รูป หัวข้อ วันที่
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ถอด EM ให้กับผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ชุดที่ ๔ 2021-09-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ถอด EM ให้กับผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ชุดที่ 3 2021-09-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ถอด EM ให้กับผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ชุดที่ ๒ 2021-09-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาทักษะผู้ชนะการประกวด Street Food สร้างอาชีพระดับจังหวัด 2021-09-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ถอด EM ให้กับผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ชุดที่ ๑ 2021-09-08
สคป.นครศรีธรรมราช ขับเคลื่อนกิจกรรม “ชวนลูก..ปลูกฟ้า” 2021-08-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) 2021-08-23
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 2021-08-23
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 2021-08-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมบริจาคสิ่งของ “มีแล้ว แบ่งปัน” สู้ภัยโควิด ๑๙ 2021-08-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมหารือแนวทางการดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษฯ พ.ศ. 2564 2021-08-03
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เยี่ยมไข้อาสาสมัครคุมประพฤติ 2021-07-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมบุญอุปสมบท อาสาสมัครคุมประพฤติ 2021-07-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วม โครงการวัดสีขาว ก่อนเข้าพรรษา 2021-07-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับการพักการลงโทษ 2021-07-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับการพักการลงโทษ 2021-07-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน 2021-07-13
คุมประพฤติภูเก็ต จัดอบรมวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านการทำอาหาร 2021-07-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา จัดกิจกรรมอบรมวิชาชีพมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านการทำอาหาร 2021-07-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับการพักการลงโทษ 2021-07-06
คุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต จัดโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ “ชีวิตวิถีใหม่ ห่างไกลยาเสพติด” 2021-06-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับการพักการลงโทษ 2021-06-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ส่งมอบเงินทุนประกอบอาชีพ ในโครงการกำลังใจฯ 2021-06-28
คุมประพฤติภูเก็ตจัดโปรแกรมพักการลงโทษกรณีพิเศษ 2021-06-28
สคป.นครศรีธรรมราช ได้รับมอบเสื้อยืดสีขาวจาก สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๘ เพื่อรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2021-06-25
สคป.นครศรีธรรมราช ร่วมกับ สคป.นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง ร่วมกันจัดประกวดการทำอาหารระดับจังหวัด (Street Food) 2021-06-22
คุมประพฤติภูเก็ตเข้ารับการฉีดวัคซีนสู้ COVID-19 ครบ 100% 2021-06-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมพิธีเปิด “โครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ” 2021-06-10
คุมประพฤติภูเก็ตลงพื่นที่ประชาสัมพันธ์ JSOC 2021-06-02
ผอ.คุมประพฤติภูเก็ตและคณะ เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต 2021-06-01
คุมประพฤติภูเก็ต ร่วมจัดรายการวิทยุให้ความรู้แก่ประชาชน 2021-05-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมเยี่ยมไข้และให้กำลังใจบุคลากร 2021-05-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมเยี่ยมไข้และให้กำลังใจครอบครัวบุคลากร 2021-05-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับการพักการลงโทษ และ ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ 2021-05-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับการพักการลงโทษ 2021-05-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับการพักการลงโทษ 2021-05-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับการพักการลงโทษ 2021-05-12
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมสนับสนุนและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนฯ 2021-04-11
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม พัฒนาชายหาด อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ 2021-04-09
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดอบรมธรรมะและอบรมความรู้ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ 2021-04-09
สคป.ไชยา ปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-04-09
สคป.ไชยา รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-04-07
สคป.ไชยา อ.ส.ค.ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน 2021-04-07
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ 2021-04-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันข้าราชการพลเรือนประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ 2021-03-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวัน พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า 2021-03-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันที่ระลึกพระบาทสทเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" 2021-03-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมเยี่ยมไข้และให้กำลังใจบุคลากร 2021-03-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเลี้ยงต้อนรับและเลี้ยงส่งบุคลากร 2021-03-26
คณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพยาเสพติดจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบของที่ระลึกให้กับแก่ประธานคณะอนุฯ 2021-03-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับการพักการลงโทษ 2021-03-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัด“โครงการคนดีอาสา พาปลอดภัย” ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ 2021-03-25
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมงานสัมมนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ประจำปี ๒๕๖๔ 2021-03-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา วางพวงหรีดเคารพศพ อดีตอาสาสมัครคุมประพฤติ 2021-03-23
สคป.ไชยา จัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2021-03-22
สคป.ไชยา อ.ส.ค.รับโล่และประกาศเกียรติคุณฯ 2021-03-22
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม พัฒนาคลองชลประทาน อ.พระพรหม จ.นครศรีฯ 2021-03-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมเยี่ยมไข้และให้กำลังใจครอบครัวบุคลากร 2021-03-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับการพักการลงโทษ 2021-03-18
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรม ป้องกันการเสพซ้ำ(พื้นฐาน) ครั้งที่ ๘ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 2021-03-18
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เยี่ยมไข้ ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช 2021-03-18
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ 2021-03-17
ชมรม TO BE NUMBER ONE สคป.นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2021-03-17
ชมรม TO BE NUMBER ONE สคป.นครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการประกวด ระดับภาคใต้ ประจำปี ๒๕๖๔ 2021-03-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ ๒๙ ปี 2021-03-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี “จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตทำความดีเพื่อสังคม เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ ๒๙ ปี ประจำปี ๒๕๖๔” 2021-03-15
สคป.ไชยา จัดประชุมสามัญอาสาสมัครคุมประพฤติครั้งที่ 1/2564 2021-03-14
สคป.ไชยา จัดอบรมธรรมะสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-03-14
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรม ป้องกันการเสพซ้ำ(พื้นฐาน) ครั้งที่ ึ7 ประจำปี พ.ศ. 2564 2021-03-12
สคป.ไชยา อ.ส.ค.ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน 2021-03-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม 2021-03-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ร่วมพิธีสมโภชพระพุทธวิศิษฏพิชิตมารประทานพร 2021-03-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ร่วมพิธีถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี พ.ศ.2564 2021-03-10
สคป.ไชยา ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) 2021-03-10
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ 2021-03-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา จัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2021-03-10
สคป.ไชยา ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) 2021-03-09
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2021-03-09
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2021-03-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา จัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน 2021-03-08
สคป.ไชยา ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) 2021-03-05
สำนักงานคุมประพฤติสุราษฎร์ธานี “ลงพื้นที่ติดตามดูและและให้คำแนะนำผู้พักการลงโทษ ที่ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM)” 2021-03-05
สำนักงานคุมประพฤติสุราษฎร์ธานี “ลงพื้นที่ติดตามดูและและให้คำแนะนำผู้พักการลงโทษ ที่ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM)” 2021-03-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมอบรมธรรมะ (เทียนส่องธรรม) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ 2021-03-05
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช สำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม 2021-03-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ปีที่ ๓ 2021-03-05
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรม ป้องกันการเสพซ้ำ(พื้นฐาน) ครั้งที่ ๖ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 2021-03-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุมขับเคลื่อนชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติ 2021-03-04
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มประจำเดือนมีนาคม 2564 2021-03-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา จัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2021-03-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนมีนาคม 2564 2021-03-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา รับการตรวจราชการ จากหัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงยุติธรรม 2021-03-02
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช รับมอบอุปกรณ์กีฬา เพื่อสนับสนุนโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2021-03-02
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 2021-03-02
สคป.ไชยา จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนมีนาคม 2564 2021-03-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี “ร่วมต้อนรับนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และร่วมประชุมพร้อมรับนโยบายปลดล็อกพืชกระท่อม” 2021-02-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี “ร่วมต้อนรับนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และร่วมประชุมพร้อมรับนโยบายปลดล็อกพืชกระท่อม” 2021-02-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี “จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านอาชีพ การทำ ข้าวมันไก่ และ ผัดไทย" 2021-02-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี “จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านอาชีพ การทำ ข้าวมันไก่ และ ผัดไทย" 2021-02-25
สำนักงานคุมประพฤติสุราษฎร์ธานี “จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำครั้งที่ ๖/๒๕๖๔” 2021-02-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี “ระดมติด EM นักโทษที่ได้รับการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษ” 2021-02-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี “จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม” ณ บ่อน้ำร้อนเขาพลู ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2021-02-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชุมพร 2021-02-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย 2021-02-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม (สร้างฝายชะลอน้ำ) 2021-02-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัด“โครงการคนดีอาสา พาปลอดภัย” ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ 2021-02-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับการพักการลงโทษ 2021-02-24
ชมรม TO BE NUMBER ONE สคป.นครศรีธรรมราช ชนะเลิศ การประกวดผลงานโครงการชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทสำนักงานคุมประพฤติ ระดับจังหวัด 2021-02-24
สคป.ไชยา อ.ส.ค.ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน 2021-02-24
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมฝึกอาชีพการทำไม้กวาดก้านมะพร้าว 2021-02-24
สคป.ไชยา ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ให้กับนักโทษซึ่งได้รับการพักการลงโทษจำนวน 1 ราย 2021-02-23
สคป.ไชยา ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ให้กับผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ 2021-02-23
สคป.ไชยา ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมตรวจราชการกรณีปกติ 2021-02-23
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรม ป้องกันการเสพซ้ำ(พื้นฐาน) ครั้งที่ ๕ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 2021-02-19
สคป.ไชยา ร่วมต้อนรับนางวราภรณ์ เปล่งแสง ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ 2021-02-19
สคป.ไชยา ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ให้กับนักโทษซึ่งได้รับการพักการลงโทษจำนวน 9 ราย 2021-02-19
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรม ป้องกันการเสพซ้ำ(พื้นฐาน) ครั้งที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 2021-02-18
สคป.ไชยา ดำเนินการติดตั้งและถอดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ให้กับผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์/ผู้ได้รับลดวันต้องโทษ 2021-02-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมเยี่ยมไข้และให้กำลังใจครอบครัวบุคลากร 2021-02-17
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เยี่ยมไข้อาสาสมัครคุมประพฤติ 2021-02-17
สคป.ไชยา ติดอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็คทรอนิกส์ (EM) ให้กับผู้ได้รับการพักการลงโทษจำคุก 2021-02-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับการพักการลงโทษ 2021-02-16
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ 2021-02-16
สคป.ไชยา ร่วมพิธีปิดการอบรมโครงการพระราชทาน “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง” 2021-02-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ติดอุปกรณ์ติดตามตัว (EM) ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ กรณีพักการลงโทษ จำนวน 24 ราย 2021-02-15
สคป.ไชยา อ.ส.ค.ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน 2021-02-11
สคป.ไชยา ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ให้กับผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ 2021-02-11
สคป.ไชยา ดำเนินการถอดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ให้กับผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ 2021-02-11
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดอบรมธรรมะและอบรมความรู้ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ 2021-02-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา จัดกิจกรรมสร้างงานสร้างอาชีพ (การทำน้ำยาล้างจาน) ให้กับผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ 2021-02-10
สคป.ไชยา จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 2021-02-10
สคป.ไชยา และอสค.ร่วมบริจาคเงินทำบุญซื้อโต๊ะหินอ่อน 2021-02-10
สคป.ไชยา ดำเนินการถอดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ให้กับผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ 2021-02-09
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและอธิบายการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับการพักการลงโทษ 2021-02-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน อบรมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เรื่อง การติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ EM 2021-02-08
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช เตรียมความพร้อมการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด 2021-02-08
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรม ป้องกันการเสพซ้ำ(พื้นฐาน) ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 2021-02-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอตะกั่วป่า อำเภอกะปง และอำเภอคุระบุรี 2021-02-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองพังงา 2021-02-04
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดการประชุมสามัญประจำปี อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 2021-02-04
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 2021-02-03
สคป.ไชยา ร่วมแสดงความอาลัยในงานบำเพ็ญกุศลศพ 2021-02-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอทับปุด 2021-02-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอตะกั่วทุ่ง 2021-02-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท้ายเหมือง 2021-02-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา เยี่ยมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอตะกั่วทุ่ง 2021-02-03
สคป.ไชยา ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ให้กับผู้ได้รับการพักโทษจากเรือนจำอำเภอไชยา 2021-02-03
สคป.ไชยา ดำเนินการถอดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ให้กับผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ 2021-01-29
สคป.ไชยา ดำเนินการถอดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ให้กับผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ 2021-01-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ติดอุปกรณ์ติดตามตัว EM ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ จำนวน 8 ราย 2021-01-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัด“โครงการคนดีอาสา พาปลอดภัย” ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ 2021-01-28
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ 1/2564 2021-01-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ร่วมพิธีปิดโครงการพระราชทานฯ "โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง" รุ่นที่ 2/2 2021-01-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 2021-01-25
สคป.ไชยา นำตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัด ณ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ 2021-01-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุมสำนักงานครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 2021-01-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับการพักการลงโทษ 2021-01-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช รับมอบหน้ากากอนามัยจากอาสาสมัครคุมประพฤติ 2021-01-21
สคป.ไชยา ต้อนรับผู้แทนจากสำนักงาน คปภ.จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2021-01-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา จัดอบรมความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2021-01-21
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมอวยพรวันเกิดบุคลากร 2021-01-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมวางหรีดเคารพศพมารดาคณะอนุกรรมการฯ 2021-01-20
สคป.ไชยา ดำเนินการถอดและเปลี่ยนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ให้กับผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ 2021-01-20
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เยี่ยมไข้อาสาสมัครคุมประพฤติ 2021-01-19
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมหิ้วปิ่นโตเข้าวัดฟังธรรมและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2021-01-19
สคป.ไชยา ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ให้กับผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ 2021-01-15
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติประจำเดือนมกราคม 2564 2021-01-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมมอบของขวัญ รับสมาชิกใหม่ครอบครัวคุมประพฤติ 2021-01-14
สคป.ไชยา ดำเนินการถอดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ให้กับผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ 2021-01-13
สคป.ไชยา ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ให้กับผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ 2021-01-13
สคป.ไชยา ร่วมแสดงความอาลัยในงานบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่เนื่อม เพ็งมรดก มารดาของนางสาวรัตติยา เพ็งมรดก 2021-01-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมเยี่ยมไข้และให้กำลังใจบุคลากร 2021-01-12
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 2021-01-11
สคป.ไชยา ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ให้กับผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ 2021-01-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา จัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมรายบุคคล 2021-01-08
สคป.ไชยา ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ให้กับผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ 2021-01-08
สคป.ไชยา ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ให้กับผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ 2021-01-08
สคป.ไชยา ติดอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็คทรอนิกส์ (EM) 2021-01-06
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มประจำเดือนมกราคม 2564 2021-01-05
สคป.ไชยา อ.ส.ค.ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน 2020-12-30
สคป.ไชยา ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ให้กับผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ 2020-12-30
สคป.ไชยา ดำเนินการล้างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM)ที่ใช้งานแล้ว เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับติดตั้งครั้งต่อไป 2020-12-30
สคป.ไชยา จัดจัดโครงการชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ และคุมประพฤติใส่ใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน เมาขับ จับติด EM 2020-12-29
สคป.ไชยา เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดไชยาและอัยการจังหวัดไชยา เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564 2020-12-28
สคป.ไชยา ได้รับความอนุเคราะห์น้ำดื่มจากธนาคารกรุงไทย สาขาถนนศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2020-12-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 2020-12-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ติดอุปกรณ์ติดตามตัว (ELECTRONIC MONITORING : EM) ผู้ถูกคุมความประพฤติ จำนวน 2 ราย 2020-12-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ร่วมใจสวมใส่เสื้อสีขาวทุกวันพุธ ตามแผนป้องกันและปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ 2020-12-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ปลดอุปกรณ์ติดตามตัว (ELECTRONIC MONITORING : EM) ผู้ถูกคุมความประพฤติ จำนวน 1 ราย 2020-12-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2564 2020-12-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนำและขยายผลการแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน 2020-12-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมการอำนวยการ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2020-12-21
สคป.ไชยา ดำเนินการถอดอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็คทรอนิกส์ฯ 2020-12-18
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมฝึกอาชีพ 2020-12-18
สคป.ไชยา จัดปฐมนิเทศให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติและผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ 2020-12-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ประจำเดือนธันวาคม 2563 2020-12-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2564 2020-12-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ 2020-12-17
สคป.ไชยา รับมอบอุปกรณ์สำหรับทำงานบริการสังคมจากอาสาสมัครคุมประพฤติไตรทิพย์ ศักดา 2020-12-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนร่วมกิจกรรมวันชาติ 2020-12-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา เยี่ยมเยียนให้กำลังใจอาสาสมัครคุมประพฤติ 2020-12-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดพังงา 2020-12-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา จัดกิจกรรมการรับรายงานตัวแบบกลุ่ม 2020-12-09
สคป.ไชยา ติดอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็คทรอนิกส์ (EM) 2020-12-08
สคป.ไชยา ร่วมกิจกรรมโครงการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล 2020-12-08
2020-12-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร์ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2020-12-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล 2020-12-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2020-12-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ติดอุปกรณ์ติดตามตัว (ELECTRONIC MONITORING:EM) ผู้ถูกคุมความประพฤติ จำนวน 1 ราย 2020-12-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 2020-12-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2020-12-04
สคป.ไชยา เยี่ยมอาสาสมัครคุมประพฤติ 2020-12-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา จัดกิจกรรมการรับรายงานตัวแบบกลุ่ม 2020-12-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ติดอุปกรณ์ติดตามตัว (ELECTRONIC MONITORING:EM) ผู้ถูกคุมความประพฤติ จำนวน 11 ราย 2020-12-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนร่วมประชุมหัวหน้าส่วนฯ 2020-12-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา จัดกิจกรรมการรับรายงานตัวแบบกลุ่ม 2020-12-02
สคป.ไชยา รับรายงานตัวแบบกลุ่มประจำเดือนธันวาคม 2563 2020-12-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ติดอุปกรณ์ติดตามตัว (ELECTRONIC MONITORING:EM) ผู้ถูกคุมความประพฤติ จำนวน 1 ราย 2020-12-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน 2020-12-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เสริมสิริมงคลให้กับประเทศ เนื่องในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 2020-11-30
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เข้าร่วมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ “หมู่บ้านรักษาศีล 5” 2020-11-30
สคป.ไชยา รองอธิบดีกรมคุมประพฤติตรวจเยี่ยมสำนักงาน 2020-11-30
สคป.ไชยา ร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอ.ส.ค. 2020-11-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ติดอุปกรณ์ติดตามตัว (ELECTRONIC MONITORING:EM) ผู้ถูกคุมความประพฤติ จำนวน 1 ราย 2020-11-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ ครั้งที่ 7 2020-11-30
สคป.ไชยาเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล 2020-11-29
สคป.ไชยาจัดประชุมเลือกคณะกรรมการอ.ส.ค. 2020-11-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา จัดประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาในการติดตั้งและปลดเครื่องติดตามตัว (ELECTRONIC MONITORING : EM) 2020-11-26
สคป.ไชยา ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) 2020-11-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 2020-11-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดและปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาส วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 2020-11-25
สคป.ไชยา ติดอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็คทรอนิกส์ (EM) 2020-11-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม 2020-11-18
สคป.ไชยา นำผู้ถูกคุมฯทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2020-11-18
สคป.ไชยา ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) 2020-11-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนดำเนินการติดอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ (EM)และรับฟังนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัด 2020-11-16
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 2020-11-12
สคป.ไชยา ร่วมพิธีปิดการอบรมโครงการพระราชทาน“โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง” 2020-11-06
สคป.ไชยา จัดประชุมแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2020-11-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนประสานความร่วมมือการใช้EM กับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ 2020-11-04
สคป.สุราษฎร์ธานี และสคป.ไชยาเข้าพบหัวหน้าศาลจังหวัดไชยา 2020-11-03
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 2020-11-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนร่วมประชุมและรับฟังนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัด 2020-11-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เข้าร่วมกิจกรรมทอดกฐินสามัคคีวัดพิชัยธาราราม (วัดบ้านกึ่งวิถี) 2020-11-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เข้าร่วมแสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 2020-11-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชุมพร และ ศอ.ปส.จ.ชพ 2020-10-30
สคป.ไชยา ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) 2020-10-29
สคป.ไชยา ติด EM แก่ผู้ได้รับการพักการลงโทษ 2020-10-28
สคป.ไชยา ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2020-10-28
สคป.ไชยา ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 2020-10-27
สคป.ไชยา ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกและกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2020-10-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 2020-10-23
สคป.ไชยา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "ปลูกต้นไม้" 2020-10-22
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมหิ้วปิ่นโตเข้าวัดและทำงานบริการสังคม 2020-10-21
สคป.ไชยา ประชุมเตรียมความพร้อมใช้EM 2020-10-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ร่วมพิธีงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2563 2020-10-21
สคป.ไชยา ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปีฯ 2020-10-21
สคป.ไชยา แสดงความยินดีและให้การต้อนรับผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอไชยา 2020-10-20
สคป.ไชยา ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2020-10-19
สคป.ไชยา ร่วมต้อนรับนักกีฬาฯ 2020-10-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เข้าร่วมกิจกรรมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2020-10-14
สคป.ไชยาร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรฯ 2020-10-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน นำผู้กระทำผิดเข้าร่วมกิจกรรมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2020-10-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย 2020-10-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เข้าร่วมกิจกรรมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2020-10-13
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศประจำเดือนตุลาคม 2563 2020-10-09
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม 2020-10-07
สนง.คุมประพฤติ จ.นครศรีธรรมราช จัด“โครงการคนดีอาสา พาปลอดภัย” ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ 2020-09-29
สคป.ไชยาจัดกิจกรรมโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2020-09-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เคารพธงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 2020-09-28
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันมหิดลและวันประมงแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ 2020-09-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร 2020-09-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย 2020-09-24
สคป.ไชยา เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต 2020-09-23
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เริ่มใช้อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) กับผู้ถูกคุมความประพฤติรายแรก 2020-09-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 2020-09-18
สคป.ไชยา มอบทุนประกอบอาชีพแก่ผู้กระทำผิด 2020-09-16
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมขับเคลื่อน การทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับนำร่อง 2020-09-16
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ 2020-09-15
สคป.ไชยา แจ้งประกาศกระทรวงยุติธรรม 2020-09-15
สคป.ไชยา ร่วมไว้อาลัยในงานบำเพ็ญกุศลศพอาสาสมัครคุมประพฤติ 2020-09-14
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ขับเคลื่อน “โครงการตำบลคนดี” กิจกรรมถอดบทเรียนร่วมกับคณะทำงาน 2020-09-14
สคป.ไชยา จัดประชุมสำนักงาน 2020-09-11
สคป.ไชยาจัดปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ 2020-09-11
สนง.คุมประพฤติ จ.นครศรีธรรมราช ร่วมพิธีเปิด ค่าย “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม” จังหวัดนครศรีธรรมราช รุ่นที่ ๕ 2020-09-09
สคป.ไชยา จัดโครงการฝึกอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ 2020-09-01
สนง.คุมประพฤติ จ.นครศรีธรรมราช ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำและขยายผลการแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบ ค่าย “ศูนย์ขวัญแผ่นดิน” รุ่นที่ ๔ 2020-09-01
สคป.ไชยา จัดประชุมสามัญอาสาสมัครคุมประพฤติฯ 2020-08-31
สนง.คุมประพฤติ จ.นครศรีธรรมราช จัด“โครงการคนดีอาสา พาปลอดภัย” ครั้งที่ 7/๒๕๖๓ 2020-08-31
สคป.ไชยา ดำเนินการให้อาสาสมัครคุมประพฤติเข้ารับประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ 2020-08-28
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมพิธีเปิดและพิธีปิดค่าย “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม”จังหวัดนครศรีธรรมราช รุ่นที่ ๔ 2020-08-28
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมปลูกป่าประชารัฐ เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 2020-08-28
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดอบรมธรรมะและอบรมความรู้ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ 2020-08-28
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมโครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมฯ 2020-08-27
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจ 2020-08-26
สคป.ไชยาจัดกิจกรรมโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2020-08-24
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมต้อนรับ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ 2020-08-19
สคป.ไชยา ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารอ.ส.ค. (ประชุมสัญจร) 2020-08-18
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับชาติ 2020-08-14
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมรณรงค์ วันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก 2020-08-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณพ่อสืบ บุญทรงธรรม บิดา อ.ส.ค.โกศล บุญทรงธรรม 2020-08-14
สคป.ไชยา ออกหน่วยบริการประชาชนเดือนสิงหาคม 2563 2020-08-14
สคป.ไชยา จัดปฐมนิเทศให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2020-08-13
สคป.ไชยา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรฯ 2020-08-13
สคป.ไชยา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก" 2020-08-13
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2020-08-13
สคป.ไชยา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีลงนามถวายพระพร 2020-08-13
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2020-08-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 2020-08-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 2020-08-12
คป.ไชยา จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 12 สิงหาคม 2563 2020-08-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 2020-08-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ร่วมพิธีเปิดการจัดกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน”และกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่า เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2020-08-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระราชกุศล 2020-08-12
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรม “เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง” 2020-08-11
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมพิธีสงฆ์และพิธีวางพวงมาลา เนื่องใน “วันรพี” ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช 2020-08-10
อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดพังงา ร่วมพิธีวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ประจำปี 2563 2020-08-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ร่วมพิธีวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ประจำปี 2563 2020-08-07
สคป.ไชยา ร่วมงานวันรพี ประจำปี 2563 2020-08-07
สคป.ไชยารับรายงานตัวผู้ได้รับการพักการลงโทษฯ 2020-08-07
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมพิธีสงฆ์และพิธีวางพวงมาลา เนื่องใน “วันรพี” ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ศาลจังหวัดปากพนัง 2020-08-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันรพี 2563 2020-08-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 2020-08-06
สคป.ไชยา ออกเยี่ยมเยือนหน่วยงานภาคี 2020-08-06
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม 2020-08-05
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ 2020-08-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา จัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 2020-08-04
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอหัวไทรประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ พร้อมเยี่ยมเยียน อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอหัวไทร 2020-08-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา รับมอบหน้ากากอนามัย จากนายไพฑูรย์ ม่วงไหมทอง ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพังงา 2020-08-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ร่วมต้อนรับนางภัฐภัสสร สุนทรฐณะวัฒน์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 2020-08-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดพังงา ครั้งที่ 2/2563 2020-08-03
สคป.ไชยา ร่วมกันกล่าวคำอำลาเจ้าหน้าที่ซึ่งลาออกจากราชการ 2020-08-01
สนง.คุมประพฤติ จ.นครศรีธรรมราช จัด“โครงการคนดีอาสา พาปลอดภัย” ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ 2020-07-31
สคป.จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ 2/2563 2020-07-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรม ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม 2020-07-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา นายยูนันต์ อุมาสะ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ เข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ 2020-07-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ร่วมลงนาม MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดพังงา 2020-07-30
สคป.ไชยา ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 2020-07-30
สคป.ไชยา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 2020-07-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 2020-07-29
สคป.ไชยา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 2020-07-29
สคป.ไชยา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 2020-07-29
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 2020-07-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 2020-07-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 2020-07-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 2020-07-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์จิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาดศาสนสถาน 2020-07-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ การเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 2020-07-28
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมโครงการพลิกฟื้นผืนป่า สืบสาน รักษา ต่อยอด สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 2020-07-24
ผอ.สคป.นศ. ร่วมโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือ ด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 2020-07-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ร่วมโครงการ “ปลูกป่า และป้องกันไฟป่า” 2020-07-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคม (จิตอาสา) 2020-07-24
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรม 2020-07-23
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดการประชุมสามัญประจำปี อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 2020-07-22
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมจัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 2020-07-21
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ขับเคลื่อน “ตำบลคนดี” เพื่อแก้ไขผู้ก้าวผิดคิดพลาด ร่วมกับ อบต.ท่าเรือ ต่อเนื่องเป็นปีที่ ๕ 2020-07-21
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 2020-07-20
ชมรม TO BE NUMBER ONE สคป.นครศรีธรรมราช ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ ตัดสินการประกวดผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE รอบลงพื้นที่ 2020-07-17
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม 2020-07-16
สคป.ไชยา ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติเดินทางตรวจราชการ 2020-07-15
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ 2020-07-15
สคป.ไชยา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในคดีอาญา 2020-07-15
คณะกรรมการชมรม TO BE NUMBER ONE สคป.นครศรีธรรมราช เป็นวิทยากรฝึกอาชีพ แก่สมาชิกชมรมฯ 2020-07-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ประสานเรือนจำจังหวัดพังงา เพื่อรับตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ที่ได้รับการพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษ ที่กระทำผิดเงื่อนไขการคุมความประพฤติ 2020-07-15
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์อำเภอท่าศาลา 2020-07-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาตลาดชุมชน” 2020-07-13
สคป.ไชยา ร่วมแสดงความอาลัยในงานบำเพ็ญกุศลศพ 2020-07-10
สคป.ไชยา ร่วมแสดงความอาลัยในงานบำเพ็ญกุศลศพ 2020-07-09
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช เข้าร่วมสัมมนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2563 2020-07-08
สคป.ไชยา ร่วมพิธีสมโภชและถวายเทียนพรรษา 2020-07-06
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ลงพื้นที่สอดส่อง เพื่อให้การสงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพ 2020-07-04
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์อำเภอสิชล 2020-07-04
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์อำเภอขนอม 2020-07-04
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมกับ วัดบุญนารอบ(บ้านกึ่งวิถี) จัดโครงการ “วัดสีขาวก่อนเข้าพรรษา” เป็นปีที่ ๓ 2020-07-03
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมกับ อสค.ชะอวด ปฏิบัติงานศูนย์ฯและร่วมถวายเทียนพรรษา 2020-07-03
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมสืบสานประเพณี ถวายเทียนพรรษา ณ วัดโพธิ์เสด็จ 2020-07-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ณ วัดประชุมโยธี 2020-07-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ร่วมประชุมผลการดำเนินงาน จิตอาสา 904 กระทรวงยุติธรรม 2020-07-02
คุมประพฤติ จ.นครศรีธรรมราช ร่วมแต่งกายด้วยชุดสีขาว ลด ละ เลิกอบายมุขและรักษาศีล ๕ เนื่องในเทศกาลวันอาฬาหบูชา-เข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓ 2020-07-02
สคป.ไชยา ประสานเรือนจำอำเภอไชยารับตัวผู้ได้รับการลดวันต้องโทษ 2020-07-02
บุคลากร สนง.คุมประพฤติ จ.นครศรีธรรมราช ได้รับพิจารณา รางวัลผู้มีผลงานดีเด่นด้านบังคับบำบัด 2020-07-01
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2020-07-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ และทำความสะอาด ตามโครงการ “ประชารัฐขจัดขยะทะเล ครั้งที่ 2” 2020-06-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา รับมอบผลิตภัณฑ์ผู้ต้องราชทัณฑ์ (เครื่องกดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ โดยใช้เท้าเหยียบ) จากเรือนจำอำเภอตะกั่วป่า 2020-06-29
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2563 2020-06-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2563 2020-06-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 2020-06-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ประชุม “กรมการจังหวัดพังงา” ผ่านระบบแอพพลิเคชั่น “sessioncall” 2020-06-25
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ 2020-06-24
สคป.ไชยา อ.ส.ค.ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน 2020-06-22
สคป.ไชยา นำผู้ถูกคุมฯฝึกอาชีพ 2020-06-22
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ 2020-06-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม โดยใช้วิธี Social Distancing 2020-06-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ประสานเรือนจำจังหวัดพังงา เพื่อรับตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ที่ได้รับการพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษ ที่กระทำผิดเงื่อนไขการคุมความประพฤติ 2020-06-17
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช รับการตรวจ มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน 2020-06-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา เข้าประชุมรับการตรวจราชการกรมคุมประพฤติ ประจำปี พ.ศ.2563 2020-06-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ขอขอบคุณกรมคุมประพฤติสนับสนุน Face Shield เพื่อป้องกันโรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) 2020-06-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ร่วมถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรชัยมงคลในสมุดลงนาม ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 2020-06-11
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤตินครศรีธรรมราช ออกเยี่ยมเยือน อสค.อำเภอท่าศาลา พร้อมชมบ่อปลาสาธิตเพื่อการฝึกอาชีพ 2020-06-11
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์อำเภอท่าศาลา 2020-06-11
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร 2020-06-11
สคป.ไชยา ร่วมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านคอร์รัปชั่น 2020-06-11
สคป.ไชยา จัดประชุมสำนักงาน 2020-06-11
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดประชุมคณะทำงาน PMQA 2020-06-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา จัดประชุมสำรวจงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-06-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา รับมอบน้ำดื่มจากอาสาสมัครคุมประพฤติ 2020-06-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา อาสาสมัครคุมประพฤติ ออกสอดส่องเยี่ยมเยียนผู้ถูกคุมความประพฤติ 2020-06-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา จัดให้มีการส่งเสริมการให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาคอย่างเท่าเทียม 2020-06-10
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม (ชดเชย) 2020-06-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด 2020-06-09
สคป.ไชยา จัดประชุมแผนการพัฒนาองค์การฯ (PMQA) 2020-06-08
สคป.ไชยาประสานเรือนจำรับตัวผู้ได้รับการพักการลงโทษฯ 2020-06-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา รับมอบเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายและหน้ากากอนามัย จากนายไพฑูรย์ ม่วงไหมทอง ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพังงา 2020-06-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา จัดกิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” 2020-06-04
สคป.ไชยา จัดกิจกรรม "คุมประพฤติร่วมใจ ป้องกันภัยโควิด-19" 2020-06-04
สคป.ไชยา จัดกิจกรรม "คุมประพฤติร่วมใจ ป้องกันภัยโควิด-19" 2020-06-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา จัดกิจกรรม ผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ครั้งที่ 14/2563 2020-06-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา จัดกิจกรรม “คุมประพฤติร่วมใจ ป้องกันภัยโควิด-19” 2020-06-04
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช บูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม “คุมประพฤติร่วมใจ ป้องกันภัยโควิด-๑๙” 2020-06-04
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” 2020-06-04
นายยูนันต์ อุมาสะ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ ร่วมโครงการ “จิตอาสา เราทำความดี” 2020-06-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 2020-06-03
สคป.ไชยาร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 2020-06-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย 2020-06-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 2020-06-03
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” 2020-06-03
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีลงนาม ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 2020-06-03
สคป.ไชยา ร่วมแสดงความอาลัยในงานสวดพระอภิธรรมศพ 2020-06-02
สคป.ไชยาเป็นผู้แทนกรมคุมประพฤติร่วมแสดงความอาลัยในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ 2020-06-02
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม 2020-06-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา จัดตกแต่งสถานที่ประดับ พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 2020-06-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา จัดประชุมพนักงานคุมประพฤติ ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา 2020-06-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา รับมอบเครื่องดื่มและอาหารแห้ง เพื่อสนับสนุนกิจกรรม “ตู้ปันรัก ปันความอิ่ม” จากนางสาวกาญจนา ศรีรักษา ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ.จังหวัดพังงา 2020-06-01
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา และหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) ของกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 7/2563 2020-05-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา จัดกิจกรรม “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563” 2020-05-28
คุมประพฤติจังหวัดพังงา ร่วมรับประทานอาหารกลางวันและเลี้ยงส่งนางสาวจุรีรัตน์ ภูมิสุข พนักงานคุมประพฤติ 2020-05-28
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชุมพร 2020-05-28
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าแนะนำตัวกับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว จ.นศ. เพื่อหารือแนวทางการทำงานร่วม รวมทั้งบทบาทการช่วยติดตามสอดส่องในชุมชน 2020-05-27
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหน้ากากอนามัยชนิดผ้าที่ได้รับการสนับสนุนจาก สถานพินิจ จ. นศ. ให้กับอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 2020-05-27
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมปลูกต้นพุดศุภโชค เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 2020-05-27
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าอบรมการติดตั้งและใช้งานโปรแกรมสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย (ThaiWPS) ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ 2020-05-26
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช รับมอบหน้ากากอนามัยชนิดผ้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ฝีมือของเด็กและเยาวชน จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช 2020-05-21
ผอ.สคป.จ.นศ. ให้คำแนะนำแก่บุคคลในครอบครัวและผตส.ที่มารับฟังคำวินิจฉัยฯ กรณีมีผู้แอบอ้างเรียกรับเงินจากญาติ ผตส. เกี่ยวกับการติดต่อขอปล่อยชั่วคราวระหว่างตรวจพิสูจน์ 2020-05-21
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมสมทบทุนจัดซื้อ “น้ำดื่ม...ปันสุข”ให้บริการแก่ผู้มารับบริการ ตามโครงการ “คุมประพฤติร่วมใจ ป้องกันภัยโควิด-19” 2020-05-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ประสานเรือนจำจังหวัดพังงา เพื่อรับตัวผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับการพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษ ที่กระทำผิดเงื่อนไขการคุมความประพฤติ 2020-05-20
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2020-05-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม โดยใช้วิธี Social Distancing 2020-05-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา จัดกิจกรรม“ตู้ปันรัก ปันความอิ่ม” 2020-05-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา จัดกิจกรรม“คุมประพฤติพังงาเฉลี่ยทุกข์ เฉลี่ยสุข” 2020-05-12
อ.ส.ค.เยี่ยม เทียนเฮง มอบสิ่งของอาหารแห้งเพื่อสนับสนุนกิจกรรม“คุมประพฤติพังงาเฉลี่ยทุกข์ เฉลี่ยสุข” 2020-05-12
สคป.ไชยา จัดประชุมสำนักงาน 2020-05-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ร่วม“โครงการมอบถุงยังชีพสู่นักศึกษา กศน. สู้ภัยโควิด-19 ” 2020-05-08
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม 2020-05-05
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย ณ สำนักงานฯ 2020-05-05
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชุมพร 2020-04-29
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤตินครศรีธรรมราช เดินทางไปแนะนำตัวและร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปากพนัง ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งใหม่ 2020-04-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 2020-04-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ร่วมตรวจเยี่ยมติดตามแก้ไขปัญหา ในสถานการณ์ฉุกเฉินการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙) 2020-04-14
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤตินครศรีธรรมราช เดินทางไปแนะนำตัวและร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครศรีธรรมราช ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งใหม่ 2020-04-14
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ได้รับอนุเคราะห์ร่มสนาม เพื่อใช้บังแดดให้บริการประชาชนภายนอกอาคาร จำนวน ๓ คัน จากธนาคารออมสินภาค ๑๗ 2020-04-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ร่วมประชุมหารือการตรวจเยี่ยมติดตาม การทำงานสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙) 2020-04-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 2020-04-09
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) สร้างความมั่นใจให้กับเจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อราชการ 2020-04-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 2020-04-06
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี ๒๕๖๓ 2020-04-02
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ดำเนินตามแนวทาง การปล่อยตัวชั่วคราวผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ 2020-04-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 2020-04-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาตรวจเยี่ยมจุดตรวจคัดกรอง 2020-04-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาร่วมส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่ร่วมปฏิบัติงาน COVID-19 2020-04-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า 2020-03-31
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 2020-03-31
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ดำเนินตามแนวทางการปล่อยตัวชั่วคราวผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ 2020-03-30
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์อำเภอลานสกา 2020-03-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 2020-03-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ยินดีต้อนรับท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมและคณะ 2020-03-19
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 2020-03-18
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์อำเภอเชียรใหญ่ 2020-03-18
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์อำเภอพรหมคีรี 2020-03-17
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์อำเภอนบพิตำ 2020-03-17
สคป.ไชยา ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมเยี่ยมสำนักงาน 2020-03-17
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการบูรณาการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติด 2020-03-16
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์อำเภอปากพนัง 2020-03-16
สคป.ไชยา นำผู้ถูกคุมฯทำงานบริการสังคม 2020-03-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดกิจกรรม “สัปดาห์ทำความดีเพื่อสังคม” 2020-03-13
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ 2020-03-12
สคป.ไชยา อ.ส.ค.ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน 2020-03-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ไหว้พระสวดมนต์และนั่งสมาธิ 2020-03-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมวิชาชีพ “หลักสูตรผ้าบาติก” 2020-03-11
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์อำเภอหัวไทร 2020-03-11
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์อำเภอท่าศาลา 2020-03-10
สคป.ไชยา จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย 2020-03-10
สคป.ไชยา เยี่ยมอาสาสมัครคุมประพฤติ 2020-03-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดโครงการโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 2020-03-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาโครงการโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 2020-03-06
สคป.ไชยา อ.ส.ค.ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน 2020-03-06
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม “สัปดาห์ทำความดีเพื่อสังคม”เนื่องในวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ ๒๘ ปี และวันสถาปนา กระทรวงยุติธรรม ครบรอบ ๑๒๙ ปี 2020-03-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เคารพธงชาติ และกล่าวคำปฏิญาณตน 2020-03-05
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช เยี่ยมไข้อาสาสมัครคุมประพฤติ 2020-03-05
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2020-03-05
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ออกติดตามเยี่ยมเยียนและต่อยอดโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2020-03-04
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์อำเภอสิชล 2020-03-04
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์อำเภอขนอม 2020-03-04
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม 2020-03-03
คุมประพฤติจังหวัดพังงามอบทุนประกอบอาชีพ 2020-03-02
คุมประพฤติจังหวัดพังงา ร่วมพิธีถวายพานพุ่ม “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” 2020-03-02
สนง.คุมประพฤติ จ.นครศรีธรรมราช จัด“โครงการคนดีอาสา พาปลอดภัย” ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ 2020-02-28
สคป.ไชยา อ.ส.ค.ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน 2020-02-27
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดอบรมธรรมะและอบรมความรู้ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ 2020-02-27
ชมรม TO BE NUMBER ONE สคป.นครศรีธรรมราช เข้าร่วม การประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE กลุ่มดีเด่น ประเภทสำนักงานคุมประพฤติ ระดับภาคใต้ ประจำปี ๒๕๖๓ 2020-02-26
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์อำเภอหัวไทร 2020-02-26
คุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2020-02-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา เข้าร่วมประกวดผลงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE 2020-02-25
คุมประพฤติจังหวัดพังงา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” 2020-02-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ 2020-02-24
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม อบรมป้องกันการเสพซ้ำ : ทักษะการปฏิเสธ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ 2020-02-21
สคป.ไชยา ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ 2020-02-21
คุมประพฤติจังหวัดพังงา ดำเนินโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ 2020-02-20
สคป.ไชยา อ.ส.ค.ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน 2020-02-20
คุมประพฤติจังหวัดพังงา ปฏิบัติตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน ประจำปี 2563 2020-02-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 2020-02-19
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 2020-02-17
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์อำเภอเชียรใหญ่ 2020-02-17
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์อำเภอพรหมคีรี 2020-02-17
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์อำเภอนบพิตำ 2020-02-17
สคป.ไชยา จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพ 2020-02-17
ชมรม TO BE NUMBER ONE สคป.นครศรีธรรมราช ต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อันเป็นการเสริมสร้าง และพัฒนาเครือข่ายร่วมกัน 2020-02-14
ชมรม TO BE NUMBER ONE สนง.คุมประพฤติ จ.นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม กีฬาสานสามัคคี TO BE NUMBER ONE ปีที่ ๒ 2020-02-14
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม อบรมป้องกันการเสพซ้ำ : ทักษะการปฏิเสธ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ 2020-02-14
สคป.ไชยา ปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ 2020-02-14
สคป.ไชยา จัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2020-02-14
สคป.ไชยา อ.ส.ค.ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน 2020-02-14
สคป.ไชยา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารอ.ส.ค. 2020-02-14
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม “ปิ่นโตสามัคคี ตามวิถีคนคอน” 2020-02-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ไหว้พระสวดมนต์และนั่งสมาธิ 2020-02-12
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 2020-02-11
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์อำเภอปากพนัง 2020-02-11
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมขบวนเกียรติยศผ้าพระบฏพระราชทานและพิธีถวายผ้าพระบฏพระราชทาน 2020-02-11
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมพิธีรับมอบและ สมโภชผ้าพระบฏพระราชทาน 2020-02-11
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์อำเภอท่าศาลา 2020-02-11
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ 2020-02-07
สคป.ไชยา อ.ส.ค.ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน 2020-02-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เคารพธงชาติ และกล่าวคำปฏิญาณตน 2020-02-06
สคป.ไชยา ประชาสัมพันธ์ภารกิจงานคุมประพฤติ 2020-02-06
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์อำเภอชะอวด 2020-02-05
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์อำเภอสิชล 2020-02-05
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์อำเภอขนอม 2020-02-05
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมอบรมความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษและโรคสมองติดยา 2020-02-04
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอหลังสวน 2020-02-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด 2020-02-03
ตำรวจภูธร จ.นครศรีธรรมราช ร่วมกับ สนง.คุมประพฤติ จ.นครศรีธรรมราช เปิด“โครงการคนดีอาสา พาปลอดภัย” ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ 2020-01-30
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เข้าร่วมปัจฉิมนิเทศแก่ผู้ต้องขังได้รับการพักการลงโทษ 2020-01-29
สคป.ไชยา จัดอบรมเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยฯ 2020-01-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ 2020-01-28
สคป.ไชยา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา 2020-01-28
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ร่วมประชุมคณะทำงานโต๊ะข่าวเพื่อการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดชุมพร 2020-01-24
คุมประพฤติจังหวัดพังงา ดำเนินโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ 2020-01-23
คุมประพฤติจังหวัดพังงา จัดโครงการประชาสัมพันธ์หน่วยงานจังหวัดเคลื่อนที่ 2020-01-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ 2020-01-23
สคป.ไชยา จัดโครงการอบรมป้องกันการเสพซ้ำ 2020-01-22
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์อำเภอลานสกา 2020-01-22
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดค่ายให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา “TO BE คนดี ศรีนคร” 2020-01-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ขอขอบคุณท่านผู้ตรวจราชการและคณะ 2020-01-22
สคป.ไชยา ร่วมแสดงความอาลัยในงานสวดพระอภิธรรมศพฯ 2020-01-22
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ 2020-01-22
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลอง ครบรอบ ๑๕๐ ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต 2020-01-20
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 2020-01-20
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์อำเภอเชียรใหญ่ 2020-01-20
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์อำเภอพรหมคีรี 2020-01-20
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์อำเภอนบพิตำ 2020-01-20
คุมประพฤติจังหวัดพังงา ปฏิบัติตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน ประจำปี 2563 2020-01-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ยินดีต้อนรับผู้ตรวจราชการและคณะ 2020-01-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2020-01-18
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม อบรมป้องกันการเสพซ้ำ : ทักษะการปฏิเสธ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ 2020-01-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 2020-01-17
สคป.ไชยา จัดโครงการอบรมอาสาจราจร 2020-01-17
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องใน “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” 2020-01-17
สคป.ไชยา จัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2020-01-16
สคป.ไชยา อ.ส.ค.ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน 2020-01-16
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เข้าร่วมพิธีรับพระราชทาน พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 2020-01-16
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เข้าร่วมพิธีปล่อยตัวผู้ได้รับการพักการลงโทษ 2020-01-16
คุมประพฤติจังหวัดพังงา เตรียมความพร้อมในการประกวด โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 2020-01-16
คุมประพฤติจังหวัดพังงา จัดประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-01-16
ชมรม TO BE NUMBER ONE สคป.นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม “TO BE นครศรีฯ ร่วมปันแสงแห่งปัญญา” โดยรับบริจาคปฏิทินเก่าแบบตั้งโต๊ะ เพื่อเป็นสื่ออักษรเบรลล์สำหรับผู้พิการทางสายตา 2020-01-15
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ 2020-01-14
ชมรม TO BE NUMBER ONE สคป.นครศรีธรรมราช เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระหว่างจังหวัด และชมรม TO BE NUMBER ONE ที่ประสบความสำเร็จ ณ สสจ.พัทลุง 2020-01-14
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์อำเภอปากพนัง 2020-01-14
ชมรม TO BE NUMBER ONE สคป.นครศรีธรรมราช เข้าประกวดผลงานชมรมฯ เป็นตัวแทนจังหวัดนครศรีธรรมราช ไปเข้าร่วมการประกวดผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทกรมคุมประพฤติ ระดับดีเด่น รอบตัดสิน ระดับภาคใต้ 2020-01-13
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์อำเภอท่าศาลา 2020-01-13
คุมประพฤติจังหวัดพังงา ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 2020-01-13
คุมประพฤติจังหวัดพังงา เข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา 2020-01-13
สคป.ไชยา จัดประชุมสามัญอาสาสมัครคุมประพฤติ 2020-01-13
สคป.ไชยา อ.ส.ค.ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน 2020-01-13
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมฝึกอาชีพผลิตน้ำม้นเหลืองไพล 2020-01-11
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ 2020-01-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา จัดนิทรรศการในงาน “เมืองแห่งความสุขและงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี ๒๕๖๓” 2020-01-10
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 2020-01-10
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาและอาสาสมัครคุมประพฤติ ร่วมบริจาคสิ่งของให้กับเด็กนักเรียน 2020-01-09
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาพบปะ อาสาสมัครคุมประพฤติประจำศูนย์ประสานงานอ.ส.ค.อำเภอท้ายเหมือง 2020-01-09
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรมพื้นฐาน เป้าหมายชีวิตและบทบาทครอบครัว ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ 2020-01-09
สคป.ไชยา รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ 2020-01-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 2020-01-08
สนง.คุมประพฤติ จ.นครศรีธรรมราช จัดโครงการ“ยุติธรรมชุมชน สู่ตำบลคนดี ด้วยวิถีเมืองนคร” ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 2020-01-08
สคป.ไชยา เข้าพบอัยการจังหวัดไชยาและหัวหน้าศาลจังหวัดไชยาเพื่อสวัสดีปีใหม่ 2020-01-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอหลังสวน 2020-01-07
สคป.ไชยาเข้าพบนายอำเภอไชยาเพื่อสวัสดีปีใหม่ฯ 2020-01-07
คุมประพฤติจังหวัดพังงา เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เพื่อสวัสดีปีใหม่ ประจำปี 2563 2020-01-07
คุมประพฤติจังหวัดพังงา ร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อนำไปเป็นรางวัล สลากมัจฉากาชาด ประจำปี 2563  2020-01-07
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เข้ามอบของขวัญ สวัสดีปีใหม่ 2563 แก่หัวหน้าศาลจังหวัดหลังสวน 2020-01-07
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอหลังสวน 2020-01-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 2020-01-02
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน จัดกิจกรรมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563 2019-12-27
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม อบรมป้องกันการเสพซ้ำ : ทักษะการปฏิเสธ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ 2019-12-27
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมคุมประพฤติใส่ใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน 2019-12-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดกิจกรรมเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2019-12-27
คปภ.จ.นครศรีธรรมราช ร่วมกับ สนง.คุมประพฤติ จ.นครศรีธรรมราช เปิด“โครงการคนดีอาสา พาปลอดภัย” ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ 2019-12-27
ชมรม TO BE NUMBER ONE สคป.นครศรีธรรมราช บูรณาการร่วมกับ สภ.เชียรใหญ่, คปภ.นศ. และ อสค.อำเภอเชียรใหญ่ ทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม “TO BE นครศรีใส่ใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน” เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ 2019-12-26
สคป.ไชยา เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฯ 2019-12-26
สคป.ไชยา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ 2019-12-25
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดอบรมธรรมะและอบรมความรู้ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 2019-12-24
คุมประพฤติจังหวัดพังงา จัดกิจกรรม  "คุมประพฤติใส่ใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน" 2019-12-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดชายหาด (ชุมพร All For Green ชุมพรร่วมใจ เที่ยวไทยยั่งยืน) 2019-12-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เข้าร่วมกิจกรรมรำเทิดพระเกียรติ ในงานเทิดพระเกียรติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และงานกาชาดจังหวัดชุมพร ประจำปี 2562 2019-12-23
คุมประพฤติจังหวัดพังงา เข้าร่วมโครงการ "สตรีพังงา นางฟ้าอันดามัน สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดินสู่พังงาเมืองแห่งความสุข"  2019-12-23
สคป.ไชยา เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน 2019-12-20
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2019-12-19
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดประชุมคณะกรรมการ อาสาสมัครคุมประพฤติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 2019-12-19
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม อบรมป้องกันการเสพซ้ำ : ทักษะการปฏิเสธ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ 2019-12-19
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ 2019-12-18
คุมประพฤติจังหวัดพังงา ร่วมรับประทานอาหาร เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และเลี้ยงส่งข้าราชการย้าย 2019-12-18
สคป.ไชยา เยี่ยมอาสาสมัครคุมประพฤติ 2019-12-17
สคป.ไชยา อ.ส.ค.ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน 2019-12-13
ชมรม TO BE NUMBER ONE สคป.นครศรีธรรมราช บูรณาการร่วมกับ อสค.อำเภอชะอวด ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ตลอดจนภาคีเครือข่าย ทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ 2019-12-13
คุมประพฤติจังหวัดพังงา ร่วมกิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร 2019-12-12
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรมพื้นฐาน เป้าหมายชีวิตและบทบาทครอบครัว ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ 2019-12-12
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ 2019-12-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ไหว้พระสวดมนต์และนั่งสมาธิ 2019-12-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day 2019-12-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาร่วมกิจกรรมจิตอาสาวันพ่อแห่งชาติ 2019-12-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคมวันพ่อแห่งชาติ 2019-12-09
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ 2019-12-09
ชมรม TO BE NUMBER ONE สคป.นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม “TO BE นครศรี ร่วมทำดีเพื่อพ่อ” 2019-12-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เข้าร่วมโครงการการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) 2019-12-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง พัฒนาชุมชนที่อาศัยริมน้ำ 2019-12-06
สคป.ไชยา ร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ 2019-12-06
สคป.ไชยา จัดให้ผู้ถูกคุมฯทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-12-06
สคป.ไชยา อ.ส.ค.ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน 2019-12-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 2019-12-05
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม 2019-12-04
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอหลังสวนและประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอหลังสวน 2019-12-02
สคป.ไชยา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารอ.ส.ค. 2019-11-28
สคป.ไชยา อ.ส.ค.ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน 2019-11-28
สนง.ขนส่ง จ.นครศรีธรรมราช ร่วมกับ สนง.คุมประพฤติจ.นครศรีธรรมราช เปิด“โครงการคนดีอาสา พาปลอดภัย” ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 2019-11-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 2019-11-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน 2019-11-27
สคป.ไชยา ร่วมจิตกรรมจิตอาสา 2019-11-27
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน มอบสิ่งของสนับสนุนการจัดงานออกร้านเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร 2019-11-27
สคป.ไชยา จัดโครงการอบรมธรรมะสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 1/2563 2019-11-26
สคป.ไชยา ร่วมกิจกรรมวิ่ง "ก้าวด้วยธรรม เพื่อ 18 รพ." 2019-11-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" เนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 2019-11-25
สคป.ไชยา อ.ส.ค.ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน 2019-11-21
ชมรม TO BE NUMBER ONE สคป.นครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมสร้างองค์ความรู้ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ให้กับโรงเรียนบ้านนาเคียน 2019-11-21
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม อบรมป้องกันการเสพซ้ำ : ทักษะการปฏิเสธ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ 2019-11-21
คุมประพฤติจังหวัดพังงาร่วมกิจกรรม “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” 2019-11-19
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ 2019-11-19
สคป.นครศรีธรรมราช เยี่ยมเยียนและติดตามผล สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ที่เคยได้รับการสงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพ 2019-11-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ลงพื้นที่ตามโครงการรวมพลังสร้างคนดีสังคมมีสุข 2019-11-17
คุมประพฤติจังหวัดพังงา ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี ๒๕๖๒ 2019-11-14
ชมรม TO BE NUMBER ONE สคป.นครศรีธรรมราช ต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อันเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายร่วมกัน 2019-11-14
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม อบรมป้องกันการเสพซ้ำ : ทักษะการปฏิเสธ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ 2019-11-14
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ 2019-11-14
ผอ.สคป.นศ.ออกเยี่ยมเยือนและรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอสค.อำเภอปากพนัง 2019-11-13
สคป.ไชยา จัดให้ผู้ถูกคุมฯทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-11-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ไหว้พระสวดมนต์และนั่งสมาธิ 2019-11-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานแข่งเรือยาว 8 ฝีพาย 2019-11-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาประชุมการบูรณาการความร่วมมือ 2019-11-11
สคป.ไชยาเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดพระอภิธรรมศพ 2019-11-08
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ร่วมโครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขัง 2019-11-08
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรมพื้นฐาน เป้าหมายชีวิตและบทบาทครอบครัว ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 2019-11-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-11-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-11-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เคารพธงชาติ และกล่าวคำปฏิญาณตน 2019-11-07
สคป.ไชยา อ.ส.ค.ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน 2019-11-06
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม 2019-11-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอหลังสวน 2019-11-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาเข้าเยี่ยมอาการป่วยพนักงานคุมประพฤติ 2019-11-04
ชมรม TO BE NUMBER ONE สคป.จ.นครศรีธรรมราช ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขานครศรีธรรมราช เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกวด ระดับภาค ประจำปี ๒๕๖๓ 2019-11-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ร่วมรับประทานอาหารกลางวันและเลี้ยงส่งนักศึกษาฝึกงาน 2019-10-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน มอบของที่ระลึกแก่นักศึกษาฝึกงาน 2019-10-31
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.นครศรีธรรมราช ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการคนดีอาสา พาปลอดภัย” ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 2019-10-31
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดประชุม คณะทำงานในการรับ-ส่งประเด็นทางระบบสารสนเทศ 2019-10-31
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดประชุมสำนักงานฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ พร้อมจัดกิจกรรมสร้างความผาสุขในองค์กร 2019-10-29
สคป.ไชยา ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 2019-10-26
คุมประพฤติไชยา เข้าร่วมพิธีสมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน 2019-10-26
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดอบรมธรรมะและอบรมความรู้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 2019-10-25
คุมประพฤติไชยา จัดโครงการอบรมจราจร 2019-10-25
สคป.ไชยา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2019-10-24
สคป.ไชยา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา 2019-10-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เข้าร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ และร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2019-10-24
สคป.ไชยา ลงพื้นที่ตรวจดูธนาคารปูม้า 2019-10-24
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 2019-10-24
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 2019-10-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2019-10-24
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม อบรมป้องกันการเสพซ้ำ : ทักษะการปฏิเสธ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 2019-10-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2019-10-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2019-10-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2019-10-23
คุมประพฤติไชยา อาสาสมัครคุมประพฤติปฏิบัติหน้าที่ 2019-10-22
ชมรม TO BE NUMBER ONE สคป.จ.นครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรม การทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ รร.วัดน้ำรอบ อ.ลานสกา จ.นศ. 2019-10-22
ชมรม TO BE NUMBER ONE สคป.จ.นครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรม การทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ รร.วัดน้ำรอบ อ.ลานสกา จ.นศ. 2019-10-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ร่วมพิธีงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2562 2019-10-21
คุมประพฤติไชยา เข้าพบสาธารณสุขอำเภอไชยา 2019-10-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน" 2019-10-18
ชมรม TO BE NUMBER ONE สคป.จ.นครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรม การประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE NST CHAMPIONSHIP ประจำปี ๒๕๖๓ จังหวัดนครศรีธรรมราช 2019-10-18
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดประชุม เพื่อจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๓ 2019-10-18
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2019-10-18
สคป.ไชยา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา 2019-10-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" 2019-10-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 2019-10-17
คุมประพฤติไชยา อาสาสมัครคุมประพฤติปฏิบัติหน้าที่ 2019-10-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดกิจกรรมสันทนาการ ประจำเดือนตุลาคม 2562 2019-10-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาร่วมพิธีเปิดที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา 2019-10-17
ผอ.สคป.จ.นครศรีธรรมราช ร่วมเป็นเกียรติ ในงานวันตำรวจ ประจำปี ๒๕๖๒ 2019-10-17
ชมรม TO BE NUMBER ONE สคป.จ.นครศรีธรรมราช ร่วมประชุมเตรียมการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP ประจำปี ๒๕๖๓ จังหวัดนครศรีธรรมราช 2019-10-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน จัดกิจกรรมอบรมปัจฉิมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-10-16
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 2019-10-15
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 2019-10-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2019-10-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาประชุมแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 2019-10-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เข้าร่วมกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ลำน้ำ คูคลอง และพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพ 2019-10-14
คุมประพฤติไชยา ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 2019-10-14
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เข้าร่วมแสดงความยินดี กับนายปุณณรัตน์ อภิรัตนพันธุ์ 2019-10-13
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นางบุญเรือน ตะเอ้กา 2019-10-13
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน มอบสิ่งของรางวัลสมทบกิจกรรมการออกร้านกาชาด 2019-10-13
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เข้าร่วมพีธีบำเพ็ญกุศลและพีธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2019-10-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-10-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดกิจกรรมอบรมความรู้ยาเสพติดศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอตะกั่วป่า 2019-10-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดกิจกรรมอบรมความรู้ยาเสพติดศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท้ายเหมือง 2019-10-11
สคป.ไชยา อ.ส.ค.ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน 2019-10-11
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม อบรมป้องกันการเสพซ้ำ : ทักษะการปฏิเสธ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 2019-10-10
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ 2019-10-10
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-10-09
คุมประพฤติไชยา มอบเกียรติบัตรฯ 2019-10-08
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา เข้าเยี่ยมผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา 2019-10-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา 2019-10-04
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เข้าร่วมกิจกรรม "รักษ์ทะเลชุมพร เพื่อทรัพยากรประมงที่ยั่งยืน" 2019-10-04
คุมประพฤติไชยา เข้าพบสาธารณสุขอำเภอไชยา 2019-10-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เคารพธงชาติ 2019-10-03
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรมพื้นฐาน เป้าหมายชีวิตและบทบาทครอบครัว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ มุ่งพัฒนาตนเองและปรับตัวกลับสู่สังคม 2019-10-03
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม 2019-10-02
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม “โครงการคนดีอาสา พาปลอดภัย” ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ 2019-09-30
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-09-25
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-09-24
สคป.ไชยา ร่วมโครงการวันเสาร์เข้าวัด จัดปิ่นโต ถวายภัตตาหาร สืบสานเมืองคนดี วิถีธรรม 2019-09-21
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม อบรมป้องกันการเสพซ้ำ : ทักษะการปฏิเสธ ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๒ 2019-09-19
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมหิ้วโตเข้าวัดฟังธรรม และทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-09-18
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร ในโครงการ อาสาจราจร 2019-09-13
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ 2019-09-12
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม อบรมป้องกันการเสพซ้ำ : ทักษะการปฏิเสธ ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๒ 2019-09-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ไหว้พระสวดมนต์และนั่งสมาธิ 2019-09-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน จัดโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร 2019-09-09
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรมพื้นฐาน เป้าหมายชีวิตและบทบาทครอบครัว ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ 2019-09-05
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม 2019-09-03
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม “โครงการคนดีอาสา พาปลอดภัย” ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ 2019-08-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน จัดกิจกรรมฝึกอาชีพทำน้ำยาล้างจาน 2019-08-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 2019-08-29
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมฝึกอาชีพ 2019-08-29
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดอบรมธรรมะและอบรมความรู้ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ 2019-08-29
สคป.ไชยาจัดประชุมสามัญประจำปี อาสาสมัครคุมประพฤติ ครั้งที่ 2/2562 2019-08-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน โครงการรวมพลังสร้างคนดี สังคมมีสุข 2019-08-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดบูธนิทรรศการ TO BE NUMBER ONE 2019-08-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดโครงการ "โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์" 2019-08-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดโครงการ "โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์" 2019-08-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-08-23
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม อบรมป้องกันการเสพซ้ำ : ทักษะการปฏิเสธ ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๒ 2019-08-22
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมอบรมความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด 2019-08-21
สคป.ไชยา ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และคณะ 2019-08-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน บรรยายผู้ต้องขังเรือนจำชั่วคราวห้วยกลั้ง 2019-08-20
สคป.ไชยา ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาคลองไชยา 2019-08-19
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม อบรมป้องกันการเสพซ้ำ : ทักษะการปฏิเสธ ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๒ 2019-08-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ไหว้พระสวดมนต์และนั่งสมาธิ 2019-08-14
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2019-08-13
สคป.ไชยา ร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 2019-08-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2562 2019-08-13
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-08-10
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ “วันรพี ๖๒” (กีฬามหาสนุก) 2019-08-08
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมพิธีสงฆ์และพิธีวางพวงมาลา เนื่องใน “วันรพี” ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ศาลจังหวัดปากพนัง 2019-08-08
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม 2019-08-08
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-08-08
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมพิธีสงฆ์และพิธีวางพวงมาลา เนื่องใน “วันรพี” ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๒ 2019-08-07
สคป.ไชยา ร่วมงานวันรพี ณ ศาลจังหวัดไชยา 2019-08-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันรพี ประจำปี 2562 2019-08-07
สคป.ไชยา เข้าคารวะหัวหน้าศาลจังหวัดไชยา 2019-08-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน นำผู้กระทำผิดลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2562 2019-08-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนปฐมนิเทศผู้ถุูกคุมความประพฤติ 2019-08-06
อธิบดีกรมคุมประพฤติ ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของ สนง.คุมประพฤตินครศรีธรรมราช 2019-08-06
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมการทำงาน บริการสังคมแบบกลุ่ม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ (วันแม่แห่งชาติ) 2019-08-06
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  2019-08-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดกิจกรรมอบรมความรู้ 2019-08-02
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรมพื้นฐาน เป้าหมายชีวิตและบทบาทครอบครัว ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ มุ่งพัฒนาตนเองและปรับตัวกลับสู่สังคม 2019-08-02
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 2019-08-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนเคารพธงชาติและกล่าวคำปฏิญาณ 2019-08-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ขับเคลื่อนโครงการจิตอาสา 2019-08-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน จัดกิจกรรมอบรมธรรมะและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2019-07-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 2019-07-30
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 2019-07-30
คุมประพฤติไชยา เข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 2019-07-30
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม “โครงการคนดีอาสา พาปลอดภัย” ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ 2019-07-30
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม อบรมป้องกันการเสพซ้ำ : ทักษะการปฏิเสธ ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๒ 2019-07-26
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-07-26
สคป.ไชยา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบรมธาตุเจดีย์ 2019-07-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน บรรยายให้ความรู้โรงเรียนยุติธรรม 2019-07-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา 2019-07-25
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการตรวรจพิสูจน์ 2019-07-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาประชาสัมพันธ์จังหวัดเคลื่อนที่ 2019-07-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้ม และกิจกรรมจิตอาสา 2019-07-18
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมหิ้วปิ่นโตเข้าวัดฟังธรรม 2019-07-18
สคป.ไชยา ร่วมพิธีสมโภชเทียนพรรษาพระราชทาน และเทียนพรรษา และถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ประจำปี 2562 2019-07-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดโครงการป้องกันการเสพซ้ำ 2019-07-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดโครงการป้องกันการเสพซ้ำ 2019-07-15
สคป.ไชยา ร่วมประชาสัมพันธ์ภารกิจงานคุมประพฤติ 2019-07-11
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ 2019-07-11
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2019-07-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดฯ 2019-07-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน บรรยายผู้ต้องขังเรือนจำ 2019-07-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน สวดมนต์ไหว้พระ 2019-07-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน สอนงานในสายงานฯ 2019-07-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-07-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 2019-07-08
สคป.ไชยา ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา 2019-07-05
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรในโครงการ อาสาจราจร 2019-07-05
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-07-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน จัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยใจ และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ 2019-07-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2019-07-02
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม 2019-07-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) 2019-07-01
สคป.ไชยา จัดกิจกรรม ร่วมพบปะ พูดคุย สังสรรค์ รับประทานอาหารร่วมกัน ประจำเดือนมิถุนายน 2562 2019-06-30
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมโครงการประชุม เชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเตรียมความพร้อมเข้าสู่การประกวด ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ 2019-06-28
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม “โครงการคนดีอาสา พาปลอดภัย” ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ 2019-06-28
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดอบรมธรรมะและอบรมความรู้ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ 2019-06-28
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 2019-06-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2019-06-26
สคป.ไชยา ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา เนื่องในโอกาสย้ายมาปฎิบัติราชการ 2019-06-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-06-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดบูธนิทรรศการ TO BE NUMBER ONE 2019-06-21
สคป.ไชยา ร่วมโครงการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ในพื้นที่กลุ่มต้นแบบระดับเพชร ประจำปี 2562 2019-06-21
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรม “สภากาแฟสร้างมิตรสัมพันธ์” 2019-06-21
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “ส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านกระบวนการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในเขตอำนาจศาลจังหวัดปากพนัง” 2019-06-20
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม อบรมป้องกันการเสพซ้ำ : ทักษะการปฏิเสธ ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๒ 2019-06-20
สคป.ไชยา ร่วมโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมของศาลจังหวัดไชยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2019-06-20
คป.ไชยาร่วมกิจกรรมโครงการเก็บขยะ รักษาสุขภาพ รักษาสิ่งแวดล้อม 2019-06-20
คป.ไชยาจัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-06-20
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ขับเคลื่อนโครงการ “โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์”ณ รร.วัดห้วยแหยง(ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ) ต.ท่าประจะ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 2019-06-19
คุมประพฤติในสังกัดภาค ๘ ร่วมประชุมขับเคลื่อนสู่ Probation๔.๐ 2019-06-18
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมโครงการ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. 2019-06-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนอบรมโครงการปราบปรามการทุจริต 2019-06-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-06-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดกิจกรรมอบรมธรรมะ 2019-06-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี พ.ศ.2562 2019-06-17
สคป.ไชยา จัดประชุมสำนักงานฯประจำเดือนมิถุนายน 2562 2019-06-13
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ 2019-06-13
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม อบรมป้องกันการเสพซ้ำ : ทักษะการปฏิเสธ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๒ 2019-06-13
ชมรม TO BE NUMBER ONE สนง.คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ระดับดีเด่นในพื้นที่ ประจำปี พ.ศ.2562 2019-06-10
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรมพื้นฐาน เป้าหมายชีวิตและบทบาทครอบครัว ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ มุ่งพัฒนาตนเองและปรับตัวกลับสู่สังคม 2019-06-10
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร ในโครงการ อาสาจราจร 2019-06-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ 2019-06-07
สคป.ไชยา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ 2019-06-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เคารพธงชาติ 2019-06-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนปฐมนิเทศผู้ถุูกคุมความประพฤติ 2019-06-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 2019-06-07
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม 2019-06-07
สคป.ไชยา ยินดีต้อนรับผู้ตรวจราชการ กรมคุมประพฤติ 2019-06-07
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 2019-06-04
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา คู คลอง” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 2019-06-04
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม “โครงการคนดีอาสา พาปลอดภัย” ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ 2019-06-04
คป.ไชยา ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 2019-06-04
สคป.ไชยา ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 2019-05-29
สคป.ไชยา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา 2019-05-28
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ขับเคลื่อนโครงการ “โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์”ณ รร.วัดสระ ต.ท่าพญา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 2019-05-28
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ขับเคลื่อนโครงการ “โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์”ณ รร.บ้านบางพระ ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 2019-05-27
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ขับเคลื่อนโครงการ “โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์”ณ รร.วัดชมพูประดิษฐ์ ต.ชะเมา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 2019-05-27
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2019-05-27
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม อบรมป้องกันการเสพซ้ำ : ทักษะการปฏิเสธ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๒ 2019-05-23
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดการประชุมสามัญประจำปี อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 2019-05-23
สคป.ไชยา ร่วมออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ 2019-05-23
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช เข้าร่วมงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2019-05-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เข้าร่วมกิจกรรมจังหวัดพบประชาชนจังหวัดชุมพร 2019-05-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน วางพวงมาลา เนื่องในวันอาภากร 2019-05-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา 2019-05-22
สคป.ไชยา ประสานการสมัครเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 2019-05-22
สคป.ไชยา ร่วมพิธีแห่ผ้าห่มพระธาตุไชยาและเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา 2019-05-21
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 2019-05-21
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม อบรมป้องกันการเสพซ้ำ : ทักษะการปฏิเสธ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๒ 2019-05-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวัดต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 2019-05-17
สคป.ไชยา มอบเงินสงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพ 2019-05-17
2019-05-17
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ 2019-05-16
2019-05-16
สคป.ไชยา ประสานจัดกิจกรรมโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2019-05-16
สคป.ไชยา มอบเงินสงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพ 2019-05-14
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 2019-05-13
สคป.ไชยา ร่วมพิธีเชิญหนังสือพระราชกระแสทรงชมเชยเพื่อถวายแด่พระพงษ์ศักดิ์ ชนติชโย 2019-05-13
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมปลูกต้นเข็มญี่ปุ่นจำนวน ๑๐๐ ต้น เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๒ 2019-05-10
สคป.ไชยา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรม ปีที่ 8 2019-05-10
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมทำงานบริการตัวแบบกลุ่ม 2019-05-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2019-05-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ไหว้พระสวดมนต์และนั่งสมาธิ 2019-05-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-05-10
สคป.ไชยา ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมธาตุไชยาเป็นพุทธบูชา 2019-05-08
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม 2019-05-08
สคป.ไชยา ร่วมพิธีเฉลิมฉลองและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในการพระราชพิธีราชาภิเษก 2019-05-08
สคป.ไชยา ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ พิธีสวดมนต์ และทำบุญตักบาตร เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2019-05-08
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมโครงการเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2019-05-08
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช เข้าร่วมกิจกรรมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ 2019-05-07
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรมพื้นฐาน เป้าหมายชีวิตและบทบาทครอบครัว ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ มุ่งพัฒนาตนเองและปรับตัวกลับสู่สังคม 2019-05-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในส่วนภูมิภาค 2019-05-07
สคป.ไชยา มอบเงินสงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพ 2019-05-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน จัดกิจกรรมการทำงานเป็นทีม (จิตอาสาพ้ฒนาทำความสะอาด) 2019-05-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับจราจร 2019-05-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับจราจร 2019-05-03
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช มอบทุนสงเคราะห์ การประกอบอาชีพแก่ผู้ทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ 2019-05-02
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาอาคารสถานที่หน่วยงานภาครัฐ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2019-05-02
สำนักงานคุมประะพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนเคารพธงชาติ 2019-05-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนจัดกิจกรรมโปรแกรมพื้นฐาน 2019-05-02
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมเข้าคาราวะหัวหน้าศาลจังหวัดไชยา 2019-05-02
ผู้ตรวจราชการคุมประพฤติตรวจราชการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาตามหัวข้อการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2019-05-01
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 2019-05-01
กิจกรรม สร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนาชุมพร 2019-05-01
รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการคนดีอาสา พาปลอดภัย” ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ ของคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช 2019-04-30
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมพิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๑ 2019-04-29
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดอบรมธรรมะและอบรมความรู้ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ 2019-04-29
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม อบรมป้องกันการเสพซ้ำ : ทักษะการปฏิเสธ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒ 2019-04-25
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมงาน “วันศาลยุติธรรม”ครบรอบ ๑๓๗ ปี ณ ศาลจังหวัดปากพนัง 2019-04-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ 2019-04-19
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม อบรมป้องกันการเสพซ้ำ : ทักษะการปฏิเสธ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๒ 2019-04-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดกิจกรรมสรงน้ำพระเนื่องในวันปีใหม่ไทย 2019-04-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-04-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดกิจกรรมอบรมอาชีพ 2019-04-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดกิจกรรมอบรมอาชีพ 2019-04-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-04-17
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม “รดน้ำขอพรอาสาสมัคร คุมประพฤติ”เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ 2019-04-17
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๒ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” 2019-04-17
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 2019-04-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำและพิธีทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ 2019-04-10
สคป.ไชยา ร่วมพิธีจัดทำน้ำอภิเษก 2019-04-10
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก 2019-04-09
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ สำหรับประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำ 2019-04-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาร่วมพิธีเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 2019-04-09
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ 2019-04-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดกิจกรรมฝึกอาชีพการทำเครื่องดื่ม 2019-04-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดอบรมอาชีพการทำผ้าบาติก 2019-04-04
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรมพื้นฐาน เป้าหมายชีวิตและบทบาทครอบครัว ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ มุ่งพัฒนาตนเองและปรับตัวกลับสู่สังคม 2019-04-04
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดประชุมสำนักงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 2019-04-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนปฐมนิเทศผู้ถุูกคุมความประพฤติ 2019-04-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 2019-04-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาอบรมบุคลากรเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 2019-04-01
สคป.ไชยา ร่วมประชุมจัดทำแผนฯ TO BE NUMBER ONE 2019-04-01
สคป.ไชยา ร่วมออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ 2019-04-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดบริการสังคม 2019-03-29
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม โดยใช้โปรแกรมพื้นฐาน 2019-03-28
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม “โครงการคนดีอาสา พาปลอดภัย” ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ 2019-03-28
สคป.ไชยา กิจกรรมจิตอาสา"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" 2019-03-27
สคป.ไชยา ร่วมพิธีสมโภชผ้าห่มพระธาตุฯ 2019-03-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดพังงา 2019-03-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดกิจกรรมโครงการร่วมพิทักษ์-รักษ์หาด ปีที่ 2 2019-03-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-03-25
สนง.คป.นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม อบรมป้องกันการเสพซ้ำ : ทักษะการปฏิเสธ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ 2019-03-22
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนเดินรณรงค์การเลือกตั้ง 2019-03-22
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ขับเคลื่อนโครงการ “โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์”ณ รร.บ้านปากเชียร 2019-03-20
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร 2019-03-18
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-03-18
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติและทำงานบริการสังคม ณ วัดเขาปูน อำเภอพรหมคีรี 2019-03-17
สนง.คป.นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม อบรมป้องกันการเสพซ้ำ : ทักษะการปฏิเสธ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ 2019-03-17
สคป.ไชยา จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ 2019-03-15
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนากรมคุมประพฤติครบรอบ ๒๗ ปี และวันอาสาสมัครคุมประพฤติ ปะจำปีพ.ศ.๒๕๖๒ 2019-03-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนจัดกิจกรรมโปรแกรมพื้นฐานและโปรแกรมเฉพาะด้าน 2019-03-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสถาปนากรมคุมประพฤติ 2019-03-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน จัดบอร์ดนิทรรศการ เนื่องในวันสถาปนากรมคุมประพฤติ 2019-03-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันสถาปนากรมคุมประพฤติ 2019-03-15
สคป.ไชยา จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนมีนาคม 2562 2019-03-15
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดโครงการ “ค่ายก้าวใหม่” 2019-03-14
สคป.ไชยา มอบเงินสงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพ 2019-03-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนจัดกิจกรรมโปรแกรมพื้นฐาน 2019-03-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนปฐมนิเทศผู้ถุูกคุมความประพฤติ 2019-03-11
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ขับเคลื่อนโครงการ “โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์”ณ รร.วัดโคกพิกุล 2019-03-11
สคป.ไชยา ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์การเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 2019-03-11
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรมพื้นฐาน เป้าหมายชีวิตและบทบาทครอบครัว ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ 2019-03-07
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-03-06
ชมรม TO BE NUMBER ONE สนง.คป.จ.นครศรีธรรมราช ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนการประกวดผลงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ประจำปี 2562 2019-02-28
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม “โครงการคนดีอาสา พาปลอดภัย” ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ 2019-02-28
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-02-27
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดโครงการ “ค่ายคนดี ศรีนคร”(ค่ายให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา) 2019-02-23
สนง.คป.นครศรีธรรมราช จัดอบรมธรรมะและอบรมความรู้ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ 2019-02-23
สนง.คป.นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม อบรมป้องกันการเสพซ้ำ : ทักษะการปฏิเสธ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ 2019-02-23
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมอบรมธรรมะสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-02-21
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมริ้วขบวนอัญเชิญ ผ้าพระบฏพระราชทาน ในงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2562 2019-02-20
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์อำเภอเชียรใหญ่ 2019-02-20
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ขับเคลื่อนโครงการ “โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์”ณ รร.ชุมชนพิบูลสงคราม 2019-02-20
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมสืบสานวัฒนธรรมกวนข้าวยาคู เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2562 2019-02-20
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอพรหมคีรี (วัดพรหมโลก) 2019-02-20
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-02-15
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-02-15
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีสมโภชพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช 2019-02-14
สนง.คป.นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม อบรมป้องกันการเสพซ้ำ : ทักษะการปฏิเสธ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ 2019-02-14
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์อำเภอปากพนัง(วัดรามประดิษฐ์) 2019-02-13
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์อำเภอหัวไทร (ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอหัวไทร) 2019-02-13
สคป.ไชยา จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 2019-02-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนเคารพธงชาติและกล่าวคำปฏิญาณตน 2019-02-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนจัดกิจกรรมโปรแกรมพื้นฐาน 2019-02-08
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอสค.อำเภอท่าศาลา(สนง.เกษตรอำเภอท่าศาลา) 2019-02-08
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรมพื้นฐาน เป้าหมายชีวิตและบทบาทครอบครัว ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ มุ่งพัฒนาตนเองและปรับตัวกลับสู่สังคม 2019-02-07
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-02-06
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมการฝึกอบรมอาชีพ 2019-02-06
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ขับเคลื่อนโครงการ “โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์” 2019-02-06
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เริ่มใช้อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) กับผู้ถูกคุมความประพฤติรายแรก 2019-02-06
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อแจ้งความพร้อมในการใช้ EM 2019-02-06
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร ณ วัดรักขิตวัน อำเภอชะอวด 2019-02-06
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร ณ วัดปทุมทายการาม อำเภอสิชล 2019-02-04
ชมรม TO BE NUMBER ONE สนง.คป.จ.นครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมประกวดTO BE NUMBER ONE IDOL /ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2562 2019-02-01
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม “โครงการคนดีอาสา พาปลอดภัย” ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ 2019-01-31
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมฝึกอาชีพ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ สารอินทรีย์ และน้ำหมักชีวภาพ 2019-01-26
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จับมือสภาอุตสาหกรรมและสภาหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช เยี่ยมชมสถานประกอบการ “สร้างงาน สร้างอาชีพ” 2019-01-25
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-01-24
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดประชุมคณะกรรมการชมรม TO BE NUMBER ONE สนง.คป.จ.นศ. 2019-01-24
สนง.คป.นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม อบรมป้องกันการเสพซ้ำ : ทักษะการปฏิเสธ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ 2019-01-24
สคป.ไชยา จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนมกราคม 2562 2019-01-23
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม ในการเข้าประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับภาค 2019-01-21
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอพรหมคีรี (วัดพรหมโลก) 2019-01-18
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม กีฬาสี TO BE NUMBER ONE 2019-01-18
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดประชุมสำนักงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 2019-01-17
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมอวยพรวันเกิดบุคลากรซึ่งเกิดในเดือนมกราคม และแสดงความยินดีในโอกาสบรรจุเข้ารับราชการ 2019-01-17
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-01-17
สนง.คป.จ.นครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันครูจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ.2562 2019-01-16
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์อำเภอปากพนัง(วัดรามประดิษฐ์) 2019-01-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนทำบุญสำนักงานฯ 2019-01-14
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์อำเภอหัวไทร (วัดหัวไทร) 2019-01-14
สคป.ไชยา ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมเข้าคาราวะขอพรจากหัวหน้าศาลจังหวัดไชยา 2019-01-11
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-01-11
ผอ.สนง.คป.จ.นครศรีธรรมราช ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบถุงยังชีพประทานของมูลนิธิอาสา เพื่อนพึง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยและอุทกภัยจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” 2019-01-11
สนง.คป.จ.นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่เพื่อประสานความร่วมมือ ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับสนง.คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ใน “โครงการตำบลคนดี” 2019-01-11
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่าศาลา(สนง.เกษตรอำเภอท่าศาลา) 2019-01-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนบรรยายให้ความรู้ผู้ต้องขัง 2019-01-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนเข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day 2019-01-10
ชมรม TO BE NUMBER ONE สนง.คป.นครศรีธรรมราช จัดการแข่งขันกีฬาสี TO BE NUMBER ONE 2019-01-10
สนง.คป.นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม อบรมป้องกันการเสพซ้ำ : ทักษะการปฏิเสธ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ 2019-01-10
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม 2019-01-09
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่าศาลา ซึ่งเป็นพื้นที่ประสบภัยพายุโซนร้อน“ปาบึก” 2019-01-08
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว และร่วมฟื้นฟูสถานที่ประสบภัยพิบัติพายุโซนร้อน“ปาบึก” ณ วัดปทุมทายการาม อำเภอสิชล 2019-01-08
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอชะอวด(วัดรักขิตวัน) 2019-01-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหัดพังงาจัดประชุมประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติ 2019-01-08
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม “โครงการคนดีอาสา พาปลอดภัย” ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ 2019-01-03
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” 2019-01-03
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรมพื้นฐาน เป้าหมายชีวิตและบทบาทครอบครัว ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ มุ่งพัฒนาตนเองและปรับตัวกลับสู่สังคม 2019-01-03
สคป.ไชยา ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 2019-01-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดประชุมสรรหาคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอท้ายเหมือง 2019-01-02
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 (ช่วงเข้มข้น) 2018-12-29
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 2018-12-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนจัดกิจกรรมรณรงค์ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 2018-12-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนจัดกิจกรรมอบรมธรรมะ 2018-12-27
ชมรม TO BE NUMBER ONE สนง.คป.นครศรีธรรมราช จัดอบรมธรรมะและอบรมความรู้ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 2018-12-27
สคป.ไชยาร่วมประชุมเตรียมความพร้อมกับศาลยุติธรรมในการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ติดตามตัว (EM) มาใช้กับผู้กระทำผิด 2018-12-26
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) แก่คณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และอาสาสมัครคุมประพฤติ 2018-12-26
ชมรม TO BE NUMBER ONE สนง.คป.นครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรม “นครศรีธรรมราช จังหวัดสะอาด สวยงาม” 2018-12-26
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ประชุมเลือกตั้งประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช 2018-12-26
สคป.ไชยา ประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ สามัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2018-12-26
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ประชุมเตรียมความพร้อมในการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) มาใช้กับผู้กระทำผิดในระบบงานคุมประพฤติ ร่วมกับสำนักงานศาลยุติธรรม 2018-12-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาออกประชาสัมพันธ์จังหวัดเคลื่อนที่อำเภอตะกั่วทุ่ง 2018-12-21
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอลานสกา (วัดไทรงาม) 2018-12-21
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช เตรียมความพร้อมในการทดสอบระบบการติดตามตัว (EM) และชี้แจงความคืบหน้า ของการใช้ EM แก่พนักงานคุมประพฤติ 2018-12-21
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม "สร้างสุข ปันยิ้ม" 2018-12-20
ชมรม TO BE NUMBER ONE สนง.คป.นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม อบรมป้องกันการเสพซ้ำ : ทักษะการปฏิเสธ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ 2018-12-20
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช มอบทุนสงเคราะห์ การประกอบอาชีพค้าขายปลาสดและอาหารทะเล 2018-12-20
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเชียรใหญ่(อบต.ท้องลำเจียก) 2018-12-20
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมมือกับสนง.สาธารณสุขจังหวัดฯขับเคลื่อนชมรม “TO BE NUMBER ONE” สนง.คุมประพฤตินครศรีฯ สู่การประกวดระดับภาค 2018-12-19
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมจัดการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาค ครั้งที่ ๑   2018-12-19
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการติดตั้ง การใช้งานการดูแลรักษาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว ระบบการควบคุมการทำงานและอุปกรณ์เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง (Admin) รุ่นที่ 1  2018-12-19
อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงาน(สนง.คป.นศ.) 2018-12-19
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอพรหมคีรี (วัดพรหมโลก) 2018-12-19
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ 2018-12-14
ผอ.คุมประพฤตินครศรีธรรมราช เข้าพบประธานสภาอุตสาหกรรมและประธานหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อหารือแนวทาง “สร้างงาน สร้างอาชีพ”แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2018-12-13
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม อบรมป้องกันการเสพซ้ำ : ทักษะการปฏิเสธ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ 2018-12-13
สนง.คป.นศ. ส่งผู้ถูกคุมประพฤติ อำนวยความสะดวกด้านการจราจร ตาม“โครงการคนดีอาสา พาปลอดภัย” ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรเชียรใหญ่ 2018-12-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนจัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ 2018-12-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนเข้าร่วมโครงการจิตอาสา 2018-12-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 2018-12-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2018-12-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนสวดมนต์ไหว้พระและนั่งสมาธิ 2018-12-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ประชุมคณะกรรมการบ้านกึ่งวิถี 2018-12-13
สนง.คป.นศ. ส่งผู้ถูกคุมประพฤติ อำนวยความสะดวกด้านการจราจร ตาม“โครงการคนดีอาสา พาปลอดภัย” ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรปากพนัง 2018-12-12
สนง.คป.นศ. ส่งผู้ถูกคุมประพฤติ อำนวยความสะดวกด้านการจราจร ตาม“โครงการคนดีอาสา พาปลอดภัย” ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช 2018-12-12
อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช รับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงาน(สนง.คป.นศ.) 2018-12-12
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ตระหนักถึงความสำคัญของ การประชาสัมพันธ์ภารกิจและโครงการเด่นของสำนักงาน 2018-12-11
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์อำเภอหัวไทร (วัดหัวไทร) 2018-12-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดประชุมสรรหาคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองพังงา 2018-12-07
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมทำความดี บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 2018-12-07
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรมพื้นฐาน เป้าหมายชีวิตและบทบาทครอบครัว ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ มุ่งพัฒนาตนเองและปรับตัวกลับสู่สังคม 2018-12-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดประชุมสรรหาคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอตะกั่วทุ่ง 2018-12-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดกิจกรรมรับรายงานตัวประจำศูนย์อำเภอตะกั่วทุ่งและบริการสังคมแบบกลุ่ม 2018-12-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดประชุมสรรหาคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอทับปุด 2018-12-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เคารพธงชาติ 2018-12-06
สคป.ไชยาร่วมพิธีทำบุญตักบาตร วางพานพุ่มดอกไม้ราชสักการะและถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ 2018-12-06
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ 2018-12-06
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมซ้อมขบวนจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดนครศรีธรรมราช 2018-12-05
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ 2018-12-05
คุมประพฤตินครศรีฯ จับมือหน่วยงานภาคีและอาสาสมัครคุมประพฤติ จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ พร้อมเพรียงกันทั้ง ๗ อำเภอ มีผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าร่วม ๓๔๖ คน คิดเป็นชั่วโมงกิจกรรม ๒,๐๗๖ ชม. 2018-12-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ 2018-12-04
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน 2018-12-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ทำงานบริการสังคม 2018-12-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ปรับแต่งภูมิทัศน์บริเวณศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 2018-12-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนรับรายงานตัวที่ศูนย์ประสานงานอ.ส.ค. 2018-12-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาได้จัดประชุมสรรหาคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอตะกั่วป่า กะปง คุระบุรี 2018-11-28
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมอบรมธรรมะ 2018-11-28
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2018-11-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาจัดบริการสังคมแบบกลุ่ม 2018-11-26
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ขับเคลื่อนโครงการ “โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์”ณ รร.เบญจมราชูทิศ จ.นครศรีฯ 2018-11-26
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุม “อาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอปากพนัง” 2018-11-26
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุม “อาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอหัวไทร” 2018-11-26
สคป.ไชยา จัดประชุมเลือกประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอวิภาวดี 2018-11-22
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม อบรมป้องกันการเสพซ้ำ : ทักษะการปฏิเสธ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ 2018-11-22
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุม “อาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอสิชล” 2018-11-22
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุม “อาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอขนอม” 2018-11-22
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์อำเภอลานสกา 2018-11-21
สคป.ไชยา จัดประชุมเลือกประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่าฉาง 2018-11-21
สคป.ไชยา จัดประชุมเลือกประธานคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอไชยา 2018-11-20
สคป.ไชยา จัดประชุมเลือกประธานคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่าชนะ 2018-11-19
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์อำเภอเชียรใหญ่ 2018-11-19
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง 2018-11-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ออกเยี่ยมอ.ส.ค. 2018-11-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ฯ 2018-11-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ (อำเภอ) 2018-11-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ (อำเภอ) 2018-11-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ (อำเภอ) 2018-11-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ (อำเภอ) 2018-11-19
สคป.ไชยา ร่วมโครงการหมอชวนวิ่ง 2018-11-16
สคป.ไชยา รับการตรวจเยียมจากผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2018-11-16
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุม “อาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอลานสกา” 2018-11-16
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุม “อาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอพรหมคีรี” 2018-11-16
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอพรหมคีรี (วัดพรหมโลก) 2018-11-16
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2018-11-15
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุม “อาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอนบพิตำ” 2018-11-15
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุม “อาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช” 2018-11-14
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและอบรมความรู้เกี่ยวกับอุบัติเหตุและผลกระทบจากการใช้รถใช้ถนน ตามโครงการ “คนดีอาสา พาปลอดภัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒” 2018-11-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ฯ 2018-11-13
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรม “หมอชวนวิ่ง” 2018-11-12
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ขับเคลื่อนโครงการ “โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์”ณ รร.เบญจมราชูทิศ จ.นครศรีฯ ครั้งที่ ๒ 2018-11-12
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดประชุมสำนักงานฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ 2018-11-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ (อำเภอ) 2018-11-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ (อำเภอ) 2018-11-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน จัดกิจกรรมโปรแกรมพื้นฐานเฉพาะด้าน 2018-11-09
ผู้่อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอหลังสวน 2018-11-09