รูป หัวข้อ วันที่
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมือง จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อ.เมือง จ.นศ. 2022-12-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) กับนักโทษที่ได้รับการปล่อยตัว 2022-12-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ร่วม โครงการ “เข้าวัดฟังธรรม ไปกับนายอำเภอ” 2022-12-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่าศาลา จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อ.ท่าศาลา จ.นศ. 2022-12-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนบพิตำ จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อ.นบพิตำ จ.นศ. 2022-12-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้ารับการอบรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.2565 รุ่นที่ 2 2022-12-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย จัดกิจกรรม “รับรายงานตัวร่วมกับทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม” 2022-12-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ประชุมคัดเลือก ผู้เข้ารับการอบรมเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติ และคัดเลือกอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อรับประกาศเกียรติบัตรประกาศ เกียรติคุณดีเด่น ระดับกรม 2022-12-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้ารับการอบรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.2565 รุ่นที่ 1 2022-12-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุม อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอลานสกา 2022-12-07
คุมประพฤติจังหวัดภูเก็ตและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมงานศพ อ.ส.ค.เบ่งก่อ แซ่ติ่ว 2022-12-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย จัดกิจกรรม “รับรายงานตัวร่วมกับทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม” 2022-12-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย จัด “โครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน” 2022-12-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ปลูกต้นทองอุไร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 2022-12-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอชะอวด จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อ.ชะอวด จ.นศ. 2022-12-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุม อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอชะอวด 2022-12-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสิชล จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อ.สิชล จ.นศ. 2022-12-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 2022-12-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ร่วมกันปลูกต้นทองอุไร เพื่อถวายแด่พ่อหลวง 2022-12-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่าศาลา จัดกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในโอกาสวันคล้าย วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาค 2022-12-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอขนอม จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อ.ขนอม จ.นศ. 2022-12-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย นางสาวจีรพร ดวงประทุม ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือนธันวาคม 2565 2022-12-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย เข้าร่วมประชุมกิจกรรมปลูกต้นไม้ “สมุยเหลืองสะพรั่งทั้งเกาะ” เพื่อพ่อหลวง 2022-12-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย จัดกิจกรรมปฐมนิเทศร่วมกับการทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2022-12-01
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันคล้าย วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 2022-12-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 2022-12-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน 2022-12-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เยี่ยมเยียนอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนบพิตำ 2022-11-30
สำนักงานคุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ(พื้นฐาน) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 2022-11-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดการประชุมกลุ่มคุมประพฤติเชิงพื้นที่ ครั้งที่ 4/2566 2022-11-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุมร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-11-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุม อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 2022-11-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย เข้าร่วมการประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ (Season 2 ) ในระดับจังหวัด 2022-11-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย อาสาสมัครคุมประพฤติ เยี่ยมเยียนเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 2022-11-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุมเครือข่ายการปกป้องคุ้มครองเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว จากความรุนแรง 2022-11-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เยี่ยมเยียนอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 2022-11-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า "วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว" 2022-11-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ การนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ติดตามตัว(EM) มาใช้กับผู้กระทำผิดในงานคุมประพฤติ 2022-11-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุมร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอพระพรหม เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-11-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ รับรายงานตัวและกิจกรรมบริการสังคม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอพระพรหม 2022-11-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ประชุมวางแผนการดำเนินงานภายในสำนักงาน โดยผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2022-11-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสำหรับผู้ที่ทำคุณประโยชน์สนับสนุน ภารกิจงานคุมประพฤติ 2022-11-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย จัดประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2022-11-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย เข้าร่วมกิจกรรมปลูกมะพร้าวเพื่อเกาะสมุย ปีที่ 6 2022-11-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย นำผู้ถูกคุมความประพฤติ จัดเตรียมสถานที่ในการจัดกิจกรรมปลูกมะพร้าว เพื่อเกาะสมุย ปีที่ 6 ร่วมกับบางกอกแอร์เวย์ 2022-11-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เยี่ยมเยียนอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 2022-11-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เยี่ยมเยียนอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอปากพนัง 2022-11-23
สำนักงานคุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ(พื้นฐาน) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 2022-11-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เยี่ยมเยียนอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอชะอวด 2022-11-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพ อาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-11-22
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ปฐมนิเทศน์พร้อมให้คำแนะนำ แก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2022-11-22
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมผลิตและจำหน่าย “ส้มตำแซ่บอิหลี TO BE เมืองคอน” เพื่อนำรายได้เข้ากองทุน ชมรมฯ สคป.นศ. 2022-11-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย จัดประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมสามัญประจำปี ครั้ง 1/2566 2022-11-21
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช รับมอบเงินจากผู้ใหญ่ใจดี เข้าสมทบ กองทุนชมรม TO BE NUMBER ONE สคป.นศ. 2022-11-18
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 13/2565 2022-11-18
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมหารายได้เข้าชมรมฯ โดยการจำหน่าย เสื้อชมรม TO BE NUMBER ONE 2022-11-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดการประชุมกลุ่มคุมประพฤติเชิงพื้นที่ ครั้งที่ 3/2566 2022-11-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “เทคนิคการถ่ายภาพในแบบสื่อสาธารณะ” 2022-11-17
ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกะทู้ และศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต สนับสนุนข้าวสารเพื่อสงเคราะห์แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2022-11-17
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมสร้างกระแสนิยม โดยการสวมเสื้อชมรม TO BE NUMBER ONE 2022-11-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และสร้างความผาสุก ในองค์กร ด้วยการสวดมนต์ไหว้พระเจริญสมาธิ 2022-11-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมือง จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อ.เมือง จ.นศ. 2022-11-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติในการจำแนกคดียาเสพติด 2022-11-15
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมผลิตและจำหน่าย “หนมโคอินดี้ TO BE เมืองคอน” เพื่อนำรายได้เข้ากองทุน ชมรมฯ สคป.นศ. 2022-11-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เยี่ยมเยียนอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอหัวไทร 2022-11-15
กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่รับรายงานตัว ณ โรงเรียนบ้านสาคู จังหวัดภูเก็ต 2022-11-14
สคป.จ.ชุมพร ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี พ.ศ.2565 2022-11-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอพรหมคีรี จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน อ.พรหมคีรี จ.นศ. 2022-11-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอลานสกา จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อ.ลานสกา จ.นศ. 2022-11-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอลานสกา จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อ.ลานสกา จ.นศ. 2022-11-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต ประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติในการจำแนกคดียาเสพติด ให้ตรงตามกฎหมายที่ศาลสั่งใช้งานคุมประพฤติ (กพส.) 2022-11-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2565 2022-11-14
ชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต จัดการประกวด การทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ (Season2) ระดับจังหวัด 2022-11-11
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมผลิตและจำหน่าย “หนมโคอินดี้ TO BE เมืองคอน” 2022-11-11
สคป.จ.ชุมพร จัดประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอปะทิว และคณะกรรมการศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอปะทิว 2022-11-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอปากพนัง จัดกิจกรรม รับรายงานตัวและบริการสังคม ณ ศูนย์ประสานงาน อาสาสมัครคุมประพฤติ อ.ปากพนัง จ.นศ. 2022-11-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร จัดกิจกรรมรับรายงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2022-11-10
กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมปฐมนิเทศรายกลุ่มประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 2022-11-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต 2022-11-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ(พื้นฐาน) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2022-11-10
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมจำหน่าย “ขนมจีบคนดี TO BE เมืองคอน” และเปิดโครงการ “หุ่นดี TO BE 1 บาท” เพื่อนำรายได้เข้ากองทุน ชมรมฯ สคป.นศ. 2022-11-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จัดกิจกรรม รับรายงานตัวและบริการสังคม ณ ศูนย์ประสานงาน อาสาสมัครคุมประพฤติ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นศ. 2022-11-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต 2022-11-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดการประชุมกลุ่มคุมประพฤติเชิงพื้นที่ ครั้งที่ 2/2566 2022-11-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย จัดกิจกรรม “รับรายงานตัวร่วมกับทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม” 2022-11-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย จัดกิจกรรม “รับรายงานตัวร่วมกับทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม” ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 2022-11-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระเนื่องในวันพระ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ และแต่งกายชุดผ้าไทยเพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย 2022-11-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมประดิษฐ์ “กระทงสามัคคี TO BE เมืองคอน” เพื่อนำรายได้เข้ากองทุน ชมรม TO BE NUMBER ONE สคป.นศ. 2022-11-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอชะอวด จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อ.ชะอวด จ.นศ. 2022-11-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสิชล จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อ.สิชล จ.นศ. 2022-11-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอขนอม จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อ.ขนอม จ.นศ. 2022-11-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่าศาลา จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อ.ท่าศาลา จ.นศ. 2022-11-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนบพิตำ จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อ.นบพิตำ จ.นศ. 2022-11-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดการประชุมกลุ่มคุมประพฤติเชิงพื้นที่ ครั้งที่ 1/2566 2022-11-07
กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่จัดกิจกรรม ณ ศูนย์ประสานงาน อ.ส.ค. อำเภอเมืองภูเก็ต 2022-11-04
สคป.จ.ชุมพร ติดอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) 2022-11-04
คุมประพฤติภูเก็ต จัดกิจกรรมส่งเสริมมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรม “ใส่เสื้อขาว คดข้าวห่อ หิ้วชั้น แบ่งปันสุข” 2022-11-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) กับนักโทษที่ได้รับการปล่อยตัว 2022-11-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมือง จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อ.เมือง จ.นศ. 2022-11-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย จัดกิจกรรมส่งเสริมมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน 2022-11-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมพิธีทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2565 2022-11-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุมและสรุปผลการดำเนินงานด้านยาเสพติด 2022-11-01
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง 2022-11-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี “ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม” 2022-11-01
ชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง จัดการประกวดการทำอาหารระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช (Street Food Season 2) 2022-10-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมถวายพุ่มกฐินประจำปี 2565 ณ บ้านสงเคราะห์ผู้กระทำผิด (วัดบุญนารอบ) 2022-10-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและกิจกรรมบริการสังคม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอพระพรหม 2022-10-31
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมสภากาแฟสร้างมิตรสัมพันธ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 2022-10-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนอาสามัครคุมประพฤติ 2022-10-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดภูเก็ต 2022-10-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเลี้ยงส่งบุคลากร ตามโครงการ “คุมประพฤตินครศรีฯ ที่นี้คือบ้าน” 2022-10-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัด“โครงการคนดีอาสา พาปลอดภัย” ครั้งที่ 1/2566 2022-10-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เตรียมการประกวดการทำอาหารระดับจังหวัด โครงการ Street Food Season 2 2022-10-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช และ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง ร่วมประชุมแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2022-10-26
กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต จัดโปรแกรมพื้นฐานแก่ผู้พักการลงโทษ ลดวันต้องโทษ 2022-10-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ ศาลปกครองนครศรีธรรมราช 2022-10-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพังงา ร่วมกันจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 2022-10-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี “ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” 2022-10-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ร่วมถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ ในงาน “ประเพณีชักพระ – ทอดผ้าป่า ประจำปี 2565” อำเภอเกาะสมุย 2022-10-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ร่วมพิธีสมโภชเรือพนมพระ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2022-10-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอคีรีรัฐนิคม “เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕” 2022-10-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ร่วมพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 2022-10-21
สำนักงานคุมประพฤติภูเก็ต นำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคม ปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายหลังสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายลง 2022-10-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565 2022-10-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 2022-10-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 และร่วมกันวางแผนการดำเนินงานภายในสำนักงาน 2022-10-20
สำนักงานคุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ(พื้นฐาน) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 2022-10-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต ดำเนินการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของบุคลากร 2022-10-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๕ 2022-10-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ร่วมงานประเพณีชักพระ – ทอดผ้าป่า อำเภอเกาะสมุย ประจำปี 2565 2022-10-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี “ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรม ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๕” 2022-10-19
สำนักงานคุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ(พื้นฐาน) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 2022-10-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ปณิธานความดี “ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” 2022-10-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต จัดพิธีเปิดศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอกะทู้ 2022-10-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี “ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพมารดาของอาสาสมัครคุมประพฤติ” 2022-10-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวันตำรวจ ประจำปี 2565 2022-10-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 2022-10-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลวันหยุดยาว 13-16 ตุลาคม 2565 2022-10-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมบริการสังคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 2022-10-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 2022-10-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา ปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ป่าชายเลน 2022-10-12
กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมปฐมนิเทศรายกลุ่มประจำเดือนตุลาคม 2565 2022-10-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมสืบสานประเพณีชักพระ 2022-10-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุดกรณีพิเศษ ระหว่างวันที่ 13 – 16 ตุลาคม 2565 2022-10-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ร่วมบริจาคโลหิต ทำความดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2022-10-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย จัดกิจกรรม “โปรแกรมพื้นฐานร่วมกับทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม” 2022-10-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมเยี่ยมไข้และให้กำลังใจบุคลากร 2022-10-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต ร่วมประชุมเพื่อวางแนวทางในการป้องกันเหตุในสถานศึกษา 2022-10-10
ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ให้การสงเคราะห์ข้าวสารอาหารแห้งแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2022-10-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพ บิดาบุคลากรสำนักงาน 2022-10-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ(พื้นฐาน) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2022-10-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติคดียาเสพติด 2022-10-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติ เข้าพบ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานฯ 2022-10-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต ร่วมกิจกรรม “คนตงห่อ ยกชั้น แบ่งปันทุกข์-สุข” 2022-10-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย นางสาวจีรพร ดวงประทุม พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฯ เข้าพบหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ 2022-10-05
กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต จัดโปรแกรมพื้นฐานแก่ผู้พักการลงโทษ ลดวันต้องโทษ 2022-10-04
ผอ.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ตต้อนรับข้าราชการใหม่ 2022-10-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ และภาคประชาชน มอบอุปกรณ์กีฬา ให้กับเจ้าหน้าที่เรือนจำอำเภอเกาะสมุย 2022-10-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ร่วมแสดงความเสียใจกับ อาสาสมัครคุมประพฤติ นายสมคิด อินทร์น้อย ในการจากไปของภรรยา 2022-09-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ร่วมแสดงความเสียใจกับ อาสาสมัครคุมประพฤติมนตรี สมเพชร ในการจากไปของภรรยา พร้อมทั้งเข้าเยี่ยม อาสาสมัครคุมประพฤติจำรัส โชติช่วง ในอำเภอเกาะพงัน 2022-09-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย นางสาวจีรพร ดวงประทุม ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือนตุลาคม 2565 2022-09-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเลี้ยงส่งบุคลากร ตามโครงการ “คุมประพฤตินครศรีฯ ที่นี้คือบ้าน” 2022-09-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565 2022-09-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม เคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565 2022-09-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565 ณ บริเวณหน้าเสาธง ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา 2022-09-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย มอบของที่ระลึกแก่พนักงานราชการเฉพาะกิจ 2022-09-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดภายในศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน 2022-09-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช รับมอบเกียรติบัตร ในฐานะหน่วยงานผู้ให้การสนับสนุน โครงการ"หมู่บ้านรักษาศีล 5" 2022-09-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิธียกหมฺรับแบบโบราณและเข้าร่วมขบวนแห่หมฺรับ เนื่องในพิธีบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี 2565 2022-09-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา จัดโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดภายในศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน จัดอบรมภาคทฤษฎีและฝึกภาคปฏิบัติ ในหัวข้อ “Street Food สร้างอาชีพ” 2022-09-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ประชุมชมรม TO BE NUMBER ONE ร่วมกับภาคีเครือข่าย 2022-09-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ร่วมรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 2022-09-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณแม่ตาบ สุขสม มารดาของ นางสาวกานต์สินี สุขสม ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา 2022-09-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัด“โครงการคนดีอาสา พาปลอดภัย” ครั้งที่ 12/2565 2022-09-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย จัดโครงการ “พัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดภายในศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน” 2022-09-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เยี่ยมเยียนอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอขนอมและอำเภอเมือง 2022-09-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ รับรายงานตัว และ ทำงานบริการสังคม ณ วัดดอนตรอ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นศ. 2022-09-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ร่วมอบรมโครงการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการเฝ้าระวังด้านคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรจังหวัดพังงา 2022-09-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ขับเคลื่อน โครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิด ภายในศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน 2022-09-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ สามีอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-09-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการฟื้นฟูผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 2022-09-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย จัดโครงการ “แก้ไขฟื้นฟูผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดโปรแกรมพื้นฐาน” 2022-09-06
2022-08-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและกิจกรรมบริการสังคม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอพระพรหม 2022-08-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ทำพิธีปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-08-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-08-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัด“โครงการคนดีอาสา พาปลอดภัย” ครั้งที่ 10/2565 2022-08-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย จัดประชุมคณะทำงานโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 2 2022-08-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย จัดประชุมเตรียมความพร้อมอบรมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด 2022-08-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดอบรมธรรมะและอบรมความรู้ ครั้งที่ 6/2565 2022-08-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-08-17
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ(พื้นฐาน) ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 2022-08-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ประสานหารือ แนวทางการขับเคลื่อน บ้านสงเคราะห์ผู้กระทำผิด (บ้านกึ่งวิถี) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2022-08-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชนีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2022-08-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 2022-08-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ทำพิธีปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-08-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-08-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-08-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ “อาสาสมัครคุมประพฤติ” 2022-08-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานคุมประพฤติและผู้ปฏิบัติงาน ในศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน เขต 8 2022-08-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมการบริการสังคมแบบกลุ่ม ครั้งที่ 2 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2022-08-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม รับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงาน อ.ส.ค. อ.ลานสกา จ.นศ 2022-08-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมือง จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อ.เมือง จ.นศ. 2022-08-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมการบริการสังคมแบบกลุ่ม เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2022-08-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมการบริการสังคมแบบกลุ่ม เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2022-08-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานคุมประพฤติและ ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน เขต 8 2022-08-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีสงฆ์และพิธีวางพวงมาลา เนื่องใน “วันรพี” ประจำปีพ.ศ. 2565 ณ ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช 2022-08-07
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ(พื้นฐาน) ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 2022-08-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 2022-08-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดพิธีเปิดศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอพรหมคีรี 2022-08-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอพระพรหม 2022-08-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ออกเยี่ยมเยียนอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 2022-08-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ประสานงานหน่วยงานภาคี เพื่อเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 2022-08-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 2022-07-28
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 2022-07-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 41,กรมทหารราบที่ 15 และ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 105 จัดโครงการอาสาทำความดี บริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา ครั้งที่ 3 2022-07-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 2022-07-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม จัดโครงการอาสาทำความดี บริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา ครั้งที่ 2 2022-07-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรม ในเขตอำนาจศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8 2022-07-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมมอบหนังสือรับรองให้แก่ผู้ผ่านการฟื้นฟูฯ 2022-07-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เยี่ยมไข้อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมือง 2022-07-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัด“โครงการคนดีอาสา พาปลอดภัย” ครั้งที่ 9/2565 2022-07-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ออกติดตามเยี่ยมเยียนและต่อยอดโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2022-07-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ออกติดตามเยี่ยมเยียนและต่อยอดโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2022-07-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมือง จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อ.เมือง จ.นศ. 2022-07-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เยี่ยมไข้อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่าศาลา 2022-07-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เยี่ยมไข้อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอขนอม 2022-07-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๕ 2022-07-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีตักบาตรดอกไม้ธูปเทียน เนื่องในเทศกาล วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕ 2022-07-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๕ 2022-07-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วม โครงการวัดสีขาว ก่อนเข้าพรรษา 2022-07-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นเกียรติ เปิดคลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2022-07-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีสมโภชเทียนพรรษาพระราชทาน เนื่องในเทศกาล วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕ 2022-07-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมและรับรายงานตัว ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน 2022-07-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมมือกับ กศน.อำเภอพรหมคีรี จัดฝึกอบรมอาชีพ “การปลูกผักบุ้งนิรันดร์” ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน 2022-07-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เยี่ยมเยียนอาสาสมัครคุมประพฤติ พร้อมติดตามงานคดีที่มอบหมาย 2022-07-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ รับรายงานตัว และ ทำงานบริการสังคม ณ วัดดอนตรอ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นศ. 2022-07-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม รับรายงานตัว ณ วัดรามประดิษฐ์ อ.ปากพนัง จ.นศ. 2022-07-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีหล่อเทียนหลอมใจชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕ 2022-07-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเลี้ยงส่งบุคลากร ตามโครงการ “คุมประพฤตินครศรีฯ ที่นี้คือบ้าน” 2022-07-11
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕ 2022-07-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรและ เจริญจิตตภาวนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและ วันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕ 2022-07-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมจัดกิจกรรมหิ้วปิ่นโตเข้าวัด เนื่องในเทศกาล วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕ 2022-07-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมือง จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อ.เมือง จ.นศ. 2022-07-08
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-07-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ บิดาเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 2022-07-07
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ(พื้นฐาน) ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 2022-07-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนบพิตำ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและอบรมธรรมะ ณ วัดปากลง(ไทรงาม) อ.นบพิตำ จ.นศ. 2022-07-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ ที่ได้รับการพักการลงโทษ/ลดวันต้องโทษ 2022-07-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม รับรายงานตัว ณ สำนักงานเกษตร อ.ท่าศาลา จ.นศ. 2022-07-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 11 นครศรีธรรมราช สภากาชาดไทย จัดโครงการอาสาทำความดี บริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา ฯ ครั้งที่ 1 2022-07-06
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นเกียรติงานพิธีทำบุญครบรอบปี พลตำรวจตรี ขุนพันธรักษ์ราชเดช 2022-07-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้การต้อนรับอาสาสมัครคุมประพฤติ ในโอกาสมาเยี่ยมเยียนสำนักงานฯ 2022-07-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมและรับรายงานตัว ณ วัดปทุมทายการาม อ.สิชล จ.นศ. 2022-07-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดอบรมธรรมะและทำงานบริการสังคม ณ วัดกระดังงา อ.ขนอม จ.นศ 2022-07-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดการประชุมกลุ่มคุมประพฤติเชิงพื้นที่ ครั้งที่ 3/2565 2022-07-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดการประชุมกลุ่มคุมประพฤติเชิงพื้นที่ ครั้งที่ 2/2565 2022-06-30
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ(พื้นฐาน) ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 2022-06-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ประสานความร่วมมือกับ กศน.อำเภอพรหมคีรี ในการฝึกอบรมอาชีพ ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน 2022-06-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ออกเยี่ยมเยียนอาสาสมัครคุมประพฤติและร่วมหารือ แนวทางการการขับเคลื่อนงานศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน 2022-06-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ออกเยี่ยมเยียนและร่วมหารือแนวทางการปฏิบัติงานและการขับเคลื่อนงานอาสาสมัครคุมประพฤติเชิงพื้นที่ 2022-06-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา รับมอบเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา "โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระดับภาคใต้ ประจำปี 2565" 2022-06-24
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมหารือ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงนครศรีธรรมราช 2022-06-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ อาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-06-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา จัดอบรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดพังงา ภายใต้ "โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน" 2022-06-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัด“โครงการคนดีอาสา พาปลอดภัย” ครั้งที่ 8/2565 2022-06-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรม “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2565 2022-06-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดการประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 2022-06-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ในชุมชน (16 มีนาคม วัน อ.ส.ค.) ในรูปแบบออนไลน์ 2022-06-21
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เดินทางไปพบปะพูดคุย เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน ชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช 2022-06-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดการประชุมกลุ่มคุมประพฤติเชิงพื้นที่ ครั้งที่ 1/2565 2022-06-17
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ(พื้นฐาน) ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 2022-06-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมเยี่ยมไข้และให้กำลังใจบุคลากร 2022-06-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเลี้ยงส่งบุคลากร ตามโครงการ “คุมประพฤตินครศรีฯ ที่นี้คือบ้าน” 2022-06-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินการขอ จดทะเบียนรับรองชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ 2022-06-13
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ(พื้นฐาน) ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 2022-06-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบของที่ระลึกให้ผู้จ้างงาน ตามโครงการ คืนคนดี สู่สังคม 2022-06-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ 2022-06-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันปลูกต้นไม้ ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 2022-06-08
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ต้อนรับอาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย 2022-06-07
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เยี่ยมเยียนอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-06-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ 2022-06-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสิชล จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔๔ พรรษา 2022-06-02
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรม ป้องกันการเสพซ้ำ(พื้นฐาน) ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 2022-06-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ พร้อมมอบของที่ระลึก 2022-05-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัด“โครงการคนดีอาสา พาปลอดภัย” ครั้งที่ 7/2565 2022-05-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ อาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-05-23
พันเอกศุภณัฏฐ์ หนูรุ่ง รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา 2022-05-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 2022-05-19
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรม ป้องกันการเสพซ้ำ(พื้นฐาน) ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๓ 2022-05-19
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ(พื้นฐาน) ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 2022-05-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคม ณ วัดสรรเสริญ(วัดสอ) ต.ขุนทะเล อ.ลานสกา จ.นศ. 2022-05-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 2022-05-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช นำอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช รับโล่รางวัลอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565 2022-05-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่าศาลา และ อบต.กลายร่วมจัดกิจกรรมบริการสังคมปรับปรุงภูมิทัศน์ ริมทะเลบ้านปากดวด ต.กลาย อ.ท่าศาลา จ.นศ 2022-05-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565 2022-05-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเลี้ยงส่งบุคลากร ตามโครงการ “คุมประพฤตินครศรีฯ ที่นี้คือบ้าน” 2022-05-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมมอบหนังสือรับรองให้แก่ผู้ผ่านการฟื้นฟูฯ 2022-05-02
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เยี่ยมเยียนและมอบประกาศเชิดชูเกียรติฯแก่อาสาสมัครคุมประพฤติที่ปฏิบัติงานต่อเนื่องเป็นเวลา ๒๕ ปี 2022-05-02
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าพบ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปากพนัง 2022-05-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติภาค ๘ 2022-04-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัด“โครงการคนดีอาสา พาปลอดภัย” ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ 2022-04-28
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าพบ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช 2022-04-27
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าพบ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครศรีธรรมราช 2022-04-27
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เยี่ยมไข้อาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-04-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมมอบหนังสือรับรองให้แก่ผู้ผ่านการฟื้นฟูฯ 2022-04-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดอบรมธรรมะและอบรมความรู้ ครั้งที่ 4/2565 2022-04-21
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรม ป้องกันการเสพซ้ำ(พื้นฐาน) ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 2022-04-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 2022-04-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอพรหมคีรี จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 2022-04-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมตรวจตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๕ 2022-04-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดการประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 2022-04-11
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ(พื้นฐาน) ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 2022-04-07
ชมรม TO BE NUMBER ONE สคป.นครศรีธรรมราช เข้าร่วมการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE กลุ่มดีเด่น ประเภทสำนักงานคุมประพฤติ ระดับภาคใต้ ประจำปี ๒๕๖๕ 2022-04-07
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมแสดงความยินดีกับอัยการจังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ 2022-04-05
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ(พื้นฐาน) ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 2022-04-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมจัดกิจกรรมอบรมธรรมะ ณ วัดกระดังงา อ.ขนอม จ.นศ. 2022-04-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมจัดบูธ “มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ ๔ จังหวัดนครศรีธรรมราช และยุติธรรมพบประชาชน” 2022-04-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัด“โครงการคนดีอาสา พาปลอดภัย” ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ 2022-03-24
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ(พื้นฐาน) ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 2022-03-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ร่วมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์แห่งการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2022-03-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ซักซ้อมเข้าร่วมการประกวด ชมรม “TO BE NUMBER ONE” ระดับภาค 2022-03-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๕ 2022-03-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 2022-03-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ติดตามการดำเนินงานโครงการ “พังงาเมืองแห่งความสุข น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง รวมพลังปลูกผัก สร้างความมั่นคงทางอาหาร รักษ์สิ่งแวดล้อม” 2022-03-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพคุณพ่อเกษม ยงคณะ บิดาของ นายเดชฤทธิ์ ยงคณะ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ 2022-03-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ประชุมบุคลากรสำนักงานฯ ติดตามความคืบหน้าโครงการต่างๆ 2022-03-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ประชุมคณะกรรมการ ติดตามความคืบหน้า งาน “เมืองแห่งความสุขและงานกาชาดจังหวัดพังงา”ประจำปี 2565 2022-03-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ประสานงานด้านคดี ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-03-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช รับมอบชุดตรวจการติดเชื้อโควิด 19 Antigen test kit (ATK) จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 2022-03-17
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ(พื้นฐาน) ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 2022-03-17
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรม ป้องกันการเสพซ้ำ(พื้นฐาน) ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 2022-03-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา รณรงค์สวมใส่ผ้าไทย ผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” 2022-03-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา จัดกิจกรรมอาสาทำความดี 30 ปี กรมคุมประพฤติ (บริจาคโลหิต) และจัดนิทรรศการฯ บริเวณรอบอาคารสำนักงานฯ 2022-03-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา จัดกิจกรรมอาสาทำความดี 30 ปี กรมคุมประพฤติ (ทำบุญตักบาตร) 2022-03-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาส “กรมคุมประพฤติครบรอบ ๓๐ ปี” 2022-03-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ ๓๐ ปี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 2022-03-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา - จัดโครงการ "โปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ" 2022-03-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน 2022-03-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอลานสกา 2022-03-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ออกเยี่ยมเยียนอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-03-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ทบทวนบทบาทร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานคุมประพฤติเชิงพื้นที่ 2022-03-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ทบทวนบทบาทร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานคุมประพฤติเชิงพื้นที่ 2022-03-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา เข้าร่วมประชุมชี้แจงการกำหนดตัวชี้วัดของสำนักงานคุมประพฤติ ประจำปี 2565 2022-03-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา รับรายงานตัวและบริการสังคม ณ โรงเรียนบ้านควนแรด 2022-03-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ออกเยี่ยมเยียนอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-03-08
ชมรม TO BE NUMBER ONE สคป.นครศรีธรรมราช ชนะเลิศ การประกวดผลงานโครงการชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทสำนักงานคุมประพฤติ ระดับจังหวัด 2022-03-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ออกเยี่ยมเยียนเจ้าหน้าที่งานยาเสพติด โรงพยาบาลพระพรหม 2022-03-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ประชุมร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อวางแผนกิจกรรม 2022-03-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาค ในรูปแบบการประชุมทางไกล 2022-03-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมกันตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ด้วยชุดตรวจ Antigen test kit (ATK) 2022-03-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ออกเยี่ยมเยียนอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-03-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสกรมคุมประพฤติครบรอบ ๓๐ ปี 2022-03-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ เขตพื้นที่อำเภอเมือง-ทับปุด-เกาะยาว ประจำเดือนมีนาคม 2565 2022-03-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรม ในพื้นที่จังหวัดพังงา ครั้งที่ 13/2565 2022-03-03
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ แด่พระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ 2022-03-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับภาค 2022-02-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเลี้ยงส่งบุคลากร ตามโครงการ “คุมประพฤตินครศรีฯ ที่นี้คือบ้าน” 2022-02-24
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมสำรวจพื้นที่ในการจัดกิจกรรม เนื่องในโอกาส กรมคุมประพฤติ ครบรอบ 30 ปี 2022-02-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัด“โครงการคนดีอาสา พาปลอดภัย” ครั้งที่ 4/2565 2022-02-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดอบรมธรรมะและอบรมความรู้ ครั้งที่3/2565 2022-02-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ออกเยี่ยมเยียนเจ้าหน้าที่งานยาเสพติด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 2022-02-18
ชมรม TO BE NUMBER ONE สคป.นครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์ฯ 2022-02-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงทัศนียภาพ ริมทะเลบ้านปากดวด 2022-02-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุม คณะกรรมการชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติฯ 2022-02-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมวางหรีดเคารพศพบิดาเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 2022-02-09
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมบรรยายให้ความรู้ฯ ผ่านระบบออนไลน์ แก่คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ๑๘๗ ศูนย์ 2022-02-08
ร่วมเป็นเจ้าภาพงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณพ่อดำรง บรมธนรัตน์ คุณพ่อของท่านวิศาล บรมธนรัตน์ ประธานศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน 2022-02-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 2022-02-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอพระพรหม 2022-02-02
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช รับมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 2022-02-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัด“โครงการคนดีอาสา พาปลอดภัย” ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ 2022-02-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภทอาหารหวาน โครงการ STREET FOOD ระดับภาค 2022-01-28
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ออกเยี่ยมเยียนบ้านกึ่งวิถี/บ้านผู้สงเคราะห์ผู้กระทำผิด 2022-01-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงทัศนียภาพ บริเวณหน่วยงานภาคี 2022-01-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ออกเยี่ยมเยียนอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-01-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ออกเยี่ยมเยียนเจ้าหน้าที่งานยาเสพติด โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 2022-01-25
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน เกี่ยวกับมาตรการโควิดหลังเทศกาลปีใหม่ 2022-01-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและอบรมธรรมะ ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน 2022-01-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ประชุมจัดทำแผนแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอลานสกา 2022-01-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมวางหรีดเคารพศพมารดาอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-01-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรม “ปลูกต้นกล้า พัฒนาป่าชายเลน” 2022-01-12
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบของที่ระลึกแก่นักศึกษา ในโอกาสเสร็จสิ้นการฝึกประสบการณ์ 2022-01-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัด “ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 2022-01-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ประชุมจัดทำแผนแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสิชล 2022-01-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ประชุมจัดทำแผนแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอขนอม 2022-01-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ตรวจ ATK ก่อนเข้าปฏิบัติงานวันแรก หลังหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ 2565 2022-01-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรม “อาสาทำความดี ๓๐ ปี กรมคุมประพฤติ ร่วมสร้างความปลอดภัยทางถนนและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มครั้งที่ ๑/๒๕๖๕” และเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสาร่วมด้วยช่วยประชาชน 2022-01-04
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ 2021-12-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงาน “ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน” 2021-12-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เตรียมความพร้อม การประกวดผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE และ ศูนย์ขวัญแผ่นดินฯ 2021-12-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ความร่วมมือในการสำรวจข้อมูลการใช้พลังงาน ตามโครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๔ 2021-12-16
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมสนับสนุนอาหารแห้ง ในโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดฯ 2021-12-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม จิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพฯ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ 2021-12-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เยี่ยมไข้อาสาสมัครคุมประพฤติ 2021-12-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด โดยใช้เงินงบประมาณกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประจำปีพ.ศ.2564 2021-12-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมติดตามผลการใช้ EM 2021-12-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมหารือการจัดโครงการ เนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนากรมคุมประพฤติ ๓๐ ปี 2021-12-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุมสำนักงาน ครั้งที่ 3/2564 2021-12-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัด“โครงการคนดีอาสา พาปลอดภัย” ครั้งที่ 1/2565 2021-11-25
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤตินครศรีธรรมราช เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีกับ นายสนั่น สนธิเมือง ในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 2021-11-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ขับเคลื่อน“ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน” ต่อเนื่อง 2021-11-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบเงินทำบุญ 2021-11-22
สคป.นครศรีธรรมราช ขับเคลื่อน“ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน” 2021-11-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เยี่ยมไข้อาสาสมัครคุมประพฤติ 2021-11-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับการพักการลงโทษกรณีมีพิเศษ 2021-11-15
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดอบรมธรรมะและอบรมความรู้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 2021-11-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ถอด EM ให้กับผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ชุดที่ ๕ 2021-11-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ อาสาสมัครคุมประพฤติ 2021-11-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๔ 2021-10-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุมสำนักงานครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ 2021-10-20
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เยี่ยมไข้อาสาสมัครคุมประพฤติ 2021-10-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมวางหรีดเคารพศพมารดาอาสาสมัครคุมประพฤติ 2021-10-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการ 2021-09-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมเยี่ยมไข้และให้กำลังใจบุคลากร 2021-09-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ถอด EM ให้กับผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ชุดที่ ๔ 2021-09-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ถอด EM ให้กับผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ชุดที่ 3 2021-09-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ถอด EM ให้กับผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ชุดที่ ๒ 2021-09-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาทักษะผู้ชนะการประกวด Street Food สร้างอาชีพระดับจังหวัด 2021-09-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ถอด EM ให้กับผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ชุดที่ ๑ 2021-09-08
สคป.นครศรีธรรมราช ขับเคลื่อนกิจกรรม “ชวนลูก..ปลูกฟ้า” 2021-08-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) 2021-08-23
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 2021-08-23
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 2021-08-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมบริจาคสิ่งของ “มีแล้ว แบ่งปัน” สู้ภัยโควิด ๑๙ 2021-08-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมหารือแนวทางการดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษฯ พ.ศ. 2564 2021-08-03
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เยี่ยมไข้อาสาสมัครคุมประพฤติ 2021-07-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมบุญอุปสมบท อาสาสมัครคุมประพฤติ 2021-07-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วม โครงการวัดสีขาว ก่อนเข้าพรรษา 2021-07-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับการพักการลงโทษ 2021-07-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับการพักการลงโทษ 2021-07-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน 2021-07-13
คุมประพฤติภูเก็ต จัดอบรมวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านการทำอาหาร 2021-07-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา จัดกิจกรรมอบรมวิชาชีพมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านการทำอาหาร 2021-07-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับการพักการลงโทษ 2021-07-06
คุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต จัดโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ “ชีวิตวิถีใหม่ ห่างไกลยาเสพติด” 2021-06-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับการพักการลงโทษ 2021-06-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ส่งมอบเงินทุนประกอบอาชีพ ในโครงการกำลังใจฯ 2021-06-28
คุมประพฤติภูเก็ตจัดโปรแกรมพักการลงโทษกรณีพิเศษ 2021-06-28
สคป.นครศรีธรรมราช ได้รับมอบเสื้อยืดสีขาวจาก สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๘ เพื่อรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2021-06-25
สคป.นครศรีธรรมราช ร่วมกับ สคป.นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง ร่วมกันจัดประกวดการทำอาหารระดับจังหวัด (Street Food) 2021-06-22
คุมประพฤติภูเก็ตเข้ารับการฉีดวัคซีนสู้ COVID-19 ครบ 100% 2021-06-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมพิธีเปิด “โครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ” 2021-06-10
คุมประพฤติภูเก็ตลงพื่นที่ประชาสัมพันธ์ JSOC 2021-06-02
ผอ.คุมประพฤติภูเก็ตและคณะ เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต 2021-06-01
คุมประพฤติภูเก็ต ร่วมจัดรายการวิทยุให้ความรู้แก่ประชาชน 2021-05-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมเยี่ยมไข้และให้กำลังใจบุคลากร 2021-05-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมเยี่ยมไข้และให้กำลังใจครอบครัวบุคลากร 2021-05-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับการพักการลงโทษ และ ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ 2021-05-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับการพักการลงโทษ 2021-05-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับการพักการลงโทษ 2021-05-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับการพักการลงโทษ 2021-05-12
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมสนับสนุนและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนฯ 2021-04-11
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม พัฒนาชายหาด อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ 2021-04-09
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดอบรมธรรมะและอบรมความรู้ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ 2021-04-09
สคป.ไชยา ปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-04-09
สคป.ไชยา รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-04-07
สคป.ไชยา อ.ส.ค.ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน 2021-04-07
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ 2021-04-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันข้าราชการพลเรือนประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ 2021-03-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวัน พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า 2021-03-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันที่ระลึกพระบาทสทเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" 2021-03-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมเยี่ยมไข้และให้กำลังใจบุคลากร 2021-03-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเลี้ยงต้อนรับและเลี้ยงส่งบุคลากร 2021-03-26
คณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพยาเสพติดจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบของที่ระลึกให้กับแก่ประธานคณะอนุฯ 2021-03-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับการพักการลงโทษ 2021-03-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัด“โครงการคนดีอาสา พาปลอดภัย” ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ 2021-03-25
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมงานสัมมนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ประจำปี ๒๕๖๔ 2021-03-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา วางพวงหรีดเคารพศพ อดีตอาสาสมัครคุมประพฤติ 2021-03-23
สคป.ไชยา จัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2021-03-22
สคป.ไชยา อ.ส.ค.รับโล่และประกาศเกียรติคุณฯ 2021-03-22
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม พัฒนาคลองชลประทาน อ.พระพรหม จ.นครศรีฯ 2021-03-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมเยี่ยมไข้และให้กำลังใจครอบครัวบุคลากร 2021-03-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับการพักการลงโทษ 2021-03-18
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรม ป้องกันการเสพซ้ำ(พื้นฐาน) ครั้งที่ ๘ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 2021-03-18
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เยี่ยมไข้ ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช 2021-03-18
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ 2021-03-17
ชมรม TO BE NUMBER ONE สคป.นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2021-03-17
ชมรม TO BE NUMBER ONE สคป.นครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการประกวด ระดับภาคใต้ ประจำปี ๒๕๖๔ 2021-03-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ ๒๙ ปี 2021-03-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี “จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตทำความดีเพื่อสังคม เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ ๒๙ ปี ประจำปี ๒๕๖๔” 2021-03-15
สคป.ไชยา จัดประชุมสามัญอาสาสมัครคุมประพฤติครั้งที่ 1/2564 2021-03-14
สคป.ไชยา จัดอบรมธรรมะสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-03-14
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรม ป้องกันการเสพซ้ำ(พื้นฐาน) ครั้งที่ ึ7 ประจำปี พ.ศ. 2564 2021-03-12
สคป.ไชยา อ.ส.ค.ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน 2021-03-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม 2021-03-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ร่วมพิธีสมโภชพระพุทธวิศิษฏพิชิตมารประทานพร 2021-03-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ร่วมพิธีถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี พ.ศ.2564 2021-03-10
สคป.ไชยา ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) 2021-03-10
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ 2021-03-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา จัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2021-03-10
สคป.ไชยา ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) 2021-03-09
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2021-03-09
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2021-03-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา จัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน 2021-03-08
สคป.ไชยา ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) 2021-03-05
สำนักงานคุมประพฤติสุราษฎร์ธานี “ลงพื้นที่ติดตามดูและและให้คำแนะนำผู้พักการลงโทษ ที่ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM)” 2021-03-05
สำนักงานคุมประพฤติสุราษฎร์ธานี “ลงพื้นที่ติดตามดูและและให้คำแนะนำผู้พักการลงโทษ ที่ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM)” 2021-03-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมอบรมธรรมะ (เทียนส่องธรรม) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ 2021-03-05
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช สำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม 2021-03-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ปีที่ ๓ 2021-03-05
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรม ป้องกันการเสพซ้ำ(พื้นฐาน) ครั้งที่ ๖ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 2021-03-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุมขับเคลื่อนชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติ 2021-03-04
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มประจำเดือนมีนาคม 2564 2021-03-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา จัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2021-03-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนมีนาคม 2564 2021-03-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา รับการตรวจราชการ จากหัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงยุติธรรม 2021-03-02
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช รับมอบอุปกรณ์กีฬา เพื่อสนับสนุนโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2021-03-02
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 2021-03-02
สคป.ไชยา จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนมีนาคม 2564 2021-03-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี “ร่วมต้อนรับนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และร่วมประชุมพร้อมรับนโยบายปลดล็อกพืชกระท่อม” 2021-02-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี “ร่วมต้อนรับนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และร่วมประชุมพร้อมรับนโยบายปลดล็อกพืชกระท่อม” 2021-02-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี “จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านอาชีพ การทำ ข้าวมันไก่ และ ผัดไทย" 2021-02-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี “จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านอาชีพ การทำ ข้าวมันไก่ และ ผัดไทย" 2021-02-25
สำนักงานคุมประพฤติสุราษฎร์ธานี “จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำครั้งที่ ๖/๒๕๖๔” 2021-02-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี “ระดมติด EM นักโทษที่ได้รับการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษ” 2021-02-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี “จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม” ณ บ่อน้ำร้อนเขาพลู ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2021-02-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชุมพร 2021-02-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย 2021-02-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม (สร้างฝายชะลอน้ำ) 2021-02-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัด“โครงการคนดีอาสา พาปลอดภัย” ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ 2021-02-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับการพักการลงโทษ 2021-02-24
ชมรม TO BE NUMBER ONE สคป.นครศรีธรรมราช ชนะเลิศ การประกวดผลงานโครงการชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทสำนักงานคุมประพฤติ ระดับจังหวัด 2021-02-24
สคป.ไชยา อ.ส.ค.ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน 2021-02-24
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมฝึกอาชีพการทำไม้กวาดก้านมะพร้าว 2021-02-24
สคป.ไชยา ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ให้กับนักโทษซึ่งได้รับการพักการลงโทษจำนวน 1 ราย 2021-02-23
สคป.ไชยา ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ให้กับผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ 2021-02-23
สคป.ไชยา ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมตรวจราชการกรณีปกติ 2021-02-23
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรม ป้องกันการเสพซ้ำ(พื้นฐาน) ครั้งที่ ๕ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 2021-02-19
สคป.ไชยา ร่วมต้อนรับนางวราภรณ์ เปล่งแสง ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ 2021-02-19
สคป.ไชยา ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ให้กับนักโทษซึ่งได้รับการพักการลงโทษจำนวน 9 ราย 2021-02-19
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรม ป้องกันการเสพซ้ำ(พื้นฐาน) ครั้งที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 2021-02-18
สคป.ไชยา ดำเนินการติดตั้งและถอดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ให้กับผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์/ผู้ได้รับลดวันต้องโทษ 2021-02-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมเยี่ยมไข้และให้กำลังใจครอบครัวบุคลากร 2021-02-17
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เยี่ยมไข้อาสาสมัครคุมประพฤติ 2021-02-17
สคป.ไชยา ติดอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็คทรอนิกส์ (EM) ให้กับผู้ได้รับการพักการลงโทษจำคุก 2021-02-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับการพักการลงโทษ 2021-02-16
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ 2021-02-16
สคป.ไชยา ร่วมพิธีปิดการอบรมโครงการพระราชทาน “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง” 2021-02-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ติดอุปกรณ์ติดตามตัว (EM) ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ กรณีพักการลงโทษ จำนวน 24 ราย 2021-02-15
สคป.ไชยา อ.ส.ค.ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน 2021-02-11
สคป.ไชยา ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ให้กับผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ 2021-02-11
สคป.ไชยา ดำเนินการถอดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ให้กับผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ 2021-02-11
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดอบรมธรรมะและอบรมความรู้ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ 2021-02-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา จัดกิจกรรมสร้างงานสร้างอาชีพ (การทำน้ำยาล้างจาน) ให้กับผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ 2021-02-10
สคป.ไชยา จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 2021-02-10
สคป.ไชยา และอสค.ร่วมบริจาคเงินทำบุญซื้อโต๊ะหินอ่อน 2021-02-10
สคป.ไชยา ดำเนินการถอดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ให้กับผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ 2021-02-09
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและอธิบายการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับการพักการลงโทษ 2021-02-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน อบรมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เรื่อง การติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ EM 2021-02-08
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช เตรียมความพร้อมการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด 2021-02-08
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรม ป้องกันการเสพซ้ำ(พื้นฐาน) ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 2021-02-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอตะกั่วป่า อำเภอกะปง และอำเภอคุระบุรี 2021-02-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองพังงา 2021-02-04
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดการประชุมสามัญประจำปี อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 2021-02-04
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 2021-02-03
สคป.ไชยา ร่วมแสดงความอาลัยในงานบำเพ็ญกุศลศพ 2021-02-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอทับปุด 2021-02-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอตะกั่วทุ่ง 2021-02-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท้ายเหมือง 2021-02-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา เยี่ยมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอตะกั่วทุ่ง 2021-02-03
สคป.ไชยา ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ให้กับผู้ได้รับการพักโทษจากเรือนจำอำเภอไชยา 2021-02-03
สคป.ไชยา ดำเนินการถอดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ให้กับผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ 2021-01-29
สคป.ไชยา ดำเนินการถอดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ให้กับผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ 2021-01-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ติดอุปกรณ์ติดตามตัว EM ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ จำนวน 8 ราย 2021-01-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัด“โครงการคนดีอาสา พาปลอดภัย” ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ 2021-01-28
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ 1/2564 2021-01-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ร่วมพิธีปิดโครงการพระราชทานฯ "โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง" รุ่นที่ 2/2 2021-01-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 2021-01-25
สคป.ไชยา นำตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัด ณ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ 2021-01-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุมสำนักงานครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 2021-01-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับการพักการลงโทษ 2021-01-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช รับมอบหน้ากากอนามัยจากอาสาสมัครคุมประพฤติ 2021-01-21
สคป.ไชยา ต้อนรับผู้แทนจากสำนักงาน คปภ.จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2021-01-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา จัดอบรมความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2021-01-21
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมอวยพรวันเกิดบุคลากร 2021-01-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมวางหรีดเคารพศพมารดาคณะอนุกรรมการฯ 2021-01-20
สคป.ไชยา ดำเนินการถอดและเปลี่ยนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ให้กับผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ 2021-01-20
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เยี่ยมไข้อาสาสมัครคุมประพฤติ 2021-01-19
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมหิ้วปิ่นโตเข้าวัดฟังธรรมและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2021-01-19
สคป.ไชยา ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ให้กับผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ 2021-01-15
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติประจำเดือนมกราคม 2564 2021-01-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมมอบของขวัญ รับสมาชิกใหม่ครอบครัวคุมประพฤติ 2021-01-14
สคป.ไชยา ดำเนินการถอดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ให้กับผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ 2021-01-13
สคป.ไชยา ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ให้กับผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ 2021-01-13
สคป.ไชยา ร่วมแสดงความอาลัยในงานบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่เนื่อม เพ็งมรดก มารดาของนางสาวรัตติยา เพ็งมรดก 2021-01-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมเยี่ยมไข้และให้กำลังใจบุคลากร 2021-01-12
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 2021-01-11
สคป.ไชยา ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ให้กับผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ 2021-01-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา จัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมรายบุคคล 2021-01-08
สคป.ไชยา ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ให้กับผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ 2021-01-08
สคป.ไชยา ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ให้กับผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ 2021-01-08
สคป.ไชยา ติดอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็คทรอนิกส์ (EM) 2021-01-06
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มประจำเดือนมกราคม 2564 2021-01-05
สคป.ไชยา อ.ส.ค.ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน 2020-12-30
สคป.ไชยา ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ให้กับผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ 2020-12-30
สคป.ไชยา ดำเนินการล้างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM)ที่ใช้งานแล้ว เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับติดตั้งครั้งต่อไป 2020-12-30
สคป.ไชยา จัดจัดโครงการชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ และคุมประพฤติใส่ใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน เมาขับ จับติด EM 2020-12-29
สคป.ไชยา เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดไชยาและอัยการจังหวัดไชยา เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564 2020-12-28
สคป.ไชยา ได้รับความอนุเคราะห์น้ำดื่มจากธนาคารกรุงไทย สาขาถนนศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2020-12-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 2020-12-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ติดอุปกรณ์ติดตามตัว (ELECTRONIC MONITORING : EM) ผู้ถูกคุมความประพฤติ จำนวน 2 ราย 2020-12-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ร่วมใจสวมใส่เสื้อสีขาวทุกวันพุธ ตามแผนป้องกันและปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ 2020-12-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ปลดอุปกรณ์ติดตามตัว (ELECTRONIC MONITORING : EM) ผู้ถูกคุมความประพฤติ จำนวน 1 ราย 2020-12-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2564 2020-12-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนำและขยายผลการแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน 2020-12-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมการอำนวยการ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2020-12-21
สคป.ไชยา ดำเนินการถอดอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็คทรอนิกส์ฯ 2020-12-18
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมฝึกอาชีพ 2020-12-18
สคป.ไชยา จัดปฐมนิเทศให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติและผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ 2020-12-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ประจำเดือนธันวาคม 2563 2020-12-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2564 2020-12-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ 2020-12-17
สคป.ไชยา รับมอบอุปกรณ์สำหรับทำงานบริการสังคมจากอาสาสมัครคุมประพฤติไตรทิพย์ ศักดา 2020-12-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนร่วมกิจกรรมวันชาติ 2020-12-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา เยี่ยมเยียนให้กำลังใจอาสาสมัครคุมประพฤติ 2020-12-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดพังงา 2020-12-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา จัดกิจกรรมการรับรายงานตัวแบบกลุ่ม 2020-12-09
สคป.ไชยา ติดอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็คทรอนิกส์ (EM) 2020-12-08
สคป.ไชยา ร่วมกิจกรรมโครงการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล 2020-12-08
2020-12-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร์ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2020-12-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล 2020-12-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2020-12-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ติดอุปกรณ์ติดตามตัว (ELECTRONIC MONITORING:EM) ผู้ถูกคุมความประพฤติ จำนวน 1 ราย 2020-12-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 2020-12-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2020-12-04
สคป.ไชยา เยี่ยมอาสาสมัครคุมประพฤติ 2020-12-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา จัดกิจกรรมการรับรายงานตัวแบบกลุ่ม 2020-12-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ติดอุปกรณ์ติดตามตัว (ELECTRONIC MONITORING:EM) ผู้ถูกคุมความประพฤติ จำนวน 11 ราย 2020-12-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนร่วมประชุมหัวหน้าส่วนฯ 2020-12-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา จัดกิจกรรมการรับรายงานตัวแบบกลุ่ม 2020-12-02
สคป.ไชยา รับรายงานตัวแบบกลุ่มประจำเดือนธันวาคม 2563 2020-12-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ติดอุปกรณ์ติดตามตัว (ELECTRONIC MONITORING:EM) ผู้ถูกคุมความประพฤติ จำนวน 1 ราย 2020-12-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน 2020-12-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เสริมสิริมงคลให้กับประเทศ เนื่องในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 2020-11-30
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เข้าร่วมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ “หมู่บ้านรักษาศีล 5” 2020-11-30
สคป.ไชยา รองอธิบดีกรมคุมประพฤติตรวจเยี่ยมสำนักงาน 2020-11-30
สคป.ไชยา ร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอ.ส.ค. 2020-11-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ติดอุปกรณ์ติดตามตัว (ELECTRONIC MONITORING:EM) ผู้ถูกคุมความประพฤติ จำนวน 1 ราย 2020-11-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ ครั้งที่ 7 2020-11-30
สคป.ไชยาเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล 2020-11-29
สคป.ไชยาจัดประชุมเลือกคณะกรรมการอ.ส.ค. 2020-11-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา จัดประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาในการติดตั้งและปลดเครื่องติดตามตัว (ELECTRONIC MONITORING : EM) 2020-11-26
สคป.ไชยา ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) 2020-11-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 2020-11-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดและปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาส วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 2020-11-25
สคป.ไชยา ติดอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็คทรอนิกส์ (EM) 2020-11-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม 2020-11-18
สคป.ไชยา นำผู้ถูกคุมฯทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2020-11-18
สคป.ไชยา ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) 2020-11-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนดำเนินการติดอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ (EM)และรับฟังนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัด 2020-11-16
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 2020-11-12
สคป.ไชยา ร่วมพิธีปิดการอบรมโครงการพระราชทาน“โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง” 2020-11-06
สคป.ไชยา จัดประชุมแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2020-11-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนประสานความร่วมมือการใช้EM กับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ 2020-11-04
สคป.สุราษฎร์ธานี และสคป.ไชยาเข้าพบหัวหน้าศาลจังหวัดไชยา 2020-11-03
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 2020-11-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนร่วมประชุมและรับฟังนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัด 2020-11-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เข้าร่วมกิจกรรมทอดกฐินสามัคคีวัดพิชัยธาราราม (วัดบ้านกึ่งวิถี) 2020-11-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เข้าร่วมแสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 2020-11-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชุมพร และ ศอ.ปส.จ.ชพ 2020-10-30
สคป.ไชยา ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) 2020-10-29
สคป.ไชยา ติด EM แก่ผู้ได้รับการพักการลงโทษ 2020-10-28
สคป.ไชยา ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2020-10-28
สคป.ไชยา ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 2020-10-27
สคป.ไชยา ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกและกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2020-10-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 2020-10-23
สคป.ไชยา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "ปลูกต้นไม้" 2020-10-22
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมหิ้วปิ่นโตเข้าวัดและทำงานบริการสังคม 2020-10-21
สคป.ไชยา ประชุมเตรียมความพร้อมใช้EM 2020-10-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ร่วมพิธีงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2563 2020-10-21
สคป.ไชยา ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปีฯ 2020-10-21
สคป.ไชยา แสดงความยินดีและให้การต้อนรับผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอไชยา 2020-10-20
สคป.ไชยา ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2020-10-19
สคป.ไชยา ร่วมต้อนรับนักกีฬาฯ 2020-10-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เข้าร่วมกิจกรรมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2020-10-14
สคป.ไชยาร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรฯ 2020-10-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน นำผู้กระทำผิดเข้าร่วมกิจกรรมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2020-10-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย 2020-10-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เข้าร่วมกิจกรรมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2020-10-13
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศประจำเดือนตุลาคม 2563 2020-10-09
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม 2020-10-07
สนง.คุมประพฤติ จ.นครศรีธรรมราช จัด“โครงการคนดีอาสา พาปลอดภัย” ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ 2020-09-29
สคป.ไชยาจัดกิจกรรมโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2020-09-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เคารพธงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 2020-09-28
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันมหิดลและวันประมงแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ 2020-09-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร 2020-09-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย 2020-09-24
สคป.ไชยา เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต 2020-09-23
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เริ่มใช้อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) กับผู้ถูกคุมความประพฤติรายแรก 2020-09-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 2020-09-18
สคป.ไชยา มอบทุนประกอบอาชีพแก่ผู้กระทำผิด 2020-09-16
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมขับเคลื่อน การทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับนำร่อง 2020-09-16
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ 2020-09-15
สคป.ไชยา แจ้งประกาศกระทรวงยุติธรรม 2020-09-15
สคป.ไชยา ร่วมไว้อาลัยในงานบำเพ็ญกุศลศพอาสาสมัครคุมประพฤติ 2020-09-14
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ขับเคลื่อน “โครงการตำบลคนดี” กิจกรรมถอดบทเรียนร่วมกับคณะทำงาน 2020-09-14
สคป.ไชยา จัดประชุมสำนักงาน 2020-09-11
สคป.ไชยาจัดปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ 2020-09-11
สนง.คุมประพฤติ จ.นครศรีธรรมราช ร่วมพิธีเปิด ค่าย “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม” จังหวัดนครศรีธรรมราช รุ่นที่ ๕ 2020-09-09
สคป.ไชยา จัดโครงการฝึกอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ 2020-09-01
สนง.คุมประพฤติ จ.นครศรีธรรมราช ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำและขยายผลการแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบ ค่าย “ศูนย์ขวัญแผ่นดิน” รุ่นที่ ๔ 2020-09-01
สคป.ไชยา จัดประชุมสามัญอาสาสมัครคุมประพฤติฯ 2020-08-31
สนง.คุมประพฤติ จ.นครศรีธรรมราช จัด“โครงการคนดีอาสา พาปลอดภัย” ครั้งที่ 7/๒๕๖๓ 2020-08-31
สคป.ไชยา ดำเนินการให้อาสาสมัครคุมประพฤติเข้ารับประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ 2020-08-28
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมพิธีเปิดและพิธีปิดค่าย “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม”จังหวัดนครศรีธรรมราช รุ่นที่ ๔ 2020-08-28
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมปลูกป่าประชารัฐ เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 2020-08-28
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดอบรมธรรมะและอบรมความรู้ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ 2020-08-28
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมโครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมฯ 2020-08-27
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจ 2020-08-26
สคป.ไชยาจัดกิจกรรมโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2020-08-24
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมต้อนรับ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ 2020-08-19
สคป.ไชยา ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารอ.ส.ค. (ประชุมสัญจร) 2020-08-18
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับชาติ 2020-08-14
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมรณรงค์ วันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก 2020-08-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณพ่อสืบ บุญทรงธรรม บิดา อ.ส.ค.โกศล บุญทรงธรรม 2020-08-14
สคป.ไชยา ออกหน่วยบริการประชาชนเดือนสิงหาคม 2563 2020-08-14
สคป.ไชยา จัดปฐมนิเทศให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2020-08-13
สคป.ไชยา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรฯ 2020-08-13
สคป.ไชยา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก" 2020-08-13
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2020-08-13
สคป.ไชยา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีลงนามถวายพระพร 2020-08-13
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2020-08-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 2020-08-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 2020-08-12
คป.ไชยา จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 12 สิงหาคม 2563 2020-08-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 2020-08-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ร่วมพิธีเปิดการจัดกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน”และกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่า เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2020-08-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระราชกุศล 2020-08-12
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรม “เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง” 2020-08-11
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมพิธีสงฆ์และพิธีวางพวงมาลา เนื่องใน “วันรพี” ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช 2020-08-10
อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดพังงา ร่วมพิธีวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ประจำปี 2563 2020-08-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ร่วมพิธีวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ประจำปี 2563 2020-08-07
สคป.ไชยา ร่วมงานวันรพี ประจำปี 2563 2020-08-07
สคป.ไชยารับรายงานตัวผู้ได้รับการพักการลงโทษฯ 2020-08-07
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมพิธีสงฆ์และพิธีวางพวงมาลา เนื่องใน “วันรพี” ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ศาลจังหวัดปากพนัง 2020-08-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันรพี 2563 2020-08-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 2020-08-06
สคป.ไชยา ออกเยี่ยมเยือนหน่วยงานภาคี 2020-08-06
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม 2020-08-05
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ 2020-08-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา จัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 2020-08-04
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอหัวไทรประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ พร้อมเยี่ยมเยียน อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอหัวไทร 2020-08-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา รับมอบหน้ากากอนามัย จากนายไพฑูรย์ ม่วงไหมทอง ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพังงา 2020-08-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ร่วมต้อนรับนางภัฐภัสสร สุนทรฐณะวัฒน์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 2020-08-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดพังงา ครั้งที่ 2/2563 2020-08-03
สคป.ไชยา ร่วมกันกล่าวคำอำลาเจ้าหน้าที่ซึ่งลาออกจากราชการ 2020-08-01
สนง.คุมประพฤติ จ.นครศรีธรรมราช จัด“โครงการคนดีอาสา พาปลอดภัย” ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ 2020-07-31
สคป.จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ 2/2563 2020-07-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรม ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม 2020-07-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา นายยูนันต์ อุมาสะ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ เข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ 2020-07-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ร่วมลงนาม MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดพังงา 2020-07-30
สคป.ไชยา ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 2020-07-30
สคป.ไชยา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 2020-07-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 2020-07-29
สคป.ไชยา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 2020-07-29
สคป.ไชยา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 2020-07-29
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 2020-07-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 2020-07-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 2020-07-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 2020-07-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์จิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาดศาสนสถาน 2020-07-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ การเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 2020-07-28
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมโครงการพลิกฟื้นผืนป่า สืบสาน รักษา ต่อยอด สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 2020-07-24
ผอ.สคป.นศ. ร่วมโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือ ด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 2020-07-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ร่วมโครงการ “ปลูกป่า และป้องกันไฟป่า” 2020-07-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคม (จิตอาสา) 2020-07-24
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรม 2020-07-23
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดการประชุมสามัญประจำปี อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 2020-07-22
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมจัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 2020-07-21
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ขับเคลื่อน “ตำบลคนดี” เพื่อแก้ไขผู้ก้าวผิดคิดพลาด ร่วมกับ อบต.ท่าเรือ ต่อเนื่องเป็นปีที่ ๕ 2020-07-21
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 2020-07-20
ชมรม TO BE NUMBER ONE สคป.นครศรีธรรมราช ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ ตัดสินการประกวดผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE รอบลงพื้นที่ 2020-07-17
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม 2020-07-16
สคป.ไชยา ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติเดินทางตรวจราชการ 2020-07-15
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ 2020-07-15
สคป.ไชยา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในคดีอาญา 2020-07-15
คณะกรรมการชมรม TO BE NUMBER ONE สคป.นครศรีธรรมราช เป็นวิทยากรฝึกอาชีพ แก่สมาชิกชมรมฯ 2020-07-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ประสานเรือนจำจังหวัดพังงา เพื่อรับตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ที่ได้รับการพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษ ที่กระทำผิดเงื่อนไขการคุมความประพฤติ 2020-07-15
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์อำเภอท่าศาลา 2020-07-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาตลาดชุมชน” 2020-07-13
สคป.ไชยา ร่วมแสดงความอาลัยในงานบำเพ็ญกุศลศพ 2020-07-10
สคป.ไชยา ร่วมแสดงความอาลัยในงานบำเพ็ญกุศลศพ 2020-07-09
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช เข้าร่วมสัมมนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2563 2020-07-08
สคป.ไชยา ร่วมพิธีสมโภชและถวายเทียนพรรษา 2020-07-06
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ลงพื้นที่สอดส่อง เพื่อให้การสงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพ 2020-07-04
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์อำเภอสิชล 2020-07-04
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์อำเภอขนอม 2020-07-04
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมกับ วัดบุญนารอบ(บ้านกึ่งวิถี) จัดโครงการ “วัดสีขาวก่อนเข้าพรรษา” เป็นปีที่ ๓ 2020-07-03
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมกับ อสค.ชะอวด ปฏิบัติงานศูนย์ฯและร่วมถวายเทียนพรรษา 2020-07-03
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมสืบสานประเพณี ถวายเทียนพรรษา ณ วัดโพธิ์เสด็จ 2020-07-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ณ วัดประชุมโยธี 2020-07-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ร่วมประชุมผลการดำเนินงาน จิตอาสา 904 กระทรวงยุติธรรม 2020-07-02
คุมประพฤติ จ.นครศรีธรรมราช ร่วมแต่งกายด้วยชุดสีขาว ลด ละ เลิกอบายมุขและรักษาศีล ๕ เนื่องในเทศกาลวันอาฬาหบูชา-เข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓ 2020-07-02
สคป.ไชยา ประสานเรือนจำอำเภอไชยารับตัวผู้ได้รับการลดวันต้องโทษ 2020-07-02
บุคลากร สนง.คุมประพฤติ จ.นครศรีธรรมราช ได้รับพิจารณา รางวัลผู้มีผลงานดีเด่นด้านบังคับบำบัด 2020-07-01
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2020-07-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ และทำความสะอาด ตามโครงการ “ประชารัฐขจัดขยะทะเล ครั้งที่ 2” 2020-06-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา รับมอบผลิตภัณฑ์ผู้ต้องราชทัณฑ์ (เครื่องกดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ โดยใช้เท้าเหยียบ) จากเรือนจำอำเภอตะกั่วป่า 2020-06-29
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2563 2020-06-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2563 2020-06-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 2020-06-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ประชุม “กรมการจังหวัดพังงา” ผ่านระบบแอพพลิเคชั่น “sessioncall” 2020-06-25
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ 2020-06-24
สคป.ไชยา อ.ส.ค.ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน 2020-06-22
สคป.ไชยา นำผู้ถูกคุมฯฝึกอาชีพ 2020-06-22
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ 2020-06-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม โดยใช้วิธี Social Distancing 2020-06-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ประสานเรือนจำจังหวัดพังงา เพื่อรับตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ที่ได้รับการพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษ ที่กระทำผิดเงื่อนไขการคุมความประพฤติ 2020-06-17
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช รับการตรวจ มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน 2020-06-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา เข้าประชุมรับการตรวจราชการกรมคุมประพฤติ ประจำปี พ.ศ.2563 2020-06-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ขอขอบคุณกรมคุมประพฤติสนับสนุน Face Shield เพื่อป้องกันโรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) 2020-06-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ร่วมถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรชัยมงคลในสมุดลงนาม ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 2020-06-11
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤตินครศรีธรรมราช ออกเยี่ยมเยือน อสค.อำเภอท่าศาลา พร้อมชมบ่อปลาสาธิตเพื่อการฝึกอาชีพ 2020-06-11
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์อำเภอท่าศาลา 2020-06-11
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร 2020-06-11
สคป.ไชยา ร่วมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านคอร์รัปชั่น 2020-06-11
สคป.ไชยา จัดประชุมสำนักงาน 2020-06-11
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดประชุมคณะทำงาน PMQA 2020-06-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา จัดประชุมสำรวจงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-06-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา รับมอบน้ำดื่มจากอาสาสมัครคุมประพฤติ 2020-06-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา อาสาสมัครคุมประพฤติ ออกสอดส่องเยี่ยมเยียนผู้ถูกคุมความประพฤติ 2020-06-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา จัดให้มีการส่งเสริมการให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาคอย่างเท่าเทียม 2020-06-10
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม (ชดเชย) 2020-06-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด 2020-06-09
สคป.ไชยา จัดประชุมแผนการพัฒนาองค์การฯ (PMQA) 2020-06-08
สคป.ไชยาประสานเรือนจำรับตัวผู้ได้รับการพักการลงโทษฯ 2020-06-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา รับมอบเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายและหน้ากากอนามัย จากนายไพฑูรย์ ม่วงไหมทอง ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพังงา 2020-06-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา จัดกิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” 2020-06-04
สคป.ไชยา จัดกิจกรรม "คุมประพฤติร่วมใจ ป้องกันภัยโควิด-19" 2020-06-04
สคป.ไชยา จัดกิจกรรม "คุมประพฤติร่วมใจ ป้องกันภัยโควิด-19" 2020-06-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา จัดกิจกรรม ผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ครั้งที่ 14/2563 2020-06-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา จัดกิจกรรม “คุมประพฤติร่วมใจ ป้องกันภัยโควิด-19” 2020-06-04
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช บูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม “คุมประพฤติร่วมใจ ป้องกันภัยโควิด-๑๙” 2020-06-04
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” 2020-06-04
นายยูนันต์ อุมาสะ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ ร่วมโครงการ “จิตอาสา เราทำความดี” 2020-06-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 2020-06-03
สคป.ไชยาร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 2020-06-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย 2020-06-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 2020-06-03
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” 2020-06-03
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีลงนาม ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 2020-06-03
สคป.ไชยา ร่วมแสดงความอาลัยในงานสวดพระอภิธรรมศพ 2020-06-02
สคป.ไชยาเป็นผู้แทนกรมคุมประพฤติร่วมแสดงความอาลัยในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ 2020-06-02
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม 2020-06-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา จัดตกแต่งสถานที่ประดับ พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 2020-06-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา จัดประชุมพนักงานคุมประพฤติ ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา 2020-06-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา รับมอบเครื่องดื่มและอาหารแห้ง เพื่อสนับสนุนกิจกรรม “ตู้ปันรัก ปันความอิ่ม” จากนางสาวกาญจนา ศรีรักษา ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ.จังหวัดพังงา 2020-06-01
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา และหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) ของกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 7/2563 2020-05-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา จัดกิจกรรม “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563” 2020-05-28
คุมประพฤติจังหวัดพังงา ร่วมรับประทานอาหารกลางวันและเลี้ยงส่งนางสาวจุรีรัตน์ ภูมิสุข พนักงานคุมประพฤติ 2020-05-28
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชุมพร 2020-05-28
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าแนะนำตัวกับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว จ.นศ. เพื่อหารือแนวทางการทำงานร่วม รวมทั้งบทบาทการช่วยติดตามสอดส่องในชุมชน 2020-05-27
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหน้ากากอนามัยชนิดผ้าที่ได้รับการสนับสนุนจาก สถานพินิจ จ. นศ. ให้กับอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 2020-05-27
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมปลูกต้นพุดศุภโชค เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 2020-05-27
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าอบรมการติดตั้งและใช้งานโปรแกรมสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย (ThaiWPS) ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ 2020-05-26
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช รับมอบหน้ากากอนามัยชนิดผ้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ฝีมือของเด็กและเยาวชน จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช 2020-05-21
ผอ.สคป.จ.นศ. ให้คำแนะนำแก่บุคคลในครอบครัวและผตส.ที่มารับฟังคำวินิจฉัยฯ กรณีมีผู้แอบอ้างเรียกรับเงินจากญาติ ผตส. เกี่ยวกับการติดต่อขอปล่อยชั่วคราวระหว่างตรวจพิสูจน์ 2020-05-21
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมสมทบทุนจัดซื้อ “น้ำดื่ม...ปันสุข”ให้บริการแก่ผู้มารับบริการ ตามโครงการ “คุมประพฤติร่วมใจ ป้องกันภัยโควิด-19” 2020-05-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ประสานเรือนจำจังหวัดพังงา เพื่อรับตัวผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับการพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษ ที่กระทำผิดเงื่อนไขการคุมความประพฤติ 2020-05-20
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2020-05-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม โดยใช้วิธี Social Distancing 2020-05-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา จัดกิจกรรม“ตู้ปันรัก ปันความอิ่ม” 2020-05-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา จัดกิจกรรม“คุมประพฤติพังงาเฉลี่ยทุกข์ เฉลี่ยสุข” 2020-05-12
อ.ส.ค.เยี่ยม เทียนเฮง มอบสิ่งของอาหารแห้งเพื่อสนับสนุนกิจกรรม“คุมประพฤติพังงาเฉลี่ยทุกข์ เฉลี่ยสุข” 2020-05-12
สคป.ไชยา จัดประชุมสำนักงาน 2020-05-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ร่วม“โครงการมอบถุงยังชีพสู่นักศึกษา กศน. สู้ภัยโควิด-19 ” 2020-05-08
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม 2020-05-05
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย ณ สำนักงานฯ 2020-05-05
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชุมพร 2020-04-29
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤตินครศรีธรรมราช เดินทางไปแนะนำตัวและร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปากพนัง ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งใหม่ 2020-04-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 2020-04-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ร่วมตรวจเยี่ยมติดตามแก้ไขปัญหา ในสถานการณ์ฉุกเฉินการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙) 2020-04-14
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤตินครศรีธรรมราช เดินทางไปแนะนำตัวและร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครศรีธรรมราช ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งใหม่ 2020-04-14
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ได้รับอนุเคราะห์ร่มสนาม เพื่อใช้บังแดดให้บริการประชาชนภายนอกอาคาร จำนวน ๓ คัน จากธนาคารออมสินภาค ๑๗ 2020-04-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ร่วมประชุมหารือการตรวจเยี่ยมติดตาม การทำงานสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙) 2020-04-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 2020-04-09
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) สร้างความมั่นใจให้กับเจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อราชการ 2020-04-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 2020-04-06
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี ๒๕๖๓ 2020-04-02
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ดำเนินตามแนวทาง การปล่อยตัวชั่วคราวผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ 2020-04-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 2020-04-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาตรวจเยี่ยมจุดตรวจคัดกรอง 2020-04-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาร่วมส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่ร่วมปฏิบัติงาน COVID-19 2020-04-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า 2020-03-31
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 2020-03-31
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ดำเนินตามแนวทางการปล่อยตัวชั่วคราวผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ 2020-03-30
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์อำเภอลานสกา 2020-03-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 2020-03-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ยินดีต้อนรับท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมและคณะ 2020-03-19
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 2020-03-18
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์อำเภอเชียรใหญ่ 2020-03-18
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์อำเภอพรหมคีรี 2020-03-17
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์อำเภอนบพิตำ 2020-03-17
สคป.ไชยา ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมเยี่ยมสำนักงาน 2020-03-17
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการบูรณาการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติด 2020-03-16
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์อำเภอปากพนัง 2020-03-16
สคป.ไชยา นำผู้ถูกคุมฯทำงานบริการสังคม 2020-03-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดกิจกรรม “สัปดาห์ทำความดีเพื่อสังคม” 2020-03-13
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ 2020-03-12
สคป.ไชยา อ.ส.ค.ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน 2020-03-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ไหว้พระสวดมนต์และนั่งสมาธิ 2020-03-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมวิชาชีพ “หลักสูตรผ้าบาติก” 2020-03-11
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์อำเภอหัวไทร 2020-03-11
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์อำเภอท่าศาลา 2020-03-10
สคป.ไชยา จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย 2020-03-10
สคป.ไชยา เยี่ยมอาสาสมัครคุมประพฤติ 2020-03-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดโครงการโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 2020-03-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาโครงการโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 2020-03-06
สคป.ไชยา อ.ส.ค.ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน 2020-03-06
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม “สัปดาห์ทำความดีเพื่อสังคม”เนื่องในวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ ๒๘ ปี และวันสถาปนา กระทรวงยุติธรรม ครบรอบ ๑๒๙ ปี 2020-03-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เคารพธงชาติ และกล่าวคำปฏิญาณตน 2020-03-05
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช เยี่ยมไข้อาสาสมัครคุมประพฤติ 2020-03-05
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2020-03-05
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ออกติดตามเยี่ยมเยียนและต่อยอดโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2020-03-04
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์อำเภอสิชล 2020-03-04
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์อำเภอขนอม 2020-03-04
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม 2020-03-03
คุมประพฤติจังหวัดพังงามอบทุนประกอบอาชีพ 2020-03-02
คุมประพฤติจังหวัดพังงา ร่วมพิธีถวายพานพุ่ม “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” 2020-03-02
สนง.คุมประพฤติ จ.นครศรีธรรมราช จัด“โครงการคนดีอาสา พาปลอดภัย” ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ 2020-02-28
สคป.ไชยา อ.ส.ค.ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน 2020-02-27
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดอบรมธรรมะและอบรมความรู้ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ 2020-02-27
ชมรม TO BE NUMBER ONE สคป.นครศรีธรรมราช เข้าร่วม การประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE กลุ่มดีเด่น ประเภทสำนักงานคุมประพฤติ ระดับภาคใต้ ประจำปี ๒๕๖๓ 2020-02-26
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์อำเภอหัวไทร 2020-02-26
คุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2020-02-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา เข้าร่วมประกวดผลงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE 2020-02-25
คุมประพฤติจังหวัดพังงา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” 2020-02-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ 2020-02-24
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม อบรมป้องกันการเสพซ้ำ : ทักษะการปฏิเสธ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ 2020-02-21
สคป.ไชยา ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ 2020-02-21
คุมประพฤติจังหวัดพังงา ดำเนินโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ 2020-02-20
สคป.ไชยา อ.ส.ค.ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน 2020-02-20
คุมประพฤติจังหวัดพังงา ปฏิบัติตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน ประจำปี 2563 2020-02-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 2020-02-19
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 2020-02-17
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์อำเภอเชียรใหญ่ 2020-02-17
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์อำเภอพรหมคีรี 2020-02-17
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์อำเภอนบพิตำ 2020-02-17
สคป.ไชยา จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพ 2020-02-17
ชมรม TO BE NUMBER ONE สคป.นครศรีธรรมราช ต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อันเป็นการเสริมสร้าง และพัฒนาเครือข่ายร่วมกัน 2020-02-14
ชมรม TO BE NUMBER ONE สนง.คุมประพฤติ จ.นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม กีฬาสานสามัคคี TO BE NUMBER ONE ปีที่ ๒ 2020-02-14
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม อบรมป้องกันการเสพซ้ำ : ทักษะการปฏิเสธ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ 2020-02-14
สคป.ไชยา ปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ 2020-02-14
สคป.ไชยา จัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2020-02-14
สคป.ไชยา อ.ส.ค.ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน 2020-02-14
สคป.ไชยา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารอ.ส.ค. 2020-02-14
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม “ปิ่นโตสามัคคี ตามวิถีคนคอน” 2020-02-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ไหว้พระสวดมนต์และนั่งสมาธิ 2020-02-12
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 2020-02-11
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์อำเภอปากพนัง 2020-02-11
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมขบวนเกียรติยศผ้าพระบฏพระราชทานและพิธีถวายผ้าพระบฏพระราชทาน 2020-02-11
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมพิธีรับมอบและ สมโภชผ้าพระบฏพระราชทาน 2020-02-11
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์อำเภอท่าศาลา 2020-02-11
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ 2020-02-07
สคป.ไชยา อ.ส.ค.ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน 2020-02-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เคารพธงชาติ และกล่าวคำปฏิญาณตน 2020-02-06
สคป.ไชยา ประชาสัมพันธ์ภารกิจงานคุมประพฤติ 2020-02-06
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์อำเภอชะอวด 2020-02-05
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์อำเภอสิชล 2020-02-05
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์อำเภอขนอม 2020-02-05
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมอบรมความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษและโรคสมองติดยา 2020-02-04
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอหลังสวน 2020-02-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด 2020-02-03
ตำรวจภูธร จ.นครศรีธรรมราช ร่วมกับ สนง.คุมประพฤติ จ.นครศรีธรรมราช เปิด“โครงการคนดีอาสา พาปลอดภัย” ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ 2020-01-30
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เข้าร่วมปัจฉิมนิเทศแก่ผู้ต้องขังได้รับการพักการลงโทษ 2020-01-29
สคป.ไชยา จัดอบรมเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยฯ 2020-01-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ 2020-01-28
สคป.ไชยา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา 2020-01-28
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ร่วมประชุมคณะทำงานโต๊ะข่าวเพื่อการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดชุมพร 2020-01-24
คุมประพฤติจังหวัดพังงา ดำเนินโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ 2020-01-23
คุมประพฤติจังหวัดพังงา จัดโครงการประชาสัมพันธ์หน่วยงานจังหวัดเคลื่อนที่ 2020-01-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ 2020-01-23
สคป.ไชยา จัดโครงการอบรมป้องกันการเสพซ้ำ 2020-01-22
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์อำเภอลานสกา 2020-01-22
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดค่ายให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา “TO BE คนดี ศรีนคร” 2020-01-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ขอขอบคุณท่านผู้ตรวจราชการและคณะ 2020-01-22
สคป.ไชยา ร่วมแสดงความอาลัยในงานสวดพระอภิธรรมศพฯ 2020-01-22
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ 2020-01-22
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลอง ครบรอบ ๑๕๐ ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต 2020-01-20
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 2020-01-20
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์อำเภอเชียรใหญ่ 2020-01-20
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์อำเภอพรหมคีรี 2020-01-20
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์อำเภอนบพิตำ 2020-01-20
คุมประพฤติจังหวัดพังงา ปฏิบัติตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน ประจำปี 2563 2020-01-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ยินดีต้อนรับผู้ตรวจราชการและคณะ 2020-01-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2020-01-18
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม อบรมป้องกันการเสพซ้ำ : ทักษะการปฏิเสธ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ 2020-01-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 2020-01-17
สคป.ไชยา จัดโครงการอบรมอาสาจราจร 2020-01-17
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องใน “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” 2020-01-17
สคป.ไชยา จัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2020-01-16
สคป.ไชยา อ.ส.ค.ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน 2020-01-16
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เข้าร่วมพิธีรับพระราชทาน พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 2020-01-16
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เข้าร่วมพิธีปล่อยตัวผู้ได้รับการพักการลงโทษ 2020-01-16
คุมประพฤติจังหวัดพังงา เตรียมความพร้อมในการประกวด โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 2020-01-16
คุมประพฤติจังหวัดพังงา จัดประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-01-16
ชมรม TO BE NUMBER ONE สคป.นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม “TO BE นครศรีฯ ร่วมปันแสงแห่งปัญญา” โดยรับบริจาคปฏิทินเก่าแบบตั้งโต๊ะ เพื่อเป็นสื่ออักษรเบรลล์สำหรับผู้พิการทางสายตา 2020-01-15
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ 2020-01-14
ชมรม TO BE NUMBER ONE สคป.นครศรีธรรมราช เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระหว่างจังหวัด และชมรม TO BE NUMBER ONE ที่ประสบความสำเร็จ ณ สสจ.พัทลุง 2020-01-14
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์อำเภอปากพนัง 2020-01-14
ชมรม TO BE NUMBER ONE สคป.นครศรีธรรมราช เข้าประกวดผลงานชมรมฯ เป็นตัวแทนจังหวัดนครศรีธรรมราช ไปเข้าร่วมการประกวดผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทกรมคุมประพฤติ ระดับดีเด่น รอบตัดสิน ระดับภาคใต้ 2020-01-13
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์อำเภอท่าศาลา 2020-01-13
คุมประพฤติจังหวัดพังงา ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 2020-01-13
คุมประพฤติจังหวัดพังงา เข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา 2020-01-13
สคป.ไชยา จัดประชุมสามัญอาสาสมัครคุมประพฤติ 2020-01-13
สคป.ไชยา อ.ส.ค.ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน 2020-01-13
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมฝึกอาชีพผลิตน้ำม้นเหลืองไพล 2020-01-11
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ 2020-01-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา จัดนิทรรศการในงาน “เมืองแห่งความสุขและงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี ๒๕๖๓” 2020-01-10
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 2020-01-10
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาและอาสาสมัครคุมประพฤติ ร่วมบริจาคสิ่งของให้กับเด็กนักเรียน 2020-01-09
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาพบปะ อาสาสมัครคุมประพฤติประจำศูนย์ประสานงานอ.ส.ค.อำเภอท้ายเหมือง 2020-01-09
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรมพื้นฐาน เป้าหมายชีวิตและบทบาทครอบครัว ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ 2020-01-09
สคป.ไชยา รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ 2020-01-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 2020-01-08
สนง.คุมประพฤติ จ.นครศรีธรรมราช จัดโครงการ“ยุติธรรมชุมชน สู่ตำบลคนดี ด้วยวิถีเมืองนคร” ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 2020-01-08
สคป.ไชยา เข้าพบอัยการจังหวัดไชยาและหัวหน้าศาลจังหวัดไชยาเพื่อสวัสดีปีใหม่ 2020-01-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอหลังสวน 2020-01-07
สคป.ไชยาเข้าพบนายอำเภอไชยาเพื่อสวัสดีปีใหม่ฯ 2020-01-07
คุมประพฤติจังหวัดพังงา เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เพื่อสวัสดีปีใหม่ ประจำปี 2563 2020-01-07
คุมประพฤติจังหวัดพังงา ร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อนำไปเป็นรางวัล สลากมัจฉากาชาด ประจำปี 2563  2020-01-07
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เข้ามอบของขวัญ สวัสดีปีใหม่ 2563 แก่หัวหน้าศาลจังหวัดหลังสวน 2020-01-07
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอหลังสวน 2020-01-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 2020-01-02
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน จัดกิจกรรมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563 2019-12-27
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม อบรมป้องกันการเสพซ้ำ : ทักษะการปฏิเสธ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ 2019-12-27
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมคุมประพฤติใส่ใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน 2019-12-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดกิจกรรมเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2019-12-27
คปภ.จ.นครศรีธรรมราช ร่วมกับ สนง.คุมประพฤติ จ.นครศรีธรรมราช เปิด“โครงการคนดีอาสา พาปลอดภัย” ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ 2019-12-27
ชมรม TO BE NUMBER ONE สคป.นครศรีธรรมราช บูรณาการร่วมกับ สภ.เชียรใหญ่, คปภ.นศ. และ อสค.อำเภอเชียรใหญ่ ทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม “TO BE นครศรีใส่ใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน” เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ 2019-12-26
สคป.ไชยา เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฯ 2019-12-26
สคป.ไชยา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ 2019-12-25
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดอบรมธรรมะและอบรมความรู้ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 2019-12-24
คุมประพฤติจังหวัดพังงา จัดกิจกรรม  "คุมประพฤติใส่ใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน" 2019-12-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดชายหาด (ชุมพร All For Green ชุมพรร่วมใจ เที่ยวไทยยั่งยืน) 2019-12-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เข้าร่วมกิจกรรมรำเทิดพระเกียรติ ในงานเทิดพระเกียรติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และงานกาชาดจังหวัดชุมพร ประจำปี 2562 2019-12-23
คุมประพฤติจังหวัดพังงา เข้าร่วมโครงการ "สตรีพังงา นางฟ้าอันดามัน สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดินสู่พังงาเมืองแห่งความสุข"  2019-12-23
สคป.ไชยา เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน 2019-12-20
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2019-12-19
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดประชุมคณะกรรมการ อาสาสมัครคุมประพฤติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 2019-12-19
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม อบรมป้องกันการเสพซ้ำ : ทักษะการปฏิเสธ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ 2019-12-19
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ 2019-12-18
คุมประพฤติจังหวัดพังงา ร่วมรับประทานอาหาร เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และเลี้ยงส่งข้าราชการย้าย 2019-12-18
สคป.ไชยา เยี่ยมอาสาสมัครคุมประพฤติ 2019-12-17
สคป.ไชยา อ.ส.ค.ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน 2019-12-13
ชมรม TO BE NUMBER ONE สคป.นครศรีธรรมราช บูรณาการร่วมกับ อสค.อำเภอชะอวด ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ตลอดจนภาคีเครือข่าย ทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ 2019-12-13
คุมประพฤติจังหวัดพังงา ร่วมกิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร 2019-12-12
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรมพื้นฐาน เป้าหมายชีวิตและบทบาทครอบครัว ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ 2019-12-12
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ 2019-12-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ไหว้พระสวดมนต์และนั่งสมาธิ 2019-12-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day 2019-12-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาร่วมกิจกรรมจิตอาสาวันพ่อแห่งชาติ 2019-12-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคมวันพ่อแห่งชาติ 2019-12-09
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ 2019-12-09
ชมรม TO BE NUMBER ONE สคป.นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม “TO BE นครศรี ร่วมทำดีเพื่อพ่อ” 2019-12-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เข้าร่วมโครงการการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) 2019-12-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง พัฒนาชุมชนที่อาศัยริมน้ำ 2019-12-06
สคป.ไชยา ร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ 2019-12-06
สคป.ไชยา จัดให้ผู้ถูกคุมฯทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-12-06
สคป.ไชยา อ.ส.ค.ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน 2019-12-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 2019-12-05
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม 2019-12-04
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอหลังสวนและประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอหลังสวน 2019-12-02
สคป.ไชยา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารอ.ส.ค. 2019-11-28
สคป.ไชยา อ.ส.ค.ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน 2019-11-28
สนง.ขนส่ง จ.นครศรีธรรมราช ร่วมกับ สนง.คุมประพฤติจ.นครศรีธรรมราช เปิด“โครงการคนดีอาสา พาปลอดภัย” ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 2019-11-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 2019-11-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน 2019-11-27
สคป.ไชยา ร่วมจิตกรรมจิตอาสา 2019-11-27
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน มอบสิ่งของสนับสนุนการจัดงานออกร้านเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร 2019-11-27
สคป.ไชยา จัดโครงการอบรมธรรมะสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 1/2563 2019-11-26
สคป.ไชยา ร่วมกิจกรรมวิ่ง "ก้าวด้วยธรรม เพื่อ 18 รพ." 2019-11-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" เนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 2019-11-25
สคป.ไชยา อ.ส.ค.ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน 2019-11-21
ชมรม TO BE NUMBER ONE สคป.นครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมสร้างองค์ความรู้ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ให้กับโรงเรียนบ้านนาเคียน 2019-11-21
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม อบรมป้องกันการเสพซ้ำ : ทักษะการปฏิเสธ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ 2019-11-21
คุมประพฤติจังหวัดพังงาร่วมกิจกรรม “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” 2019-11-19
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ 2019-11-19
สคป.นครศรีธรรมราช เยี่ยมเยียนและติดตามผล สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ที่เคยได้รับการสงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพ 2019-11-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ลงพื้นที่ตามโครงการรวมพลังสร้างคนดีสังคมมีสุข 2019-11-17
คุมประพฤติจังหวัดพังงา ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี ๒๕๖๒ 2019-11-14
ชมรม TO BE NUMBER ONE สคป.นครศรีธรรมราช ต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อันเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายร่วมกัน 2019-11-14
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม อบรมป้องกันการเสพซ้ำ : ทักษะการปฏิเสธ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ 2019-11-14
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ 2019-11-14
ผอ.สคป.นศ.ออกเยี่ยมเยือนและรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอสค.อำเภอปากพนัง 2019-11-13
สคป.ไชยา จัดให้ผู้ถูกคุมฯทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-11-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ไหว้พระสวดมนต์และนั่งสมาธิ