จำนวนผู้เข้าชม : 7

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ถูกคุมวามประพฤติเพื่อคืนคนดีศรีสกล ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [2021-06-10]