สำนักงานคุมประพฤติพัทลุง จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ๓๐ ปี 2022-03-29
สำนักงานคุมประพฤติพัทลุง ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดพัทลุง TO BE NUMBER ONE 2022-03-29
สำนักงานคุมประพฤติพัทลุง จัดกิจกรรมอบรมธรรมะ (หลักสูตรชินนสาสมาธิ) 2022-02-18
คุมประพฤติจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2022-01-12
คุมประพฤติจังหวัดสงขลา จัดประชุมขับเคลื่อนภารกิจงานคุมประพฤติ 2022-01-12
คุมประพฤติจังหวัดสงขลาสงขลา จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2022-01-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 2021-12-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประกวด ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ 2021-12-28
คุมประพฤติสงขลา ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ มารดาอาสาสมัครคุมประพฤติ 2021-12-09
คุมประพฤติสงขลา ร่วมประกาศเจตนารมณ์ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ชูแนวคิด Zero Tolerance “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ประจำปี 256๔ 2021-12-09
คุมประพฤติสงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัย ทางถนนจังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 2021-12-09
คุมประพฤติจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมปรึกษาด้านอาชีพ ครั้งที่ ๑ 2021-12-09
คุมประพฤติจังหวัดสงขลา ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการฯ ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ 2021-12-09
คุมประพฤติจังหวัดสงขลา ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการฯ ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ 2021-12-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ๕ธันวาคม๒๕๖๔ 2021-12-05
คุมประพฤติสงขลา จัดโครงการพักการลงโทษ กรณีมีเหตุพิเศษ นักโทษเด็ดขาดระยะสั้น (คดียาเสพติดให้โทษ) 2021-11-11
คุมประพฤติสตูล จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ถูกคุมความประพฤติด้านอาชีพ การทำเฟอร์นิเจอร์เหล็กผสมไม้ 2021-11-05
คุมประพฤติสตูล ลงพื้นที่นิเทศและติดตามผลการดำเนินงานบ้านกึ่งวิถี และเตรียมความพร้อมจัดตั้งเป็นศูนย์คืนคนดี กรมคุมประพฤติ 2021-11-05
คุมประพฤติสตูล จัดกิจกรรมอบรมความรู้ “ชีวิตวิถีใหม่ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง” 2021-10-29
คุมประพฤติสงขลา จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 2021-10-21
คุมประพฤติสตูล จัดกิจกรรม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 2021-10-21
คุมประพฤติสตูลร่วมแรงร่วมใจทำนาปลูกข้าว 2021-10-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง จัดพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ 2021-10-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน (Thai National Flag Day) 2021-09-28
คุมประพฤติสงขลา มอบทุนสงเคราะห์การประกอบอาชีพ โดยศูนย์แคร์ (CARE : Center for Assistance to Reintegration and Employment) 2021-09-14
คุมประพฤติสงขลา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-09-14
คุมประพฤติสงขลา มอบทุนสงเคราะห์การประกอบอาชีพ โดยศูนย์แคร์ (CARE : Center for Assistance to Reintegration and Employment) 2021-09-14
คุมประพฤติสงขลา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-09-14
คุมประพฤติสงขลา จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมหรือทำงานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ 2021-09-02
คุมประพฤติสงขลา ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับทุนสงเคราะห์การประกอบอาชีพ 2021-08-31
คุมประพฤติสงขลา ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับทุนสงเคราะห์การประกอบอาชีพ 2021-08-31
คุมประพฤติสงขลา จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมหรือทำงานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ 2021-08-30
คุมประพฤติสงขลา มอบเงินสงเคราะห์ 2021-08-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ พนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2021-08-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง จัดสถานที่บริเวณสำนักงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ 2021-08-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง มอบกล้าพันธุ์ฟ้าทะลายโจรให้เจ้าหน้าที่และผู้ถูกคุมความประพฤติตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 2021-08-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง นำผู้ถูกคุมความประพฤติเตรียมพื้นที่สำหรับที่พักและห้องน้ำเพื่อเป็นสถานที่สังเกตอาการโรคโควิด 19 2021-07-29
คุมประพฤติจังหวัดสงขลา ติดอุปกรณ์เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ให้กับผู้ถูกคุมความความประพฤติ กรณีพักการลงโทษ 2021-07-15
คุมประพฤติสงขลา ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ 2021-07-12
สำนักงานคุมประพฤติพัทลุงจัดสถานที่บริเวณสำนักงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 2021-07-06
คุมประพฤติสงขลา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-06-30
คุมประพฤติสงขลา ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และรับฟังความคิดเห็น ในการพัฒนาระบบเฝ้าระวังการกระทำความผิดซ้ำ (JSOC) 2021-06-30
คุมประพฤติสงขลา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-06-30
คุมประพฤติสงขลา ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และรับฟังความคิดเห็น ในการพัฒนาระบบเฝ้าระวังการกระทำความผิดซ้ำ (JSOC) 2021-06-30
คุมประพฤติสงขลา จัดกิจกรรมฝึกอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 2021-06-25
คุมประพฤติจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมรับชมสื่อวิดิทัศน์โครงการ “โคก หนองนา แห่งน้ำใจและความหวัง” 2021-06-24
คุมประพฤติจังหวัดสงขลา ติดอุปกรณ์เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ให้กับผู้ถูกคุมความความประพฤติ กรณีพักการลงโทษ 2021-06-24
คุมประพฤติสงขลา รับมอบหน้ากากอนามัย 2021-06-24
คุมประพฤติสงขลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดสงขลา 2021-06-24
คุมประพฤติสงขลา มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อโควิด – 19 ในพื้นที่จังหวัดสงขลา 2021-06-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง มอบประกาศเกียรติคุณปฏิบัติหน้าที่ อสค. ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๒๕ ปี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 2021-06-10
คุมประพฤติสงขลา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-06-02
คุมประพฤติจังหวัดสงขลา เยี่ยมให้กำลังใจอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอควนเนียง 2021-06-02
สำนักงานคุมประพฤติพัทลุงจัดสถานที่บริเวณสำนักงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ 2021-06-02
คุมประพฤติสงขลา ติดอุปกรณ์เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ให้กับผู้ถูกคุมความความประพฤติ พักการลงโทษจำคุกกรณีมีเหตุพิเศษนักโทษเด็ดขาดที่มีโทษระยะสั้น 2021-06-01
คุมประพฤติสตูล ส่งผู้เข้ารับบริการบ้านกึ่งวิถี เข้าบ้าน 2021-05-25
คุมประพฤติจังหวัดสงขลา ติดอุปกรณ์เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ให้กับผู้ถูกคุมความความประพฤติ กรณีพักการลงโทษ 2021-05-24
คุมประพฤติสงขลา ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ 2021-05-22
คุมประพฤติจังหวัดสงขลา ติดอุปกรณ์เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ให้กับผู้ถูกคุมความความประพฤติ กรณีพักการลงโทษ 2021-05-21
คุมประพฤติสตูล จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2021-05-21
คุมประพฤติสตูล ลงพื้นที่บูรณาการประสานความร่วมมือ 2021-05-21
คุมประพฤติสงขลา ติดอุปกรณ์เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ให้กับผู้ถูกคุมความความประพฤติ พักการลงโทษจำคุก กรณีมีเหตุพิเศษนักโทษเด็ดขาดที่มีโทษระยะสั้น 2021-05-17
คุมประพฤติสงขลา ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ 2021-05-15
คุมประพฤติสงขลา มอบทุนสงเคราะห์การประกอบอาชีพ โดยศูนย์แคร์ (CARE : Center for Assistance to Reintegration and Employment) 2021-05-11
คุมประพฤติสงขลา ติดอุปกรณ์เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ให้กับผู้ถูกคุมความความประพฤติ พักการลงโทษจำคุก กรณีมีเหตุพิเศษนักโทษเด็ดขาดที่มีโทษระยะสั้น 2021-05-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง ร่วมรณรงค์และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด 2021-04-09
คุมประพฤติสตูล ร่วมงานส่งมอบบ้านแห่งความเอื้ออาทร 2021-04-08
คุมประพฤติสตูล ร่วมงานส่งมอบบ้านแห่งความเอื้ออาทร 2021-04-08
คุมประพฤติสตูล ร่วมงานส่งมอบบ้านแห่งความเอื้ออาทร 2021-04-08
คุมประพฤติสตูล ร่วมงานส่งมอบบ้านแห่งความเอื้ออาทร 2021-04-08
คุมประพฤติสงขลา ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 จังหวัดสงขลา 2021-04-08
คุมประพฤติสงขลาและคุมประพฤติ สาขานาทวี จัดประชุมสามัญประจำปี อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดสงขลา 2021-04-08
คุมประพฤติสงขลา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-04-08
คุมประพฤติสงขลา ร่วมพิธีวางพวงมาลาผลไม้สด ถวายสักการะ เนื่องในวันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ายุคคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ 8 เมษายน 2564 2021-04-08
คุมประพฤติสงขลา จัดกิจกรรมอบรมจราจร ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 2021-04-07
สำนักงานคุมประพฤติพัทลุง ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 2021-04-07
คุมประพฤติสงขลา ร่วมพิธีถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันจักรี 6 เมษายน 2564 2021-04-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง เข้าร่วม “การประกวดผลงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้” 2021-04-05
สคป.จ.สตูล ตรวจราชการประจำปี 2564 2021-04-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า 2021-04-01
คุมประพฤติสงขลา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-03-31
คุมประพฤติสงขลา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-03-31
คุมประพฤติสงขลา มอบทุนสงเคราะห์การประกอบอาชีพ โดยศูนย์แคร์ (CARE : Center for Assistance to Reintegration and Employment) 2021-03-31
คุมประพฤติสงขลา ร่วมพิธีสดุดีน้อมรำลึกพระเกียรติคุณ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2564 2021-03-31
คุมประพฤติสงขลา ร่วมพิธีปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสงขลา “ค่ายสานฝัน ด้านอาชีพ” 2021-03-26
คุมประพฤติจังหวัดสงขลา จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสงขลา “ค่ายสานฝัน ด้านอาชีพ” 2021-03-24
คุมประพฤติสงขลา ติดตามผลการสงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพ โดยศูนย์แคร์ (CARE : Center for Assistance to Reintegration and Employment) 2021-03-20
คุมประพฤติสงขลา ร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2564 2021-03-19
คุมประพฤติสงขลา มอบทุนสงเคราะห์การประกอบอาชีพ โดยศูนย์แคร์ (CARE : Center for Assistance to Reintegration and Employment) 2021-03-19
คุมประพฤติสงขลา เยี่ยมประธานคณะกรรมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางกล่ำ 2021-03-19
คุมประพฤติสงขลา จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2021-03-19
คุมประพฤติสงขลา จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม เนื่องในวันอาสาสมัครคุมประพฤติ 16 มีนาคม 2564 2021-03-19
คณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสงขลา จัดโครงการอาสาสมัครคุมประพฤติ ทำความดีด้วยหัวใจ “บริจาคโลหิต” เพื่อการกุศล เนื่องในวันสถานปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 29 ปี และวันอาสาสมัครคุมประพฤติ 16 มีนาคม 2564 2021-03-19
คุมประพฤติสงขลา ติดอุปกรณ์เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ให้กับผู้ถูกคุมความความประพฤติ กรณีพักการลงโทษจำคุก กรณีมีเหตุพิเศษนักโทษเด็ดขาดที่มีโทษระยะสั้น 2021-03-19
คุมประพฤติสงขลา มอบทุนสงเคราะห์การประกอบอาชีพ โดยศูนย์แคร์ (CARE : Center for Assistance to Reintegration and Employment) 2021-03-19
คุมประพฤติสงขลา จัดกิจกรรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2021-03-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตทำความดีเพื่อสังคมเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ ๒๙ ปี 2021-03-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง รับการตรวจราชการจากผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ 2564 2021-03-06
สำนักงานคุมประพฤติพัทลุง กิจกรรมโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 18 กุมภาพันธ์ 2564 2021-02-19
สำนักงานคุมประพฤติพัทลุง ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) 2021-01-14
สำนักงานคุมประพฤติพัทลุง จัดกิจกรรมอบรมความรู้เกี่ยวกับจราจร 2021-01-08
สำนักงานคุมประพฤติพัทลุง จัดกิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพ (เลี้ยงผึ้งโพรง) 2021-01-08
สำนักงานคุมประพฤติพัทลุง ร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๔ 2020-12-31
ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมโครงการสัมมนาการบริหารองค์การอาสาสมัครคุมประพฤติ 2020-12-23
คุมประพฤติพัทลุง ร่วมกับสถาบันพลังจิตตานุภาพนำสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ร่วมกิจกรรมอบรมหลักสูตร “ชินนสาสมาธิ” 2020-12-23
สำนักงานคุมประพฤติพัทลุง กิจกรรมโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 17 ธันวาคม 2563 2020-12-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2020-12-08
สำนักงานคุมประพฤติพัทลุง ร่วมกิจกรรมนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 2020-12-07
สำนักงานคุมประพฤติพัทลุง จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ 2020-12-04
สำนักงานคุมประพฤติพัทลุง ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM) ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ (พักการลงโทษ – ลดวันต้องโทษจำคุก) วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 2020-12-02
สำนักงานคุมประพฤติพัทลุง ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM) ให้กับผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ และผู้ถูกคุมความประพฤติ 2020-11-27
สำนักงานคุมประพฤติพัทลุง จัดกิจกรรมอบรม “หลักสูตรชินนสาสมาธิ” 2020-11-25
สำนักงานคุมประพฤติพัทลุง ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM) ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ (พักการลงโทษ – ลดวันต้องโทษจำคุก) วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 2020-11-25
สำนักงานคุมประพฤติพัทลุง ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM) ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ (พักการลงโทษ – ลดวันต้องโทษจำคุก) 2020-11-17
สำนักงานคุมประพฤติพัทลุง ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM) ให้กับผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ 2020-11-17
สำนักงานคุมประพฤติพัทลุง จัดประชุมเพื่อเลือกตั้งประธาน อ.ส.ค. และแต่งตั้งคณะกรรมการ อ.ส.ค. อำเภอ 2020-11-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง จัดประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาในการติดตั้งเครื่องติดตามตัวผู้กระทำผิด (EM) 2020-11-04
สำนักงานคุมประพฤติพัทลุง ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ 2020-10-26
สำนักงานคุมประพฤติพัทลุง จัดกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 2020-10-26
คุมประพฤติพัทลุงร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ ๑๒๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ 2020-10-22
คุมประพฤติพัทลุง ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) 2020-10-21
คุมประพฤติพัทลุง ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2020-10-14
คุมประพฤติพัทลุง จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2020-10-09
ท่านอธิบดีกรมคุมประพฤติ เดินทางเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล 2020-09-24
คุมประพฤติพัทลุง จัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2020-09-24
อธิบดีกรมคุมประพฤติตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง 2020-09-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง กิจกรรมโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2020-08-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2020-08-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 2020-08-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง ลงนามถวายพระพรชัยมงคลบริเวณอาคารสำนักงานโดยประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2020-08-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง จัดโครงการบ้านกึ่งวิถี 2020-08-07
สคป.สตูล นำ อ.ส.ค. เข้ารับโล่ เข็ม และประการเกียรติคุณฯ 2020-07-30
สคป.สตูล ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2020-07-29
คุมประพฤติพัทลุง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตื พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2020-07-29
สำนักงานคุมประพฤติพัทลุง จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ 2020-07-24
สำนักงานคุมประพฤติพัทลุง จัดกิจกรรม “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” 2020-07-24
คุมประพฤติพัทลุง จัดกิจกรรมอบรมวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน 2020-07-02
สคป.สตูล จัดกิจกรรมค่ายพอเพียง เดินตามรอยพ่อ ประจำปีงบประมาณ 2563 2020-06-29
สำนักงานคุมประพฤติพัทลุง จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมและสาธารณประโยชน์ “คุมประพฤติร่วมใจ ป้องกันภัยโควิด 19” 2020-06-04
สคป.สตูล จัดกิจกรรมคุมประพฤติร่วมใจ ป้องกันภัยโควิด-๑๙ 2020-05-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง จัดตั้งตู้ คุมประพฤติ ปันสุข 2020-05-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุงจัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนากรมคุมประพฤติครบรอบ28 ปีและกระทรววงยุติธรรมครบรอบ129 ปี 2020-03-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุงจัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนากรมคุมประพฤติครบรอบ28 ปีและกระทรววงยุติธรรมครบรอบ129 ปี 2020-03-12
สนง.คุมประพฤติจังหวัดสงขลา ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบารตฯ เนื่องในวันสงขลา2563 2020-03-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง นำสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมประกวดผลงานโครงการ ระดับภาคใต้ ประจำปี 2563 2020-02-26
สคป.จ.สตูล จัดกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2020-02-12
คุมประพฤติ เข้าร่วมงานฝึกอบรมวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษย์ชนฯ 2020-02-05
คุมประพฤติ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ 2020-02-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2020-01-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพ (แปรรูปปลาดุก) 2020-01-17
สำนักงานคุมประะพฤติพัทลุง ชมรม TO BE NUMBER ONE คุมประพฤติจังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE 2020-01-16
คุมประพฤติจัดรับรายงานตัวแบบกลุ่มและฝึกอาชีพไข่เค็มสมุนไพร 2020-01-10
คุมประพฤติ จัดรับรายงานตัวแบบกลุ่มและหิ้วปิ่นโตไปวัดฯ 2020-01-10
คุมประพฤติ เข้าคารวะและขอพร อัยการจังหวัดสงขลา 2020-01-10
คุมประพฤติเข้าคารวะและขอพร หัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา 2020-01-10
คุมประพฤติเข้าคารวะและขอพร อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาทุจริตฯ 2020-01-10
คุมประพฤติเข้าคารวะและขอพร อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 2020-01-10
คุมประพฤติ เข้าคารวะและขอพร เนื่องในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 2020-01-10
คุมประพฤติเข้าคารวะและขอพร เนื่องในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 2020-01-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2020-01-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมอบรมความรู้เกี่ยวกับจราจร 2020-01-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา ประชาสัมพันธ์สูนย์แคร์ 2019-12-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงลา จัดประชุมประธานคณะกรรมการอสค.เพื่อคัดเลือกประธานอสค.จังหวัดสงขลา 2019-12-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา ให้การสงเคราะห์พันธ์ปลานำ้จืดกินพืชเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ 2019-12-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง นำสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ร่วมกิจกรรม"ขับขี่ปลอดภัยโดยสวมหมวกกันน็อค" 2019-12-23
สคป.จ.สตูล จัดโครงการศูนย์ยุติธรรมชุมชนร่วมคืนคนดีสู่สังคมยุค 4.0 2019-12-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศคดีทั่วไป 2019-12-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาเครือข่ายปลี่ยนปลี่ยนเปลี่ยนเ 2019-12-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ 2019-12-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา มอบทุนในการประกอบอาชีพ 2019-12-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง นำสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ร่วมกิจกรรมอบรมหลักสูตร “ชินนสาสมาธิ” 2019-12-19
คุมประพฤติจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มณ.ศูนย์อสค.อำเภอสิงหนคร.สิ 2019-12-18
คุมประพฤติจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มณ.ศูนย์อสค.อำเภอสิงหนคร.สิ 2019-12-18
คุมประพฤติจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมหิ้วปิ้นโตไปวัด อบรมธรรมะพัฒนาจิต 2019-12-18
คุมประพฤติจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมครอบครัวคือพลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2019-12-16
คุมประพฤติสงขลา จัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนยุติธรรมมอุปถัมภ์ 2019-12-13
คุมประพฤติสงชลา จัดกิจกรรมฝึกอาชีพ "ไข่เค็มสมุนไพร"ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2019-12-13
คุมประพฤติสงขลา จัดประชุมศูนย์อสค.อ.คลองหอยโข่ง 2019-12-06
คุมประพฤติสงขลา จัดกิจกรรมอบรจราจร ณ ศูนย์รับรายงานตัวอ.หาดใหญ่ 2019-12-06
คุมประพฤติสงขลา ร่วมจิตอาสาพัฒนา 2019-12-06
คุมประพฤติสงขลา ร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้และถวายบังคม 2019-12-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร “ชินนสาสมาธิ” 2019-11-28
คป.สต. ร่วมพิธีวางพานดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง 2019-11-14
คป.สต. เข้าเยี่ยมสถานที่เพื่อการฟื้นฟู 2019-11-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2019-10-24
สคป.จ.สตูล ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2019-10-24
สคป.จ.สตูล ร่วมโครงการจิตอาสา 2019-10-24
คป.สต. มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา 2019-10-03
คุมประพฤติภาค 9 จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานคุมประพฤติ ภาค 9 2019-09-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มคร้ั้งที่ 6 2019-09-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมประชุมเพื่อนิเทศและติดตามผลบ้านกึ่งวิถี 2019-09-21
คุมประพฤติจังหวัดสงขลาต้อนรับอธิบดีกรมคุมประพฤติ 2019-09-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมครอบครัวคือพลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2019-09-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติคดีทั้วไป 2019-09-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา รับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานคุมประพฤติอำเภอหาดใหญ่ 2019-09-06
สคป.จ.สงขลาประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าทำเงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานคุมประพฤติ) 2019-08-30
สคป.จ.สงชลาประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีสิทธิเข้ารับการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) 2019-08-27
คุมประพฤติจังหวัดสงขลา รับรายงานตัวอำเภอสิงหนคร 2019-08-21
คุมประพฤติจังหวัดสงขลา รับรายงานตัวอำเภอระโนด 2019-08-21
คป.สต จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาประจำปี 2562 2019-08-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมป้องกันเสพซ้ำ ประจำปี พ.ศ.2562 2019-08-15
สคป.สข.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง 2019-08-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 2019-08-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ.2562 2019-08-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา รับรายงานตัวผู้ถุกคุมความประพฤติ 2019-08-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา ร่วมกิจกรรมอบรมธรรมะครั้งที่ 7 และทำงานบริการสังคมครั้งที่ 8 2019-08-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ.2562 2019-08-07
สคป.สตูล ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันรพี ประจำปี พุทธศักราช 2562 2019-08-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ 2019-08-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 2019-07-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับผถค.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2019-07-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ฯ ภายใต้ชื่อ"ค่ายก้าวใหม่ ใจสีชมพู" 2019-07-30
สคป.จ.สตูล ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ประจำปีพุทธศักราช 2562 2019-07-30
สคป.สตูล กิจกรรมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 2019-07-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลาประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2019-07-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมประพฤติคดีทั่วไป 2019-07-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมอบรมป้องกันเสพซ้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2019-07-12
สนง.คุมประพฤติจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมครอบครัวคือพลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2019-07-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา รับรายงานตัวแบบกลุุ่มอำเภอเมืองและประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมือง ครั้งที่ 3 ประจำปีพ.ศ.2562 2019-07-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมอบรมธรรมะครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2019-07-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง ร่วมกับสถาบันพลังจิตตานุภาพ จัดกิจกรรมอบรม “หลักสูตรชินนสาสมาธิ” 2019-06-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับโทษพิษภัยจากยาเสพติดและกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๒ 2019-06-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน 2562 ) 2019-06-26
คุมประพฤติจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมตามแผน การพัฒนาบุคลากรในสังกัดสำนักงานคุมประพฤติ ภาค 9 2019-06-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2019-06-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง ร่วมโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" 2019-06-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา ร่วมกิจกรรมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (mou) 2019-06-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมครอบครัวคือพลัง 2019-06-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรหลักสูตร จิตอาสา ๙๐๔ 2019-06-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมป้องกันเสพซำ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2019-06-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผล การดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE 2019-06-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา รับรายงานตัวแบบกลุ่มและอบรุมความรู้ 2019-06-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 2019-06-04
สำนักงานคุมประพฤติร่วมพิธีลงนามถวายชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 2019-06-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 2019-06-03
คุมประพฤติภาค 9 เยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดปัตตานี 2019-05-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมอบรม พัฒนาบุคลากรตามโครงการ "Songkhla Smart Probation : Work Smart & Smart Team " 2019-05-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมติดตามค่ายก้าวใหม่ครั้งที่ ๒ และทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 2019-05-28
สำนักงานคุมุประพฤติจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมอบรม พัฒนาบุคลากรตามโครงการ Songkhla Smart Probation : Work Smart & Smart Team " 2019-05-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมกิจกรรมชุมชนต้นแบบในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด 2019-05-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมอบรม พัฒนาบุคลากรตามโครงการ Songkhla Smart Probation : Work Smart & Smart Team 2019-05-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลากรตามโครงการระบบงานคุมประพฤติและพัฒนาบุคลากรสู่ PROBATION 4.0 "Songkhla Smart Probation : Work smart & Smart team " 2019-05-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา รับการตรวจราชการ ปรจำปี''งบประมาณ พ.ศ.2562 2019-05-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ 2019-05-17
สำนักงานคุมประฤติจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมเครื่อข่ายโครงการ การส่งเสริมประสิทธิภาพ การมีส่วนร่วมด้านการศึกษา อาชีพ 2019-05-17
สำนักงานคุมประฤติจังหวัดสงขลา ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ 2019-05-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ ๗ 2019-05-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 2019-05-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 2019-05-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง ร่วมกิจกรรมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ จังหวัดพัทลุง ในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 2019-05-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง ร่วมพิธีในการจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ของจังหวัดพัทลุง ในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 2019-05-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและอบรมความรู้ 2019-05-03
สคป.จ.สตูล เข้าร่วมพิธี วันคล้ายวันสวรรคตสสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2019-04-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมบริการสังคม 2019-04-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมอบรมจราจร คร้้งที่ ๔ 2019-04-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ ภายใต้โครงการคืนคนดีสู่สังคม 2019-04-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา เข้าร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ 2019-04-29
สำนักงานคุมประพฤติร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฎิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ครั้งที่ 4/2562 2019-04-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกพยจ สงขลา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 2019-04-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมอบรมกฎหมายจราจรและรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2019-04-17
สคป.จ.สตูล ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 2019-04-11
สคป.สตูล จัดกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 2019-04-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมโครงการค่ายก้าวใหม่ 2019-04-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมโครงการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม 2019-04-03
โครงการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันอาชญากรรมในจังหวัดพื้นที่จังหวัดสตูล 2019-03-13
สคป.จ.สตูล จัดกิจกรรม 27 ปี คุมประพฤติรวมใจ ร่วมใส่ใจสิ่งแวดล้อม 2019-03-13
ตรวจราชการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล 2019-03-13
ตรวจราชการสำนักงาน 2019-03-13
สคป.จ.สตูล โครงการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันอาชญากรรมในจังหวัดสตูล 2019-03-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2019-02-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมอบรม “หลักสูตรชินนสาสมาธิ” 2019-02-25
คุมประพฤติจังหวัดสงขลาให้ความรู้แก่บุคคลที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นอาสาสม้ครคุมประพฤติ 2019-02-21
คุุมประพฤติจังหวัดสงขลาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการตามแผนการพัฒนาบุคลากรในภาค 9 2019-02-15
คุมประพฤติจังหวัดสงขลาจัดกิจกรรมอบรมธรรมะ 2019-02-15
คุมประพฤติจังหวัดสงขลาจัดโครงการสร้างทีมบูรณาการในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด 2019-02-13
คุมประพฤติจังหวัดสงขลาประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงาน 2019-02-13
คุมประพฤติจังหวัดสงขลาจัดกิจกรรมอบรมธรรมะ 2019-02-08
โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2019-02-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-02-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมการฝึกอาชีพการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 2019-01-25
คุมประพฤติจังหวัดสงขลาติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติตามตัว (EM) 2019-01-25
คุมประพฤติจังหวัดสงขลามอบทุนสงเคราะห์การประกอบอาชีพ 2019-01-25
คุมประพฤติจังหวัดสงขลาร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ 2019-01-25
คุมประพฤติจังหวัดสงขลาจัดกิจกรรมอบรมความรู้เรื่องยาเสพติด 2019-01-25
คุมประพฤติจังหวัดสงขลาร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม 2019-01-18
คุมประพฤติจังหวัดสงขลาจัดกิจกรรมศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง 2019-01-18
คุมประพฤติจังหวัดสงขลาจัดกิจกรรมโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2019-01-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง รับการตรวจราชการจากผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 2019-01-16
คุมประพฤติจังหวัดสงขลาจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มงานสืบเสาะและพินิจ 2019-01-16
คุมประพฤติจังหวัดสงขลาจัดกิจกรรมพัฒนาระบบงานคุมประพฤติและพัฒนาบุคลากรฯ 2019-01-10
คุมประพฤติจังหวัดสงขลาจัดประชุมเลือกตั้งประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติภาค 9 2019-01-09
คุมประพฤติจังหวัดสงขลาจัดประชุมหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปในภาค 9 2019-01-09
คุมประพฤติจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรภาค 9 2019-01-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมสนับสนุนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ 2018-12-28
สำนักงานคุมประพฤติพัทลุง จัดกิจกรรมเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน ๒๕๖๒ 2018-12-28
ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 2018-12-28
ร่วมพิธีเปิดจุดตรวจและรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 2018-12-28
รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางรายการวิทยุ 2018-12-28
คุมประพฤติจังหวัดสงขลาจัดกิจกรรมปัจฉัมนิเทศ 2018-12-27
คุมประพฤติจังหวัดสงขลามอบทุนการศึกษา 2018-12-27
คุมประพฤติจังหวัดสงขลาเข้าร่วมพิธีมอบคืนโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา 2018-12-27
สำนักงานคุมประพฤติพัทลุง จัดกิจกรรม “วันกตัญญู” 2018-12-07
สคป.จ.สตูล เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล "ภายใต้แนวคิด Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" 2018-12-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมอบรมความรู้ “หลักสูตรชินนสาสมาธิ” 2018-12-07
สำนักงานคุมประพฤติพัทลุง จัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2018-12-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 2018-12-06
สคป.จ.สตูล เข้าร่วมชมนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 2018-12-05
สคป.จ.สตูล เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 2018-12-05
สคป.จ.สตูล เข้าร่วมกิจกรรม วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 วันที่ 5 ธันวาคม 2561 2018-12-05
สคป.จ.สตูล จัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ โรงเรียนบ้านควนโต๊ะเหลง 2018-11-22
สคป.จ.สตูล จัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล 2018-11-21
สคป.จ.สตูล เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” 2018-11-14
สคป.จ.สตูล จัดการประชุมเพื่อเลือกตั้งประธานกรรมการจังหวัด 2018-11-14
สคป.จ.สงขลาจัดกิจกรรมรับรายงานตัวและประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ 2018-11-07
สคป.จ.สงขลาจัดโครงการพัฒนาระบบงานคุมประพฤติและพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ 2018-11-07
สำนักงานคุมประพฤติพัทลุง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2018-10-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูลจัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่าแพ 2018-10-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูลจัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอควนโดน 2018-10-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูลจัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอมะนัง 2018-10-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูลร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2018-10-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูลจัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอควนกาหลง 2018-10-25
สคป.จ.สงขลาจัดกิจกรรมรับรายงานตัวและประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ 2018-10-24
สคป.จ.สงขลารับรายงานตัวและจัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ 2018-10-24
สคป.จ.สงขลา เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชฃัยมงคล 2018-10-23
คุมประพฤติจังหวัดสงขลาจัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ 2018-10-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 2018-10-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อเป็นกลไกการให้บริการงานคุมประพฤติในพื้นที่ 2018-10-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมอบรมธรรมะ 2018-10-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง จัดโครงการ Electronic Monitoring (EM) 2018-10-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง จัดโครงการ Electronic Monitoring (EM) 2018-10-03
สนง.คปพ.จ.สต จัดโโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรภาครัฐและผู้มีอำนาจสั่งใช้ เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิด 2018-09-26
สนง.คปพ.จ.สต จัดโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ด้านการนำเครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิด ให้กับภาคประชาชนระดับพื้นที่ 2018-09-26
สคป.จ.สงขลา จัดกิจกรรมประชุมติดตามผลกิจกรรมครอบครัวอุ่นใจ ร้อยสายใยชุมชน ตามโครงการบูรณาการเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน 2018-09-24
สคป.จ.สงขลา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ 2018-09-19
สคป.จ.สงขลา จัดกิจกรรมประชุมติดตามผลและถอดบทเรียน ตามโครงการสร้างทีมบูรณาการในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน 2018-09-18
สคป.จ.สงขลา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและครอบครัวคือพลัง ผู้ถูกคุมความประพฤติเด็กและเยาวชน 2018-09-18
สคป.จ.สงขลา จัดโครงการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการนำเครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิดให้กับภาคประชาชน 2018-09-14
สคป.จ.สงขลา จัดโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรจากภาครัฐ และผู้มีอำนาจสั่งใช้เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิด 2018-09-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ 2018-09-14
สคป.จ.สงขลา มอบทุนสงเคราะห์ประกอบอาชีพ 2018-09-12
สคป.จ.สงขลา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการส่งเสริมอาชีพผู้กระทำผิด 2018-09-12
สคป.จ.สงขลา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ 2018-09-07
สคป.จ.สงขลา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ 2018-09-07
สคป.จ.สงขลา จัดพิธีเปิดป้ายและส่งมอบบ้านพัก ตามโครงการ “บ้านน้อย ร้อยรัก” 2018-09-07
สนง.คป.สต.จัดกิจกรรมโครงการโรงเรียอุปถัมถ์ ครั้งที่ 2 2018-09-06
สคป.จ.สงขลา จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนและครอบครัวในชุมชน “ค่ายพลังแห่งรัก” 2018-09-03
สนง.คปพ.จ.สต“จัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์” 2018-08-31
สนง.คปพ.จ.สต ประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2018-08-31
สนง.คปพ.จ.สต มอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรยกระดับแรงงาน “สร้างงานสร้างอาชีพ ยกระดับฝีมือแรงงาน” 2018-08-31
สคป.จ.สงขลา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2018-08-27
สคป.จ.สงขลา จัดกิจกรรมตามโครงการสร้างทีมบูรณาการในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน 2018-08-27
สคป.จ.สงขลา เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เพื่อสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสงขลา 2018-08-24
สคป.จ.สงขลา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ และครอบครัวคือพลัง ผู้ถูกคุมความประพฤติเด็กและเยาวชน 2018-08-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2018-08-24
สคป.จ.สงขลา จัดกิจกรรมอบรมธรรมะ "ทำดี สร้างชีวีมีสุข" 2018-08-24
สคป.จ.สงขลา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2018-08-24
สคป.จ.สงขลา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ 2018-08-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมคุมประพฤติพัทลุง ร่วมหว่านเมล็ดพันธุ์ปอเทือง เพื่อเป็นการสดุดีพระเกียรติคุณของรัชกาลที่ 9 2018-08-21
สคป.จ.สงขลา จัดกิจกรรมนำผู้กระทำผิดที่ว่างงานเข้าศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนฯ 2018-08-17
สคป.จ.สงขลา จัดกิจกรรมตามโครงการสร้างทีมบูรณาการในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน 2018-08-17
สคป.จ.สงขลา จัดกิจกรรมอบรมธรรมะ "ทำดี สร้างชีวีมีสุข" 2018-08-17
สคป.จ.สงขลา จัดกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างชุมชนต้นแบบในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด 2018-08-16
สคป.จ.สงขลา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2018-08-16
สำนักงานคุมประพฤติพัทลุง เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 2018-08-14
สคป.จ.สงขลา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2018-08-14
สคป.จ.สงขลา เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ ในรัชกาลที่ 9 2018-08-14
สคป.จ.สงขลา จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2018-08-10
สคป.จ.สงขลา เข้าร่วมกิจกรรมวันรพี ประจำปี พ.ศ.2561 2018-08-10
สคป.จ.สงขลา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2018-08-10
สคป.จ.สงขลา เข้าร่วมกิจกรรมวันรพี ประจำปี พ.ศ.2561 2018-08-09
สนง.คปพ.จ.สต “จัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพการทำโรตี ชาชัก” 2018-08-09
สนง.คปพ.จ.สต เข้าร่วมกิจกรรม“Morning Coffee” กาแฟยามเช้า 2018-08-09
สนง.คปพ.จ.สต เข้าร่วมกิจกรรมวันรพี ประจำปี 2561 2018-08-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง ได้จัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 2018-08-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุงร่วมกิจกรรมเนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2561 2018-08-08
สคป.จ.สงขลา ประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อวิทยุกระจายเสียง 2018-08-03
สคป.จ.สงขลา จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2018-08-03
สคป.จ.สงขลา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ 2018-08-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง ติดป้ายประชาสัมพันธ์รณรงคฺ์งดดื่มสุราเนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2561 2018-08-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล 2018-07-31
สนง.คปพ.จ.สต มอบทุนสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตามโครงการ PMQA 2018-07-26
สนง.คปพ.จ.สต ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 2018-07-26
สนง.คปพ.จ.สต โครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ภายใต้โครงการ“ประชารัฐร่วมใจ ป้องกันภัยอาชญากรรม ครั้งที่ 4” 2018-07-26
สคป.จ.สงขลา เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เพื่อสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสงขลา 2018-07-26
สคป.จ.สงขลา จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ภารกิจของสำนักงานฯและการทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ 2018-07-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุงจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 2018-07-26
สคป.จ.สงขลา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2018-07-25
สคป.จ.สงขลา จัดกิจกรรม “คุมประพฤติสุขใจ ถวายเทียนพรรษา 9 วัด” 2018-07-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุงจัดกิจกรรมอบรมธรรมะ 2018-07-24
สคป.จ.สงขลา เข้าร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ 2018-07-23
สคป.จ.สงขลา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ 2018-07-23
สคป.จ.สงขลา มอบทุนสงเคราะห์ประกอบอาชีพ 2018-07-23
สคป.จ.สงขลา จัดการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2561 2018-07-20
สคป.จ.สงขลา มอบทุนสงเคราะห์ประกอบอาชีพ 2018-07-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุงจัดกิจกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ 2018-07-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุงจํดโครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น 2018-07-18
สคป.จ.สงขลา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2018-07-13
สคป.ภาค 9 จัดประชุมผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ ในสังกัดสำนักงานคุมประพฤติภาค 9 2018-07-13
สคป.จ.สงขลา จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2018-07-13
สคป.จ.สงขลา ร่วมงานยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน ที่ให้การส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทย/ผ้าทอพื้นเมือง 2018-07-12
สคป.จ.สงขลา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2018-07-06
สคป.จ.สงขลา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและอบรมจราจร 2018-07-06
สคป.จ.สงขลา จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2018-07-04
สนง.คปพ.จ.สต กิจกรรมค่ายแก้ไขฟื้นฟูถูกคุมความประพฤติ “ค่ายภูมิบุตรา รุ่นที่ 3” (ในจังหวัดชายแดนใต้) ประจำปีงบประมาณ 2561 2018-06-29
สนง.คปพ.จ.สต “จัดนิทรรศการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี” 2018-06-29
สคป.จ.สงขลา เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ เนื่องใน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 2018-06-29
สคป.จ.สงขลา จัดกิจกรรม “ครอบครัวอุ่นใจ สานสายใย สร้างสัมพันธ์” 2018-06-29
สคป.จ.สงขลา เข้าร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ 2018-06-29
คุมประพฤติจัดประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 2018-06-28
สคป.จ.สงขลา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ 2018-06-27
สคป.จ.สงขลา จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2018-06-26
สคป.จ.สงขลา จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพสมาชิก To Be Number One 2018-06-26
คุมประพฤติจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด TO BE NUMBER ONE กรมคุมประพฤติ) และวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2018-06-26
สคป.จ.สงขลา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2018-06-21
สนง.คุมประพฤติจ.สงขลา สาขานาทวี จัดโครงการราษฎร์-รัฐ ร่วมใจแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดครั้งที่1/2561 2018-06-21
สนง.คุมประพฤติจ.สงขลา สาขานาทวี ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ 2018-06-21
สนง.คปพ.จ.สต ลงพื้นที่จัดกิจกรรมการปฏิญาณตนของอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสตูล 2018-06-20
สคป.จ.สงขลา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ 2018-06-20
สคป.จ.สงขลา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติเด็กและเยาวชน 2018-06-20
กรมคุมประพฤติตรวจราชการ สคป.จ.สงขลา 2018-06-20
สคป.จ.สงขลา จัดกิจกรรม "ค่ายแก้ไขฟื้นฟูฯ " รุ่นที่ 2 2018-06-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุงจัดกิจกรรมศึกษาดูงานเรือนจำกลางพัทลุง 2018-06-19
สนง.คปพ.จ.สต ฝึกอบรมทักษะการประกอบอาชีพกรีดยางพารา 2018-06-14
สคป.จ.สงขลา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและอบรมให้ความรู้ 2018-06-08
สคป.จ.สงขลา ส่งเสริมการมีงานทำ 2018-06-08
สนง.คปพ.จ.สต จัดโครงการประชุมสามัญอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสตูล 2018-06-07
สคป.จ.สงขลา จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2018-06-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุงร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2018-06-05
สคป.จ.สงขลา จัดกิจกรรมอบรมธรรมะ "ทำดี สร้างชีวีมีสุข" 2018-06-04
สนง.คปพ.จ.สต จัดโครงการประชารัฐร่วมใจป้องกันภัยอาชญากรรม สู่สถานศึกษา ครั้งที่ 2 2018-05-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุงร่วมจัดนิทรรศการต้อนรับคณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE 2018-05-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุงจัดกิจกรรมอบรมธรรมะ 2018-05-28
สคป.จ.สงขลา จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เศรษฐกิจพอเพียง 2018-05-28
สคป.จ.สงขลา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ 2018-05-25
สคป.จ.สงขลา มอบทุนสงเคราะห์ประกอบอาชีพ 2018-05-25
สนง.คป.จ.สต จัดกิจกรรม “โครงการประชารัฐร่วมใจ ป้องกันภัยอาชญากรรม สู่สถานศึกษา” ครั้งที่ 1 2018-05-24
สคป.จ.สงขลา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติเด็กและเยาวชน 2018-05-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุงจัดกิจกรรมเชิญธงชาติ 2018-05-21
สคป.จ.สงขลา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและอบรมยาเสพติด 2018-05-21
สคป.จ.สงขลา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2018-05-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุงจัดประชุมขับเคลื่อนแผน PMQA 2018-05-21
สคป.จ.สงขลา จัดกิจกรรม "ทัวร์ระทึก สร้างสำนึก ระลึกความสูญเสีย" 2018-05-16
สคป.จ.สงขลา จัดตั้งศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2018-05-16
สคป.จ.สงขลา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ 2018-05-16
สคป.จ.สงขลา จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2018-05-11
สำนักงานคุมประพฤติสตูล “เดินหน้าส่งเสริมการประกอบอาชีพ ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูฯ” 2018-05-08
คุมประพฤติจังหวัดพัทลุง จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพภายใต้โครงการคืนคนดี สู่สังคม 2018-05-08
กิจกรรมเชิญธงชาติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง 2018-05-07
สคป.จ.สงขลา จัดกิจกรรม "ทัวร์ระทึก สร้างสำนึก ระลึกความสูญเสีย" 2018-05-07
สนง.คุมประพฤติจ.สงขลา สาขานาทวี จัดอบรมพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ 2018-05-04
สนง.คุมประพฤติจ.สงขลา สาขานาทวี ส่งเสริมการมีาชีพ 2018-05-03
สคป.จ.สงขลา ร่วมพิธีมอบทุนสงเครมะห์ช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด ปี 2561 2018-05-03
สคป.จ.สงขลา จัดกิจกรรมอบรมธรรมะ "ทำดี สร้างชีวีมีสุข" 2018-05-03
สคป.จ.สงขลา จัดกิจกรรมอบรมธรรมะ "ทำดี สร้างชีวีมีสุข" 2018-05-03
สนง.คป.จ.สต ประเมินผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 2018-05-02
คุมประพฤติจังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน "ค่ายวัยฝัน สร้างสรรค์พัฒนา" 2018-04-24
สนง.คป.จ.สต เข้าร่วมวันศาลยุติธรรม ณ ศาลยุติธรรมจังหวัดสตูล 2018-04-20
สคป.จ.สงขลา เข้าร่วมโครงการรวมพลศูนย์ยุติธรรมชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2018-04-16
คุมประพฤติจังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 2018-04-14
สคป.จ.สงขลา จัดกิจกรรมอบรมความรู้เศรษฐกิจพอเพียง สร้างชีวิตเพียงพอ 2018-04-14
สคป.จ.สงขลา ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2018-04-14
สคป.จ.สงขลา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ 2018-04-05
สคป.จ.สงขลา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและอบรมความรู้"ขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจร" 2018-04-05
สคป.จ.สงขลา จัดกิจกรรมอบรมความรู้ "กฎหมายจราจร" 2018-04-05
สคป.จ.สงขลา เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เพื่อสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" 2018-04-05
สคป.จ.สงขลา ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ 2018-04-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูลโดยนายธีรพัทธ์ รอดความทุกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล ในฐานะยุติธรรมจังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุมโครงการติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ครั้งที่ 5 2018-04-04
สนง.คป.จ.สต จัดกิจกรรมโปรแกรมพื้นฐาน อบรมความรู้และต้นไม้ของฉัน 2018-04-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูลให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ ท่านอังคณา บุญสิทธิ์ และคณะ 2018-04-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูลเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการดำเนินงานยาเสพติด ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 2018-04-03
สคป.จ.สงขลา ประสานจับกุมตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2018-03-24
สคป.จ.สงขลาจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ตามโึครงการเสริมสร้างชุมชนต้นแบบในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด 2018-03-24
สคป.จ.สงขลา จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2018-03-24
สคป.จ.สงขลา ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ 2018-03-24
สคป.จ.สงขลาจัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2018-03-24
สคป.จ.สงขลาร่วมงานวันข้าราชการพลเรือนจังหวัดสงขลา ประจำปี 2561 2018-03-24
สนง.คป.จ.สต “โครงการส่งเสริมเเละพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ” 2018-03-23
สคป.จ.สงขลา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 2018-03-23
สคป.จ.สงขลา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ 2018-03-23
สคป.จ.สงขลาจัดกิจกรรมอบรมความรู้เศรษฐกิจพอเพียง สร้างชีวิตเพียงพอ 2018-03-23
สคป.จ.สงขลา ลงพื้นที่สร้างการรับรู้ตามโครงการเสริมสร้างชุมชนต้นแบบในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด 2018-03-23
สคป.จ.สงขลา ลงพื้นที่ติดตามผลการมอบทุนสงเคราะห์ประกอบอาชีพ 2018-03-22
สคป.จ.สงขลา ติดตามผลการจัดโครงการ "ครอบครัวอุ่นใจ ร้อยสายใยชุมชน" 2018-03-22
สคป.จ.สงขลา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟุูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2018-03-22
สคป.จ.สงขลา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ 2018-03-22
สคป.จ.สงขลา ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ (หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เพื่อสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" 2018-03-22
สคป.จ.สงขลา เยี่ยมอาการป่วยอาสาสมัครคุมประพฤติ 2018-03-22
สคป.จ.สงขลา จิดกิจกรรมอบรมธรรมะ "ทำดี สร้างชีวีมีสุข" 2018-03-22
สคป.จ.สงขลา จัดกิจกรรมพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด 2018-03-22
สคป.จ.สงขลา ลงพื้นที่ติดตามผลหลังให้การสงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพกับผู้ถูกคุมความประพฤติ 2018-03-22
สคป.จ.สงขลา ร่วมไว้อาลัยอาสาสมัครคุมประพฤติ 2018-03-22
สคป.จ.สงขลา ติดตามผลและถอดบทเรียนโครงการสร้างทีมบูรณาการในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด 2018-03-22
คุมประพฤติจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในชุมชน 2018-03-21
คุมประพฤติติดตามผลการสงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพ 2018-03-21
คุมประพฤติจัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ 2018-03-21
คุมประพฤติจัดกิจกรรมรับรายงานตัวและอบรมเศรษฐกิจพอเพียง 2018-03-20
คุมประพฤติประสานความร่วมมือในการคัดเลือกโรงเรียนเข้าระบบผูกปิ่นโต 2018-03-20
สนง.คป.จ.สต ประชุม ประชุม “เพื่อคัดเลือกผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดเสพติดเข้าร่วมโครงการสนับสนุนทุนประกอบอาชีพสำนักงาน ป.ป.ส. ปี พ.ศ.2561 และการติดตามผลสถิติการนำเข้าข้อมูลในระบบ บสต.” 2018-03-20
สนง.คป.จ.สต ประชุมเพื่อคัดเลือกผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู 2018-03-20
คุมประพฤติจัดโครงการเสริมสร้างชุมชนต้นแบบในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด 2018-03-19
คุมประพฤติจัดโครงการเสริมสร้างชุมชนต้นแบบในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด 2018-03-19
คุมประพฤติจัดค่ายแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติ(ในจังหวัดชายแดนภาคใต้) 2018-03-19
คุมประพฤติจัดโครงการเสริมสร้างชุมชนต้นแบบในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด 2018-03-19
คุมประพฤติจัดกิจกรรมอบรมธรรมะและหิ้วปิ่นโตเข้าวัด 2018-03-19
คุมประพฤติติดตามผลการสงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพ 2018-03-19
คุมประพฤติจัดกิจกรรม "26 ปี คุมประพฤติรวมใจ ร่วมใส่ใจสิ่งแวดล้อม" 2018-03-19
คุมประพฤติร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติและโครงการเชิดชูเกียรติอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 2018-03-19
คุมประพฤติจัดกิจกรรมครอบครัวคือพลัง 2018-03-19
คุมประพฤติจังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรม "26 ปีกรมคุมประพฤติรวมใจ ร่วมใส่ใจสิ่งแวดล้อม" 2018-03-16
สนง.คป.จ.สต จัดโครงการประชารัฐร่วมใจ ป้องกันภัยอาชญากรรม ครั้งที่ 2 2018-03-16
โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน จ.สตูล 2018-03-14
โครงการส่่งเสริมให้ อสค. มีส่วนร่วมในการดูแลป้าหมายมั่นคง จ.สตูล 2018-03-14
คุมประพฤติสำรวจสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้และศึกษาดูงาน 2018-03-09
คุมประพฤติจัดกิจกรรมรับรายงานตัวและอบรมรู้พิษภัย รู้ห่างไกลยาเสพติด 2018-03-09
คุมประพฤติเยี่ยมอาสาสมัครคุมประพฤติ 2018-03-09
คุมประพฤติจัดประชุมเครือข่ายยุติธรรมชุมชน 2018-03-09
คุมประพฤติขับเคลื่อนมาตรการบูรณาการแก้ไขฟื้นฟูผุู้กระทำผิด 2018-03-09
คุมประพฤติจัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2018-03-09
คุมประพฤติร่วมส่งเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2018-03-09
สนง.คป.จ.สต จัดค่ายแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด ภายใต้ชื่อกิจกรรม ค่ายภูมิบุตรา รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2561 2018-03-02
สนง.คุมประพฤติจ.สงขลา สาขานาทวีส่งเสริมด้านอาชีพแก่ผู้รับบริการ 2018-03-02
สนง.คุมประพฤติจ.สงขลา สาขานาทวี จัดกิจกรรมอบรมธรรมะ(พุทธ) 2018-03-02
สนง.คุมประพฤติจ.สงขลา สาขานาทวี จัดอบรมอ.ส.ค.มีส่วนร่วมดูแลเป้าหมายมั่นคง 2018-03-02
คุมประพฤติจังหวัดพัทลุง ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย 2018-02-19
สนง.คป.จ.สต เข้าร่วม โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน 2018-02-15
โครงการ หนึ่งชุมชน หนึ่งคนดี 2018-02-14
สนง.คป.จ.พัทลุง ประชุมคณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดพัทลุง 2018-02-14
สนง.คป.จ.พัทลุง จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2018-02-13
สนง.คป.จ.สต.ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการสนับสนุนทุนประกอบอาชีพ 2018-02-13
สนง.คป.จ.พัทลุง จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ 2018-02-13
คุมประพฤติเยี่ยมเยียนอาสาสมัครคุมประพฤติ 2018-02-10
คุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับทุนประกอบอาชีพ 2018-02-10
คุมประพฤติจัดประชุมสร้างทีมบูรณาการในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด 2018-02-10
คุมประพฤติจัดโครงการครอบครัวอบอุ่น ร้อยสายใยชุมชน 2018-02-10
สนง.คุมประพฤติจ.สงขลา สาขานาทวี จัดกิจกรรมรับรายงานตัวประจำเดือนก.พ.61 2018-02-09
สนง.คุมประพฤติจ.สงขลา สาขานาทวี ลงพื้นที่ประสานชุมชนอ.สะย้าย้อย 2018-02-09
สนง.คป.จ.พัทลุง จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2018-02-09
สคป.จ.ปัตตานี จัดกิจกรรมอบรมเพื่อปฐมนิเทศ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ครั้งที่ 2 2018-02-08
สคป.จ.ปัตตานี จัดกิจกรรมอบรมเพื่อปฐมนิเทศ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ครั้งที่ 1 2018-02-08
คุมประพฤติจัดกิจกรรมรับรายงานตัวและอบรมธรรมะ 2018-02-07
คุมประพฤติจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ 2018-02-07
คุมประพฤติมอบทุนสงเคราะห์ประกอบอาชีพ 2018-02-07
สนง.คป.จ.สต จัดกิจกรรม โปรแกรมพื้นฐาน เป้าหมายชีวิต ต้นไม้ของฉัน 2018-02-07
สนง.คุมประพฤติจ.สงขลา สาขานาทวี ประสานชุมชนอ.เทพา 2018-02-07
สนง.คุมประพฤติจ.สงขลา สาขานาทวี สงเคราะห์อาชีพ 2018-02-07
คุมประพฤติจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับกฏหมายที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน 2018-02-06
คุมประพฤติเย่ี่ยมเยียนหน่วยงานพาคี 2018-02-06
คุมประพฤติจัดประชุมเครือข่ายยุติธรรมชุมชน 2018-02-06
สนง.คป.จ.สต ได้รัเกียรติเป็นวิทยากรในโครงการ เตรียมความพร้อมผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ในระหว่างการควบคุมตัว 2018-02-06
โครงการ เตรียมความพร้อมผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ในระหว่า 2018-02-06
คุมประพฤติจัดกิจกรรมทำบุญสำนักงานประจำปี 2018-02-06
คุมประพฤติจัดกิจกรรมรับรายงานตัวและอบรมธรรมะ 2018-02-06
คุมประพฤติจัดกินกรรมปฐมนิเทศและบทบาทครอบครัว 2018-02-06
คุมประพฤติจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2018-02-06
สคป.ปัตตานี ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจกรมผ่านรายการวิทยุ 2018-02-06
คุมประพฤติจัดกิจกรรมรับรายงานตัวและปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ 2018-01-31
คุมประพฤติจัดกิจกรรมอบรมธรรมะ 2018-01-31
คุมประพฤติลงพื้นที่เยี่ยมผู้ถูกคุมประพฤติ 2018-01-31
สนง.คป.จ.สต จัดกิจกรรม อบรมความรู้ สร้างงาน สร้างอาชีพ 2018-01-31
คุมประพฤติจัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2018-01-31
คุมประพฤติจัดประชุมเครือข่ายยุติธรรมชุมชน 2018-01-31
คุมประพฤติเยี่ยมเยียนมารดาอาสาสมัครคุมประพฤติ 2018-01-31
สคป.จ.สต โดยกลุ่มกิจกรรมและแผนงาน ลงพื้นที่สำรวจสถานประกอบการที่รองรับผู้กระทำความผิดเข้าทำงาน ในพื้นที่ จ.สตูล 2018-01-30
สคป.ปัตตานี ร่วมพิธีมอบถุงยังชีพของมูลนิธืมิราเคิลออฟไลฟ์ฯ แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ 2018-01-30
สคป.จ.ปัตตานี จัดกิจกรรม "หัวใจเดียวกัน ผูกพันองค์กร" ประจำเดือนมกราคม 2561 2018-01-29
คุมประพฤติให้การช่วยเหลือกรณีผู้ประสบความเดือดร้อนจากอุทกภัย 2018-01-26
คุมจัดกิจกรรม "ทัวร์ระทึก ระลึกความสูญเสีย" 2018-01-26
สนง.คป.จ.พัทลุง จัดกิจกรรมอบรมยาเสพติด 2018-01-25
นายธีรพัทธ์ รอดความทุกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการบูรณาการงานแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ของกระทรวงยุติธรรมในระดับพื้นที่ 2018-01-25
คุมประพฤติลงพื้นที่ค้นหาชุมชนต้นแบบในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด 2018-01-24
คุมประพฤติจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและอบรมให้ความรู้ 2018-01-24
คุมประพฤติจัดกิจกรรมอบรมธรรมะ"ทำดี สร้างชีวีมีสุข" 2018-01-24
สนง.คป.จ.พัทลุง ประชุมสำนักงานประจำเดือนมกราคม 2561 2018-01-24
คุมประพฤติร่วมให้กำลังใจผู้ใหญ่บ้านเข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม 2018-01-23
คุมประพฤติจัดประชุมศูนย์ยุติธรรมชุมชน 2018-01-23
สคป.จ.พัทลุง จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2018-01-23
สนง.คป.จ.พัทลุง จัดกิจกรรมอบรมธรรมะ 2018-01-23
สคป.ปัตตานี ประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมคุมประพฤติผ่านรายการวิทยุชุมชน 2018-01-17
สคป.ปัตตานี จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2561 2018-01-17
คุมประพฤติร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ 2018-01-16
คุมประพฤติร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 2018-01-16
คุมประพฤติจัดประชุมเกณฑ์ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 2018-01-16
คุมประพฤติจัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ 2018-01-16
สนง.คุมประพฤติจ.สงขลา สาขานาทวี ส่งเสริมด้านอาชีพแก่ผู้รับบริการ 2018-01-15
สนง.คุมประพฤติจ.สงขลา สาขานาทวี จัดกิจกรรมรับรายงานตัวประจำเดือนม.ค.61 2018-01-15
สนง.คุมประพฤติจ.สงขลา สาขานาทวี สานต่องานตามมติครม. 2018-01-12
คุมประพฤติจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM)"เทคนิคการสืบสวนสอบสวนสำหรับพนักงานคุมประพฤติ" 2018-01-11
คุมประพฤติจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและอบรมให้ความรู้ 2018-01-11
คุมประพฤติจัดกิจกรรมพบปะยามเช้า"morning talk" 2018-01-11
สคป.ปัตตานี ร่วมจัดนิทรรศการภารกิจกรมคุมประพฤติและร่วมเป็นเกียรติในงานดามัยครอบครัว ไกล่เกลี่ย สมานฉันท์ 2018-01-10
สคป.ปัตตานี ร่วมให้การต้อนรับท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและคณะผู้ติดตาม 2018-01-09
สนง.คุมประพฤติจ.สงขลา สาขานาทวี สวัสดีปีใหม่ 61 2018-01-09
คุมประพฤติเข้าร่วมโครงการ"สวดมนต์ข้ามปี เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561" 2018-01-03
คุมประพฤติเข้าร่วมสวัสดีปีใหม่ 2561 2018-01-03
คุมประพฤติจัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ 2018-01-03
คุมประพฤติจักกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 2017-12-29
สนง.คุมประพฤติจ.สงขลา สาขานาทวี ร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 61 2017-12-29
สคป.จ.สต โครงการประชารัฐร่วมใจ ป้องกันภัยอาชญกรรม ภายใต้หัวข้อ"ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" 2017-12-28
สคป.ปัตตานี จัดอบรมขับขี่ปลอดภัยเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2561 2017-12-28
สนง.คป.จ.สตูล จัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตนฯ 2017-12-28
สนง.คป.จ.พัทลุง จัดกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 2017-12-26
สนง.คป.จ.พัทลุง จัดโครงการให้ความรู้ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 2017-12-25
สนง.คป.จ.พัทลุง จัดกิจกรรมเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน 2017-12-25
สนง.คป.จ.พัทลุง จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในคดีขับรถขณะเมาสุรา 2017-12-25
สนง.คป.จ.พัทลุง ร่วมโครงการขจัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน 2017-12-21
สนง.คป.จ.พัทลุง จัดกิจกรรมอบรมความรู้โปรแกรมพื้นฐานและโปรแกรมเฉพาะด้าน(เด็กและเยาวชน) 2017-12-21
2017-12-20
คุมประพฤติจัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคม 2017-12-20
สนง.ตป.จ.พัทลุง จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม(เด็กและเยาวชน)เพื่อสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว 2017-12-19
สนง.คป.จ.พัทลุง จัดกิจกรรมอบรมความรู้โปรแกรมพื้นฐานและโปรแกรมเฉพาะด้าน 2017-12-19
สนง.คุมประพฤติจ.สงขลา สาขานาทวี จัดกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่2561 2017-12-19
สนง.คุมประพฤติจ.สงขลา สาขานาทวี ส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2017-12-19
สนง.คุมประพฤติจ.สงขลา สาขานาทวี จัดกิจกรรมครอบครัวคือพลังประจำปีงบ2561 2017-12-19
คุมประพฤติจัดกิจกรรม "ค่ายสายฝัน ด้านอาชีพ" 2017-12-18
คุมประพฤติจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ"ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนร่วม" 2017-12-18
คุมประพฤติร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ 2017-12-18
คุมประพฤติจัดกิจกรรมครอบครัวคือพลัง 2017-12-18
สนง.คุมประพฤติจ.สงขลา สาขานาทวี จัดอบรมบุคลากร 2017-12-16
สนง.คุมประพฤติจ.สงขลา สาขานาทวี มอบทุนอาชีพเพาะเห็ดและเกษตรกรรม 2017-12-16
สนง.คป.จ.พัทลุง จัดกิจกรรมฟื้นฟูผู้ประสบภัยภายหลังน้ำท่วม 2017-12-15
คุมประพฤติจัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ 2017-12-13
คุมประพฤติจัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2017-12-13
สนง.คป.จ.พัทลุง จัดประชุมคณะกรรม การชมรม อ.ส.ค. 2017-12-13
สนง.คป.จ.พัทลุง จัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ประจำเดือนธันวาคม 2560 2017-12-13
ท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลาเยี่ยมเยียนคุมประพฤติ 2017-12-12
กิจกรรมอบรมความรู้"ทักษะการปฏิเสธและทักษะการจัดการกับอารมณ์และความเครียด" 2017-12-12
สคป.จ.พัทลุง จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2017-12-12
คุมประพฤติจัดกิจกรรมพบปะยามเช้า "morning talk" 2017-12-12
คุมประพฤติร่วมกิจกรรม "ยุติธรรมร่วมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม" 2017-12-11
คุมประพฤติร่วมกิจกรรม "วันต่อต้านคอรัปฃั่นสากล" 2017-12-11
คุมประพฤติร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพบิดาของข้าราชการในสังกัด 2017-12-11
จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ตรวจสุขภาพและกิจกรรมนั่งสมาธิ 2017-12-08
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล รับมอบเกียรติบัตร "รางวัลระดับดีเลิศ" ในการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จากท่าน ภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล 2017-12-07
“Morning Coffee” กาแฟยามเช้า จังหวัดสตูล 2017-12-07
สคป.จ.พัทลุง จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2017-12-07
คุมประพฤติจัดกิจกรรมขับขี่ปลอดภัยและรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ 2017-12-06
คุมประพฤติจัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอหาดใหญ่ 2017-12-06
คุมประพฤติจัดกิจกรรม"พอเพียง เพื่อชีวิตที่เพียงพอ" 2017-12-06
คุมประพฤติร่วมกิจกรรม"ความสุข จากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน" 2017-12-06
สนง.คุมประพฤติจ.สงขลา สาขานาทวี ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 60 2017-12-06
สนง.คุมประพฤติจ.สงขลา สาขานาทวี จัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 60 2017-12-06
คุมประพฤติจังหวัดพัทลุง รณรงค์ต่อต้านการทุจริต 2017-12-06
คุมประพฤติจังหวัดพัทลุง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระาชกุศลฯ 2017-12-06
ิพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลากับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา 2017-12-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูฯ 2017-12-04
คุมประพฤติจังหวัดพัทลุง ร่วมประชุมรับมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 2017-12-04
คุมประพฤติจังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมอบรมความรู้และปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 2017-12-04
สคป.จ.สต โครงการ "กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2017-12-01
คุมประพฤติจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ 2017-11-29
คุมประพฤติจัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอควนเนียง 2017-11-29
คุมประพฤติจัดประชุม อ.ส.ค.อำเภอรัตภูมิและรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ 2017-11-29
สคป.จ.สต ต้อนรับท่านศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม 2017-11-28
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา 2017-11-27
คุมประพฤติจ.สงขลาจัดประชุม อ.ส.ค.และรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ อำเภอบางกล่ำ 2017-11-16
คุมประพฤติจ.สงขลาจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2017-11-16
คุมประพฤติจ.สงขลาจัดประชุม อ.ส.ค.และกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ อำเภอคลองหอยโข่ง 2017-11-16
คุมประพฤติจ.สงขลาร่วมกิจกรรม "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2560 2017-11-15
กิจกรรมพบปะยามเช้า (Morning Talk) 2017-11-10
ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน 2017-11-10
ประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองสงขลา 2017-11-10
กิจกรรมรับรายงานตัว 2017-11-10
จัดกิจกรรมรับรายงานผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ 2017-11-03
ร่วมอัญเชิญดอกไม้จันทน์จากที่ว่าการอำเภอเมืองสงขลาไปยังพระเมรุมาศจำลอง 2017-10-27
แจกเอกสารประชาสัมพันะ์เกี่ยวกับการเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ 2017-10-27
ร่วมพิธีอันเชิญไฟหลวงพระราชทานของจังหวัดสงขลา 2017-10-27
ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2560 2017-10-27
กิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2017-10-20
กิจกรรมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล 2017-10-20
ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดโคกนาว 2017-10-17
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพือถวายพระราชกุศล ณ วัดมัชณิมาวาสวรวิหาร 2017-10-17
เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณสี่แยกพระพุทธศรีสงขลานครินทร์ 2017-10-17
สนง.คุมประพฤตินาทวี ส่งมอบดาวเรืองเพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงร.9 2017-10-17
ร่วมกิจกรรมพิธีบวงสรวงและสมโภชพระเมรุมาศจำลอง 2017-10-17
สคป.จ.สงขลาร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและรองผู้ว่าฯ 2017-10-12
มอบของที่ระลึก อ.ส.ค.และเยี่ยมมารดาเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา 2017-10-12
เจ้าหน้าที่สคป.จ.สงขลาร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานฯ 2017-10-12
ผอ.สคป.จ.สงขลาและหัวหน้างานสอดส่องเข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสงขลา 2017-10-12
การประชุมผู้บริหารสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลาและสาขานาทวี 2017-10-12
ส่งมอบรถให้สำนักงานคุมประพฤติในสังกัดภาค9 2017-10-12
สคป.สข เข้าร่วมพิธีมอบสิ่ิงของพระราชทานแก่ประชาชนผู้ลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจ 2017-10-05
สคป.สข ประชุมเพื่ือขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2561-2564 2017-10-05
สคป.สข จัดกิจกรรมรับรายงานตัว 2017-10-05
สคป.สข รับรายงานตัวพร้อมพูดคุยให้คำปรึกษาหารือ 2017-10-05
สคป.สข ประสานขอปรึกษาหารือการดำเนินคดีของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9 2017-10-05
สคป.สข ประชุมเพื่อเตรียมวางแผนงานการทำงานในปีงบประมาณ 2561 2017-10-05
สคป.จ.สตูล รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 2017-10-04
สนง.คป.จ.สงขลา กิจกรรมพบปะยามเช้า 2017-09-30
สนง.คุมประพฤติจ.สงขลา สาขานาทวี ร่วมกิจกรรมวันธงชาติไทย 2017-09-28
สนง.คป.จ.สงขลา กิจกรรมในโอกาสวันครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย 2017-09-28
สนง.คป.จ.สงขลา อบรมให้ความรู้แก่บุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติ 2017-09-27
สนง.คป.จ.สงขลา อบรมให้ความรู้แก่บุคคลเพื่อเเต่งตั้งเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติ 2017-09-26
สนง.คป.จ.สงขลา นำกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ในงานคุมประพฤติ 2017-09-26
สนง.คุมประพฤติจ.สงขลา สาขานาทวี มอบทุนอาชีพปลูกตะไคร้ 2017-09-23
สนง.คุมประพฤติจ.สงขลา สาขานาทวี ลงพื้นที่อ.จะนะ 2017-09-22
สนง.คป.จ.สงขลา กิจกรรมอบรมผู้ถูกคุมประพฤติในหัวข้อ "สัญญาใจ" 2017-09-21
สนง.คป.จ.สงขลา กิจกรรมรับรายงานตัว 2017-09-21
สคป.ปัตตานี ร่วมพิธีเปิดที่ทำการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดปัตตานี 2017-09-20
สนง.คป.จ.สงขลา ร่วมพิธีเปิดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดปัตตานี 2017-09-19
สนง.คป.จ.สงขลา กิจกรรมรับรายงานตัวและกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2017-09-19
สนง.คป.จ.สงขลา กิจกรรมครอบครัวคือพลัง 2017-09-18
สนง.คป.จ.สงขลา กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่บุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติ 2017-09-15
สนง.คป.จ.สงขลา มอบทุนสงเคราะห์ประกอบอาชีพ 2017-09-14
สนง.คป.จ.สงขลา ส่งมอบดอกไม้จันทน์ 2017-09-14
สนง.คป.จ.สงขลา กิจกรรมประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อติดตามผลโครงการประชารัฐร่วมใจ 2017-09-13
สนง.คป.จ.สงขลา โครงการส่งเสริมให้อาสาสมัครคุมประพฤติมีส่วนร่วมในการดูแลเป้าหมายมั่นคง 2017-09-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ/เครือข่ายยุติธรรมชุมชน รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ และจัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ หิ้วปิ่นโตไปวัด ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ 2017-09-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม ณ สุสานมุสลิมพัทลุง (กุโบว์) อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 2017-09-11
สคป.จ.สตูล จัดโครงการส่งเสริมให้อาสาสมัครคุมประพฤติมีส่วนร่วมในการดูแลเป้าหมายมั่นคง 2017-09-07
สนง.คป.จ.สงขลา กิจกรรมปฐมนิเทศ 2017-09-07
สนง.คป.จ.สงขลา กิจกรรมรับรายงานตัว 2017-09-07
สนง.คป.จ.สงขลา ตรวจติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 2017-09-06
สนง.คป.จ.สงขลา กิจกรรมรับรายงานตัว 2017-09-06
ตรวจราชการ สคป.จ.สข.(สาขานาทวี) 2017-09-06
สนง.คป.จ.สงขลา กิจกรรมรับรายงานตัว 2017-09-05
สนง.คป.จ.สงขลา กิจกรรมประชุมติดตามลเชิงปฎิบัติการโครงการประชารัฐร่วมใจป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2017-09-05
สนง.คป.จ.สงขลา กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่บุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติ 2017-09-04
สนง.คุมประพฤติจ.สงขลา สาขานาทวี มอบดอกไม้จัน 2017-09-01
สนง.คุมประพฤติจ.สงขลา สาขานาทวี พบประชาชนอ.จะนะ 2017-08-31
สนง.คุมประพฤติจ.สงขลา สาขานาทวี สงเคราะห์อาชีพ 2017-08-31
สนง.คป.จ.สงขลา กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่บุคคลที่จะเเต่งตั้งเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติ 2017-08-30
สคป.จ.พท ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ และผู้ถูกคุมความประพฤติ ร่วมกันปลูดดอกดาวเรือง เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ รัชกาลที่ 9 2017-08-25
สนง.คป.จ.สงขลา ประชุมเพื่อจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และแผนยุทธศาสตร์ 2017-08-25
สนง.คป.จ.สงขลา กิจกรรมปฐมนิเทศและบทบาทครอบครัว 2017-08-25
สคป.จ.พท ออกพื้นที่รับรายงานตัวและทำงานบริการสังคม ณ ศุูนย์ประสานงานอำเภอกงหราและอำเภอศรีนครินทร์ 2017-08-24
สคป.จ.พท ออกพื้นที่รับรายงานตัวและจัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอปากพะยูน 2017-08-24
สคป.จ.พท เข้าร่วมเป็นเกียรติงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมรณรงค์การปลูกดอกดาวเรืองหรือดอกไม้สีเหลือง 2017-08-24
สนง.คุมประพฤติจ.สงขลา สาขานาทวี รับการตรวจจากผู้ตรวจกระทรวงยุติธรรม 2017-08-24
สนง.คป.จ.สงขลา ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" 2017-08-24
สนง.คป.จ.สงขลา ร่วมพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 2017-08-23
สนง.คป.จ.สงขลา เข้าร่วมโครงการประสานความร่วมมือ ด้านการยุติธรรม ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม 2017-08-22
สนง.คป.จ.สงขลา เข้าร่วมประชุมและให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 2017-08-21
สนง.คป.จ.สงขลา กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ "แนวทางการสงเคราะห์ผู้กระทำผิด" 2017-08-21
สนง.คุมประพฤติจ.สงขลา สาขานาทวี จัดอบรมอ.ส.ค. 2017-08-20
สคป.จ.ปัตตานี ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวอาสาสมัครคุมประพฤติที่เสียชีวิต 2017-08-18
สนง.คป.จ.สงขลา นำยุติธรรมสมานฉันท์มาใช้ในงานคุมประพฤติ 2017-08-18
สนง.คป.จ.สงขลา เข้าร่วมประชุมประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานภายในกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดสงขลากับศาลเเขวงสงขลา 2017-08-17
สนง.คป.จ.สงขลา ลงพื้นที่ติดตามคดีผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2017-08-17
สนง.คป.จ.สงขลา กิจกรรมรับรายงานตัว 2017-08-17
สคป.จ.พท จัดกิจกรรมกระตุ้นจิตสำนึก/ ทำงานบริการสังคม ณ โรงพยาบาลพัทลุง 2017-08-17
สคป.จ.ปัตตานี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ในรัชกาลที่ 9 2017-08-16
สคป.จ.ปัตตานี ร่วมกิจกรรมชาวไทยมุสลิมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 2017-08-16
สนง.คป.จ.สงขลา โครงการประชารัฐร่วมใจป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2017-08-16
สนง.คุมประพฤติจ.สงขลา สาขานาทวีร่วมกิจกรรมวันแม่ปี60 2017-08-15
สนง.คป.จ.สงขลา กิจกรรมวันคล้ายวันเกิด 2017-08-15
สนง.คป.จ.สงขลา มอบเงินขวัญถุงแก่เจ้าหน้าที่ 2017-08-15
สนง.คป.จ.สงขลา กิจกรรมรับรายงานตัว และกิจกรรมหิ้วปิ่นโตเข้าวัด ฟังธรรม ทำดีเพื่อแม่ 2017-08-15
สคป.จ.ปัตตานี ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ในรัชกาลที่ 9 2017-08-15
สคป.จ.ปัตตานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 2017-08-15
สนง.คป.จ.สงขลา ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 2017-08-12
สนง.คป.จ.สงขลา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 2017-08-12
สนง.คป.จ.สงขลา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 2017-08-12
สคป.จ.ปัตตานี จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2017-08-11
สนง.คป.จ.สงขลา กิจกรรมรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน และทำงานบริการสังคม 2017-08-11
สนง.คป.จ.สงขลา โครงการประชารัฐห่วงใยป้องกันภัยยาเสพติด 2017-08-10
สนง.คป.จ.สงขลา กิจกรรมพบปะยามเช้า 2017-08-09
สคป.จ.พท จัดกิจกรรม "โครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ (การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน) 2017-08-09
สนง.คป.จ.สงขลา กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่บุคคลที่จะเสนอแต่งตั้งเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติ 2017-08-08
สนง.คป.จ.สงขลา กิจกรรมปฐมนิเทศ 2017-08-08
สคป.จ.สตูล ร่วมกิจกรรม งานวันรพี 60" 2017-08-08
สนง.คป.จ.สงขลา ร่วมงานวันรพีประจำปี พ.ศ.2560 2017-08-07
สนง.คป.จ.สงขลา ร่วมเป็นเกียรติในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี 2017-08-07
สนง.คป.จ.สงขลา ร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในวันรพี 2017-08-07
สนง.คป.จ.สงขลา ประสานการจับกุม 2017-08-07
สคป.จ.สตูล จัดนิทรรศการและกีฬาฮาแฮ งานวันรพี 60" 2017-08-07
สคป.จ.ปัตตานี ร่วมพิธีเนื่องในวันรพี ปี 2560 2017-08-07
สคป.จ.ปัตตานี จัดกิจกรรม "หัวใจเดียวกัน ผูกพันองค์กร" ประจำเดือนสิงหาคม 2560 2017-08-04
สนง.คป.จ.สงขลา โครงการประชารัฐห่วงใยป้องกันภัยยาเสพติด 2017-08-03
สนง.คป.จ.สงขลา เข้าร่วมประชุม เรื่อง “การทบทวนการจัดโครงสร้างและระบบบริหารงานของส่วนราชการในภูมิภาค ครั้งที่ 3 ” 2017-08-03
สคป.จ.พท ได้จัดทำพิธีถวายพระพร และจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ วัดราษฎร์นุกูล (วัดควนพลี) 2017-08-02
สคป.จ.ปัตตานี มอบเงินสงเคราะห์ส่งเสริมการประกอบอาชีพ 2017-08-02
สนง.คป.จ.สงขลา เข้าร่วมประชุม เรื่อง “การทบทวนการจัดโครงสร้างและระบบบริหารงานของส่วนราชการในภูมิภาค ครั้งที่ 3 ” 2017-08-02
สนง.คป.จ.สงขลา กิจกรรมรับรายงานตัว อบรมความรู้และฝึกปฎิบัติการเจริญภาวนา 2017-08-02
สนง.คป.จ.สงขลา กิจกรรมทำฝายมีชีวิตคลองน้ำตกสวนตูล 2017-08-02
สนง.คป. จ.สงขลา กิจกรรมรับรายงานตัวและเพาะเลี้ยงไรแดง 2017-08-01
สคป.จ.ปัตตานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล 2017-08-01
สคป.จ.ปัตตานี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล 2017-08-01
สนง.คป.จ.สงขลา พิธีทำบุญตักบาตร พิธีศานามหามงคล 5 ศาสนา พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2017-07-28
สนง.คป.จ.สงขลา กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2017-07-27
สคป.จ.ปัตตานี จัดโครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่รัชกาลที่ ๑๐ 2017-07-26
สนง.คป.จ.สงขลา กิจกรรมวันคล้ายวันเกิด 2017-07-26
สนง.คป.จ.สงขลา กิจกรรมมอบของขวัญและแสดงความยินดี 2017-07-26
สนง.คป.จ.สงขลา ร่วมกิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง และเคารพธงชาติไทย 2017-07-26
สนง.คป.จ.สงขลา ส่งมอบดอกไม้จันทน์ 2017-07-25
สนง.คป.จ.สงขลา กิจกรรมปฐมนิเทศ 2017-07-25
สนง.คป.จ.สงขลา มอบของที่ระลึกการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 35 สมิหลาเกมส์ 2017-07-24
สคป.จ.ปัตตานี ให้การสงเคราะห์ผู้พ้นการคุมประพฤติ 2017-07-24
สคป.จ.ปัตตานี จัดอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกชมรม To Be Number One 2017-07-24
สคป.จ.ปัตตานี ออกหน่วยบริการประชาชน "จังหวัดเคลื่อนที่" 2017-07-21
สนง.คป.จ.สงขลา ต้อนรับคณะติดตามผลและแนะนำการดำเนินงานในการเก็บข้อมูลโครงการวิจัยฯ 2017-07-21
สคป.จ.ปัตตานี จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2017-07-20
สคป.จ.ปัตตานี ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทร์ 2017-07-20
สคป.จ.ปัตตานี อบรมสร้างแรงจูงใจในการประกอบอาชีพ 2017-07-20
สคป.จ.ปัตตานี ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวายอาลัยแด่พ่อหลวงรัชกาลที่๙ 2017-07-20
สคป.จ.ปัตตานี จัดกิจกรรม "หัวใจเดียวกัน ผูกพันองค์กร" 2017-07-20
สนง.คป.จ.สงขลา โครงการประชารัฐร่วมใจป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2017-07-20
สคป.จ.สตูล จัด "ค่ายภูมิบุตรา" รุ่นที่ 2/2560 2017-07-19
สคป.จ.สตูล จัด "ค่ายภูมิบุตรา" รุ่นที่ 2/2560 2017-07-19
สนง.คป.จ.สงขลา กิจกรรมครอบครัวคือพลัง 2017-07-18
สนง.คป.จ.สงขลา ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการประชารัฐร่วมใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2017-07-18
สนง.คป.จ.สงขลา ประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ 2017-07-18
สนง.คป.จ.สงขลา กิจกรรมรับรายงานตัวและประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ 2017-07-18
สคป.จ.สตูล จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ 2017-07-17
สนง.คป.จ.สงขลา กิจกรรมปฐมนิเทศ 2017-07-14
สนง.คป.จ.สงขลา เดินทางไปให้กำลังใจผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ที่บ้านกึ่งวิถี 2017-07-13
สนง.คป.จ.สงขลา ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการประชารัฐฯ 2017-07-13
สนง.คป.จ.สงขลา กิจกรรมรับรายงานตัว ประชุมวางแผนแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด 2017-07-13
สคป.สตูล จัดกิจกรรมอบรมจราจร 2017-07-13
สนง.คป.จ.สงขลา เยี่ยมพูดคุยกับเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงผู้ติดยาเสพติด 2017-07-12
สนง.คป.จ.สงขลา ร่วมคณะตรวจติดตามและประเมินผล เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของศูนย์ฟื้นฟูฯกองทัพอากาศ กองบิน 56 2017-07-12
สคป.สตูล จัดประชุมหารือ การจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ฯ 2017-07-12
สนง.คป.จ.สงขลา กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือน กรกฎาคม 2017-07-12
สนง.คป.จ.สงขลา ร่วมแสดงความไว้อาลัย 2017-07-11
สคป.จ.ปัตตานี ร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา 2017-07-11
สคป.จ.ปัตตานี ร่วมการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด To Be Number One 2017-07-11
สคป.จ.ปัตตานี จัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อถวายแด่พ่อหลวง ร.9 2017-07-11
สคป.จ.ปัตตานี จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2017-07-11
สคป.จ.ปัตตานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน 2017-07-11
สนง.คป.จ.สงขลา กิจกรรมรับรายงานตัวเเละอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร 2017-07-07
สนง.คป.จ.สงขลา กิจกรรมออกกำลังกาย 2017-07-07
สนง.คป.จ.สงขลา นำกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ในงานคุมประพฤติ 2017-07-07
สนง.คป.จ.สงขลา นำผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ เข้าอาศัยบ้านกึ่งวิถี 2017-07-06
สนง.คป.จ.สงขลา กิจกรรมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมประชารัฐร่วมใจป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2017-07-06
สคป.จ.สงขลา ติดตามผู้เข้ารับการสงเคราะห์ 2017-07-06
สนง.คป.จ.สงขลา ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์ 2017-07-04
สคป.จ.พท จัดกิจกรรมอบรมความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้กระทำผิด ภายใต้ "รวมพลคนทำดี เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จ ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน โดยชุมชน" 2017-07-03
สนง.คป.จ.สงขลา กิจกรรม คุมประพฤติ สุขใจ ถวายเทียนพรรษา 9 วัด 2017-07-01
ชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดพัทลุงจัดประชุม 2017-06-30
สนง.คป.จ.สงขลา กิจกรรมออกกำลังกาย 2017-06-29
วันที่ 29 มิถุนายน 2560 สคป.จ.พท จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ 2017-06-29
วันที่ 26 มิถุนายน 2560 สคป.จ.พท จัดกิจกรรม "โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE" และวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2017-06-28
สนง.คป.จ.สงขลา กิจกรรมอบรมความรู้หัวข้อ ธรรมะ ทำดี สร้างชีวีมีสุข 2017-06-28
สนง.คป.จ.สงขลา กิจกรรมแลกเปลี่นเรียนรูัในหัวข้อ "การให้ความรู้เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรม" 2017-06-28
สนง.คป.จ.สงขลา ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมบ้านกึ่งวิถี 2017-06-28
สนง.คป.จ.สงขลา ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ 2017-06-22
สนง.คป.จ.สงขลา กิจกรรมปฐมนิเทศ และแนะเเนวอาชีพ 2017-06-22
สนง.คป.จ.สงขลา กิจกรรมออกกำลังกาย 2017-06-22
สนง.คป.จ.สงขลา กิจกรรมรับรายงานตัว เยี่ยมเยียนอาสาสมัครคุมประพฤติ 2017-06-22
สนง.คป.จ.สงขลา กิจกรรมปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2017-06-22
สนง.คป.จ.สงขลา ร่วมแสดงความไว้อาลัย 2017-06-21
สนง.คป.จ.สงขลา เยี่ยมเยียนอาสาสมัครคุมประพฤติ 2017-06-21
สนง.คป.จ.สงขลา กิจกรรมรับรายงานตัว 2017-06-21
สนง.คป.จ.สงขลา นำกระบวนการยุติธรรมสมานฉันท์มาใช้ในงานคุมประพฤติ 2017-06-21
สนง.คป.จ.สงขลา ร่วมพิธีอัญเชิญไฟพระฤกษ์และเฉลิมฉลองไฟพระฤกษ์ ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 และและการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 35 2017-06-20
สนง.คป.จ.สงขลา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “การใช้ประโยชน์อาสาสมัครคุมประพฤติ” 2017-06-20
สนง.คป.จ.สงขลา กิจกรรมทำงานบริการสังคมเพื่อต้อนรับกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 45 สงขลาเกมส์ 2017-06-20
สนง.คป.จ.สงขลา ประชุมเครือข่ายยุติธรรมชุมชนตำบลวัดขนุน 2017-06-20
สนง.คป.จ.สงขลา ประชุมเครือข่ายยุติธรรมชุมชนตำบลกระแสสินธุ์ และศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลเกาะใหญ่ 2017-06-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง ได้จัดกิจกรรมอบรมความรู้ผู้ถูกคุมความประพฤติ (เด็กและเยาวชน) และกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2017-06-13
สนง.คป.จ.สงขลา โครงการกวาดบ้านสีขาว 2017-06-13
สนง.คป.จ.สงขลา เข้าร่วมงานแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ 2017-06-12
สนง.คป.จ.สงขลา รับฟังคำชี้แจงและคำแนะนำการจัดโครงการ “ประชารัฐร่วมใจป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด” 2017-06-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง ได้จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภารกิจกรมคุมประพฤติ และความรู้เกี่ยวกับธงชาติไทย ระหว่างวันที่ 9 - 18 มิถุนายน 2560 2017-06-12
สนง.คป.จ.สงขลา ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2017-06-09
สนง.คป.จ.สงขลา กิจกรรม“รวมพลคนยุติธรรม เมืองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” 2017-06-08
สนง.คป.จ.สงขลา เยี่ยมเยียนอาสาสมัครคุมประพฤติ 2017-06-07
สนง.คป.จ.สงขลา เยี่ยมอาการป่วยเจ้าหน้าที่ฯ 2017-06-07
สนง.คป.จ.สงขลา กิจกรรมรับรายงานตัว และประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ/เครือข่ายยุติธรรมชุมชนรัตนอุทิศ 2017-06-07
สคป.จ.สต ประสานสถานประกอบการ โครงการสร้างงานสร้างอาชีพ 2017-06-07
สนง.คป.จ.สงขลา รับรายงานตัว อบรมธรรมะ และทำงานบริการสังคม 2017-06-06
สนง.คป. จ.สงขลา ร่วมงานอุปสมบทบุตรอาสาสมัครคุมประพฤติ 2017-06-05
สนง.คป.จ.สงขลา กิจกรรมปฐมนิเทศและบทบาทครอบครัว 2017-06-02
สคป.จ.พท จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมประเภทงานพัฒนาและทำความสะอาดตัดแต่งกิ่งไม้และขุดลอกคลอง 2017-06-02
สนง.คป.จ.สงขลา ประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการปฎิบัติงานตามโครงการวิจัยฯ 2017-06-01
สคป.จ.พท จัดกิจกรรมอบรมโปรแกรมพื้นฐาน, โปรแกรมเฉพาะด้าน และให้ความรู้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2017-05-31
สนง.คป. จ.สงขลา จัดกิจกรรมรับรายงานตัว และประชุมเครือข่ายยุติธรรมชุมชนและอาสาสมัครคุมประพฤติ 2017-05-30
สนง.คป. จ.สงขลา เข้าร่วมโครงการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรม ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม 2017-05-30
สนง.คป.จ.สงขลา ประสานจับกุม 2017-05-26
สนง.คป.จ.สงขลา เข้าร่วมปาฐกถา Thailand 4.0 ในภาคใต้ 2017-05-26
สคป.จ.พท จัดกิจกรรมครอบครัวอบอุ่น ณ วังไม้ไผ่รีสอร์ท 2017-05-24
ตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง 2017-05-24
สนง.คป.จ.สงขลา จัดกิจกรรมชุมชนห่วงใย 2017-05-24
สคป.จ.พท จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม (สร้างฝายมีขีวิต) 2017-05-24
สนง.คป.จ.สงขลาเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ รณรงค์ ลด ละ เลิก ใช้โฟม บรรจุอาหาร 2017-05-22
สนง.คป.จ.สงขลา กิจกรรมปัจฉิมนิเทศผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2017-05-22
สนง.คป.จ.สงขลา ลงพี้นที่เยี่ยมอาการป่วย อ.ส.ค. 2017-05-22
สนง.คุมประพฤติจ.สงขลา สาขานาทวี จัดกิจกรรมบริการสังคม อ.สะเดา 2017-05-20
สนง.คุมประพฤติจ.สงขลา สาขานาทวี จัดกิจกรรมบริการสังคม อ.สะเดา 2017-05-20
สนง.คุมประพฤติจ.สงขลา สาขานาทวี จัดกิจกรรมบริการสังคม อ.สะเดา 2017-05-20
สนง.คป.จ.สงขลา รับรายงานตัวและปลูกป่า 2017-05-19
สนง.คป.จ.สงขลา รับรายงานตัวเเละตรวจสุขภาพ 2017-05-17
สนง.คป. จ.สงขลา ร่วมแสดงความไว้อาลัย 2017-05-17
สนง.คป.จ.สงขลา ลงพื้นที่ตรวจข้อเท็จจริงเพื่อให้การสงเคราะห์ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2017-05-15
สนง.คป.จ.สงขลา ร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้เเห่งชาติ 2017-05-11
สนง.คป. จ.สงขลา ร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา 2017-05-11
สนง.คป.จ.สงขลา กิจกรรมชุมชนห่วงใยร่วมแก้ไขฟื้นฟู 2017-05-05
สนง.คป.จ.สงขลาเยี่ยมอาการป่วย อาสาสมัครคุมประพฤติ 2017-05-01
สนง.คป.จ.สงขลา ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ 2017-05-01
สนง.คป. จ.สงขลา กิจกรรมรับรายงานตัวและอบรมเศรษฐกิจพอเพียง 2017-04-26
สนง.คุุมประพฤติ จ.สงขลา ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวมหาราช 2017-04-25
สนง.คุมประพฤติจ.สงขลา ปฐมนิเทศและชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2017-04-24
สนง.คุมประพฤติจ.สงขลา ร่วมเป็นเกียรติและบรรยายพิเศษโครงการฝึกอบรมพนักงานคุมประพฤติ 2017-04-24
สนง.คุมประพฤติจ.สงขลา ร่วมฌาปนกิจศพอาสาสมัครคุมประพฤติ 2017-04-24
สนง.คุมประพฤติจ.สงขลา ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศล เนื่องในโอกาสวันสถาปนาศาลยุติธรรม 2017-04-21
สนง.คุมประพฤติจ.สงขลา สาขานาทวีร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์60 2017-04-12
สนง.คุมประพฟติจ.สงขลา สาขานาทวี เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนาทวี 2017-04-12
สนง.คุมประพฤติจ.สงขลา สาขานาทวี ร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงสงกราต์60 2017-04-12
สนง.คุมประพฤติจ.สงขลา สาขานาทวี จัดกิจกรรมครอบครัวคือพลัง ครั้งที่9/60 2017-04-12
สนง.คุมประพฤติจ.สงขลา สาขานาทวีจัดกิจกรรมรับรายงานตัวอ.สะเดาเม.ย.60 2017-04-12
สนง.คุมประพฤติจ.สงขลา สาขานาทวี ร่วมกิจกรรมรัฐพิธี"วันจักรี" 2017-04-07
สนง.คุมประพฤติจ.สงขลา สาขานาทวี จัดกิจกรรม km ครั้งที่4/60 2017-03-28
สนง.คุมประพฤติจ.สงขลา สาขานาทวี สงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพอ.เทพา 2017-03-28
สนง.คุมประพฤติจ.สงขลา สาขานาทวี จัดกิจกรรมคุมประพฤติร่วมใจ หิ้วปิ่นโตเข้าวัด ครั้งที่2/60 2017-03-28
สนง.คุมประพฤติจ.สงขลา สาขานาทวี ประชุมสำนักงานครั้งที่2/60 2017-03-25
สนง.คป.สงขลา สาขานาทวี รับการตรวจราชการ 2017-03-24
สนง.คป.สงขลา สาขานาวี จัดกิจกรรมฝึกอาชีพ (ผถค.) รุ่นที่ 5/2560 2017-03-24
สนง.คุมประพฤติจ.สงขลา สาขานาทวีจัดโครงการราษฎร์-รัฐฯครั้งที่5/60 2017-03-22
สคป.สตูลร่วมกับอ.ส.ค.ออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ 2017-03-17
คุมประพฤตินาทวีร่วมโครงการศูนย์ขวัญแผ่นดินอำเภอจะนะ 2017-02-10
คุมประพฤตินาทวีจัดกิจกรรมรับรายงานตัวอำเภอเทพา ก.พ.60 2017-02-10
๑ ศูนย์ ๑อาชีพ แบ่งปันผู้กระทำผิด สคป.จ.ยล 2017-02-09
สคป.ยล จัด ๑ ศูนย์ ๑ อาชีพ แบ่งปันผู้กระทำผิด 2017-02-09
คุมประพฤตินาทวีจัดกิจกรรมรับรายงานตัวอ.จะนะก.พ.60 2017-02-09
สคป.สตูล ดำเนินกิจกรรมอบรมคุณธรรมและจริยธรรมตามคำสั่งศาล ก่อนศาลพิพากษา 2017-02-08
สคป.สตูล ดำเนินการตามนโยบายประสานการจับกุม 2017-02-08
คป.สงขลาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ชุมชนบ้านชายหิน 2017-02-08
คุมประพฤตินาทวีจัดกิจกรรมศุนย์อ.ส.ค.สะบ้ายอยประจำเดือนก.พ.๖๐ 2017-02-07