รูป หัวข้อ วันที่
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมตามโครงการ “สืบสานพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจไฝ่ศีล 5” 2022-12-08
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ เข้ารับการอบรมโครงการเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ ในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือใช้ความรุนแรง พ.ศ.2565 รุ่นที่ 1 2022-12-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีทำบุญและฟังเทศน์เฉลิมพระเกียรติ 2022-12-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ในหัวข้อทักษะการปฏิเสธในสถานการณ์ต่างๆ 2022-12-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมอบรมโครงการหลักสูตรการเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติมาตรการป้องกัน การกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.2565 2022-12-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ เลือกตั้งคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอพยุหะคีรี 2022-12-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ เลือกตั้งคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอชุมแสง 2022-12-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตรเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.2565 รุ่นที่ 2 2022-12-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย เข้ารับการอบรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมรองรับ พระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศ หรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 1 2022-12-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมกิจกรรม"เช้านี้ กำแพงเพชร" ครั้งที่ 3 2022-12-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ดำเนินการปฐมนิเทศ 2022-12-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤตินอกสถานที่ 2022-12-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2022-12-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตรเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.2565 รุ่นที่ 1 2022-12-07
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2022-12-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพฯ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2022-12-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมพิธี "ถวายพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม" 2022-12-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมพิธี "ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล" 2022-12-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมงาน "รวมพลังปั่น สำนึกคุณ พ่อของแผ่นดิน" 2022-12-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ เลือกตั้งคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอหนองบัว 2022-12-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ เลือกตั้งคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอโกรกพระ 2022-12-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤตินอกสถานที่ 2022-12-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤตินอกสถานที่ 2022-12-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ นำคณะเจ้าหน้าที่และผู้ถูกคุมความประพฤติ เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต 2022-12-06
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ 2022-12-05
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2022-12-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา 2022-12-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม 2022-12-05
คป.อุตรดิตถ์จัดกิจกรรมศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบ้านโคก 2022-12-02
คุมประพฤติอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความดีเพื่อสังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพรัชกาลที่ 9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2022-12-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่ 12/2565 2022-12-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 2022-12-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมการประชุม โครงการวิจัยการขยายผลนวัตกรรมการตรวจสารเสพติดในเส้นผม 2022-12-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ เลือกตั้งคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ ประจำอำเภอแม่เปิน 2022-12-02
คุมประพฤติอุตรดิตถ์จัดประชุม อาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอบ้านโคก 2022-12-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ประชาสัมพันธ์ ภารกิจของกรมคุมประพฤติ และศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยในชุมชน (ศูนย์ JSOC) 2022-12-01
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ประชุมสำนักงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 2022-11-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ มอบทุนประกอบอาชีพให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ 2022-11-30
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ “เศรษฐกิจพอเพียง” 2022-11-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3 2022-11-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ จังหวัดนครสวรรค์ 2022-11-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการรักษา ความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครสวรรค์ 2022-11-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ดำเนินการติดตามค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพิจิตร รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 6) 2022-11-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ส่งเสริมด้านการประกอบอาชีพให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ 2022-11-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ เป็นวิทยากรให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ และสงเคราะห์ แก่เด็กและเยาวชน 2022-11-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ทบทวนการจัดทำรายงานควบคุมภายในของหน่วยงาน 2022-11-28
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ร่วมในพิธีเปิด ปฏิบัติการ ป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ ตามนโยบายรัฐบาล ระยะเร่งด่วน 3 เดือน 2022-11-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดอภิธรรมศพอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-11-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ประชุมพนักงานคุมประพฤติ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 2022-11-25
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต ระดับจังหวัด 2022-11-25
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการมหากรรม กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2565 2022-11-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ สรรหาอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอแม่วงก์ 2022-11-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ สรรหาอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอชุมตาบง 2022-11-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤตินอกสถานที่ ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอแม่วงก์ 2022-11-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดปัจฉิมนิเทศและถอดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) 2022-11-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร รับรายงานตัวนอกสถานที่และทำงานบริการแบบกลุ่มอำเภอทับคล้อ 2022-11-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติและจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2566 ของศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอทับคล้อและอำเภอดงเจริญ 2022-11-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ เลือกตั้งคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเก้าเลี้ยว ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว 2022-11-24
กิจกรรมรับรายงานตัวและแก้ไขฟื้นฟูประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอน้ำหนาว (วัดนาพ่อสอง) 2022-11-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 9/2565 2022-11-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ ครั้งที่ 13/2565 2022-11-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤตินอกสถานที่ ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว 2022-11-24
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 2022-11-24
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมตามโครงการ “สืบสานพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจไฝ่ศีล 5” 2022-11-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤตินอกสถานที่ ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอบรรพตพิสัย 2022-11-23
คุมประพฤติอุตรดิตถ์พื้นที่ 2 จัดกิจกรรมฟื้นฟูผู้เสพผู้ติด 2022-11-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมกิจกรรม “Dancercise TO BE NUMBER ONE Teen Dancercise kamphangphet 2023 2022-11-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร รับรายงานตัวแบบกลุ่มในหัวข้อ ทักษะการแก้ไขปัญหาและการวางแผน 2022-11-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร รับรายงานตัวแบบกลุ่มในหัวข้อ ทักษะการแก้ไขปัญหาและการวางแผน 2022-11-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ เลือกตั้งคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอบรรพตพิสัย ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอบรรพตพิสัย 2022-11-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสานสัมพันธ์เครือข่าย TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด (คณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดพิจิตร) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 2022-11-22
คุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรม สภากาแฟประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 2022-11-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ แสดงเจตนารมณ์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน 2022-11-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ เลือกตั้งคณะทำงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอลาดยาว ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอลาดยาว 2022-11-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤตินอกสถานที่ ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอลาดยาว 2022-11-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร รับรายงานตัวนอกสถานที่อำเภอบึงนาราง 2022-11-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติและจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2566 ของศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบึงนาราง 2022-11-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร รับรายงานตัวนอกสถานที่อำเภอโพทะเล 2022-11-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติและจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2566 ของศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอโพทะเล 2022-11-22
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมวันโลกรำลึกถึง ผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims) 2022-11-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและความรู้เรื่องโรคสมองติดยา 2022-11-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมรณรงค์ “365 วัน นครสวรรค์ขับขี่ปลอดภัย” ระดับอำเภอ 2022-11-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2022-11-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมกิจกรรมลานดนตรี “KPP MUSIC ANTIDRUGS” จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2022-11-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินกิจกรรม “ออกกำลังกาย สร้างกำลังใจ” ครั้งที่ ๓ 2022-11-19
สคป.กำแพงเพชร ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน 2022-11-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติและจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติในเขตอำเภอเมืองพิจิตร 2022-11-18
คุมประพฤติอุตรดิตถ์จัดประชุม อาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเมือง 2022-11-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครคุมประพฤติครบวาระ 2 ปี 2022-11-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองสนับสนุนทุนเพื่อการสร้างอาชีพ เพื่อพิจารณาการให้เงินทุน ปีงบประมาณพ.ศ.๒๕6๖ 2022-11-18
คุมประพฤติอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอทองแสนขัน 2022-11-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร รับงานงานตัวนอกสถานที่ ตำบลคลองคะเชนทร์ 2022-11-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ได้ขอเข้าพบ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสได้รับเลื่อนตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 2022-11-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 2022-11-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2022-11-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2565 2022-11-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมมอบน้ำดื่มในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 2022-11-16
คุมประพฤติอุตรดิตถ์จัดประชุม อาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอทองแสนขัน 2022-11-16
คุมประพฤติอุตรดิตถ์จัดประชุม อาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอตรอน 2022-11-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความดีเพื่อคนกำแพงเพชร 2022-11-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกิจกรรม "เช้านี้ กำแพงเพชร" ครั้งที่ 2 2022-11-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต 2022-11-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดโครงการปฐมนิเทศและกิจกรรมแนะแนวอาชีพส่งเสริมการมีงานทำ 2022-11-16
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร โดยผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร เข้าประชุมเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนตำบล จังหวัดพิจิตร ประสานบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันในการพัฒนาชุมชน และพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิด 2022-11-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการแข่งขันการประกวดทำอาหาร STREET FOOD (Season ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2022-11-15
คุมประพฤติอุตรดิตถ์เยี่ยมเยียน อาสาสมัครคุมประพฤติ ซึ่งชราภาพและเจ็บป่วย 2022-11-15
คุมประพฤติอุตรดิตถ์จัดประชุม อาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอลับแล 2022-11-15
คุมประพฤติอุตรดิตถ์จัดประชุม อาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอพิชัย 2022-11-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีถวายราชสักการะ วางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565 2022-11-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินกิจกรรม “ออกกำลังกาย สร้างกำลังใจ” ครั้งที่ 2 2022-11-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ 2022-11-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่ให้กำลังใจแก่อาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-11-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565 2022-11-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และรับรายงานตัวแบบกลุ่มในหัวข้อ ทักษะการแก้ไขปัญหาและการวางแผน 2022-11-14
คป.อุตรดิตถ์ร่วมประชุมและลงนามในประกาศเจตนารมณ์ลงนามจังหวัดคุณธรรม 2022-11-14
คป.อุตรดิตถ์ประชุมสัญจรอำเภอท่าปลา 2022-11-14
คป.อุตรดิตถ์ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดวันพระบิดาแห่งฝนหลวง 2022-11-14
คป.อุตรดิตถ์ ประชุมสัญจรอำเภอน้ำปาด 2022-11-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมการประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติในการจำแนกคดียาเสพติด ให้ตรงกับกฎหมายที่ศาลสั่งใช้งานคุมประพฤติ 2022-11-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมประกอบพิธีถวายสักการะวางพานพุ่ม เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565 2022-11-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมการประชุมเพื่อชักซ้อมความเข้าในแนวปฏิบัติในการจำแนก ประเภทคดียาเสพติด ให้ตรงกับกฎหมายที่ศาลสั่งใช้งานคุมประพฤติ 2022-11-14
จัดการประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย เตรียมการจัดงานประกวดการทำอาหาร Stree Food สร้างอาชีพ (Season 2) ประจำปีงบประมาณ 2566 2022-11-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะทำงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอท่าตะโก ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอท่าตะโก 2022-11-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤตินอกสถานที่ ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอไพศาลี 2022-11-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะทำงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอไพศาลี ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอไพศาลี 2022-11-10
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนตำบล จังหวัดพิจิตร ประสานบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันในการพัฒนาชุมชน และพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิด 2022-11-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติและจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ของศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสากเหล็ก 2022-11-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติและจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ของศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอวังทรายพูน 2022-11-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร รับงานงานตัวนอกสถานที่ อำเภอวังทรายพูน 2022-11-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร รับงานงานตัวนอกสถานที่ อำเภอสากเหล็ก 2022-11-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ปลัดกระทรวงยุติธรรมลงพื้นที่ตรวจราชการ หน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมในจังหวัดสุโขทัย 2022-11-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2022-11-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินโครงการ “คุมประพฤติสีขาว” 2022-11-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการสืบเสาะและพินิจ (พักการลงโทษ) 2022-11-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการสืบเสาะและพินิจโดยการสอบปากคำพยานใกล้ชิดในคดี 2022-11-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ในหัวข้อ “ทักษะแก้ไขปัญหาและการวางแผน” 2022-11-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ เยี่ยมชม บจก.ดิสมิธ เพื่อหารือแนวทางการจ้างงานในสถานประกอบการ ณ บริษัท.ดิ สมิธ ฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2022-11-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประสานงาน เพื่อการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2565 2022-11-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมโครงการ“ผู้ว่า พาทำบุญ ในวันธรรมสวนะ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 2022-11-09
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้เสพผู้ติด 2022-11-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธีอัญเชิญพระสารีริกธาตุ 77 จังหวัด ต่างประเทศและพระเขี้ยวแก้ว เพื่อประดิษฐานเป็นการถาวร 2022-11-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤตินอกสถานที่ ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอตากฟ้า 2022-11-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมรับรายงานผู้ถูกคุมความประพฤตินอกสถานที่ ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอตาคลี 2022-11-08
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้เสพผู้ติด 2022-11-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะทำงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอตาคลี ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอตาคลี 2022-11-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะทำงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอตากฟ้า ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอตากฟ้า 2022-11-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับรับหมอบหมายเป็นวิทยากรโครงการอบรมความรู้พนักงานคุมประพฤติ ที่ปฏิบัติงานใหม่ของสำนักงานคุมประพฤติในเขต 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2022-11-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรม “ออกกำลังกายสร้างกำลังใจ” 2022-11-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ในหัวข้อทักษะแก้ไขปัญหาและการวางแผน 2022-11-05
คณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมประชุม คณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติเขต 6 ด้วยรูปแบบทางไกล (Online Conference) ครั้งที่ 1/2566 2022-11-04
สคป.จังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรม "คุมประพฤติ รักษ์ไทย หัวใจพอเพียง" 2022-11-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดการประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติภาค 6 2022-11-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดการประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2022-11-04
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมความรู้พนักงานคุมประพฤติที่ปฏิบัติงานใหม่ของสำนักงาน คุมประพฤติในเขต 6 ผ่านโปรแกรม Line Meeting 2022-11-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมรับรายงานผู้ถูกคุมความประพฤตินอกสถานที่ ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอพยุหะคีรี 2022-11-03
คุมประพฤติอุตรดิตถ์จัดปฐมนิเทศชี้แจงเงื่อนไข ผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษซึ่งติดกำไลข้อเท้า (EM) และบุคคลใกล้ชิด 2022-11-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอบรมความรู้พนักงานคุมประพฤตที่ปฏิบัติงานใหม่ของสำนักงานคุมประพฤติในเขต 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2022-11-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมรับรายงานผู้ถูกคุมความประพฤตินอกสถานที่ ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอชุมแสง 2022-11-03
สำนักงารคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ผู้บริหารสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ เข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 2022-11-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกิจกรรม "เช้านี้ กำแพงเพชร" ครั้งที่ 1 2022-11-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมปลูกผักสวนครัวตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2022-11-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดการประชุมประเมินการแต่งตั้งอาสาสมัครคุมประพฤติ ครบกำหนดวาระ 2 ปี 2022-11-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2022-11-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมรับรายงานผู้ถูกคุมความประพฤตินอกสถานที่ ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 2022-11-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ดำเนินการปฐมนิเทศ และ เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2022-11-02
สคป.กำแพงเพชร ร่วมพิธีปล่อยแถวเพื่อป้องกันปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด 2022-11-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมในพิธีเปิด ศูนย์คัดกรองยาเสพติดตำบลแม่พูล 2022-11-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินประทานเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก 2022-11-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมรับรายงานผู้ถูกคุมความประพฤตินอกสถานที่ ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอโกรกพระ 2022-11-01
สำนักงาานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมรับรายงานผู้ถูกคุมความประพฤตินอกสถานที่ ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอหนองบัว(บ้านกึ่งวิถี) 2022-11-01
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ดำเนินการสุ่มตรวจปัสสาวะ เพื่อหาสารเสพติด ตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 2022-11-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร สอบปากคำจำเลยผ่านระบบ Google Meet 2022-10-31
สคป.จังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ตามแผนการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ 2022-10-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดการประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ 2022-10-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการ 2022-10-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดประชุมกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2022-10-28
คุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมประชุม หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ 2022-10-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ และดำเนินกิจกรรมในยุทธศาสตร์ที่ 1 การรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2022-10-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดการประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบ้านด่านลานหอย ในการจัดทำแผนงาน/โครงการของอาสาสมัครคุมประพฤติ ในการมีส่วนร่วมในภารกิจคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2022-10-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว 2022-10-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมโครงการรณรงค์อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครสวรรค์ 2022-10-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร นำผู้ถูกคุมประพฤติเข้าร่วมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม “ชาละวันอาสาพัฒนาพิจิตร” 2022-10-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง และความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 2022-10-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 10/2565 2022-10-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมรับมอบเกียรติบัตร ในการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข้ปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครสวรรค์ 2022-10-28
สคป.กำแพงเพชร ร่วมกิจกรรม "รวมพลังไทย ขจัดภัยยาเสพติด กำแพงเพชร JUST SAY NO" 2022-10-27
สคป.กำแพงเพชร จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดกำแพงเพชร 2022-10-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ประชุมประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ 2022-10-27
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ประชุมสำนักงาน ประจำเดือนตุลาคม 2565 2022-10-27
คุมประพฤติอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอน้ำปาด 2022-10-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประสานงาน เพื่อการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต 2022-10-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมชาวยุติธรรมร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดนครสวรรค์ 2022-10-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแด่พระภิกษุ สามเณร 2022-10-27
คุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรม สภากาแฟประจำเดือนตุลาคม 2565 2022-10-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดการประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองสุโขทัย ในการจัดทำแผนงาน/โครงการของอาสาสมัครคุมประพฤติ ในการมีส่วนร่วมในภารกิจคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2022-10-26
สคป.กำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2022-10-26
คุมประพฤติอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ตามโครงการฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 1/2566 2022-10-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดประชุมฝ่ายยุทธศาสตร์ 2022-10-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2022-10-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมแสดงความยินดีกับท่านพยนต์ อัศวพิชยนต์ 2022-10-25
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2565 2022-10-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรม "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ.2565" 2022-10-21
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ร่วมประชุมแผนปฏิบัติการภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2022-10-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมเนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 2022-10-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมดำเนินโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มปรชาชน” (จังหวัดเคลื่อนที่) อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 2022-10-21
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ออกหน่วยบริการ จังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือนตุลาคม 2565 2022-10-20
คุมประพฤติอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอทองแสนขัน 2022-10-20
คุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรม เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 2022-10-19
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ปฐมนิเทศ ชี้แจงเงื่อนไขการคุมประพฤติ และข้อปฏิบัติในระหว่างคุมประพฤติ และ เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2022-10-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 2022-10-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 2022-10-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดการประกวดการทำอาหาร street Food สร้างอาชีพ Season2 ระดับจังหวัด 2022-10-17
สคป.กำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถานถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2022-10-17
สคป.กำแพงเพชรร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสรรคต 13 ตุลาคม 2022-10-17
สคป.กำแพงเพชรร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ และยืนสงบนิ่ง เป็นเวลา 89 วินาที ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2022-10-17
สคป.กำแพงเพชรร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 2022-10-17
สคป.กำแพงเพชรจัดกิจกรรมเพื่อให้คำแนะนำชี้แจงแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติซึ่งได้รับพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจากเรือนจำและได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ 2022-10-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อถวายความเคารพและ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 2022-10-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดทำอาหารปรุงสุก นำไปให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 2022-10-13
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายความเคารพ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 2022-10-13
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อถวายราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 2022-10-13
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ร่วมตักบาตรเพื่อถวายราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 2022-10-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 2022-10-13
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ร่วมการแถลงข่าว 12 เป้าหมาย และการลงนามคำรับรองปฏิบัติราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ 2022-10-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุดกรณีพิเศษ พ.ศ. 2565 2022-10-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมบริการสังคมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 2022-10-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร รับรายงานตัวนอกสถานที่ 2022-10-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร รับรายงานตัวนอกสถานที่ 2022-10-12
คุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดประกวด การทำอาหาร “Street Food สร้างอาชีพ” (Season ๒) 2022-10-11
คุมประพฤติอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมและ รับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอพิชัย 2022-10-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชรจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุดกรณีพิเศษ พ.ศ. 2565 2022-10-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร รับรายงานตัวนอกสถานที่ 2022-10-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร รับรายงานตัวนอกสถานที่ 2022-10-11
สคป.ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม 2022-10-10
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมตามโครงการ “สืบสานพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจไฝ่ศีล 5” 2022-10-10
สคป.เข้าร่วมประชุมการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทองประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทภารกิจของสำนักงานคุมประพฤติ 2022-10-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมลงพื้นที่พร้อมนำน้ำดื่มและถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย 2022-10-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมกันนำสิ่งของจำเป็นไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในเขตตำบลดงตะขบ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ทั้งนี้ มีผู้ประสบอุทกภัย เป็นจำนวน 140 ครัวเรือน 2022-10-07
สำนักงานคุมพฤติจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมการประชุมโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัยสัญจรเชิงบูรณาการ ประจำเดือน ตุลาคม 2565 2022-10-06
คป.อุตรดิตถ์ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมหน่วยทันกรรมเคลื่อนที่ 2022-10-06
คป.อุตรดิตถ์ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ 2022-10-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ และเผยแพร่พระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2022-10-05
สำนักงานคุมพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทภารกิจของสำนักงานคุมประพฤติ 2022-10-04
คป.อุตรดิตถ์ให้การต้อนรัับผู้ว่าและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ 2022-10-03
คป.อุตรดิตถ์จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 2022-10-03
คป.อุตรดิตถ์จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดตามโครงการสู่ทางสายใหม่ครั้งที่12/2565 2022-10-03
คป.อุตรดิตถ์ต้อนรับการประชุมคณะกรรมการอ.ส.ค.ภาค6 2022-10-03
คป.อุตรดิตถ์ร่วมงานมุทิตาจิต 2022-10-03
สคป.กำแพงเพชร เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Interity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดกำแพงเพชร 2022-09-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ออกรับรายงานตัวนอกสถานที่และจัดกิจกรรมอบรมทักษะ 2022-09-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกงไกรลาศ ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกงไกรลาศ 2022-09-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565 2022-09-29
สคป.จังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย( Thai National Flag Day )ประจำปี 2565 2022-09-28
สคป.จังหวัดกำแพงเพชรร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ของจังหวัดกำแพงเพชร เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag) 2022-09-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร และหัวหน้าส่วนราชการที่เกษียณอายุราชการ 2022-09-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร รับรายงานตัวนอกสถานที่และทำงานบริการแบบกลุ่ม 2022-09-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร รับรายงานตัวนอกสถานที่และให้ความรู้สิทธิประโยชน์หน่วยงานภาครัฐที่มีต่อประชาชน 2022-09-28
สคป.กำแพงเพชร ร่วมงานมหกรรมรวมพลคน TO BE NUMBER ONE จังหวัดกำแพงเพชร กล้วยไข่พันธุ์ดี TO BE NUMBER ONE 2022-09-28
สคป.กำแพงเพชร ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติภาค 6 2022-09-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติภาค 6 2022-09-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชรจัดโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดภายในศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-09-27
สำนักงานคุมประพฤติจัดโครงการอบรมความรู้ตามโปรแกรมพื้นฐาน(ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนตำบลไทรงาม) ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-09-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชรจัดโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดในศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน 2022-09-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร รับรายงานตัวนอกสถานที่ 2022-09-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร รับรายงานตัวนอกสถานที่ 2022-09-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ติดตามค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพิจิตร รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 2022-09-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ปัจฉิมนิเทศ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ถอด EM ให้แก่ผู้ที่ได้รับพักการลงโทษ กรณีได้รับอภัยโทษ 2022-09-23
สคป.กำแพงเพชร จัดการประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ (season 2) 2022-09-23
คป.อุตรดิตถ์จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มศนย์ประสานงานอสค.น้ำปาด 2022-09-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการปฐมนิเทศและอบรมให้ความรู้ฯ 2022-09-23
สคป.กำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมจิบกาแฟ แชร์ความคิด 2022-09-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมกิจกรรมทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี 2022-09-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ปฐมนิเทศ ชี้แจงเงื่อนไขการคุมประพฤติและเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2022-09-21
คป.อุตรดิตถ์ร่วมกิจกรรม Kick off 2022-09-21
คป.อุตรดิตถ์ออกหน่วยบำบัดทุกข์สร้างรอยยิ้มเดือนกันยายน 2565 2022-09-21
คป.อุตรดิตถ์เข้ารับเกียรติบัตรองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 2022-09-20
สคป.กำแพงเพชร จัดโครงการพัฒนาพฤตินิสัยของผู้กระทำผิดภายในศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอลานกระบือ 2022-09-20
สคป.กำแพงเพชรจัดกิจกรรมอบรมความรู้โปแกรมพื้นฐาน โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลลานกระบือให้ความรู้ในหัวข้อ “การตักหนักรู้เรื่องของโทษภัยจากยาเสพติด 2022-09-20
สคป.กำแพงเพชร จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือนกันยายน2565 2022-09-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดภายในศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-09-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอคีรีมาศ ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอคีรีมาศ 2022-09-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมดำเนินโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มปรชาชน” ( จังหวัดเคลื่อนที่ ) อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 2022-09-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนตำบลตาลเตี้ย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-09-16
สคป.กำแพงเพชร จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-09-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมออกหน่วยในโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข 2022-09-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร รับรายงานตัวนอกสถานที่ 2022-09-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร นำผู้ถูกคุมประพฤติทำงานบริการแบบกลุ่ม "ชาละวันอาสาพัฒนาพิจิตร" 2022-09-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร รับรายงานตัวนอกสถานที่และอบรมป้องกันการเสพซ้ำ 2022-09-14
คป.อุตรดิตถ์ประชุมขับเครื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอน้ำปาด 2022-09-13
คป.อุตรดิตถ์ประชุมจนท.สำนักงานประจำเดือนกันยายน 2022-09-13
สคป.กำแพงเพชร จัดประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 2/2565 2022-09-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร นำผู้ถูกคุมประพฤติทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2022-09-12
สคป.กพ.ร่วมประชุมโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัยสัญจรเชิงบูรณาการประจำเดือนกันยายน2565 2022-09-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบึงสีไฟ 2022-09-09
สคป.กพ.จัดกิจกรรมโครงการ"โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์"เพื่อประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของกรมคุมประพฤติ 2022-09-09
คุมประพฤติอุตรดิตถ์จัดโครงการ แก้ไขฟื้นฟูผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดภายใต้กิจกรรม “ดำเนินชีวิตอย่างเข้าใจ ป้องกันภัยจากยาเสพติด” 2022-09-09
อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์ประชุม คณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-09-09
สคป.กพ ปฐมนิเทศผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร 2022-09-09
สคป.กพ.จัดกิจกรรมอบรมความรู้โปรแกรมพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 2022-09-08
คุมประพฤติอุตรดิตถ์จัดโครงการ แก้ไขฟื้นฟูผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดภายใต้กิจกรรม “ดำเนินชีวิตอย่างเข้าใจ ป้องกันภัยจากยาเสพติด” 2022-09-07
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดอุตรดิตถ์ 2022-09-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนปฏิบัติการด้านควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระดับจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐ 2022-09-06
สคป.กพ.เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนกันยายน 2565 อำเภอขาณุวรลักษบุรี 2022-09-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ประชุมประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ 2022-08-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร นำผู้ถูกคุมประพฤติทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2022-08-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกงไกรลาศ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และปลูกต้นไม้ ในเดือนสิงหาคม เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2022-08-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการปฐมนิเทศและอบรมให้ความรู้ในโปรแกรมพื้นฐานและโปรแกรมเฉพาะด้านสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติและบุคคลในครอบครัว ครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-08-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองสุโขทัย จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2022-08-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ประสานความร่วมมือกับศาลจังหวัดพิจิตร ดำเนินการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) มาใช้กับผู้กระทำผิดและผู้ถูกคุมความประพฤติ 2022-08-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร นำผู้ถูกคุมประพฤติทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2022-08-30
สคป.กพ.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดกำแพงเพชรและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนสิงหาคม 2565 2022-08-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมตรวจประเมินความรู้เฉพาะ ตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ พร้อมสอดแทรกความรู้ และแนวทางปฏิบัติงานของกรมคุมประพฤติ 2022-08-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมทดสอบความรู้เฉพาะตำแหน่ง พนักงานคุมประพฤติ 2022-08-29
คป.อุตรดิตถ์ประชุมถนนปลอดภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ 2022-08-26
คป.อุตรดิตถ์ จัดอบรมแก้ไขฟื้นฟูผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดภายใต้กิจกรรม “ดำเนินชีวิตอย่างเข้าใจ ป้องกันภัยจากยาเสพติด” 2022-08-26
ยุติธรรมอุตรดิตถ์ออกหน่วยเคลื่อนที่เดือนสิงหาคม2565 2022-08-26
สคป.กพ.ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดตราด 2022-08-26
สคป.กพ.ร่วมพิธีเปิดหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) 2022-08-26
สคป.กพ.เข้าร่วมประชุมในโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือในกระบวนการยุติธรรมของหน่วยงานในการบวนการยุติธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-08-25
ยุติธรรมอุตรดิตถ์ประชุมพิจารณาค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทนจำเลยในคดีอาญา 2022-08-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย เข้าพบนายอาทิตย์ สอนไทย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย 2022-08-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมดำเนินโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มประชาชน” ( จังหวัดเคลื่อนที่ ) อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 2022-08-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ครั้งที่ ๑ 2022-08-22
คป.อุตรดิตถ์ร่วมงานรวมพลTO BE อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 2022-08-22
คป.อุตรดิตถ์จัดพิธ๊ปิดค่ายศูนย์ขวัญรุ่นที่ 2 2022-08-22
คป.อุตรดิตถ์ จัดค่ายศูนย์ขวัญวันที่12สิงหาคม2565 2022-08-22
ึคป.อุตรดิตถ์จัดพิธีเทียนอุดมการณ์ในค่ายศูนย์ขวัญรุ่นที่2 2022-08-22
คป.อุตดิตถ์จัดศูนย์ขวัญวันที่10สค65 2022-08-22
สคป.กพ.จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม 2022-08-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมออกหน่วยในโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ชาวพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 2022-08-18
สคป.กพ.จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-08-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 2022-08-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส พร้อมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น 2022-08-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย นายแพทย์วีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมราชการและติดตามผลการทำงานหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 2022-08-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ดำเนินการจัดโครงการบูรณาการซ่อมสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของกลุ่มเปราะบาง ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 2022-08-16
สคป.กพ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 2022-08-16
สคป.กพ.เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 2022-08-16
สคป.กพ.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 2022-08-16
สคป.กพ.จัดกิจกรรมอาสาทำความดีเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 มอบของบริจาคให้กับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร 2022-08-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ดำเนินการจัดโครงการบูรณาการซ่อมสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของกลุ่มเปราะบาง ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 2022-08-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 2022-08-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตื์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 2022-08-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ถูกคุมความประพฤติคดียาเสพติด ภายใต้การดำเนินกิจกรรมโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-08-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ" 2022-08-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล 2022-08-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ 2022-08-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ดำเนินการจัดโครงการบูรณาการซ่อมสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของกลุ่มเปราะบาง ตำบลท่าฬ่อ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 2022-08-10
คป.อุตรดิตถ์จัดค่ายศูนย์ขวัญวันที่ 9 2022-08-10
คป.อุตรดิตถ์จัดค่ายศูนย์วันที่ 9 สค 2565 2022-08-10
อสค.อุตรดิตถ์ ร่วมพิธีเปิดค่ายศูนย์ขวัญรุ่น 2 2022-08-10
คป.อุตรดิตถ์จัดพิธีเปิดค่ายศูนย์ขวัญรุ่น 2 ประจำปี 2565 2022-08-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธี “วันรพี “ ประจำปี พ.ศ. 2565 วันรำลึกพระบิดแห่งกฎหมายไทย 2022-08-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุม “โครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือ ด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565” 2022-08-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมงานวันรพี ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบิดาแห่งกฎหมายไทย 2022-08-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตรร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานคุมประพฤติและผู้ปฏิบัติงานในศูนย์คุมประพฤติ ภาคประชาชน สำนักงานคุมประพฤติเขต ๖ 2022-08-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานคุมประพฤติและผู้ปฏิบัติงานในศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน สำนักงานคุมประพฤติเขต 6 2022-08-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย นางสุดฤดี ศรีอรุณ ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมติดตามผลการทำงาน ของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-08-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 2022-08-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 71 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 2022-08-05
สคป.กำแพงเพชร ร่วมพิธีเนื่องวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพัฒน์ศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ประจำปี 2565 2022-08-05
สคป.กพ.รับการตรวจราชการ ตรวจเยี่ยม และตรวจติดตามการดำเนินงาน 2022-08-05
สคป.กำแพงเพชร จัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 2-4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-08-04
คป.อุตรดิตถ์จัดกิจกรรมรับรายงานตัวศูนย์ประสานงานอำเภอบ้านโคก 2022-08-04
คป.อุตรดิตถ์จัดค่ายศูนย์ขวัญวันที่ 3 2022-08-04
คป.อุตรดิตถ์จัดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินวันที่1 2022-08-04
คป.อุตรดิตถ์จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ 2022-08-04
คป.อุตรดิตถ์ร่วมกิจกรรมตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา 2022-08-04
คป.อุตรดิตถ์ร่วมพิธีถวายราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล 2022-08-04
คป.อุตรดิตถ์ร่วมกิจกรรมจิตอาสา 2022-08-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมสมัชชาสวัสดิการสังคมจังหวัดพิจิตร ประจำปี ๒๕๖๕ "ก้าวต่อไปของแผนการจัดสวัสดิการสังคมของจังหวัด" 2022-08-02
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมงานมหกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี TO BE NUMBER ONE 2022-08-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร เข้ารับการติดตามผลการดำเนินงาน ตามคำแนะนำของผู้ตรวจราชการ และรับการถ่ายทอดนโยบายกรมคุมประพฤติสู่การปฏิบัติ 2022-08-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2022-08-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการค่ายเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-08-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการติดตามผลผู้ผ่านโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย (ติดตามครั้งที่ 1) 2022-08-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร เข้ารับการติดตามผลการดำเนินงาน ตามคำแนะนำของผู้ตรวจราชการ และร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานคุมประพฤติ และผู้ปฏิบัติงานในศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนของสำนักงานคุมประพฤติในเขต ๖ 2022-07-31
สคป.กพ.ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 2022-07-29
สคป.กพ.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 2022-07-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 2022-07-28
คุมประพฤติอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดตามโครงการสู่ทางสายใหม่ครั้งที่ 10/2565 2022-07-27
คป.อุตรดิตถ์ เป็นวิทยากรในโครงการ ขจัดความขัดแย้งโดยการมีส่วนร่วมในชุมชน 2022-07-27
สคป.กพ.จัดโครงการอาสาทำความดี บริจาคโลหิต ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 2022-07-26
สคป.กพ.จัดกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุดกรณีพิเศษ ประจำปี พ.ศ.2565 2022-07-26
สคป.กพ.จัดโครงการอาสาทำความดี บริจาคโลหิต ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 2022-07-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ภายใต้แนวคิด “อาสาทำความดี 30 ปี กรมคุมประพฤติ” 2022-07-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก ร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 2022-07-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก จัดกิจกรรมอบรมการป้องกันการเสพซ้ำ สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 2/2565 2022-07-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก ดำเนินการรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ ประจำสัปดาห์ 2022-07-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์(EM) แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับการพักการลงโทษ 2022-07-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก ดำเนินกิจกรรมฝึกอบรมธรรมะสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 2/2565 2022-07-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก ดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้าใจด้านคุณธรรมจริยธรรม ภายใต้แผนส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-07-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก ดำเนินโครงการจบความฟุ่มเฟือยด้วยความพอเพียง ภายใต้แผนส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-07-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก ดำเนินโครงการสร้างวินัยปรับสมดุลชีวิต ภายใต้แผนส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-07-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก ดำเนินโครงการคุมประพฤติตังหวัดตาก เสริมสร้างจริยธรรมจรรยาบรรณและเคารพกฎหมาย ภายใต้แผนส่งเสริมคุณธรรมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก ประจำปี พ.ศ. 2565 2022-07-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก ดำเนินโครงการคุมประพฤติตากรวมใจ งดรับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ภายใต้แผนส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-07-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก ประกาศเจตนารมณ์ “ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด” (No Gift Policy) 2022-07-26
ชมรม To Be Number One สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก ต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการ TO BE NUMBER ONE 2022-07-26
คป.อุตรดิตถ์จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 2022-07-25
คป.อุตรดิตถ์ ร่วมเป็นวิทยากร 2022-07-25
คป.อุตรดิตถ์ ร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการ 2022-07-25
สคป.กำแพงเพชร จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 2/2565 อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรมจังหวัดกำแพงเพชร 2022-07-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 2022-07-22
สคป.กพ.ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธวชิรปราการ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 2022-07-22
สคป.กพ.เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ 2022-07-22
สคป.กพ.ร่วมประชุมโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-07-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ดำเนินการจัดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพิจิตร รุ่นที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ( วันที่ ๗) 2022-07-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมออกหน่วยในโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ชาวพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 2022-07-21
คป.อุตรดิตถ์ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่เดือนกรกฎาคม2565 2022-07-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ดำเนินการจัดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพิจิตร รุ่นที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ( วันที่ ๖) 2022-07-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ดำเนินการจัดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพิจิตร รุ่นที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ( วันที่ ๕) 2022-07-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมสัมมนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ประจำปี ๒๕๖๕ 2022-07-19
สคป.กพ.ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 18 กรกฎาคม เพื่อน้อมรำลึกถึงสมเด็จย่า 2022-07-19
คป.อุตรดิตถ์ร่วมสัมนาเครือข่าย To Be Number One 2022-07-19
ยุติธรรมอุตรดิตถ์ร่วมประชุมไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 2022-07-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองสุโขทัย จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2022-07-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการปฐมนิเทศและอบรมให้ความรู้ในโปรแกรมพื้นฐานและโปรแกรมเฉพาะด้านสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติและบุคคลในครอบครัว ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-07-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต 2022-07-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดพิธีปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย 2022-07-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมงานรัฐพิธีเนื่องใน “วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช”ประจำปี 2565 2022-07-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย 2022-07-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ดำเนินการจัดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพิจิตร รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ( วันที่ ๔) 2022-07-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ดำเนินการจัดพิธีเปิดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพิจิตร รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 2022-07-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีถวายราชสดุดี และกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี ๒๕๖๕ 2022-07-18
สคป.กำแพงเพชร จัดกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุดกรณีพิเศษ 2022-07-13
คป.อุตรดิตถ์ ประชาสัมพันธ์ รร.ยุติธรรมอุปถัมภ์ 2022-07-12
สคป.กำแพงเพชร ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ 2022-07-11
สคป.กำแพงเพชร ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ภารกิจสำนักงานคุมประพฤติฯ 2022-07-09
สคป.กำแพงเพชร จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดี พัฒนาสวนป่ากำแพงเพชร 2022-07-08
สคป.กำแพงเพชร เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการคุมประพฤติเด็กและเยาวชน 2022-07-08
สคป.กำแพงเพชร เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการคุมประพฤติเด็กและเยาวชน 2022-07-08
สคป.กำแพงเพชร จัดประชุมเตรียมความพร้อมการใช้แบบฟอร์มใหม่ในงานคุมประพฤติเชิงพื้นที่ 2022-07-08
คป.อุตรดิตถ์ประชุมเตรียมความพร้อมจัดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินรุ่น ๒ 2022-07-08
คป.อุตรดิตถ์รับรายงานตัวศูนย์ประสานงานอสค.ทองแสนขัน 2022-07-08
คป.อุตรดิตถ์จัดกิจกรรมรับรายงานตัวทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2022-07-08
คป.อุตรดิตถ์ รับรายงานตัวศูนย์ประสานงานอสค.น้ำปาด 2022-07-08
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการฯ ระดับประเทศ 2022-07-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมโครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคมจังหวัดพิจิตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 2022-07-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมเนื่องในงานวันรพี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 2022-07-07
คุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดประชุมประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพิจิตร รุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 2022-07-06
สคป.กำแพงเพชร ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้บทบาทภารกิจกรมคุมประพฤติ 2022-07-04
คป.อุตรดิตถ์ เข้าร่วมรับการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวดในกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONR 2022-06-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ประชุมประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ 2022-06-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกงไกรลาศ ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกงไกรลาศ 2022-06-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการปฐมนิเทศและอบรมให้ความรู้ในโปรแกรมพื้นฐานและโปรแกรมเฉพาะด้านสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติและบุคคลในครอบครัว ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-06-29
คป.อุตรดิตถ์ลงพื้นที่เพื่อบูรณาการแผนการปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอพิชัย 2022-06-29
สคป.กำแพงเพชร รับประกาศเกียรติคุณ ประเภทหน่วยงานดีเด่นด้านการบำบัดรักษา ในระบบบังคับบำบัด ประจำปี 2565 2022-06-28
สคป.กำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2022-06-28
สคป.กำแพงเพชร ให้การต้อนรับ รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ 2022-06-28
สคป.กำแพงเพชร ร่วมงาน “มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนจังหวัดกำแพงเพชร และยุติธรรมพบประชาชน” 2022-06-28
สคป.กำแพงเพชร ร่วมจัดงาน “มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนจังหวัดกำแพงเพชร และยุติธรรมพบประชาชน 2022-06-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ดูแลและห่วงใยเจ้าหน้าที่สำนักงาน “สร้างความผาสุกในการทำงาน” 2022-06-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมรับการติดตามผลการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (รอบพื้นที่) ปี ๒๕๖๕ 2022-06-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร รับการสนับสนุนชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 2022-06-27
คป.อุตรดิตถ์จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2022-06-27
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2022-06-27
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ต้อนรับการตรวจราชการกรมคุมประพฤติ 2022-06-24
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ 2022-06-24
คุมประพฤติอุตรดิตถ์รับรายงานตัวศูนย์ประสานงานอสค.น้ำปาด 2022-06-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร รับการตรวจเยี่ยมจากรองอธิบดีกรมคุมประพฤติ 2022-06-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน และยุติธรรมพบประชาชน ครั้งที่ ๓๘ 2022-06-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมงานมหกรรมรวมพลคน TO BE NUMBER ONE 2022-06-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมดำเนินโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มประชาชน” ( จังหวัดเคลื่อนที่ ) อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย 2022-06-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมออกหน่วยในโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ชาวพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 2022-06-23
คป.นครสวรรค์ จัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานคุมประพฤติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว 2022-06-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน (16 มีนาคม วัน อ.ส.ค.) ในรูปแบบออนไลน์ 2022-06-22
คป.นครสวรรค์ จัดโครงการปฐมนิเทศเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดครั้งที่ 24 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-06-22
คป.นครสวรรค์ จัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานคุมประพฤติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอบรรพตพิสัย 2022-06-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร เปิดศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอสามง่าม 2022-06-22
คป.นครสวรรค์ จัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานคุมประพฤติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอลาดยาว 2022-06-21
คป.นครสวรรค์ ร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน ผ่านระบบออนไลน์ (Online) 2022-06-21
คป.อุตรดิตถ์ จัดอบรมเสริมสร้างเครือข่ายจิตอาสา กิจกรรมที่ 2 2022-06-21
คป.อุตรดิตถ์จัดอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติรูปแบบออนไลน์ 2022-06-21
คป.อุตรดิตถ์ ร่วมงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน 2022-06-21
คป.อุตรดิตถ์จัมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน 2022-06-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมคณะทำงานโต๊ะข่าว เพื่อติดตามผลการดำเนินงานประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ 2022-06-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน (๑๖ มีนาคม วัน อ.ส.ค.) ในรูปแบบออนไลน์ 2022-06-21
คุมประพฤติจังหวัดตาก จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบจอภาพด้วยระบบ Webex 2022-06-21
คุมประพฤติจังหวัดตาก ร่วมกิจกรรมโครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนจังหวัดตาก ครั้งที่ 29 2022-06-21
คุมประพฤติจังหวัดตาก ดำเนินการรับรายงานตัว และทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ 2022-06-21
คุมประพฤติจังหวัดตาก ร่วมดำเนินรายการวิทยุ รายการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดตากพบปะประชาชน" 2022-06-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม พระราชวิจิตรโมลี (หลวงปู่บุญมี ปริปุณฺณมหาเถระ) อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าหลวง พระอารามหลวง 2022-06-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมรับการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนน การประกวดผลงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ รอบลงพื้นที่ จังหวัดสุโขทัย 2022-06-21
คป.นครสวรรค์ ดำเนินการจัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์ รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ปิดค่าย) 2022-06-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอศรีสำโรง จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2022-06-20
สคป.กำแพงเพชร จัดกิจกรรมอบรมธรรมะ พัฒนาจิต พิชิตใจตน 2022-06-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพพนักงานคุมประพฤติ และสอบประมวลความรู้ที่ได้จากการแสวงหาข้อเท็จจริง ตามมาตรา ๕๖ ประมวลกฎหมายอาญา 2022-06-17
คป.นครสวรรค์ ติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว Electronic Monitoring (EM) ให้กับนักโทษที่ได้รับการพักการลงโทษ 2022-06-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอคีรีมาศ ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอคีรีมาศ 2022-06-16
คป.นครสวรรค์ จัดกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอไพศาลี 2022-06-16
คป.นครสวรรค์ จัดกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอท่าตะโก 2022-06-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมออกหน่วยในโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ชาวพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 2022-06-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก อบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 3/2565 2022-06-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก จัดประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ เขตพื้นที่อำเภอเมืองตาก 2022-06-16
คุมประพฤติจังหวัดตาก เข้ารับการอบรมตามโครงการ "พัฒนาและส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย” 2022-06-16
คป.นครสวรรค์ จัดโครงการปฐมนิเทศเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดครั้งที่ 23 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-06-15
คป.นครสวรรค์ จัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานคุมประพฤติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอตากฟ้า 2022-06-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย มอบทุนประกอบอาชีพโครงการ กำลังใจในพระราชดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 11 ราย 2022-06-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการส่งเสริมอาชีพและดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-06-15
คุมประพฤติจังหวัดตาก ร่วมดำเนินรายการวิทยุของ “ดีเจ อ๊อค ช๊อคโกเลต" ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงเวียงระแหง คลื่นความถี่ F.M. 96.50 MHZ 2022-06-15
คุมประพฤติจังหวัดตาก ร่วมดำเนินรายการวิทยุในรายการ "มุมสบายกับชายบิ๊ก " สถานีวิทยุพระเจ้าตากสินมหาราช คลื่นความถี่ FM 104 MHz. 2022-06-15
คป.นครสวรรค์ จัดกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอตาคลี 2022-06-14
คป.นครสวรรค์ ทำพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์ รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-06-14
คป.อุตรดิตถ์ประชุมคณะทำงาาน มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชน 2022-06-14
คป.อุตรดิตถ์ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 อาสาสมัครคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 2022-06-14
คุมประพฤติจังหวัดตาก จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและชี้แจงเงื่อนไขการคุมความประพฤติ 2022-06-13
คุมประพฤติจังหวัดตาก ดำเนินการรับรายงานตัว และทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ 2022-06-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 ดำเนินการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในเขตพื้นที่อำเภอวังเจ้า ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอวังเจ้า (อบต.นาโบสถ์) 2022-06-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก จัดประชุมคณะกรรมการ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบ้านตาก ครั้งที่ 1 /2565 2022-06-13
คุมประพฤติจังหวัดตาก จัดกิจกรรมอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 2/2565 2022-06-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพพนักงานคุมประพฤติ และสอนงานในการแสวงหาข้อเท็จจริงในงานสืบเสาะและพินิจ และงานควบคุมและสอดส่อง ตามมาตรา ๕๖ ประมวลกฎหมายอาญา 2022-06-10
สคป.กำแพงเพชร จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสอบปากคำจำเลยผ่านจอภาพ ด้วยระบบ google meet และ google docs 2022-06-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมอบรมความรู้การบำบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด และกระบวนการบำบัดรักษาโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง(CBTx) พร้อมทบทวนการใช้ระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด(บสต.) 2022-06-10
คป.นครสวรรค์ ติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว Electronic Monitoring (EM) ให้กับนักโทษที่ได้รับการพักการลงโทษ 2022-06-10
คป.นครสวรรค์ ประชุมทีมงานฝ่ายบริหารงานทั่วไปเพื่อติดตามผลการดำเนินงานให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่กำหนดในรอบ 6 เดือนหลัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-06-10
คป.นครสวรรค์ ดำเนินการจัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์ รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (วันที่หนึ่ง) 2022-06-09
คป.นครสวรรค์ จัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานคุมประพฤติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอพยุหะคีรี 2022-06-09
คป.นครสวรรค์ จัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานคุมประพฤติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอชุมแสง 2022-06-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 1/2565 2022-06-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก่บุคลากรของจังหวัดตาก 2022-06-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมงานรัฐพิธี “วันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร” เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ 2022-06-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 2022-06-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ "มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนของจังหวัดตาก" ใน รายการ "4 แยกข่าว สปข 4" 2022-06-09
คุมประพฤติจังหวัดตาก ดำเนินการรับรายงานตัว และทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ 2022-06-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ เขตพื้นที่อำเภอสามเงา 2022-06-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก ร่วมโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-06-09
คป.นครสวรรค์ จัดโครงการปฐมนิเทศเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดครั้งที่ 22 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-06-08
คป.นครสวรรค์ จัดกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอเมืองนครสวรรค์ 2022-06-08
คป.นครสวรรค์ จัดโครงการอบรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-06-08
คป.อุตรดิตถ์อบรมพัฒนาบุคลากร 2022-06-08
คป.อุตรดิตถ์จัดอบรมพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ 2022-06-08
คป.นครสวรรค์ ประชุมทีมงานถอดบทเรียนและเตรียมความพร้อมจัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์ครั้งที่ 3/2565 2022-06-08
คป.นครสวรรค์ ส่งผู้อยู่ในความดูแลของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเข้าพักอาศัย ณ บ้านกึ่งวิถี (บ้านสงเคราะห์ผู้กระทำผิด) 2022-06-08
คป.นครสวรรค์ จัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอหนองบัว 2022-06-08
คป.นครสวรรค์ จัดกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอโกรกพระ 2022-06-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก ร่วมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 44 พรรษา 2022-06-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มจิตอาสา “อาสาทำความดี 30 ปี กรมคุมประพฤติ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 2022-06-07
คป.หล่มสัก จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูและรับรายงานตัวประจำเดือนมิถุนายน 2565 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอหล่มเก่า (วัดสระเกศ) 2022-06-07
คป.นครสวรรค์ ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติภาค 6 ร่วมประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติแห่งประเทศไทย ด้วยรูปแบบการประชุมทางไกล (Video Conference System) ครั้งที่ 3/2565 2022-06-06
คป.นครสวรรค์ ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 2022-06-06
สคป.กำแพงเพชร ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 2022-06-06
สคป.กำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 2022-06-06
สคป.กำ​แพง​เพชร​ ร่วมพิธีทำบุญ​ตักบาตร​ถวายพระราชกุศลฯเนื่องในวันเฉลิมฯ​พระราชินี 2022-06-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน พัฒนาฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำธรรมชาติ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ 2022-06-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ 2022-06-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ 2022-06-03
คป.นครสวรรค์ ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 2022-06-03
คป.นครสวรรค์ ร่วมจัดกิจกรรมเฉลืมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 (ช่วงเช้า) 2022-06-03
คป.อุตรดิตถ์ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 3 มิถุนายน 2565า 2022-06-02
คป.อุตรดิตถ์รับรายงานตัวศูนย์ประสานงานอสค.อ.บ้านโคก 2022-06-02
คป.นครสวรรค์ ร่วมออกบูธโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-06-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพพนักงานคุมประพฤติ และสอนงานในการแสวงหาข้อเท็จจริงในงานสืบเสาะและพินิจมาตรา ๕๖ 2022-06-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ 2022-05-31
คุมประพฤติจังหวัดตาก ดำเนินการรับรายงานตัว และทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ 2022-05-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก ร่วมลงพื้นที่โครงการสร้างบ้านมั่นคงให้กับชาวบ้านกลุ่มเปราะบาง ณ ชุมชนบ้านศรีคีรีรักษ์ อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 2022-05-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก จัดประชุมคณะกรรมการ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสามเงา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 2022-05-31
คุมประพฤติจังหวัดตาก จัดกิจกรรมอบรมตามโปรแกรม พระราชบัญญัติจราจรทางบก สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 5/2565 2022-05-31
คุมประพฤติอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำครั้งที่3/2565 2022-05-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมงาน “มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชน” 2022-05-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการปฐมนิเทศและอบรมให้ความรู้ในโปรแกรมพื้นฐานและโปรแกรมเฉพาะด้านสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติและบุคคลในครอบครัว ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-05-31
สคป.กำแพงเพชร จัดอบรมโครงการสร้างความตระหนักและเข้าถึงการประกันภัยของประชาชน 2022-05-30
สคป.กำแพงเพชร จัดพิธีเปิดศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 2022-05-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดโครงการอบรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 2022-05-30
คป.นครสวรรค์ จัดพิธีเทียนอุดมการณ์ภายใต้โครงการศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์ 2022-05-29
คป.อุตรดิตถ์เปิดศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอพิขัย 2022-05-28
คป.อุตรดิตถ์รับรายงานตัวทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอน้ำปาด 2022-05-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย รับมอบเครื่องหมายนักโดดร่มชั้นกิตติมศักดิ์ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2022-05-27
คป.นครสวรรค์ จัดโครงการแก้ไขผู้ถูกคุมความประพฤติแบบเข้มข้นฐานความผิดขับรถขณะเมาสุรา ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-05-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพพนักงานคุมประพฤติและสอนงานในการแสวงหาข้อเท็จจริง ในงานสืบเสาะและพินิจมาตรา ๕๖ 2022-05-27
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก เข้าร่วมตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินการ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2565 2022-05-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 5/2565 2022-05-27
คุมประพฤติจังหวัดตาก จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและชี้แจงเงื่อนไขการคุมความประพฤติ 2022-05-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมออกหน่วยในโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ชาวพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 2022-05-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมผู้บริหารเพื่อรับมอบนโยบาย ท่านอธิบดีกรมคุมประพฤติ เกี่ยวกับการจัดงาน “มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชน” 2022-05-26
คป.อุตรดิตถ์กิจกรรมเดินวิ่งปั่น 2022-05-25
คป.อุตรดิตถ์ อบรมเครือข่ายเขตอำเภอท่าปลา น้ำปาด ฟากท่า และบ้านโคก 2022-05-25
คป.อุตรดิตถ์ อบรมพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ การทำก๋วยเตี๋ยวลุยสวน 2022-05-25
คป.อุตรดิตถ์สอนงานยุทธศาสตร์ 2022-05-25
คป.อุตรดิตถ์ ออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์บำรุงสุข 2022-05-25
คป.อุตรดิตถุ์ ประชุมคณะกรรมการ อสค.เพื่อเตรียมเปิดศูนย์คุมประพฤติอำเภอพิชัย 2022-05-25
คป.อุตรดิตถ์รัรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอำเภอทองแสนขัน 2022-05-25
คป.อุตรดิตถ์ร่วมโครงการประสานความร่วมมือด้านกระบวนการยุติธรรม 2022-05-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ 2022-05-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกงไกรลาศ ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกงไกรลาศ 2022-05-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๕ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้โครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” 2022-05-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ได้ติดตามผลการดำเนินงาน และเยี่ยมให้กำลังใจ กรณี นางมลิ ครุฑจันทร์ ผู้พิการที่ได้รับความเดือดร้อน ประสงค์ขอย้ายที่อยู่อาศัยให้ใกล้แหล่งชุมชน 2022-05-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ดำเนินการติดตามค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพิจิตร รุ่นที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๔) 2022-05-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพพนักงานคุมประพฤติและสอนงานในการแสวงหาข้อเท็จจริง ในงานสืบเสาะและพินิจมาตรา ๕๖ 2022-05-23
คุมประพฤติจังหวัดตาก ส่งมอบผีเสื้อประดิษฐ์ จากผ้าไหม ผ้าฝ้าย หรือผ้าตามเอกลักษณ์ของจังหวัดตาก ภายใต้โครงการ “1 ครัวเรือน 1 ผีเสื้อ ร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ” 2022-05-23
คุมประพฤติจังหวัดตาก จัดกิจกรรมอบรมตามโปรแกรมพระราชบัญญัติจราจรทางบก สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 4/2565 2022-05-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมดำเนินโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มประชาชน” ( จังหวัดเคลื่อนที่ ) อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 2022-05-23
คุมประพฤติหล่มสัก รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจำคุก พร้อมมอบต้นไม้ ให้นำไปปลูกเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 “รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น” 2022-05-20
คุมประพฤติหล่มสัก เดิน วิ่ง ปั่น เพื่อสุขภาพ ครบรอบ 30 ปี กรมคุมประพฤติ 2022-05-20
คุมประพฤติหล่มสัก นำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคม “สมาชิก TO BE NUMBER ONE ทำความดีเพื่อแผ่นดิน” 2022-05-20
คุมประพฤติหล่มสัก จัดรายการวิทยุเพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมคุมประพฤติ 2022-05-20
คุมประพฤติจังหวัดตาก จัดกิจกรรมอบรมตามโปรแกรมพระราชบัญญัติจราจรทางบก สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 3/2565 2022-05-20
คุมประพฤติจังหวัดตาก จัดประชุมประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 4/2565 2022-05-20
สคป.กพ.เข้ารับการตรวจราชการ กรมคุมประพฤติ 2022-05-20
สคป.กพ."จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2565” 2022-05-20
สคป.กำแพงเพชร รับการตรวจราชการ กระทรวงยุติธรรม 2022-05-20
สคป.กำแพงเพชร จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอคลองขลุง เพื่อขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน 2022-05-20
คุมประพฤติหล่มสัก จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและแนะแนวทางการสร้างงานสร้างอาชีพประจำเดือนพฤษภาคม 2565 2022-05-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองสุโขทัย จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม และร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 2022-05-18
คุมประพฤติจังหวัดตาก ดำเนินการรับรายงานตัว และทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 2022-05-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนดำเนินงานรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดตาก 2022-05-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก จัดประชุมคณะกรรมการ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอวังเจ้า ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 2022-05-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก จัดกิจกรรมการประดิษฐ์ผีเสื้อ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 2022-05-17
คุมประพฤติหล่มสัก “สุขสันต์วันเกิด สร้างความผาสุก ในองค์กร” 2022-05-17
คุมประพฤติหล่มสัก ควบคุมตัวผู้ถูกคุมความประพฤติกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการปล่อยพักการลงโทษจำคุก 2022-05-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอศรีสำโรง และศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนตำบลราวต้นจันทร์ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม และร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 2022-05-16
คป.อุตรดิตถ์จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ 2022-05-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม และกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 2022-05-12
คุมประพฤติจังหวัดตาก ดำเนินการรับรายงานตัว และทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ ประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 2022-05-12
ผอ. คุมประพฤติหล่มสัก จิตอาสา 904 ปลูกจิตสำนึกให้ภาคภูมิใจและ รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 2022-05-12
คป.อุตรดิตถ์ฉีดพ่นฆ่าเชื้ออาคารสำนักงาน 2022-05-12
คป.อุตรดิตถ์ประสานงานจัดตั้งศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอน้ำปาด 2022-05-12
คป.อุตรดิตถ์เยี่ยมเยียนอสค.พิชัย 2022-05-12
คป.อุตรดิตถ์ สอนงานธุรการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคป.ฝาง ผ่านระบบZoom Mitting 2022-05-12
คป.อุตรดิตถ์แลกเปลี่ยนรู้ คป.นครสวรรค์ผ่านระบบ Zoom Mitting 2022-05-12
คป.อุตรดิตถ์ ร่วมงานจิตอาสาพัฒนาคลองโพธิ์ 2022-05-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร เข้ารับการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบที่ ๒) เขตตรวจราชการที่ ๑๘ 2022-05-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอคีรีมาศ ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอคีรีมาศ 2022-05-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมแสดงความเสียใจ กรณีอาสาสมัครคุมประพฤติถึงแก่กรรม 2022-05-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกหัวหน้าจิตอาสา ๙๐๔ จังหวัดพิจิตร 2022-05-10
คุมประพฤติหล่มสัก นำอาสาสมัครคุมประพฤติรับโล่รางวัล เกียรติบัตร อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 2022-05-10
ผอ.คุมประพฤติหล่มสัก ประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมคุมประพฤติ และขับเคลื่อนคุมประพฤติภาคประชาชน 2022-05-10
คุมประพฤติหล่มสัก จัดโครงการอบรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-05-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก เยี่ยมเยียนหน่วยงานภาคีการทำงานบริการสังคม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยกกระบัตร จังหวัดตาก 2022-05-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสามเงา จังหวัดตาก 2022-05-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก จัดกิจกรรมอบรมความรู้กฎหมายจราจรและแอลกอออล์ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบ้านตาก 2022-05-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 2022-05-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านรูปแบบออนไลน์ 2022-05-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 2022-05-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมแถลงข่าว “การจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ย หนี้สินครัวเรือนจังหวัดพิจิตร และยุติธรรมพบประชาชน” 2022-05-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอศรีสำโรง ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอศรีสำโรง 2022-05-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ณ วัดหิรัญญาราม (วัดบางคลาน) อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 2022-05-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการปฐมนิเทศและอบรมให้ความรู้ในโปรแกรมพื้นฐานและโปรแกรมเฉพาะด้านสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติและบุคคลในครอบครัว ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-05-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร 2022-05-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร 2022-05-02
คป.นครสวรรค์ จัดประชุมพนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ 2022-05-02
สคป.กพ.ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2565 2022-05-01
คป.นครสวรรค์ จัดโครงการลดการกระทำผิดฐานขับรถขณะเมาสุรา เพื่อสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-04-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ประชุมประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ และเฉลยกิจกรรมบัดดี้ตามโครงการ “สร้างความผาสุกในการทำงาน” 2022-04-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ประชุมคณะกรรมการศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอสามง่าม 2022-04-29
คุมประพฤติจังหวัดตาก ดำเนินการรับรายงานตัว และทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ ประจำวันที่ 28 เมษายน 2565 2022-04-29
คป.อุตรดิตถ์สอนงานสอดส่อง 2022-04-29
คป.อุตรดิตถ์ประชุมพิจารณาจัดตั้งศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน 2022-04-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับภาคีเครือข่ายเยี่ยมให้กำลังใจและติดตามผล ผู้ผ่านโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน (ติดตามครั้งที่ 2) ในเขตพื้นที่อำเภอกงไกรลาศ จำนวน 5 ราย 2022-04-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกงไกรลาศ ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกงไกรลาศ 2022-04-28
สคป.กำแพงเพชร จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอลานกระบือ เพื่อขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน 2022-04-28
คป.นครสวรรค์ ร่วมงานฌาปนกิจศพ นายวิหาร เดชเดี่ยว อาสาสมัครคุมประพฤติ ประจำอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 2022-04-28
คป.นครสวรรค์ จัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานคุมประพฤติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว 2022-04-28
คป.อุตรดิตถ์ประชุมสำนักงาน 2022-04-27
คป.อุตรดิตถ์จัดปฐมนิเทศสู่ทางสายใหม่ครั้งที่7/2565 2022-04-27
คป.อุตรดิตถ์ร่วมงานจิตอาสา วัดพระแท่นศิลาอาสน์ 2022-04-27
คป.อุตรดิตถ์จัดเรียนรู้สอนงานสืบเสาะและพินิจ 2022-04-27
คป.อุตรดิตถ์จัปฐมนิเทศในรูปแบบออนไลน์ 2022-04-27
คป.อุตรดิตถ์ร่วมงานวันพระนเรศวร 2022-04-27
คป.อุตรดิตถ์ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ จังหวัดเคลื่อนที่เดือนเมษายน2565 2022-04-27
คป.อุตรดิตถ์รับรายงาตัว ณ อำเภอทองแสนขัน 2022-04-27
คป.นครสวรรค์ ร่วมไว้อาลัยนายวิหาร เดชเดี่ยว อาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 2022-04-27
คป.นครสวรรค์ ต้อนรับและรับการติดตามผลการดำเนินการตามข้อแนะนำในการตรวจราชการ สรุปข้อสั่งการ/ข้อแนะนำของนางสุดฤดี ศรีอรุณ ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ 2022-04-27
คุมประพฤติจังหวัดตาก ดำเนินการรับรายงานตัว ประจำวันที่ 27 เมษายน 2565 2022-04-27
คป.อุตรดิตถ์ร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้และสร้างจิตสำนึกด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริต 2022-04-27
คป.อุตรดิตถ์รับรายงานตัวศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอพิชัย 2022-04-27
คป.อุตรดิตถ์และยุติธรรมอุตรดิตถ์นิเทศศูนย์ยุติธรรมชุมชน 2022-04-27
คป.อุตรดิตถ์ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตามมาตรการป้องกันลดอุบัติเหตุ 2022-04-27
คป.อุตรดิตถ์ทำบุญตักบาตรเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทย 2022-04-27
คป.อุตรดิตถ์ประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ 2022-04-27
คป.อุตรดิตถ์ ดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน 2022-04-27
คุมประพฤติหล่มสัก จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติและหน่วยงานภาคี 2022-04-27
คุมประพฤติจังหวัดตาก เข้าร่วมพิธีถวายสักการะและวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2022-04-26
คุมประพฤติจังหวัดตาก ดำเนินการรับรายงานตัว และทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ ประจำวันที่ 25 เมษายน 2565 2022-04-26
คุมประพฤติจังหวัดตาก ดำเนินการรับรายงานตัว และทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ ประจำวันที่ 25 เมษายน 2565 2022-04-26
คป.นครสวรรค์ จัดโครงการปฐมนิเทศเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดครั้งที่ 14 และ 15 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-04-26
คป.นครสวรรค์ จัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานคุมประพฤติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอลาดยาว 2022-04-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่นจังหวัดพิจิตร และคัดเลือกองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นจังหวัดพิจิตร ประจำปี ๒๕๖๕ 2022-04-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม โครงการ "งานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนจังหวัดพิจิตร และยุติธรรมพบประชาชน" ครั้งที่ ๑ 2022-04-26
คป.นครสวรรค์ จัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานคุมประพฤติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอบรรพตพิสัย 2022-04-26
คป.นครสวรรค์ จัดโครงการปฐมนิเทศเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดครั้งที่ 16 และ 17 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-04-26
คป.นครสวรรค์ ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ประจำเดือนเมษายน 2565 ครั้งที่ 4/2565 2022-04-25
คป.นครสวรรค์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2022-04-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย บูรณาการร่วมกับปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง และผู้นำชุมชนลงพื้นที่ เยี่ยมให้กำลังใจผู้ผ่านโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินในพื้นที่อำเภอศรีสำโรง (ติดตามผลในครั้งที่ 2) 2022-04-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมดำเนินโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มประชาชน” ( จังหวัดเคลื่อนที่ ) อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 2022-04-25
คป.นครสวรรค์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) "คป.คอนหวัน 2022 สานสัมพันธ์ ปันเรียน ปันรู้ ปันรัก จากพี่สู่น้อง" 2022-04-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย “รดน้ำดำหัวอาสาสมัครคุมประพฤติ” เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2565 2022-04-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก จัดประชุมประจำเดือนเมษายน 2565 ครั้งที่ 3/65 รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ LINE Meeting 2022-04-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เพื่อขอพรเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ และปีใหม่ไทย ประจำปี 2565 2022-04-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับภาคีเครือข่ายเยี่ยมให้กำลังใจและติดตามผล ผู้ผ่านโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน (ติดตามครั้งที่ 2) ในอำเภอบ้านด่านลานหอย จำนวน 3 ราย 2022-04-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบ้านด่านลานหอย 2022-04-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมออกหน่วยในโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ชาวพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 2022-04-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (ปีใหม่ไทย) พ.ศ.2565 เพื่อเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร 2022-04-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก ร่วมประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานและพิธีปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ พ.ศ.2565 2022-04-20
คุมประพฤติจังหวัดตาก ดำเนินการรับรายงานตัว และทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ 2022-04-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีเมาแล้วขับ แจกแผ่นพับ “เมาขับ จับติด EM” รณรงค์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2565 2022-04-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับภาคีเครือข่ายเยี่ยมให้กำลังใจและติดตามผล ผู้ผ่านโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน (ติดตามครั้งที่ 2) ในอำเภอคีรีมาศ จำนวน 7 ราย 2022-04-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย มอบแผ่นพับ เมาขับ จับติด EM ให้กับอาสาสมัครคุมประพฤติ ในเขตพื้นที่อำเภอคีรีมาศ 2022-04-18
คป.นครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.2565 2022-04-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก ขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งการประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 2022-04-18
อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก ร่วมปฏิบัติงาน ช่วยเหลือและสนับสนุนการทำงาน ณ จุดตรวจร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี พ.ศ.2565 2022-04-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมสรุปผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในช่วงควบคุมเข้มข้น ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๖๕ 2022-04-18
คุมประพฤติหล่มสัก สืบสานประเพณีไทยเนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี พ.ศ.2565 2022-04-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย มอบแผ่นพับ เมาขับ จับติด EM ให้กับอาสาสมัครคุมประพฤติ ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสุโขทัยและอำเภอบ้านด่านลานหอย 2022-04-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2565 จังหวัดสุโขทัย 2022-04-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย แจกแผ่นพับรณรงค์ เมาขับ จับติด EM ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสุโขทัยและอำเภอศรีสำโรง 2022-04-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับภาคีเครือข่ายเยี่ยมให้กำลังใจและติดตามผล ผู้ผ่านโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน (ติดตามครั้งที่ 2) 2022-04-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย แสดงความยินดีกับนายอาทิตย์ สอนไทย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย 2022-04-12
คุมประพฤติจังหวัดตาก ร่วมรณรงค์การป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 2022-04-11
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก ร่วมรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 2022-04-11
คุมประพฤติจังหวัดตาก ดำเนินการรับรายงานตัว และทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ ประจำวันที่ 8 เมษายน 2565 2022-04-11
คป.นครสวรรค์ จัดโครงการปฐมนิเทศเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดครั้งที่13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-04-11
คป.นครสวรรค์ ร่วมพิธีฌาปนกิจนายแหวน จันทร์ฤทธิ์ อาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 2022-04-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์ (ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร) ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-04-11
สคป.กพ.ร่วมกิจกรรม Kick Off เดินวิ่งปั่น (Walk Run and Bike) 2022-04-08
สคป.กพ.ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 2022-04-08
สคป.กพ.จัด“โครงการลดการกระทำผิดฐานขับรถขณะเมาสุราเพื่อสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” 2022-04-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 ดำเนินการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในเขตพื้นที่อำเภอวังเจ้า ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอวังเจ้า (อบต.นาโบสถ์) 2022-04-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก จัดประชุมพนักงานคุมประพฤติ กลุ่มคุมประพฤติเชิงพื้นที่ ฝ่ายยุทธศาตร์และแผนงาน ประจำเดือน มีนาคม 2565 2022-04-08
คุมประพฤติจังหวัดตาก ดำเนินการรับรายงานตัว และทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ ประจำวันที่ 7 เมษายน 2565 2022-04-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๕ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” 2022-04-08
คป.นครสวรรค์ ร่วมประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2565 2022-04-07
คป.นครสวรรค์ จัดการประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 2/2565 2022-04-07
คป.นครสวรรค์ ร่วมโครงการรวมใจเทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-04-07
คป.นครสวรรค์ ร่วมพิธีถวายราชสักการะวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมวงศ์ ประจำปี๒๕๖๕ เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ 2022-04-07
คป.นครสวรรค์ จัดโครงการปฐมนิเทศเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดครั้งที่ 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-04-07
สคป.กพ.สอบปากคำ ผ่านระบบ Google Meet และใช้ Google doc แปลงเป็นเอกสาร 2022-04-07
สคป.กพ.ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 2022-04-07
สคป.กพ.ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” ประจำปี 2565 2022-04-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการ “ ประชารัฐร่วมใจแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ” รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-04-07
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย เข้าประกวดผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ปี 2565 ด้วยระบบ Video Conference ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetting 2022-04-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกงไกรลาศ ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกงไกรลาศ 2022-04-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ปิดโครงการ “ค่ายเสริมสร้างคุณค่า เพื่อพัฒนาตัวเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-04-07
คป.นครสวรรค์ ร่วมกิจกรรม "เดิน วิ่ง ปั่น (Walk Run and Bike)" เนื่องในโอกาสกรมคุมประพฤติครบรอบ 30 ปี 2022-04-07
คป.อุตรดิตถ์ร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น 2022-04-05
คป.อุตรดิตถ์ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้่าเจ้าอยู่หัวและวันข้าราชการพลเรือน2565 2022-04-05
คป.อุตรดิตถ์จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ 2022-04-05
ยธ.อต.ประชุมคณะกรรมการบริหารงานยุติธรรม 2022-04-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมใจตรวจ ATK ก่อนเริ่มปฏิบัติงานเพื่อสร้างความปลอดภัยและความมั่นใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนที่มาติดต่อราชการ 2022-04-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า 2022-03-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ประชุมประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานรอบที่ ๑ และดำเนินการตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในรอบที่ ๒ 2022-03-31
คุมประพฤตินครสวรรค์ จัดโครงการค่ายให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-03-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ประสานความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 2022-03-30
ชมรม TO BE NUMBER ONE คุมประพฤตินครสวรรค์ เข้าร่วมประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2565 2022-03-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการ “ค่ายเสริมสร้างคุณค่า เพื่อพัฒนาตัวเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-03-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 2022-03-24
คป.อุตรดิตถ์รับรายงานตัวศูนย์ประสานงานอสค.น้ำปาด 2022-03-24
คป.อุตรดิตถ์จัดกิจกรรมสู่ทางสายใหม่ปฐมนิเทศผู้ถูกคุมประพฤติ 2022-03-24
คป.อุตรดิตถ์ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ จังหวัดเคลื่อนที่ 2022-03-24
คป.อุตรดิตถ์มอบทุนประกอบอาชีพค้าขาย 2022-03-24
ยุติธรรมอต.ประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือ 2022-03-24
2022-03-24
คป.อุตรดิตถ์รับรายงานตัวเขตอำเภอทองแสนขัน 2022-03-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดพิจิตร 2022-03-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-03-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-03-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมการสัมมนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 2022-03-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร เข้ารับการตรวจราชการกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) 2022-03-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย มอบทุนสงเคราะห์ประกอบอาชีพ ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ จำนวน 1 ราย 2022-03-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 2022-03-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมคณะทำงานโต๊ะข่าว เพื่อติดตามผลการดำเนินงานประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ 2022-03-22
สคป.กำแพงเพชร จัดกิจกรรมอาสาทำความดี บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และบริจาคโลหิต เนื่องในวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 30 ปี ประจำปีพ.ศ. 2565 2022-03-20
สคป.กำแพงเพชร จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2565 อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดกำแพงเพชร 2022-03-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการปฐมนิเทศและอบรมให้ความรู้ในโปรแกรมพื้นฐานและโปรแกรมเฉพาะด้านสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติและบุคคลในครอบครัว ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-03-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย มอบทุนสงเคราะห์ประกอบอาชีพ ให้แก่ผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2022-03-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมดำเนินโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มประชาชน” ( จังหวัดเคลื่อนที่ ) อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 2022-03-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดประชุมคณะกรรมการบ้านกึ่งวิถีจังหวัดพิจิตร ณ บ้านกึ่งวิถีจังหวัดพิจิตร (วัดต้นชุมแสง) 2022-03-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย มอบทุนสงเคราะห์ประกอบอาชีพ ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ จำนวน 1 ราย 2022-03-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรม ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมภายในจังหวัดสุโขทัย 2022-03-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ภายใต้แนวคิด “อาสาทำความดี 30 ปี กรมคุมประพฤติ” 2022-03-17
คุมประพฤติจังหวัดตาก ดำเนินการรับรายงานตัว และทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ วันที่15 มีนาคม 2565 2022-03-17
คุมประพฤตินครสวรรค์ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 30 ปี 2022-03-16
คุมประพฤตินครสวรรค์ จัดพิธีเชิดชูเกียรติมอบวุฒิบัตรประกาศเกียรติคุณ อาสาสมัครคุมประพฤติที่ปฏิบัติงานครบ 5 ปี 2022-03-16
คุมประพฤตินครสวรรค์ ร่วมแข่งขันประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ ระดับประเทศ 2022-03-16
ชมรม TO BE NUMBER ONE คุมประพฤตินครสวรรค์ จัดพิธีรับเข็มเบื้องหน้าพระรูป องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE 2022-03-16
ชมรม TO BE NUMBER ONE คุมประพฤตินครสวรรค์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติ 6 จังหวัดในภาคเหนือ 2022-03-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย มอบทุนสงเคราะห์ประกอบอาชีพ ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ จำนวน 2 ราย 2022-03-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมทำบุญถวายอาหารเพลพระ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กรมคุมประพฤติ ครบรอบ 30 ปี และวันอาสาสมัครคุมประพฤติ 16 มีนาคม 2565 2022-03-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการอาสาทำความดี บริจาคโลหิต 30 ปี กรมคุมประพฤติ 2022-03-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการกิจกรรมทำงานบริการสังคมและบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์แบบกลุ่ม “กิจกรรมจิตอาสา” (ปลูกต้นโมก) เนื่องในวันครบรอบ 30 ปี กรมคุมประพฤติ 2022-03-16
คป.อุตรดิตถ์เป็นวิทยากร ตาสับปะรด 2022-03-16
คป.อุตรดิตถ์จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต 2022-03-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดนิทรรศการวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 30 ปี ประจำปี พ.ศ. 2565 2022-03-16
คป.อุตรดิตถ์จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรครบรอบ30ปีกรมคุมประพฤติ 2022-03-16
ยุติธรรมอุตรดิตถ์ นิเทศติดตามศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอท่าปลา 2022-03-16
16 มีนาคม วันอาสาสมัรคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 2022-03-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 30 ปี 2022-03-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 2022-03-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร ณ บริเวณสวนสาธารณะพระพิจิตร 2022-03-16
คุมประพฤติหล่มสัก การบรรยายอาสาสมัครคุมประพฤติกับ ปัจจัยความสำเร็จ ในการคืนคนดีสู่สังคม 2022-03-16
คุมประพฤติหล่่มสัก สักการะศาลพระภูมิ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ 2022-03-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 30 ปี 2022-03-15
คุมประพฤติหล่มสัก ทำบุญเนื่องในวันสถาปนา กรมคุมประพฤติ ครบรอบ 30 ปี 2022-03-15
คุมประพฤติหล่มสัก จัดกิจกรรมขับเคลื่อนการปฏิบัติงานคุมประพฤติพื้นที่ 2 (อำเภอหล่มเก่า และอำเภอเขาค้อ) 2022-03-15
คุมประพฤติจังหวัดตาก จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ภายใต้แนวคิด “อาสาทำความดี 30 ปี กรมคุมประพฤติ” 2022-03-15
คุมประพฤติจังหวัดตาก ดำเนินการรับรายงานตัว และทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ วันที่ 14 มีนาคม 2565 2022-03-15
คุมประพฤติจังหวัดตาก ดำเนินการรับรายงานตัว และทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ วันที่ 11 มีนาคม 2565 2022-03-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 ดำเนินการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในเขตพื้นที่อำเภอวังเจ้า ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอวังเจ้า (อบต.นาโบสถ์) 2022-03-15
คุมประพฤติหล่มสัก ส่งตัวผู้กระทำผิดเข้าพักอาศัยบ้านกึ่งวิถี 2022-03-14
คุมประพฤติหล่มสัก ประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินการ ตามตัวชี้วัดสำนักงานคุมประพฤติ ประจำปี 2565 2022-03-14
คุมประพฤติหล่มสัก กิจกรรมอาสาทำความดี บริจาคโลหิต 30 ปี กรมคุมประพฤติ 2022-03-14
คุมประพฤติหล่มสัก อบรมความรู้ในการสร้างงานสร้างอาชีพ 2022-03-14
คุมประพฤติจังหวัดตาก จัดกิจกรรมอบรมธรรมมะสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ 2022-03-14
คุมประพฤติจังหวัดตาก ประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดตาก ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-03-14
คุมประพฤติจังหวัดตาก ดำเนินการรับรายงานตัว และทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ วันที่ 10 มีนาคม 2565 2022-03-14
สคป.กำแพงเพชรประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการของสำนักงานประจำปีงบประมาณ 2565 2022-03-13
สคป.กำแพงเพชร มอบทุนประกอบอาชีพแก่ผู้ผ่านการฟื้นฟู 2022-03-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมสร้างและพัฒนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE 2022-03-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ อาสาสมัครคุมประพฤติดีเด่นระดับสำนักงาน 2022-03-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดประชุมขับเคลื่อนการดำเนินโครงการบูรณาการ ซ่อมสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของกลุ่มเปราะบาง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2022-03-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอคีรีมาศ ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอคีรีมาศ 2022-03-10
คป.อุตรดิตถ์รับรายงานตัวศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอพิชัย 2022-03-10
คป.อุตรดิตถ์รับมอบเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจ.อุตรดิตถ์ 2022-03-10
คป.อุตรดิตถ์ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ศูนย์ JSOC 2022-03-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร รับรายงานตัวนอกสถานที่ ตำบลท่าฬ่อ อำเภอเมือง 2022-03-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร รับรายงานตัวนอกสถานที่ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง 2022-03-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอโพธิ์ประทับช้าง 2022-03-08
คป.อุตรดิตถ์ รับการตรวจราชการกรมคุมประพฤติผ่าน Vdeo Conference 2022-03-08
คป.อุตรดิตถ์ ศึกษาดูงานชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ 2022-03-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการ “ ประชารัฐร่วมใจแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ” รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-03-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2565 2022-03-07
คป.อุตรดิตถ์ประชุมกลุ่มงานอำนวยการและกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2022-03-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ วัดหนองบัวเหนือ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 2022-03-03
คุมประพฤติจังหวัดตาก ดำเนินการรับรายงานตัว และทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ 2022-03-03
สคป.กำแพงเพชร จัดกิจกรรมอบรมความรู้ แก้ไขฟื้นฟูผู้พักการลงโทษกรณีเหตุพิเศษนักโทษเด็ดขาดระยะสั้น 2022-03-03
คุมประพฤติจังหวัดตาก ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องใน “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” 2022-03-02
คุมประพฤติจังหวัดตาก จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 1/2565 2022-03-02
คุมประพฤติจังหวัดตาก ดำเนินการรับรายงานตัว และทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ 2022-03-02
คป.อุุตรดิตถ์ประชุมสำนักงานครั้งที่2/2565 2022-03-02
คป.อุตรดิตถ์เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ 2022-03-02
คป.อุตรดิตถ์ประชุมศูนยุติธรรมชุมชน 2022-03-02
คป.อุตรดิตถ์มอบทุนประกอบอาชีพเลี้ยงปลาดุกในบ่อวงปูน 2022-03-02
คป.อุตรดิตถ์ปฐมนิเทศชี้แจงเงื่อนไข 2022-03-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 2022-03-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติด้วยรูปแบบการประชุมทางไกล (Online Conference) ผ่านระบบ Webex Meeting ของกรคุมประพฤติ 2022-03-01
คุมประพฤติหล่มสัก ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล 2022-03-01
คุมประพฤติหล่มสัก จัดกิจกรรมขับเคลื่อนเขตคุมประพฤติพื้นที่ 2 (อำเภอหล่มเก่า และอำเภอเขาค้อ) ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอหล่มเก่า 2022-03-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการปฐมนิเทศและอบรมให้ความรู้ในโปรแกรมพื้นฐานและโปรแกรมเฉพาะด้านสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติและบุคคลในครอบครัว ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-02-28
คุมประพฤติจังหวัดตาก ดำเนินการรับรายงานตัว และทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ 2022-02-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมแสดงความเสียใจ กรณีมารดาอาสาสมัครคุมประพฤติถึงแก่กรรม 2022-02-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 เพื่อมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานคุมประพฤติเชิงพื้นที่ และแผนการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 2022-02-26
คุมประพฤติจังหวัดตาก ดำเนินการรับรายงานตัว และทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ 2022-02-25
สคป.กำแพงเพชร ร่วมจัดรายงานวิทยุประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมคุมประพฤติและกิจกรรมกรมคุมประพฤติครบคอบ 30 ปี 2022-02-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 2022-02-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกงไกรลาศ ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติและจัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2022-02-24
สคป.กำแพงเพชร ร่วมกับภาคีเครือข่าย รณรงค์และร่วมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต และประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนแก่ผู้รับบริการ 2022-02-24
คุมประพฤติจังหวัดตาก ประชุมทบทวนแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อขับเคลื่อนงานคุมประพฤติเชิงพื้นที่ 2022-02-24
คุมประพฤติจังหวัดตาก ดำเนินการรับรายงานตัว และทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ 2022-02-24
อาสาสมัครคุมประพฤติกำแพงเพชร ร่วมจัดรายการวิทยุประชาสัมพันธ์ภารกิจงานคุมประพฤติและโครงการ JSOC 2022-02-23
คุมประพฤติจังหวัดตาก ดำเนินการรับรายงานตัว และทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ 2022-02-23
คุมประพฤติจังหวัดตาก ดำเนินการรายงานตัว สอบปากคำ และทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ 2022-02-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมดำเนินโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มประชาชน” ( จังหวัดเคลื่อนที่ ) อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 2022-02-21
คุมประพฤติจังหวัดตาก ดำเนินการรายงานตัว สอบปากคำ ทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ และปลดกำไล EM 2022-02-21
คุมประพฤติจังหวัดตาก จัดประชุมสำนักงาน เรื่อง กิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น (Walk Run and Bike) กรมคุมประพฤติครบรอบ 30 ปี 2022-02-21
คุมประพฤติหล่มสัก ร่วมแสดงความอาลัยและเคารพศพอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-02-21
สคป.กำแพงเพชร จัดประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดกำแพงเพชร 2022-02-19
สคป.กำแพงเพชร จัดประชุมอ.ส.ค.อำเภอไทรงาม เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2022-02-18
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัด เนื่องในโอกาสย้ายมาปฏิบัติราชการที่จังหวัดกำแพงเพชร 2022-02-18
สคป.กำแพงเพชร ร่วมพิธีเปิดงานประเพณี นบพระเล่นเพลงและงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร 2022-02-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก ติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับการพักการลงโทษ 2022-02-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมออกหน่วยในโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ชาวพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 2022-02-18
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก เข้าร่วมกิจกรรม “FRIEND to FRIEND สร้างและพัฒนาเครือข่าย ผ่านสื่อออนไลน์ ชมรม TO BE NUMBER ONE เรือจำจังหวัดชัยภูมิ” 2022-02-18
คุมประพฤติจังหวัดตาก ร่วมต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก 2022-02-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองสุโขทัย และศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนตำบลตาลเตี้ย จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2022-02-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล (True VROOM) เพื่อรับมอบนโยบายกรมคุมประพฤติ และกระทรวงยุติธรรม จากผู้ตรวจราชการ กรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-02-17
คป.อุตรดิตถ์จัดกิจกรรมอบรมธรรมะ 2022-02-17
คป.อุตรดิตถ์มอบทุนประกอบอาชีพค้าขายน้ำเต้าหู้ 2022-02-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันมาฆบูชา 2022-02-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร เข้ารับการตรวจราชการกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) 2022-02-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดพิจิตร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 2022-02-15
คุมประพฤติหล่มสักจัดกิจกรรมขับเคลื่อนการปฏิบัติงานคุมประพฤติพื้นที่ 2 (อำเภอหล่มเก่า และอำเภอเขาค้อ) 2022-02-15
คุมประพฤติหล่มสัก ร่วมแสดงความยินดี ผอ.วสันต์ เภรีวิค เนื่องในโอกาสได้ย้ายไปปฏิบัติราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2022-02-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงบูชาหลวงพ่อเพชร พระมหาธีราจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าหลวง เสี่ยงทายดวงเมืองพิจิตร และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เปิดงานนมัสการหลวงพ่อ เพชรและสมโภชเมืองพิจิตรประจำปี ๒๕๖๕ 2022-02-11
คป.อุตรดิตถ์ประชุมพิจารณาจัดตั้งศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน 2022-02-11
คป.อุตรดิตถ์ มอบทุนประกอบอาชีพผู้พ้นการฟื้นฟูฯ 2022-02-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดประชุมร่วมกับคณะกรรมการศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน เพื่อจัดตั้งศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 2022-02-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอคีรีมาศ ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติและจัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2022-02-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย รับการตรวจราชการประชุมผ่านระบบทางไกล (Cisco Webex Meeting) การตรวจราชการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-02-09
คุมประพฤติหล่มสัก นำผู้กระทำผิดภารกิจพักการลงโทษพัฒนาสถานที่บ้านกึ่งวิถี 2022-02-09
คุมประพฤติอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ และนั่งสมาธิ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 2022-02-09
คป.อุตรดิตถ์ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงาน 2022-02-09
คุมประพฤติหล่มสัก ประชุมจัดเตรียมและแต่งตั้งคณะกรรมการ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน ณ สำนักสงฆ์ป่าช้าศิลา ตำบลศิลา อำเภอหล่มเก่า 2022-02-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ออกพื้นที่ให้บริการประชาชน ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอหนองบัว 2022-02-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอศรีสำโรง ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอศรีสำโรง 2022-02-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ออกพื้นที่ให้บริการประชาชน ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมือง 2022-02-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการปฐมนิเทศเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-02-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ออกพื้นที่ให้บริการประชาชน ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอโกรกพระ 2022-02-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจ กระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ 2022-02-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ไปมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน) เพื่อขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชน ในพื้นที่อำเภอศรีสำโรง เวลา 13.30-16.30 นาฬิกา 2022-02-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ไปมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน) เพื่อขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชน ในพื้นที่อำเภอศรีสำโรง เวลา 08.30-12.00 นาฬิกา 2022-02-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมและติดตามผลการตรวจนับ ตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ของสำนักงาน 2022-02-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์บึงสีไฟ 2022-02-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมเปิดกิจกรรมฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ ลุ้นเงินล้าน เพื่อกระตุ้นให้มีการฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้น 2022-02-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ไปมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน) เพื่อขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชน ในพื้นที่อำเภอคีรีมาศ เวลา 13.30-16.30 นาฬิกา 2022-02-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ไปมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน) เพื่อขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชน ในพื้นที่อำเภอคีรีมาศ เวลา 08.30-12.00 นาฬิกา 2022-02-01
คุมประพฤติหล่มสัก จัดกิจกรรมขับเคลื่อนเขตคุมประพฤติพื้นที่ 2 (อำเภอหล่มเก่า และอำเภอเขาค้อ) ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอหล่มเก่า 2022-02-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทภารกิจของสำนักงานคุมประพฤติ 2022-02-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ประชุมชี้แจงเป้าหมายการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ของงาน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-01-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการปฐมนิเทศและอบรมให้ความรู้ในโปรแกรมพื้นฐานและโปรแกรมเฉพาะด้านสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติและบุคคลในครอบครัว ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-01-31
คุมประพฤติหล่มสัก พิธีปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเพชรบูรณ์ 2022-01-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย รับมอบชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 (ชุดตรวจ ATK) จากนายมนู พุกประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 2022-01-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ประชุมมอบหมายคดี การบริหารงานคุมประพฤติเชิงพื้นที่ของสำนักงานคุมประพฤติ 2022-01-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมเชิญถุงยังชีพพระราชทานช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการ แพร่ระบาดของโรคสุกรในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย 2022-01-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก เข้าร่วมโครงการประกวดการทำอาหาร (Street Food) สร้างอาชีพระดับภาค 2022-01-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุม "ทิศทางโทษประหารชีวิตกับบริบทของสังคมไทย" 2022-01-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมอบรมแนะแนวให้ความรู้การหางาน แก่ผู้ได้รับพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษนักโทษเด็ดขาดที่มีโทษระยะสั้น 2022-01-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย พร้อมใจตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยการ Swab (Antigen Test Kit – ATK) เพื่อความปลอดภัยตามมาตรการของกรมคุมประพฤติ 2022-01-26
กรมคุมประพฤติจังหวัดตาก ร่วมประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดตาก ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 2022-01-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก ร่วมโครงการอบรมวิชาชีพ ตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน (การทำอาหารพร้อมทาน) ภายใต้โครงการคืนคนดีสู่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-01-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมโครงการประกวดการทำอาหาร (Street Food) สร้างอาชีพ ระดับภาค 2022-01-26
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย เตรียมความพร้อมประกวดผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ปี 2565 2022-01-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับชมรมอาสาสมัคคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย นำหรีดเคารพศพและร่วมพิธีฌาปนกิจศพ นายดำรง ศรีอุบลมาศ บิดาของ อ.ส.ค.ลัดดาวัลย์ ศรีอุบลมาศ 2022-01-25
พิธีปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-01-24
อธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นประธานในพิธีจุดเทียนอุดมการณ์ตามโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-01-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ประชุมชี้แจงเป้าหมายการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ของงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-01-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดสุโขทัย (โต๊ะข่าว) ครั้งที่ 4/2565 2022-01-24
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ศึกษาดูงานชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เพื่อเตรียมการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ 2022-01-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมด้านสถานที่ในการจัดตั้ง “ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน” 2022-01-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ วัดหนองบัวเหนือ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 2022-01-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตากจัดกิจกรรมโครงการ “โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์” ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-01-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดตั้ง “ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน” 2022-01-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย หารือข้อราชการกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย (นายมนู พุกประเสริฐ) เพื่อขับเคลื่อนการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-01-20
คป.อุตริดตถ์ร่วมงานวันยุทธหัตถี 2022-01-19
คป.อุตรดิตถ์ร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 2022-01-19
คป.อุตรดิตถ์ประสานจับกุมตัวผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ 2022-01-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมงานรัฐพิธี วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2565 2022-01-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมขับเคลื่อนงานคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ 2022-01-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย พร้อมใจตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยการ Swab (Antigen Test Kit – ATK) เพื่อความปลอดภัยตามมาตรการของกรมคุมประพฤติ 2022-01-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมงานรัฐพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ประจำปี 2565 2022-01-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมงานรัฐพิธี “วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี ๒๕๖๕ 2022-01-18
คุมประพฤติหล่มสัก จัดกิจกรรมขับเคลื่อนการปฏิบัติงานคุมประพฤติพื้นที่ 2 (อำเภอหล่มเก่า และอำเภอเขาค้อ) 2022-01-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ 2022-01-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองสุโขทัยและประชาชนจิตอาสา นำผู้ถูกคุมความประพฤติทำกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม(โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม) 2022-01-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมดำเนินโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มประชาชน” ( จังหวัดเคลื่อนที่ ) อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 2022-01-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลดงป่าคำ ตำบลดงป่าคำ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 2022-01-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลท่าห่อ ตำบลทำห่อ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 2022-01-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก ตรวจโควิดเชิงรุกด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ครั้งที่ 3 2022-01-17
คุมประพฤติจังหวัดตาก บริจาคสิ่งของให้กับผู้ประสบอัคคีภัย ณ บ้านหนองตาเรือ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 2022-01-17
คุมประพฤตินครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2565 2022-01-15
คุมประพฤตินครสวรรค์ ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อซักซ้อมแนวทางการดำเนินการคุมประพฤติพื้นที่ 2022-01-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมจัดรายการวิทยุ ประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมคุมประพฤติและช่องทางการร้องเรียน หากพบการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2022-01-14
คป.อุตรดิตถ์ตรวจATKก่อนปฏิบัติงานวันแรกของปี2565 2022-01-14
คป.อุตรดิตถ์ร่วมเปิดงานกาชาดและพระยาพิชัย2565 2022-01-14
คป.อุตรดิตถ์จัดกิจกรรมรณรงค์7วันอันตรายปีใหม่2565และบริจาคโลหิต 2022-01-14
อสค.อุตรดิตถ์รณรงค์ประชาสัมพันธ์ช่วงปีใหม่2565 2022-01-14
คป.อุตรดิตถ์ออกเยี่ยมจุดตรวจเทศกาลปีใหม่2565 2022-01-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก จัดกิจกรรมจิตอาสา ณ วัดหนองบัวเหนือ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 2022-01-14
คป.อุตรดิตถ์ร่วมกิจกรรมปล่อยขบวนรถ7วันอันตราย 2022-01-14
คป.อุตรดิตถ์จัดพิธีปิดค่ายศูนย์ขวัญ 2022-01-14
คป.อุตริดตถ์จัดพิธีเทียนอุดมการณ์ค่ายศูนย์ขวัญ 2022-01-14
คป.อุตรดิตถ์ทำบุญตักบาตรร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5ธันวาคม 2564 2022-01-14
คป.อุตรดิตถ์ประชุมอสค.สัญจรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 2022-01-14
คป.อุตรดิตถ์ประชุมอสค.สัญจรอำเภอตรอน 2022-01-14
คป.อุตรดิตถ์ประชุมอสค.สัญจรอำเภอทองแสนขัน 2022-01-14
ปค.อุตรดิตถ์ประชุมอสค.อำเภอพิชัย 2022-01-14
คป.อุตรดิตถ์ประชุมอสค.สัญจรอำเภอน้ำปาด ฟากท่า บ้านโคก 2022-01-14
คป.อุตรดิตถ์ประชุม อสค.สัญจรเขตอำเภอลับแล 2022-01-14
คป.อุตรดิตถ์ประชุม อสค.สัญจรเขตอำเภอท่าปลา 2022-01-14
คป.อุตรดิตถ์ประชุมสนง.ครั้งที่2/2565 2022-01-14
คป.อุตรดิตถ์ประชุมเตรียมความพร้อมคณะทำงานจัดค่ายศูนย์ขวัญ 2022-01-14
คป.อุตรดิตถ์มอบทุนประกอบอาชีพเครื่องเชื่อม 2022-01-14
คป.อุตรดิตถ์จัดอบรมเสพซ้ำ1/2565 2022-01-14
คป.อุตรดิตถ์จัดกิจกรรมสู่ทางสายใหม่1/2565 2022-01-14
คป.อุตรดิตถ์ร่วมงานวันปิยมหาราช2564 2022-01-14
คป.อุตรดิตถฺ์ปลูกต้นโมกข์และกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปี 2022-01-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการรณรงค์ และป้องกันปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดพิจิตร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ 2022-01-13
คุมประพฤติหล่มสัก เข้าคารวะอัยการจังหวัดหล่มสัก เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565 2022-01-13
คุมประพฤติหล่มสัก เข้าคารวะผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหล่มสัก และนายอำเภอหล่มสัก เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565 2022-01-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมกิจกรรม “Good Morning Governor” 2022-01-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก ตรวจโควิดเชิงรุกด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ครั้งที่ 2 2022-01-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ กระทรวงยุติธรรม ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 2022-01-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย สวัสดีปีใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย และผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2022-01-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย สร้างการรับรู้ภารกิจกรมคุมประพฤติแก่กำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอกงไกรลาศ ในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน) 2022-01-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอศรีสำโรง บูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ (วัดบ้านซ่าน) 2022-01-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอศรีสำโรง บูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ (วัดศรีนิโครธาราม) 2022-01-07
สคป.กพ. เข้าพบผู้บริหารระดับจังหวัด เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565 2022-01-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก ร่วมประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติภาค 6 ด้วยรูปแบบประชุมทางไกล (Online Conference) 2022-01-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ดูแลและห่วงใยเจ้าหน้าที่สำนักงาน "สร้างความผาสุขในการทำงาน" 2022-01-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร สวัสดีปีใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร 2022-01-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร สวัสดีปีใหม่ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดพิจิตร 2022-01-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร สวัสดีปีใหม่ผู้อำนายการ สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดพิจิตร 2022-01-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลกเข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาล 2022-01-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลกเข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาล 2022-01-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลกเข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาล 2022-01-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลกเข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาล 2022-01-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลกเข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาล 2022-01-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมใจตรวจ ATK ก่อนเริ่มปฏิบัติงานเพื่อสร้างความปลอดภัยและความมั่นใจ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนที่มาติดต่อราชการ 2022-01-04
คุมประพฤติจังหวัดตาก ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 2022-01-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมตามแผนป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 (ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ) ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสุโขทัย 2022-01-04
สำนักงานคมประพฤติจังหวัดตาก ตรวจโควิดเชิงรุกด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) 2022-01-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๕ 2022-01-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๕ 2022-01-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๕ 2022-01-02
สำนักงากคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุติดตามผลการดำเนินงานป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๕ 2022-01-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๕ 2022-01-01
สำนักงากคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุติดตามผลการดำเนินงานป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๕ 2022-01-01
สำนักงากคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุติดตามผลการดำเนินงานป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๕ 2021-12-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๕ 2021-12-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมใจ เยี่ยมและให้กำลังใจ ด่านตรวจทางถนน เพื่อให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ 2021-12-30
คุมประพฤติหล่มสัก จัดกิจกรรมขับเคลื่อนการปฏิบัติงานคุมประพฤติพื้นที่ 1 (อำเภอหล่มสัก และอำเภอน้ำหนาว) 2021-12-30
คุมประพฤติหล่มสัก อบรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 2021-12-30
คุมประพฤติจังหวัดตาก เข้ารับการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 29 – 30 ธันวาคม 2564 2021-12-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมตามแผนป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 (ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ) ในเขตพื้นที่อำเภอกงไกรลาศ 2021-12-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ไปมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน) เพื่อขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชน ในพื้นที่อำเภอศรีนคร 2021-12-30
สคป.กพ. ร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” 2021-12-29
ชมรม TO BE NUMBER ONE คุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ เข้ารับมอบเกียรติบัตร จากนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ 2021-12-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมหารือและเตรียมความพร้อม เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานคุมประพฤติภาค6 ที่รับผิดชอบการประกวดการทำอาหาร Street Food ด้วยรูปแบบ Online Conference 2021-12-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง และความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครสวรรค์ครั้งที่ 7/2564 2021-12-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว Electronic Monitoring(EM) ให้กับผู้ที่ได้รับการพักการลงโทษ 2021-12-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมตามแผนป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 (ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ) ในเขตพื้นที่อำเภอศรีสำโรง 2021-12-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ไปมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน) เพื่อขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชน ในพื้นที่อำเภอทุ่งเสลี่ยม 2021-12-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมตามแผนป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 (ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ) ในเขตพื้นที่อำเภอคีรีมาศ 2021-12-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ประชุมเตรียมความพร้อมในการบริหารงานคุมประพฤติเชิงพื้นที่ และแผนการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และสรุปผลการดำเนินงานค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 2021-12-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ได้มอบทุนประกอบอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการฟื้นฟู 2021-12-29
คุมประพฤติหล่มสัก ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการบ้านกึ่งวิถีฯ 2021-12-29
คุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ประชุมนิเทศงานให้กับอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อเตรียมความพร้อมเปิด “ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน” 2021-12-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาที่ดิน อย่างยั่งยืน 2021-12-28
คุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 และกิจกรรมวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2564 2021-12-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมเข้าร่วมประชุมผู้บริหารด้วยรูปแบบการประชุมทางไกล (Online Conference) 2021-12-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการอบรมความรู้เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ นักโทษเด็ดขาดที่มีโทษระยะสั้น ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2021-12-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ด้านสังคม ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2564 2021-12-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมเปิดงานวันดินโลก (World Soil Day) เพื่อสร้างการรับรู้การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรดิน 2021-12-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ และเปิดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ ภายใต้แนวคิด “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” 2021-12-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมตามแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 (ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ) ในเขตพื้นที่อำเภอบ้านด่านลานหอย 2021-12-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในภารกิจของกรมคุมประพฤติ เพื่อขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชน ในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัย ช่วงบ่าย 2021-12-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในภารกิจของกรมคุมประพฤติ เพื่อขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชน ในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัย ช่วงเช้า 2021-12-28
คุมประพฤติหล่มสัก ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “แนวทางการแสวงหาข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด” 2021-12-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการปฐมนิเทศและอบรมให้ความรู้ในโปรแกรมพื้นฐานและโปรแกรมเฉพาะด้านสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติและบุคคลในครอบครัว ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 2021-12-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 2021-12-27
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสำนักงานคุมประพฤติ ดีเด่น ระดับประเทศ งานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2564 2021-12-27
คุมประพฤติจังหวัดตาก ร่วมรณรงค์การป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 2021-12-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน 4 2021-12-26
ชมรม TO BE NUMBER ONE คุมประพฤตินครสวรรค์ เข้าร่วมงานมหกรรมรวมพล สมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2564 2021-12-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ดำเนินการจัดพิธีปิดค่ายศูนย์ขวัญ แผ่นดินจังหวัดพิจิตร รุ่นที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 2021-12-24
สคป.กพ.เข้าร่วมงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2564 2021-12-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิด กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนการแก้ไขฟื้นฟูและงานบริการสังคมของผู้ได้รับการพักโทษกรณีพิเศษ นักโทษเด็ดขาดที่มีระยะสั้น กองทุนป้องกันและปรามปรามยาเสพติด ครั้งที่ 2 2021-12-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในภารกิจของกรมคุมประพฤติ เพื่อขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชน ในพื้นที่อำเภอกงไกรลาศ 2021-12-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ดำเนินการจัดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัดพิจิตร รุ่นที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ( วันที่ ๑๑ ) 2021-12-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริตจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 2021-12-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ดำเนินการจัดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัดพิจิตร รุ่นที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ( วันที่ ๑๐ ) 2021-12-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดสุโขทัย (โต๊ะข่าว) ครั้งที่ 3/2565 2021-12-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในภารกิจของกรมคุมประพฤติ เพื่อขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชน ในพื้นที่อำเภอสวรรคโลก 2021-12-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ดำเนินการจัดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัดพิจิตร รุ่นที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ( วันที่ ๙) 2021-12-21
คุมประพฤติหล่มสัก จัดกิจกรรมขับเคลื่อนเขตคุมประพฤติพื้นที่ 2 (อำเถอหล่มเก่า และอำเภอเขาค้อ) ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเขาค้อ 2021-12-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ดำเนินการจัดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัด พิจิตร รุ่นที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ( วันที่ ๘ ) 2021-12-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมกิจกรรมวันกีฬาแห่งชาติ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกและเทิดพระเกียรติ พระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2021-12-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 2021-12-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย รับมอบนโยบายจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน) 2021-12-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่ (ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร) ประจำปีงบประมาณ 2565 2021-12-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ดำเนินการจัดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัดพิจิตร รุ่นที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ( วันที่ ๗) 2021-12-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ดำเนินการจัดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัดพิจิตร รุ่นที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ( วันที่ ๖ ) 2021-12-18
คุมประพฤติหล่มสัก จัดรายการวิทยุ "คุมประพฤติเล่าเรื่อง" 2021-12-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ดำเนินการจัดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัดพิจิตร รุ่นที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ( วันที่ ๕) 2021-12-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ดำเนินการจัดพิธีเปิดค่ายศูนย์ขวัญ แผ่นดินจังหวัดพิจิตร รุ่นที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 2021-12-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินผล การควบคุมภายในจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ 2021-12-17