เกี่ยวกับเรา>>สถานที่ติดต่อ>>ติดต่อสำนักงานคุมประพฤติ>>สำนักงานคุมประพฤติภาค 5>>สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา


729 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา (หน้าวัดราชคฤห์) เบอร์โทร 054-481969 เบอร์โทรสาร 054482390

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา