จำนวนผู้เข้าชม : 16

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมพิธีเปิด “โครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ” [2021-06-10]