รูป หัวข้อ วันที่
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟู:โปรแกรมพื้นฐาน(ใจพร้อม) รุ่นที่ ๓ ครั้งที่ ๑ โดยกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๒ 2023-11-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมอวยพรวันเกิดบุคลากรซึ่งเกิดในเดือนพฤศจิกายน 2023-11-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมประดิษฐ์ “กระทงสามัคคี TO BE เมืองคอน” เพื่อนำรายได้เข้ากองทุน ชมรม TO BE NUMBER ONE สคป.นศ. 2023-11-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการ “ตลาดนัดชุมชน คนคุมประพฤติ” ครั้งที่ 3 2023-11-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟู:โปรแกรมพื้นฐาน(ใจพร้อม) รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 1 โดยกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 2023-11-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุมกลุ่มงานยุทธศาสตร์และอำนวยการ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 2023-11-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม “ลานกีฬาสามัคคี TO BE เมืองคอน” 2023-11-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอพระพรหม เพื่อขับเคลื่อนงานอาสาสมัครคุมประพฤติฯ 2023-11-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและกิจกรรมบริการสังคม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 2023-11-22
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ออกเยี่ยมเยียน อาสาสมัครคุมประพฤติ 2023-11-21
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช พบปะพูดคุยร่วมกับปลัดอาวุโสอำเภอขนอม เพื่อหารือแนวทางการบูรณาการความร่วมมือเพื่อป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศฯ 2023-11-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุมเพื่อเลือกตั้งประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอขนอม 2023-11-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการ “ตลาดนัดชุมชน คนคุมประพฤติ” ครั้งที่ ๒ 2023-11-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย จัดพิธีเปิดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน (โปรแกรมใจพร้อม) ครั้งที่ 1 ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2567 2023-11-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการ “ตลาดชุมชน คนคุมประพฤติ” 2023-11-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย จัดพิธีเปิดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน (โปรแกรมใจพร้อม) ครั้งที่ 1 ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2567 2023-11-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอปากพนัง จัดกิจกรรม รับรายงานตัวแลพทำงานบริการสังคม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 2023-11-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟู:โปรแกรมพื้นฐาน(ใจพร้อม) รุ่นที่ ๑ ครั้งที่ ๑ โดยกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๓ 2023-11-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ร่วมถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร ในงาน “ประเพณีชักพระ - ทอดผ้าป่า” ประจำปี 2566 อำเกาะสมุย 2023-11-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ประชุมเตรียมความพร้อมวิทยากรกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน (โปรแกรมใจพร้อม) 2023-11-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2566 2023-11-14
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช พบปะพูดคุยร่วมกับ สภ.หัวไทร เพื่อหารือแนวทางการ บูรณาการความร่วมมือเพื่อป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศฯ 2023-11-14
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช พบปะพูดคุยร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอหัวไทร เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานคุมประพฤติ 2023-11-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอหัวไทร จัดกิจกรรม รับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 2023-11-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟู : โปรแกรมพื้นฐาน สำหรับพนักงานคุมประพฤติ 2023-11-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเกาะพะงัน 2023-11-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย จัดกิจกรรมรับรายงานตัวร่วมกับทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2023-11-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย จัดกิจกรรมรับรายงานตัวร่วมกับทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2023-11-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุมสำนักงาน ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 2023-11-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมงานฌาปนกิจศพ บิดาพนักงานคุมประพฤติ 2023-11-01
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าพบ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8 ในโอกาสย้ายเข้ามาปฏิบัติราชการ 2023-11-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมือง จัดกิจกรรม รับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร คุมประพฤติ อ.เมือง จ.นศ. 2023-11-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟู : โปรแกรมพื้นฐาน (โปรแกรมใจพร้อม) 2023-10-31
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่มอบวุฒิบัตรแก่ผู้ถูกคุมความประพฟติที่ผ่านการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 2023-10-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมประเพณีชักพระ ประจำปี พ.ศ.2566 2023-10-30
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ออกเยี่ยมเยียน อาสาสมัครคุมประพฤติ 2023-10-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ร่วมแสดงความยินดี และมอบของที่ระลึกแก่เจ้าหน้าที่ ในโอกาสย้ายสถานที่ทำงานใหม่ 2023-10-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย เข้าร่วมประชุมซักซ้อมการจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โปรแกรมพื้นฐาน (โปรแกรมใจพร้อม) 2023-10-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ออกเยี่ยมเยียน อาสาสมัครคุมประพฤติ 2023-10-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ติดตามผล ผู้ได้รับทุนประกอบอาชีพ “โครงการกำลังใจฯ พ.ศ.2566” 2023-10-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ลงพื้นที่เยี่ยม บ้านกึ่งวิถี ศูนย์การเรียนรู้ “บ้านย่าสวนปู่” 2023-10-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ลงพื้นที่เยี่ยม ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน 2023-10-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันปิยมหาราช ปี 2566 2023-10-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพ บิดาพนักงานคุมประพฤติ 2023-10-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและกิจกรรมบริการสังคม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 2023-10-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ “วันปิยมหาราช” 2023-10-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเชียรใหญ่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 2023-10-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ 2023-10-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช รับมอบต้นไม้และอุปกรณ์ตัดแต่งกิ่งไม้ เพื่อใช้ในการทำงานบริการสังคม จากอาสาสมัครคุมประพฤติ 2023-10-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 9/2566 ประจำเดือนตุลาคม 2566 2023-10-24
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าพบ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครศรีธรรมราช ในโอกาสย้ายเข้ามาปฏิบัติราชการ 2023-10-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ 2023-10-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2566 2023-10-20
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าพบ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปากพนัง ในโอกาสย้ายเข้ามาปฏิบัติราชการ 2023-10-20
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าพบ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ในโอกาสย้ายเข้ามาปฏิบัติราชการ 2023-10-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 2023-10-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอปากพนัง จัดกิจกรรม รับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 2023-10-20
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 2023-10-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอหัวไทร จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 2023-10-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 2023-10-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่ร่วมพิธีจัดงานประเพณีแห่จาดเดือนสิบจังหวัดกระบี่ 2023-10-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 2023-10-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “ปลูกป่าเนื่องในวันนวมินทรมหาราช วันที่ระลึกถึงพระมหาราช รัชกาลที่ ๙ ผู้ยิ่งใหญ่” 2023-10-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศวร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2023-10-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย จัดกิจกรรมรับรายงานตัวร่วมกับทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2023-10-11
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้ากราบนมัสการเจ้าอาวาสวัดบุญนารอบ (บ้านสงเคราะห์ผู้กระทำผิด) 2023-10-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและบริการสังคม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 2023-10-11
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้ารายงานตัว ในโอกาสย้ายเข้ามาปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช 2023-10-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอลานสกา จัดกิจกรรม รับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 2023-10-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานฯ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ 2023-10-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอชะอวด จัดกิจกรรม รับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 2023-10-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอพรหมคีรี จัดกิจกรรม รับรายงานตัว ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 2023-10-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 2023-10-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่าศาลา จัดกิจกรรม รับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อ.ท่าศาลา จ.นศ. 2023-10-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมือง จัดกิจกรรม รับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร คุมประพฤติ อ.เมือง จ.นศ. 2023-10-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย เข้าร่วมรับฟังการมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 2023-10-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนบพิตำ จัดกิจกรรม รับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อ.นบพิตำ จ.นศ. 2023-10-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสิชล จัดกิจกรรมรับ รายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อ.สิชล จ.นศ. 2023-10-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอขนอม จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อ.ขนอม จ.นศ. 2023-10-03
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การไกล่เกลี่ยขอพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ย ข้อพิพาท พ.ศ.2562 รุ่นที่ 65 2023-10-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมถวายหมฺรับแบบประเพณีโบราณ งานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาด 2023-10-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพ มารดาอาสาสมัครคุมประพฤติ 2023-10-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2566 2023-09-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม เคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2566 2023-09-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-09-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน ประจำปี 2566 2023-09-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-09-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่ให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2023-09-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่ร่วมประชุมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 2023-09-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ร่วมโครงการมหกรรมรวมพลอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมประพฤติ 2023-09-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติ เข้าร่วมโครงการมหกรรมรวมพลอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมคุมประพฤติ 2023-09-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัด“โครงการคนดีอาสา พาปลอดภัย” ครั้งที่ 12/2566 2023-09-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมือง จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อ.เมือง จ.นศ. 2023-09-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ 13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-09-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จัดกิจกรรม รับรายงานตัวและบริการสังคม ณ ศูนย์ประสานงาน อาสาสมัครคุมประพฤติ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นศ. 2023-09-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ 13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-09-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.๒๕๖๒ รุ่นที่ ๖๔ 2023-09-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ 13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-09-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ 2023-09-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอลานสกา จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อ.ลานสกา จ.นศ. 2023-09-12
อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเกาะสมุย ร่วม “โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติในการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๔” 2023-09-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย จัดกิจกรรม “อบรมธรรมะร่วมกับทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม” 2023-09-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด 2023-09-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย จัดพิธีปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นแก่ผู้กระทำผิดที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ 2023-08-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-08-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย จัดประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-08-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย จัดพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นแก่ผู้กระทำผิดที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ 2023-08-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วม การสนทนากลุ่ม FOCUS GROUP ในโครงการศึกษาการจัดตั้งศาลจราจรและกฎหมายวิธีพิจารณาความในศาลจราจรฯ 2023-08-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการฝึกอาชีพระยะสั้น แก่ผู้กระทำผิดที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-08-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร “โปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ ระดับเขต 8” 2023-08-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบทุน ประกอบอาชีพสำหรับผู้พ้นโทษในโครงการกำลังใจฯ พ.ศ.2566 2023-08-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอปากพนัง จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อ.ปากพนัง จ.นศ. 2023-08-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-08-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดอบรมธรรมะและอบรมความรู้ ครั้งที่ 6/2566 2023-08-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ร่วมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 2566 2023-08-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียน ถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหาคม 2566 2023-08-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล 12 สิงหาคม 2566 2023-08-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย จัดโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน ครั้งที่ 4 2023-08-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ประสานงานความร่วมมือหน่วยงานภาคีในพื้นที่ ในการจัดโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 2023-08-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ร่วมกิจกรรม “วันรพี” ประจำปี 2566 2023-08-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย จัดโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน ครั้งที่ 4 2023-08-08
บุคลากรสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม มารดาอดีตผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการควบคุมและสอดส่อง กรมคุมประพฤติ 2023-08-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเกาะสมุย 2023-08-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2566 2023-08-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ร่วมกิจกรรมสมโภชเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2566 2023-08-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 2023-08-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม มารดาอดีตผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการควบคุมและสอดส่อง กรมคุมประพฤติ 2023-08-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ร่วมกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี พ.ศ.2566 2023-08-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2566 2023-08-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา 2023-07-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ร่วมแสดงความเสียใจต่อครอบครัว และไว้อาลัยให้กับบิดาของนางสาวกัญญาภัค ภูมิไชยา 2023-07-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย จัดพิธีปิดโครงการ “สานสัมพันธ์ น้อง - พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด” รุ่นที่ 2 ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-07-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในโครงการ “สานสัมพันธ์ น้อง - พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด” รุ่นที่ 2 2023-07-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือนสิงหาคม 2566 2023-07-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย นำเสนอประเด็นการตรวจราชการ ต่อท่านผู้ตรวจราชการ 2023-07-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ร่วมงานพระราชทานเทียนพรรษาในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และในพระเจ้าวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ 2023-07-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ร่วมกิจกรรมรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 2023-07-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย จัดพิธีเปิดโครงการ “สานสัมพันธ์ น้อง - พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด” รุ่นที่ 2 ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-07-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ประสานงานขอความร่วมมือวิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย ในการจัดโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 2023-07-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ร่วมยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย พร้อมกับจัดประชุมสำนักงาน 2023-07-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมือง จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อ.เมือง จ.นศ. 2023-07-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-07-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่เข้าร่วมกิจกรรมการนำเสนอผลงานการประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ 2023-07-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย จัด “โครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน” ครั้งที่ 3 2023-07-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ร่วมเป็นเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยกาชาดอำเภอสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2566 2023-07-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ร่วมแสดงความเสียใจ และไว้อาลัยต่อการจากไปของ อาสาสมัครคุมประพฤติมนตรี สมเพชร 2023-07-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนในโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ณ โรงเรียนบ้านหน้าค่าย หมู่ที่ 5 ต.หน้าเมือง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 2023-07-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย จัดกิจกรรมรับรายงานตัวร่วมกับทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม” ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 2023-07-05
กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต จัดโปรแกรมพื้นฐาน “ใจพร้อม เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” 2023-06-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดอบรมธรรมะและอบรมความรู้ ครั้งที่ 5/2566 2023-06-23
กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่รับรายงานตัว ณ แหลมพรหมเทพ จังหวัดภูเก็ต 2023-06-23
กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่รับรายงานตัว ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอกะทู้ 2023-06-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย จัดโครงการ “สานสัมพันธ์ น้อง - พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด” รุ่นที่ 1 ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-06-22
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครศรีธรรมราช ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ 2023-06-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ ๑๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-06-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมโครงการประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ ระดับประเทศ 2023-06-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนในโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2023-06-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย เป็นวิทยากร ให้ความรู้ในหัวข้อ “การแบ่งปันประสบการณ์ผผู้ที่เลิกยาเสพติดได้” ในโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาอำเภอเกาะสมุย รุ่นที่ 2 2023-06-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาอำเภอเกาะสมุย รุ่นที่ 2 2023-06-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมือง จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อ.เมือง จ.นศ. 2023-06-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานีและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี “ต้อนรับนายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ ในโอกาสตรวจเยี่ยมสำนักงานฯ” 2023-06-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่าศาลา จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อ.ท่าศาลา จ.นศ. 2023-06-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล"วันวิสาขบูชา" ประจำปี 2566 2023-06-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่ ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในหมู่บ้านชุมชน คนกระบี่ "ตำบลคนดี" อำเภอเขาพนม 2023-06-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย จัดกิจกรรม “รับรายงานตัวร่วมกับทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม” 2023-06-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 2023-06-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่่ ร่วมพิธีฯเนื่องในโดกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 2023-06-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย จัดกิจกรรม “beach cleaning day” 2023-06-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย จัดประชุมสำนักงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2566 2023-06-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือนมิถุนายน 2566 2023-06-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ร่วมประชุมการเตรียมพร้อมจัดงานกาดอำเภอเกาะสมุย ประจำปี 2566 2023-06-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย พร้อมกับประธานศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน ร่วมแลกเปลี่ยนความคิด เกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมของสำนักงานฯ 2023-05-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมโครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จังหวัดนครศรีธรรมราช 2023-05-29
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมสภากาแฟสร้างมิตรสัมพันธ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 2023-05-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่ ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในหมู่บ้านชุมชน คนกระบี่ "ตำบลคนดี" 2023-05-26
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมลงนามเพื่อประสานความร่วมมือในการทำบันทึกข้อตกลง เรื่องการพัฒนาพฤตินิสัยและให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขัง 2023-05-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ต้อนรับอาจารย์นิเทศน์นิสิตฝึกภาคปฏิบัติ 2023-05-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัด“โครงการคนดีอาสา พาปลอดภัย” ครั้งที่ 8/2566 2023-05-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด "อบรมธรรมอิสลาม" ณ มัสยิสกลางอำเภอเมืองกระบี่ 2023-05-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่ให้การสงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2023-05-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 6 2023-05-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่ ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในหมู่บ้านชุมชน คนกระบี่ "ตำบลคนดี" 2023-05-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต จัดอบรมโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ “To Be Save Me Save Life” รุ่นที่ 2 2023-05-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 5/2566 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 2023-05-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ร่วมกิจกรรม “รักษ์โลก ร่วมปลูกป่าชายเลน กับ บางกอกแอร์เวย์ส” 2023-05-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและกิจกรรมบริการสังคม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอพระพรหม 2023-05-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเชียรใหญ่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อ.เชียรใหญ่ จ.นศ. 2023-05-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย นำผู้ถูกคุมความประพฤติ จัดเตรียมสถานที่ในการจัดกิจกรรม “รักษ์โลก ร่วมปลูกป่าชายเลน กับ บางกอกแอร์เวย์ส” 2023-05-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-05-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพ บุตรอาสาสมัครคุมประพฤติ 2023-05-19
กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต จัดโปรแกรมพื้นฐาน “ใจพร้อม เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” 2023-05-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย จัดกิจกรรม “ทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม” 2023-05-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จัดกิจกรรม รับรายงานตัวและบริการสังคม ณ ศูนย์ประสานงาน อาสาสมัครคุมประพฤติ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นศ. 2023-05-12
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบประกาศเกียรติคุณ ประกาศเกียรติติบัตรดีเด่น ระดับกรม 2023-05-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย จัดกิจกรรม “รับรายงานตัวร่วมกับทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม” อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2023-05-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-05-11
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอพรหมคีรี จัดกิจกรรม “TO BE พลิกฟื้นโรงเพาะชำเพื่อน้อง” ณ โรงเรียนบ้านวังลุง ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นศ. 2023-05-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอลานสกา จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อ.ลานสกา จ.นศ. 2023-05-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย จัดโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด โปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ 2023-05-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย จัดกิจกรรม “รับรายงานตัวร่วมกับทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม” 2023-05-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาอำเภอเกาะสมุย 2023-05-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาอำเภอเกาะสมุย 2023-05-09
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบประกาศเกียรติคุณ ประกาศเกียรติติบัตรดีเด่น ระดับกรม 2023-05-08
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนแห่งที่ ๒ ณ วัดประทุมทายการาม อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 2023-05-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมตักบาตรวันอาทิตย์ ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร 2023-05-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมือง จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อ.เมือง จ.นศ. 2023-05-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่าศาลา จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อ.ท่าศาลา จ.นศ. 2023-05-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนบพิตำ จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อ.นบพิตำ จ.นศ. 2023-05-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า พัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2023-04-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-04-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาอำเภอเกาะสมุย 2023-04-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเกาะสมุย 2023-04-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัด“โครงการคนดีอาสา พาปลอดภัย” ครั้งที่ 7/2566 2023-04-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมอบรม เสริมศักยภาพพนักงานคุมประพฤติ ในการนำอุปกรณ์ EM มาใช้กับผู้กระทำผิด รุ่นที่ 2/2566 2023-04-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวมาใช้ในงานคุมประพฤติ 2023-04-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและกิจกรรมบริการสังคม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอพระพรหม 2023-04-26
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ออกเยี่ยมเยียนอาสาสมัครคุมประพฤติ และ ติดตามผลการดำเนินงานศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน 2023-04-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมตักบาตรวันอาทิตย์ ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร 2023-04-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-04-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาอำเภอเกาะสมุย 2023-04-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเชียรใหญ่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อ.เชียรใหญ่ จ.นศ. 2023-04-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมือง จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อ.เมือง จ.นศ. 2023-04-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ร่วมประชุมชี้แจงเพื่อซักซ้อมความเข้าใจการนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศกรมคุมประพฤติคดียาเสพติด (มาตรา56) 2023-04-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดอบรมธรรมะและอบรมความรู้ ครั้งที่ 4/2566 2023-04-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 4/2566 ประจำเดือนเมษายน 2566 2023-04-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย นำผู้ถูกคุมความประพฤติ พัฒนาทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ จัดเตรียมสถานที่ในการจัดงานประจำปี 2023-04-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ร่วมประชุมชี้แจงเพื่อซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินการตามโปรแกรม “สานสัมพันธ์ น้อง – พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด” 2023-04-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-04-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอพรหมคีรี จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน อ.พรหมคีรี จ.นศ. 2023-04-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอลานสกา จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อ.ลานสกา จ.นศ. 2023-04-12
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีเปิดจุดตรวจร่วมบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๖ 2023-04-12
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๖ 2023-04-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม รดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2566 2023-04-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จัดกิจกรรม รับรายงานตัวและบริการสังคม ณ ศูนย์ประสานงาน อาสาสมัครคุมประพฤติ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นศ. 2023-04-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอหัวไทร จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อ.หัวไทร จ.นศ. 2023-04-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มตามจุดเสี่ยง เนื่องในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566 2023-04-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย จัดกิจกรรมอบรมความรู้กฎหมายจราจรร่วมกับกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566 2023-04-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2023-04-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ร่วมประชุมและสังเกตการณ์ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานของสำนักงานคุมประพฤติ ตามพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศ หรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.2565 2023-04-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566 2023-04-11
ชมรม TO BE NUMBER ONE สคป.นครศรีธรรมราช ร่วมจำหน่าย “สินค้าดี๊ดี TO BE มีรัก” เพื่อนำรายได้เข้ากองทุนชมรมฯ ตามแนวคิด “TO BE เมืองคอน ตะลอนเมืองทอง Season 2” 2023-04-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมตักบาตรวันอาทิตย์ ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร 2023-04-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันจักรี และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2566 2023-04-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่าศาลา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคม ณ หาดปากดวด ต.กลาย อ.ท่าศาลา จ.นศ. 2023-04-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนบพิตำ จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อ.นบพิตำ จ.นศ. 2023-04-10
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 2023-04-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย จัดประชุมสำนักงาน ประจำเดือน เมษายน 2566 2023-04-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอขนอม จัดกิจกรรมทำงาน บริการสังคม ณ วัดกระดังงา ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นศ. 2023-04-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสิชล จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อ.สิชล จ.นศ. 2023-04-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอชะอวด จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อ.ชะอวด จ.นศ. 2023-04-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ร่วมต้อนรับคณะกรรมการกองทุนกำลังใจ ในพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2023-04-05
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมปฏิญาณตน และมอบเข็มอาสาสมัครคุมประพฤติ สำหรับอาสาสมัครคุมประพฤติซึ่งได้รับการแต่งตั้งใหม่ 2023-04-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๖ 2023-04-04
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ปฐมนิเทศน์ข้าราชการใหม่และนิสิตฝึกภาคปฏิบัติ 2023-03-30
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรม“สภากาแฟ สร้างมิตรสัมพันธ์” 2023-03-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัด“โครงการคนดีอาสา พาปลอดภัย” ครั้งที่ 6/2566 2023-03-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ร่วมประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) 2023-03-28
ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานีในโอกาสเข้ารับประกาศเกียรติคุณ เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมได้รับมอบเข็มเครื่องหมายยุติธรรมธำรง 2023-03-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผนึกกำลังร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ จัดกิจกรรม จิตอาสา ทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ๓ แห่ง เนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงยุติธรรม ครบรอบ ๑๓๒ ปี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวม ๒๑๐ ราย 2023-03-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมตักบาตรวันอาทิตย์ ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร 2023-03-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติ ประจำปี พ.ศ. 2566 2023-03-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-03-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 3/2566 ประจำเดือนมีนาคม 2566 2023-03-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อาสาสมัคร คุมประพฤติอำเภอพระพรหม จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอพระพรหม 2023-03-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำครั้งที่ ๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-03-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเลี้ยงส่งบุคลากร ตามโครงการ “คุมประพฤตินครศรีฯ ที่นี้คือบ้าน” 2023-03-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเชียรใหญ่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อ.เชียรใหญ่ จ.นศ. 2023-03-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกแก่เจ้าหน้าที่ ในโอกาสย้ายสถานที่ทำงานใหม่ 2023-03-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ร่วม โครงการ “สวมผ้าไทย เข้าวัดฟังธรรม กับนายอำเภอ” 2023-03-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมตักบาตรวันอาทิตย์ ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร 2023-03-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมปฏิญาณตน และมอบเข็มอาสาสมัครคุมประพฤติ สำหรับอาสาสมัครคุมประพฤติซึ่งได้รับการแต่งตั้งใหม่ 2023-03-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย จัดกิจกรรม เข้าวัดทำบุญ ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ เนื่องในโอกาสวันสถาปนา กรมคุมประพฤติครบรอบ 31 ปี ประจำปี พ.ศ.2566 2023-03-15
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม “TO BE อาสาทำความดีบริจาคโลหิต” เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ ๓๑ ปี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 2023-03-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมตักบาตร เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ ๓๑ ปี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 2023-03-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เยี่ยมเยียนอาสาสมัครคุมประพฤติ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การปฏิบัติงานคดี 2023-03-15
ชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติ ร่วมกับ ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันสถาปนากรมคุมประพฤติครบรอบ 31 ปี 2023-03-15
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม “TO BE อาสา พัฒนาชายหาด” เนื่องในโอกาส วันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ ๓๑ ปี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 2023-03-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เยี่ยมเยียนอาสาสมัครคุมประพฤติและสร้างการรับรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. ๒๕๖๕ 2023-03-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมตักบาตรวันอาทิตย์ ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร 2023-03-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ร่วมต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ เดินทางมาปฏิบัติราชการ ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2023-03-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและบริการสังคม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นศ. 2023-03-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย จัดกิจกรรม “อบรมธรรมะร่วมกับทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม” 2023-03-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่าศาลา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร คุมประพฤติ อ.ท่าศาลา จ.นศ. 2023-03-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนบพิตำ จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อ.นบพิตำ จ.นศ. 2023-03-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอชะอวด จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อ.ชะอวด จ.นศ. 2023-03-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอพระพรหม จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม ณ วัดป่าห้วยพระ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 2023-02-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมตักบาตรวันอาทิตย์ ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร 2023-02-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ร่วมประชุมชี้แจงเกณฑ์การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาค ประจำปี 2566 2023-02-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 2/2566 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 2023-02-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เยี่ยมเยียนอาสาสมัครคุมประพฤติและสร้างการรับรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. ๒๕๖๕ 2023-02-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการ โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2023-02-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัด“โครงการคนดีอาสา พาปลอดภัย” ครั้งที่ 5/2566 2023-02-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่จัดกิจกรรม รับรายงานตัว,ทำงานบริการสังคม และกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ยาเสพติด ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอพระพรหม 2023-02-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เยี่ยมเยียนอาสาสมัครคุมประพฤติและสร้างการรับรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. ๒๕๖๕ 2023-02-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-02-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการ โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2023-02-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย จัด “โครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน” 2023-02-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการ โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2023-02-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ร่วม โครงการอบรมวิชาชีพตามมาตรฐานแรงงาน (การทำอาหารพร้อมทาน) ภายใต้โครงการคืนคนดีสู่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และการประกวดทำอาหาร Street Food ระดับภาค (Season 2) 2023-02-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมตักบาตรวันอาทิตย์ ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร 2023-02-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดการทำอาหาร ระดับภาค ประเภท อาหารหวาน (Street Food Season 2) 2023-02-17
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช รับมอบของรางวัลจาก ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อใช้ใน โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2023-02-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำ ความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. 2565 2023-02-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดอบรมธรรมะและอบรมความรู้ ครั้งที่ 3/2566 2023-02-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-02-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ร่วม โครงการ “สวมผ้าไทย เข้าวัดฟังธรรม กับนายอำเภอ” 2023-02-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย เป็นวิทยากรโครงการค่ายเยาวชน TO BE NUMBER ONE เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด 2023-02-14
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม “TO BE ปันรัก” เนื่องในเทศกาลวันแห่งความรัก 2023-02-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอหัวไทร จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อ.หัวไทร จ.นศ. 2023-02-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช 2023-02-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมตักบาตรวันอาทิตย์ ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร 2023-02-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-02-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช วางแผนขับเคลื่อนโครงการ “โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์” 2023-02-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-02-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอพรหมคีรี จัดกิจกรรมอบรมความรู้ ในหัวข้อ "วัยรุ่นกับการตระหนักรู้เรื่องยาเสพติด" และทำงานบริการสังคม ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน อ.พรหมคีรี จ.นศ. 2023-02-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอลานสกา จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อ.ลานสกา จ.นศ. 2023-02-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-02-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย จัดกิจกรรม “รับรายงานตัวร่วมกับทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม” 2023-02-08
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ชนะเลิศการประกวดผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทชมรมในสำนักงานคุมประพฤติ 2023-02-08
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมผลิตและจำหน่าย “หยกมณี TO BE เมืองคอน” เพื่อนำรายได้เข้ากองทุนชมรมฯ อย่างต่อเนื่อง 2023-02-08
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช รับมอบชุดทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะจาก ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๘ 2023-02-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่าศาลา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร คุมประพฤติ อ.ท่าศาลา จ.นศ. 2023-02-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนบพิตำ จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อ.นบพิตำ จ.นศ. 2023-02-08
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมผลิตและจำหน่าย “สาคูน้ำกะทิ TO BE เมืองคอน” เพื่อนำรายได้เข้ากองทุนชมรมฯ อย่างต่อเนื่อง 2023-02-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต จัดประชุมสามัญประจำปี อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2566 2023-02-08
กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต จัดทำ KM เรื่อง การลงข้อมูลระบบสารสนเทศ 2023-02-08
คุมประพฤติภูเก็ต ร่วมกับศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองภูเก็ต จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ 2023-02-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย เข้าร่วมอบรมโครงการเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติมาตรการป้องกัน การกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.2565 หมวดวิชาที่ 3 รุ่นที่ 3 2023-02-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมตักบาตรวันอาทิตย์ ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร 2023-02-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการ เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานแสวงหาข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด 2023-02-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมสนับสนุนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกแอบอ้างชื่อในการกระทำผิด 2023-02-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสิชล จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อ.สิชล จ.นศ. 2023-02-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอขนอม จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมพัฒนาชายหาด ณ หาดคอเขา ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นศ. 2023-02-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-02-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ตรับการตรวจเยี่ยม จากนางอรัญญา ทองน้ำตะโก รองปลัดกระทรวงยุติธรรม 2023-02-02
กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานแสวงหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายยาเสพติด 2023-02-02
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมผลิตและจำหน่าย “ขนมโคอินดี้ TO BE เมืองคอน” เพื่อนำรายได้เข้ากองทุนชมรมฯ อย่างต่อเนื่อง 2023-02-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมือง จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อ.เมือง จ.นศ. 2023-02-01
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมผลิตและจำหน่าย “ส้มตำแซ่บอิหลี TO BE เมืองคอน” เพื่อนำรายได้เข้ากองทุนชมรมฯ อย่างต่อเนื่อง 2023-02-01
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต ประชุมเตรียมความพร้อมรองรับการบังคับใช้กฎหมาย JSOC 2023-01-31
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ และ กิจกรรม”คนตงห่อ ยกชั้น แบ่งปัน ทุกข์ สุข” ครั้งที่ 49 2023-01-31
กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่รับรายงานตัว ณ แหลมพรหมเทพ จังหวัดภูเก็ต 2023-01-31
ศูนย์แคร์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต สงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2023-01-31
คุมประพฤติภูเก็ต จัดโครงการฝึกอบรมบุคลากร หลักสูตร “ถ่ายภาพให้สวยด้วย SMARTPHONE” 2023-01-31
กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต จัดโปรแกรมพื้นฐานแก่ผู้พักการลงโทษ ลดวันต้องโทษ 2023-01-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนมกราคม 2566 2023-01-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการอบรมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน “TO BE HERO เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” รุ่นที่ 3 2023-01-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต ร่วมโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่กับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต 2023-01-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรม “กินโกปี๊ Happy Chinese New Year” @คุมประพฤติภูเก็ต 2023-01-31
กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่รับรายงานตัว ณ ศาลเจ้ากิ้วเที้ยนเก้งสะพานหิน 2023-01-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต จัดประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-01-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต ร่วมโครงการ “คนตงห่อ ยกชั้นแบ่งปันทุกข์-สุข” (Together We Share) ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและจังหวัด 2023-01-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรและให้ความรู้พระราชกรณียกิจที่เป็นพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ 2023-01-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมตักบาตรวันอาทิตย์ ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร 2023-01-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีเปิด “บ้านคุณพระช่วย” (บ้านสงเคราะห์ผู้กระทำผิด) 2023-01-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ ผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสำนักงานคุมประพฤติ ประจำปี 2566 ในรูปแบบ ONLINE 2023-01-27
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ ชมรม TO BE NUMBER ONE ในรูปแบบ Online 2023-01-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดการประชุมกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 ครั้งที่ 1/2566 2023-01-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 1/2566 ประจำเดือนมกราคม 2566 2023-01-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัด“โครงการคนดีอาสา พาปลอดภัย” ครั้งที่ 4/2566 2023-01-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่จัดกิจกรรม รับรายงานตัว,ทำงานบริการสังคม และกิจกรรมอบรมป้องกัน การเสพซ้ำ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอพระพรหม 2023-01-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมให้การต้อนรับผู้ตรวจนุสรา วงษ์สุวรรณ และคณะ 2023-01-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ร่วมประชุมหารือการดำเนินการโครงการอบรมวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน (การทำอาหารพร้อมทาน) ภายใต้โครงการคืนคนดีสู่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-01-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินงานด้านการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้ในระดับสำนักงานคุมประพฤติ 2023-01-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา จัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-01-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเชียรใหญ่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อ.เชียรใหญ่ จ.นศ. 2023-01-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมตักบาตรวันอาทิตย์ ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร 2023-01-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย เข้าร่วมอบรมโครงการเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติมาตรการป้องกัน การกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.2565 หมวดวิชาที่ 3 รุ่นที่ 2 2023-01-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย เข้าร่วมอบรมโครงการเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติมาตรการป้องกัน การกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.2565 หมวดวิชาที่ 3 รุ่นที่ 1 2023-01-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-01-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-01-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดการประชุมกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 ครั้งที่ 1/2566 2023-01-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอหัวไทร จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและออกเยี่ยมเยือน อ.ส.ค. ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อ.หัวไทร จ.นศ. 2023-01-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย จัดโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด โปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ 2023-01-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมตักบาตรวันอาทิตย์ ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร 2023-01-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2023-01-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอพรหมคีรี จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน อ.พรหมคีรี จ.นศ. 2023-01-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอลานสกา จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อ.ลานสกา จ.นศ. 2023-01-16
สำนักงานคุมประพฤติภูเก็ต จัดกิจกรรม “ลงใจ ใส่แรงกาย พี่อาสา พัฒนาโรงเรียน” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 2023-01-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2023-01-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริตและร้องเรียนปัญหาอื่นๆ ผ่านระบบ LINE Traffy Fondue 2023-01-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต ให้ความรู้สู่เยาวชนในโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-01-13
กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมปฐมนิเทศรายกลุ่มประจำเดือนมกราคม 2566 2023-01-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต จัดประชุมเลือกตั้งประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต 2023-01-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน ในโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-01-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จัดกิจกรรม รับรายงานตัวและบริการสังคม ณ ศูนย์ประสานงาน อาสาสมัครคุมประพฤติ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นศ. 2023-01-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือน มกราคม 2566 2023-01-12
ผู้อำนวยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช และคณะ เดินทางไปออกเยี่ยมเยียน สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง 2023-01-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดการประชุมกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 ครั้งที่ 1/2566 2023-01-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอชะอวด จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อ.ชะอวด จ.นศ. 2023-01-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่าศาลา จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อ.ท่าศาลา จ.นศ. 2023-01-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนบพิตำ จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อ.นบพิตำ จ.นศ. 2023-01-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย จัดกิจกรรม “อบรมความรู้ด้านยาเสพติดร่วมกับทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม” 2023-01-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ร่วมกับเรือนจำอำเภอเกาะสมุย บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า พัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2023-01-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมตักบาตรวันอาทิตย์ ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร 2023-01-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-01-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ร่วม โครงการ “สวมผ้าไทย เข้าวัดฟังธรรม กับนายอำเภอ” 2023-01-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดการประชุมกลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการ ครั้งที่ 1/2566 2023-01-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมให้ความรู้พระราชกรณียกิจที่เป็นพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ 2023-01-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน 2023-01-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสิชล จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและกิจกรรมอบรมความรู้กฎหมายจราจรและกฎหมายเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อ.สิชล จ.นศ. 2023-01-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอขนอม จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อ.ขนอม จ.นศ. 2023-01-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย นางสาวจีรพร ดวงประทุม พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือนมกรา 2023-01-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ขับเคลื่อนโครงการ โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2023-01-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมือง จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อ.เมือง จ.นศ. 2023-01-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “ปล่อยปลา ถวายเป็นพระราชกุศล” แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2023-01-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี และ ทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 2023-01-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมออกเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ประจำจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 2022-12-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัด“โครงการคนดีอาสา พาปลอดภัย” ครั้งที่ 3/2566 พร้อมทั้งจัด กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการปีใหม่ พ.ศ.2566 ภายใต้แนวคิด “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” 2022-12-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ร่วมปล่อยปลา กับเรือนจำเกาะสมุย เพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า พัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2022-12-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) กับนักโทษที่ได้รับการปล่อยตัว 2022-12-28
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีเปิดจุดตรวจร่วมบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 2022-12-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ รับรายงานตัวและกิจกรรมบริการสังคม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอพระพรหม 2022-12-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อถวายพระพร แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2022-12-27
กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมอบรมความรู้“กฎหมายจราจร” และ “กฎหมายอาญา” 2022-12-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา จัดกิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2022-12-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย จัดกิจกรรมอบรมความรู้กฎหมายจราจรร่วมกับกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” “เมาขับ จับติด EM” และ “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ” 2022-12-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต ให้ความรู้สู่เยาวชนในโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2022-12-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต จัดประชุมเลือกตั้งประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองภูเก็ต 2022-12-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมสวดมนต์ เพื่อถวายพระพร แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2022-12-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ร่วมกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ “Santa Run” 2022-12-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมสืบสานประเพณี “ให้ทานไฟ” ณ วัดบุญนารอบ (บ้านกึ่งวิถี) 2022-12-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมตักบาตรวันอาทิตย์ ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร 2022-12-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็น เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า พัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2022-12-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 10/2565 2022-12-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2022-12-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 2022-12-21
สำนักงานคุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ(พื้นฐาน) ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 2022-12-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมือง จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อ.เมือง จ.นศ. 2022-12-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุม อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 2022-12-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุม อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอพระพรหม 2022-12-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมสวดมนต์ “บทโพชฌังคปริตร” เพื่อถวายพระพร แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2022-12-21
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีบำเพ็ญ พระราชกุศลไถ่ชีวิตโค กระบือ ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2022-12-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุม อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่าศาลา 2022-12-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเชียรใหญ่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อ.เชียรใหญ่ จ.นศ. 2022-12-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุม อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเชียรใหญ่ 2022-12-20
คุมประพฤติพังงา ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน 2022-12-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย นำสินค้าลูกปัดมโนราห์ จำหน่ายแก่นักท่องเที่ยว สนับสนุนเข้าชมรม to be number one ของสำนักงาน 2022-12-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุม อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเชียรใหญ่ 2022-12-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย เข้าร่วมอบรมโครงการเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติมาตรการป้องกัน การกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.2565 2022-12-15
กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมปฐมนิเทศรายกลุ่มประจำเดือนธันวาคม 2565 2022-12-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอพรหมคีรี จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน อ.พรหมคีรี จ.นศ. 2022-12-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอลานสกา จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อ.ลานสกา จ.นศ. 2022-12-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดอบรมธรรมะและอบรมความรู้ ครั้งที่ 2/2566 2022-12-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุม อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสิชล 2022-12-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้ารับการอบรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.2565 รุ่นที่ 3 2022-12-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จัดกิจกรรม รับรายงานตัวและบริการสังคม ณ ศูนย์ประสานงาน อาสาสมัครคุมประพฤติ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นศ. 2022-12-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุม อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนบพิตำ 2022-12-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุม อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอขนอม 2022-12-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุม อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอพรหมคีรี 2022-12-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุม อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอปากพนัง 2022-12-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ(พื้นฐาน) ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2022-12-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมอบรมความรู้ “ทำงานอย่างสตรอง ต้องครองด้วยสติ” 2022-12-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ (วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2565) 2022-12-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย เข้าร่วมอบรมโครงการเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.2565 2022-12-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอหัวไทร จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อ.หัวไทร จ.นศ. 2022-12-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุม อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอหัวไทร 2022-12-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมือง จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อ.เมือง จ.นศ. 2022-12-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) กับนักโทษที่ได้รับการปล่อยตัว 2022-12-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ร่วม โครงการ “เข้าวัดฟังธรรม ไปกับนายอำเภอ” 2022-12-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่าศาลา จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อ.ท่าศาลา จ.นศ. 2022-12-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนบพิตำ จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อ.นบพิตำ จ.นศ. 2022-12-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้ารับการอบรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.2565 รุ่นที่ 2 2022-12-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย จัดกิจกรรม “รับรายงานตัวร่วมกับทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม” 2022-12-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ประชุมคัดเลือก ผู้เข้ารับการอบรมเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติ และคัดเลือกอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อรับประกาศเกียรติบัตรประกาศ เกียรติคุณดีเด่น ระดับกรม 2022-12-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้ารับการอบรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.2565 รุ่นที่ 1 2022-12-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุม อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอลานสกา 2022-12-07
คุมประพฤติจังหวัดภูเก็ตและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมงานศพ อ.ส.ค.เบ่งก่อ แซ่ติ่ว 2022-12-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย จัดกิจกรรม “รับรายงานตัวร่วมกับทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม” 2022-12-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย จัด “โครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน” 2022-12-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ปลูกต้นทองอุไร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 2022-12-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอชะอวด จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อ.ชะอวด จ.นศ. 2022-12-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุม อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอชะอวด 2022-12-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสิชล จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อ.สิชล จ.นศ. 2022-12-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 2022-12-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ร่วมกันปลูกต้นทองอุไร เพื่อถวายแด่พ่อหลวง 2022-12-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่าศาลา จัดกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในโอกาสวันคล้าย วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาค 2022-12-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอขนอม จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อ.ขนอม จ.นศ. 2022-12-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย นางสาวจีรพร ดวงประทุม ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือนธันวาคม 2565 2022-12-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย เข้าร่วมประชุมกิจกรรมปลูกต้นไม้ “สมุยเหลืองสะพรั่งทั้งเกาะ” เพื่อพ่อหลวง 2022-12-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย จัดกิจกรรมปฐมนิเทศร่วมกับการทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2022-12-01
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันคล้าย วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 2022-12-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 2022-12-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน 2022-12-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เยี่ยมเยียนอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนบพิตำ 2022-11-30
สำนักงานคุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ(พื้นฐาน) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 2022-11-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดการประชุมกลุ่มคุมประพฤติเชิงพื้นที่ ครั้งที่ 4/2566 2022-11-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุมร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-11-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุม อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 2022-11-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย เข้าร่วมการประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ (Season 2 ) ในระดับจังหวัด 2022-11-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย อาสาสมัครคุมประพฤติ เยี่ยมเยียนเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 2022-11-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุมเครือข่ายการปกป้องคุ้มครองเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว จากความรุนแรง 2022-11-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เยี่ยมเยียนอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 2022-11-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า "วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว" 2022-11-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ การนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ติดตามตัว(EM) มาใช้กับผู้กระทำผิดในงานคุมประพฤติ 2022-11-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุมร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอพระพรหม เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-11-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ รับรายงานตัวและกิจกรรมบริการสังคม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอพระพรหม 2022-11-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ประชุมวางแผนการดำเนินงานภายในสำนักงาน โดยผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2022-11-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสำหรับผู้ที่ทำคุณประโยชน์สนับสนุน ภารกิจงานคุมประพฤติ 2022-11-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย จัดประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2022-11-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย เข้าร่วมกิจกรรมปลูกมะพร้าวเพื่อเกาะสมุย ปีที่ 6 2022-11-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย นำผู้ถูกคุมความประพฤติ จัดเตรียมสถานที่ในการจัดกิจกรรมปลูกมะพร้าว เพื่อเกาะสมุย ปีที่ 6 ร่วมกับบางกอกแอร์เวย์ 2022-11-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เยี่ยมเยียนอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 2022-11-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เยี่ยมเยียนอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอปากพนัง 2022-11-23
สำนักงานคุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ(พื้นฐาน) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 2022-11-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เยี่ยมเยียนอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอชะอวด 2022-11-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพ อาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-11-22
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ปฐมนิเทศน์พร้อมให้คำแนะนำ แก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2022-11-22
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมผลิตและจำหน่าย “ส้มตำแซ่บอิหลี TO BE เมืองคอน” เพื่อนำรายได้เข้ากองทุน ชมรมฯ สคป.นศ. 2022-11-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย จัดประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมสามัญประจำปี ครั้ง 1/2566 2022-11-21
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช รับมอบเงินจากผู้ใหญ่ใจดี เข้าสมทบ กองทุนชมรม TO BE NUMBER ONE สคป.นศ. 2022-11-18
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 13/2565 2022-11-18
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมหารายได้เข้าชมรมฯ โดยการจำหน่าย เสื้อชมรม TO BE NUMBER ONE 2022-11-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดการประชุมกลุ่มคุมประพฤติเชิงพื้นที่ ครั้งที่ 3/2566 2022-11-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “เทคนิคการถ่ายภาพในแบบสื่อสาธารณะ” 2022-11-17
ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกะทู้ และศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต สนับสนุนข้าวสารเพื่อสงเคราะห์แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2022-11-17
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมสร้างกระแสนิยม โดยการสวมเสื้อชมรม TO BE NUMBER ONE 2022-11-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และสร้างความผาสุก ในองค์กร ด้วยการสวดมนต์ไหว้พระเจริญสมาธิ 2022-11-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมือง จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อ.เมือง จ.นศ. 2022-11-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติในการจำแนกคดียาเสพติด 2022-11-15
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมผลิตและจำหน่าย “หนมโคอินดี้ TO BE เมืองคอน” เพื่อนำรายได้เข้ากองทุน ชมรมฯ สคป.นศ. 2022-11-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เยี่ยมเยียนอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอหัวไทร 2022-11-15
กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่รับรายงานตัว ณ โรงเรียนบ้านสาคู จังหวัดภูเก็ต 2022-11-14
สคป.จ.ชุมพร ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี พ.ศ.2565 2022-11-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอพรหมคีรี จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน อ.พรหมคีรี จ.นศ. 2022-11-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอลานสกา จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อ.ลานสกา จ.นศ. 2022-11-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอลานสกา จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อ.ลานสกา จ.นศ. 2022-11-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต ประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติในการจำแนกคดียาเสพติด ให้ตรงตามกฎหมายที่ศาลสั่งใช้งานคุมประพฤติ (กพส.) 2022-11-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2565 2022-11-14
ชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต จัดการประกวด การทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ (Season2) ระดับจังหวัด 2022-11-11
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมผลิตและจำหน่าย “หนมโคอินดี้ TO BE เมืองคอน” 2022-11-11
สคป.จ.ชุมพร จัดประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอปะทิว และคณะกรรมการศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอปะทิว 2022-11-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอปากพนัง จัดกิจกรรม รับรายงานตัวและบริการสังคม ณ ศูนย์ประสานงาน อาสาสมัครคุมประพฤติ อ.ปากพนัง จ.นศ. 2022-11-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร จัดกิจกรรมรับรายงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2022-11-10
กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมปฐมนิเทศรายกลุ่มประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 2022-11-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต 2022-11-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ(พื้นฐาน) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2022-11-10
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมจำหน่าย “ขนมจีบคนดี TO BE เมืองคอน” และเปิดโครงการ “หุ่นดี TO BE 1 บาท” เพื่อนำรายได้เข้ากองทุน ชมรมฯ สคป.นศ. 2022-11-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จัดกิจกรรม รับรายงานตัวและบริการสังคม ณ ศูนย์ประสานงาน อาสาสมัครคุมประพฤติ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นศ. 2022-11-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต 2022-11-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดการประชุมกลุ่มคุมประพฤติเชิงพื้นที่ ครั้งที่ 2/2566 2022-11-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย จัดกิจกรรม “รับรายงานตัวร่วมกับทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม” 2022-11-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย จัดกิจกรรม “รับรายงานตัวร่วมกับทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม” ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 2022-11-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระเนื่องในวันพระ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ และแต่งกายชุดผ้าไทยเพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย 2022-11-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมประดิษฐ์ “กระทงสามัคคี TO BE เมืองคอน” เพื่อนำรายได้เข้ากองทุน ชมรม TO BE NUMBER ONE สคป.นศ. 2022-11-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอชะอวด จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อ.ชะอวด จ.นศ. 2022-11-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสิชล จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อ.สิชล จ.นศ. 2022-11-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอขนอม จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อ.ขนอม จ.นศ. 2022-11-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่าศาลา จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อ.ท่าศาลา จ.นศ. 2022-11-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนบพิตำ จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อ.นบพิตำ จ.นศ. 2022-11-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดการประชุมกลุ่มคุมประพฤติเชิงพื้นที่ ครั้งที่ 1/2566 2022-11-07
กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่จัดกิจกรรม ณ ศูนย์ประสานงาน อ.ส.ค. อำเภอเมืองภูเก็ต 2022-11-04
สคป.จ.ชุมพร ติดอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) 2022-11-04
คุมประพฤติภูเก็ต จัดกิจกรรมส่งเสริมมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรม “ใส่เสื้อขาว คดข้าวห่อ หิ้วชั้น แบ่งปันสุข” 2022-11-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) กับนักโทษที่ได้รับการปล่อยตัว 2022-11-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมือง จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อ.เมือง จ.นศ. 2022-11-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย จัดกิจกรรมส่งเสริมมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน 2022-11-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมพิธีทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2565 2022-11-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุมและสรุปผลการดำเนินงานด้านยาเสพติด 2022-11-01
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง 2022-11-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี “ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม” 2022-11-01
ชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง จัดการประกวดการทำอาหารระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช (Street Food Season 2) 2022-10-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมถวายพุ่มกฐินประจำปี 2565 ณ บ้านสงเคราะห์ผู้กระทำผิด (วัดบุญนารอบ) 2022-10-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและกิจกรรมบริการสังคม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอพระพรหม 2022-10-31
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมสภากาแฟสร้างมิตรสัมพันธ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 2022-10-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนอาสามัครคุมประพฤติ 2022-10-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดภูเก็ต 2022-10-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเลี้ยงส่งบุคลากร ตามโครงการ “คุมประพฤตินครศรีฯ ที่นี้คือบ้าน” 2022-10-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัด“โครงการคนดีอาสา พาปลอดภัย” ครั้งที่ 1/2566 2022-10-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เตรียมการประกวดการทำอาหารระดับจังหวัด โครงการ Street Food Season 2 2022-10-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช และ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง ร่วมประชุมแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2022-10-26
กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต จัดโปรแกรมพื้นฐานแก่ผู้พักการลงโทษ ลดวันต้องโทษ 2022-10-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ ศาลปกครองนครศรีธรรมราช 2022-10-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพังงา ร่วมกันจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 2022-10-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี “ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” 2022-10-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ร่วมถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ ในงาน “ประเพณีชักพระ – ทอดผ้าป่า ประจำปี 2565” อำเภอเกาะสมุย 2022-10-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ร่วมพิธีสมโภชเรือพนมพระ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2022-10-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอคีรีรัฐนิคม “เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕” 2022-10-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ร่วมพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 2022-10-21
สำนักงานคุมประพฤติภูเก็ต นำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคม ปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายหลังสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายลง 2022-10-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565 2022-10-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 2022-10-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 และร่วมกันวางแผนการดำเนินงานภายในสำนักงาน 2022-10-20
สำนักงานคุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ(พื้นฐาน) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 2022-10-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต ดำเนินการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของบุคลากร 2022-10-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๕ 2022-10-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ร่วมงานประเพณีชักพระ – ทอดผ้าป่า อำเภอเกาะสมุย ประจำปี 2565 2022-10-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี “ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรม ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๕” 2022-10-19
สำนักงานคุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ(พื้นฐาน) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 2022-10-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ปณิธานความดี “ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” 2022-10-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต จัดพิธีเปิดศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอกะทู้ 2022-10-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี “ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพมารดาของอาสาสมัครคุมประพฤติ” 2022-10-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวันตำรวจ ประจำปี 2565 2022-10-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 2022-10-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลวันหยุดยาว 13-16 ตุลาคม 2565 2022-10-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมบริการสังคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 2022-10-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 2022-10-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา ปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ป่าชายเลน 2022-10-12
กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมปฐมนิเทศรายกลุ่มประจำเดือนตุลาคม 2565 2022-10-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมสืบสานประเพณีชักพระ 2022-10-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุดกรณีพิเศษ ระหว่างวันที่ 13 – 16 ตุลาคม 2565 2022-10-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ร่วมบริจาคโลหิต ทำความดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2022-10-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย จัดกิจกรรม “โปรแกรมพื้นฐานร่วมกับทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม” 2022-10-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมเยี่ยมไข้และให้กำลังใจบุคลากร 2022-10-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต ร่วมประชุมเพื่อวางแนวทางในการป้องกันเหตุในสถานศึกษา 2022-10-10
ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ให้การสงเคราะห์ข้าวสารอาหารแห้งแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2022-10-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพ บิดาบุคลากรสำนักงาน 2022-10-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ(พื้นฐาน) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2022-10-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติคดียาเสพติด 2022-10-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติ เข้าพบ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานฯ 2022-10-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต ร่วมกิจกรรม “คนตงห่อ ยกชั้น แบ่งปันทุกข์-สุข” 2022-10-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย นางสาวจีรพร ดวงประทุม พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฯ เข้าพบหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ 2022-10-05
กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต จัดโปรแกรมพื้นฐานแก่ผู้พักการลงโทษ ลดวันต้องโทษ 2022-10-04
ผอ.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ตต้อนรับข้าราชการใหม่ 2022-10-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ และภาคประชาชน มอบอุปกรณ์กีฬา ให้กับเจ้าหน้าที่เรือนจำอำเภอเกาะสมุย 2022-10-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ร่วมแสดงความเสียใจกับ อาสาสมัครคุมประพฤติ นายสมคิด อินทร์น้อย ในการจากไปของภรรยา 2022-09-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ร่วมแสดงความเสียใจกับ อาสาสมัครคุมประพฤติมนตรี สมเพชร ในการจากไปของภรรยา พร้อมทั้งเข้าเยี่ยม อาสาสมัครคุมประพฤติจำรัส โชติช่วง ในอำเภอเกาะพงัน 2022-09-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย นางสาวจีรพร ดวงประทุม ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือนตุลาคม 2565 2022-09-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเลี้ยงส่งบุคลากร ตามโครงการ “คุมประพฤตินครศรีฯ ที่นี้คือบ้าน” 2022-09-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565 2022-09-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม เคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565 2022-09-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565 ณ บริเวณหน้าเสาธง ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา 2022-09-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย มอบของที่ระลึกแก่พนักงานราชการเฉพาะกิจ 2022-09-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดภายในศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน 2022-09-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช รับมอบเกียรติบัตร ในฐานะหน่วยงานผู้ให้การสนับสนุน โครงการ"หมู่บ้านรักษาศีล 5" 2022-09-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิธียกหมฺรับแบบโบราณและเข้าร่วมขบวนแห่หมฺรับ เนื่องในพิธีบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี 2565 2022-09-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา จัดโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดภายในศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน จัดอบรมภาคทฤษฎีและฝึกภาคปฏิบัติ ในหัวข้อ “Street Food สร้างอาชีพ” 2022-09-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ประชุมชมรม TO BE NUMBER ONE ร่วมกับภาคีเครือข่าย 2022-09-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ร่วมรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 2022-09-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณแม่ตาบ สุขสม มารดาของ นางสาวกานต์สินี สุขสม ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา 2022-09-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัด“โครงการคนดีอาสา พาปลอดภัย” ครั้งที่ 12/2565 2022-09-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย จัดโครงการ “พัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดภายในศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน” 2022-09-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เยี่ยมเยียนอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอขนอมและอำเภอเมือง 2022-09-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ รับรายงานตัว และ ทำงานบริการสังคม ณ วัดดอนตรอ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นศ. 2022-09-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ร่วมอบรมโครงการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการเฝ้าระวังด้านคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรจังหวัดพังงา 2022-09-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ขับเคลื่อน โครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิด ภายในศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน 2022-09-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ สามีอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-09-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการฟื้นฟูผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 2022-09-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย จัดโครงการ “แก้ไขฟื้นฟูผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดโปรแกรมพื้นฐาน” 2022-09-06
2022-08-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและกิจกรรมบริการสังคม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอพระพรหม 2022-08-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ทำพิธีปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-08-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-08-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัด“โครงการคนดีอาสา พาปลอดภัย” ครั้งที่ 10/2565 2022-08-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย จัดประชุมคณะทำงานโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 2 2022-08-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย จัดประชุมเตรียมความพร้อมอบรมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด 2022-08-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดอบรมธรรมะและอบรมความรู้ ครั้งที่ 6/2565 2022-08-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-08-17
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ(พื้นฐาน) ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 2022-08-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ประสานหารือ แนวทางการขับเคลื่อน บ้านสงเคราะห์ผู้กระทำผิด (บ้านกึ่งวิถี) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2022-08-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชนีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2022-08-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 2022-08-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ทำพิธีปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-08-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-08-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-08-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ “อาสาสมัครคุมประพฤติ” 2022-08-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานคุมประพฤติและผู้ปฏิบัติงาน ในศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน เขต 8 2022-08-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมการบริการสังคมแบบกลุ่ม ครั้งที่ 2 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2022-08-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม รับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงาน อ.ส.ค. อ.ลานสกา จ.นศ 2022-08-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมือง จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อ.เมือง จ.นศ. 2022-08-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมการบริการสังคมแบบกลุ่ม เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2022-08-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมการบริการสังคมแบบกลุ่ม เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2022-08-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานคุมประพฤติและ ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน เขต 8 2022-08-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีสงฆ์และพิธีวางพวงมาลา เนื่องใน “วันรพี” ประจำปีพ.ศ. 2565 ณ ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช 2022-08-07
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ(พื้นฐาน) ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 2022-08-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 2022-08-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดพิธีเปิดศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอพรหมคีรี 2022-08-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอพระพรหม 2022-08-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ออกเยี่ยมเยียนอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 2022-08-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ประสานงานหน่วยงานภาคี เพื่อเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 2022-08-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 2022-07-28
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 2022-07-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 41,กรมทหารราบที่ 15 และ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 105 จัดโครงการอาสาทำความดี บริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา ครั้งที่ 3 2022-07-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 2022-07-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม จัดโครงการอาสาทำความดี บริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา ครั้งที่ 2 2022-07-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรม ในเขตอำนาจศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8 2022-07-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมมอบหนังสือรับรองให้แก่ผู้ผ่านการฟื้นฟูฯ 2022-07-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เยี่ยมไข้อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมือง 2022-07-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัด“โครงการคนดีอาสา พาปลอดภัย” ครั้งที่ 9/2565 2022-07-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ออกติดตามเยี่ยมเยียนและต่อยอดโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2022-07-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ออกติดตามเยี่ยมเยียนและต่อยอดโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2022-07-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมือง จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อ.เมือง จ.นศ. 2022-07-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เยี่ยมไข้อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่าศาลา 2022-07-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เยี่ยมไข้อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอขนอม 2022-07-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๕ 2022-07-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีตักบาตรดอกไม้ธูปเทียน เนื่องในเทศกาล วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕ 2022-07-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๕ 2022-07-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วม โครงการวัดสีขาว ก่อนเข้าพรรษา 2022-07-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นเกียรติ เปิดคลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2022-07-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีสมโภชเทียนพรรษาพระราชทาน เนื่องในเทศกาล วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕ 2022-07-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมและรับรายงานตัว ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน 2022-07-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมมือกับ กศน.อำเภอพรหมคีรี จัดฝึกอบรมอาชีพ “การปลูกผักบุ้งนิรันดร์” ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน 2022-07-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เยี่ยมเยียนอาสาสมัครคุมประพฤติ พร้อมติดตามงานคดีที่มอบหมาย 2022-07-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ รับรายงานตัว และ ทำงานบริการสังคม ณ วัดดอนตรอ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นศ. 2022-07-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม รับรายงานตัว ณ วัดรามประดิษฐ์ อ.ปากพนัง จ.นศ. 2022-07-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีหล่อเทียนหลอมใจชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕ 2022-07-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเลี้ยงส่งบุคลากร ตามโครงการ “คุมประพฤตินครศรีฯ ที่นี้คือบ้าน” 2022-07-11
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕ 2022-07-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรและ เจริญจิตตภาวนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและ วันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕ 2022-07-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมจัดกิจกรรมหิ้วปิ่นโตเข้าวัด เนื่องในเทศกาล วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕ 2022-07-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมือง จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อ.เมือง จ.นศ. 2022-07-08
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-07-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ บิดาเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 2022-07-07
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ(พื้นฐาน) ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 2022-07-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนบพิตำ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและอบรมธรรมะ ณ วัดปากลง(ไทรงาม) อ.นบพิตำ จ.นศ. 2022-07-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ ที่ได้รับการพักการลงโทษ/ลดวันต้องโทษ 2022-07-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม รับรายงานตัว ณ สำนักงานเกษตร อ.ท่าศาลา จ.นศ. 2022-07-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 11 นครศรีธรรมราช สภากาชาดไทย จัดโครงการอาสาทำความดี บริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา ฯ ครั้งที่ 1 2022-07-06
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นเกียรติงานพิธีทำบุญครบรอบปี พลตำรวจตรี ขุนพันธรักษ์ราชเดช 2022-07-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้การต้อนรับอาสาสมัครคุมประพฤติ ในโอกาสมาเยี่ยมเยียนสำนักงานฯ 2022-07-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมและรับรายงานตัว ณ วัดปทุมทายการาม อ.สิชล จ.นศ. 2022-07-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดอบรมธรรมะและทำงานบริการสังคม ณ วัดกระดังงา อ.ขนอม จ.นศ 2022-07-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดการประชุมกลุ่มคุมประพฤติเชิงพื้นที่ ครั้งที่ 3/2565 2022-07-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดการประชุมกลุ่มคุมประพฤติเชิงพื้นที่ ครั้งที่ 2/2565 2022-06-30
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ(พื้นฐาน) ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 2022-06-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ประสานความร่วมมือกับ กศน.อำเภอพรหมคีรี ในการฝึกอบรมอาชีพ ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน 2022-06-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ออกเยี่ยมเยียนอาสาสมัครคุมประพฤติและร่วมหารือ แนวทางการการขับเคลื่อนงานศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน 2022-06-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ออกเยี่ยมเยียนและร่วมหารือแนวทางการปฏิบัติงานและการขับเคลื่อนงานอาสาสมัครคุมประพฤติเชิงพื้นที่ 2022-06-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา รับมอบเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา "โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระดับภาคใต้ ประจำปี 2565" 2022-06-24
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมหารือ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงนครศรีธรรมราช 2022-06-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ อาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-06-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา จัดอบรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดพังงา ภายใต้ "โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน" 2022-06-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัด“โครงการคนดีอาสา พาปลอดภัย” ครั้งที่ 8/2565 2022-06-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรม “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2565 2022-06-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดการประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 2022-06-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ในชุมชน (16 มีนาคม วัน อ.ส.ค.) ในรูปแบบออนไลน์ 2022-06-21
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เดินทางไปพบปะพูดคุย เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน ชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช 2022-06-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดการประชุมกลุ่มคุมประพฤติเชิงพื้นที่ ครั้งที่ 1/2565 2022-06-17
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ(พื้นฐาน) ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 2022-06-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมเยี่ยมไข้และให้กำลังใจบุคลากร 2022-06-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเลี้ยงส่งบุคลากร ตามโครงการ “คุมประพฤตินครศรีฯ ที่นี้คือบ้าน” 2022-06-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินการขอ จดทะเบียนรับรองชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ 2022-06-13
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ(พื้นฐาน) ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 2022-06-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบของที่ระลึกให้ผู้จ้างงาน ตามโครงการ คืนคนดี สู่สังคม 2022-06-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ 2022-06-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันปลูกต้นไม้ ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 2022-06-08
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ต้อนรับอาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย 2022-06-07
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เยี่ยมเยียนอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-06-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ 2022-06-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสิชล จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔๔ พรรษา 2022-06-02
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรม ป้องกันการเสพซ้ำ(พื้นฐาน) ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 2022-06-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ พร้อมมอบของที่ระลึก 2022-05-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัด“โครงการคนดีอาสา พาปลอดภัย” ครั้งที่ 7/2565 2022-05-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ อาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-05-23
พันเอกศุภณัฏฐ์ หนูรุ่ง รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา 2022-05-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 2022-05-19
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรม ป้องกันการเสพซ้ำ(พื้นฐาน) ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๓ 2022-05-19
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ(พื้นฐาน) ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 2022-05-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคม ณ วัดสรรเสริญ(วัดสอ) ต.ขุนทะเล อ.ลานสกา จ.นศ. 2022-05-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 2022-05-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช นำอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช รับโล่รางวัลอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565 2022-05-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่าศาลา และ อบต.กลายร่วมจัดกิจกรรมบริการสังคมปรับปรุงภูมิทัศน์ ริมทะเลบ้านปากดวด ต.กลาย อ.ท่าศาลา จ.นศ 2022-05-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565 2022-05-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเลี้ยงส่งบุคลากร ตามโครงการ “คุมประพฤตินครศรีฯ ที่นี้คือบ้าน” 2022-05-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมมอบหนังสือรับรองให้แก่ผู้ผ่านการฟื้นฟูฯ 2022-05-02
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เยี่ยมเยียนและมอบประกาศเชิดชูเกียรติฯแก่อาสาสมัครคุมประพฤติที่ปฏิบัติงานต่อเนื่องเป็นเวลา ๒๕ ปี 2022-05-02
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าพบ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปากพนัง 2022-05-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติภาค ๘ 2022-04-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัด“โครงการคนดีอาสา พาปลอดภัย” ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ 2022-04-28
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าพบ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช 2022-04-27
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าพบ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครศรีธรรมราช 2022-04-27
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เยี่ยมไข้อาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-04-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมมอบหนังสือรับรองให้แก่ผู้ผ่านการฟื้นฟูฯ 2022-04-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดอบรมธรรมะและอบรมความรู้ ครั้งที่ 4/2565 2022-04-21
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรม ป้องกันการเสพซ้ำ(พื้นฐาน) ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 2022-04-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 2022-04-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอพรหมคีรี จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 2022-04-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมตรวจตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๕ 2022-04-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดการประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 2022-04-11
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ(พื้นฐาน) ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 2022-04-07
ชมรม TO BE NUMBER ONE สคป.นครศรีธรรมราช เข้าร่วมการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE กลุ่มดีเด่น ประเภทสำนักงานคุมประพฤติ ระดับภาคใต้ ประจำปี ๒๕๖๕ 2022-04-07
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมแสดงความยินดีกับอัยการจังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ 2022-04-05
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ(พื้นฐาน) ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 2022-04-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมจัดกิจกรรมอบรมธรรมะ ณ วัดกระดังงา อ.ขนอม จ.นศ. 2022-04-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมจัดบูธ “มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ ๔ จังหวัดนครศรีธรรมราช และยุติธรรมพบประชาชน” 2022-04-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัด“โครงการคนดีอาสา พาปลอดภัย” ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ 2022-03-24
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ(พื้นฐาน) ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 2022-03-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ร่วมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์แห่งการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2022-03-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ซักซ้อมเข้าร่วมการประกวด ชมรม “TO BE NUMBER ONE” ระดับภาค 2022-03-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๕ 2022-03-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 2022-03-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ติดตามการดำเนินงานโครงการ “พังงาเมืองแห่งความสุข น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง รวมพลังปลูกผัก สร้างความมั่นคงทางอาหาร รักษ์สิ่งแวดล้อม” 2022-03-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพคุณพ่อเกษม ยงคณะ บิดาของ นายเดชฤทธิ์ ยงคณะ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ 2022-03-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ประชุมบุคลากรสำนักงานฯ ติดตามความคืบหน้าโครงการต่างๆ 2022-03-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ประชุมคณะกรรมการ ติดตามความคืบหน้า งาน “เมืองแห่งความสุขและงานกาชาดจังหวัดพังงา”ประจำปี 2565 2022-03-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ประสานงานด้านคดี ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-03-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช รับมอบชุดตรวจการติดเชื้อโควิด 19 Antigen test kit (ATK) จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 2022-03-17
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ(พื้นฐาน) ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 2022-03-17
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรม ป้องกันการเสพซ้ำ(พื้นฐาน) ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 2022-03-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา รณรงค์สวมใส่ผ้าไทย ผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” 2022-03-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา จัดกิจกรรมอาสาทำความดี 30 ปี กรมคุมประพฤติ (บริจาคโลหิต) และจัดนิทรรศการฯ บริเวณรอบอาคารสำนักงานฯ 2022-03-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา จัดกิจกรรมอาสาทำความดี 30 ปี กรมคุมประพฤติ (ทำบุญตักบาตร) 2022-03-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาส “กรมคุมประพฤติครบรอบ ๓๐ ปี” 2022-03-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ ๓๐ ปี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 2022-03-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา - จัดโครงการ "โปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ" 2022-03-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน 2022-03-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอลานสกา 2022-03-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ออกเยี่ยมเยียนอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-03-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ทบทวนบทบาทร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานคุมประพฤติเชิงพื้นที่ 2022-03-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ทบทวนบทบาทร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานคุมประพฤติเชิงพื้นที่ 2022-03-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา เข้าร่วมประชุมชี้แจงการกำหนดตัวชี้วัดของสำนักงานคุมประพฤติ ประจำปี 2565 2022-03-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา รับรายงานตัวและบริการสังคม ณ โรงเรียนบ้านควนแรด 2022-03-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ออกเยี่ยมเยียนอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-03-08
ชมรม TO BE NUMBER ONE สคป.นครศรีธรรมราช ชนะเลิศ การประกวดผลงานโครงการชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทสำนักงานคุมประพฤติ ระดับจังหวัด 2022-03-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ออกเยี่ยมเยียนเจ้าหน้าที่งานยาเสพติด โรงพยาบาลพระพรหม 2022-03-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ประชุมร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อวางแผนกิจกรรม 2022-03-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาค ในรูปแบบการประชุมทางไกล 2022-03-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมกันตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ด้วยชุดตรวจ Antigen test kit (ATK) 2022-03-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ออกเยี่ยมเยียนอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-03-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสกรมคุมประพฤติครบรอบ ๓๐ ปี 2022-03-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ เขตพื้นที่อำเภอเมือง-ทับปุด-เกาะยาว ประจำเดือนมีนาคม 2565 2022-03-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรม ในพื้นที่จังหวัดพังงา ครั้งที่ 13/2565 2022-03-03
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ แด่พระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ 2022-03-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับภาค 2022-02-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเลี้ยงส่งบุคลากร ตามโครงการ “คุมประพฤตินครศรีฯ ที่นี้คือบ้าน” 2022-02-24
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมสำรวจพื้นที่ในการจัดกิจกรรม เนื่องในโอกาส กรมคุมประพฤติ ครบรอบ 30 ปี 2022-02-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัด“โครงการคนดีอาสา พาปลอดภัย” ครั้งที่ 4/2565 2022-02-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดอบรมธรรมะและอบรมความรู้ ครั้งที่3/2565 2022-02-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ออกเยี่ยมเยียนเจ้าหน้าที่งานยาเสพติด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 2022-02-18
ชมรม TO BE NUMBER ONE สคป.นครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์ฯ 2022-02-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงทัศนียภาพ ริมทะเลบ้านปากดวด 2022-02-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุม คณะกรรมการชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติฯ 2022-02-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมวางหรีดเคารพศพบิดาเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 2022-02-09
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมบรรยายให้ความรู้ฯ ผ่านระบบออนไลน์ แก่คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ๑๘๗ ศูนย์ 2022-02-08
ร่วมเป็นเจ้าภาพงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณพ่อดำรง บรมธนรัตน์ คุณพ่อของท่านวิศาล บรมธนรัตน์ ประธานศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน 2022-02-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 2022-02-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอพระพรหม 2022-02-02
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช รับมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 2022-02-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัด“โครงการคนดีอาสา พาปลอดภัย” ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ 2022-02-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภทอาหารหวาน โครงการ STREET FOOD ระดับภาค 2022-01-28
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ออกเยี่ยมเยียนบ้านกึ่งวิถี/บ้านผู้สงเคราะห์ผู้กระทำผิด 2022-01-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงทัศนียภาพ บริเวณหน่วยงานภาคี 2022-01-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ออกเยี่ยมเยียนอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-01-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ออกเยี่ยมเยียนเจ้าหน้าที่งานยาเสพติด โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 2022-01-25
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน เกี่ยวกับมาตรการโควิดหลังเทศกาลปีใหม่ 2022-01-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและอบรมธรรมะ ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน 2022-01-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ประชุมจัดทำแผนแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอลานสกา 2022-01-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมวางหรีดเคารพศพมารดาอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-01-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรม “ปลูกต้นกล้า พัฒนาป่าชายเลน” 2022-01-12
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบของที่ระลึกแก่นักศึกษา ในโอกาสเสร็จสิ้นการฝึกประสบการณ์ 2022-01-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัด “ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 2022-01-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ประชุมจัดทำแผนแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสิชล 2022-01-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ประชุมจัดทำแผนแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอขนอม 2022-01-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ตรวจ ATK ก่อนเข้าปฏิบัติงานวันแรก หลังหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ 2565 2022-01-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรม “อาสาทำความดี ๓๐ ปี กรมคุมประพฤติ ร่วมสร้างความปลอดภัยทางถนนและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มครั้งที่ ๑/๒๕๖๕” และเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสาร่วมด้วยช่วยประชาชน 2022-01-04
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ 2021-12-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงาน “ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน” 2021-12-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เตรียมความพร้อม การประกวดผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE และ ศูนย์ขวัญแผ่นดินฯ 2021-12-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ความร่วมมือในการสำรวจข้อมูลการใช้พลังงาน ตามโครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๔ 2021-12-16
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมสนับสนุนอาหารแห้ง ในโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดฯ 2021-12-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม จิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพฯ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ 2021-12-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เยี่ยมไข้อาสาสมัครคุมประพฤติ 2021-12-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด โดยใช้เงินงบประมาณกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประจำปีพ.ศ.2564 2021-12-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมติดตามผลการใช้ EM 2021-12-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมหารือการจัดโครงการ เนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนากรมคุมประพฤติ ๓๐ ปี 2021-12-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุมสำนักงาน ครั้งที่ 3/2564 2021-12-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัด“โครงการคนดีอาสา พาปลอดภัย” ครั้งที่ 1/2565 2021-11-25
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤตินครศรีธรรมราช เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีกับ นายสนั่น สนธิเมือง ในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 2021-11-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ขับเคลื่อน“ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน” ต่อเนื่อง 2021-11-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบเงินทำบุญ 2021-11-22
สคป.นครศรีธรรมราช ขับเคลื่อน“ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน” 2021-11-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เยี่ยมไข้อาสาสมัครคุมประพฤติ 2021-11-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับการพักการลงโทษกรณีมีพิเศษ 2021-11-15
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดอบรมธรรมะและอบรมความรู้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 2021-11-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ถอด EM ให้กับผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ชุดที่ ๕ 2021-11-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ อาสาสมัครคุมประพฤติ 2021-11-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๔ 2021-10-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุมสำนักงานครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ 2021-10-20
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เยี่ยมไข้อาสาสมัครคุมประพฤติ 2021-10-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมวางหรีดเคารพศพมารดาอาสาสมัครคุมประพฤติ 2021-10-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการ 2021-09-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมเยี่ยมไข้และให้กำลังใจบุคลากร 2021-09-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ถอด EM ให้กับผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ชุดที่ ๔ 2021-09-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ถอด EM ให้กับผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ชุดที่ 3 2021-09-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ถอด EM ให้กับผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ชุดที่ ๒ 2021-09-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาทักษะผู้ชนะการประกวด Street Food สร้างอาชีพระดับจังหวัด 2021-09-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ถอด EM ให้กับผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ชุดที่ ๑ 2021-09-08
สคป.นครศรีธรรมราช ขับเคลื่อนกิจกรรม “ชวนลูก..ปลูกฟ้า” 2021-08-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) 2021-08-23
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 2021-08-23
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 2021-08-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมบริจาคสิ่งของ “มีแล้ว แบ่งปัน” สู้ภัยโควิด ๑๙ 2021-08-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมหารือแนวทางการดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษฯ พ.ศ. 2564 2021-08-03
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เยี่ยมไข้อาสาสมัครคุมประพฤติ 2021-07-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมบุญอุปสมบท อาสาสมัครคุมประพฤติ 2021-07-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วม โครงการวัดสีขาว ก่อนเข้าพรรษา 2021-07-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับการพักการลงโทษ 2021-07-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับการพักการลงโทษ 2021-07-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน 2021-07-13
คุมประพฤติภูเก็ต จัดอบรมวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านการทำอาหาร 2021-07-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา จัดกิจกรรมอบรมวิชาชีพมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านการทำอาหาร 2021-07-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับการพักการลงโทษ 2021-07-06
คุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต จัดโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ “ชีวิตวิถีใหม่ ห่างไกลยาเสพติด” 2021-06-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับการพักการลงโทษ 2021-06-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ส่งมอบเงินทุนประกอบอาชีพ ในโครงการกำลังใจฯ 2021-06-28
คุมประพฤติภูเก็ตจัดโปรแกรมพักการลงโทษกรณีพิเศษ 2021-06-28
สคป.นครศรีธรรมราช ได้รับมอบเสื้อยืดสีขาวจาก สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๘ เพื่อรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2021-06-25
สคป.นครศรีธรรมราช ร่วมกับ สคป.นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง ร่วมกันจัดประกวดการทำอาหารระดับจังหวัด (Street Food) 2021-06-22
คุมประพฤติภูเก็ตเข้ารับการฉีดวัคซีนสู้ COVID-19 ครบ 100% 2021-06-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมพิธีเปิด “โครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ” 2021-06-10
คุมประพฤติภูเก็ตลงพื่นที่ประชาสัมพันธ์ JSOC 2021-06-02
ผอ.คุมประพฤติภูเก็ตและคณะ เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต 2021-06-01
คุมประพฤติภูเก็ต ร่วมจัดรายการวิทยุให้ความรู้แก่ประชาชน 2021-05-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมเยี่ยมไข้และให้กำลังใจบุคลากร 2021-05-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมเยี่ยมไข้และให้กำลังใจครอบครัวบุคลากร 2021-05-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับการพักการลงโทษ และ ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ 2021-05-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับการพักการลงโทษ 2021-05-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับการพักการลงโทษ 2021-05-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับการพักการลงโทษ 2021-05-12
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมสนับสนุนและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนฯ 2021-04-11
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม พัฒนาชายหาด อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ 2021-04-09
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดอบรมธรรมะและอบรมความรู้ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ 2021-04-09
สคป.ไชยา ปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-04-09
สคป.ไชยา รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-04-07
สคป.ไชยา อ.ส.ค.ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน 2021-04-07
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ 2021-04-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันข้าราชการพลเรือนประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ 2021-03-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวัน พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า 2021-03-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันที่ระลึกพระบาทสทเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" 2021-03-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมเยี่ยมไข้และให้กำลังใจบุคลากร 2021-03-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเลี้ยงต้อนรับและเลี้ยงส่งบุคลากร 2021-03-26
คณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพยาเสพติดจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบของที่ระลึกให้กับแก่ประธานคณะอนุฯ 2021-03-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับการพักการลงโทษ 2021-03-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัด“โครงการคนดีอาสา พาปลอดภัย” ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ 2021-03-25
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมงานสัมมนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ประจำปี ๒๕๖๔ 2021-03-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา วางพวงหรีดเคารพศพ อดีตอาสาสมัครคุมประพฤติ 2021-03-23
สคป.ไชยา จัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2021-03-22
สคป.ไชยา อ.ส.ค.รับโล่และประกาศเกียรติคุณฯ 2021-03-22
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม พัฒนาคลองชลประทาน อ.พระพรหม จ.นครศรีฯ 2021-03-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมเยี่ยมไข้และให้กำลังใจครอบครัวบุคลากร 2021-03-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับการพักการลงโทษ 2021-03-18
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรม ป้องกันการเสพซ้ำ(พื้นฐาน) ครั้งที่ ๘ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 2021-03-18
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เยี่ยมไข้ ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช 2021-03-18
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ 2021-03-17
ชมรม TO BE NUMBER ONE สคป.นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2021-03-17
ชมรม TO BE NUMBER ONE สคป.นครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการประกวด ระดับภาคใต้ ประจำปี ๒๕๖๔ 2021-03-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ ๒๙ ปี 2021-03-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี “จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตทำความดีเพื่อสังคม เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ ๒๙ ปี ประจำปี ๒๕๖๔” 2021-03-15
สคป.ไชยา จัดประชุมสามัญอาสาสมัครคุมประพฤติครั้งที่ 1/2564 2021-03-14
สคป.ไชยา จัดอบรมธรรมะสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-03-14
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรม ป้องกันการเสพซ้ำ(พื้นฐาน) ครั้งที่ ึ7 ประจำปี พ.ศ. 2564 2021-03-12
สคป.ไชยา อ.ส.ค.ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน 2021-03-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม 2021-03-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ร่วมพิธีสมโภชพระพุทธวิศิษฏพิชิตมารประทานพร 2021-03-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ร่วมพิธีถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี พ.ศ.2564 2021-03-10
สคป.ไชยา ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) 2021-03-10
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ 2021-03-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา จัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2021-03-10
สคป.ไชยา ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) 2021-03-09
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2021-03-09
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2021-03-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา จัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน 2021-03-08
สคป.ไชยา ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) 2021-03-05
สำนักงานคุมประพฤติสุราษฎร์ธานี “ลงพื้นที่ติดตามดูและและให้คำแนะนำผู้พักการลงโทษ ที่ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM)” 2021-03-05
สำนักงานคุมประพฤติสุราษฎร์ธานี “ลงพื้นที่ติดตามดูและและให้คำแนะนำผู้พักการลงโทษ ที่ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM)” 2021-03-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมอบรมธรรมะ (เทียนส่องธรรม) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ 2021-03-05
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช สำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม 2021-03-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ปีที่ ๓ 2021-03-05
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรม ป้องกันการเสพซ้ำ(พื้นฐาน) ครั้งที่ ๖ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 2021-03-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุมขับเคลื่อนชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติ 2021-03-04
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มประจำเดือนมีนาคม 2564 2021-03-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา จัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2021-03-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนมีนาคม 2564 2021-03-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา รับการตรวจราชการ จากหัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงยุติธรรม 2021-03-02
คุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช รับมอบอุปกรณ์กีฬา เพื่อสนับสนุนโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2021-03-02
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 2021-03-02
สคป.ไชยา จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนมีนาคม 2564 2021-03-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี “ร่วมต้อนรับนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และร่วมประชุมพร้อมรับนโยบายปลดล็อกพืชกระท่อม” 2021-02-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี “ร่วมต้อนรับนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และร่วมประชุมพร้อมรับนโยบายปลดล็อกพืชกระท่อม” 2021-02-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี “จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านอาชีพ การทำ ข้าวมันไก่ และ ผัดไทย" 2021-02-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี “จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านอาชีพ การทำ ข้าวมันไก่ และ ผัดไทย" 2021-02-25
สำนักงานคุมประพฤติสุราษฎร์ธานี “จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำครั้งที่ ๖/๒๕๖๔” 2021-02-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี “ระดมติด EM นักโทษที่ได้รับการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษ” 2021-02-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี “จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม” ณ บ่อน้ำร้อนเขาพลู ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2021-02-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชุมพร 2021-02-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย 2021-02-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม (สร้างฝายชะลอน้ำ) 2021-02-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัด“โครงการคนดีอาสา พาปลอดภัย” ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ 2021-02-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับการพักการลงโทษ 2021-02-24
ชมรม TO BE NUMBER ONE สคป.นครศรีธรรมราช ชนะเลิศ การประกวดผลงานโครงการชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทสำนักงานคุมประพฤติ ระดับจังหวัด 2021-02-24
สคป.ไชยา อ.ส.ค.ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน 2021-02-24
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมฝึกอาชีพการทำไม้กวาดก้านมะพร้าว 2021-02-24
สคป.ไชยา ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ให้กับนักโทษซึ่งได้รับการพักการลงโทษจำนวน 1 ราย 2021-02-23
สคป.ไชยา ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ให้กับผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ 2021-02-23
สคป.ไชยา ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมตรวจราชการกรณีปกติ 2021-02-23
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรม ป้องกันการเสพซ้ำ(พื้นฐาน) ครั้งที่ ๕ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 2021-02-19
สคป.ไชยา ร่วมต้อนรับนางวราภรณ์ เปล่งแสง ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ 2021-02-19
สคป.ไชยา ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ให้กับนักโทษซึ่งได้รับการพักการลงโทษจำนวน 9 ราย 2021-02-19
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรม ป้องกันการเสพซ้ำ(พื้นฐาน) ครั้งที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 2021-02-18
สคป.ไชยา ดำเนินการติดตั้งและถอดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ให้กับผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์/ผู้ได้รับลดวันต้องโทษ 2021-02-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมเยี่ยมไข้และให้กำลังใจครอบครัวบุคลากร 2021-02-17
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เยี่ยมไข้อาสาสมัครคุมประพฤติ 2021-02-17
สคป.ไชยา ติดอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็คทรอนิกส์ (EM) ให้กับผู้ได้รับการพักการลงโทษจำคุก 2021-02-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับการพักการลงโทษ 2021-02-16
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ 2021-02-16
สคป.ไชยา ร่วมพิธีปิดการอบรมโครงการพระราชทาน “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง” 2021-02-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ติดอุปกรณ์ติดตามตัว (EM) ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ กรณีพักการลงโทษ จำนวน 24 ราย 2021-02-15
สคป.ไชยา อ.ส.ค.ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน 2021-02-11
สคป.ไชยา ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ให้กับผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ 2021-02-11
สคป.ไชยา ดำเนินการถอดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ให้กับผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ 2021-02-11
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดอบรมธรรมะและอบรมความรู้ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ 2021-02-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา จัดกิจกรรมสร้างงานสร้างอาชีพ (การทำน้ำยาล้างจาน) ให้กับผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ 2021-02-10
สคป.ไชยา จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 2021-02-10
สคป.ไชยา และอสค.ร่วมบริจาคเงินทำบุญซื้อโต๊ะหินอ่อน 2021-02-10
สคป.ไชยา ดำเนินการถอดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ให้กับผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ 2021-02-09
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและอธิบายการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับการพักการลงโทษ 2021-02-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน อบรมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เรื่อง การติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ EM 2021-02-08
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช เตรียมความพร้อมการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด 2021-02-08
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรม ป้องกันการเสพซ้ำ(พื้นฐาน) ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 2021-02-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอตะกั่วป่า อำเภอกะปง และอำเภอคุระบุรี 2021-02-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองพังงา 2021-02-04
คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดการประชุมสามัญประจำปี อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 2021-02-04
สคป.ไชยา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 2021-02-03
สคป.ไชยา ร่วมแสดงความอาลัยในงานบำเพ็ญกุศลศพ 2021-02-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอทับปุด 2021-02-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอตะกั่วทุ่ง 2021-02-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท้ายเหมือง 2021-02-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา เยี่ยมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอตะกั่วทุ่ง 2021-02-03
สคป.ไชยา ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ให้กับผู้ได้รับการพักโทษจากเรือนจำอำเภอไชยา 2021-02-03
สคป.ไชยา ดำเนินการถอดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ใ