จำนวนผู้เข้าชม : 9

   


คุมประพฤติหล่มสักร่วมทำบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน [2021-06-10]

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม วันที่ 10 มิถุนายน 2564 โดยนายวสันต์ เภรีวิค ผอ.สนง.คุมประพฤติ จ.เพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก พร้อมหัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 และหัวหน้ากลุ่มอำนวยการและสนับสนุนการคุมประพฤติ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ  จัดโดยสถานีตำรวจภูธรหล่มสัก ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีสำราญ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

         ทั้งนี้ ได้ร่วมเป็นคณะทำงานโครงการฯ และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) ระหว่างผู้นำชุมชน/คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองไขว่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ สถานีตำรวจภูธรหล่มสัก  และ หน่วยงานภาครัฐที่เป็นคณะทำงานโครงการฯ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จเป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติด โดยมีนายชาครินทร์  อินอิ่มวรปราชญ์  นายอำเภอหล่มสัก เป็นประธาน