จำนวนผู้เข้าชม : 7

   


คุมประพฤติหล่มสักเข้าพบนางวันทนา ถวัลย์ลาภา เพื่อร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหล่มสัก [2021-06-10]

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม วันที่ 10 มิถุนายน 2564 โดย นายวสันต์ เภรีวิค ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 และหัวหน้ากลุ่มอำนวยการและสนับสนุนการคุมประพฤติ เข้าพบ นางวันทนา  ถวัลย์ลาภา เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสย้ายเข้ารับตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหล่มสัก ณ ศาลจังหวัดหล่มสัก