รูป หัวข้อ วันที่
สคป.กำแพงเพชร ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้บทบาทภารกิจกรมคุมประพฤติ 2022-07-04
คป.อุตรดิตถ์ เข้าร่วมรับการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวดในกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONR 2022-06-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ประชุมประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ 2022-06-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกงไกรลาศ ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกงไกรลาศ 2022-06-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการปฐมนิเทศและอบรมให้ความรู้ในโปรแกรมพื้นฐานและโปรแกรมเฉพาะด้านสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติและบุคคลในครอบครัว ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-06-29
คป.อุตรดิตถ์ลงพื้นที่เพื่อบูรณาการแผนการปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอพิชัย 2022-06-29
สคป.กำแพงเพชร รับประกาศเกียรติคุณ ประเภทหน่วยงานดีเด่นด้านการบำบัดรักษา ในระบบบังคับบำบัด ประจำปี 2565 2022-06-28
สคป.กำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2022-06-28
สคป.กำแพงเพชร ให้การต้อนรับ รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ 2022-06-28
สคป.กำแพงเพชร ร่วมงาน “มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนจังหวัดกำแพงเพชร และยุติธรรมพบประชาชน” 2022-06-28
สคป.กำแพงเพชร ร่วมจัดงาน “มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนจังหวัดกำแพงเพชร และยุติธรรมพบประชาชน 2022-06-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ดูแลและห่วงใยเจ้าหน้าที่สำนักงาน “สร้างความผาสุกในการทำงาน” 2022-06-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมรับการติดตามผลการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (รอบพื้นที่) ปี ๒๕๖๕ 2022-06-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร รับการสนับสนุนชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 2022-06-27
คป.อุตรดิตถ์จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2022-06-27
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2022-06-27
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ต้อนรับการตรวจราชการกรมคุมประพฤติ 2022-06-24
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ 2022-06-24
คุมประพฤติอุตรดิตถ์รับรายงานตัวศูนย์ประสานงานอสค.น้ำปาด 2022-06-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร รับการตรวจเยี่ยมจากรองอธิบดีกรมคุมประพฤติ 2022-06-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน และยุติธรรมพบประชาชน ครั้งที่ ๓๘ 2022-06-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมงานมหกรรมรวมพลคน TO BE NUMBER ONE 2022-06-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมดำเนินโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มประชาชน” ( จังหวัดเคลื่อนที่ ) อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย 2022-06-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมออกหน่วยในโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ชาวพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 2022-06-23
คป.นครสวรรค์ จัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานคุมประพฤติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว 2022-06-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน (16 มีนาคม วัน อ.ส.ค.) ในรูปแบบออนไลน์ 2022-06-22
คป.นครสวรรค์ จัดโครงการปฐมนิเทศเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดครั้งที่ 24 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-06-22
คป.นครสวรรค์ จัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานคุมประพฤติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอบรรพตพิสัย 2022-06-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร เปิดศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอสามง่าม 2022-06-22
คป.นครสวรรค์ จัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานคุมประพฤติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอลาดยาว 2022-06-21
คป.นครสวรรค์ ร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน ผ่านระบบออนไลน์ (Online) 2022-06-21
คป.อุตรดิตถ์ จัดอบรมเสริมสร้างเครือข่ายจิตอาสา กิจกรรมที่ 2 2022-06-21
คป.อุตรดิตถ์จัดอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติรูปแบบออนไลน์ 2022-06-21
คป.อุตรดิตถ์ ร่วมงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน 2022-06-21
คป.อุตรดิตถ์จัมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน 2022-06-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมคณะทำงานโต๊ะข่าว เพื่อติดตามผลการดำเนินงานประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ 2022-06-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน (๑๖ มีนาคม วัน อ.ส.ค.) ในรูปแบบออนไลน์ 2022-06-21
คุมประพฤติจังหวัดตาก จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบจอภาพด้วยระบบ Webex 2022-06-21
คุมประพฤติจังหวัดตาก ร่วมกิจกรรมโครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนจังหวัดตาก ครั้งที่ 29 2022-06-21
คุมประพฤติจังหวัดตาก ดำเนินการรับรายงานตัว และทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ 2022-06-21
คุมประพฤติจังหวัดตาก ร่วมดำเนินรายการวิทยุ รายการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดตากพบปะประชาชน" 2022-06-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม พระราชวิจิตรโมลี (หลวงปู่บุญมี ปริปุณฺณมหาเถระ) อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าหลวง พระอารามหลวง 2022-06-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมรับการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนน การประกวดผลงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ รอบลงพื้นที่ จังหวัดสุโขทัย 2022-06-21
คป.นครสวรรค์ ดำเนินการจัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์ รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ปิดค่าย) 2022-06-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอศรีสำโรง จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2022-06-20
สคป.กำแพงเพชร จัดกิจกรรมอบรมธรรมะ พัฒนาจิต พิชิตใจตน 2022-06-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพพนักงานคุมประพฤติ และสอบประมวลความรู้ที่ได้จากการแสวงหาข้อเท็จจริง ตามมาตรา ๕๖ ประมวลกฎหมายอาญา 2022-06-17
คป.นครสวรรค์ ติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว Electronic Monitoring (EM) ให้กับนักโทษที่ได้รับการพักการลงโทษ 2022-06-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอคีรีมาศ ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอคีรีมาศ 2022-06-16
คป.นครสวรรค์ จัดกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอไพศาลี 2022-06-16
คป.นครสวรรค์ จัดกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอท่าตะโก 2022-06-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมออกหน่วยในโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ชาวพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 2022-06-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก อบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 3/2565 2022-06-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก จัดประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ เขตพื้นที่อำเภอเมืองตาก 2022-06-16
คุมประพฤติจังหวัดตาก เข้ารับการอบรมตามโครงการ "พัฒนาและส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย” 2022-06-16
คป.นครสวรรค์ จัดโครงการปฐมนิเทศเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดครั้งที่ 23 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-06-15
คป.นครสวรรค์ จัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานคุมประพฤติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอตากฟ้า 2022-06-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย มอบทุนประกอบอาชีพโครงการ กำลังใจในพระราชดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 11 ราย 2022-06-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการส่งเสริมอาชีพและดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-06-15
คุมประพฤติจังหวัดตาก ร่วมดำเนินรายการวิทยุของ “ดีเจ อ๊อค ช๊อคโกเลต" ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงเวียงระแหง คลื่นความถี่ F.M. 96.50 MHZ 2022-06-15
คุมประพฤติจังหวัดตาก ร่วมดำเนินรายการวิทยุในรายการ "มุมสบายกับชายบิ๊ก " สถานีวิทยุพระเจ้าตากสินมหาราช คลื่นความถี่ FM 104 MHz. 2022-06-15
คป.นครสวรรค์ จัดกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอตาคลี 2022-06-14
คป.นครสวรรค์ ทำพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์ รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-06-14
คป.อุตรดิตถ์ประชุมคณะทำงาาน มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชน 2022-06-14
คป.อุตรดิตถ์ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 อาสาสมัครคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 2022-06-14
คุมประพฤติจังหวัดตาก จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและชี้แจงเงื่อนไขการคุมความประพฤติ 2022-06-13
คุมประพฤติจังหวัดตาก ดำเนินการรับรายงานตัว และทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ 2022-06-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 ดำเนินการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในเขตพื้นที่อำเภอวังเจ้า ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอวังเจ้า (อบต.นาโบสถ์) 2022-06-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก จัดประชุมคณะกรรมการ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบ้านตาก ครั้งที่ 1 /2565 2022-06-13
คุมประพฤติจังหวัดตาก จัดกิจกรรมอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 2/2565 2022-06-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพพนักงานคุมประพฤติ และสอนงานในการแสวงหาข้อเท็จจริงในงานสืบเสาะและพินิจ และงานควบคุมและสอดส่อง ตามมาตรา ๕๖ ประมวลกฎหมายอาญา 2022-06-10
สคป.กำแพงเพชร จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสอบปากคำจำเลยผ่านจอภาพ ด้วยระบบ google meet และ google docs 2022-06-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมอบรมความรู้การบำบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด และกระบวนการบำบัดรักษาโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง(CBTx) พร้อมทบทวนการใช้ระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด(บสต.) 2022-06-10
คป.นครสวรรค์ ติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว Electronic Monitoring (EM) ให้กับนักโทษที่ได้รับการพักการลงโทษ 2022-06-10
คป.นครสวรรค์ ประชุมทีมงานฝ่ายบริหารงานทั่วไปเพื่อติดตามผลการดำเนินงานให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่กำหนดในรอบ 6 เดือนหลัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-06-10
คป.นครสวรรค์ ดำเนินการจัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์ รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (วันที่หนึ่ง) 2022-06-09
คป.นครสวรรค์ จัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานคุมประพฤติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอพยุหะคีรี 2022-06-09
คป.นครสวรรค์ จัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานคุมประพฤติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอชุมแสง 2022-06-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 1/2565 2022-06-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก่บุคลากรของจังหวัดตาก 2022-06-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมงานรัฐพิธี “วันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร” เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ 2022-06-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 2022-06-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ "มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนของจังหวัดตาก" ใน รายการ "4 แยกข่าว สปข 4" 2022-06-09
คุมประพฤติจังหวัดตาก ดำเนินการรับรายงานตัว และทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ 2022-06-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ เขตพื้นที่อำเภอสามเงา 2022-06-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก ร่วมโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-06-09
คป.นครสวรรค์ จัดโครงการปฐมนิเทศเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดครั้งที่ 22 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-06-08
คป.นครสวรรค์ จัดกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอเมืองนครสวรรค์ 2022-06-08
คป.นครสวรรค์ จัดโครงการอบรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-06-08
คป.อุตรดิตถ์อบรมพัฒนาบุคลากร 2022-06-08
คป.อุตรดิตถ์จัดอบรมพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ 2022-06-08
คป.นครสวรรค์ ประชุมทีมงานถอดบทเรียนและเตรียมความพร้อมจัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์ครั้งที่ 3/2565 2022-06-08
คป.นครสวรรค์ ส่งผู้อยู่ในความดูแลของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเข้าพักอาศัย ณ บ้านกึ่งวิถี (บ้านสงเคราะห์ผู้กระทำผิด) 2022-06-08
คป.นครสวรรค์ จัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอหนองบัว 2022-06-08
คป.นครสวรรค์ จัดกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอโกรกพระ 2022-06-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก ร่วมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 44 พรรษา 2022-06-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มจิตอาสา “อาสาทำความดี 30 ปี กรมคุมประพฤติ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 2022-06-07
คป.หล่มสัก จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูและรับรายงานตัวประจำเดือนมิถุนายน 2565 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอหล่มเก่า (วัดสระเกศ) 2022-06-07
คป.นครสวรรค์ ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติภาค 6 ร่วมประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติแห่งประเทศไทย ด้วยรูปแบบการประชุมทางไกล (Video Conference System) ครั้งที่ 3/2565 2022-06-06
คป.นครสวรรค์ ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 2022-06-06
สคป.กำแพงเพชร ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 2022-06-06
สคป.กำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 2022-06-06
สคป.กำ​แพง​เพชร​ ร่วมพิธีทำบุญ​ตักบาตร​ถวายพระราชกุศลฯเนื่องในวันเฉลิมฯ​พระราชินี 2022-06-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน พัฒนาฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำธรรมชาติ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ 2022-06-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ 2022-06-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ 2022-06-03
คป.นครสวรรค์ ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 2022-06-03
คป.นครสวรรค์ ร่วมจัดกิจกรรมเฉลืมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 (ช่วงเช้า) 2022-06-03
คป.อุตรดิตถ์ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 3 มิถุนายน 2565า 2022-06-02
คป.อุตรดิตถ์รับรายงานตัวศูนย์ประสานงานอสค.อ.บ้านโคก 2022-06-02
คป.นครสวรรค์ ร่วมออกบูธโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-06-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพพนักงานคุมประพฤติ และสอนงานในการแสวงหาข้อเท็จจริงในงานสืบเสาะและพินิจมาตรา ๕๖ 2022-06-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ 2022-05-31
คุมประพฤติจังหวัดตาก ดำเนินการรับรายงานตัว และทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ 2022-05-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก ร่วมลงพื้นที่โครงการสร้างบ้านมั่นคงให้กับชาวบ้านกลุ่มเปราะบาง ณ ชุมชนบ้านศรีคีรีรักษ์ อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 2022-05-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก จัดประชุมคณะกรรมการ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสามเงา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 2022-05-31
คุมประพฤติจังหวัดตาก จัดกิจกรรมอบรมตามโปรแกรม พระราชบัญญัติจราจรทางบก สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 5/2565 2022-05-31
คุมประพฤติอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำครั้งที่3/2565 2022-05-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมงาน “มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชน” 2022-05-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการปฐมนิเทศและอบรมให้ความรู้ในโปรแกรมพื้นฐานและโปรแกรมเฉพาะด้านสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติและบุคคลในครอบครัว ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-05-31
สคป.กำแพงเพชร จัดอบรมโครงการสร้างความตระหนักและเข้าถึงการประกันภัยของประชาชน 2022-05-30
สคป.กำแพงเพชร จัดพิธีเปิดศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 2022-05-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดโครงการอบรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 2022-05-30
คป.นครสวรรค์ จัดพิธีเทียนอุดมการณ์ภายใต้โครงการศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์ 2022-05-29
คป.อุตรดิตถ์เปิดศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอพิขัย 2022-05-28
คป.อุตรดิตถ์รับรายงานตัวทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอน้ำปาด 2022-05-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย รับมอบเครื่องหมายนักโดดร่มชั้นกิตติมศักดิ์ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2022-05-27
คป.นครสวรรค์ จัดโครงการแก้ไขผู้ถูกคุมความประพฤติแบบเข้มข้นฐานความผิดขับรถขณะเมาสุรา ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-05-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพพนักงานคุมประพฤติและสอนงานในการแสวงหาข้อเท็จจริง ในงานสืบเสาะและพินิจมาตรา ๕๖ 2022-05-27
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก เข้าร่วมตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินการ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2565 2022-05-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 5/2565 2022-05-27
คุมประพฤติจังหวัดตาก จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและชี้แจงเงื่อนไขการคุมความประพฤติ 2022-05-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมออกหน่วยในโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ชาวพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 2022-05-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมผู้บริหารเพื่อรับมอบนโยบาย ท่านอธิบดีกรมคุมประพฤติ เกี่ยวกับการจัดงาน “มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชน” 2022-05-26
คป.อุตรดิตถ์กิจกรรมเดินวิ่งปั่น 2022-05-25
คป.อุตรดิตถ์ อบรมเครือข่ายเขตอำเภอท่าปลา น้ำปาด ฟากท่า และบ้านโคก 2022-05-25
คป.อุตรดิตถ์ อบรมพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ การทำก๋วยเตี๋ยวลุยสวน 2022-05-25
คป.อุตรดิตถ์สอนงานยุทธศาสตร์ 2022-05-25
คป.อุตรดิตถ์ ออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์บำรุงสุข 2022-05-25
คป.อุตรดิตถุ์ ประชุมคณะกรรมการ อสค.เพื่อเตรียมเปิดศูนย์คุมประพฤติอำเภอพิชัย 2022-05-25
คป.อุตรดิตถ์รัรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอำเภอทองแสนขัน 2022-05-25
คป.อุตรดิตถ์ร่วมโครงการประสานความร่วมมือด้านกระบวนการยุติธรรม 2022-05-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ 2022-05-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกงไกรลาศ ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกงไกรลาศ 2022-05-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๕ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้โครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” 2022-05-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ได้ติดตามผลการดำเนินงาน และเยี่ยมให้กำลังใจ กรณี นางมลิ ครุฑจันทร์ ผู้พิการที่ได้รับความเดือดร้อน ประสงค์ขอย้ายที่อยู่อาศัยให้ใกล้แหล่งชุมชน 2022-05-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ดำเนินการติดตามค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพิจิตร รุ่นที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๔) 2022-05-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพพนักงานคุมประพฤติและสอนงานในการแสวงหาข้อเท็จจริง ในงานสืบเสาะและพินิจมาตรา ๕๖ 2022-05-23
คุมประพฤติจังหวัดตาก ส่งมอบผีเสื้อประดิษฐ์ จากผ้าไหม ผ้าฝ้าย หรือผ้าตามเอกลักษณ์ของจังหวัดตาก ภายใต้โครงการ “1 ครัวเรือน 1 ผีเสื้อ ร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ” 2022-05-23
คุมประพฤติจังหวัดตาก จัดกิจกรรมอบรมตามโปรแกรมพระราชบัญญัติจราจรทางบก สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 4/2565 2022-05-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมดำเนินโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มประชาชน” ( จังหวัดเคลื่อนที่ ) อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 2022-05-23
คุมประพฤติหล่มสัก รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจำคุก พร้อมมอบต้นไม้ ให้นำไปปลูกเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 “รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น” 2022-05-20
คุมประพฤติหล่มสัก เดิน วิ่ง ปั่น เพื่อสุขภาพ ครบรอบ 30 ปี กรมคุมประพฤติ 2022-05-20
คุมประพฤติหล่มสัก นำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคม “สมาชิก TO BE NUMBER ONE ทำความดีเพื่อแผ่นดิน” 2022-05-20
คุมประพฤติหล่มสัก จัดรายการวิทยุเพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมคุมประพฤติ 2022-05-20
คุมประพฤติจังหวัดตาก จัดกิจกรรมอบรมตามโปรแกรมพระราชบัญญัติจราจรทางบก สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 3/2565 2022-05-20
คุมประพฤติจังหวัดตาก จัดประชุมประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 4/2565 2022-05-20
สคป.กพ.เข้ารับการตรวจราชการ กรมคุมประพฤติ 2022-05-20
สคป.กพ."จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2565” 2022-05-20
สคป.กำแพงเพชร รับการตรวจราชการ กระทรวงยุติธรรม 2022-05-20
สคป.กำแพงเพชร จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอคลองขลุง เพื่อขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน 2022-05-20
คุมประพฤติหล่มสัก จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและแนะแนวทางการสร้างงานสร้างอาชีพประจำเดือนพฤษภาคม 2565 2022-05-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองสุโขทัย จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม และร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 2022-05-18
คุมประพฤติจังหวัดตาก ดำเนินการรับรายงานตัว และทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 2022-05-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนดำเนินงานรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดตาก 2022-05-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก จัดประชุมคณะกรรมการ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอวังเจ้า ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 2022-05-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก จัดกิจกรรมการประดิษฐ์ผีเสื้อ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 2022-05-17
คุมประพฤติหล่มสัก “สุขสันต์วันเกิด สร้างความผาสุก ในองค์กร” 2022-05-17
คุมประพฤติหล่มสัก ควบคุมตัวผู้ถูกคุมความประพฤติกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการปล่อยพักการลงโทษจำคุก 2022-05-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอศรีสำโรง และศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนตำบลราวต้นจันทร์ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม และร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 2022-05-16
คป.อุตรดิตถ์จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ 2022-05-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม และกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 2022-05-12
คุมประพฤติจังหวัดตาก ดำเนินการรับรายงานตัว และทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ ประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 2022-05-12
ผอ. คุมประพฤติหล่มสัก จิตอาสา 904 ปลูกจิตสำนึกให้ภาคภูมิใจและ รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 2022-05-12
คป.อุตรดิตถ์ฉีดพ่นฆ่าเชื้ออาคารสำนักงาน 2022-05-12
คป.อุตรดิตถ์ประสานงานจัดตั้งศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอน้ำปาด 2022-05-12
คป.อุตรดิตถ์เยี่ยมเยียนอสค.พิชัย 2022-05-12
คป.อุตรดิตถ์ สอนงานธุรการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคป.ฝาง ผ่านระบบZoom Mitting 2022-05-12
คป.อุตรดิตถ์แลกเปลี่ยนรู้ คป.นครสวรรค์ผ่านระบบ Zoom Mitting 2022-05-12
คป.อุตรดิตถ์ ร่วมงานจิตอาสาพัฒนาคลองโพธิ์ 2022-05-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร เข้ารับการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบที่ ๒) เขตตรวจราชการที่ ๑๘ 2022-05-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอคีรีมาศ ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอคีรีมาศ 2022-05-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมแสดงความเสียใจ กรณีอาสาสมัครคุมประพฤติถึงแก่กรรม 2022-05-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกหัวหน้าจิตอาสา ๙๐๔ จังหวัดพิจิตร 2022-05-10
คุมประพฤติหล่มสัก นำอาสาสมัครคุมประพฤติรับโล่รางวัล เกียรติบัตร อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 2022-05-10
ผอ.คุมประพฤติหล่มสัก ประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมคุมประพฤติ และขับเคลื่อนคุมประพฤติภาคประชาชน 2022-05-10
คุมประพฤติหล่มสัก จัดโครงการอบรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-05-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก เยี่ยมเยียนหน่วยงานภาคีการทำงานบริการสังคม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยกกระบัตร จังหวัดตาก 2022-05-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสามเงา จังหวัดตาก 2022-05-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก จัดกิจกรรมอบรมความรู้กฎหมายจราจรและแอลกอออล์ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบ้านตาก 2022-05-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 2022-05-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านรูปแบบออนไลน์ 2022-05-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 2022-05-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมแถลงข่าว “การจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ย หนี้สินครัวเรือนจังหวัดพิจิตร และยุติธรรมพบประชาชน” 2022-05-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอศรีสำโรง ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอศรีสำโรง 2022-05-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ณ วัดหิรัญญาราม (วัดบางคลาน) อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 2022-05-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการปฐมนิเทศและอบรมให้ความรู้ในโปรแกรมพื้นฐานและโปรแกรมเฉพาะด้านสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติและบุคคลในครอบครัว ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-05-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร 2022-05-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร 2022-05-02
คป.นครสวรรค์ จัดประชุมพนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ 2022-05-02
สคป.กพ.ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2565 2022-05-01
คป.นครสวรรค์ จัดโครงการลดการกระทำผิดฐานขับรถขณะเมาสุรา เพื่อสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-04-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ประชุมประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ และเฉลยกิจกรรมบัดดี้ตามโครงการ “สร้างความผาสุกในการทำงาน” 2022-04-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ประชุมคณะกรรมการศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอสามง่าม 2022-04-29
คุมประพฤติจังหวัดตาก ดำเนินการรับรายงานตัว และทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ ประจำวันที่ 28 เมษายน 2565 2022-04-29
คป.อุตรดิตถ์สอนงานสอดส่อง 2022-04-29
คป.อุตรดิตถ์ประชุมพิจารณาจัดตั้งศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน 2022-04-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับภาคีเครือข่ายเยี่ยมให้กำลังใจและติดตามผล ผู้ผ่านโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน (ติดตามครั้งที่ 2) ในเขตพื้นที่อำเภอกงไกรลาศ จำนวน 5 ราย 2022-04-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกงไกรลาศ ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกงไกรลาศ 2022-04-28
สคป.กำแพงเพชร จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอลานกระบือ เพื่อขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน 2022-04-28
คป.นครสวรรค์ ร่วมงานฌาปนกิจศพ นายวิหาร เดชเดี่ยว อาสาสมัครคุมประพฤติ ประจำอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 2022-04-28
คป.นครสวรรค์ จัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานคุมประพฤติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว 2022-04-28
คป.อุตรดิตถ์ประชุมสำนักงาน 2022-04-27
คป.อุตรดิตถ์จัดปฐมนิเทศสู่ทางสายใหม่ครั้งที่7/2565 2022-04-27
คป.อุตรดิตถ์ร่วมงานจิตอาสา วัดพระแท่นศิลาอาสน์ 2022-04-27
คป.อุตรดิตถ์จัดเรียนรู้สอนงานสืบเสาะและพินิจ 2022-04-27
คป.อุตรดิตถ์จัปฐมนิเทศในรูปแบบออนไลน์ 2022-04-27
คป.อุตรดิตถ์ร่วมงานวันพระนเรศวร 2022-04-27
คป.อุตรดิตถ์ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ จังหวัดเคลื่อนที่เดือนเมษายน2565 2022-04-27
คป.อุตรดิตถ์รับรายงาตัว ณ อำเภอทองแสนขัน 2022-04-27
คป.นครสวรรค์ ร่วมไว้อาลัยนายวิหาร เดชเดี่ยว อาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 2022-04-27
คป.นครสวรรค์ ต้อนรับและรับการติดตามผลการดำเนินการตามข้อแนะนำในการตรวจราชการ สรุปข้อสั่งการ/ข้อแนะนำของนางสุดฤดี ศรีอรุณ ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ 2022-04-27
คุมประพฤติจังหวัดตาก ดำเนินการรับรายงานตัว ประจำวันที่ 27 เมษายน 2565 2022-04-27
คป.อุตรดิตถ์ร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้และสร้างจิตสำนึกด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริต 2022-04-27
คป.อุตรดิตถ์รับรายงานตัวศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอพิชัย 2022-04-27
คป.อุตรดิตถ์และยุติธรรมอุตรดิตถ์นิเทศศูนย์ยุติธรรมชุมชน 2022-04-27
คป.อุตรดิตถ์ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตามมาตรการป้องกันลดอุบัติเหตุ 2022-04-27
คป.อุตรดิตถ์ทำบุญตักบาตรเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทย 2022-04-27
คป.อุตรดิตถ์ประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ 2022-04-27
คป.อุตรดิตถ์ ดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน 2022-04-27
คุมประพฤติหล่มสัก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติและหน่วยงานภาคี 2022-04-27
คุมประพฤติจังหวัดตาก เข้าร่วมพิธีถวายสักการะและวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2022-04-26
คุมประพฤติจังหวัดตาก ดำเนินการรับรายงานตัว และทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ ประจำวันที่ 25 เมษายน 2565 2022-04-26
คุมประพฤติจังหวัดตาก ดำเนินการรับรายงานตัว และทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ ประจำวันที่ 25 เมษายน 2565 2022-04-26
คป.นครสวรรค์ จัดโครงการปฐมนิเทศเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดครั้งที่ 14 และ 15 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-04-26
คป.นครสวรรค์ จัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานคุมประพฤติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอลาดยาว 2022-04-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่นจังหวัดพิจิตร และคัดเลือกองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นจังหวัดพิจิตร ประจำปี ๒๕๖๕ 2022-04-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม โครงการ "งานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนจังหวัดพิจิตร และยุติธรรมพบประชาชน" ครั้งที่ ๑ 2022-04-26
คป.นครสวรรค์ จัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานคุมประพฤติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอบรรพตพิสัย 2022-04-26
คป.นครสวรรค์ จัดโครงการปฐมนิเทศเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดครั้งที่ 16 และ 17 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-04-26
คป.นครสวรรค์ ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ประจำเดือนเมษายน 2565 ครั้งที่ 4/2565 2022-04-25
คป.นครสวรรค์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2022-04-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย บูรณาการร่วมกับปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง และผู้นำชุมชนลงพื้นที่ เยี่ยมให้กำลังใจผู้ผ่านโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินในพื้นที่อำเภอศรีสำโรง (ติดตามผลในครั้งที่ 2) 2022-04-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมดำเนินโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มประชาชน” ( จังหวัดเคลื่อนที่ ) อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 2022-04-25
คป.นครสวรรค์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) "คป.คอนหวัน 2022 สานสัมพันธ์ ปันเรียน ปันรู้ ปันรัก จากพี่สู่น้อง" 2022-04-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย “รดน้ำดำหัวอาสาสมัครคุมประพฤติ” เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2565 2022-04-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก จัดประชุมประจำเดือนเมษายน 2565 ครั้งที่ 3/65 รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ LINE Meeting 2022-04-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เพื่อขอพรเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ และปีใหม่ไทย ประจำปี 2565 2022-04-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับภาคีเครือข่ายเยี่ยมให้กำลังใจและติดตามผล ผู้ผ่านโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน (ติดตามครั้งที่ 2) ในอำเภอบ้านด่านลานหอย จำนวน 3 ราย 2022-04-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบ้านด่านลานหอย 2022-04-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมออกหน่วยในโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ชาวพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 2022-04-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (ปีใหม่ไทย) พ.ศ.2565 เพื่อเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร 2022-04-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก ร่วมประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานและพิธีปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ พ.ศ.2565 2022-04-20
คุมประพฤติจังหวัดตาก ดำเนินการรับรายงานตัว และทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ 2022-04-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีเมาแล้วขับ แจกแผ่นพับ “เมาขับ จับติด EM” รณรงค์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2565 2022-04-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับภาคีเครือข่ายเยี่ยมให้กำลังใจและติดตามผล ผู้ผ่านโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน (ติดตามครั้งที่ 2) ในอำเภอคีรีมาศ จำนวน 7 ราย 2022-04-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย มอบแผ่นพับ เมาขับ จับติด EM ให้กับอาสาสมัครคุมประพฤติ ในเขตพื้นที่อำเภอคีรีมาศ 2022-04-18
คป.นครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.2565 2022-04-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก ขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งการประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 2022-04-18
อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก ร่วมปฏิบัติงาน ช่วยเหลือและสนับสนุนการทำงาน ณ จุดตรวจร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี พ.ศ.2565 2022-04-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมสรุปผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในช่วงควบคุมเข้มข้น ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๖๕ 2022-04-18
คุมประพฤติหล่มสัก สืบสานประเพณีไทยเนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี พ.ศ.2565 2022-04-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย มอบแผ่นพับ เมาขับ จับติด EM ให้กับอาสาสมัครคุมประพฤติ ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสุโขทัยและอำเภอบ้านด่านลานหอย 2022-04-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2565 จังหวัดสุโขทัย 2022-04-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย แจกแผ่นพับรณรงค์ เมาขับ จับติด EM ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสุโขทัยและอำเภอศรีสำโรง 2022-04-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับภาคีเครือข่ายเยี่ยมให้กำลังใจและติดตามผล ผู้ผ่านโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน (ติดตามครั้งที่ 2) 2022-04-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย แสดงความยินดีกับนายอาทิตย์ สอนไทย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย 2022-04-12
คุมประพฤติจังหวัดตาก ร่วมรณรงค์การป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 2022-04-11
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก ร่วมรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 2022-04-11
คุมประพฤติจังหวัดตาก ดำเนินการรับรายงานตัว และทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ ประจำวันที่ 8 เมษายน 2565 2022-04-11
คป.นครสวรรค์ จัดโครงการปฐมนิเทศเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดครั้งที่13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-04-11
คป.นครสวรรค์ ร่วมพิธีฌาปนกิจนายแหวน จันทร์ฤทธิ์ อาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 2022-04-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์ (ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร) ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-04-11
สคป.กพ.ร่วมกิจกรรม Kick Off เดินวิ่งปั่น (Walk Run and Bike) 2022-04-08
สคป.กพ.ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 2022-04-08
สคป.กพ.จัด“โครงการลดการกระทำผิดฐานขับรถขณะเมาสุราเพื่อสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” 2022-04-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 ดำเนินการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในเขตพื้นที่อำเภอวังเจ้า ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอวังเจ้า (อบต.นาโบสถ์) 2022-04-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก จัดประชุมพนักงานคุมประพฤติ กลุ่มคุมประพฤติเชิงพื้นที่ ฝ่ายยุทธศาตร์และแผนงาน ประจำเดือน มีนาคม 2565 2022-04-08
คุมประพฤติจังหวัดตาก ดำเนินการรับรายงานตัว และทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ ประจำวันที่ 7 เมษายน 2565 2022-04-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๕ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” 2022-04-08
คป.นครสวรรค์ ร่วมประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2565 2022-04-07
คป.นครสวรรค์ จัดการประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 2/2565 2022-04-07
คป.นครสวรรค์ ร่วมโครงการรวมใจเทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-04-07
คป.นครสวรรค์ ร่วมพิธีถวายราชสักการะวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมวงศ์ ประจำปี๒๕๖๕ เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ 2022-04-07
คป.นครสวรรค์ จัดโครงการปฐมนิเทศเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดครั้งที่ 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-04-07
สคป.กพ.สอบปากคำ ผ่านระบบ Google Meet และใช้ Google doc แปลงเป็นเอกสาร 2022-04-07
สคป.กพ.ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 2022-04-07
สคป.กพ.ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” ประจำปี 2565 2022-04-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการ “ ประชารัฐร่วมใจแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ” รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-04-07
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย เข้าประกวดผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ปี 2565 ด้วยระบบ Video Conference ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetting 2022-04-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกงไกรลาศ ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกงไกรลาศ 2022-04-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ปิดโครงการ “ค่ายเสริมสร้างคุณค่า เพื่อพัฒนาตัวเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-04-07
คป.นครสวรรค์ ร่วมกิจกรรม "เดิน วิ่ง ปั่น (Walk Run and Bike)" เนื่องในโอกาสกรมคุมประพฤติครบรอบ 30 ปี 2022-04-07
คป.อุตรดิตถ์ร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น 2022-04-05
คป.อุตรดิตถ์ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้่าเจ้าอยู่หัวและวันข้าราชการพลเรือน2565 2022-04-05
คป.อุตรดิตถ์จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ 2022-04-05
ยธ.อต.ประชุมคณะกรรมการบริหารงานยุติธรรม 2022-04-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมใจตรวจ ATK ก่อนเริ่มปฏิบัติงานเพื่อสร้างความปลอดภัยและความมั่นใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนที่มาติดต่อราชการ 2022-04-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า 2022-03-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ประชุมประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานรอบที่ ๑ และดำเนินการตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในรอบที่ ๒ 2022-03-31
คุมประพฤตินครสวรรค์ จัดโครงการค่ายให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-03-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ประสานความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 2022-03-30
ชมรม TO BE NUMBER ONE คุมประพฤตินครสวรรค์ เข้าร่วมประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2565 2022-03-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการ “ค่ายเสริมสร้างคุณค่า เพื่อพัฒนาตัวเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-03-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 2022-03-24
คป.อุตรดิตถ์รับรายงานตัวศูนย์ประสานงานอสค.น้ำปาด 2022-03-24
คป.อุตรดิตถ์จัดกิจกรรมสู่ทางสายใหม่ปฐมนิเทศผู้ถูกคุมประพฤติ 2022-03-24
คป.อุตรดิตถ์ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ จังหวัดเคลื่อนที่ 2022-03-24
คป.อุตรดิตถ์มอบทุนประกอบอาชีพค้าขาย 2022-03-24
ยุติธรรมอต.ประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือ 2022-03-24
2022-03-24
คป.อุตรดิตถ์รับรายงานตัวเขตอำเภอทองแสนขัน 2022-03-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดพิจิตร 2022-03-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-03-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-03-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมการสัมมนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 2022-03-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร เข้ารับการตรวจราชการกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) 2022-03-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย มอบทุนสงเคราะห์ประกอบอาชีพ ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ จำนวน 1 ราย 2022-03-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 2022-03-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมคณะทำงานโต๊ะข่าว เพื่อติดตามผลการดำเนินงานประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ 2022-03-22
สคป.กำแพงเพชร จัดกิจกรรมอาสาทำความดี บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และบริจาคโลหิต เนื่องในวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 30 ปี ประจำปีพ.ศ. 2565 2022-03-20
สคป.กำแพงเพชร จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2565 อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดกำแพงเพชร 2022-03-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการปฐมนิเทศและอบรมให้ความรู้ในโปรแกรมพื้นฐานและโปรแกรมเฉพาะด้านสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติและบุคคลในครอบครัว ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-03-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย มอบทุนสงเคราะห์ประกอบอาชีพ ให้แก่ผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2022-03-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมดำเนินโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มประชาชน” ( จังหวัดเคลื่อนที่ ) อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 2022-03-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดประชุมคณะกรรมการบ้านกึ่งวิถีจังหวัดพิจิตร ณ บ้านกึ่งวิถีจังหวัดพิจิตร (วัดต้นชุมแสง) 2022-03-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย มอบทุนสงเคราะห์ประกอบอาชีพ ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ จำนวน 1 ราย 2022-03-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรม ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมภายในจังหวัดสุโขทัย 2022-03-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ภายใต้แนวคิด “อาสาทำความดี 30 ปี กรมคุมประพฤติ” 2022-03-17
คุมประพฤติจังหวัดตาก ดำเนินการรับรายงานตัว และทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ วันที่15 มีนาคม 2565 2022-03-17
คุมประพฤตินครสวรรค์ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 30 ปี 2022-03-16
คุมประพฤตินครสวรรค์ จัดพิธีเชิดชูเกียรติมอบวุฒิบัตรประกาศเกียรติคุณ อาสาสมัครคุมประพฤติที่ปฏิบัติงานครบ 5 ปี 2022-03-16
คุมประพฤตินครสวรรค์ ร่วมแข่งขันประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ ระดับประเทศ 2022-03-16
ชมรม TO BE NUMBER ONE คุมประพฤตินครสวรรค์ จัดพิธีรับเข็มเบื้องหน้าพระรูป องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE 2022-03-16
ชมรม TO BE NUMBER ONE คุมประพฤตินครสวรรค์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติ 6 จังหวัดในภาคเหนือ 2022-03-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย มอบทุนสงเคราะห์ประกอบอาชีพ ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ จำนวน 2 ราย 2022-03-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมทำบุญถวายอาหารเพลพระ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กรมคุมประพฤติ ครบรอบ 30 ปี และวันอาสาสมัครคุมประพฤติ 16 มีนาคม 2565 2022-03-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการอาสาทำความดี บริจาคโลหิต 30 ปี กรมคุมประพฤติ 2022-03-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการกิจกรรมทำงานบริการสังคมและบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์แบบกลุ่ม “กิจกรรมจิตอาสา” (ปลูกต้นโมก) เนื่องในวันครบรอบ 30 ปี กรมคุมประพฤติ 2022-03-16
คป.อุตรดิตถ์เป็นวิทยากร ตาสับปะรด 2022-03-16
คป.อุตรดิตถ์จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต 2022-03-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดนิทรรศการวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 30 ปี ประจำปี พ.ศ. 2565 2022-03-16
คป.อุตรดิตถ์จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรครบรอบ30ปีกรมคุมประพฤติ 2022-03-16
ยุติธรรมอุตรดิตถ์ นิเทศติดตามศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอท่าปลา 2022-03-16
16 มีนาคม วันอาสาสมัรคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 2022-03-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 30 ปี 2022-03-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 2022-03-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร ณ บริเวณสวนสาธารณะพระพิจิตร 2022-03-16
คุมประพฤติหล่มสัก การบรรยายอาสาสมัครคุมประพฤติกับ ปัจจัยความสำเร็จ ในการคืนคนดีสู่สังคม 2022-03-16
คุมประพฤติหล่่มสัก สักการะศาลพระภูมิ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ 2022-03-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 30 ปี 2022-03-15
คุมประพฤติหล่มสัก ทำบุญเนื่องในวันสถาปนา กรมคุมประพฤติ ครบรอบ 30 ปี 2022-03-15
คุมประพฤติหล่มสัก จัดกิจกรรมขับเคลื่อนการปฏิบัติงานคุมประพฤติพื้นที่ 2 (อำเภอหล่มเก่า และอำเภอเขาค้อ) 2022-03-15
คุมประพฤติจังหวัดตาก จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ภายใต้แนวคิด “อาสาทำความดี 30 ปี กรมคุมประพฤติ” 2022-03-15
คุมประพฤติจังหวัดตาก ดำเนินการรับรายงานตัว และทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ วันที่ 14 มีนาคม 2565 2022-03-15
คุมประพฤติจังหวัดตาก ดำเนินการรับรายงานตัว และทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ วันที่ 11 มีนาคม 2565 2022-03-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 ดำเนินการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในเขตพื้นที่อำเภอวังเจ้า ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอวังเจ้า (อบต.นาโบสถ์) 2022-03-15
คุมประพฤติหล่มสัก ส่งตัวผู้กระทำผิดเข้าพักอาศัยบ้านกึ่งวิถี 2022-03-14
คุมประพฤติหล่มสัก ประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินการ ตามตัวชี้วัดสำนักงานคุมประพฤติ ประจำปี 2565 2022-03-14
คุมประพฤติหล่มสัก กิจกรรมอาสาทำความดี บริจาคโลหิต 30 ปี กรมคุมประพฤติ 2022-03-14
คุมประพฤติหล่มสัก อบรมความรู้ในการสร้างงานสร้างอาชีพ 2022-03-14
คุมประพฤติจังหวัดตาก จัดกิจกรรมอบรมธรรมมะสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ 2022-03-14
คุมประพฤติจังหวัดตาก ประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดตาก ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-03-14
คุมประพฤติจังหวัดตาก ดำเนินการรับรายงานตัว และทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ วันที่ 10 มีนาคม 2565 2022-03-14
สคป.กำแพงเพชรประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการของสำนักงานประจำปีงบประมาณ 2565 2022-03-13
สคป.กำแพงเพชร มอบทุนประกอบอาชีพแก่ผู้ผ่านการฟื้นฟู 2022-03-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมสร้างและพัฒนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE 2022-03-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ อาสาสมัครคุมประพฤติดีเด่นระดับสำนักงาน 2022-03-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดประชุมขับเคลื่อนการดำเนินโครงการบูรณาการ ซ่อมสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของกลุ่มเปราะบาง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2022-03-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอคีรีมาศ ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอคีรีมาศ 2022-03-10
คป.อุตรดิตถ์รับรายงานตัวศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอพิชัย 2022-03-10
คป.อุตรดิตถ์รับมอบเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจ.อุตรดิตถ์ 2022-03-10
คป.อุตรดิตถ์ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ศูนย์ JSOC 2022-03-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร รับรายงานตัวนอกสถานที่ ตำบลท่าฬ่อ อำเภอเมือง 2022-03-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร รับรายงานตัวนอกสถานที่ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง 2022-03-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอโพธิ์ประทับช้าง 2022-03-08
คป.อุตรดิตถ์ รับการตรวจราชการกรมคุมประพฤติผ่าน Vdeo Conference 2022-03-08
คป.อุตรดิตถ์ ศึกษาดูงานชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ 2022-03-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการ “ ประชารัฐร่วมใจแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ” รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-03-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2565 2022-03-07
คป.อุตรดิตถ์ประชุมกลุ่มงานอำนวยการและกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2022-03-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ วัดหนองบัวเหนือ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 2022-03-03
คุมประพฤติจังหวัดตาก ดำเนินการรับรายงานตัว และทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ 2022-03-03
สคป.กำแพงเพชร จัดกิจกรรมอบรมความรู้ แก้ไขฟื้นฟูผู้พักการลงโทษกรณีเหตุพิเศษนักโทษเด็ดขาดระยะสั้น 2022-03-03
คุมประพฤติจังหวัดตาก ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องใน “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” 2022-03-02
คุมประพฤติจังหวัดตาก จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 1/2565 2022-03-02
คุมประพฤติจังหวัดตาก ดำเนินการรับรายงานตัว และทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ 2022-03-02
คป.อุุตรดิตถ์ประชุมสำนักงานครั้งที่2/2565 2022-03-02
คป.อุตรดิตถ์เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ 2022-03-02
คป.อุตรดิตถ์ประชุมศูนยุติธรรมชุมชน 2022-03-02
คป.อุตรดิตถ์มอบทุนประกอบอาชีพเลี้ยงปลาดุกในบ่อวงปูน 2022-03-02
คป.อุตรดิตถ์ปฐมนิเทศชี้แจงเงื่อนไข 2022-03-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 2022-03-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติด้วยรูปแบบการประชุมทางไกล (Online Conference) ผ่านระบบ Webex Meeting ของกรคุมประพฤติ 2022-03-01
คุมประพฤติหล่มสัก ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล 2022-03-01
คุมประพฤติหล่มสัก จัดกิจกรรมขับเคลื่อนเขตคุมประพฤติพื้นที่ 2 (อำเภอหล่มเก่า และอำเภอเขาค้อ) ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอหล่มเก่า 2022-03-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการปฐมนิเทศและอบรมให้ความรู้ในโปรแกรมพื้นฐานและโปรแกรมเฉพาะด้านสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติและบุคคลในครอบครัว ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-02-28
คุมประพฤติจังหวัดตาก ดำเนินการรับรายงานตัว และทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ 2022-02-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมแสดงความเสียใจ กรณีมารดาอาสาสมัครคุมประพฤติถึงแก่กรรม 2022-02-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 เพื่อมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานคุมประพฤติเชิงพื้นที่ และแผนการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 2022-02-26
คุมประพฤติจังหวัดตาก ดำเนินการรับรายงานตัว และทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ 2022-02-25
สคป.กำแพงเพชร ร่วมจัดรายงานวิทยุประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมคุมประพฤติและกิจกรรมกรมคุมประพฤติครบคอบ 30 ปี 2022-02-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 2022-02-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกงไกรลาศ ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติและจัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2022-02-24
สคป.กำแพงเพชร ร่วมกับภาคีเครือข่าย รณรงค์และร่วมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต และประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนแก่ผู้รับบริการ 2022-02-24
คุมประพฤติจังหวัดตาก ประชุมทบทวนแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อขับเคลื่อนงานคุมประพฤติเชิงพื้นที่ 2022-02-24
คุมประพฤติจังหวัดตาก ดำเนินการรับรายงานตัว และทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ 2022-02-24
อาสาสมัครคุมประพฤติกำแพงเพชร ร่วมจัดรายการวิทยุประชาสัมพันธ์ภารกิจงานคุมประพฤติและโครงการ JSOC 2022-02-23
คุมประพฤติจังหวัดตาก ดำเนินการรับรายงานตัว และทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ 2022-02-23
คุมประพฤติจังหวัดตาก ดำเนินการรายงานตัว สอบปากคำ และทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ 2022-02-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมดำเนินโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มประชาชน” ( จังหวัดเคลื่อนที่ ) อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 2022-02-21
คุมประพฤติจังหวัดตาก ดำเนินการรายงานตัว สอบปากคำ ทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ และปลดกำไล EM 2022-02-21
คุมประพฤติจังหวัดตาก จัดประชุมสำนักงาน เรื่อง กิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น (Walk Run and Bike) กรมคุมประพฤติครบรอบ 30 ปี 2022-02-21
คุมประพฤติหล่มสัก ร่วมแสดงความอาลัยและเคารพศพอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-02-21
สคป.กำแพงเพชร จัดประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดกำแพงเพชร 2022-02-19
สคป.กำแพงเพชร จัดประชุมอ.ส.ค.อำเภอไทรงาม เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2022-02-18
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัด เนื่องในโอกาสย้ายมาปฏิบัติราชการที่จังหวัดกำแพงเพชร 2022-02-18
สคป.กำแพงเพชร ร่วมพิธีเปิดงานประเพณี นบพระเล่นเพลงและงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร 2022-02-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก ติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับการพักการลงโทษ 2022-02-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมออกหน่วยในโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ชาวพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 2022-02-18
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก เข้าร่วมกิจกรรม “FRIEND to FRIEND สร้างและพัฒนาเครือข่าย ผ่านสื่อออนไลน์ ชมรม TO BE NUMBER ONE เรือจำจังหวัดชัยภูมิ” 2022-02-18
คุมประพฤติจังหวัดตาก ร่วมต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก 2022-02-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองสุโขทัย และศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนตำบลตาลเตี้ย จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2022-02-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล (True VROOM) เพื่อรับมอบนโยบายกรมคุมประพฤติ และกระทรวงยุติธรรม จากผู้ตรวจราชการ กรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-02-17
คป.อุตรดิตถ์จัดกิจกรรมอบรมธรรมะ 2022-02-17
คป.อุตรดิตถ์มอบทุนประกอบอาชีพค้าขายน้ำเต้าหู้ 2022-02-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันมาฆบูชา 2022-02-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร เข้ารับการตรวจราชการกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) 2022-02-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดพิจิตร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 2022-02-15
คุมประพฤติหล่มสักจัดกิจกรรมขับเคลื่อนการปฏิบัติงานคุมประพฤติพื้นที่ 2 (อำเภอหล่มเก่า และอำเภอเขาค้อ) 2022-02-15
คุมประพฤติหล่มสัก ร่วมแสดงความยินดี ผอ.วสันต์ เภรีวิค เนื่องในโอกาสได้ย้ายไปปฏิบัติราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2022-02-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงบูชาหลวงพ่อเพชร พระมหาธีราจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าหลวง เสี่ยงทายดวงเมืองพิจิตร และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เปิดงานนมัสการหลวงพ่อ เพชรและสมโภชเมืองพิจิตรประจำปี ๒๕๖๕ 2022-02-11
คป.อุตรดิตถ์ประชุมพิจารณาจัดตั้งศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน 2022-02-11
คป.อุตรดิตถ์ มอบทุนประกอบอาชีพผู้พ้นการฟื้นฟูฯ 2022-02-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดประชุมร่วมกับคณะกรรมการศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน เพื่อจัดตั้งศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 2022-02-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอคีรีมาศ ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติและจัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2022-02-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย รับการตรวจราชการประชุมผ่านระบบทางไกล (Cisco Webex Meeting) การตรวจราชการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-02-09
คุมประพฤติหล่มสัก นำผู้กระทำผิดภารกิจพักการลงโทษพัฒนาสถานที่บ้านกึ่งวิถี 2022-02-09
คุมประพฤติอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ และนั่งสมาธิ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 2022-02-09
คป.อุตรดิตถ์ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงาน 2022-02-09
คุมประพฤติหล่มสัก ประชุมจัดเตรียมและแต่งตั้งคณะกรรมการ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน ณ สำนักสงฆ์ป่าช้าศิลา ตำบลศิลา อำเภอหล่มเก่า 2022-02-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ออกพื้นที่ให้บริการประชาชน ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอหนองบัว 2022-02-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอศรีสำโรง ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอศรีสำโรง 2022-02-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ออกพื้นที่ให้บริการประชาชน ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมือง 2022-02-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการปฐมนิเทศเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-02-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ออกพื้นที่ให้บริการประชาชน ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอโกรกพระ 2022-02-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจ กระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ 2022-02-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ไปมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน) เพื่อขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชน ในพื้นที่อำเภอศรีสำโรง เวลา 13.30-16.30 นาฬิกา 2022-02-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ไปมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน) เพื่อขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชน ในพื้นที่อำเภอศรีสำโรง เวลา 08.30-12.00 นาฬิกา 2022-02-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมและติดตามผลการตรวจนับ ตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ของสำนักงาน 2022-02-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์บึงสีไฟ 2022-02-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมเปิดกิจกรรมฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ ลุ้นเงินล้าน เพื่อกระตุ้นให้มีการฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้น 2022-02-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ไปมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน) เพื่อขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชน ในพื้นที่อำเภอคีรีมาศ เวลา 13.30-16.30 นาฬิกา 2022-02-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ไปมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน) เพื่อขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชน ในพื้นที่อำเภอคีรีมาศ เวลา 08.30-12.00 นาฬิกา 2022-02-01
คุมประพฤติหล่มสัก จัดกิจกรรมขับเคลื่อนเขตคุมประพฤติพื้นที่ 2 (อำเภอหล่มเก่า และอำเภอเขาค้อ) ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอหล่มเก่า 2022-02-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทภารกิจของสำนักงานคุมประพฤติ 2022-02-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ประชุมชี้แจงเป้าหมายการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ของงาน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-01-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการปฐมนิเทศและอบรมให้ความรู้ในโปรแกรมพื้นฐานและโปรแกรมเฉพาะด้านสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติและบุคคลในครอบครัว ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-01-31
คุมประพฤติหล่มสัก พิธีปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเพชรบูรณ์ 2022-01-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย รับมอบชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 (ชุดตรวจ ATK) จากนายมนู พุกประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 2022-01-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ประชุมมอบหมายคดี การบริหารงานคุมประพฤติเชิงพื้นที่ของสำนักงานคุมประพฤติ 2022-01-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมเชิญถุงยังชีพพระราชทานช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการ แพร่ระบาดของโรคสุกรในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย 2022-01-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก เข้าร่วมโครงการประกวดการทำอาหาร (Street Food) สร้างอาชีพระดับภาค 2022-01-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุม "ทิศทางโทษประหารชีวิตกับบริบทของสังคมไทย" 2022-01-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมอบรมแนะแนวให้ความรู้การหางาน แก่ผู้ได้รับพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษนักโทษเด็ดขาดที่มีโทษระยะสั้น 2022-01-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย พร้อมใจตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยการ Swab (Antigen Test Kit – ATK) เพื่อความปลอดภัยตามมาตรการของกรมคุมประพฤติ 2022-01-26
กรมคุมประพฤติจังหวัดตาก ร่วมประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดตาก ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 2022-01-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก ร่วมโครงการอบรมวิชาชีพ ตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน (การทำอาหารพร้อมทาน) ภายใต้โครงการคืนคนดีสู่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-01-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมโครงการประกวดการทำอาหาร (Street Food) สร้างอาชีพ ระดับภาค 2022-01-26
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย เตรียมความพร้อมประกวดผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ปี 2565 2022-01-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับชมรมอาสาสมัคคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย นำหรีดเคารพศพและร่วมพิธีฌาปนกิจศพ นายดำรง ศรีอุบลมาศ บิดาของ อ.ส.ค.ลัดดาวัลย์ ศรีอุบลมาศ 2022-01-25
พิธีปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-01-24
อธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นประธานในพิธีจุดเทียนอุดมการณ์ตามโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-01-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ประชุมชี้แจงเป้าหมายการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ของงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-01-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดสุโขทัย (โต๊ะข่าว) ครั้งที่ 4/2565 2022-01-24
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ศึกษาดูงานชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เพื่อเตรียมการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ 2022-01-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมด้านสถานที่ในการจัดตั้ง “ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน” 2022-01-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ วัดหนองบัวเหนือ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 2022-01-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตากจัดกิจกรรมโครงการ “โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์” ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-01-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดตั้ง “ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน” 2022-01-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย หารือข้อราชการกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย (นายมนู พุกประเสริฐ) เพื่อขับเคลื่อนการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-01-20
คป.อุตริดตถ์ร่วมงานวันยุทธหัตถี 2022-01-19
คป.อุตรดิตถ์ร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 2022-01-19
คป.อุตรดิตถ์ประสานจับกุมตัวผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ 2022-01-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมงานรัฐพิธี วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2565 2022-01-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมขับเคลื่อนงานคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ 2022-01-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย พร้อมใจตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยการ Swab (Antigen Test Kit – ATK) เพื่อความปลอดภัยตามมาตรการของกรมคุมประพฤติ 2022-01-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมงานรัฐพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ประจำปี 2565 2022-01-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมงานรัฐพิธี “วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี ๒๕๖๕ 2022-01-18
คุมประพฤติหล่มสัก จัดกิจกรรมขับเคลื่อนการปฏิบัติงานคุมประพฤติพื้นที่ 2 (อำเภอหล่มเก่า และอำเภอเขาค้อ) 2022-01-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ 2022-01-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองสุโขทัยและประชาชนจิตอาสา นำผู้ถูกคุมความประพฤติทำกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม(โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม) 2022-01-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมดำเนินโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มประชาชน” ( จังหวัดเคลื่อนที่ ) อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 2022-01-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลดงป่าคำ ตำบลดงป่าคำ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 2022-01-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลท่าห่อ ตำบลทำห่อ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 2022-01-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก ตรวจโควิดเชิงรุกด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ครั้งที่ 3 2022-01-17
คุมประพฤติจังหวัดตาก บริจาคสิ่งของให้กับผู้ประสบอัคคีภัย ณ บ้านหนองตาเรือ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 2022-01-17
คุมประพฤตินครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2565 2022-01-15
คุมประพฤตินครสวรรค์ ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อซักซ้อมแนวทางการดำเนินการคุมประพฤติพื้นที่ 2022-01-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมจัดรายการวิทยุ ประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมคุมประพฤติและช่องทางการร้องเรียน หากพบการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2022-01-14
คป.อุตรดิตถ์ตรวจATKก่อนปฏิบัติงานวันแรกของปี2565 2022-01-14
คป.อุตรดิตถ์ร่วมเปิดงานกาชาดและพระยาพิชัย2565 2022-01-14
คป.อุตรดิตถ์จัดกิจกรรมรณรงค์7วันอันตรายปีใหม่2565และบริจาคโลหิต 2022-01-14
อสค.อุตรดิตถ์รณรงค์ประชาสัมพันธ์ช่วงปีใหม่2565 2022-01-14
คป.อุตรดิตถ์ออกเยี่ยมจุดตรวจเทศกาลปีใหม่2565 2022-01-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก จัดกิจกรรมจิตอาสา ณ วัดหนองบัวเหนือ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 2022-01-14
คป.อุตรดิตถ์ร่วมกิจกรรมปล่อยขบวนรถ7วันอันตราย 2022-01-14
คป.อุตรดิตถ์จัดพิธีปิดค่ายศูนย์ขวัญ 2022-01-14
คป.อุตริดตถ์จัดพิธีเทียนอุดมการณ์ค่ายศูนย์ขวัญ 2022-01-14
คป.อุตรดิตถ์ทำบุญตักบาตรร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5ธันวาคม 2564 2022-01-14
คป.อุตรดิตถ์ประชุมอสค.สัญจรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 2022-01-14
คป.อุตรดิตถ์ประชุมอสค.สัญจรอำเภอตรอน 2022-01-14
คป.อุตรดิตถ์ประชุมอสค.สัญจรอำเภอทองแสนขัน 2022-01-14
ปค.อุตรดิตถ์ประชุมอสค.อำเภอพิชัย 2022-01-14
คป.อุตรดิตถ์ประชุมอสค.สัญจรอำเภอน้ำปาด ฟากท่า บ้านโคก 2022-01-14
คป.อุตรดิตถ์ประชุม อสค.สัญจรเขตอำเภอลับแล 2022-01-14
คป.อุตรดิตถ์ประชุม อสค.สัญจรเขตอำเภอท่าปลา 2022-01-14
คป.อุตรดิตถ์ประชุมสนง.ครั้งที่2/2565 2022-01-14
คป.อุตรดิตถ์ประชุมเตรียมความพร้อมคณะทำงานจัดค่ายศูนย์ขวัญ 2022-01-14
คป.อุตรดิตถ์มอบทุนประกอบอาชีพเครื่องเชื่อม 2022-01-14
คป.อุตรดิตถ์จัดอบรมเสพซ้ำ1/2565 2022-01-14
คป.อุตรดิตถ์จัดกิจกรรมสู่ทางสายใหม่1/2565 2022-01-14
คป.อุตรดิตถ์ร่วมงานวันปิยมหาราช2564 2022-01-14
คป.อุตรดิตถฺ์ปลูกต้นโมกข์และกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปี 2022-01-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการรณรงค์ และป้องกันปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดพิจิตร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ 2022-01-13
คุมประพฤติหล่มสัก เข้าคารวะอัยการจังหวัดหล่มสัก เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565 2022-01-13
คุมประพฤติหล่มสัก เข้าคารวะผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหล่มสัก และนายอำเภอหล่มสัก เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565 2022-01-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมกิจกรรม “Good Morning Governor” 2022-01-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก ตรวจโควิดเชิงรุกด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ครั้งที่ 2 2022-01-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ กระทรวงยุติธรรม ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 2022-01-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย สวัสดีปีใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย และผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2022-01-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย สร้างการรับรู้ภารกิจกรมคุมประพฤติแก่กำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอกงไกรลาศ ในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน) 2022-01-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอศรีสำโรง บูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ (วัดบ้านซ่าน) 2022-01-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอศรีสำโรง บูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ (วัดศรีนิโครธาราม) 2022-01-07
สคป.กพ. เข้าพบผู้บริหารระดับจังหวัด เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565 2022-01-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก ร่วมประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติภาค 6 ด้วยรูปแบบประชุมทางไกล (Online Conference) 2022-01-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ดูแลและห่วงใยเจ้าหน้าที่สำนักงาน "สร้างความผาสุขในการทำงาน" 2022-01-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร สวัสดีปีใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร 2022-01-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร สวัสดีปีใหม่ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดพิจิตร 2022-01-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร สวัสดีปีใหม่ผู้อำนายการ สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดพิจิตร 2022-01-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลกเข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาล 2022-01-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลกเข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาล 2022-01-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลกเข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาล 2022-01-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลกเข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาล 2022-01-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลกเข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาล 2022-01-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมใจตรวจ ATK ก่อนเริ่มปฏิบัติงานเพื่อสร้างความปลอดภัยและความมั่นใจ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนที่มาติดต่อราชการ 2022-01-04
คุมประพฤติจังหวัดตาก ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 2022-01-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมตามแผนป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 (ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ) ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสุโขทัย 2022-01-04
สำนักงานคมประพฤติจังหวัดตาก ตรวจโควิดเชิงรุกด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) 2022-01-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๕ 2022-01-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๕ 2022-01-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๕ 2022-01-02
สำนักงากคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุติดตามผลการดำเนินงานป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๕ 2022-01-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๕ 2022-01-01
สำนักงากคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุติดตามผลการดำเนินงานป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๕ 2022-01-01
สำนักงากคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุติดตามผลการดำเนินงานป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๕ 2021-12-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๕ 2021-12-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมใจ เยี่ยมและให้กำลังใจ ด่านตรวจทางถนน เพื่อให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ 2021-12-30
คุมประพฤติหล่มสัก จัดกิจกรรมขับเคลื่อนการปฏิบัติงานคุมประพฤติพื้นที่ 1 (อำเภอหล่มสัก และอำเภอน้ำหนาว) 2021-12-30
คุมประพฤติหล่มสัก อบรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 2021-12-30
คุมประพฤติจังหวัดตาก เข้ารับการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 29 – 30 ธันวาคม 2564 2021-12-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมตามแผนป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 (ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ) ในเขตพื้นที่อำเภอกงไกรลาศ 2021-12-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ไปมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน) เพื่อขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชน ในพื้นที่อำเภอศรีนคร 2021-12-30
สคป.กพ. ร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” 2021-12-29
ชมรม TO BE NUMBER ONE คุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ เข้ารับมอบเกียรติบัตร จากนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ 2021-12-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมหารือและเตรียมความพร้อม เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานคุมประพฤติภาค6 ที่รับผิดชอบการประกวดการทำอาหาร Street Food ด้วยรูปแบบ Online Conference 2021-12-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง และความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครสวรรค์ครั้งที่ 7/2564 2021-12-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว Electronic Monitoring(EM) ให้กับผู้ที่ได้รับการพักการลงโทษ 2021-12-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมตามแผนป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 (ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ) ในเขตพื้นที่อำเภอศรีสำโรง 2021-12-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ไปมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน) เพื่อขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชน ในพื้นที่อำเภอทุ่งเสลี่ยม 2021-12-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมตามแผนป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 (ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ) ในเขตพื้นที่อำเภอคีรีมาศ 2021-12-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ประชุมเตรียมความพร้อมในการบริหารงานคุมประพฤติเชิงพื้นที่ และแผนการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และสรุปผลการดำเนินงานค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 2021-12-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ได้มอบทุนประกอบอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการฟื้นฟู 2021-12-29
คุมประพฤติหล่มสัก ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการบ้านกึ่งวิถีฯ 2021-12-29
คุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ประชุมนิเทศงานให้กับอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อเตรียมความพร้อมเปิด “ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน” 2021-12-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาที่ดิน อย่างยั่งยืน 2021-12-28
คุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 และกิจกรรมวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2564 2021-12-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมเข้าร่วมประชุมผู้บริหารด้วยรูปแบบการประชุมทางไกล (Online Conference) 2021-12-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการอบรมความรู้เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ นักโทษเด็ดขาดที่มีโทษระยะสั้น ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2021-12-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ด้านสังคม ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2564 2021-12-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมเปิดงานวันดินโลก (World Soil Day) เพื่อสร้างการรับรู้การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรดิน 2021-12-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ และเปิดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ ภายใต้แนวคิด “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” 2021-12-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมตามแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 (ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ) ในเขตพื้นที่อำเภอบ้านด่านลานหอย 2021-12-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในภารกิจของกรมคุมประพฤติ เพื่อขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชน ในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัย ช่วงบ่าย 2021-12-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในภารกิจของกรมคุมประพฤติ เพื่อขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชน ในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัย ช่วงเช้า 2021-12-28
คุมประพฤติหล่มสัก ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “แนวทางการแสวงหาข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด” 2021-12-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการปฐมนิเทศและอบรมให้ความรู้ในโปรแกรมพื้นฐานและโปรแกรมเฉพาะด้านสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติและบุคคลในครอบครัว ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 2021-12-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 2021-12-27
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสำนักงานคุมประพฤติ ดีเด่น ระดับประเทศ งานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2564 2021-12-27
คุมประพฤติจังหวัดตาก ร่วมรณรงค์การป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 2021-12-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน 4 2021-12-26
ชมรม TO BE NUMBER ONE คุมประพฤตินครสวรรค์ เข้าร่วมงานมหกรรมรวมพล สมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2564 2021-12-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ดำเนินการจัดพิธีปิดค่ายศูนย์ขวัญ แผ่นดินจังหวัดพิจิตร รุ่นที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 2021-12-24
สคป.กพ.เข้าร่วมงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2564 2021-12-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิด กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนการแก้ไขฟื้นฟูและงานบริการสังคมของผู้ได้รับการพักโทษกรณีพิเศษ นักโทษเด็ดขาดที่มีระยะสั้น กองทุนป้องกันและปรามปรามยาเสพติด ครั้งที่ 2 2021-12-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในภารกิจของกรมคุมประพฤติ เพื่อขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชน ในพื้นที่อำเภอกงไกรลาศ 2021-12-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ดำเนินการจัดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัดพิจิตร รุ่นที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ( วันที่ ๑๑ ) 2021-12-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริตจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 2021-12-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ดำเนินการจัดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัดพิจิตร รุ่นที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ( วันที่ ๑๐ ) 2021-12-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดสุโขทัย (โต๊ะข่าว) ครั้งที่ 3/2565 2021-12-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในภารกิจของกรมคุมประพฤติ เพื่อขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชน ในพื้นที่อำเภอสวรรคโลก 2021-12-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ดำเนินการจัดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัดพิจิตร รุ่นที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ( วันที่ ๙) 2021-12-21
คุมประพฤติหล่มสัก จัดกิจกรรมขับเคลื่อนเขตคุมประพฤติพื้นที่ 2 (อำเถอหล่มเก่า และอำเภอเขาค้อ) ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเขาค้อ 2021-12-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ดำเนินการจัดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัด พิจิตร รุ่นที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ( วันที่ ๘ ) 2021-12-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมกิจกรรมวันกีฬาแห่งชาติ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกและเทิดพระเกียรติ พระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2021-12-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 2021-12-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย รับมอบนโยบายจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน) 2021-12-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่ (ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร) ประจำปีงบประมาณ 2565 2021-12-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ดำเนินการจัดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัดพิจิตร รุ่นที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ( วันที่ ๗) 2021-12-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ดำเนินการจัดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัดพิจิตร รุ่นที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ( วันที่ ๖ ) 2021-12-18
คุมประพฤติหล่มสัก จัดรายการวิทยุ "คุมประพฤติเล่าเรื่อง" 2021-12-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ดำเนินการจัดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัดพิจิตร รุ่นที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ( วันที่ ๕) 2021-12-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ดำเนินการจัดพิธีเปิดค่ายศูนย์ขวัญ แผ่นดินจังหวัดพิจิตร รุ่นที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 2021-12-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินผล การควบคุมภายในจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ 2021-12-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรม ระดับจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ ๔ / ๒๕๖๔ 2021-12-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย รับมอบนโยบายในการขับเคลื่อนคุมประพฤติพื้นที่ และการจัดตั้งศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน จากนายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ 2021-12-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลกจัดค่ายศูนย์ขวัญ 2021-12-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลกจัดค่ายศูนย์ขวัญ 2021-12-17
คุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมออกหน่วยในโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ชาวพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 2021-12-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในภารกิจของกรมคุมประพฤติ เพื่อขับเคลื่อนของศูนย์ยุติธรรมชุมชนในพื้นที่อำเภอบ้านด่านลานหอย 2021-12-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ดำเนินการจัดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัดพิจิตร รุ่นที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ( วันที่ ๔) 2021-12-16
คุมประพฤติหล่มสัก กิจกรรมจิตอาสา "รู้รักสามัคคี รักษฺ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต" 2021-12-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ถูกคุมความประพฤติคดียาเสพติด ภายใต้การดำเนินกิจกรรมโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ ประจำปีงบประมาณ 2565 2021-12-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่าย เงินงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ 2021-12-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ดำเนินการจัดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัดพิจิตร รุ่นที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ( วันที่ ๓) 2021-12-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 2021-12-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ 2021-12-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม 42 2021-12-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ดำเนินการจัดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัดพิจิตร รุ่นที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ( วันที่ ๒) 2021-12-14
คุมประพฤติหล่มสัก โครงการอบรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2021-12-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ดำเนินการจัดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพิจิตร รุ่นที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ( วันที่ ๑) 2021-12-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2564 2021-12-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว Electronic Monitoring (EM) ให้กับนักโทษที่ได้รับการพักการลงโทษ 2021-12-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรม ในพื้นที่ ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบ ZOOM Meeting 2021-12-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ดำเนินการ SWAP ด้วย ATK ให้แก้ผู้เข้ารับการฟื้นฟู จำนวน๕ คน ก่อนเข้ารับการฟื้นฟูแบบควบคุมตัว ณ ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง มณฑลทหารบกที่ ๓๑๐ ค่ายวชิรปราการ จังหวัดตาก 2021-12-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ดำเนินการปฐมนิเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ถูกคุมความประพฤติ และผู้เข้ารับการฟื้นฟูก่อนเข้ารับการอบรมโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพิจิตร รุ่นที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 2021-12-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ดำเนินการจัดโครงการอบรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 2021-12-09
คุมประพฤติหล่มสัก จัดโครงการโคกหนองนาแห่งความหวังฯ ครั้งที่ 4 2021-12-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภุมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 2021-12-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมโครงการปลูกต้นไม้-ปลูกจิตสำนึก 200,000 ต้น เนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก (World Soil Day) 2021-12-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย สร้างการรับรู้ภารกิจกรมคุมประพฤติแก่กำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอบ้านด่านลานหอย ในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน) 2021-12-07
สคป.กพ.ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 2021-12-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 7 ธันวาคม 2564 ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2021-12-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ และจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 2021-12-07
ร่วมจัดบูธนิทรรศการชมรม TO BE NUMBER ONE และร่วมต้อนรับคณะกรรมการลงพื้นที่ระดับจังหวัด 2021-12-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 7 ธันวาคม 2564 ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2021-12-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวักตาก ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต" เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ อละวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 2021-12-07
คุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธีพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2021-12-07
คุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2021-12-07
คุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ร่วมกับจังหวัดนครสวรรค์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2021-12-07
คุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2021-12-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายพระบรมราชสมกพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 2021-12-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาสถานที่และบริจาคโลหิต เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2021-12-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ดำเนินการปฐมนิเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ถูกคุมความประพฤติ และผู้เข้ารับการฟื้นฟูก่อนเข้ารับการอบรมโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัดพิจิตร รุ่นที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 2021-12-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการใช้ชุดตรวจ ATK ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา-๒๐๑๙ให้กับพนักงานคุมประพฤติและเจ้าหน้าที่ เพื่อให้มีความพร้อมในการตรวจให้แก่ผู้กระทำผิดได้อย่างถูกต้อง 2021-12-04
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมปรกวดผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ 2021-12-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนำและขยายผลการแก้ไขปัญหายาเสพติดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 1 2021-12-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมเป็นเกียรติในการจัดกิจกรรม “พิธีเทียนอุดมการณ์ คืนคนดีสู่สังคม” 2021-12-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย รุ่นที่ 6” 2021-12-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 2021-12-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการติดตามผู้ผ่านโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน 2021-12-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 2021-12-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ ครั้ง 1/2565 2021-12-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 2021-12-03
คุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดประชุมประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพิจิตร ประจำปี ๒๕๖๕ 2021-12-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ดำเนินการจัดโครงการอบรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 2021-12-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ดำเนินการปฐมนิเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ถูกคุมความประพฤติและผู้เข้ารับการฟื้นฟูก่อนเข้ารับการอบรมโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพิจิตร รุ่นที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 2021-12-02
สคป.กพ.ประสานความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน 2021-12-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ประชุมโครงสร้างในการบริหารงานคุมประพฤติเชิงพื้นที่ และแผนการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 2021-12-01
คุมประพฤติจังหวัดพิจิตร บูรณาการประสานความร่วมมือกับสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย และวัดต้นชุมแสง เพื่อเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ ในการจัดโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพิจิตร ประจำปี ๒๕๖๕ 2021-12-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดประชุมในระดับหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพิจิตร ประจำปี ๒๕๖๕ 2021-12-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ส่งตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟู จำนวน ๑๐ ราย เข้ารับการฟื้นฟูแบบควบคุมตัว ณ กองบังคับการ ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง (บังคับบำบัด) ศูนย์การทหารปืนใหญ่ และกองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี 2021-12-01
คุมประพฤติหล่มสัก จัดโครงการโคกหนองนาแห่งความหวังฯ ครั้งที่ 3 2021-12-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนพฤศจิกายนครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 2021-12-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการปฐมนิเทศและอบรมให้ความรู้ในโปรแกรมพื้นฐานและโปรแกรม เฉพาะด้านสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติและบุคคลในครอบครัว ครั้งที่ 2/2565 2021-11-30
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก จัดกิจกรรม “แกนนำทูบี พบเพื่อนสมาชิก” ในโครงการ “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์” 2021-11-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก จัดกิจกรรมอบรมความรู้โครงการ “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์” สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติพักการลงโทษที่ยังไม่ผ่านการอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2021-11-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 11/2564 2021-11-29
คุมประพฤติจังหวัดพิจิตร เข้าพบหัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เพื่อบูรณาการความร่วมมือ ในการดำเนินการจัดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพิจิตร 2021-11-28
คุมประพฤติจังหวัดพิจิตร เข้าพบนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการดำเนินการจัดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพิจิตร 2021-11-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ดูแลและห่วงใยเจ้าหน้าที่สำนักงาน “สร้างความผาสุขในการทำงาน” 2021-11-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2021-11-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดอบรม “โครงการโคกหนองนาแห่งน้ำใจ” ครั้งที่ ๔ 2021-11-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมติดตามการประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 2021-11-26
คุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ประชุมนิเทศงานให้กับอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อเตรียมความพร้อมเปิด “ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน” 2021-11-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตรดำเนินการปฐมนิเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ถูกคุมความประพฤติและผู้เข้ารับการฟื้นฟูก่อนเข้ารับการอบรมโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัดพิจิตร รุ่นที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 2021-11-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ 2021-11-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ดำเนินการปฐมนิเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ถูกคุมความประพฤติ และผู้เข้ารับการฟื้นฟูก่อนเข้ารับการอบรมโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัดพิจิตร รุ่นที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 2021-11-25
สำนักงานคุมประพฤติตาก ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ เนื่องในวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ 21 พฤศจิกายน 2021-11-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก ส่งตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2021-11-25
คุมประพฤติจังหวัดพิจิตร สงเคราะห์ด้วยหัวใจ ประสานผู้นำชุมชน นำตัวผู้ถูกคุมความประพฤติที่มีอาการซึมเศร้า ส่งคืนกลับครอบครัว 2021-11-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ดูแลและห่วงใยเจ้าหน้าที่สำนักงาน “สร้างความผาสุขในการทำงาน” 2021-11-24
คุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมออกหน่วยในโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ชาวพิจิตร 2021-11-24
คุมประพฤติจังหวัดพิจิตร เข้าพบท่านจัดหางานจังหวัดพิจิตร เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการดำเนินการจัดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพิจิตร 2021-11-24
คุมประพฤติจังหวัดพิจิตร เข้าพบรองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคง ภายในจังหวัดพิจิตร เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการดำเนินการ จัดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพิจิตร 2021-11-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 2021-11-24
คุมประพฤตินครสวรรค์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัว ให้กับกลุ่มเด็กและเยาวชน สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต6 นครสวรรค์ 2021-11-23
คุมประพฤตินครสวรรค์ จัดให้มีการอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร ให้กับสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ 2021-11-23
คุมประพฤตินครสวรรค์ ติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ให้กับผู้ได้รับการลดวันต้องโทษจำคุก จากเรือนจำกลางนครสวรรค์ 2021-11-23
คุมประพฤตินครสวรรค์ ร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม จังหวัดนครสวรรค์ เข้าพบนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อรับทราบนโยบายการทำงานร่วมกับจังหวัดนครสวรรค์ 2021-11-23
คุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ประสานงานกับผู้นำในพื้นที่ เพื่อขอใช้สถานที่ เป็นสถานที่รับรายงานตัวให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-11-23
คุมประพฤติจังหวัดพิจิตร เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการ “การถ่ายทอดความรู้ระบบรู้จำเสียงพูดอัตโนมัติ ระยะที่ ๑” 2021-11-22
คุมประพฤติจังหวัดพิจิตร เข้าพบท่านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการดำเนินการจัดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพิจิตร 2021-11-22
คุมประพฤติจังหวัดพิจิตร เข้าพบท่านปลัดจังหวัด และป้องกันจังหวัด เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการดำเนินการจัดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพิจิตร 2021-11-22
คุมประพฤติจังหวัดพิจิตร เข้าพบท่านนายอำเภอตะพานหิน เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการดำเนินการจัดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพิจิตร 2021-11-22
คุมประพฤติจังหวัดพิจิตร เข้าพบผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรตะพานหิน เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการดำเนินการจัดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพิจิตร 2021-11-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ โครงการพักการลงโทษกรณีเหตุพิเศษนักโทษเด็ดขาดที่มีโทษระยะสั้น 2021-11-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดอบรม “โครงการโคกหนองนาแห่งน้ำใจ” ครั้งที่ ๓ 2021-11-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ดำเนินการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) และปฐมนิเทศ ชี้แจงเงื่อนไขการคุมประพฤติ ข้อควรปฏิบัติในระหว่างการคุมประพฤติ 2021-11-20
คุมประพฤตินครสวรรค์ อบรมเชิงปฏิบัติการ ในโครงการการถ่ายทอดความรู้ของระบบรู้จำเสียงพูดอัตโนมัติ ระยะที่1 2021-11-20
คุมประพฤตินครสวรรค์ แจ้งคำวินิจฉัย ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติด พร้อมถอดเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) 2021-11-20
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ รับการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ชมรมดีเด่น ประจำปี 2564 (รอบลงพื้นที่) 2021-11-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และร่วมงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ วิถีใหม่ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี พ.ศ.2564 2021-11-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก ร่วมดำเนินการตรวจเตือนและเฝ้าระวังผู้ละเมิดการกระทำผิดต่อพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ภายในงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง 2021-11-19
คุมประพฤติหล่มสัก จัดกิจกรรมตามโครงการโคกหนองนาฯ สำหรับผู้พักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษฯ 2021-11-19
สคป.กพ.จัดกิจกรรมอบรมความรู้เกี่ยวกับโครงการ “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง” 2021-11-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก ติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับการพักการลงโทษ กรณีมีเหตุพิเศษ นักโทษเด็ดขาดที่มีโทษระยะสั้น 2021-11-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมกิจกรรม “รับรุ่งอรุณแห่งความสุข” ในงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ วิถีใหม่ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี พ.ศ.2564 2021-11-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ วิถีใหม่ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี พ.ศ.2564 2021-11-18
คุมประพฤติหล่มสัก สมาชิกชมรมTO BE NUMBER ONE ร่วมกิจกรรม จิตอาสาโครงการโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง 2021-11-18
คุมประพฤติหล่มสัก ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2021-11-17
คุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ปฐมนิเทศ ลูกจ้างชั่วคราวใน “โครงการคืนคนดี” 2021-11-17
คุมประพฤติจังหวัดพิจิตร รับสมาชิก TO BE NUMBERONE เข้าทำงานในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวใน “โครงการคืนคนดี” 2021-11-17
คุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมแสดงความยินดีกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง 2021-11-17
คุมประพฤติจังหวัดพิจิตร สอบสัมภาษณ์ ลูกจ้างชั่วคราวใน “โครงการคืนคนดี” 2021-11-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2564 2021-11-17
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก ต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการ TO BE NUMBER ONE 2021-11-17
อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ออกพื้นที่ติดตามสอดส่อง ดูแลผู้ที่ได้รับการพักการลงโทษกรณีพิเศษ 2021-11-16
คุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ประชุมนิเทศงานให้กับอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อเตรียมความพร้อมเปิด “ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน” 2021-11-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว Electronic Monitoring (EM) ให้กับนักโทษที่ได้รับการพักการลงโทษ 2021-11-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการจัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2565 2021-11-16
คุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ประชุมนิเทศงานให้กับอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อเตรียมความพร้อมเปิด “ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน” 2021-11-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการจัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2565 2021-11-15
คุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมกันสอบปากคำผู้อุปการะจำนวน ๘๑ คน 2021-11-14
คุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ประสานเตรียมการจัดตั้งศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน 2021-11-14
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ตรวจเยี่ยมคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร 2021-11-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดอบรม “โครงการโคกหนองนาแห่งน้ำใจ” ครั้งที่ ๒ 2021-11-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ส่งตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟู จำนวน ๖ ราย เข้ารับการฟื้นฟูแบบควบคุมตัว ณ สถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติด กองบิน ๔๖ จังหวัดพิษณุโลก 2021-11-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “สานพลังเครือข่าย พัฒนาอาศัยที่อยู่อาศัย ตำบลท่าฬ่อ” 2021-11-13
คุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ให้การต้อนรับ พ.ต.ท.มนตรี บุญยโยธิน รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ในโอกาสตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ 2021-11-12
คุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ประชุมนิเทศงานให้กับอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อเตรียมความพร้อมเปิด “ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน” 2021-11-12
คุมประพฤตินครสวรรค์ ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2565 2021-11-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย การดำเนินการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ในการป้องกันไวรัส COVID-2019 ในการจัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2565 2021-11-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมรับการติดตามประเมินผล โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุโขทัย 2021-11-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานด้านการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2021-11-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย และชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมทอดผ้าป่า สนับสนุนทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย 2021-11-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก ร่วมกิจกรรมเอามื้อ เอาแฮงกัน ลงแขกเกี่ยวข้าวเพื่อสร้างเจดีย์ข้าวปี 2564 2021-11-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ โครงการพักการลงโทษกรณีเหตุพิเศษนักโทษเด็ดขาดที่มีโทษระยะสั้น 2021-11-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ต้อนรับอธิบดีกรมคุมประพฤติและคณะ เนื่องในโอกาสตรวจเยี่ยมสำนักงาน 2021-11-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ต้อนรับคณะอนุกรรมการ ตัดสินการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (รอบพื้นที่) 2021-11-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองสุโขทัย ดำเนินการจัดประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการอาสาสมัครคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2021-11-11
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ยุติควมรุนแรง 2021-11-11
คุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ประชุมนิเทศงานให้กับอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อเตรียมความพร้อมเปิด “ศูนย์คืนคนดี” 2021-11-10
อธิบดีกรมคุมประพฤติ ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร 2021-11-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมประชุมชี้แจงข้อมูลโครงการในแผนปฏิบัติราชการจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผ่านระบบ VDO Conference 2021-11-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอคีรีมาศ ดำเนินการจัดประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการอาสาสมัครคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2021-11-10
คุมประพฤติหล่มสัก"อสค.เข้าปฎิญาณตน" 2021-11-09
คุมประพฤติหล่มสักร่วมต้อนรับคณะกรรมการลงพื้นที่เก็บคะแนนการประกวด กิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖ 2021-11-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดประชุมเจ้าหน้าที่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการคดีสืบเสาะพักการลงโทษระยะสั้นกรณีพิเศษ 2021-11-08
คุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ประชุมเตรียมความพร้อมจัดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2021-11-08
คุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ โดยศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ (ศูนย์แคร์) มอบเงินทุนประกอบอาชีพแก่สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2021-11-08
คณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ มอบเงินทุนสนับสนุนให้กับชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ 2021-11-08
คณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ รับมอบน้ำยาเอนกประสงค์ ที่ได้จากการอบรมพัฒนาทักษะอาชีพให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางสังคม 2021-11-08
คณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่1/2565 2021-11-08
คุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ เตรียมความพร้อม จัดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2021-11-08
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ประชุมเตรียมความพร้อมในการประกวดผลงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2564 2021-11-08
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ประชุมเตรียมความพร้อมประกวดผลงาน รอบคณะกรรมการลงพื้นที่ 2021-11-08
คุมประพฤตินครสวรรค์ จัดประชุมวิพากษ์งานพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในหัวข้อ "การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางานคุมประพฤติ และพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ" 2021-11-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ให้การต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร เนื่องในโอกาสมารับตำแหน่งใหม่ 2021-11-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดอบรม “โครงการโคกหนองนาแห่งน้ำใจ” 2021-11-05
คุมประพฤติจังหวัดตาก/ยุติธรรมจังหวัดตาก เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทยจังหวัดตาก 2021-11-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมงานสวดอภิธรรมศพยายของเจ้าหน้าที่สำนักงาน 2021-11-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ประชุมเจ้าหน้าที่ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างตรวจพิสูจน์ 2021-11-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ดูแลและห่วงใยเจ้าหน้าที่สำนักงาน “สร้างความผาสุขในการทำงาน” 2021-11-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ดำเนินโครงการเสริมทักษะชีวิต และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของครอบครัว ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 2021-11-04
คุมประพฤติหล่มสักวางหรีดเคารพศพอาสาสมัครคุมประพฤติ 2021-11-03
คุมประพฤติหล่มสักขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอหล่มเก่า "กิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม" 2021-11-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในกิจกรรมการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด 2021-11-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุน “โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย” 2021-11-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอศรีสำโรง ดำเนินการจัดประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการอาสาสมัครคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2021-11-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก สอบปากคำจำเลยระหว่างควบคุมตัวในเรือนจำกลางตาก ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) 2021-11-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมคณะทีมวิทยากรโครงการแก้ไขปัญหา ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2565 2021-11-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนตุลาคม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 2021-11-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ปลูกต้นไม้ประจำกรมคุมประพฤติ 2021-11-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อจัดทำแผนการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไตรมาสแรก 2021-10-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ดำเนินการปฐมนิเทศและติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว ให้แก่ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ กรณีได้รับอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว 2021-10-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ดำเนินการปฐมนิเทศและติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว ให้แก่ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ กรณีได้รับอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว 2021-10-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ส่งตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ จำนวน 4 ราย เข้ารับการฟื้นฟูแบบควบคุมตัว ณ สถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน ๔๖ จังหวัดพิษณุโลก 2021-10-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2564 โดยสร้างความเข้าใจในเรื่องการบริหารสำนักงานคุมประพฤติเขตพื้นที่ 2021-10-30
เจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ได้รับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา-๑๙ กระตุ้นเข็ม ๓ 2021-10-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินประชุมเตรียมความพร้อมโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2021-10-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการปฐมนิเทศและอบรมให้ความรู้ในโปรแกรมพื้นฐานและโปรแกรม เฉพาะด้านสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติและบุคคลในครอบครัว ครั้งที่ 1/2565 2021-10-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพิจิตร และร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดพิจิตรประจำเดือนตุลาคม 2564 2021-10-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ประจำเดือนตุลาคม 2564 2021-10-28
คุมประพฤติหล่มสักจัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 (อำเภอหล่มสัก และอำเภอน้ำหนาว) 2021-10-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลกรวมน้ำใจช่วยเหลือผู้กระทำผิด 2021-10-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก จัดอบรมปฐมนิเทศรูปแบบออนไลน์ 2021-10-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยร่วมกับคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกงไกรลาศ ดำเนินการจัดประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการอาสาสมัครคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2021-10-27
คุมประพฤติหล่มสักนำบุคลากรรับการฉีดวัคซีน Covid – 19 Vaccine (Pfizer) เข็มที่ 3 2021-10-26
คุมประพฤติหล่มสักร่วมพิธีวางพวงมาลางานรัฐพิธีวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2564 2021-10-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ประสานติดต่อสถานที่จัดค่ายศูนย์ขวัญ รุ่นที่ 3 2021-10-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันปิยะมหาราช 2021-10-25
สคป.กพ.ปลดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring : EM) 2021-10-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2021-10-23
คุมประพฤติหล่มสักจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 2021-10-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมกิจกรรมวันรักษ์ต้นไม้ ณ วัดต้นชุมแสง 2021-10-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดต้นชุมแสง 2021-10-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.​2564 2021-10-21
สคป.กพ.ติดตั้งอุปกรณ์ฯ ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ จำนวน 180 ราย 2021-10-20
สคป.กพ.ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 2021-10-20
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพ จัดกิจกรรมอบรมแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE 2021-10-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่ในการประสานงานและสำรวจสถานที่เพื่อใช้เป็น ศูนย์ประสานงานประจำอำเภอศรีสำโรง 2021-10-20
คุมประพฤติหล่มสักเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเอามื้อสามัคคี โครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งความหวัง 2021-10-20
คุมประพฤติหล่มสักจัดกิจกรรมขับเคลื่อน ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเขาค้อ เขตพื้นที่ 2 (อำเภอหล่มเก่า และอำเภอเขาค้อ) 2021-10-19
คุมประพฤติหล่มสักขับเคลื่อนการบริหารงานคุมประพฤติเชิงพื้นที่ 2021-10-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการประชุมประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2021-10-19
สคป.กพ.นำสมาชิก TO BE NUBER ONE ผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2021-10-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมประชุมพิจารณาพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ โครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบชุมชนบำบัด 2021-10-15
สคป.กพ.วางพวงมาลาและกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2564 2021-10-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการสอบปากคำและรับรายงานตัวทางจอภาพหรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือทางเทคโนโลยีอื่นมาใช้ในการปฏิบัติงานตรวจพิสูจน์ และการรับรายงานตัว 2021-10-14
คุมประพฤติหล่มสักจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 2021-10-13
สคป.กพ.ปลดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring : EM) 2021-10-12
คุมประพฤติหล่มสักขับเคลื่อนการบริหารงานคุมประพฤติเชิงพื้นที่ 2021-10-11
คุมประพฤติหล่มสักร่วมไว้อาลัยและวางหรีดเคารพศพ มารดาของพนักงานรักษาความปลอดภัย 2021-10-08
คุมประพฤติหล่มสักมอบของที่ระลึกแก่นักเรียนฝึกทักษะวิชาชีพ 2021-10-08
คุมประพฤติหล่มสักมอบของที่ระลึกแก่นักเรียนฝึกทักษะวิชาชีพ 2021-10-08
คุมประพฤติหล่มสักจัดการประชุมถ่ายทอดนโยบายอธิบดีกรมคุมประพฤติ 2021-10-08
คุมประพฤติหล่มสักเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินงาน บริหารงานคุมประพฤติเชิงพื้นที่ ระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conferrence System) 2021-10-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมและร่วมบริจาคน้ำดื่มและถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย 2021-09-30
สคป.กพ.ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) 2021-09-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมโครงการสัมมนาผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำสถานที่ตั้งภาค 2021-09-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมสำนักงานประจำเดือนกันยายน 2564 และแนะนำพนักงานราชการเฉพาะกิจ 2021-09-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ในโอกาสที่จะเดินทางไปรับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท 2021-09-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาและยืนตรงเคารพธงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) 2021-09-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร นำผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตามคำสั่งคณะอนุฯ แบบควบคุมตัวเข้มงวด ส่งตัวเข้ารับการบำบัด 2021-09-28
คุมประพฤติหล่มสักจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai Nationnal Flag Day) ประจำปี 2564 2021-09-28
คุมประพฤติหล่มสักจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai Nationnal Flag Day) ประจำปี 2564 2021-09-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมบรรจุสิ่งของในถุงยังชีพสภากาชาดไทย ชุดธารน้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอคีรีมาศ 2021-09-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมมอบสิ่งของเพื่อใช้ในการประกอบอาหารโรงครัวจังหวัดสุโขทัย 2021-09-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยร่วมบริจาคน้ำดื่มและถุงยังชีพช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย 2021-09-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี 2021-09-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมจัดเตรียมสถานที่ในการต้อนรับนายกรัฐมนตรี 2021-09-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 3 สนับสนุนแก้ไขฟื้นฟูผู้ที่ได้รับการ พักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ นักโทษเด็ดขาดที่มีโทษระยะสั้น กองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 2021-09-23
คุมประพฤติร่วมให้ข้อมูลการพิจารณาคัดเลือกนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี พ.ศ. 2564 2021-09-23
คุมประพฤติหล่มสักร่วมเป็นเกียรติในการมอบสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 2021-09-23
คุมประพฤติหล่มสักร่วมเป็นเกียรติในการมอบสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 2021-09-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ประจำเดือนกันยายน 2564 ครั้งที่ 9/2564 2021-09-22
สำนักงานคุมประพฤติกำแพงเพชร มอบทุนประกอบอาชีพ แก่ผู้พ้นคุมความประพฤติ 2021-09-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย และหน่วยงานในสังกัด กระทรวงยุติธรรม ร่วมบริจาคน้ำดื่มแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอศรีสำโรง 2021-09-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย โดย อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินกิจกรรมงานบริการสังคมแบบกลุ่มเพื่อช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย 2021-09-22
สคป.กพ.อบรมวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน​ ด้านการทำอาหาร 2021-09-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 3 สนับสนุนแก้ไขฟื้นฟูผู้ที่ได้รับการ พักการลงโทษกรณีพิเศษ นักโทษเด็ดขาดที่มีโทษระยะสั้น กองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 2021-09-17
คุมประพฤติหล่มสักจัดกิจกรรมรับรายงานตัวผุ้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงาน อสค.อ.หล่มสัก 2021-09-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย มอบทุนสนับสนุนการประกอบอาชีพขายซาลาเปา ให้แก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2021-09-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะผู้ชนะการประกวด Street Food สร้างอาชีพ ระดับจังหวัด ในรูปแบบออนไลน์ 2021-09-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดทำโครงการฝากร้านกับคุมประพฤติ 2021-09-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ดำเนินการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring : EM) 2021-09-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร เป็นตัวแทนกรมคุมประพฤติมอบพวงหรีดบิดาข้าราชการถึงแก่กรรม 2021-09-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ประชุมสำนักงานประจำเดือนสิงหาคม2564 เพื่อถ่ายทอดนโยบายกรมและการปฏิบัติงานวิถีใหม่ 2021-09-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมเป็นเจ้าภาพและฟังสวดพระอภิธรรมเจ้าหน้าที่ธุรการเสียชีวิต 2021-09-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร มอบเงินสวัสดิการให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 2021-09-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร มอบทุนประกอบอาชีพแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-09-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมงานฌาปนกิจศพ นางสาววาสนา สุขป้อม เจ้าหน้าที่ธุรการ 2021-09-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมเป็นเจ้าภาพและร่วมฟังสวดพระอภิธรรมในงานบำเพ็ญกุศลศพ นางสาววาสนา สุขป้อม เจ้าหน้าที่ธุรการ 2021-09-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย 2021-09-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมฝึกอบรมผู้ใช้ระบบ DXC ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2021-09-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการจัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะผู้ชนะการประกวด Street Food สร้างอาชีพ ระดับจังหวัด ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ Video Conference 2021-09-10
คุมประพฤติหล่มสักเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาทักษะผู้ชนะการประกวด Street Food สร้างอาชีพระดับจังหวัด 2021-09-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (ระบบการประชุมทางไกล) เรื่อง “การพัฒนาระบบเฝ้าระวังการกระทำผิดซ้ำเพื่อความปลอดภัยในชุมชน” ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2021-09-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาระบบเฝ้าระวังการกระทำผิดซ้ำเพื่อความปลอดภัยในชุมชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2021-09-03
คุมประพฤติหล่มสักจัดการประชุมบุคลากรระบบทางไกลผ่านจอภาพ Cisco Webex Meetings 2021-09-03
2021-09-03
2021-09-03
คป.อุตรดิตถ์มอบเงินสงเคราะห์ผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัว 2021-09-03
คุมประพฤติอุตรดิตถ์อบรมความรู้และปลูกพืชสมุนไพรฟ้าทลายโจร 2021-09-03
สำนักงานคุมประพฤติกำแพงเพชร และอาสาสมัครคุมประพฤติ มอบทุนประกอบอาชีพ 2021-09-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร นำผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตามคำสั่งคณะอนุฯ แบบควบคุมตัวเข้มงวด ส่งตัวเข้ารับการบำบัด 2021-08-30
คุมประพฤติหล่มสักจัดการประชุมพนักงานคุมประพฤติ ระบบทางไกลผ่านจอภาพ Cisco Webex Meetings 2021-08-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาระบบเฝ้าระวังการกระทำผิดซ้ำเพื่อความปลอดภัยในชุมชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2021-08-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการสอบปากคำทางจอภาพหรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือทางเทคโนโลยีอื่น มาใช้ในการปฏิบัติงานตรวจพิสูจน์ 2021-08-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย มอบทุนการประกอบอาชีพปลูกผักสวนครัวให้แก่ผู้ได้รับ พักการลงโทษในกรณีพิเศษและมอบทุนการประกอบ อาชีพเพาะเห็ดลมให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-08-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร เริ่มการใช้การรับรายงานตัวแบบออนไลน์ 2021-08-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศชี้แจงเงื่อนไขการคุมความประพฤติ 2021-08-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ส่งตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ เข้ารับการฟื้นฟูฯ จำนวน 1 ราย 2021-08-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ส่งตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ เข้ารับการฟื้นฟูฯ 2021-08-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ประสานความร่วมมือกับเจ้าพนักงาานตำรวจและฝ่ายปกครองติดตามผู้เข้ารับการฟื้นฟู 2021-08-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ดำเนินการปฐมนิเทศและแนะนำการใช้และดูแลอุปกรณ์ EM 2021-08-19
คุมประพฤติหล่มสักจัดการประชุมบุคคลกร ระบบทางไกลผ่านจอภาพ Cisco Webex Meetings 2021-08-18
คุมประพฤติหล่มสักเยี่ยมเยียนอาสาสมัครคุมประพฤติ 2021-08-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองอาสาสมัครคุมประพฤติเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ของกรมคุมประพฤติ ประจำปี พ.ศ.2565 2021-08-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ พนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2021-08-16
คุมประพฤติหล่มสักประสานศาลจังหวัดหล่มสักเรื่องแนวปฏิบัติในการคุมประพฤติ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) 2021-08-13
คุมประพฤติจังหวัดตากได้รับการสนับสนุนพืชสมุนไพร "ฟ้าทลายโจร" 2021-08-13
คุมประพฤติหล่มสักจัดการประชุมบุคคลกรรับฟังการถ่ายทอดความรู้การดำเนินงานตามประมวลกฎหมายยาเสพติด (ฉบับใหม่) ระบบทางไกลผ่านจอภาพ Cisco Webex Meetings 2021-08-11
คุมประพฤติหล่มสักเข้าร่วมประชุมตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ระบบทางไกลผ่านจอภาพ Cisco Webex Meetings 2021-08-11
คุมประพฤติหล่มสักให้การสงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพ 2021-08-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์โภชฌังคปริตร 108 จบ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2021-08-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ให้บริการรับรายงานตัวในพื้นที่อำเภอคีรีมาศ 2021-08-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคฯ เลี้ยงอาหารกลางวัน ผู้ต้องขังหญิง เรือนจำจังหวัดสุโขทัย 2021-08-11
สคป.กพ.ติดตั้งอุปกรณ์ฯ ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ ที่ได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ “โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำหรับผู้เสพยาเสพติดและผู้ค้ารายย่อยในเรือนจำ” 2021-08-11
คุมประพฤติจังหวัดตาก ประสานความร่วมมือการนำเทคโนโลยีทางจอภาพมาใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจกรมคุมประพฤติ 2021-08-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร นำผู้ถูกคุมความประพฤติ ร่วมกันเตรียมสถานที่ปลูกต้นฟ้าทะลายโจรเพิ่มเติม และปรับภูมิทัศน์ 2021-08-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานเทศบาลเมืองพิจิตรนำรถกระเช้ามาตัดกิ่งต้นไม้ เพื่อปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบสำนักงานฯ 2021-08-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดอบรมแนวทางการสืบเสาะและพินิจโครงการการพักการลงโทษกรณีพิเศษนักโทษเด็ดขาด ที่มีโทษระยะสั้นให้กับอาสาสมัครคุมประพฤติ 2021-08-05
สคป.กพ.เข้าพบท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร 2021-08-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการประชุมสำนักงานประจำเดือน สิงหาคม 2564 2021-08-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภค บริโภค ข้าวสารอาหารแห้ง และสิ่งของจำเป็นช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากโรคระบาด COVID -19 2021-07-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร นำผู้ถูกคุมความประพฤติ ร่วมกันปลูกต้นฟ้าทะลายโจรและให้ความรู้เกี่ยวกับ สรรพคุณของฟ้าทะลายโจรที่ใช้ในการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) 2021-07-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร นำผู้ถูกคุมความประพฤติ ทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ภายใต้โครงการ ชาละวันอาสา พัฒนาพิจิตร 2021-07-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2564 และถ่ายทอดความรู้เรื่อง ประมวลกฎหมายยาเสพติด 2021-07-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมถอดบทเรียนและรับการตรวจราชการผ่านระบบ Video conference โดยนายไตรฤทธิ์ เตมหิวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 2021-07-30
คุมประพฤติหล่มสักสงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพค้าขาย “สุกี้ห่อผัก” แก่ผู้ชนะเลิศการประกวด Street Food สร้างอาชีพ คืนคนดีสู่สังคมระดับจังหวัดเพชรบูรณ์ 2021-07-29
คุมประพฤติหล่มสักจัดโครงการคติชนวิทยาสร้างคุณค่าคืนคนดีสู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลน้ำชุน) 2021-07-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมกับทีมเทศบาลเมืองพิจิตร นำผู้ถูกคุมความประพฤติ ทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2021-07-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)เกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูลให้ครบถ้วน ในระบบสารสนเทศ กรมคุมประพฤติ 2021-07-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินกิจกรรมสืบสาน ประเพณีวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2021-07-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินโครงการจิตอาสาทำความดีร่วมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มพัฒนาพื้นที่ ปรับภูมิทัศน์และปลูกพืชสมุนไพร (ฟ้าทะลายโจร) 2021-07-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมต้อนรับนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และร่วมมอบโฉนดที่ดินในกรณีเยียวยาให้ 4 แม่เฒ่า หลังจากถูกยึดบ้านและที่อยู่อาศัยขายทอดตลาด 2021-07-23
คุมประพฤติหล่มสักส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่แบบยั่งยืน “พืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร” ภายใต้มาตรการเคร่งครัดป้องกันโควิด - 19 2021-07-23
คุมประพฤติหล่มสักจัดกิจกรรม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอน้ำหนาว ภายใต้มาตรการเคร่งครัดป้องกันโควิด - 19 2021-07-22
คุมประพฤติหล่มสักกล่าวบทอาศิรวาทถวายพระพรพระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ครบรอบ 64 พรรษา 2021-07-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร เจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร เข้ารับการฉีดวัคซีน SINOVAC เข็มที่ 1 2021-07-21
คุมประพฤติหล่มสักประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 2021-07-21
จัดกิจกรรมปฐมนิเทศแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ พร้อมผู้ปกครอง เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับเงื่อนไขการคุมความประพฤติ 2021-07-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร นำผู้ถูกคุมความประพฤติ ทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มภายใต้โครงการ ชาละวันอาสา พัฒนาพิจิตร ร่วมใจพัฒนา 2021-07-20
คุมประพฤติหล่มสักจัดโครงการอบรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มคุมประพฟติพื้นที่ 2 (อำเภอหล่มเก่า และอำเภอเขาค้อ) 2021-07-20
สคป.กพ.ติดตั้งอุปกรณ์ฯ ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ ที่ได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ “โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำหรับผู้เสพยาเสพติดและผู้ค้ารายย่อยในเรือนจำ” 2021-07-19
คุมประพฤติจังหวัดตากจัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชนในรูปแบบออนไลน์ 2021-07-16
คุมประพฤติหล่มสักจัดโครงการอบรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2021-07-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศแก่ผู้ได้รับการพิจารณาปล่อยตัวพักการลงโทษ ลดวันต้องต้องโทษจำคุก พร้อมผู้ปกครอง 2021-07-15
คุมประพฤติหล่มสักจัดโครงการคติชนวิทยาสร้างคุณค่าคืนคนดีสู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 2021-07-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมคณะกรรมการโต๊ะข่าว รับผิดชอบการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 7/2564 2021-07-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ออกติดตามผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ที่ไม่มารับทราบคำวินิจฉัย ตามคำสั่งคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดพิจิตร 2021-07-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน (16 มีนาคม วันอาสาสมัครคุมประพฤติ) เพิ่มเติม 2021-07-14
สคป.กพ.จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบจอภาพ (Video Conference System) 2021-07-14
สคป.กพ.เข้าร่วมประชุมรับการตรวจราชการ โดยวิธีการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) 2021-07-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน 2021-07-14
คุมประพฤติหล่มสักรับฟังการตรวจราชการผ่านระบบ True VRoom: Video Conference 2021-07-14
คุมประพฤติหล่มสักจัดโครงการอบรมวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านการทำอาหาร ภายใต้โครงการคืนคนดีสู่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2021-07-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมรับฟังการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Conferment) 2021-07-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน ในรูปแบบออนไลน์ 2021-07-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร มอบทุนประกอบอาชีพเพื่อเป็นทุนประกอบทำไม้กวาด ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-07-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ส่งตัวเข้ารับฟื้นฟูฯ เข้ารับการบำบัด ณ โรงพยาบาลชุมชน 2021-07-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศแก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ พร้อมผู้ปกครอง เพื่อชี้แจงและทำความความเข้าเกี่ยวกับเงื่อนไขการคุมความประพฤติ 2021-07-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ถูกคุมความประพฤติคดียาเสพติดภายใต้การดำเนินกิจกรรม โปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2021-07-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดงานประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ ภายใต้โครงการคืนคนดีสู่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2021-07-09
คุมประพฤติหล่มสักจัดกิจกรรมฝึกอาชีพการทำขนมอบ“วัฟเฟิล” สู่ Street Food สู้ภัยโควิด 2021-07-08
คป.อุตรดิตถ์ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ JSOC 2021-07-08
คป.อุตรดิตถ์ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดทำอาหารStreet Food 2021-07-08
คป.อุตรดิตถ์จัดอบรมวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน 2021-07-08
คป.อุตรดิตถ์จัดกิจกรรมอบพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ 2021-07-08
คป.อุตรดิตถ์ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงาน 2021-07-08
คป.อุตรดิตถ์รณรงค์แจกแผ่นพับเนื่องในวันยาเสพติดโลก 2021-07-08
คป.อุตรดิตถ์ให้จนท.ฉีดวัคซีนเข็ม 2 2021-07-08
คป.อุตรดิตถ์จัดรับชมโครงการ โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง 2021-07-08
คป.อุตรดิตถ์ติดอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ติดตามตัว 36 ราย 2021-07-08
คป.อุตรดิตถ์ประชุมคณะกรรมการตัดสินประกวดทำอาหาร 2021-07-08
คป.อุตรดิตุ์ กิจกรรมแบ่งฝันปันรักทำดีเพื่อน้อง 2021-07-08
คป.อุตรดิตถ์ปฐมนิเทศตามโครงการสู่ทางสายใหม่ 2021-07-08
คป.อุตรดิตถ์ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด - 19 ตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ 2021-07-08
คป.อุตรดิต๔์จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2021-07-08
คป.อุตรดิตถ์ติดอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ติดตามตัว 2021-07-08
คป.อุตรดิตถ์ลงพื้นที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชน 2021-07-08
คป.อุตรดิถ์ต้อบรับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ 2021-07-08
คป.อุตรดิตถ์ประชุมคณะกรรมการอสค.หารือการจัดประกวดทำอาหารStreet Food 2021-07-08
คป.อุตรดิตถ์ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 2021-07-08
คป.อุตรดิตถ์ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบรอบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 2021-07-08
คป.อุตรดิตถ์จัดบูทนิทรรศการ ตามโครงการศิลปะ ดนตรี กีฬา วัฒนธรรม สภาเด็ก 2021-07-08
คป.อุตรดิตถ์ร่วมกิจกรรมวางพวงมาลา วันปิยมหาราช2563 2021-07-08
คป.อุตรดิตถ์ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงาน 2021-07-08
คป.อุตรดิตถ์ร่วมพิธีบวงสรวงงานพระยาพิชัยดาบหัก 2021-07-08
คป.อุตรดิตถ์จัดอบรมพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ1/2564 2021-07-08
คป.อุตรดิตถ์ร่วมงานวันพระบิดามาตรฐานการช่างไทย 2021-07-08
คป.อุตรดิตถ์ให้ความรู้ตามโครงการ รร.ยุติธรรมอุปถัมภ์ 2021-07-08
คป.อุตรดิตถ์มอบทุนประกอบอาชีพทำป๊อปคอร์น 2021-07-08
คป.อุตรดิตถ์ประชุมคณะกรรมการบริหารอสค.จังหวัดอุตรดิตถ์ 2021-07-08
คป.อุตรดิตถ์จัดบริจาคโลหิตเนื่องในวันอา่สาสมัครคุมประพฤติ 2021-07-08
คป.อุตรดิตถ์จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มบึงทุ่งกะโล่ 2021-07-08
คป.อุตรดิตถ์ร่วมออกหน่วยบริการจ.เคลื่อนที่อำเภอลับแล 2021-07-08
คป.อุตรดิตถ์ติดอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์(EM) ปล่อยตัวนักโทษเด็ดขาดระยะสั้นรอบที่ 1 55 ราย 2021-07-08
คป.อุตรดิตถ์จัดอบรมปฐมนิเทศสู่ทางสายใหม่ครั้งที่5/2564 2021-07-08
คป.อุตรดิตถ์จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำครั้งที่2/2564 2021-07-08
คป.จัดกิจรรมทำงานบริการสังคมบำเพ็ญสาธาณระประโยชน์ทำแนวกันไฟ 2021-07-08
คป.อุตรดิตถ์จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ 2021-07-08
อสค.อุตรดิตถ์ร่วมโครงการสัมนาบริหารอสค.เพื่อเป็นกลไกสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยในสังคม 2021-07-08
คป.อุตรดิตถ์มอบทุนประกอบอาชีพปลูกแตงกวา 2021-07-08
คป.อุตรดิตถ์รณรงค์เมาไม่ขับ ช่วงเทศกาลปีใหม่2564 2021-07-08
คป.อุตรดิตถ์ร่วมปล่อยขบวนรณรงค์เจ็ดวันอันตราย 2021-07-08
คป.อุตรดิตถ์จัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ 2021-07-08
คป.อุตรดิตถ์ร่วมพิธีจุดเทียนเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2021-07-08
คป.อุตรดิตถ์ทำบุญตักบาตเรื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 2021-07-08
คป.อุตรดิตถ์จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล 2021-07-08
คป.อุตรดิตถ์จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ 2021-07-08
คป.อุตรดิตถ์จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2021-07-08
คป.อุตรดิตถ์ติดอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์(EM) 2021-07-08
คป.อุตรดิตถ์ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่อำเภอบ้านโคก 2021-07-08
คุมประพฤติหล่มสักยกระดับมาตรการป้องกัน COVID - 19 2021-07-07
จัดโครงการอบรมวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน ด้านการทำอาหาร ภายใต้โครงการคืนคนดีสู่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2021-07-07
คป.อุตรดิตถ์ร่วมพิธีวางวพานพุ่มเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง 2021-07-06
คป.อุตรดิตถ์ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ 2021-07-06
คป.อุตรดิตถ์ดำเนินการถอดอุปกรณ์(EM)ให้ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์และผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษ 2021-07-06
คป.อุตรดิตถ์จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ 2021-07-06
คป.อุตรดิตถ์จัดอบรมปฐมนิเทศตามโครงการสู่ทางสายใหม่ 2021-07-06
คป.อุตรดิตถ์จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ 2021-07-06
อสค.อุตรดิตถ์ ปฏิบัติงานช่วงเทศกาลปีใหม่2564 2021-07-06
คป.อุตรดิตถ์ประชาสัมพันธ์ตามโครงการ รร.ยุติธรรมอุปถัมภ์ 2021-07-06
คป.อุตรดิตถ์ ติดอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ติดตามตัวให้แก่นักโทษที่ได้รับการปล่อยตัว 2021-07-06
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ดำเนินติดอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ติดตามตัวEM 2021-07-06
คุมประพฤติอุตรดิตถ์จัดประชุมคัดเลือกคณะกรรมการบริหารอสค. 2021-07-06
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ร่วมพิธีเปิดโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 2021-07-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในโอกาสเยียวยา 4 แม่เฒ่า ถูกยึดบ้านและที่อยู่อาศัยขายทอดตลาด 2021-07-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการส่งเสริมอาชีพรับจ้างทั่วไปให้แก่ผู้ทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ 2021-07-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในโอกาสเยียวยา 4 แม่เฒ่า ถูกยึดบ้านขายทอดตลาด 2021-07-02
สคป.กพ.ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาระบบเฝ้าระวังการกระทำผิดซ้ำในชุมชน ในการประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 2021-07-02
สคป.กพ.ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาระบบเฝ้าระวังการกระทำผิดซ้ำในชุมชน ในการประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร 2021-07-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ ภาค 6 ในรูปแบบการประชุมทางไกล (Online Conference) ผ่านระบบ Webex Meeting กับคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ ภาค 6 2021-07-02
คุมประพฤติหล่มสักมอบทุนประกอบอาชีพ “วัฟเฟิ้ล” สู่ Street Food สู้ภัยโควิด 2021-07-01
สคป.กพ.จัดกิจกรรมการรับชมสื่อวีดีทัศน์ ความรู้เกี่ยวกับโครงการ “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง” สำหรับผู้ได้รับการพักการลงโทษ 2021-07-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมงานฌาปนกิจศพอาสาสมัครคุมประพฤติเสียชีวิต 2021-07-01
คุมประพฤติจังหวัดพิจิตร สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เพื่อปรึกษาขอรับคำแนะนำเรื่องการดำเนินโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน และขอความอนุเคราะห์จัดสรรวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ให้แก่ 2021-07-01
คุมประพฤติจังหวัดพิจิตร สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร นำผู้ถูกคุมความประพฤติ ทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2021-07-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมอาชีพและการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2021-06-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร บูรณาการเจ้าพนักงานตำรวจและฝ่ายปกครอง ออกติดตามผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ เข้ารับการบำบัดตามคำสั่งของคณะอนุกรรมการฟื้นฟูฯ 2021-06-29
คป.พิจิตร ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 6/2564 ประจำเดือนมิถุนายน 2564 2021-06-29
คุมประพฤติหล่มสักประสานโรงพยาบาลหล่มสักนำบุคลากร รับการฉีดวัคซีน Covic – 19 Vaccine (Sinovac) 2021-06-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร เข้ารับการฉีดวัคซีน SINOVAC เข็มที่ 2 2021-06-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมวางหรีดเคารพศพอาสาสมัครคุมประพฤติเสียชีวิต 2021-06-28
คป.พิจิตร ร่วมประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน แก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดและบำบัดฟื้นฟูโดยกระบวนการชุมชนบำบัด (Community Based Treatment rehabilitation : CBTx) 2021-06-28
คุมประพฤติจังหวัดตากจัดกิจกรรมอบรมความรู้ป้องกันการเสพซ้ำครั้งที่ 3/2564 2021-06-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและร่วมลงพื้นที่เชิงรุก ในพื้นที่อำเภอศรีสำโรง 2021-06-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมประชุมส่วนราชการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย 2021-06-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินโครงการ “ค่ายเสริมสร้างคุณค่า เพื่อพัฒนาตัวเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด” 2021-06-25
คุมประพฤติหล่มสักรับโล่ประกาศเกียรติคุณเป็นหน่วยงานที่มีผลงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔ 2021-06-25
คุมประพฤติพิจิตร จัดโครงการชาละวันอาสา พัฒนาพิจิตร 2021-06-25
คป.พิจิตร ร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำเดือนมิถุนายน 2564 2021-06-24
คุมประพฤติหล่มสักจัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติและปฏิญาณตนในพื้นที่อำเภอน้ำหนาว 2021-06-24
คุมประพฤติหล่มสักลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจส่งเสริมความมั่นคงทางอาชีพ 2021-06-24
คป.พิจิตร ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) ครั้งที่ 2/2564 เพื่อเป็นกลไกการอำนวยความยุติธรรม 2021-06-24
คป.พิจิตรร่วมประชุมพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 5/2564 2021-06-24
คุมประพฤติหล่มสักจัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงาน อสค.น้ำหนาว 2021-06-24
สคป.กพ.ร่วมกับชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร นำน้ำดื่ม นมกล่องและขนม ส่งมอบให้กับผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลสนามจังหวัดกำแพงเพชร 2021-06-23
คป. พิจิตร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติพร้อมผู้ปกครอง เพื่อชี้แจงและทำความความเข้าเกี่ยวกับเงื่อนไขการคุมความประพฤติ 2021-06-23
คป. พิจิตร ร่วมประชุมประจำเดือนพร้อมแนะนำเจ้าหน้าที่ใหม่ 2021-06-23
คป.พิจิตร ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ในการพัฒนาระบบเฝ้าระวังการกระทำผิดซ้ำในชุมชน (Justice Safety Observation Ad hoc Center : JSOC) 2021-06-23
คป.พิจิตร ร่วมประชุมโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2021-06-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการจัดโครงการค่ายเสริมสร้างคุณค่า เพื่อพัฒนาตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด 2021-06-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมบริการสังคมและบำเพ็ญประโยชน์แบบกลุ่ม “กิจกรรมจิตอาสา” 2021-06-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการส่งเสริมอาชีพรับจ้างทั่วไปแก่ผู้ได้รับการพักการลงโทษกรณีพิเศษ 2021-06-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตรจัดกิจกรรมตามโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ 2021-06-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมเป็นเจ้าภาพและร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพอาสาสมัครคุมประพฤติเสียชีวิต 2021-06-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก ดำเนินกิจกรรมการประกวดการทำอาหาร“Street Food สร้างอาชีพ” 2021-06-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก ดำเนินกิจกรรมการฝึกทำอาหาร เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประกวด “Street Food สร้างอาชีพ”