จำนวนผู้เข้าชม : 151

   


กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะอนุกรรมการใน อ.ก.พ.กรมคุมประพฤติ [2021-06-10]

กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะอนุกรรมการใน อ.ก.พ.กรมคุมประพฤติ

           วันนี้ ( 10 มิถุนายน 2564 ) นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการใน อ.ก.พ.กรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 2 / 2564 โดยมีผู้บริหารกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยนางสาวดวงฤทัย เหนียงแจ่ม นางสาวทัศนีย์ ธรรมสิทธิ์ และนายศิริโชค สาธุพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะคณะอนุกรรมการ อ.ก.พ.กรมคุมประพฤติ ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น ณ อาคาราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร

         ในที่ประชุมมีการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานของบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  จำนวน 2 คณะคือ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับชำนาญการ และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ